Bomenkap rond vijver nog niet ten einde: “Voor geld moet blijkbaar veel wijken”

Schepenen kritisch voor mensen die vragen stellen bij verdwijning bomen

TEMSE – Vorige week werden in Temse heel wat bomen gekapt in Den Esch om plaats te maken voor een woning. En er zal nog heel wat groen sneuvelen, want het stuk groen is bouwgrond, aldus het bestuur. Ze hebben de kap vergund.

Den Esch is een grote vijver omringd door groen tussen de Cauwerburg en woonwijk De Zaat in Temse. Vorige week verdwenen er meer dan honderd bomen voor de bouw van een huis. Het leidde maandagavond tot een vraag op de gemeenteraad door Brigitte Caura (Tesamen).

“89 bomen moesten wijken voor één woonst en nog eens 36 bomen zijn gesneuveld, zodat bewoners zicht hebben op de vijver”, zegt het gemeenteraadslid, die betreurt dat er ook bomen gekapt werden, die niet in de weg van het huis stonden. “Dat zo’n mooi stukje natuur verminkt wordt omwille van één iemand die in het groen wil wonen, valt moeilijk uit te leggen. Voor geld moet blijkbaar veel wijken.”

“Het college gaf de vergunning om bomenkap omdat het hier gaat om een bouwperceel”, antwoordde schepen voor Groen Hugo Maes (CD&V). “Het is de derde woning die op de strook wordt gebouwd en de aanvraag werd op dezelfde manier behandeld als de vorige. Ook voor een ander deel van het stuk grond zal een bouwaanvraag ingediend worden door de firma Cordeel (eigenaar van het terrein, nvdr), dat ook de toelating heeft gekregen om er te kappen.”

Volgens de schepen doet de gemeente meer dan moet. “Het gaat om spontane bebossing. De Vlaamse overheid beschouwt dat niet als bos maar door ons wordt dat wel zo behandeld waardoor we een compensatie kunnen opleggen, meer oostelijk op het terrein.”

Pek en veren

De schepen nam nog de mensen op de korrel die vragen stelden bij de bomenkap:

“Het verontrust ons dat mensen die op een rechtmatige manier een vergunning kregen, publiekelijk aan de schandpaal worden genageld.” Schepen voor Omgevingsvergunningen Wim Van Rossen (Open Vld) spreekt ook raadslid Caura aan. “Ik vind het bijzonder schrijnend dat u meedoet aan een soort volkstribunaal”, zegt hij. “Ik heb weet dat de buren bijna op Trumpiaanse wijze door u en uw omgeving worden behandeld.”

Brigitte Caura ziet het probleem niet. “Ik word hier met pek en veren overladen voor een vraag die onder de bevolking leeft”, zegt Caura. “Ik ben niet diegene die de meute aanvoert en oproept tot acties om die mensen te gaan lastigvallen, ik maak gewoon gebruik van mijn recht om te vragen waarom dit is goedgekeurd.” Op de vraag van Caura of het wandelpad door het gebied toegankelijk blijft, antwoordden de schepenen nog positief. (Bron + foto: HN/Tom Nuytemans)

Extra veiligheidscamera aan Vita Scheldebad na schermutselingen

TEMSE – Het gemeentelijk cameranetwerk dat momenteel in Temse wordt uitgerold krijgt twee extra camera’s. Dat heeft burgemeester Luc De Ryck (CD&V) gezegd na een vraag van gemeenteraadslid Werner Maerevoet (N-VA).

Die wou op de gemeenteraad een update rond het nieuwe cameranetwerk, dat in 2018 werd goedgekeurd.

“Er waren 33 camera’s voorzien en er zijn er twee bijgekomen”, aldus de burgemeester. “Eén aan het zwembad, omdat wij daar met schermutselingen te maken kregen, en één in de TTS zone, aan de Wase Werkplaats.”

De camera’s aan het JOC en het Vita Scheldebad hangen al.

“Op dit ogenblik is men volop bezig met de uitvoering van de camera’s in het centrum, en als laatste komen de industriezones TTS en De Zaat aan bod”, aldus De Ryck. Eind dit jaar moet de installatie rond zijn.

Lokaal bestuur zet duurzame helden in de bloemetjes.

TEMSE – Van 18 tot 25 september vierden men de zesde verjaardag van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties waarbij o.m. klimaatactie, duurzaamheid, verantwoorde consumptie en productie en gendergelijkheid hoog op de prioriteitenlijst staan. In dit kader organiseerde de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) voor de 4de maal op rij de Week van de Duurzame Gemeente.

Het Lokaal Bestuur zet tijdens deze campagneweek lokale duurzame helden in de kijker. Onze dienst Duurzaamheid nam 5 verschillende sectoren onder de loep om per sector 1 duurzame held te selecteren

Vijf duurzame helden werden in de bloemetjes gezet door de gemeente Temse, naar aanleiding van de Week van de Duurzame Gemeente, die de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN viert. De gehuldigden vormden een bonte verzameling: zwerfvuilraper Marc Hooftman en compostmeester Maria Lobelle, maar ook de VBDCK-brouwerij, kapster Claudia Cantazaro en Kris en Ginny Heirbaut van de Heirbaut Hoeve, die hun energie- of verpakkingsverbruik verduurzaamden.

Meer foto’s, klik hier

Het lokaal bestuur zette de duurzame helden in de kijker.

Fietsersbond wil comfortabeler situatie voor fietsers aan werken Wilfordkaai

TEMSE – Sinds enige tijd is men gestart met heraanleg van de rijweg van de Wilfordkaai tussen de Consiencestraat en de Rik de Rycklaan. Fietsersbond Temse hekelt nu de penibele situatie voor fietsers. “Die moeten ter plaatse een hoge boordsteen op – of afrijden”, stelt secretaris Jozef Van Breuseghem op de website van de fietsvereniging.

“Op de hoek van de Rik De Rycklaan met de Wilfordkaai is de Wilfordkaai nu veel verder opgebroken. Vanaf de Rik De Rycklaan kun je niet meer verder fietsen op het pad voor fietsers en voetgangers”, klinkt het bij Van Breuseghem. “Je moet dus wel op de rijbaan verder rijden en de werken omzeilen via de parkeerplaatsen onder de brug. Buiten de (vracht)wagens van Belgomine komen er toch geen auto’s meer. Die kunnen er helemaal niet meer door.”

Fietsers die uit het fietstunnelke komen moeten nu zelfs over het gras naar het pad langs de Rik De Rycklaan.

Fietsers die uit het fietstunnelke komen moeten nu zelfs over het gras naar het pad langs de Rik De Rycklaan.

Oprit in elkaar geflanst

“Om ook dat pad te verlaten moet je dus altijd van een hoge boordsteen door een greppel rijden”, oppert de Fietsersbond. “In de omgekeerde richting moet je zelfs eerst door die greppel en dan die hoge boordsteen oprijden. Natuurlijk heeft er nog niemand aan gedacht om dat voor fietsers wat comfortabeler te maken. Maar langs de andere kant van de Rik De Rycklaan heeft Belgomine er wel aan gedacht om die greppel-boordsteen overgang wat comfortabeler te maken voor hun vrachtwagens.”

“Om de fietsers makkelijker de drempel op – en af te laten rijden heeft de secretaris zelf een oprit in elkaar geflanst.

“Belgomine er wel aan gedacht om die greppel-boordsteen overgang wat comfortabeler te maken voor hun vrachtwagens”

“Die is voorzien van antislip en van ons merk“, oppert Van Breuseghem. “Ik heb hem geplaatst waar je normaal de drempel op en af rijdt als je naar of van het fietstunnelke komt. Ik heb hem zelf getest, Het is niet ideaal, maar toch heel wat beter dan die boordsteen van meer dan tien centimeter hoog. “Het zou trouwens moeten voorzien zijn in het bestek van de werken, dat de aannemer altijd een doorgang moet voorzien, waarbij fietsers niet telkens moeten afstappen om over boordstenen te klimmen als dat gemakkelijk met een oprit te verhelpen is.”

“Men kan natuurlijk ook op de rijbaan van de Rik De Rycklaan fietsen, ook al mag dat eigenlijk niet. Sommigen doen dat. Maar de vrachtwagens van Belgomine rijden daar ook nog altijd. En dat is nog altijd geen oplossing voor fietsers die via het fietstunnelke rijden”, besluit Van Breuseghem.

“Om de fietsers makkelijker de drempel op – en af te laten rijden heeft de secretaris zelf een oprit in elkaar geflanst”

Vijfde leerjaar A van de Hollebeekschool gaat creatief aan de slag

TEMSE – Het 5de leerjaar A van de Hollebeekschool vond dat de palen van het grote afdak op de grote speelplaats erg saai waren. Ze staken dan ook de handen uit de mouwen en onder leiding van hun leerkracht -meester Joris- zorgen zij voor een fantastische transformatie ervan.

De leerlingen toonden hun creatieve kunnen“Vorige week werden de palen door de kinderen eerst grondig gewassen en geprimerd, gelukkig was het nog lekker warm weer, en donderdag hebben ze deze volledig geel geschilderd”, vertelt directrice Caronline De Vriendt. “Vrijdagnamiddag toverden ze deze palen met verf om tot leuke minions. Dit met héél veel inzet en enthousiasme van deze klas creatievelingen, onder grote bewondering van de andere leerlingen en met ‘bijsturing’ van meester Joris en juf Cindy, die ook al eerder onze klimmuur schilderde.

Heel wat bestuurders geflitst in Zone 30

Alcohol in het verkeer

Tijdens het weekend werden verschillende bestuurders betrapt op rijden onder invloed van alcohol.

Zaterdag- en zondagnacht werden er op verschillende plaatsen verkeerscontroles uitgevoerd. In de Kasteelstraat in Temse legde 21-jarige bestuurder een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat hij 1,15 promille alcohol in zijn bloed had. Het rijbewijs van de jongeman uit Kruibeke werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Aan de Pontweg in Elversele werd een jonge vrouw uit Stekene gecontroleerd. Ze blies alarm. Uit de ademanalyse bleek dat ze 0,60 promille alcohol in haar bloed had. Ze moest een boete van 187 euro betalen. Daarnaast werd haar rijbewijs voor 3u ingehouden.

Tenslotte kreeg de politie in de nacht van zondag op maandag een melding van een dronken bestuurder in Kruibeke. Bij nazicht bleek de bestuurder zich in de Molenstraat in Kruibeke te bevinden. De bestuurder, een 56-jarige vrouw, legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat ze 1,77 promille alcohol in haar bloed had. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Snelheidscontroles

Er werd afgelopen weekend opnieuw op snelheid gecontroleerd. In totaal werden 1.082 voertuigen gecontroleerd, ook in de zone 30. Hiervan werd 17 procent geflitst.

Er werd onder andere in het centrum van Temse gecontroleerd. In de Stationsstraat werden 64 van de 89 voertuigen geflitst. Hoogst gemeten snelheid was 66 km/u.

In de Nijverheidstraat werden 33 van de 55 voertuigen geflitst. Hoogst gemeten snelheid was 53 km/u.

In de Scheldestraat in Temse werden 5 van de 33 voertuigen flitst. De hoogst gemeten snelheid was daar 39 km/u.

Verder werden er ook snelheidscontroles uitgevoerd op de Nieuwe Baan in Kruibeke. Daar werden slechts 8 van de 513 voertuigen geflitst. Hoogst gemeten snelheid was 87 km/u. Tenslotte werd ook in de Doonstraat gecontroleerd. Daar werden 75 voertuigen geflitst op een totaal van 392. Één bestuurder reed er maar liefst 95 km/u.

Woningen en industrie van de baan voor invulling site steenbakkerij Steendorp

TEMSE – Veel natuur en beperkte recreatie, dat wordt de invulling van de verloederde steenbakkerijsite van Steendorp. Dat hebben de verschillende belanghebbenden beslist. Grote veranderingen laten wel nog jaren op zich wachten


Het 18,4 hectare grote steenbakkerijterrein aan de rand van Steendorp en natuurgebied De Roomkouter is privébezit, in handen van een consortium van drie bvba’s. Zij gebruiken de versleten fabrieksgebouwen enkel als opslagruimte. In 2019 vormden de eigenaars een werkgroep samen met de Vlaamse en gemeentelijke overheid en lokale verenigingen, zoals Natuurpunt en Steendorp Leefruimte. Zij werkten samen een visienota uit voor de toekomst van de site. Die krijgt dus een groene invulling met recreatieve doeleinden. De gemeente en de eigenaars nemen kosten van de ontwikkelingen van het terrein op zich.


In de eerste plaats betekent dat herstel van het natuurlandschap, zegt schepen van Ruimtelijke Planning Wim Van Rossen (Open VLD). “Maar we willen er ook een bovenlokaal toeristisch-recreatief knooppunt van maken. We houden het liefst kleinschalig en passend in het groen. Denk dus eerder mountainbikeparcours dan tennisvelden. Horeca is mogelijk, maar het is niet de bedoeling hier een tweede Koolputten van te maken.”


Sloop


“Deze visienota is een belangrijke stap, maar we willen niet de indruk wekken dat er binnen twee, drie jaar een heleboel veranderd is. Dit zal nog jaren duren.” Zo moet de bestemming van de grond, nu industriegebied, nog gewijzigd worden en moeten kandidaat-ontwerpers nog concrete plannen uittekenen. Er wordt wel bekeken of er op korte termijn iets mogelijk is, zoals een gedeeltelijke ontwikkeling van het huidige groen, beperkt recreatief gebruik of de sloop van gebouwen. Die zijn in slechte staat zodat hergebruik maar in beperkte mate mogelijk lijkt.

Kmo-zone


Of er op het terrein ook een verbindingsweg komt tussen de Warandestraat en de Kapelstraat ligt nog open, maar de gemeente lijkt die optie genegen. “De Gelaagstraat is nu de enige ontsluitingsweg voor de zuidkant van Steendorp, en die loopt langs een school”, zegt schepen voor Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA). “Een goed alternatief is zeker een meerwaarde.”


De visienota kwam donderdag aan bod in de gemeentecommissie Ruimte. Daar vroeg men zich af wat het voordeel is voor de eigenaars. “Ze kunnen nog een beetje verdienen met grondverzet voor het landschapsherstel, maar dat is eenmalig”, aldus Raf Catthoor (Groen), die denkt dat de eigenaars nadien het terrein willen verkopen. Volgens schepen Van Rossen valt er ook nadien winst te maken, bijvoorbeeld via een b&b, glamping of andere horeca.”


Dorpsbelang Velle pakt uit met verkeersveiligheidsactie

TEMSE-VELLE – Komende vrijdag 24 september organiseert Dorpsbelang Velle de verkeersveiligheidsactie Veilig Velle.

“Dit om de toenemende verkeersdrukte en onveiligheid op Velle in de schijnwerpers te plaatsen”, klinkt het bij Herman Stassijns. “De leerlingen van de school hebben enkele activiteiten voorbereid met als thema: Veilig Velle. De actie gaat door op het kerkplein van Temse-Velle van 13 tot 15 uur. Iedereen is welkom.”

Meer dan 100 bomen gekapt in Den Esch

TEMSE – Meer dan honderd bomen in park Den Esch in Temse zijn gekapt. En heel wat bewoners stellen zich daar vragen bij. Het gaat om gezonde bomen, rond de vijver en op een bouwterrein net buiten het park. Dat meldt het nieuws van TV Oost.

“Volgens de groendienst van de gemeente Temse was de bomenkap vergund”, klinkt het bij TV Oost. “Het gaat dus niét om een illegale kap. Op het perceel naast het park moesten 89 bomen wijken voor een nieuwbouw. Een nieuwbouw mét zicht op de vijver en daarom moesten er nog eens 36 bomen sneuvelen in het groengebied zelf. Het park is volgens de groendienst in handen van bouwfirma Cordeel, die een kapvergunning had aangevraagd én verkregen. De firma en de eigenaar van het perceel moeten op een andere plaats wel evenveel jonge bomen aanplanten om de kap te compenseren.”

Bij de bevoegde schepen kreeg onze redactie geen reactie.

Meer dan 100 bomen werden gekapt
(C) Facebook)

Inventaris van de kerkarchieven van Temse voorgesteld

TEMSE – Op vrijdag 17 september werd in de dekenale kerk van Temse de Inventaris van de kerkarchieven van Temse, Elversele, Steendorp en Tielrode voorgesteld.

De inventaris is een uitgave van het Oost-Vlaams Verbond van de Kringen voor Geschiedenis. De organisatie berustte bij de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas en de kerkraden van Temse.

Chris De Beer, voorzitter van de organiserende vereniging, sprak het welkomstwoord uit, waarna de publicatie uitvoerig werd toegelicht door kanunnik Ludo Collin, bisschoppelijk archivaris van het bisdom Gent. Burgemeester Luc De Ryck sprak het slotwoord uit.

De inventaris van Temse is de 27ste in de reeks. Dit monnikenwerk is gerealiseerd door historicus Geert Van Bockstaele en zijn broers Julien en Marc.

De geïnventariseerde archieven zijn ondergebracht in het Rijksarchief in Gent.
De publicatie kost 5 euro en is verkrijgbaar in het Toeristisch Infokantoor, Gemeentehuis, Markt 1.

De samenstellers van de inventaris, gastsprekers op de voorstelling, organisatoren en voorzitters van de kerkraden

Tour Elentrik tovert electriciteitskasten om tot kunstwerken

TEMSE – In theaterzaal Roxy is het straatkunstproject Tour Elentrik officieel voorgesteld. Het is een straatkunstproject waarbij 20 nutsvoorzieningskasten in Temse in een kleurrijk artistiek jasje werden gestoken. Er is ook een wandelkaart uitgebracht die je langs de 20 beschilderde kasten brengt.

“Alle kunstenaars werden gevraagd om in het thema ‘LINK’T’ te werken, een thema dat in deze corona-tijden meer dan actueel is”

Schepen Lieve Truyman

Temsese creatievelingen

“Elektriciteitskasten zijn noodzakelijk op het openbaar domein, maar het zijn dikwijls grijze en grauwe objecten in het straatbeeld”, stelt schepen van Cultuur Lieve Truyman (N-VA) “Treepack, een kunstenaarscollectief gespecialiseerd in street art-projecten, ontwikkelde het Tour Elentrik concept waarbij de kleurloze kasten door lokaal en professioneel talent worden omgetoverd tot unieke kunstwerken.”

In samenwerking met Treepack gingen de diensten Jeugd, Cultuur en Toerisme, de Jeugdraad van Temse en JOC De Nartist op zoek naar Temsese creatievelingen tussen 16 en 30 jaar die zo’n kast onder handen willen nemen. Op deze manier werd aan jong lokaal artistiek talent een unieke kans geboden om hun werk in de openbare ruimte te brengen.

Op zaterdag 26 juni organiseerde Treepack een workshop waarbij de geselecteerde deelnemers verschillende technieken aanleerden en oefenden.

Link met Temse

“In de maand augustus werden de 20 kasten die verspreid liggen over het centrum van Temse, door 10 lokale talenten en 10 professionele kunstenaars onder handen genomen”, klinkt het bij de schepen. “Alle kunstenaars werden gevraagd om in het thema ‘LINK’T’ te werken, een thema dat in deze corona-tijden meer dan actueel is. De link met Temse, natuur, cultuur, toekomst en verleden, maar ook de verbondenheid tussen mensen onderling en de interactie met onze omgeving staan centraal. Kunst, cultuur en erfgoed werken op zich ook verbindend.”

De 20 beschilderde kasten vormen een mooie Tour Elentrik Temse van 8 kilometer die je langsheen mooie plekjes in Temse brengt. Soms zijn de werken groot en opvallend, maar ook in kleine hoekjes schuilen mooie verrassingen. Voor de route werd een wandelkaart uitgebracht. De wandelkaart is gratis verkrijgbaar in het Toeristisch Infokantoor, op de Cultuurdienst, de Jeugddienst en in de bib.

Een deel van de kunstenaars, schepenen, gemeenteraadslid en verantwoordelijken van Treepack en de meewerkende gemeentelijke diensten
Op de wandelkaart vindt men meer info over de kunstenaars en het kunstwerk

Temse krijgt binnenkort nieuwe Colruytwinkel

TEMSE – Temse krijgt binnenkort een nieuwe Colruyt. De supermarktketen zal op de huidige locatie een nieuwe winkel bouwen. Die zal een kwart groter worden dan de huidige. Het DATS24 tankstation gelegen aan de ingang van de parking zal verdwijnen.

“We hebben inderdaad een bouwaanvraag ingediend voor het slopen van het tankstation en de herbouw van een nieuw handelspand met bijhorende parking”, aldus Gijs Roeckaerts. “Zonder DATS24, die willen we op termijn op een andere locatie in Temse inplanten. Het betreft een winkel op palen waardoor we onder het gebouw kunnen parkeren. Het wordt een deels overdekte – deels open parking met in totaal +-130 parkeerplaatsen tegenover 95 op de huidige parking.”

Kwart groter

“De handelsruimte komt op de eerste verdieping, te bereiken via een automatisch rolpad, en een extra deel van de parking op het gelijkvloers onder het winkeloppervlak. Aan de ingang van de site kunnen de wagens kiezen om naar de open ondergrondse parkeergarage of de buitenparking te gaan. Achteraan is de uitgang van de parkeergarage waarna de wagens op de buitenparking toekomen.”

“De Collect & Go blijft/wordt onderaan het gebouw geplaatst”, klinkt het. “De loskade is naar de achterzijde van het gebouw verplaatst zodat de Vrijheidsstraat ontlast wordt. Deze loskade is overdekt om geluidsoverlast naar de buren toe te neutraliseren.”

Alternatieve locatie

“De winkeloppervlakte van het nieuwe pand wordt ongeveer een kwart groter dus is ook een groter assortiment mogelijk. De vorige winkel was volledig versleten, vandaar deze aanvraag. Qua timing voorzien we start van de werken begin 2022, en heropening winkel eerste helft 2023. Wij zijn bovendien op zoek naar aan alternatieve locatie om onze klanten tijdens de werken ook te kunnen bedienen. Daarover communiceren we later meer.”

“De private parking alsook het braakliggend terrein blijven onaangeroerd en kunnen op termijn als woonvoorziening ingericht worden”, stelt Coeckaerts. “Tevens kan er op termijn een doorgang voor zwakke weggebruikers vanuit de August Wautersstraat ontworpen worden.”

De huidige toestand van de Colruytwinkel
Zo moet de nieuwe winkel er uitzien begin 2023

Vlaams Belang wil levensreddende Gele Doos voor de inwoners

TEMSE – Sinds kort kan een eenvoudige gele doos levens redden. Verscheidene steden en gemeenten bezorgen de zelfstandig wonende 65-plussers, inwoners met chronische medische problemen of met een beperking namelijk gratis een gele brooddoos. Vlaams belang Temse hoopt dat het gemeentebestuur dit initiatief wil volgen.

“In de doos stoppen deze inwoners een formulier of een boekje met hun medische informatie, belangrijke contactgegevens, info over hun medicijnen, eventuele allergieën en meer”, vertelt gemeenteraadslid Annemie Muyshondt. “De doos bewaren ze in de koelkast.”

Blauwe sticker

“De gebruikers kleven ook een bijbehorende blauwe sticker aan de binnenkant van hun voordeur zodat hulpverleners weten dat ze een gele brooddoos met cruciale persoons-, contact- en medische gegevens bezitten.”

Door de doos op een uniforme plaats te bewaren: in de koelkast, vinden de hulpverleners ze onmiddellijk en sparen ze kostbare tijd uit.

“In een noodsituatie zijn de bewoners immers mogelijk niet meer in staat deze belangrijke informatie te geven”, stelt Muyshondt.

Bij Vlaams belang hoopt men dat de gemeente bereid is om dit initiatief in praktijk te brengen en de levensreddende gele doos gratis aan te bieden aan 65-plussers en inwoners met een beperking of chronische ziekte.”

Breed partnerschap

“De Gele Doos is een mooi en nuttig initiatief”, aldus schepen van Sociale Zaken Patrick Vermeulen (Open VLD). “En we zien er zeker een meerwaarde in voor de zwakkere doelgroepen in onze gemeente. We vragen ons wel af of het realistisch is om dit te organiseren vanuit de gemeente zelf. Omdat hiervoor een breed partnerschap noodzakelijk is met ziekenhuizen, thuiszorgdiensten, verpleging, huisartsenkringen en OCMW.”

“Daarom willen we eerst even aftoetsen binnen de eerstelijnszone, dit wil zeggen samen met de stad Sint-Niklaas, Waasmunster Lokeren en Moerbeke, of we dit niet gezamenlijk kunnen uitrollen. Dan kunnen we zien of er intergemeentelijk hiervoor een draagvlak is. Als dit niet het geval is kunnen we bekijken of we het toch gemeentelijk kunnen realiseren.”

Onder meer in Gent werd de Gele Doos gratis uitgedeeld aan 65-plussers

Leden van Vooruit verzamelden 12 volle zakken zwerfvuil

TEMSE – Afgelopen weekend, vond de World Cleanup Day plaats, een jaarlijkse, wereldwijde burgeractie die het probleem van zwerfvuil wil aanpakken door het organiseren van opruimacties en het sensibiliseren van het publiek.

Ook leden van Vooruit openden zaterdagnamiddag de jacht op rondslingerende blikjes, papiertjes, plastic flesjes, peuken en alle andere soorten zwerfvuil.

“We hebben de onmiddellijke omgeving aan de achterzijde van de brandweerkazerne, openbare parkings en de buurt van enkele supermarkten proper gemaakt en 12 volle zakken zwerfvuil verzameld”, vertelt Brigitte Caura. “Het meeste werd gevonden in de parkjes aan ’t Foort en de Gulden Wal. Terwijl we de beetjes groen die we in het centrum hebben zouden moeten koesteren. “

Men verzamelde 12 volle zakken

Ook op de openbare parkings en rond de supermarkten lag veel zwerfvuil zoals blikjes en lege snoepwikkels.

“Een vuilnisbakje geplaatst door elke winkel die voeding verkoopt zou al een groot verschil kunnen maken”, klinkt het. “De sigarettenpeuken op de stoepen zijn eveneens alomtegenwoordig, ook daar dringt zich een gerichte aanpak op. Twee grotere sluikstorten, tussen de parking bib en supermarkt Aldi en aan de ingang van de Aldi, in de Paterstraat werden gemeld aan de milieudienst.”

Meer foto’s, klik hier

Leden van Vooruit gingen zaterdagnamiddag zwerfvuil rapen

Cultureel seizoen opent met beperkte zaalcapaciteit in de Roxy door verluchtingsprobleem

TEMSE – Met een kleine expo en receptie voor beperkt publiek werd het een bescheiden opening van het cultureel seizoen in Temse. Ook de theaterzaal kan voorlopig maar op beperkte kracht draaien, omdat de CO2-meter te snel in het rood gaat.

Zaterdagnamiddag konden cultuurliefhebbers in Theaterzaal Roxy de opening van het cultureel seizoen bijwonen. Er was een receptie en een kleine expo rond de nieuwe muurschildering door de Tekenklas van Academie en Vaktekenschool Temse. Tijdens corona werden immers enkele dingen aangepakt in het gebouw. Er kwamen niet enkel muurschilderingen bij, maar ook aanpassingen aan onder meer het geluid en het licht.

120 bezoekers

Mondmaskers en andere beperkingen zijn volgens het nationaal Overlegcomité momenteel niet nodig bij minder dan 200 bezoekers, vanaf oktober bij minder dan 500 aanwezigen. Maar in Roxy, met een capaciteit van 300 zetels, blijft het maximale bezoekersaantal steken op 120 personen.

“Het probleem is de verluchting: bij een volle theaterzaal gaat de CO2-meter in het rood, zegt Cultuurschepen Lieve Truyman (N-VA). “Ons ventilatiesysteem is niet optimaal. Als we dat te hard zetten, dan stoort het geluid de voorstelling. Ramen en deuren openzetten gaat ook niet, want we liggen vlak naast de lawaaierige N16.”
(Bron + foto: HN/Tom Nuytemans)


Luba Melanchouk van de tekenklas gaf aan de bezoekers meer uitleg over de expo.