Oude begraafplaats van Steendorp wordt omgevormd tot buurtparkje

TEMSE/STEENDORP – Gemeenteraadslid Wim Van Rossen (Open VLD) breekt al jaren een lans voor een grondige aanpak van het oude kerkhof van Steendorp in de Kerkhofstraat. Ondertussen zou het schepencollege beslist hebben om de begraafplaats om te vormen tot een groene oase.

Het is al jaren een oud zeer. Heel wat graven op de oude begraafplaats van Steendorp zijn in abominabele staat. Daarom moet de site dringend onder handen genomen worden.

“Er komen wel nog mensen langs op het oude kerkhof van Steendorp maar het bezoekersaantal gaat jaar na jaar achteruit.”, stelde oppositieraadslid Wim Van Rossen (Open VLD), zelf geboren en getogen Steendorpenaar, tijdens de gemeenteraad van september. “Er zijn dan ook al heel wat graven die het begeven hebben.

Twee jaar geleden bracht Van Rossen het punt al eens op de gemeenteraad.

Herinnering
“Ik was dan ook verheugd toen ik onlangs vernam dat men aanpassingswerken ging uitvoeren op de oude begraafplaats om de site om te vormen tot een groene oase waar bezoekers tot rust komen. En dat ligt in de lijn van wat ik toen had voorgesteld”, aldus het gemeenteraadslid. “Daarom ben ik benieuwd wat die aanpassingswerken concreet inhouden, wanneer de werken zullen afgerond zijn en wat men daar eigenlijk wil realiseren. Men zou eventueel ook een gedenkzuil kunnen oprichten met daarop de namen van de overledenen van de graven die zouden verwijderd worden. Zodat er toch nog een herinnering blijft aan degene die daar hun laatste rustplaats vonden.”

“De eerste voorbereidende werken op het oude kerkhof zijn ondertussen gestart”, antwoordde plaatsvervangend burgemeester Hugo Maes (CD&V). “Het is een team van de Wase Werkplaats dat in opdracht van het gemeentebestuur het grootste gedeelte van de werken zal uitvoeren.”

Het groenonderhoud dat de Wase Werkplaats op diverse percelen in de gemeente toegewezen kreeg, blijft evenwel een prioriteit.

(Lees verder onder de advertentie)

Respect 
“Wat zullen de aanpassingswerken concreet inhouden? Wel tussen de zerken en op de hoofdpaden blijft de grindbedekking behouden”, aldus Hugo Maes. “De zijlanen worden omgevormd tot graspaden, dat is makkelijker in onderhoud en natuurlijker. Men is ondertussen begonnen met het afbreken van zwaar beschadigde zerken en worden er kleine herstellingen uitgevoerd. Tijdens het komende plantseizoen zullen bomen en heesters worden aangeplant. Her en der worden zitbanken geplaatst en na restauratie worden de kapelletjes van de Wegom op het kerkhof geplaatst.”

Verder zal men ook ingroenen op de plaatsen die vrijkomen en de muren met respect voor het oorspronkelijke concept en grondplan.

Gedenkmuur
“Het einddoel is het realiseren van een mooi buurtpark met respect voor het funeraal erfgoed en de individuele graven zodat het kerkhof zijn verhaal kan blijven vertellen”, stelt Maes. “We streven er wel naar om zoveel mogelijk graven te behouden. Enkel de graven waar de concessie verlopen is of die zwaar beschadigd zijn, zouden verwijderd worden. Momenteel zijn dat er een twintigtal. Er komt trouwens ook een gedenkmuur waar de namen van de overledenen van de verwijderde zerken op vermeld worden”.

Gemeenteraadslid Wim Van Rossen breekt al jaren een lans voor de toekomst van de oude begraafplaats in Steendorp (foto: (C) Marcel Vermeulen)

 

Woon- en zorgcentrum Huize Vincent in Tielrode gaat uitbreiden

TIELRODE – De vzw Woon-en zorgcentrum Huize Vincent te Tielrode start op 2 oktober met de tweede en laatste fase van de uitvoering van het masterplan. De komende 18 maanden worden er 43 woongelegenheden en een aantal zorgflats bijgebouwd en dit op de achterkant van de site aan de Burgemeester Heymanstraat. De bestuurders en de medewerkers verwelkomen de nieuwe bewoners graag vanaf maart 2019.

“In 2009 werd de eerste fase van de nieuwbouw gerealiseerd, aan de Antwerpesteenweg. Er kwam een hedendaags woonzorgcentrum met 60 woongelegenheden permanent verblijf en 4 woongelegenheden kortverblijf in de plaats van het oude rusthuis Sint- Jozef”, weet algemeen directeur Koan Van Wauwe. “In het nieuwe woonzorgcentrum werd vanaf de eerste dag sterk ingezet op kwaliteitsvolle zorg met aandacht voor huiselijkheid, familieparticipatie, professionaliteit en leefgroepwerking.”

De voorzijde van Huize Vincent

Naast de leefgroep voor personen met dementie, een leefgroep voor zorgbehoevende religieuzen en een leefgroep voor zwaar zorgbehoevende ouderen, kwam er ook een leefgroep voor zorgbehoevende doven. Op dit moment is Huize Vincent ook het enige woonzorgcentrum in Vlaanderen met een leefgroep voor doven. De leefgroepwerking laat toe om bewoners met een aantal gemeenschappelijke zorgnoden specialistische woonzorg aan te bieden. Daarbij worden de medewerkers opgeleid in het omgaan met de verschillende doelgroepen, inclusief gebarentaal. Zo ontvangt elke bewoner zorg op maat.
De voorbije jaren werd er hard gewerkt aan de voorbereiding van de uitbreidingsfase.

(Lees verder onder de advertentie)

“Wegens meermaals wijzigende financieringsregels en infrastructuurnormen werd de realisatie van de bijkomende woongelegenheden verdaagd tot op heden”, stelt Van Wauwe. “Aannemer Jan De Nul zal maandag 2 oktober starten met de afbraak van het oude kloostergebouw op de site. Zo wordt het terrein bouwrijp gemaakt voor de uitbreiding. Op deze manier wil het woonzorgcentrum een antwoord bieden op de zorgnoden in de regio. Naast het inzetten van bijkomende woongelegenheden zal het centrum ook verder zijn rol opnemen als lokaal knooppunt om mee de zorgnoden in de regio te behartigen.”

 

Veldrock geeft lokaal talent kansen

TEMSE – De derde editie van gratis muziekfestival Veldrock op zaterdag 23 september lokte heel wat rockliefhebbers naar het festivalterrein aan de Veldstraat.

Naast enkel lokale bands zorgde headliner Guy Swinnen Band voor een vol huis. Ook Commodus, de Temsese band van Samuel Goossens, die eigenlijk het voorprogramma mocht spelen van Swinnen & Co, oogstte heel wat succes. Het festival is een initiatief van muzikanten voor muzikanten, en wil lokaal talent een kans geven in semi-professionele omstandigheden.

Meer foto’s, klik hier

Commodus met Samuel Goossens oogstte ook heel wat succes

 

sp.a Temse ijvert voor bewonersparkeren

Schepen van Mobiliteit is het idee genegen
TEMSE – sp.a Temse ijvert al jaren om bewonersparkeren in te voeren in de gemeente. De voorbije weken ging de partij op ronde in de centrumstraten en tijdens de wekelijkse marktdag om handtekeningen te verzamelen. Die handtekeningen werden overhandigd aan schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA).

“Wanneer de slagbomen op de Wilfordkaai in werking komen, wordt weldra de betalende parkeerzone in het centrum van Temse verder uitgebreid”, stelt voorzitter Pascal De Dycker. “sp.a Temse is al vele jaren vragende partij om bewonersparkeerkaarten in te voeren. Zo hielden onze mandatarissen tijdens deze en de voorbije legislaturen regelmatig tussenkomsten tijdens de gemeenteraad, echter zonder succes.”

“Temse is één van de weinige gemeenten in het Waasland waar het systeem van bewonerskaarten nog niet bestaat”, weet oppositieraadslid Bert Bauwelinck. “Nu worden mensen die in een straat met betalend parkeren wonen en geen eigen parking hebben, onredelijk vaak op kosten gejaagd. Aangezien binnenkort dus ook de Wilfordkaai betalend wordt, willen we het debat heropenen, mét de steun van de Temsenaar.”

De voorbije weken ging sp.a Temse op de wekelijkse marktdag en in de straten met betalend parkeren langs om de mening van de bewoners te vragen omtrent het invoeren van bewonersparkeerkaarten in zones waar betalend parkeren geldt.

“De reactie van het college op ons voorstel voor bewonersparkeren de voorbije jaren was steeds dat de middenstand dat niet wil”, aldus Bauwelinck. “Maar de middenstand in de steden en gemeenten waar men wel bewonersparkeren heeft ingevoerd zijn er niet slechter aan toe.”

“De reacties van de inwoners op ons voorstel waren erg positief”,klinkt het bij De Dycker. “Er is duidelijk hoge nood aan een oplossing voor dit probleem. Wij weten dat het gemeentebestuur voor het centrum van Temse een mobiliteitsstudie heeft lopen waarin ook de haalbaarheid van het invoeren van bewonerskaarten wordt onderzocht. We hopen dat de honderden handtekeningen een extra stimulans zijn om de nodige steun te verkrijgen voor ons voorstel binnen het College.

Tijdens de parkeeractie verzamelde men ‘met weinig moeite’ 412 handtekeningen Die werden overhandigd aan schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA)

Ook zij stond positief tegenover het voorstel.

“Ik ben daar al heel intens mee bezig”, reageerde schepen Truyman. “Maar dat kwam nog niet naar buiten omdat we nog niet klaar zijn met de studie daaromtrent. Maar wat mij betreft ik sta voor honderd procent achter het idee om bewonerskaarten in te voeren. Ik ben er ook van overtuigd dat er bij de bevolking een mentaliteitswijziging nodig is. Het openbaar terrein mag geen massaparking zijn. Iedere bewoner heeft zijn verantwoordelijkheid over zijn voertuig. Met het nieuwe parkeerbeleid moeten we aan een mentaliteitswijziging werken bij de bevolking. Maar dat gaat niet van vandaag op morgen en zal geen gemakkelijke opdracht zijn. Wat ons betreft zal het dan ook niet in één keer ingevoerd kunnen worden maar wel gefaseerd.

“We zijn blij dat er al een eerste aanzet wordt gegeven”, reageerde Magda De Meyer. “Trouwens er hebben ook zelfstandigen onze petitie getekend. Er is trouwens ook heel wat frustratie bij de inwoners. Vooral dan bij inwoners met kleine kinderen die buggy’s en kinderwagens uit de wagen moeten halen bij het thuiskomen, en geen parkeerplaats vinden.”

sp.a Temse voorzitter Pascal De Dycker overhandigde 412 handtekeningen aan schepen Lieve Truyman

Gedeeltelijke evacuatie bij brand in woonzorgcentrum

TIELRODE – Dinsdagochtend 26 september ontstond er een brandje op de tweede verdieping van Woonzorgcentrum Huize Vincent in Tielrode. Door het alerte optreden van het personeel kwamen de bewoners nooit in gevaar.

“De brand ontstond rond 7.20 uur in de sturingscabine van een goederenlift op tweede verdieping” aldus directeur Koen Van Wauwe. “Hierdoor kwam er een zekere rookontwikkeling vrij. Door het alert optreden van het personeel werd er snel overgegaan tot de evacuatie van de bewoners naar een veilige aanpalende ruimte op dezelfde verdieping. Mede door de verschillende hulpdiensten, die snel ter plaatse waren was de situatie vrij snel onder controle en zijn de bewoners en personeel gevrijwaard gebleven van enige lichamelijke schade. Ook de materiële schade is beperkt gebleven zodat de zorg- en dienstverlening aan de 64 bewoners niet in het gedrang kwam.”

De hulpdiensten waren snel ter plaatse (foto: (C) Bert Foubert)

POLITIE. verkeersongeval met gewonde en aanrijding op kruispunt

Verkeersongeval met gewonde

In de Scouselestraat moest een bromfietser in het agrarisch gebied uitwijken voor een overstekend dier en belandt daardoor in de gracht. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis in Bornem.

Aanrijding op kruispunt

Op het kruispunt Stokthoekstraat – Steenweg-Hulst-Lessen komen twee bestuurders komen met elkaar in aanrijding. Eén van hen komt uit richting Waamunster en rijdt rechtdoor richting N41. De andere komt uit richting N41 en draait linksaf de Stokhokstraat in. Een inzittende uit het afdraaiend voertuig werd licht gewond.

Schoolroutekaart voor de veiligste fietstrajecten

TEMSE – Op maandag 25 september werd de schoolroutekaart in Temse officieel in gefietst door de schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA) en schepen van Onderwijs Geert Vandersickel (N-VA) samen met de leerlingen van het zesde leerjaar uit de Hollebeekschool en met de Fietsersbond.
De schoolroutekaart werd voorgesteld

Met deze schoolroutekaart wordt er het veiligste fietstrajecten aanbevolen en geeft ook extra info over de dode hoek, het verschil tussen fietspad of suggestiestroken, fietsstraten…..
Tevens is ze ook digitaal raadpleegbaar en zal de App je dan de veiligste weg opgeven om tot op je bestemming te komen.

Lagere schoolkinderen kunnen met deze kaart de veilige weg van huis naar school inoefenen.

Bij de overgang naar de secundaire scholen is de kaart een handig instrument om leerlingen vertrouwd te maken met een nieuwe route, grotere fietsafstanden nieuwe vrijheden,….

Voor het ontwerp van deze schoolroutekaart werkte de gemeente Temse en de scholen mee aan het voorproject Route2school. Via dit project werd er een grondige analyse gemaakt van de verkeersveiligheid op schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van leerlingen. Hiervoor werd in de eerste plaats de hulp ingeroepen van de leerlingen, maar ook ouders, leerkrachten en politie werden betrokken bij het verzamelen van deze alle informatie.

Deze schoolroutekaart kwam tot stand in samenwerking met Interwaas en de betrokken gemeentes, Provincie Oost-Vlaanderen, IMOB en Mobiel 21.

Schoolveldloop met 1200 lopertjes in sportcentrum Fernand Schuerman

TEMSE – Net zoals de voorbije jaren organiseerde de gemeentelijke Sportdienst in het sportcentrum Fernand Schuerman de scholenveldloop. Dit naar aanleiding van de Vlaamse Schoolveldloopweek

Zowat 1200 leerlingen van het tweede tot zesde leerjaar, van zowat alle basisscholen uit Groot-Temse waren op de afspraak. De eerste drie in alle reeksen, zowel bij de jongens als de meisjes, kregen een medaille en een naturaprijs. Ook het onderwijzend personeel, ouders en grootouders van de kinderen konden de loopschoenen aantrekken.

Meer foto’s, klik hier

De eerste drie in de reeksen van het tweede en derde studiejaar en de reeks van het onderwijzend personeel met de ouders, en de Jarige van de Dag samen met schepen van Sport Debby Vermeiren, schepen van Financiën Franky De Graeve (CD&V) en sportfunctionaris Erik Vermeulen
De eerste drie in elke reeks van het vierde tot en met het zesde leerjaar en de reeks van het onderwijzend personeel en ouders samen met schepen van Sport Debby Vermeiren (CD&V) (links) en sportfunctionaris Erik Vermeulen (rechts)

POLITIE. Ongevallen met gewonden

Verkeersongeval met gewonde
Kruispunt N 16 – Hoogkamerstraat
Op het kruispunt van de Hoogkamerstraat en de N16 kwamen twee voertuigen met elkaar in aanrijding. Eén bestuurder kwam uit de Hoogkamerstraat – Temse centrum en draaide op het kruispunt links af op de N16 in de richting van Sint-Niklaas. De andere betrokkene, rijdend in de Hoogkamerstraat en komend uit richting Sint-Niklaas stak het kruispunt over, rijdend in richting Temse-centrum.
De bestuurder en één inzittende van het afdraaiend voertuig werden voor verzorging overgebracht naar AZ Nikolaas.

Kind aangereden op Cauwerburg
Kinderen zijn op het voetpad aan het spelen: duwen en trekken. Tijdens het spel komt een kind op de rijbaan terecht op het moment dat een auto naderde. Het kind werd daardoor aangereden en voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

Kleine friteusebrand in brasserie De Werf

TEMSE – Donderdag 21 September rond 11.30 uur werd brandweerpost Temse opgeroepen voor een friteusebrand in brasserie de Werf aan de Nagelheetmakerslaan, op de site de Zaat.
Ook de gemeentelijke diensten in AC De Zaat merkten snel dat er iets loos was in brasserie De Werf( (C) Facebook)

“Door een storing in een termostaat van één van onze friteuses liep de temperatuur van het frituurvet snel op tot  boven de 200°”, vertelt zaakvoerder Edward Van Poecke. “Ik merkte snel op dat dit abnormaal was. Daarom schakelde ik de toevoer van gas – en electriciteit uit en bedekte de friteuse met de afdekplaat en een branddeken. Al snel hadden we drie van onze beschikbare brandblussers leeg gespoten op de vlammen. Omdat dit niet al te veel zoden aan de dijk bracht belden we de hulpdiensten. Zij waren snel ter plaatse, alhoewel ze zich eerst wel van straat vergist hadden.”

Voor de aanwezige klanten was er geen gevaar, zij werden in een mum van tijd geëvacueerd. Door de kleine maar felle brand was er wel heel wat rookschade en was men verplicht van de brandweer om de zaak de rest van de dag te sluiten.

“Morgen (vrijdag red.) komt er om 7.30 uur al een schoonmaakploeg zodat we hopen van in de voormiddag onze zaak te kunnen openen”, stelt de zaakvoerder. “In onze brasserie zullen we dan wel enkel maar drank serveren. De bedoeling is om vanaf zaterdag opnieuw volledig ten dienste te staan voor onze klanten en dan ook opnieuw eten aan te bieden.”

 

Vanaf zaterdag staan we opnieuw volledig ten dienste van onze klanten”, aldus zaakvoerder Edward Van Poecke

 

Afvalintercommunale Miwa blijft ook de komende jaren bestaan

SINT-NIKLAAS – Op dinsdag 19 september verlengde de Buitengewone Algemene Vergadering de bestaansduur van de afvalintercommunale Midden-Waasland, MIWA, tot eind 2035. Ook Temse maakt deel uit van dit samenwerkingsverband.

Volgens het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking hebben intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een bestaansduur van maximaal 18 jaar. In dat kader moesten de vennoten van MIWA (Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster) voor eind dit jaar een beslissing nemen over het voortbestaan van de vereniging.

De Raad van Bestuur heeft zich de afgelopen maanden intensief gebogen over dit dossier en finaal een voorstel overgemaakt aan de diverse gemeentebesturen. Alle huidige vennoten van MIWA hebben de verlenging van de afvalintercommunale met grote meerderheid goedgekeurd, zodat de continuïteit van de dienstverlening ook gewaarborgd blijft in de komende jaren. Het onderliggende ondernemingsplan kan dan ook onverkort worden uitgevoerd, met de uitbouw van het recyclagepark in de Vlyminckshoek in Sint-Niklaas en de invoering van diftar huis-aan-huis voor restafval als belangrijkste mijlpalen.

In de nieuwe statuten staat onder meer ingeschreven dat MIWA bestuurd zal worden door een afgeslankte Raad van Bestuur (9 bestuurders), en een Directiecomité waarin – naast het management – nog drie mandatarissen zullen zetelen. De genomen beslissingen betekenen uiteraard ook goed nieuws voor de 45 medewerkers van MIWA, en enkele tientallen medewerkers van derden die dagdagelijks ingezet worden om de dienstverlening te helpen verzekeren. Algemeen directeur Sven Peeters reageert alvast verheugd: “Deze verlenging geeft ons stabiliteit op lange termijn en is tegelijk een solide basis voor nieuwe initiatieven.”.

MIWA is de afvalintercommunale voor de regio Midden-Waasland (Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster), samen meer dan 152.000 inwoners. MIWA staat in voor de afvalinzameling aan huis, de uitbating van de recyclageparken en de sensibilisering rond afval.

De aanwezige leden van de Raad van Bestuur en leden van de Algemene Vergadering van MIWA met ondermeer staand rechts schepen Franky De Graeve (CD&V) en staand links schepen Geert Vandersickel.

N-VA Temse heeft nieuwe voorzitter

TEMSE – N-VA Temse heeft een nieuwe voorzitter. Koenraad De Jonghe, sinds 2014 voorzitter, geeft voortaan een andere wending aan zijn leven. De combinatie van het voorzitterschap en de passie voor het ballonvaren werd te zwaar en er moest een keuze worden gemaakt. De ballonvaarder in hem heeft het gehaald.

Koen De Jonghe blijft weliswaar politiek actief binnen N-VA Temse en hij blijft voorzitter van de gemeenteraad.

Tijdens de bestuursvergadering van maandag 18 september 2017 werd ondervoorzitter Joris Baert aangeduid tot nieuwe voorzitter.
Joris (35 jaar) is regent wetenschappen en geeft les aan het Portus Berkenboom, te Sint-Niklaas. Zijn hobby’s zijn hengelen, fietsen, lezen en korfbal.

(Lees verder onder de advertentie)

Tegelijk werd ook een nieuwe ondervoorzitter verkozen. Kim Aluwé (27 jaar) is archeozoöloog. Zij bestudeert dierlijk botmateriaal uit archeologische opgravingen zoals de voedselresten uit het 16 – 18de eeuwse Blauwhof in Steendorp en het 10.000 jaar oude bot uit de grootste opgraving in Kerkhove (West-Vlaanderen).

N-VA Temse heeft het volste vertrouwen in de nieuwe voorzitter Joris Baert en ondervoorzitter Kim Aluwé. Tevens bedankt N-VA Temse uitdrukkelijk Koenraad De Jonghe voor de periode wanneer hij de kapitein was van het schip. Wij wensen hem alle succes bij het ballonvaren.

Kim Aluwé en Joris Baert vanaf heden ondervoorzitter en voorzitter van N-VA Temse

 

POLITIE. Vandalisme aan voertuig, ongeval met één licht gewonde

Verkeersongeval met licht gewonde
Op het kruispunt van de Gentstraat en de Guido Gezellelaan  in Tielrode vond een ongeval plaats met één licht gewonde. Op de parking van B-Post werd een voertuig beschadigd

Twee auto’s rijden in richting Elversele. Eén van hen draait de Guido Gezellelaan links af. Op dat moment haalt de aanrijdende bestuurder zijn voorligger in. De aanrijdende bestuurder ramt vervolgens een bushokje. Hij legde een positieve ademtest af. De aangereden bestuurder werd hierbij licht gewond.

Vandalisme aan voertuig
Op de parking van Bpost werd een voertuig beschadigd

Onbekenden hebben een auto beschadigd die geparkeerd stond op de parking van Bpost in de Laagstraat. De feiten vonden afgelopen weekend plaats.