POLITIE. bestuurder lichtgewond, fietser gewond

Bestuurder lichtgewond na botsing met vrachtwagen

Op de N16 in Temse gebeurde donderdagochtend 26 november een aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenwagen. De bestuurder van de personenwagen raakte lichtgewond en werd ter plaatse verzorgd.

Fietser gewond na aanrijding

Op de Wilfordkaai in Temse zijn donderdagnamiddag een fietser en een auto gebotst. De fietser werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.

Coronacijfers in WZC De Reiger en ’t Blauwhof evolueren in gunstige zin

TEMSE/STEENDORP – Welzijnvereniging Sleutelzorg heeft positief nieuws te melden. De coronacijfers in de woonzorgcentra evolueren bijzonder gunstig.

WZC De Reiger is momenteel volledig Covid vrij, geen enkele bewoner of medewerker verblijft nog in isolatie”, klinkt het. In WZC ’t Blauwhof werd vorige week één personeelslid positief getest op Covid 19, dit personeelslid is momenteel thuis in quarantaine. Daarnaast testten nog 2 medewerkers positief, dit gaat echter om oude besmettingen waardoor deze medewerkers niet meer besmettelijk zijn en verder veilig aan de slag kunnen blijven.”

Bij Sleutelzorg volgt men de situatie uiteraard verder nauw op en blijft men uiterst alert voor eventuele alarm signalen.

Gezien deze positieve signalen kan men de bezoekregeling beperkt versoepelen.

Vanaf maandag 30 november wijzigt de regeling aangaande de vaste bezoekers. Iedere bewoner behoudt één vast contact, deze bezoeker blijft voor onbepaalde duur dezelfde, daarnaast kan iedere bewoner een tweede bezoeker ontvangen, deze bezoeker mag 2-wekelijks wisselen.
Om het bezoek verder vlot te laten verlopen geeft u ons de namen van deze bezoekers door.

Men stuurt hiervoor een e-mail naar : dereiger@ocmwtemse.be met hierin duidelijk volgende gegevens vermeld:
– Instelling ( De Reiger of ’t Blauwhof)
– Naam bewoner
– Naam vaste bezoeker
– Naam wisselende bezoeker

De wisselende bezoeker blijft tot 14/12/2020 dezelfde, indien u deze bezoeker na 14/12/2020 wenst te wijzigen kan men via bovenstaand e-mailadres de nieuwe naam doorgeven.

Indien tijdens de reservatie blijkt dat uw naam niet op de bezoekerslijst staat zal u geen reservatie kunnen maken.
U dient zowel de naam van de vaste als van de wisselende bezoeker aan ons door te geven alvorens u een afspraak maakt voor het bezoek vanaf 30/11/2020.

Deze mail met de namen van de bezoekers vervangt echter niet de reservaties via het gsm-nummer, dit blijft nodig!

Aangezien de feestdagen stilaan naderen en deze voor iedereen anders zullen verlopen dan normaal werken wij momenteel aan een bezoekregeling voor deze periode. Uiteraard is alles afhankelijk van de cijfers en algemene maatregelen op dat moment maar wij doen er alles aan om voor onze bewoners ,ook in deze periode, maximaal bezoek te laten doorgaan. Hierover wordt later concreet gecommuniceerd.


 

 

 

Geschiedenis Temsese postkaarten in het jaarboek 2019 van het Gemeentemuseum

TEMSE – Het Jaarboek van het Gemeentemuseum is een vaste waarde op het vlak van de geschiedschrijving van Temse. Enerzijds worden er historische studies m.b.t. Temse(naars) in opgenomen, anderzijds een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen van het voorbije jaar.

Zeldzame collectie

Gestart in 1973, is het Jaarboek aan zijn 47ste uitgave toe. In de regel wordt het Jaarboek publiekelijk voorgesteld, maar ingevolge het coronagebeuren was dat dit jaar niet mogelijk.

De hoofdbijdrage in het Jaarboek betreft de studie van Frank De Cuyper over de postkaarten van Temse. De Scheldegemeente kan bogen op een bijzonder rijke postkaartengeschiedenis, naar kwantiteit én (bovenal) kwaliteit. De auteur is dé specialist ter zake. Hij verdiept zich al decennialang in het onderwerp en is de bezitter van een zeldzame collectie.

Al eerder publiceerde hij hierover en gaf hij ook 2 postkaartenboeken uit. Hij vervolledigde en actualiseerde zijn eerdere publicaties, zodat zijn studie in het Jaarboek geldt als de ultieme publicatie. In het Jaarboek worden meer dan 200 postkaarten gepubliceerd.

Daarnaast bevat het Jaarboek ook een biografische nota omtrent Gaston Feremans. Met als titel Gaston Feremans, een vergeten fotograaf en cineast heeft kunstfotografe Lucille Feremans haar herinneringen aan haar vader op papier gezet.

Ferry Foto

Gaston Feremans (1921-1964) was de eerste fotograaf op de Boelwerf en grondlegger van de fotografie-afdeling (Alex Suanet was zijn opvolger). Hij was een begenadigd fotograaf-filmmaker, die in Temse vooral ook bekend was voor zijn winkel in de Akkerstraat: Ferry Foto Ciné Son, alles voor klank en beeld (in de volksmond: Ferry Foto), alom bekend voor zijn platen, fotografie, muziekinstrumenten, microscopen en een ruime opnamestudio.

Traditioneel biedt het Jaarboek een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen m.b.t. Temse in het voorbije jaar, met name 2019.

Het Jaarboek heeft de volgende inhoud:
– Voorwoord – Romain Van Hautekerke, voorzitter beheerraad Gemeentemuseum
– Geschiedkundig overzicht van de postkaarten van Temse – Frank De Cuyper
– Gaston Feremans (1921-1964), een vergeten fotograaf en cineast – Lucille Feremans
– In galop door 2019 door Elke Koppen, museumfunctionaris

Het Jaarboek kost 25 euro en is op de weekdagen verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme, gemeentehuis, Markt, 03 710 12 00, toerisme@temse.be.
Het is ook verkrijgbaar via overschrijving op rekeningnummer BE98 0000 4139 9293 van het Gemeentemuseum van Temse. Naderhand wordt een exemplaar opgestuurd.

Twee postkaarten van toen, uit de collectie van Frank De Cuyper, sieren de cover van het Jaarboek 2019

Sinterklaas aangekomen in Temse

TEMSE – Sinterklaas is aangemeerd in Temse. Hij mocht gelukkig naar ons land reizen, na een negatieve coronatest.
Download de kleurplaat door op de tekening te klikken

Zondagochtend 22 november verwelkomde burgemeester Luc De Ryck de Goedheilig Man op het gemeentehuis, door de coronamaatreglen helaas zonder kindjes erbij. Ook de ‘echte’ Zwarte Pieten waren van de partij.

Zet je schoentje dus maar al klaar, want Sinterklaas zal ervoor zorgen dat alle cadeautjes coronaveilig tot bij de brave kindjes geraken. Een flesje ontsmettingsgel bij je schoentje zetten, kan zeker geen kwaad.

Ook dit jaar organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met Unizo weer een kleurwedstrijd. Kleur de tekening en geef ze voor 19 november af aan de juf of meester op school of drop ze in de brievenbus van de bib of AC De Zaat. Download de kleurplaat door hierboven op de tekening te klikken.

Van de verwelkoming bestaat ook een filmpje, bekijk het onder foto’s.

Burgemeester Luc De Ryck verwelkomde de Goedheilig Man in Temse

 

ook de Zwarte Pieten waren van de partij

 

 

 

Gemoedelijke sfeer tijdens de Landbouwmarkt

TIELRODE – Elke derde zaterdag van de maand is er op het dorpsplein van Tielrode de landbouwmarkt.

Op de markt kan men fruit en groenten, vlees en melkproducten kopen ‘rechtstreeks van de boer‘. Toen wij zaterdag de sfeer gingen opsnuiven was het niet superdruk maar heerste er een gezellige drukte en gemoedelijke sfeer.

Meer foto’s, klik hier 

“Zorg voor licht in deze donkere tijden”

Temsenaar doet oproep om van Temse één groot lichtpunt te maken

TEMSE – Eddy Noens, beheerder van de Facebookgroep ‘Samen een gezond Temse’, doet op zijn pagina een oproep om elkaar een hart onder riem te steken. Dit door ook in Temse te zorgen voor licht in de duisternis in deze donkere tijden.

“De dagen worden korter en donkerder. Tijdens deze donkere dagen kunnen we elkaar een hart onder de riem steken door warmte, licht en verbondenheid te verspreiden”, stelt Noens. “Blijf de regels volgen om dit virus te overwinnen en zorg mee voor meer licht in deze duisternis. Plaats één of meerdere lichtjes in je huis of in je tuin. Trek een foto van je lichtjes en post ze op jouw eigen tijdlijn op Facebook met de hashtag: #zorgvoorlichttemse.”

“Laten we samen van Temse één groot lichtpunt maken”, besluit hij

#zorgvoorlichttemse #gezondtemse

Nieuwe broodjeszaak op de Markt

TEMSE – Heel binnenkort wordt het aanbod van broodjeszaken in Temse weer uitgebreid. Komende week opent ’t Boeferke aan de Markt 29 de deuren.

De snackbar is gevestigd in de nieuwbouw waar tot voor enkele jaren café ’t Vermoeden was. Net naast Oosters restaurant De Sampan.

“Volgende week gaan we open. De juiste datum volgt nog. Door de coronamaatregelen zal voorlopig enkel onze afhaal open zijn.” lezen we op de Facebookpagina van de nieuwe zaak.

’t Boeferke is open van maandag tot zaterdag van 10 – 14 uur, op woensdag, donderdag en vrijdag ook van 16 tot 19 uur.


.

Ex-agent blikt terug op dodelijke raid van Bende van Nijvel

“Ze moeten onze uurroosters gekend hebben”

TEMSE – Gewezen hoofdcommissaris Antoine Van Hove blikte de voorbije week in Het Laatste Nieuws/Waasland terug op zijn politiecarrière.

Antoine Van Hove (73) was de eerste politieambtenaar in het land die gebruik maakte van de mogelijkheid om tot 70 jaar aan de slag te blijven.

In zijn rijkgevulde carrière maakte hij onder andere de aanslagen mee van het Animal Liberation Front, maar vooral de brutale dodelijke overval van de Bende van Nijvel op een textielbedrijf in Temse zal hem altijd bijblijven.

 

 

 

Dalend aantal coronabesmettingen in Temse

TEMSE – De coronacijfers in Temse evolueren in gelijke mate met de algemene tendens: het aantal nieuwe besmettingen per week neemt af. Dat concludeerde de Veiligheidscel tijdens het tweewekelijks overlegmoment op donderdag 19 november.

Daarbij werd vanuit de Huisartsenkring duidelijk gesteld dat het virus absoluut niet weg is en dat met grote omzichtigheid de evolutie als gematigd positief kan bestempeld worden. Nu de scholen terug heropgestart zijn, valt de verdere evolutie van het aantal besmettingen af te wachten.

CIJFERS

Inwoners: 57 nieuwe besmettingen in week 46 (2de week herfstvakantie) >< 183 tijdens piek in week 44

Woonzorgcentra: ook hier een gunstige evolutie; het personeel wordt opnieuw preventief getest.
1. De Reiger: géén nieuwe besmettingen de voorbije 2 weken

2. ‘t Blauwhof: géén besmettingen sinds de 2de golf

3. Huize Vincent: géén nieuwe besmettingen de voorbije 2 weken

4. Assistentiewoningen: 1 echtpaar testte positief

Lagere scholen: over het algemeen weinig meldingen van zieke of afwezige leerlingen; door het hier en daar afhaken van vrijwilligers voor middagopvang omwille van besmettingsgevaar dreigt een tekort aan vrijwilligers op sommige scholen.

Secundaire school: ook positieve evolutie, nog 2 leerlingen in quarantaine >< 25 % vóór herfstvakantie; blijvende vaststelling van overtredingen van de maatregelen buiten de schoolpoorten, waarop de Politie meer toezicht zal uitoefenen, ook aan lagere scholen.

Politie: op één na geen afwezigheden meer in het korps. Helaas geen daling van het aantal oproepen m.b.t. geweld en uitgeschreven PV’s de voorbije 2 weken: 14 voor overtreding samenscholing, 28 voor avondklok, 28 voor afstand houden, 4 voor mondmaskerplicht; actie ‘Covid’ van Politie leidde op één zaterdagavond tot opmaak van 48 dossiers.

Op basis van de gunstige evolutie oordeelde de Veiligheidscel dat geen bijkomende maatregelen moeten worden genomen bij het Burgemeestersbesluit van 29 oktober.

Via de gemeentelijke communicatiekanalen werd dat Besluit intussen bekendgemaakt, met de nadrukkelijke oproep tot de inwoners om strikter dan ooit de maatregelen te volgen en fysieke contacten stop te zetten, onder het motto: ‘Het leven van jezelf en anderen ligt in je eigen handen.’

 

Vrouw en Maatschappij steunt de Witte Lintjes-actie

25 november Internationale Dag voor de uitroeiing van geweld tegen vrouwen

TEMSE/KRUIBEKE – Op vrijdag 20 november voerden politica van Vrouw & Maatschappij (CD&V) hun 20ste Witte lintjes-actie rond het escalerende partnergeweld tijdens de coronaperiode.

Dat gebeurde ook in de politiezone Kruibeke-Temse. Het politiecollege steunt de actie.

De witte lintjes-campagne, gestart in 1991, werd gelanceerd door een groep mannen in Canada, die zich duidelijk wilden kanten tegen geweld tegen vrouwen. Door het kenmerkende witte lintje op te spelden toonden ze op symbolische wijze dat geweld tegen vrouwen niet getolereerd mag worden. Vrouw & Maatschappij, de vrouwelijke vleugel van CD&V, ondersteunt de actie al 20 jaar. Aan de internationale witte lintjescampagne nemen intussen meer dan 70 landen deel.

Wereldwijd worden miljoenen meisjes en vrouwen het slachtoffer van geweld enkel en alleen omdat ze vrouw zijn. Europees onderzoek uit 2014 heeft aangetoond dat 1 op 3 vrouwen boven de leeftijd van 15 jaar het slachtoffer wordt van fysiek of seksueel geweld. Deze cijfers zijn hallucinant en er wordt dan ook gesproken van een pandemie.

Tijdens de lockdown is het aantal oproepen bij de hulplijn 1712 maar liefst met 70% gestegen. In 2018 waren er in Belgie 150 gerapporteerde gevallen van potentieel dodelijk partnergeweld, waarbij meer dan 20 vrouwen het leven lieten. In 2020 liggen de cijfers nog heel wat hoger.

Vrouw en Maatschappij nodigt iedereen uit om een wit lintje te dragen als teken van engagement tegen partnergeweld: Het fenomeen mag niet getolereerd worden.

Op de foto v.l.n.r. Els De Bock, voorzitter Vrouw en Maatschappij Kruibeke, korpschef Wim Pieteraerens, politiesecretaris Veerle Van Raemdonck en Isolde Coens, provinciaal voorzitter Vrouw en Maatschappij.

Aanvraag voor woonproject op oude site textielfabriek Wittock-Van Landeghem

TEMSE – Er komt schot in de realisatie van een woonproject op de voormalige terreinen van de textielfabriek Wittock-Van Landeghem.
Momenteel loopt er een aanvraag voor een verkaveling met 25 woningen en twee meergezinswoningen met in totaal 68 woongelegenheden.

De textielfabriek op het terrein tussen de Piet Nutenlaan, Oscar Van Durmelaan en de Gasthuisstraat stond jaren te verkommeren. Tot het in 2010 gesloopt werd. In 1983 werd er nog een roofoverval gepleegd door de Bende van Nijvel waarbij kogelvrije vesten werden buit gemaakt.

In 2010 werd een brownfieldconvenant opgemaakt voor de herbestemming van historisch vervuilde verlaten gronden), met als hoofdrolspelers: TIS en vastgoed-NV Claver (Merksem) i.s.m. Ovam, het Departement Ruimte Vlaanderen en het Gemeentebestuur.

Aanvankelijk was het de bedoeling op de site een retailcentrum op te richten met 12 units: Er zouden goederen worden verkocht die een aanvulling betekenden op het bestaande commerciële aanbod van Temse.

Woonproject

In 2014 nam de nv Santerra TIS over van Sioen. Omwille van aanslepende problemen met de bodemsanering, bijkomende studies en enorme
tijdverliezen door de procedures stapte Claver uit het convenant. Zijn rol werd overgenomen door de nieuwe eigenaar Santerra, met de bedoeling een woonproject te realiseren. Het convenant werd in die zin aangepast. Aansluitend gaf het gemeentebestuur opdracht tot het maken van een RUP.

In januari 2016 ging de bodemsanering van start op het voormalige bedrijfsterrein. De gronden buiten de grenzen van de site zouden in een
tweede fase gesaneerd worden.

En nu in 2020 is er dus de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het woonproject.

Autoluw

Als woningtypologie is er gekozen voor een combinatie van half-open en gesloten bebouwing met daarnaast ook meergezinswoningen.

De verkaveling kan gezien worden als 5 bouwblokken. Het eerste bouwblok bestaat uit 12 geschakelde loten waarvan 2 halfopen en 10 gesloten. Het tweede bouwblok bestaat uit 5 geschakelde loten waarvan 2 halfopen woningen en 3 gesloten. Het derde bouwblok bestaat uit 8 loten waarvan 2 halfopen en 6 gesloten. De overige twee bestaan uit meergezinswoningen.

De indeling van de wegenis werd zo ontworpen dat de projectzone autoluw wordt. Doordat er verschillende parkeerpockets voorzien worden, kan men reeds bij het betreden van de projectzone zijn auto parkeren.

Er worden 30 zonecarports voorzien, 4 private parkeerplaatsen en 13 publieke parkeerplaatsen. De 4 private parkeerplaatsen zijn geen carports om lot 13 zo veel mogelijk kwaliteit en lichtinval te geven. De verschillende carports worden ingewerkt in het groen.

De parkeerplaatsen worden allemaal gegroepeerd in parkeerpockets op 3 locaties. Twee van deze locaties bevinden zich onmiddellijk bij het toetreden van het terrein. Door deze clusters te voorzien wordt een autoluwe woonzone gecreëerd. De ontwikkelaar zal per woning 1 carport privatief toebedelen. Dit is opgenomen in de voorschriften. De ontwikkelaar laat eveneens opnemen in verkavelingsakte dat elk lot zijn carport moet behouden bij latere verkoop zodat men later de carport en de woning niet afzonderlijk kan verkopen. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat elke woning, ook op lange termijn, steeds minstens één parkeerplaats heeft.

Groene ruimtes

Verder wordt er per woning een inpandige fietsenstalling voorzien. Doordat de fiets makkelijk weg te plaatsen is en het eveneens makkelijk is om deze te nemen, wordt het fietsgebruik gestimuleerd. De auto staat op een grotere afstand bij de parkeerpockets waardoor men als bewoner gestimuleerd wordt om zeker voor korte afstanden de fiets te gebruiken.

Verder wordt er een grote openbare groenzone ontwikkeld waarbij er ruimte is om te spelen en te ontspannen. In deze verkaveling wordt de verharding tot het minimum beperkt. Ter hoogte van de centrale meergezinswoningen, wordt er een groene verbinding voorzien tussen de verschillende groene ruimtes. Op die manier beleeft men steeds verschillende groene ruimtes die door hun verbindingen een geheel vormen.

Ten slotte werd er gekozen om zo weinig mogelijk verharding te creëren. Zo worden de private parkeerplaatsen en de weg ter hoogte van de woningen deels aangelegd met grasdallen

Verkeersafwikkeling

Volgend de aanvraag zijn de Piet Nutenlaan en de Oscar van Durmelaan voldoende uitgerust voor het opvangen van bijkomend verkeer afkomstig uit de nieuwe woningen. Doorgaand verkeer is mogelijk doorheen het gebied. Er echter geen sluipverkeer plaatsvinden aangezien de vorm en de materialisatie van de wegen ervoor zorgen dat men deze route niet zal nemen. De beperkte breedte van de weg en de slinger vorm ervan, zorgen ervoor dat men sterk moet vertragen. Voor doorgaand verkeer is het volgen van de Piet Nutenlaan of de Oscar Van Durmelaan daardoor logischer.

Ten slotte zorgen de verschillende parkeerpockets ervoor dat zowel bewoners als bezoekers zo weinig mogelijk door het gebied moeten met de auto.

De garageweg aan de oostelijke zijde van het projectgebied wordt ingezet als fiets- en voetgangersverbinding. (foto boven)

Doordat er verschillende reeds bestaande garages uitkomen op deze weg, kan er niet gekozen worden voor een autovrije weg. Er wordt echter wel ingezet om geen bijkomend verkeer op deze weg aan te sluiten zodat er een veilige route voor de zwakke weg gebruiker wordt gecreëerd. Er worden onder meer paaltjes voorzien net na de carport zone zodat er geen doorgaand verkeer mogelijk is.

Dichtheid

Totale oppervlakte van het project is 1,74 hectare. In totaal worden er 93 wooneenheden gerealiseerd in de verkaveling wat resulteert in 53 woningen/hectare. 53 woningen is in overeenstemming met het RUP dat vraagt om tussen de 25 en 60 woningen per hectare te blijven.

Het openbaar onderzoek voor het project loopt van 16 november tot 15 december.

Bekijk hier het ganse project

De verkaveling kan gezien worden als vijf bouwblokken.

Tesamen wil alle kinderen een leuk Sinterklaasfeest bezorgen

TEMSE – Dit jaar organiseert Tesamen voor Temse voor de derde keer een grote speelgoedinzameling en – bedeling. Door de coronacrisis verloopt die wel anders dan de voorbije jaren.

Het idee ontkiemde toen huisarts Brigitte Caura op huisbezoek vaststelde dat sommige kinderen over een volle kamer speelgoed kunnen beschikken terwijl anderen de ganse dag voor de TV zitten omdat er geen speelgoed voorhanden is.

“Toen is er unaniem beslist om niet langer toe te kijken maar de handen uit de mouwen te steken en zelf iets te organiseren, in afwachting van een meer efficiënte armoedebestrijding”, klinkt het.

Leuk Sinterklaasfeest

Dit jaar is wel een speciaal jaar geworden.

“Ons doelpubliek kan, door corona, niet komen kiezen uit tafels vol uitgestald speelgoed maar krijgt een pakket thuisbezorgd”, stelt Brigitte Caura. “Tegelijk is de nood nooit zo groot geweest. Via eigen kanalen en armoedeverenigingen komen we dit jaar (voorlopig) aan 131 kinderen die we een leuk Sinterklaasfeest willen bezorgen. Enkele pakketten zijn reeds de deur uit en er wordt hard gewerkt om alles tijdig rond te krijgen. We zijn er absoluut van overtuigd dat het ons zal lukken.”

“We willen hierbij de vele gulle gevers danken die dit mogelijk maken en die tonen dat Temse het hart op de juiste plaats heeft. We kregen ook dit jaar veel fantastisch mooi speelgoed. Wie alsnog een bijdrage wil leveren mag nog altijd speelgoed in goede staat afleveren op Kasteelstraat 24.”

In tegenstelling tot vorig jaar kan men niet komen kiezen uit tafels vol uitgestald speelgoed maar krijgt men een pakket thuisbezorgd” (archieffoto 2019)