Gunstig advies voor woonuitbreidingsgebied Hollebeek.
Geschreven door Administrator   
30 Sept 2014 om 16:22

TEMSE - Net voor de zomervakantie deed IMWO Invest een aanvraag bij de Bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen om principieel akkoord te gaan met het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied Hollebeek. IMWO wil er 299 woongelegenheden realiseren, op 15 hectare, wat neerkomt op zowat 20 woningen per hectare. Zowel open bebouwingen als vernieuwende vormen van groepswoningbouw.

Omdat de Bestendige deputatie vooraf advies moet inwinnen bij de gemeenteraad stond het punt geagendeerd op de gemeenteraadszitting van september.

‘In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Temse van 2007 staat dat op middellange termijn, dat wil zeggen 2007-2012, het woonuitbreidingsgebied Tuinwijk/Hollebeek van 17,5 hectare wordt aangesneden binnen de huidige planperiode’, aldus schepen van Ruimtelijk Ordening Freddy Verbeke (CD&V) tijdens de gemeenteraad.

‘Wij stellen dan ook voor om een gunstig advies over te maken aan de Bestendige Deputatie voor het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied Hollebeek. Echter met enkele voorwaarden. De aansnijding dient te gebeuren in minstens twee fasen. De eerste fase mag pas uitgevoerd worden vanaf 2018. De tweede fase vanaf 2020. Gezien de totaliteit van het aantal woongelegenheden dient vooraf een mobiliteitseffectenrapport te worden opgemaakt, en goedgekeurd. En de projectontwikkelaar moet vooraf advies vragen aan Wegen & Verkeer voor de aansluiting of eventueel aansluitingen.

‘Volgens onze tellingen zijn er de laatste jaren heel wat woningen bijgekomen in Temse en staan er nog heel wat op stapel’, reageerde Raf Cattoor (Groen). ‘ Zo is er de site de Zaat, de Cliviawijk, de site van Wittock-Van Landeghem waar 75 woningen gaan gerealiseerd worden, de Doornwijk, de Negenoogstraat in Steendorp en in de Gasthuisstraat staan er woningen op stapel. Ook in Tielrode gaan er nog heel wat woningen bijkomen, zowel in de Gentstraat, vlakbij de Roomakker en op de oude steenbakkerij. Er is dus geen nood om de aanvraag van de projectontwikkelaar gunstig te adviseren. Er is al weinig open gebied in Temse dus waarom dit niet vrijwaren om ons een beetje groen en natuur te gunnen.’

‘Het gaat hier om een woonuitbreidingsgebied’, aldus Annemie Peeters-Muyshondt (Vlaams Belang) ‘Onze partij was steeds van oordeel dat als het gaat om woongebied we niet tegen konden stemmen tenzij er echt principiële bezwaren zijn. Wat woonuitbreidingsgebied betreft, dat ligt voor ons een heel stuk moeilijker.

De laatste jaren zijn er een aantal open ruimten verdwenen in onze gemeente. Ze zijn een aantrekkingskracht voor KMO’ s en mensen die hier komen wonen al dan niet om hier in de streek werk te vinden. In deze omstandigheden en op dit ogenblijk is het te vroeg om dit gebied aan te snijden en om te zetten naar woongebied. Zeker nu er in het centrum van de gemeente heel wat leegstand is. We willen er voor pleiten om het centrum aan te bieden aan jonge mensen. Als zij een huis in het centrum kopen daar een steun tegenover zou staan, om dat bewoonbaar en leefbaar te maken. Zo zouden de kinderen ook in het centrum naar school gaan.

Als er 299 woongelegenheden bijkomen op Hollebeek zullen daarvan een groot aantal, misschien wel een 200 kinderen bijkomen die naar de Hollebeekschool gaan. We kennen de problematiek van de Hollebeekschool, op lange termijn gaat ook daar nood zijn aan bijkomende infrastructuur. Heel wat nieuwe bewoners zullen dan met de wagen in het centrum om boodschappen terwijl het centrum nu al overvol is van auto’s en vrachtwagens die de winkels beleveren. Laten we dus eens ernstig bekijken wat we met het centrum willen en dit aanbieden als woonmogelijkheid.’

‘Dit groot project komt niet uit de lucht gevallen’, reageerde Bert Bauwelinck (SP-A). ‘Jaren geleden was er het Provinciaal woonuitbreidingsplan waar allerlei wijken tot de stedelijke kern van Temse gingen behoren. Zoals de Doornwijk, en de Smeswijk, die de Rozenwijk dicht kon bouwen tegen het Waesmeer. Logisch omdat dit aanbouw is. Bij bepaalde kernen kan men wel spreken van stedelijke verdichting. Maar om Temse uit te breiden naar het oosten zoals men nu wil realiseren met dit project en dat stedelijke verdichting noemen, dat is toch wel van de pot gerukt.

Enkel SP-A en Groen waren vorige legislatuur tegen de oostelijke uitbreiding. Niet enkel de zone tussen Hollebeek en de Krijgsbaan waar nu een aanvraag voor is. Maar ook de zone tussen de Krijgsbaan en de Oostberg. Voor velen is het bekend dat de projectontwikkelaar  tussen Hollebeek en de Krijgsbaan de voorbije deccenia al heel wat gronden heeft opgekocht. Dus eigenlijk is het kalf al verdronken. Want die gronden werden aangekocht men een welbepaald doel. In de aanvraag staat te lezen dat het project prioritair wil voldoen aan de noden van de lokale bevolking. De lokale bevolking kan toch ook elders terecht zoals op de Zaat of in de Doornwijk. Dit project is duidelijk aantasting van de open ruimte.’

Bert Bauwelinck vroeg ook een hoofdelijke stemming over het punt.
 CD&V en NVA stemden voor. Vlaams Belang, SP-A en Groen stemden tegen. Open VLD onthield zich en N-VA raadslid Nick de Clercq en CD&V raadslid Roger Troubleyn onthielden zich ook.

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Jaarlijkse opendeurdagen van Davidsfonds Temse.
Geschreven door Administrator   
27 Sept 2014 om 11:25

Opendeur_Davidsfonds_2014_et

TEMSE - Dit weekend, zowel zaterdag, van 16 tot 19 uur, als zondag van 14 tot 17 uur, organiseert Davidsfonds Temse de jaarlijkse opendeurdagen.  Dit in Parochiaal Centrum Christus Koning aan de Hollebeek. 


'Het voornaamste doel is ledenhernieuwing en leden winnen', aldus Hilde Staut. 'Wij bieden ook een aantal randactiviteiten aan zoals de voorstelling van het programma voor het nieuwe werkjaar, een taartenbuffet en een kinderhoekje. Elk jaar mogen wij een 200-tal bezoekers verwelkomen.' 

 Klik op de afbeelding om te vergroten


 

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Geen banenverlies bij overname Het Strijkuisje.
Geschreven door Administrator   
27 Sept 2014 om 07:28

TEMSE - Het Strijkuisje wordt op 1 oktober overgenomen door de groep Work@Home. De ruim tachtig personeelsleden behouden hun job en ze hoeven ook niet in te leveren. 

Temse/Kruibeke Het Strijkuisje is een onderneming gespecialiseerd in buurtdiensten, met vestigingen in Temse, Tielrode, Kruibeke en Bornem.

Het bedrijf groeide de voorbije jaren gestaag,

 zodat er vandaag meer dan tachtig werknemers aan de slag zijn. Zowat zevenhonderd gezinnen maken gebruik van de poets- en strijkdiensten, die ze betalen via het systeem van de dienstencheques.

Vanaf 1 oktober wordt Het Strijkuisje overgenomen door de groep Work@Home, een groep die actief is in heel Vlaanderen.

'Met de overname willen we de werknemers een stabiele toekomst garanderen', motiveert zaakvoerder Mattias Maes de overname, die donderdagavond werd bekendgemaakt aan het personeel. 'De huidige regelgeving over de aanwerving binnen het dienstenchequesysteem laat ons niet meer toe nog natuurlijk te groeien, een groei die nochtans levensnoodzakelijk is. De reële terugbetalingswaarde van een dienstencheque daalt bij elke indexering, om nog te zwijgen over alle andere regels en verplichtingen binnen en buiten de sector die het ondernemen bemoeilijken. Dat plaatst een middelgrote onderneming als Het Strijkuisje voor een lastige keuze. Ofwel doorgroeien onder

 de onzekerheid die elke nieuwe begrotingsronde de kop op steekt. Of zekerheid voor de meer dan tachtig werknemers, waarvan er sommigen al meer dan acht jaar aan de slag zijn, binnen een grote groep met meer dan tweeduizend werknemers.'

Zowel het personeel als de klanten hoeven zich volgens Mattias Maes geen zorgen te maken. 'Het voortbestaan van Het Strijkuisje is voor vele jaren verzekerd. Work@Home garandeert bovendien werkzekerheid, zonder het inkomen van de werknemers te verlagen. Ook de klanten zullen na de overname geen verschil merken in de dienstverlening. Die twee belangrijke zaken, en het feit dat Work@Home eerder al gelijkaardige overnames succesvol heeft afgerond, gaf voor mij de doorslag bij het nemen van de beslissing.'

Mattias Maes verlaat Het Strijkuisje dan wel als zaakvoerder, maar hij blijft er kind aan huis. 'Ik blijf de eerste weken na de overname nog in de buurt. En niets belet me om mijn strijk nog elke week binnen te brengen. Ik houd ook mijn twee poetshulpen, dus zo houd ik ook de band met Het Strijkuisje

de onzekerheid die elke nieuwe begrotingsronde de kop op steekt. Of zekerheid voor de meer dan tachtig werknemers, waarvan er sommigen al meer dan acht jaar aan de slag zijn, binnen een grote groep met meer dan tweeduizend werknemers.'

Zowel het personeel als de klanten hoeven zich volgens Mattias Maes geen zorgen te maken. 'Het voortbestaan van Het Strijkuisje is voor vele jaren verzekerd. Work@Home garandeert bovendien werkzekerheid, zonder het inkomen van de werknemers te verlagen. Ook de klanten zullen na de overname geen verschil merken in de dienstverlening. Die twee belangrijke zaken, en het feit dat Work@Home eerder al gelijkaardige overnames succesvol heeft afgerond, gaf voor mij de doorslag bij het nemen van de beslissing.'

Mattias Maes verlaat Het Strijkuisje dan wel als zaakvoerder, maar hij blijft er kind aan huis. 'Ik blijf de eerste weken na de overname nog in de buurt. En niets belet me om mijn strijk nog elke week binnen te brengen. Ik houd ook mijn twee poetshulpen, dus zo houd ik ook de band met Het Strijkuisje intact.'

Bron + foto HNB/ GVH

 

Strijkuisje_2014 

'Zowel klanten als personeel hoeft zich geen zorgen te maken', aldus Mattias Maes 

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Pleidooi voor camera's tegen roodrijders.
Geschreven door Administrator   
26 Sept 2014 om 19:50

TEMSE - Gemeenteraadslid Bert Bauwelinck (SP.A) pleit voor cameracontroles aan enkele kruispunten in het centrum van Temse om roodrijders een halt toe te roepen.

‘Fietsend door Temse zie ik regelmatig automobilisten door het rood rijden. Dat is zo aan de kruispunten Prinsenlaan/Krijgsbaan en Akkerstraat/Kouterstraat/Gasthuisstraat. Heeft de politie weet van deze levensgevaarlijke inbreuken aan beide kruispunten in de buurt van basisscholen? De omwonenden alvast wel. Kunnen er aan deze kruispunten onbemande camera's geplaatst worden om deze zware overtredingen te verbaliseren en vooral terug te dringen? Er moeten doorgedreven controles komen met onbemande voertuigen’, oppert Bert Bauwelinck.

Korpschef Wim Pieteraerens blijkt daar geen voorstander van. ‘Er zijn ongetwijfeld roodrijders aan deze kruispunten, zoals dat overal het geval is, maar we hebben geen weet van een structureel probleem. Bij onze verkeerscel zijn er geen klachten binnengekomen over roodrijden aan die kruispunten. Het is de gemeenteraad die hierover beslist, maar ik zie vanuit de politie momenteel geen reden om te investeren in het plaatsen van camera‘s. Bovendien zijn er in het centrum veel patrouilles, zodat er regelmatig toezicht is’, evalueert de korpschef.

Bron: Het Nieuwsblad/GVH

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Scholenveldloop weer een spektakelstuk.
Geschreven door Administrator   
26 Sept 2014 om 12:41

TEMSE - Elk jaar bij de start van het schooljaar krijgt ook in Temse de atletieksport extra aandacht tijdens de Vlaamse Veldloopweek.

Op de sportvelden van het sportcentrum Fernand Schuerman kwamen vrijdagvoormiddag 26 september zowat 1500 lopers samen. Dat bijna alle scholen van Groot-Temse deelnemen aan deze veldloopwedstrijden, maakt van het evenement een heus spektakel. Voor elke leeftijd was er een specifiek parcours.

Naast een gouden, zilveren en bronzen medaille in elke categorie kreeg ook de 26e in elke leeftijdscategorie een prijs. Dit naar aanleiding van de 26e editie van de Scholenveldloop.

Meer foto's, klik hier
Filmpje bekijk je hier

Scholenveldloop 2014_et
Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Geen stoomtrein Antwerpen - Temse op 4 oktober.
Geschreven door Administrator   
25 Sept 2014 om 15:23

besprekingen aan de gang rond alternatief

TEMSE/ANTWERPEN - De stoomtrein die op zaterdag 4 oktober gepland was voor de route Antwerpen-Temse-Antwerpen, kan niet uitrijden ingevolge panne. De organisatie van die dag komt dus volledig te vervallen.

Intussen zijn volop besprekingen aan de gang met betrekking tot een alternatieve datum.

Zodra daaromtrent duidelijkheid is - mogelijk in de loop van volgende week -, wordt de nieuwe regeling bekendgemaakt.

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
SP-A/Groen fractie ziet woonuitbreiding Hollebeek niet zitten.
Geschreven door Administrator   
24 Sept 2014 om 17:54

TEMSE - Komende maandag 29 september wordt aan de gemeenteraad van Temse een principieel akkoord gevraagd voor het aansnijden van de woonuitbreidings-zone 'Hollebeek'.

'Dit agendapunt is het gevolg van een aanvraag van projectontwikkelaar IMWO invest, op 18 juni 2014 ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie Oost Vlaanderen', aldus de SP-A/Groen fractie
Het betreft de zone tussen de Krijgsbaan N419 (de zuidgrens), de Koning Albertlaan (de westgrens), de Hollebeekstraat (noord) en de dreef in het verlengde van de Vijfhuizenstraat (oost).

'Een gebied van 17 hectare. In dit mooie landschap, deel uitmakend van de Wase cuesta, vloeien twee takken van de Hollebeek samen. IMWO invest wil dit gebied 'ontwikkelen' met een 300-tal woningen. De woondichtheid zal ongeveer 20 wooneenheden per hectare bedragen', stellen Raf Catthoor Groen) en Bert Bauwelinck (SP-A).
 
'In een brief van de Vlaamse overheid uit 2008, gericht aan het college van burgemeester en schepenen van Temse staat dat het aansnijden pas kan overwogen worden vanaf 1 januari 2017, en dat er gemotiveerd aangetoond moet worden dat het aansnijden van dit woonuitbreidings-gebied noodzakelijk en verantwoord is.
'Welnu, dit laatste is bijzonder moeilijk hard te maken. De buurtbewoners zijn dan ook verbolgen over dit nieuwe initiatief', oppert Raf Catthoor. 'Geen enkele gemeente in het Waasland zag de voorbije jaren haar inwonersaantal zo sterk stijgen als Temse. Onze gemeente zal heel binnenkort de kaap van de 30.000 inwoners ronden. De hoofdreden is dat er de voorbije jaren fors werd verkaveld en gebouwd, wat veel inwijkelingen aantrok.

De grootste projecten zijn:

- De Cliviawijk: 95 woningen, grotendeels gerealiseerd.

- De omvorming van de vroegere Boelwerf-site tot woonzone met 970 woongelegenheden, grotendeels gerealiseerd.

- Het RUP Tielrode komt in werking. In de omgeving van de Durmetuin komen er 99 woningen, aan de Gentstraat 68. In een tweede fase  komen er aan de Roomakker nog 112, en aan de steenbakkerij 104 woningen bij.

- Momenteel zijn de werkzaamheden aan de gang voor de inrichting van de Doornwijk, met 200 woningen, in nieuwe straten genoemd naar stripfiguren.

- Recent werd bekend dat de site Wittock-Van Landeghem, de vroegere bedrijfsgronden tussen de Gasthuisstraat, Gebroeders Van Raemdonckstraat, Piet Nutenlaan en Theo De Deckerlaan, niet zal worden omgevormd tot retail centrum, omdat de vorige projectontwikkelaar zich terugtrok. Het zogenaamde “Brownfield-project” gaat dus niet door. Er is nu een nieuwe ontwikkelaar in beeld: de firma Santerra, gespecialiseerd in de aankoop en het saneren van verontreinigde terreinen. Santerra heeft plannen om de bodem te saneren, en het gebied in te vullen met 75 woongelegenheden - 47 appartementen en 28 ééngezinswoningen. De eerste inrichtingsplannen zijn intussen uitgewerkt, de woondichtheid van de site wordt 44 wooneenheden per hectare.
Extra woningen dus, een streep door de rekening van IMWO invest, omdat hierdoor de nood aan nog meer wooneenheden verder afkalft.

'Is het toeval dat deze firma uitgerekend nu een aanvraag indient, nu het Santerra project nog in de ontwerpfaze zit', vraagt het Groen-raadslid zich af. 'Het is eind september aan de gemeenteraad om een advies uit te brengen. Dit advies is alleen bindend als het negatief is.
 
We moeten zorgvuldig omspringen met de groene open ruimte die ons nog rest. Maar de gemeente Temse, waar de coalitie CD&V-VLD jaren aan de macht was, heeft de laatste 20 jaar een kwalijke reputatie opgebouwd inzake het vernietigen van de open ruimte, met de verkaveling van het waardevolle Bunneghempark als exponent. We hopen dat de huidige coalitie CD&V-NVA beseft dat open ruimte doen verdwijnen een onherroepelijk proces is. We vinden dat er meer aandacht komen voor projecten die de dorpskern hernieuwen en de groeiende leegstand in het centrum terugdringen, in plaats van voorrang te geven aan projectontwikkelaars',

Schepen van Ruimtelijke Ordening Freddy Verbeke (CD&V) verklaarde aan TV Oost 'Dat er maandag tijdens de gemeenteraad een correcte beslissing zal genomen worden.'

Woonuitbreidingsgebied Hollebeek 2014_et
Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
'Overbodig verbodsbord in Kasteelstraat'
Geschreven door Administrator   
22 Sept 2014 om 16:24

TEMSE - In de Kasteelstraat rijden regelmatig fietsers, vanuit de richting van de Markt, in de richting van het rondpunt, op de fietssuggestiestrook, langs de linkse zijde van de straat.

Dit is evenwel niet de bedoeling. De suggestiestrook is gerealiseerd voor de fietsers die de Kasteelstraat naar boven rijden.
Vlakbij de rotonde blijven fietsers daarbij af en toe links aanhouden, in plaats van de rotonde op te rijden, om zo het rondpunt af te snijden en sneller de Stationstraat of de Philemon Haumanstraat in te rijden. Dit is evenwel verboden. Onlangs plaatse men nu een verkeersbord die dit verbod zichtbaar maakt.

Voor de Fietsersbond is dit op deze plaats eigenlijk een overbodig verkeersbord.
'Ook zonder dat verkeersbord is het immers altijd verboden om een fietspad te volgen dat links in de rijrichting ligt en dat aangeduid is door twee evenwijdige witte onderbroken strepen. Het blijkt dat heel wat fietsers deze artikels van de wegcode niet kennen,of ze moedwillig overtreden', stelt Jozef Van breuseghem van de Temsese Fietsersbond. 'En dan maar spookrijden op dit fietspadje. Blijkbaar vinden die fietsers het doodnormaal dat ze dan verder spookrijden aan de linkerkant van de rijbaan en in tegenrichting op de rotonde rijden. Voor deze fietsers kan ik alleen maar aanraden onze 'Wegcode voor Fietsers in mensentaal' te downloaden en goed te lezen  .

Langs de andere kant gaat ook de gemeente Temse niet helemaal vrijuit volgens de Fietsersbond.
'Er is immers geen onderscheid in kleur gemaakt tussen de suggestiestrook in de Kasteelstraat en het fietspad. We hadden als Fietsersbond dat nochtans gevraagd', stelt Van Breuseghem. 'Als een fietspad een andere kleur krijgt dan de kleur van de rijbaan, dan is rood de aangewezen kleur, of minstens een rood-achtige tint, maar zeker geen grijs. Met een kleurverschil tussen het fietspad en de suggestiestrook zouden zeker nog onwetende of moedwillige fietsers in de verboden richting rijden, maar voor sommigen zou dit zeker toch stof tot nadenken geven. Het valt trouwens af te wachten of de moedwilligaards zich iets zullen aantrekken van dit verkeersbord.'

Fietsverbod_Kasteelstraat_2014_et
Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Ruim 350 deelnemers voor Temse loopt naar de Marathon.
Geschreven door Administrator   
21 Sept 2014 om 18:39

TEMSE - In totaal zowat 350 sportievelingen namen deel aan de achtste editie van Temse loopt naar de Marathon.
Voor de Snoepjesloop, waarbij de kleintjes 500 meter konden lopen, langsheen Kasteelstraat, Priester Poppestraat en de Wilfordkaai, begeleidt door de ouders, waren zowat honderd kinderen ingerschreven.

De Kidsloop (voor kinderen tussen 10 en 12 jaar), langsheen Kasteelstraat, Conciensestraat en Wilfordkaai, kende minder succes met een twintigtal lopertjes.

Voor de vijf kilometer waren zowat 80 deelnemers ingeschreven. Zij moesten één ronde lopen langsheen Markt, Kasteelstraat, Fonteinstraat, dijkpad (achter Belgomine), Wilfordkaai, Markt, dijkpad, Orlaylaan, Tekenaarslaan, en de grote parking achteraan het politiegebouw om langs de helling van de Schipperslaan en via de Oeverstraat opnieuw de Markt te bereiken.

Voor de tien kilometer waren er ruim honderd ingeschrevenen. Zij mochten hetzelfde parcours 2x afleggen.

Voor de halve marathon waren 53 deelnemers afgezakt naar de Markt. Zij moesten bovenstaand parcours 4x afmalen.

Heel wat deelnemers waren het er over eens dat het nieuwe parcours door het centrum van de gemeente beter is dan langsheen het dijkpad van de potpolder in Tielrode en door de KMO-zone.

Voor velen was de helling van de Schipperslaan wel een echte kuitenbijter.

Meer foto's, klik hier
Filmpje volgt maandag...

Temse loopt naar de Marathon_2014_et
Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
'Waldek' verkoopt plantjes voor Kom Op Tegen Kanker.
Geschreven door Administrator   
20 Sept 2014 om 16:03

TEMSE - Omdat vriendenkring De Nauwe Band zich al 20 jaar inzet tijdens  het plantjesweekend van Kom op Tegen Kanker, kwam acteur Bart Van Avermaet, bekend als 'Waldek' uit de Eén-soap 'Thuis' helpen om plantjes te verkopen aan de vaste stek van de vriendenkring, Colruyt in Temse.

Foto: Franky Polfliet

KOTK_Temse_20 09 14 Bart Van Avermaet_et
Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Waldek uit 'Thuis' verkoopt plantjes aan Colruyt Temse.
Geschreven door Administrator   
19 Sept 2014 om 07:00

TEMSE - Dit weekend heeft in Vlaanderen het 20ste plantjesweekend plaats ten voordele van Kom-op-tegen-Kanker.
 Bart Van Avermaet

Voor de 20 ste keer doet Vriendenkring De Nauwe Band uit Temse weer mee met de plantjesverkoop.
 
'Om de 20ste verjaardag extra in de verf te zetten, krijgen wij bekend volk op bezoek', glundert Rudy Bredael van de vriendenkring. 'Morgen zaterdag 20 september, tussen 13 en 14 uur, krijgen wij de hulp van Bart Van Avermaet, Waldek uit 'Thuis' (foto), aan onze vaste stek bij grootwarenhuis Colruyt in Temse',

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Temse loopt naar de Marathon verhuist naar de Markt.
Geschreven door Administrator   
18 Sept 2014 om 20:19

TEMSE - Zondag 21 september vindt de achtste editie van 'Temse loopt (naar) de Marathon' plaats.

Klik op de affiche om te vergroten

Temse loopt naar de Marathon 2014_etMen kan intekenen voor een recreatieve loop van 5 of 10 km, of voor de competitieve stratenloop van 21 km, maar dit jaar kunnen ook de kinderen deelnemen aan een ‘SNOEPJESLOOP’ van zowat 500 meter, waarbij de ouders gratis meelopen om de kleintjes aan te moedigen. Ook nieuw is een ‘KIDSRUN’ van ongeveer 1000 meter.

Tegenover de vorige jaren is de start - en aankomstplaats gewijzigd naar de Markt in Temse.

De eerste loop start om 13 uur.
De start van de 5 en 10 km is voorzien om 14 uur.
De start voor de halve marathon is voorzien om 15.30 uur

Op voorhand inschrijven is mogelijk via de website www.acwaasland.be.

Late beslissers kunnen ook inschrijven op de dag van de wedstrijd, namelijk op de Markt in Temse aan het secretariaat en dit vanaf 11.30 uur
Inschrijven is mogelijk tot 12u45 voor de kinderlopen, tot 13u45 voor de 5 en 10 km en tot 15u15 voor de 21 km.

Omkleedruimte met wasgelegenheid is voorzien in de brandweerkazerne in de Kasteelstraat .
Het deelnamegeld bedraagt tussen € 2 en € 12 (afhankelijk van de reeks waarvoor men inschrijft) .
Hierin is begrepen: verzekering, bevoorrading, een aandenken, prijzen voor de eersten, de waarborg voor het startnummer en een onvergetelijke sportbelevenis.

Meer info bij de gemeentelijke sportdienst: 03/710.12.40 of bij AC Waasland www.acwaasland.be

Ter gelegenheid van dit jogging - en loopevenement zijn er op de Markt tal van nevenactiviteiten. Meer daarover op onze Facebookpagina: www.facebook.com/editietemse

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Finalistes Miss Sint-Niklaas 2015 scharen zich achter werkgroep Haal de Lijn over de Brug.
Geschreven door Administrator   
17 Sept 2014 om 17:23

TEMSE/BORNEM - In het kader van de ‘Week van de Mobiliteit’ (16-22 september) blijft de werkgroep ‘Haal DE LIJN over de Brug’ ijveren voor een beter openbaar vervoer.

'Onderzoek heeft intussen uitgewezen dat er een ernstige noodzaak is om dit te optimaliseren', aldus Dirk Smet van de werkgroep.
We nemen daarom nu initiatieven naar de vier participerende gemeenten toe (Sint-Amands, Temse, Bornem & Kruibeke), door een overleg te voeren met de gemeentebesturen en/of lokale politieke vertegenwoordigers. Ook is het dossier nu overgemaakt aan de nieuwe minister voor mobiliteit, Ben Weyts (N-VA).
Deze politieke initiatieven ging ook gepaard met een ludieke actie op de Scheldebrug.


Dat de regio's Klein-Brabant en Waasland geen 'verre buren' zijn, wisten we al langer', stelt Smet.
De deelname van drie Klein-Brabantse jongedames aan de verkiezing van Miss Sint-Niklaas zet de nauwe band tussen beide regio's extra kracht bij',

Eline Van Dooren (Branst), Laura Donders (Weert) en Lise Verbruggen (Oppuurs) maken deel uit van de zestien finalistes voor Miss Sint-Niklaas 2015 en dat was ook de organisatie van dit evenement niet ontgaan. 'Nooit eerder was de interesse 'over het water' zo groot", klonk het in Sint-Niklaas.

'Een uitgelezen kans, dachten de Klein-Brabantse schoonheden, om zich achter onze actie te scharen', weet Dirk Smet. 

Lise Verbruggen (20 en studente burgerlijk ingenieur) vertelt: 'Schoolgaande jeugd, werknemers, ziekenhuispatiënten, toeristen, shoppers en ja, ook toekomstige missen, ondervinden dagdagelijks dat de Scheldebrug niet de grens, maar het bindmiddel tussen deze twee regio's is. Iedereen die er woont, werkt of passeert is zich hiervan bewust. 

Dat het openbaar vervoer - in een tijd waarin we allemaal om betere mobiliteit smeken - hier niet onmiddellijk iets aan verandert, is onbegrijpelijk. Een tweede brug was noodzakelijk, maar zonder degelijke verbindingen, is dit alles een maat voor niets. Jullie krijgen onze steun en we hopen op een snelle doorbraak in dit dossier', aldus Lise Verbruggen.

Bekijk hier een kort filmpje van de fotoshoot op de Scheldebrug

Haal de Lijn over de Brug_actie 17 09 14_et

Ook de 3 Klein-Brabantse finalistes Miss Sint-Niklaasd 2015 ervaren elke dag
'Dat de Scheldebrug niet de grens, maar het bindmiddel is tussen de twee regio's.' 
Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Dame die beroofd werd van spaargeld vanavond in Faroek op VTM.
Geschreven door Administrator   
16 Sept 2014 om 19:49

TEMSE - Het vtm-programma Faroek brengt vanavond woensdag het verhaal van de Temsese Zulma Keppens (92), die vorig jaar in haar woning beroofd werd van al haar spaargeld.

Faroek, Het maandelijkse opsporingsprogramma op vtm, begint vandaag zijn tweede seizoen. ‘In het programma proberen we een aantal zaken op te lossen, met hulp van de kijker. Maar we gaan ook breder door een preventief thema aan te pakken. Daarom brengen we vanavond het verhaal van Zulma Keppens uit Temse’, vertelt presentator Faroek Özgünes.

Bron: Het Nieuwsblad, GUVV

Zulma Keppens_2013

Zulma Keppens samen met zoon Harry De Loose. (foto Bert Foubert)
Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Veel belangsteling voor Kleineige Feesten.
Geschreven door Administrator   
14 Sept 2014 om 17:51

STEENDORP - Heel wat belangstelling voor de derde editie van de Kleineige Feesten.
Een tweejaarlijks evenement met tal van activiteiten, op de Roomkouter in Steendorp. Ook de wandelingen naar het nabijgelegen Fort van Steendorp, naar aanleiding van Open Monumentendag, waren op korte tijd volzet.
Wij gingen langs op de Roomkouter en namen enkele foto's.

Meer foto's, klik hier
Bekijk hier het filmpje

Kleineige Feesten 2014_et

Veel volk op de Roomkouter in Steendorp voor de derde editie van de Kleineige Feesten.
Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Sleutelbraderij lokt veel volk.
Geschreven door Administrator   
13 Sept 2014 om 21:39

TEMSE - De 35e Sleutelbraderij op de as Kouterstraat/Vrijheidstraat/Guido Gezelleplaats lokte veel volk.
Voor een Meet & Greet met de Burgemeester van Samson & Gert (in het echte leven de echte burgemeester van Affligem) was het lang aanschuiven.

Ook in de August Wautersstraat, die was omgedoopt tot 'Sportstraat', was er heel wat belangstelling voor de aanwezige sportclubs.
'Spijtig genoeg hadden wel enkele clubs afgemeld voor de braderij omdat de competitie volop bezig is', aldus schepen van Sport Debby Vermeiren (CD&V)

Belangstellenden konden in de Sportstraat ook op de foto met voormalig bobsleester Hanna Mariën. Zij maakte deel uit van het Belgische bobsleeteam 'Belgian Bullets' en nam deel aan de Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji. Mariën, remster, en stuurvrouw Elfje Willemsen behaalden er als bobsleeduo een zesde plaats. 

Ook turnkring Willen is Kunnen was naar jaarlijkse gewoonte op de afspraak.

Meer foto's, klik hier

Filmpje volgt...

Sleutelbraderij 2014_et_2


 

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Programma Kleineige Feesten Steendorp zondag 14 september.
Geschreven door Administrator   
12 Sept 2014 om 10:39

14-19 u.:  Festiviteiten: natuur-kinderanimatie, infostanden, hindernissenparcours, viskraam, ballen werpen, natuurterras met pannenkoeken, muzikale omlijsting door harmonie Arbeid & Kunst en François Pfaff (orgel)

14.15 u.   Vertrek van de wandelingen (14 u. inschrijvingen)

Roomkouter en cuesta door Natuurpunt Scousele
Kruitkamer in Fort van Steendorp door Agentschap Natuur & Bos (ANB)
Op stap met de imker van B&B 'Bij het Fort'  

16.00 u.
   Aanvang grote touwtrekwedstrijd en start 2de reeks wandelingen

18.00 u.   Prijsuitreiking touwtrekwedstrijd

Open Monumentendag: de 2 wandelingen rond en in Fort Steendorp om 11 & 14 u. zijn volzet!

Organisatie: Gemeentebestuur m.m.v. Agentschap voor Natuur en Bos, natuurouders Temse-Kruibeke, Natuurpunt Scousele, werkgroepen poelenplan, uilen en amfibieënoverzetactie, vzw OXFAM, Femma Steendorp, b&b Bij het Fort, CVN, vzw Steendorp Leefruimte, KWB Steendorp, Scouts Sint-Jan Steendorp en MiNa-raad.

kleineige_feesten_2014
Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Sleutelbraderij met tal van blikvangers.
Geschreven door Administrator   
10 Sept 2014 om 18:14

 Meneer de Burgemeester (uit Samson & Gert) op 35ste Sleutelbraderij

Ook bobsleevedette Hanna Mariën komt naar de braderij 

TEMSE - Zaterdag 13 september is de sleutelbraderij op de as Kouterstraat - Guido Gezelleplaats aan haar 35ste editie toe.

Het programma biedt op de eerste plaats een ruim en dankbaar commercieel aanbod voor gezellig shoppen voor het breedste publiek, gekleurd door unieke koopjes en nieuwe collecties.

Daarnaast is er een waaier aan amusementsmogelijkheden. Vorig jaar was Mega Mindy de publiekstrekker,
dit jaar valt die eer te beurt aan Meneer de Burgemeester uit Samson & Gert. Vergezeld door de burgemeester van Temse, houdt hij om 18.30 uur een Meet & Greet, meteen het hoogtepunt van het amusementsprogramma.

Maar er zijn nog andere blikvangers: de belleman, kinderanimatie, De Strooien Hoedjes, springkasteel, pretcamionette, sportcafé, bobsleetentoonstelling…, met als tussendoorse hoogtepunten:

Om 13 uur opening van de Sportstraat: de August Wautersstraat, ingericht voor (de) sport-(verenigingen)

Om 14 uur gaat de (wandelende) cartoonist op pad. Iedereen kan zich (gratis) door hem laten vereeuwigen

Om 16 uur verkiezen belleman Gerard Vercauteren en de Snorrenclub van Antwerpen ‘de snor van Temse’ (de belleman van Temse is op dit ogenblik zelf ‘de snor van Temse’)

om 17 uur wordt in de Sportstraat een ster van wereldklasse verwelkomd: bobsleevedette Hanna Mariën, die o.m. schitterde op de Olympische Spelen.

Sleutelbraderij 2014_et
 

Meneer De burgemeester (uit Samson & Gert) zal aanwezig zijn op de Sleutelbraderij.

 

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Bewoners Hoogkamerstraat namen Tijd om te Buurten.
Geschreven door Administrator   
09 Sept 2014 om 18:37

TEMSE - Zondag 7 september vond in de Hoogkamerstraat de 3e editie  plaats van 'Tijd om te Buurten'.

Op initiatief van Leefbaar Temse, waarvan meerdere oprichters in de Hoogkamerstraat wonen, werd en wordt dit georganiseerd niet enkel om de buren bij elkaar te brengen maar tevens om de typische problematiek van de drukste invalsweg van Temse (onderling) te bespreken.

Dankzij het stralende zonnetje en de bijhorende zomertemperaturen kwamen ook dit jaar meer dan 80 buurtbewoners uit de Hoogkamer- en aanpalende straten mee aperitieven. Niet alleen drank vulde de magen. Leefbaar Temse had voor verse, smakelijke bijbehorende hapjes gezorgd.

Nieuw dit jaar was ‚'Daag je Buurman Uit'’. Enkele klassieke volksspelen (zoals sjoelbakken, ringwerpen en spijker inkloppen) stonden garant voor menige uitdaging én plezier. Want meerdere winnaars gingen met enkele leuke naturaprijzen naar huis. Idem voor de vooraf ingeschreven deelnemers: de onschuldige kinderhand doorprikte letterlijk talloze ballonen zodat ook zij een pakket met naturaprijzen konden meenemen na afloop.

De sfeer, het aanbod en het weer waren zo goed dat velen flink na de voorziene eindtijd bleven hangen.

Meer foto's, klik hier

Tijd om te Buurten 2014
Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Resultaten verkeersactie en woninginbraken.
Geschreven door Administrator   
09 Sept 2014 om 17:45

pzResultaten verkeersactie
Er werden extra verkeerscontroles gehouden op de Nieuwe Baan te Kruibeke, in de Hoogkamerstraat en op de Krijgsbaan te Temse. In totaal werden er 72 ademtesten afgenomen. Eén bestuurder, diende zijn rijbewijs af te geven voor 3 uren, een andere bestuurder voor zes uren.
Er werden 4 pv’s opgemaakt voor het niet kunnen vertonen van een rijbewijs. Eén bestuurder kon geen geldige keuring vertonen. Eén voertuig was niet ingeschreven en er werden nog 6 waarschuwingen uitgeschreven voor kleine technische defecten.

Inbraken Veldstraat
Er werd ingebroken in de taverne Lindenhof in de Veldstraat te Temse. Via een schuifraam werd er ingebroken. De inhoud van de kassa en de inhoud van een sigarettenautomaat werd meegenomen. De automaat werd naar buiten gerold met een kruiwagen en achteraan een weide werd deze opengebroken. Het juiste  nadeel kon niet worden medegedeeld.

In een woning werd er eveneens ingebroken., via het dakraam. Op de bovenverdieping werden kasten en laden doorzocht.  Het juiste nadeel kon nog niet worden medegedeeld.

Woninginbraak
Op de Houtbriel te Temse werd er ingebroken in een woning. Deze nacht rond 00.30 merkte de bewoner dat er een venster openstaat, betrokkene wou naar het toilet gaan en stelde vast dat het raam openstond.  Het raam werd opengebroken. Er werden juwelen gestolen. Het labo werd verwittigd.

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Diefstal d.m.v. braak.
Geschreven door Administrator   
08 Sept 2014 om 19:44

pzKouterstraat - Poging
Dader raakt via een parlofoon in een appartementsgebouw.  Een deel van een cilinderslot van een voordeur van een appartement wordt verwijderd en vervolgens de woning betreden.  De exacte buit is nog niet bekend.

Blindstraat - Poging
Via het boren van gaatjes in een raam achteraan de woning werd gepoogd om het huis te betreden.  De dader werd door de hond des huizes opgeschrikt.

Duitslandstraat - Poging
Een deur achteraan een magazijn werd opgewrongen.  Daders vluchten na afgaan van het alarm.

Krijgsbaan
Slot van een loods werd geforceerd, daders gaan aan de haal met tuinbouwgereedschappen.

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Overweg Eigenlo afgesloten wegens onderhoudswerken.
Geschreven door Administrator   
08 Sept 2014 om 19:36

TEMSE - In opdracht van Infrabel zullen vanaf 9 september om 8u. tot 13 september 6u. onderhoudswerken aan de overweg op Eigenlo worden uitgevoerd. De overweg wordt VOLLEDIG afgesloten, zo dat ook de doorgang van voetgangers verboden wordt.

Wegomlegging doorgaand verkeer:
Komend uit richting Velle, via de Brandstraat (Temse) en De Cauwerstraat – Damstraat (beide St.-Niklaas)

Komend uit richting Hoogkamerstraat: via Houtenschoen – Damstraat – De Cauwerstraat (St.-Niklaas) en Brandstraat (Temse)

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Straatfeest in de stationswijk.
Geschreven door Administrator   
07 Sept 2014 om 18:16

TEMSE - Voor de tiende keer organiseerde men in de stationswijk, dat is de Eupenlaan, Parklaan en sinds kort ook de Rik De Rycklaan, een straatfeest.
'De 125 ingeschreven bewoners konden een hapje eten, maar vooral gezellig samenzijn’, aldus Theo Baeck en Luc Van Puyvelde van de organisatie. ‘Het grote voordeel van zo een feest is dat de bewoners ook in het dagdagelijkse leven weer meer contact hebben’,

Straatfeest Stationswijk 06 09 14_et
Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
KSV Temse wint met forfaitcijfers tegen Bornem.
Geschreven door Administrator   
06 Sept 2014 om 21:09

TEMSE - De derby van het jaar tussen KSV Temse en KSV Bornem is met stevige cijfers gewonnen door de voormalige scheepsbouwers.
Dankzij Ceesay en Bouyfoulkitne kwam Temse 2-0 voor. Dankzij eerstgenoemde werd het nog voor de pauze 3-0 en leek de wedstrijd al beslist. Na de koffie ging Temse op zijn elan verder, Glouftsis lukte de 4-0 en de 5-0. Meteen de eerste driepunter van het seizoen voor Temse.

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Fietsersbond trekt aan de alarmbel.
Geschreven door Administrator   
04 Sept 2014 om 19:18

TEMSE/STEENDORP - Volgens Fietsersbond Temse zorgt de signalisatie  aan de werken in de Kapelstraat in Steendorp voor bijzonder onveilige toestanden voor fietsers.

De werken op het fietspad lopen in opdracht van de Watermaatschappij.

'De signalisatie om fietsers veilig voorbij de werken te sturen, en om automobilisten op de aanwezigheid van fietsers te wijzen zoals de rijbaan oversteken, in de verkeerde richting rijden op het fietspad, en soms zelfs op de rijbaan rijden, is totaal onvoldoende', stelt Jozef Van Breuseghem.

Volgens de Fietsersbond is de signalisatie verkeerd of afwezig.

'De maximum snelheid wordt niet beperkt maar blijft behouden op 70 kilometer per uur', oppert Van Breuseghem. 'Aan de Negenoogstraat staat een werfkeet die aan automobilisten volledig het zicht ontneemt op fietsers die van rechts komen, dus die overgestoken zijn en het fietspad langs de overkant richting Temse volgen. Automobilisten moeten zelfs tot op het fietspad rijden om zicht te krijgen op het autoverkeer dat van rechts komt, en zijn er ook niet van verwittigd dat er mogelijk tweewielers van rechts kunnen komen. Ik heb het al twee keer gemeld aan de wegbeheerder, het Gewest denk ik, via het Meldpunt Fietspaden, maar tot nu toe zonder resultaat. De fietsers worden echt aan hun lot overgelaten. Hopelijk moet er niet eerst een ongeval gebeuren.'

Meer foto's, klik hier

Werken_Kapelstraat Steendorp_2014

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Rijbewijzen ingehouden.
Geschreven door Administrator   
03 Sept 2014 om 17:32

pzTijdens een verkeerscontrole op Temse-Velle werd het rijbewijs van een 54-jarige man uit Beveren (M.D) ingehouden voor zes uren. De man legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 0,86 promille alcohol in zijn bloed had.

Tijdens een verkeerscontrole woensdagnacht 3 september op de Burg. Achiel Heymanlaan in Tielrode werd het rijbewijs van een 51-jarige man (O.J) eveneens ingehouden voor zes uren. De man had 0,91 promille alcohol in zijn bloed.

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Veel volk voor Boerenmarkt.
Geschreven door Administrator   
31 Aug 2014 om 17:02

TEMSE - De 13e editie van de Land –en Tuinbouwmarkt aan de Hollebeek lokte weer veel volk.

Kinderen konden pony rijden of  meevliegen op het zwevend tapijt. Daarnaast waren er ondermeer demonstraties schapen scheren en drijven, was er een hoefsmid en was er een menwedstrijd. De wedstrijd touwtrekken werd afgelast omdat de deelnemers niet in de modder wilden ploeteren.

Meer foto's, klik hier

Boerenmarkt_2014_et
Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Gemeente stopt met concessie van Wilfordkaai.
Geschreven door Administrator   
26 Aug 2014 om 19:22

Nieuwe concessionaris kan betalend parkeren invoeren.

TEMSE
- De gemeente Temse stopt als met de concessie van de Wilfordkaai, die tot op heden gratis was. Eigenaar Waterwegen & Zeekanaal wil vanaf heden een financiële tegemoetkoming. Met een nieuwe investeerder kan er op de kaai betalend parkeren ingevoerd worden.


Raadsleden Wim Van Rossen (Open VLD) en Raf Catthoor (Groen) vroegen op de gemeenteraad meer uitleg over de draagwijdte van deze beslissing tot stopzetting van deze overeenkomst.

‘Sinds 1991 hadden wij een overeenkomst met W&Z voor de concessie van de Wilfordkaai’, aldus schepen van Financiën Franky De Graeve (CD&V). Deze concessie was gratis behalve het voor deel waar het havenbedrijf gevestigd is. Zij betalen rechtstreeks aan W&Z. In de loop van vorig jaar ontvingen wij een nieuw voorstel van W&Z. Zoals bij vele overheden zijn ook zij op zoek naar extra financiele middelen. Volgens het voorstel zou de concessie voortaan 33 000 euro op jaarbasis kosten. Daarom kozen we voor een nieuwe werkwijze. We willen de kaai ‘vermarkten’. Investeerders kunnen zich kandidaat stellen om de concessie over te nemen. Het is een procedure die ook in Boom, Kortrijk en de Haven van Antwerpen gevolgd wordt. Zowel Temse als W&Z moeten wel hun goedkeuring geven over de nieuwe concessionaris.’

‘Wat hier gebeurd is eigenlijk het privatiseren van publiek domein’, reageerde Bert Bauwelinck (SP-A). ‘Tot nu toe konden wij daar gratis parking aanbieden. Maar de toekomstige kandidaat concessionaris kan daar betalend parkeren invoeren. Misschien moet de gemeente toch maar overwegen om de concessie te houden. Zodat we daar gratis parking kunnen blijven organiseren.

We zullen er over waken dat de kaai openbaar domein blijft, en dat het toegankelijk blijft’, stelde De Graeve. ‘Maar wij hebben geen middelen om daarin te investeren. Het zal van de kandidaat concessionaris afhangen wat daar zal gebeuren.’

Het aanstellen van een nieuwe concessionaris kan ook gevolgen hebben voor de verhoogde horecaterrassen op de Wilfordkaai, vlakbij de Schelde. De zaakvoerders zouden dan ook moeten betalen voor het aantal vierkante meters dat het terras inneemt.  

Temse Wilfordkaai 2014

Met een nieuwe concessionaris kan er betalennd parkeren worden ingevoerd op de Wilfordkaai.
 Schrijf Opmerking (1 opmerkingen)
Straatbenamingen Doornwijk definitief goedgekeurd.
Geschreven door Administrator   
26 Aug 2014 om 19:11

TEMSE - De nieuwe straatbenamingen voor de Doornwijk, langsheen de N16, zijn definitief goedgekeurd.
‘De cultuurraad staat volledig achter het thema ‘Temse, Stripgemeente’ als keuze voor de straatbenamingen’, aldus burgemeester Luc De Ryck (CD&V). ‘Mede op advies van de cultuurraad wordt de FC De Kampioenenlaan vervangen door de Fretaloplaan. FC De Kampioenen is op de eerste plaats een televisieprogramma met als commercieel product een strip. Fretalop is een stripfiguur van Temse.’  

Verder krijgen de straten in de nieuwe wijk de namen Stripfigurenlaan, Suske en Wiskelaan, Nerolaan, Jommekelaan, Piet Pienter en Bert Bibberlaan, De Kiekeboeslaan, Smurfenlaan en De Rode Ridderlaan.

 

 

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
TKV De Rockets gooeien handdoek in de ring.
Geschreven door Administrator   
26 Aug 2014 om 19:09

Temse verliest in evenveel jaar haar tweede grote carnavalsvereniging. Na Den Blok uit Steendorp houdt TKV De Rockets uit Tielrode op te bestaan.

'Dit is beslist op onze algemene ledenvergadering van vorige week', aldus voorzitter Tom Verhulst. Dit heeft te maken met verschillende factoren. Zo houden bijna de helft van onze leden het voor bekeken. Er is, doordat velen een gezin hebben, minder tijd voor het ombouwen van wagens. Daarnaast is er de steeds weerkerende moeilijke zoektocht naar de juiste opslagplaats voor de wagens.

Daarom hebben we beslist om na ons fantastisch 22-jarig jubileum , een jaar vol plezier en als bekroning de overwinning in de carnavalstoet van Temse, in schoonheid te stoppen.

Daardoor zullen ook de geplande evenementen, spaghettiparty, kerstweekend en wafelslag niet meer plaatsvinden. De lopende zaken zullen worden afgehandeld door het bestuur.'

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Filmpje van de zaterdag van Temse in de Wolken, nu online...
Geschreven door Administrator   
26 Aug 2014 om 18:28

Temse in de Wolken bracht veel volk naar de Wilfordkaai. Dat kon u al merken op de foto's die we online plaatsten.
Nu kan u op onze Facebookpagina
een filmpje bekijken van wat er zaterdag te beleven viel.
Het filmpje van zondag is in realsatie en volgt één van de komende dagen.

https://www.facebook.com/#!/groups/editietemse/

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Actiecomité wil woning realiseren op site De Zaat.
Geschreven door Administrator   
26 Aug 2014 om 07:36

Comité blijft actie voeren tegen sloop woning op de Wilfordkaai.

TEMSE
- Het actiecomité tegen de sloop van het art-deco pand op de Wilfordkaai, deed een bouwaanvraag voor een soortgelijke  woning op De Zaat. Afgelopen weekend kreeg het comité geen toelating om tijdens Temse in de Wolken aanwezig te zijn met een infostand.

Wilfordkaai_De_Zaat_1_hnbMaandagavond 25 augustus, net voor de gemeenteraad, deelde het actiecomité de ludieke bouwaanvraag uit aan burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden en alle andere aanwezigen.

‘Als er in het historisch gedeelte van Temse plaats is voor extravagante nieuwbouw, dan kan deze aanvraag ook zonder problemen goedgekeurd worden’, stellen Bernadette Lostrie en Carl de Clercq van het comité, dat voor de realisatie samenwerkt met Wilford Estate developments. ‘Hou geen rekening met protest, bezwaren of beroepsschriften van honderden Temsenaren, Maar put je uit in hopeloos belachelijke argumenten om het project aan de publieke opinie verkocht te krijgen. Trouwens gelieve ons te verontschuldigen. Wilford Estate developments is een ethische onderneming en trekt geen middelen uit voor onbetamelijke praktijken om dossiers ‘geregeld’ te krijgen of geheime langere termijn afspraken te maken.’

In de toekomst wil de onderneming ook appartementen realiseren in de buurt van wat ze zelf noemen: ‘Het Keizer-Ryck’.
‘Door de leeftijd van de woningen en de bouwvallige en verloederde situatie in de buurt dringt de sloop van deze woningen zich jammer genoeg op’, stelt het comité met een korrel zout. ‘We kiezen dan ook voor een modern flatgebouw om de buurt terug warmte en leven in te blazen.’

Het straatprotest, tegen de sloop van de voormalige woning van Hoeylandt aan de Wilfordkaai, blijft ondertussen heel wat Temsenaars beroeren.

‘De mensen die dit beslissen kunnen best goede bestuurders zijn, maar hier gaan ze in de fout’, stelt het actiecomité. ‘Het zou moediger zijn om dit gewoon toe te geven. Iedereen kan toch respect opbrengen voor mensen die erkennen dat ze één foute inschatting hebben gemaakt.’

‘Tijdens het evenement Temse in de Wolken op de Wilfordkaai afgelopen weekend werden standhouders die een ondersteunende affiche hadden opgehangen met een bevel van de burgemeester aangemaand om deze te verwijderen.’, weet Carl De Clercq. ‘De buurtbewoners kregen ook geen toelating van het schepencollege om met een infostand aanwezig te zijn op het feest in hun eigen straat.’
Het comité deelde het ganse weekend wel flyers uit.
De bezoekers van Temse in de Wolken werden evenwel massaal geïnformeerd en er is enorm veel bijval voor de actie’, klinkt het. 

Wilfordkaai_De_Zaat_2_hnb
Ook in de buurt van wat ze zelf noemen 'Het Keizer-Ryck' wil het ludieke Wilford Estate Developments een appartementsgebouw neerpoten, 'Om de buurt terug leven in te blazen'.
Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Editietemse heeft nieuwe videoreporter !!!
Geschreven door Administrator   
25 Aug 2014 om 11:21

TEMSE - Sinds kort plaatst editietemse.be naast foto's ook filmpjes van activiteiten en evenementen uit groot-Temse online. Daarbij zijn videoreporters op vrijwillige basis altijd welkom. Tijdens Temse in de Wolken 2014 bood zanger Gene Thomas zich, tijdens zijn optreden, spontaan aan...

Bekijk het filmpje op onze Facebookpagina.

https://www.facebook.com/#!/groups/editietemse/ 

Gene_Thomas_TIDW_2014_et
Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Massa viert feest op de Wilfordkaai.
Geschreven door Kurt Vermeir   
25 Aug 2014 om 10:03

TEMSE - De vijftiende editie van Temse in de Wolken trok zowel zaterdag als zondag heel wat volk naar de Wilfordkaai. Dit was vooral te danken aan de optredende artiesten. 'De randanimatie dit jaar was, naast kermisattracties en eet - en drinkstanden, maar minnetjes', klonk het bij heel wat bezoekers. 

Zaterdag waren Vive La Fête en Halve Neuro met Slongs Dievanongs de publiekstrekkers. Maar ook voor de muzikale escapades van 2Ché Deejays trotseerde heel wat (vooral jeugdig) publiek de regen en frisse temperaturen.

Zondag begon de toeloop pas goed, na het optreden van de kinderpopband ‘De Planken’(met zanger Rob Teuwen – vooral bekend als Billie Coppens in FC De Kampioenen),  toen de Norwegian Socks voor eigen publiek weer de pannen van het dak mochten spelen. Gene Thomas en party-coverband Level Six zorgden daarna voor een grootse afsluiter van de feesten.

Meer foto's, klik hier

TIDW_2014_et

Ook Herman Brys en zijn Norwegian Socks mochten voor een talrijk opgekomen (eigen) publiek
weer de pannen van het dak spelen.
Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Lees meer...
15e editie van Temse in de Wolken.
Geschreven door Administrator   
20 Aug 2014 om 18:23

TEMSE - Dit weekend vindt op de Wilfordkaai de 15e editie van Temse in de Wolken plaats. Net zoals vorig jaar geldt er een tijdelijke politieverordening.

TidW_logo (Large)
‘De verordening wordt, net zoals vorig jaar, in functie van de veiligheid  en op voorstel van korpschef Wim Pieterraerens opgemaakt’, stelt burgemeester Luc De Ryck (CD&V). ‘Zo is het voor alle bezoekers verboden de openbare weg te betreden in het bezit van drankglazen. Dit wil zeggen dat men dus niet over de Wilfordkaai, en in de andere straten in het toepassingsgebied mag wandelen met een drankglas, of met flessen reeds geopende alcoholhoudende drank, in de hand.’

Het tijdelijke reglement geldt van zaterdag 23 augustus 12.00 uur tot en met maandagochtend 25 augustus 6.00 uur. Het geldt op de Wilfordkaai, in de Nijsstraat, Consciencestraat, Priester Poppestraat, Veerstraat en op de Scheldebrug.


Als de weergoden de Scheldegemeente gunstig gezind zijn zullen weer heel wat bezoekers komen kuieren langsheen de Schelde.

‘Ook nu weer staat het programma bol van ontspanningsmogelijkheden’, aldus Carine Smet van de organisatie.
Naast vuurwerk, op beide dagen, kermis, boottochten, animatie- en commerciële stands is er veel muziek.
Op zaterdag Vive la Fête, 2 Ché Deejays, Halve Neuro en Trojan Whores. Deze Temsese band zorgde vorige week dinsdag nog voor een volkstoeloop met hun optreden tijdens de Beiaardconcerten. Op zondag coverband Level Six, Gene Thomas, The Norwegians Socks en De Planken.

Zondagnamiddag vanaf 15 uur is er ook weer voor extra animatie gezorgd op de kaai met steltenlopers Lange Gust en Khalid & Co. Hij danst hoog boven de hoofden en verleidt klein en groot met zijn kleurrijke en sympathiek draakje. Ook ballonplooier Clown Michael is van de partij met balloncreaties.

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
De Zaat Raast 2014
Geschreven door Administrator   
19 Aug 2014 om 17:00

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
5e Grote Prijs Brouwerij Van Goethem met 40 deelnemers.
Geschreven door Administrator   
18 Aug 2014 om 18:27

STEENDORP -  Op zondag 17 augustus stond in Steendorp de 5e editie van de ‘Grote Prijs Brouwerij Van Goethem’ op het programma, een officiële wielerwedstrijd voor junioren.
Wat in 2010 begon als een antwoord op een lokale vraag om opnieuw aan te sluiten met een wielertraditie in het dorp, is daarmee ondertussen uitgegroeid tot een min of meer vaste waarde op de junioreskalender.

'Toch is de organisatie van de jaargang 2014 helemaal niet vanzelfsprekend geweest', aldus Wim Van Rossen van Koerscomité Steendorp. 'Door de werkzaamheden voor een nieuwe waterleiding aan de Scheldekant in Steendorp, kon het normale parcours via het Schouselbroek en de Warandestraat – dat op heel wat bijval in wielerkringen kan rekenen – dit jaar niet gebruikt worden.
Aangezien de beklimming van de Gelaagstraat een noodzaak is in het selectieve parcours, moest de oplossing langs Rupelmonde worden gezocht.
Dankzij de vlotte medewerking van het Gemeentebestuur van Kruibeke kon een alternatief parcours via de buurgemeente worden aangeboden, waarbij onder meer de Nobeekstraat, de Kalverstraat en de Temsestraat opgenomen was. Via die weg kon het peloton terug naar Steendorp en de aankomst in de Gelaagstraat.

De ‘Grote Prijs Brouwerij Van Goethem’ maakte dit jaar opnieuw deel uit van de ‘Zannata Ronde’, het regelmatigheidscriterium voor juniores en georganiseerd door vzw Wielerbelangen Temse.  Samen met de openingsrit om en rond de Veldstraat in Temse, is de ‘Grote Prijs Brouwerij Van Goethem’ de enige wedstrijd in dit criterium die reeds aan alle edities van de ‘Zannata Ronde’ heeft deelgenomen.

‘Koerscomité Steendorp’ werd in 2010 opgericht tussen Wim Van Rossen, Luc De Cleen, Roger Monnissen en André Van Havere om een jaarlijkse wielerwedstrijd in Steendorp mogelijk te maken.

Meer foto's, klik hier

Bekijk een filmpje op onze Facebookpagina: www.facebook.com/editietemse

Koers Steendorp 17 08 14
De winnaar Wouter Persoon kreeg de bloemen uit handen van schepen van Sport Debby Vermeiren (CD&V)
Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Lees meer...
Heel wat belangstelling voor De Zaat Raast ondanks wisselvallig weer.
Geschreven door Administrator   
17 Aug 2014 om 17:40

TEMSE - Ondanks het wisselvallige weer kon de negende editie van het oldtimerfestival De Zaat Raast op heel wat bijval rekenen.
Zowat 140 deelnemers konden na een ontbijt in de feestzaal van het gemeentehuis een tocht maken richting Pajottenland. De swingende hits  van Radio Modern uit de jaren ’40, ’50 en ’60 zorgden ’s namiddags op de Markt voor nog meer nostalgie.

Meer foto's, klik hier

De Zaat Raast 2014_et
Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Steendorp Zomert een schot in de roos.
Geschreven door Administrator   
17 Aug 2014 om 08:53

STEENDORP - Veel volk en ambiance zaterdag in de verkeersvrije Kapelstraat voor de eerste editie van Steendorp Zomert. Naast een rommelmarkt en een kinderdiscoshow lokte de optredens van  ondermeer de Romantics en Garry Hagger de massa naar Steendorp. ‘Het was een groot succes en volgend jaar komt er zeker een nieuwe editie’, glunderde Eddy Vermeulen van de organisatie. ‘We hebben nu al enkele namen van artiesten in gedachten die we willen vragen voor editie 2015’ Met Steendorp Zomert heeft nu elke deelgemeente van Temse zijn eigen dorpsfeesten.

Mer foto's, klik hier

Steendorp Zomert_2014_et
Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Wase Videoclub maakte zesde speelfilm.
Geschreven door Administrator   
14 Aug 2014 om 21:35

TEMSE - Net zoals de voorbije jaren nam de Waaslandse Videoclub uit Temse weer een speelfilm op.
De opnamelocaties voor de nieuwe film 'Bittere Gerechtigheid' situeerden zich vooral in het Waasland. Wij gingen op enkele locaties een kijkje nemen en maakten een fotoreportage. De film zal te zien zijn op de filmavond van de club eind november in theaterzaal Roxy.

Meer foto's, klik hier

Wase Videoclub 2014_et
Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Radio Modern vormt Markt om tot danspaleis tijden oldtimerevenement.
Geschreven door Administrator   
14 Aug 2014 om 08:30

TEMSE - Het oldtimerevenement De Zaat Raast vindt op zondag 17 augustus voor de negende keer plaats in Temse. Radio Modern tovert de Markt daarbij om tot een danspaleis.

De Zaat Raast 2014_Chapman_et‘Deze editie wordt opnieuw een uitzonderlijke dag voor liefhebbers van klassieke sportwagens’, aldus Danny Van Broeck van de organisatie. ‘Enkel klassieke sportwagens ouder dan 1978 worden toegelaten. Hoewel wij ons al eens een zijsprong naar jongere exclusieve sportwagens durven permitteren. Intussen hebben zowat 130 exclusieve sportwagens ingeschreven en mogen wij dus van een vol huis spreken.’

Het Festival of Sportscars start en eindigt op de Markt van Temse.

‘Na een uitgebreid ontbijtbuffet in de feestzaal van het historische gemeentehuis zetten zij koers richting Pajottenland via twee verschillende parcours om ‘filevorming’ te vermijden’, stelt Van Broeck. 'Bij aankomst op de Markt worden de wagens voorgesteld aan het publiek.’

Net zoals de voorbije jaren is er op de Markt weer diverse randanimatie gepland.

‘Nadat wij in 2012 en 2013 zorgden voor de reïncarnatie van respectievelijk The Beatles en Marilyn Monroe doen wij nu voor het muzikale gebeuren tijdens de slotshow een beroep op Radio Modern’, weet Danny Van Broeck.

‘Radio Modern zorgt voor de meest bruisende en swingende muziek uit de jaren veertig, vijftig en zestig. DJ-ettes Blanche en Poppy, ondersteund door het betere danswerk van The Retronettes, zullen de Markt van Temse omtoveren tot één groot danspaleis.’

Daarnaast zullen het cavabusje en de antieke ijswagen weer van de partij zijn. Er zal dit jaar ook een retrofrituur opgesteld staan. 

Ook dit jaar hebben wij opnieuw een groot aantal scooterclubs (en individuele scooterrijders) uitgenodigd', klinkt het bij Van Broeck. 'Zij verzamelen in Eikevliet, rijden daarna een toer doorheen Klein-Brabant en komen dan op de Markt aan rond 15 uur. Zij zorgen gegarandeerd voor een kleurrijk schouwspel.'

De organisatoren van De Zaat Raast-Festival of Sportscars gaan opnieuw op de striptoer. In 2009 brachten zij, samen met de Culturele Vereniging Spirit, een speciale editie uit van 'De Grote Match', het eerste stripverhaal van Michel Vaillant.

Nu geven zij, in samenwerking met uitgeverij Daedalus, opnieuw een uniek stripverhaal uit: het levensverhaal van Colin Chapman, de stichter en inspirator van LOTUS, gekend van zijn sportwagens en Formule 1-successen. Voor het eerst (en eenmalig in beperkte oplage) wordt het volledige Chapman verhaal (160 blz.) in één integrale editie uitgebracht. Dit stripverhaal in full color zal een unieke cover krijgen, met een knipoog naar De Zaat Raast (afbeelding).

De Zaat Raast 2013_et

Ook vorig jaar kwamen vele kijklustigen zich vergapen aan de vele pareltjes.
Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Steendorp Zomert in verkeersvrije Kapelstraat.
Geschreven door Administrator   
12 Aug 2014 om 10:18

STEENDORP - Zaterdag 16 augustus vindt in de Kapelstraat in Steendorp de eerste editie van het evenement Steendorp Zomert plaats. De organisatie kreeg de goedkeuring om voor de feesten de gewestweg N419 een ganse dag af te sluiten.

‘Het is meer dan tien jaar geleden, met de Dijkfeesten, dat er nog eens een groots evenement georganiseerd werd in Steendorp’, aldus Eddy Vermeulen van carnavalvereniging de Sharky’s. Het idee voor deze feestelijkheden kwam van Peggy en Nannerl van frituur Passe-Vite. Zij wilden na de heropening van hun zaak in een gloednieuw pand een evenement organiseren naar het voorbeeld van Bazel Brult en andere soortgelijke evenementen in de regio. Ze vroegen onze vereniging om mee te helpen met de organisatie. We wilden de festiviteiten laten doorgaan achteraan op de parking van het frituur. Maar dat bleek niet mogelijk door de beperkte ruimte.’

Zo ontstond het idee om de gewestweg N419 in te palmen voor het evenement.

‘Peggy van Passe-Vite deed een aanvraag bij het Vlaams Gewest om de straat af te sluiten vanaf het kruispunt van de Hospitaalstraat tot aan de Hemelrijkstraat’, stelt Vermeulen. ‘Tot onze verbazing kregen we twee weken later al een positief antwoord. We moeten er wel voor zorgen dat de eerste lijnbus zondagmorgen opnieuw zijn vaste route kan volgen.’

Steendorp Zomert is een mix van muziekoptredens, Vlaamse kermis, rommelmarkt en diverse randanimatie.

‘Hopelijk zijn de weergoden ons gunstig gezind ‘, weet Eddy Vermeulen.  We bekijken met argusogen de weersvoorspellingen.  De plaatsen voor de rommelmarkt zijn allemaal ingevuld, het zit eivol van aan het frituur tot aan de Hemelrijkstraat, ter hoogte van Fietsen D’Eer.

De organisatie vindt het wel spijtig dat men geen steun krijgt van de gemeente.
‘Zij steunen een festiviteit die tweejaarlijks georganiseerd wordt in de gemeente en daarom vielen wij uit de boot.’

De organisatie wil ook de komende jaren met het evenement Steendorp op de kaart plaatsen.

Het volledige programma is te bekijken op de Facebookpagina 'Steendorp Zomert'.

Steendorp Zomert 2014_et

De organisatie kreeg de toelating om de Kapelstraat vanaf het kruispunt met de Hospitaalstraatr
een ganse dag af te sluiten.
Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Eerste editie gocartrace Temse-Velle amusant spektakel.
Geschreven door Administrator   
14 Aug 2014 om 08:54

TEMSE-VELLE - De eerste editie van de gocartrace in Temse-Velle, naar aanleiding van de kermis, was een succes.

Niet alleen waren de weergoden de organisatie gunstig gezind. De 30 ingeschreven kinderen die in vier leeftijdscategorieën met hun gocart een parcours met hindernissen moesten afleggen, tegen de tijd, trapten er duchtig op los.

Meer foto's, klik hier

Gocartrace Velle 2014_et
Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Personenwagen in gracht in Elsstraat.
Geschreven door Administrator   
14 Aug 2014 om 08:42

TEMSE - Woensdagavond 13 Augustus reed in de Elsstraat van Temse een personenwagen van de weg. 
Hij kwam in de gracht en tegen een verkeersbord en een boom terecht. De hulpdiensten werden verwittigd voor ongeval met geknelde. De passagier zat aanvankelijk gekneld maar kon na een tijdje op eigen kracht de wagen verlaten. Ze werd gewond overgebracht naar het hospitaal.  De chauffeur bleef ongedeerd.

Bron: Hulpdienstenforum-vlaanderen.be 


Ongeval Elsstraat 13 08 14
 Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Herstellingswerken aan wegdek in Temse-Velle.
Geschreven door Administrator   
13 Aug 2014 om 10:55

TEMSE - Op 18 augustus starten herstellingswerken aan het wegdek in het centrum van Temse-Velle, op het traject tussen Sweigers-Noord en de Veldstraat.
De werkzaamheden duren tot en met 29 augustus, weliswaar zonder weerverlet.
Tijdens de werken is er géén doorgaand verkeer mogelijk. Woningen en handelszaken blijven bereikbaar.
In de werfzone wordt gewerkt in zones, zodat de hinder tot een minimum beperkt wordt.
De wegomlegging komende uit de Doornstraat gaat via Sweigers-Noord (éénrichtingsstraat) en de Veldstraat
Komende via Haasdonksesteenweg en de Steendonkstraat via Heistraat, Jef De Pauwstraat, Beeldstraat en Dennenstraat (grondgebied Sint-Niklaas) en de Beeldstraat.Er geldt parkeerverbod vooraan in de Heistraat.

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Woniningbraken, inrekking rijbewijzen en resultaten flitspalen.
Geschreven door Administrator   
12 Aug 2014 om 10:06

pzWoninginbraken
In de Galgenstraat te Kruibeke werd er ingebroken in een woning. De bewoner merkte een gaatje op in een vensterkader van zijn woning. In de living stonden kasten en laden open. Er werd wat geld gestolen.

In de Veldstraat te Temse werd er eveneens ingebroken in een woning. Men heeft via een openstaand raam de woning betreden. Door een houten bank op de tuintafel te plaatsen en zo tot op de eerste verdieping te geraken. Deze verdieping werd doorzocht. Er werden juwelen gestolen. Het labo werd ingelicht.

Intrekking rijbewijzen
Tijdens een controle deze nacht in de Bazelstraat te Kruibeke, werd het rijbewijs van een 35 jarige man uit Kruibeke (G.K) onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De man legde een positieve ademtest af en uit de ademanalyse bleek dat de man 2,32 promille alcohol in zijn bloed had.

Het rijbewijs van een 43 jarige man uit Temse (B.F) werd eveneens ingetrokken voor 15 dagen. De man reed met zijn voertuig tegen een geparkeerde wagen aan in de Kalverstraat te Kruibeke. Door de aanrijding vloog de geparkeerde wagen tegen een gevel. Uit de ademanalyse bleek dat de man 3,07 promille alcohol in zijn bloed had. Hijzelf werd lichtgewond door de aanrijding.

Ressultaten flitspalen

Kapelstraat – Hospitaalstraat – richting Temse

59 557 gecontroleerde  103 geflitst snelheid  1 roodlicht


Kapelstraat  - Gelaagstraat – richting Kruibeke

70 270 gecontroleerde  90 geflitst snelheid  1 roodlicht

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Reuniewedstrijd Steendoodtrappers ingekort door barslecht regenweer.
Geschreven door Administrator   
10 Aug 2014 om 19:35

TEMSE-VELLE - De 28ste reüniewedstrijd van de Steendoodtrappers, een officiële vriendenwedstrijd die doorgaat op Temse-Velle, en waaraan enkel leden van het wielergezelschap kunnen deelnemen, werd door het barslechte regenweer bij de start, ingekort van 9 naar 6 ronden.

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Dodentocht in Bornem met zowat 80 Temsese deelnemers.
Geschreven door Administrator   
08 Aug 2014 om 19:09

TEMSE/BORNEM - De dodentocht in Bornem is weer van start gegaan. Jouw favoriete webkrant wenst alle deelnemers uit groot-Temse veel succes en...ga ervoor...!!!
Ben je benieuwd hoe de Temsese deelnemers presteren in deze wandeltocht ?

Klik hier, zoek op  'Temse' en volg ze via het tracking-systeem...

(...Of zoek naar deelnemers uit Tielrode, Elversele en Steendorp...)

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Eerste editie van Go-Cart-Race Temse-Velle.
Geschreven door Administrator   
07 Aug 2014 om 19:50

TEMSE-VELLE - Ter gelegenheid van de kermis organiseren Peter Aerts, Michiel De Witte, Filip Van der Gucht en Philippe Van Robaeys komende zondag 10 augustus in Temse-Velle de eerste editie van de Go-Cocart Race, dit op de hoek van de Veldstraat en Velle.

‘Deze eerste editie  belooft alvast een groot succes te worden, op voorhand al zijn het maximum aantal toegelaten race-piloten reeds ingeschreven, volzet dus’, aldus woordvoerder Philippe Van Robaeys ‘Het Gemeentebestuur heeft dan ook beslist in samenspraak met de lokale politie om de Veldstraat verkeersvrij te maken ter hoogte van het parcours, en een tijdelijke omleiding te voorzien tijdens het evenement.

Doel van de race is om tijdens Velle-kermis een extra leuke activiteit aan te bieden aan de lokale jeugd, wat deze bijzonder smaken gezien de grote interesse.

‘In 4 leeftijdscategorieën verdeeld tussen 1999 en 2010 strijden de kinderen meermaals met hun eigen eenvoudige go-cart, met trappers, op een attractief en ludiek hindernissenparcours tegen de tijd’, stelt Van Robaeys. ‘Elke deelnemer krijgt na de race een beloning en een medaille. De winnaars per leeftijdscategorie ontvangen een beker uit handen van Schepen van Jeugd en Sport Debby Vermeiren (CD&V).

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Jaarlijks feestweekend KLJ Temse-Velle
Geschreven door Administrator   
06 Aug 2014 om 16:59

TEMSE - Naar jaarlijkse gewoonte organiseert KLJ Temse-Velle een spetterend feestweekend, op 8, 9 en 10 augustus, wat nu reeds aan de 29ste editie toe is. Alle activiteiten gaan door op het KLJ-terrein achter de kerk van Temse-Velle.

Affiche_KLJ Temse-Velle Feestweekend 2014_et

'Het feestweekend start vrijdag met de vernieuwde fuif ‘Hert Goan’, waarbij we een 500-tal fuifnummers verwachten', aldus Nele Van Guyse.

'Zaterdag is er een reuze familiebarbecue, met meer dan 400 hongerigen die vanaf 19 uur hun buikjes komen vullen. Gedurende de avond is er voor de kleinsten kinderanimatie voorzien. Later op de avond kan men genieten van een spetterende show verzorgd door de KLJ-leden.'

Op zondag is er vanaf 15 uur een streekbierencafé samen met een spelletje bierbakstapelen en gevolgd door de ‘Schijt je rijk’ om 18 uur.

'We sluiten ons feestweekend af met ons KLJ Danscafé waar zowel jonge als oudere feestvierders op afkomen', weet Van Guyse. ' En de inkom is gratis.'

Klik op de affiche om te vergroten


 

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Meer...
 
Editie Temse is een onafhankelijk privé initiatief en is niet de officiële website van de gemeente Temse
(c) Primavera Audio vzw

Waarom inloggen

Inloggen
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
Nog geen account? Maak er één
Banner
Varia
Weerbericht
Colofon
Politienieuws (nieuw)
Sportnieuws (nieuw)
Gemeente Info (nieuw)
Archief
Who's Online
Er zijn 40 gasten online
  .: Editie Temse.be :.