Gemeentebestuur pakt patserbakken strenger aan

TEMSE – Vanaf 1 mei zal de lokale politie van Kruibeke-Temse strenger kunnen optreden tegen patserbakken. De gemeenteraad keurde een aanpassing goed van het politiereglement zodat voertuigen die geluidshinder veroorzaken, bestuurlijk in beslag kunnen genomen worden.

Elke lente is het een terugkerend fenomeen, een kleine groep bestuurders die geluidsoverlast veroorzaken.

“Wagens met aangepaste motor, geluidsinstallatie en of uitlaatsysteem zorgen voor hinder bij de burger”, stelt burgemeester Hugo Maes (CD&V). “We zien dit vooral in drukke straten. Door de aanpassing van het politiereglement kan de politie nu sneller de hinderlijke voertuigen uit het verkeer halen.”

“Wanneer iemand met zijn wagen de rust van de inwoners verstoort, kan de politie het voertuig in beslag nemen voor een minimale termijn van 72 uren of zolang dit vereist is voor de openbare rust. De overtreder draait op voor de takel- en bewaringskosten. Ook hinderlijk en gevaarlijk rijgedrag zal door onze politiediensten resoluut worden gesanctioneerd”, verduidelijkt de burgemeester.

Wie aangehouden wordt voor openbare dronkenschap of elke andere bestuurlijke aanhouding zal vanaf 1 mei ook opdraaien voor de kosten van het vervoer met een politievoertuig. Bijkomend keurde de gemeenteraad een reglement goed om een retributie te heffen op de vernietiging van lachgasflessen die in beslag worden genomen.

Nieuw ventilatiesysteem voor de Roxy

TEMSE – Het lokaal bestuur gaat investeren in een betere ventilatie in theaterzaal Roxy. “Tijdens de coronapandemie werden we geconfronteerd met het belang van een goede ventilatie”, vertelde burgemeester Hugo Maes (CD&V) aan Het Nieuwsblad regionaal.

De Vlaamse overheid heeft voor dit soort aanpassingswerken subsidies ter beschikking gesteld. “We hebben een aanvraag ingediend en we krijgen hier nu 100.000 euro voor”, aldus de burgemeester.

Het geld zal worden gebruikt om theaterzaal Roxy te voorzien van een ventilatiesysteem. Ook de cafetaria krijgt een degelijke ventilatie. Dit zijn kosten die de gemeente zelf zal dragen. “De kosten voor de theaterzaal zullen ongeveer een 90.000 euro bedragen. Voor de cafetaria zal dit een 30.000 euro zijn”, Klinkt het bij Maes.

Minder activiteiten voor scholen

Anderzijds bespaart de gemeente wél op zijn cultuuraanbod voor scholen. “We gaan van twee theatervoorstellingen in theaterzaal Roxy naar één voorstelling voor de scholen”, zegt schepen Lieve Truyman (N-VA). “De filmvoorstelling blijft wel behouden. We zien sowieso minder interesse in theater dan in film. Er is nog steeds een mooi en rijkelijk cultureel aanbod in Temse.”

De gemeente besliste ook om te besparen op mobiliteit. Er is nog steeds een tussenkomst in de kosten van het busvervoer, maar niet meer voor het vijfde en zesde leerjaar. “We moeten die groep aanmoedigen andere vervoersmiddelen te gebruiken voor hun cultuuruitstappen zoals de fiets of te voet. Deze beslissing past in onze mobiliteitsfilosofie”, zegt Truyman.

De gemeente investeert in een beter ventilatiesysteem voor theaterzaal Roxy

Werken nieuwbouw woonzorgcentrum De Reiger zitten op schema

Tijdelijk worden geen nieuwe bewoners meer opgenomen

TEMSE – Eind november verhuizen de eerste bewoners van het oude woonzorgcentrum De Reiger naar een nieuwbouw. Om de verhuis mogelijk te maken, neemt het woonzorgcentrum tijdelijk geen nieuwe bewoners meer op. Dit werd door de Raad van Bestuur van Welzijnsvereniging Sleutelzorg op maandag 17 april 2023 beslist ten gevolge van de beslissing tot afbraak van het oude gebouw.

In mei 2022 nam de Raad van Bestuur van Welzijnsvereniging Sleutelzorg kennis van de beslissing van Lokaal Bestuur Temse om het aantal woongelegenheden op de campus in Temse aan te passen.

Foto (C) Franky Polfliet

Vernieuwd concept

“Zo worden er in de nieuwbouw van De Reiger slechts 128 nieuwe woongelegenheden gecreëerd en wordt de huidige capaciteit van 154 afgebouwd met 26 woongelegenheden”, klinkt het bij voorzitter Werner Maerevoet (N-VA). “Het huidige gebouw, dat erg verouderd is, wordt niet gerenoveerd, maar zal in overleg met het Lokaal Bestuur na de volledige realisatie van de nieuwbouw afgebroken worden.”

“Wat er in de plaats komt, maakt het voorwerp uit van een studie over de toekomstige zorgnoden in Temse en omgeving, die Welzijnsvereniging Sleutelzorg in de komende periode zal uitvoeren”, zegt de voorzitter. “Met deze beslissing werd ook gestart met een heroriëntering van het nieuwe woonzorgcentrum waarbij zorg wordt aangeboden in een vernieuwd concept van leefgroepwerking.

Foto (C) Franky Polfliet

Tijdelijk geen nieuwe bewoners

De uitvoering van de nieuwbouw gebeurt in verschillende fases. De tweede fase – de realisatie van 68 woongelegenheden, administratief centrum, lokaal dienstencentrum en cafetaria – zit op schema, zodat de eerste bewoners in het najaar hun intrek kunnen nemen.

“Om de verhuis van de eerste bewoners vanuit het oude woonzorgcentrum naar het nieuwe woonzorgcentrum mogelijk te maken, is het nodig om tijdelijk geen nieuwe bewoners op te nemen in het huidige gebouw”, stelt Maerevoet. “De Raad van Bestuur nam hiertoe maandag 17 april de beslissing. De volgende maanden wordt er gewerkt aan een intern verhuisplan zodat de inhuizing in het nieuwe woonzorgcentrum vlot kan verlopen.”

In de volgende fase worden er tegen het nieuwe gebouw twee afdelingen bijgebouwd zodat er in totaal 128 volledig nieuwe woongelegenheden zullen gerealiseerd zijn op de campus in Temse centrum in 2025.

De werken aan het nieuwe woonzorgcentrum kan men volgen in woord en beeld via de facebookpagina: Nieuwbouw WZC De Reiger en lokaal dienstencentrum

De werken aan de nieuwe Reiger zitten op schema

Gezellige drukte voor eerste reünieparty van discotheek ’t Hekgat

TEMSE – Zaterdag 22 april vond in pub ’t Vlietje, aan het rondpunt van de Kasteelstraat, een reünieparty plaats van discotheek ’t Hekgat. Heel wat klanten, – en dj’s – van toen zorgden voor een gezellige drukte met de sfeer van toen.

Discotheek ’t Hekgat , aan de Dijkstraat, was vooral in de jaren ’70 en ’80 de place to be voor heel wat fuifnummers uit Temse en omgeving.

Huisjesrij

’t Hekgat was de ultieme discotheek voor de jonge Temsenaar. Ook op zondag opende de kleinste discotheek ter wereld, om drie uur ’s namiddags. De muren waren bekleed met velours en rondom hingen overal blauwe flikkerlichtjes en natuurlijk de glazen discobol. Het was een disco, waar ze altijd fijne soul, disco en funk draaiden.

De dancing was een overblijfsel van de huisjesrij met vier woningen, aan het voormalige portiersgebouw van de Boelwerf. In de jaren ’60 werden drie
van de vier huisjes afgebroken. Een nieuw huis kwam in de plaats. Achter het enig overgebleven huisje werd een achterbouw opgetrokken in 1975. Het geheel werd verbouwd tot dancing ‘t Hekgat.


Enkele jaren geleden was voor de locatie van de voormalige dancing nog een belangrijke rol weggelegd in een boek van de Temsese thrillerauteur Belinda Aebi. In het boek ‘De Verborgen Vrouw’ kreeg ’t Hekgat de naam ‘De Steeg’. Dit naar de locatie, het steegje tussen de Dijkstraat en de Oeverstraat. De schrijfster sprak voor het verhaal toen met voormalige feestgangers en de vroegere uitbater Bert Welter.

En nu was er dus de eerste editie van de reünieparty van de toenmalige discotheek.

“Sinds enige tijd plaatste mijn zoon Michel foto’s, van ’t Hekgat van toen, online”, vertelt voormalig zaakvoerder Bert Welter. “En daar kwam zoveel reactie op dat we op het idee kwamen om een reünieparty te organiseren. Omdat er niet zoveel locaties zijn in Temse om dat te doen kozen we voor pub ’t Vlietje. Zaakvoerder Danny Dhondt was ooit nog garcon in ’t Hekgat.”

Bekende dj’s te gast

Initiatiefnemer van de reünie was dj Koen Kiekens

“Initiatiefnemer was Koen Kiekens, één van de dj’s vandaag”, klinkt het. “Heel wat mensen vonden het idee van een reünieparty een schitterend plan en zo is het langzaam maar zeker gegroeid.”

“Het is de bedoeling om hier een jaarlijks gebeuren van te maken, tot de laatste sterft en dan stopt het”, oppert Eddy De Maeyer, ooit één van de werknemers in ’t Hekgat.

“In ’t Hekgat was het ook zo dat iedereen die binnenkwam elkaar kende. Iedereen had contact met elkaar. Het was een totaal andere tijd dan nu. Er was ook bijna nooit zever. Als er iemand wat kabaal maakte werd men door de aanwezigen op de vingers getikt en het was opgelost. Het ging enkel om het plezier maken.”

In de tijd van ’t Hekgat ging men ook vroeger uit.

“Wij openden in die tijd ook op zondagnamiddag om drie uur de deuren en om vijf uur zat de zaak stampvol.”, stelt Bert Welter. “We hadden ook regelmatig bekende dj’s te gast. Zowat alle gerespecteerde dj’s van die tijd draaiden ooit in ’t Hekgat.”

Eind jaren ’80 was dancing ‘Cheers’ gevestigd in het pand. Op 27 maart 1987 organiseerde het toenmalige CC Temse er een show rond de golden sixties, dit naar aanleiding van de sociale verkiezingen.

Meer foto’s, klik hier

vlnr.: Gewezen uitbater Bert Welter, Eddy De Maeyer en Michel Welter

Temse kandidaat om toe te treden tot Nationaal Park Scheldevallei

Groenpool Tielrode en kerk en pastorij Steendorp hoofdpunten in plan

TEMSE – De gemeenteraad van Temse besliste maandagavond om zich kandidaat te stellen om toe te treden tot het nieuwe Nationaal Park Scheldevallei (NPS). Naast bescherming van het landschap en de fauna biedt dit heel wat opportuniteiten op vlak van toerisme.

Er ligt een plan op tafel om hiervoor de kerk van Steendorp in te zetten als uitkijktoren en de pastorij als onthaalgebouw. Bij de oppositie is men teleurgesteld dat bepaalde gebieden geschrapt zijn uit de lijst van gebieden die in aanmerking komen voor het NPS.

Het Nationaal Park Scheldevallei omvat de Schelde en haar bijrivieren en strekt zich uit over 24 gemeenten. Het gaat voorlopig nog om een kandidatuur, maar het staat wel op de shortlist voor een erkenning.

N-VA juicht het initiatief toe, coalitiepartner CD&V is iets terughoudender en liet een aantal gebieden schrappen omdat landbouwers protesteerden.

Oppositiepartijen Tesamen en Groen verwijten het gemeentebestuur niet ambitieus genoeg te zijn en zijn teleurgesteld dat belangrijke gebieden zoals de potpolder van Tielrode en de Roomacker niet werden opgenomen in de lijst.

Volgens burgemeester Hugo Maes (CD&V) kan dat in de toekomst nog altijd. Ook schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Van Rossen (Open Vld). zegt dat de lijst nog kan uitgebreid worden.

“De steenbakkerij van Steendorp is tot op vandaag nog steeds industriegebied en de Roomacker deels woongebied. We moeten de planningsprocessen eerst afwachten”, legt hij uit.

Een Nationaal Park in Vlaanderen is geenszins te vergelijken met een Nationaal Park in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, het is ook geen beschermd natuurgebied. Het Nationaal Park Scheldevallei heeft als doelstelling de bescherming en ontwikkeling van landschapsecologische processen, ecosystemen en leefgebieden voor vogels en andere dieren.

“De introductie van het Nationaal Park Scheldevallei zorgt voor diverse voordelen”, klinkt het bij schepen Lieve Truyman (N-VA). “De erkenning van Nationaal Park Scheldevallei zorgt ook voor subsidies, verhoogde investeringen en verhoogt de uitstraling van Temse, wat de inwoners van Temse ook ten goede komt.”

“Daarbij kijken we direct naar de Groenpool Tielrode waarbij het unieke landschap in de Wase cuesta in de verf wordt gezet, de Durmetuin als prachtig stukje groen wordt gevrijwaard en een nieuwe visie omtrent de Roomakker ontwikkeld wordt.”

“Ook biedt het kansen bij de groene en recreatieve invulling van de Steenbakkerij van Steendorp. De kerk en pastorij van Steendorp kunnen als poort fungeren binnen het Nationaal Park. Een toeristische uitkijkpost op de kerktoren kan iedereen laten genieten van het schitterende uitzicht over de Scheldevallei. Het Nationaal Park kan er mede voor zorgen dat we Steendorp opnieuw levendig op de kaart kunnen zetten en aangename openruimte kunnen bieden aan de gemeenschap.”

De kerk in Steendorp zou kunnen fungeren als uitkijktoren

Schepen Truyman bracht intussen samen met minister van Omgeving Zuhal Demir en Peter De Wilde, administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen, een bezoek aan Steendorp.

“We willen graag de kerk en de pastorij als één geheel behouden en er een toegevoegde waarde aan geven”, zegt de schepen. “Een toeristische uitkijkpost op de kerktoren kan iedereen laten genieten van het schitterende uitzicht over de Scheldevallei. In de pastorij zou dan een onthaal kunnen komen voor toeristen. Het Nationaal Park kan er zo voor zorgen dat we Steendorp opnieuw levendig op de kaart kunnen zetten.”

“Vanuit de landbouwsector zijn er wel veel bezorgdheden. Deze bezorgdheden enten zich momenteel vooral op de onzekerheid van de inhoud van het decreet.

“Concreet willen we melden dat er geen percelen in landbouwgebruik noch landbouwgebieden opgenomen worden in het Nationaal Park”, klinkt het bij N-VA. “Er is dus geen gevaar voor landbouwers.”

Schepen Truyman (r) bracht samen met minister Zuhal Demir een bezoek aan Steendorp

Plechtige communie en vormselviering in de O.L.V.-kerk

TEMSE – Op zondag 23 april vond de vormselviering plaats in de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Communicanten, ouders, grootouders, familie en vrienden waren massaal aanwezig. Wegens plaatsgebrek werd de viering opgesplitst in twee delen.

Omdat men momenteel maar over een quasi halve kerk kan beschikken, door de stellingen die onder de preekstoel geplaatst zijn, besliste men om twee vieringen te organiseren. Eentje om 9 uur en een andere om 11 uur.

Wi gingen langs om 11 uur waar 25 communicanten het vormsel toe bediend kregen door Bert Vanderhaegen, sinds 1996 aalmoezenier in het UZ Gent.

De vormselviering is een volledige eucharistieviering, maar het vormsel zelf duurt eigenlijk maar 1 minuut per persoon.

De vormelingen kwamen één voor één naar voor tot bij de vormheer, samen met de ouders of de meter en peter. Deze leggen elk een hand op de schouder van de vormeling om te tonen dat ze hem of haar willen steunen. Nadat de vormeling vraagt om gevormd te worden, werd hij of zij gezalfd met het chrisma. E.H. Bert Vanderhaegen sprak hierbij de woorden: “Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de Gave Gods.”

Tijdens de viering was er ook nog een doopplechtigheid.

Meer foto’s, klik hier

Voertuig van chauffeur ‘onder invloed’ in beslag genomen na achtervolging op N16

Intrekking rijbewijs – voertuig in beslag genomen

Tijdens een patrouille zaterdagnacht merkte men een voertuig op tegen hoge snelheid in de Vrijheidsstraat in Temse.

De achtervolging werd ingezet. Het voertuig reed rond het klaverblad. Op de N16 kon de wagen onderschept worden. De bestuurder, een 22-jarige man uit Temse, legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 2,14 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Resultaten flitsmarathon

De politiezone Kruibeke-Temse nam deel aan de flitsmarathon van vrijdag 21 april.

Er werden 3721 voertuigen gecontroleerd op snelheid. Hiervan werden er 471 geflitst (13 procent).
Er werden controles gehouden in de volgende straten in Temse: Dorpstraat, Hoogkamerstraat, Beeldstraat, Sint-Amelbergalaan, Gentstraat, Krijgsbaan en N16. In Kruibeke: Burchtstraat, Heirstraat en Bazelstraat.

Woninginbraken

Er werd op de Leie ingebroken in een appartement toen de bewoonster even naar de supermarkt was. Kasten werden doorzocht er werd niets gestolen.

In de Daalstraat in Kruibeke werd een raam van een woning geforceerd. Het juiste nadeel kon nog niet worden medegedeeld.

‘Maskes van ’t Geloag’ winnen de Verkiezing van de Leukste Carnavalsselfie 2023

TEMSE/STEENDORP – Vrijdag 21 april vond bij Food & Drinks Kodouz de prijsuitreiking plaats van De Verkiezing van de Leukste Carnavalsselfie van groot-Temse 2023. De Dolle Mina’s uit Steendorp wonnen met overtuigend gemak de ludieke competitie.

Na de coronaperiode organiseerde de redactie van Editietemse.be dit carnavalsseizoen opnieuw een volwaardige verkiezing.

“Er werden heel wat foto’s doorgestuurd, maar ook een aantal die niet voldeden aan de regels van de verkiezing”, klinkt het. “Het gaat wel degelijk om de verkiezing van de carnavalsselfie, gewone foto’s komen dus niet in aanmerking.”

De redactie van de online-krant van Temse maakte een keuze uit de vele inzendingen, een jury gaf punten op tien genomineerden.

De jury bestond uit: schepen van Feestelijkheden Debby Vermeiren (CD&V), voorzitter carnavalscomité Temse Dirk Mettepenningen, belleman Bart Heynderickx, gemeentelijke fotograaf Julien Heerwegh en striptekenaar Amin Rahouti, bekend van het figuurtje ‘De Mekker van Temst‘.

Na de punten van de jury kon door het brede publiek gestemd worden voor de top drie.

Daarbij wonnen enkele leden van de Dolle Mina’s met een straatlengte voorsprong de carnavaleske verkiezing. Zij liepen mee in een aantal carnavalsstoeten in de regio als de Charleston Dansers.

Ze wonnen de ingestuurde foto op canvas, een geschenkmand van
Drankencentrale Hinderdael en geschenkbonnen van Bengies, ‘Best Belgium Fries, Food & Drinks Kodouz en een gemeentelijke cadeaubon geschonken door schepen Debby Vermeiren.

De Maskes van ’t Geloag geflankeerd door (vlnr.) Belleman Bart Heynderickx, VZ carnavalscomité Temse Dirk Mettepenningen, schepen Debby Vermeiren en organisator Kurt Vermeir

Gezinsbond organiseerde weer een wandelzoektocht

TEMSE – Op zaterdag 15 april organiseerde de Gezinsbond, het vroegere Bond van Grote en Jonge Gezinnen (BGJG) een wandelzoektocht. Dit met start en aankomst op de speelplaats van de Heilig Hartschool aan de Sint-Amelbergalaan.

“Het was een wandelzoektocht van ongeveer vier kilometer vooral bedoeld voor gezinnen”, vertelt Jan De Gendt. “De tocht was dus niet te lang en ging vooral langs plaatsen waar kinderen ook even konden verpozen, vooral langs enkele speeltuintjes op pleintjes.”

Onderweg moesten 10 vragen beantwoord worden.

“Bij aankomst kregen de deelnemers een ijsje en een drankje op de speelplaats van de Heilig Hartschool”, klinkt het. “De kinderen konden een gadget kiezen van de Gezinsbond. Er werden ook een aantal geschenkbonnen van de gemeente Temse verloot onder alle deelnemingsformulieren.”

“Er waren ongeveer 35 deelnemers. De bedoeling is van jaarlijks een zoektocht te organiseren met wisselende locaties in onze gemeente”, besluit De Gendt.

Meer foto’s, klik hier
(foto’s: Gezinsbond/Julien Heerwegh)

Gemeentelijk Carnavalscomité maakt promotie voor Désiré bier

TEMSE – Vrijdag 21 april, tijdens de wekelijkse markt, maakte het Gemeentelijk Carnavalscomité promotie voor hun Désiré bier. Elke marktbezoeker kreeg een gratis flesje van het Temsese carnavalsbier aangeboden. Alhoewel het bier al sinds begin 2021 op de markt is, vroegen heel wat marktbezoekers of het een nieuw bier was.

Désiré is een troebele gouden tripel van 7.2° met prachtig uitgebalanceerde mout en hop smaken. Volmondig, licht prikkelend met een zeer subtiele zachte en licht fruitige geur. De smaak is gebalanceerd. De nasmaak vloeit mooi en lang uit. Afgetopt met een fijne wandklevende schuimkraag die traag verdwijnt.

Het bier is genoemd naar gewezen burgemeester en de grondlegger van Temse carnaval Désiré Van Riet.

“Het is een blijvende hulde aan ‘de vader van Temses carnaval’, gouden burgemeester, medegrondlegger van het hedendaagse Temse, verantwoordelijk voor vele realisaties. Carnaval is er één van”, vertelde burgemeester Luc De Ryck bij de voorstelling van het bier in februari 2021.

“Heel wat marktgangers waren in de wolken met de geste van ons comité”, vertelt Eveline Claus. “Het verbaasde ons wel dat er nog een groot aantal mensen niks afwisten van het bestaan van ons bier. Daarom is deze promotie tijdens de wekelijkse markt een goede zet.”

Het Désiré-bier is ook te verkrijgen in bepaalde horecazaken in Temse.

LEES OOK: “Carnavalscomité Temse lanceert nieuw bier: Désiré”
Meer info: https://carnavaltemse.be/bier/

Meer foto’s, klik hier

Het Gemeentelijk Carnavalscomité maakte promotie voor het Désiré-bier
vlnr.: Eveline Claus, Tom Baeck, Willy De Vogel en voorzitter Dirk Mettepenningen

Jonge wielrenners trainen op verkeersvrije omloop in Tielroodse potpolder

TEMSE/TIELRODE – De komende maanden kunnen jonge wielerfanaten een cursus wielrennen volgen op een afgesloten en verkeersvrije omloop in de potpolder in Tielrode.

De gemeentelijke Sportdienst van Temse werkt hiervoor samen met de Vlaamse Wielerschool. Gewezen bondscoach en Sporza wielercommentator José De Cauwer is één van de Initiatiefnemers.

“Als we hiermee maar één ongeval kunnen vermijden is het al een groot succes”

Wielercommentator José De Cauwer

De fietslessen, onder de titel ‘Cycle Cool & Safe, zijn voor zowel beginnende als gevorderde wielerfanaten. Men oefent op techniek en tijdens wedstrijdsimulaties leert men sprinten en kettingrijden.


Allerlei technieken

De sportdienst van Temse sloeg de handen in elkaar met de Vlaamse Wielerschool om aan de jonge renners een veilig alternatief te kunnen aanbieden.
“Het jaagpad rond de potpolder van Tielrode wordt op tien donderdagen twee uur lang verkeersvrij gemaakt zodat we een lus van 4,3 kilometer creëren”, aldus schepen van Sport Wim Van Rossen (Open Vld) uit. “Onze diensten zorgen voor de nadarhekken en het afsluiten van de wegen. De Vlaamse Wielerschool en de twee betrokken clubs leveren de nodige begeleiding.”

Ook het lokaal bestuur steunt het initiatief
vlnr.schepen Lieve Truyman, sportfunctionaris Lotte Verheyen, schepen van sport Wim Van Rossen, burgemeester Hugo Maes, Ludo Vingerhoeds

Wielercommentator én Temsenaar José De Cauwer is één van de inspirators achter het wielerinitiatief.

“Het is een aanvulling op de dikke banden koers die we hier in Temse jaarlijks organiseren om kinderen te laten proeven van de sfeer van een wielerwedstrijd”, legt hij uit. “Hier kunnen beginnende renners allerlei technieken leren zoals het rijden in groep of waaier. Als we hierdoor ook maar één ongeval mee kunnen vermijden is het al een groot succes.”

Het initiatief loopt in samenwerking met twee wielerclubs uit de regio. Avia-Rudyco Cycling Team uit Hamme en Van Moer Logistics Cycling uit Beveren.

Geen evidentie

De jeugdwerking van die wielerclubs floreert momenteel dankzij wielergoden zoals Wout Van Aert en Remco Evenepoel.

Luc Rooms van Avia-Rudyco gaat als trainer met zijn pupillen vaak op de jaagpaden langs Schelde en Durme rijden.

“Er is geen autoverkeer maar het blijft natuurlijk wel uitkijken voor andere fietsers en wandelaars. “Bij Van Moer Cycling trekken de jonge renners vooral naar de polder van Beveren. “Maar automobilisten zijn bijzonder ongeduldig en onverdraagzaam, zelfs als het om kinderen gaat”, zucht ploegleider Erwin Boeye. “Het is geen evidentie om vandaag de dag met een grote groep jonge renners in het verkeer te begeven”

Volgens Wielerschool Vlaanderen is Temse de derde gemeente in het land waar een verkeersvrij parcour ter beschikking wordt gesteld aan de jonge wielrenners en voor het Waasland is het een primeur.

José De Cauwer benadrukt dat iedereen welkom is.

“Men moet niet aangesloten zijn bij een club, aanmelden is voldoende. Voor onze eerste trainingsdag hadden we meer dan 80 inschrijvingen. Een bewijs dat er nood is aan zo’n initiatief.”

De lessenreeks wielrennen ‘Cycle Cool & Safe’ wordt gratis aangeboden voor 8- tot 14-jarigen. Jonge wielerfanaten kunnen inschrijven via www.vlaamsewielerschool.be. Op de lesdagen zal het jaagpad in Tielrode afgesloten zijn tussen 18 en 20 uur en wordt een omleiding voorzien.

Meer foto’s, klik hier

José De Cauwer met ploegleider Erwin Boeye en Luc Rooms en Tom Van den Haute van de Vlaamse Wielerschool

De weergoden zorgen voor buitengewoon succesvolle Buitenspeeldag

TEMSE – Net zoals vorig jaar konden kinderen zich woensdag uitleven tijdens de Buitenspeeldag in het Sportcentrum Fernand Schuerman in Temse. Een organisatie van de gemeentelijke Jeugd – Sport – en Integratiedienst.

Zowat 300 kinderen van 0 tot 12 jaar konden een namiddagje buitenspelen. Ze konden deelnemen aan een workshop Afrikaanse drum, wobbelturnen of skaten. Talrijke activiteiten zoals petanque en hindernissenparcours werden door de vrijwilligers van de speelpleinwerking in goede banen geleid. Wie het rustiger aan wou doen, kon terecht in het leeshoekje van de bibliotheek.

Grote opkomst


Ook schepen van jeugd Tineke Van Britsom (N-VA) genoot met dochtertje Teddie (4) van de Buitenspeeldag.

“Het was een goede zet om vorig jaar de Buitenspeeldag te verhuizen van de lokatie van de Speelpleinwerking in de Gasthuisstraat naar het Sportcentrum Fernand Schuerman”, klinkt het bij de schepen. “Hier hebben we veel meer ruimte om alles te organiseren.”


Ramadan

“Deze dag is ook ideaal om de kinderen van het scherm weg te halen en een namiddagje te laten buitenspelen”, zegt ze. “Het is een buitengewoon succes dit jaar. En we hadden geluk met het weer, op deze waarschijnlijk enige mooie dag van de week.”

De dienst Integratie droeg ook zijn steentje bij in de organisatie.

“We zijn heel tevreden met de opkomst vandaag. Het evenement valt midden in de ramadan. Ik vreesde voor een mindere opkomst uit de moslimgemeenschap maar die was onterecht”, aldus Semra Badas van Integratiedienst.

Meer foto’s, klik hier

Schepen Tineke Van Britsom (l) en Semra Badas van Integratiedienst
waren erg blij met de grote opkomst.

Gemeentefusie heeft grote gevolgen voor politie: “Splitsing zone kan ons 42 manschappen kosten”

TEMSE/KRUIBEKE – Eind 2023 valt de beslissing over de fusie tussen de gemeentes Beveren en Kruibeke. Dit zal ook gevolgen hebben voor de politiezone. Momenteel delen Kruibeke en Temse een korps, maar die zal bij een fusie ophouden te bestaan. Een splitsing zou betekenen dat het korps inkrimpt van 123 naar 81 personeelsleden.

“Wij laten een studie uitvoeren om alles op een rijtje te zetten”, zegt de Temsese burgemeester Hugo Maes (CD&V) in het Nieuwsblad regionaal.

Hoe het korps Kruibeke-Temse er in de toekomst zal uitzien, is voorlopig nog koffiedik kijken. Maar als het van de Temsese burgemeester afhangt, komt er één grote Wase politiezone.

“Maar daar staat nog niet elke Wase gemeente voor open. Iedereen wil voorlopig nog zijn eigenheid behouden”, zegt Hugo Maes. Die visie past echter wel in het plan van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Die wil dat er van de huidige 184 politiezones nog maar 40 over blijven.

De korpschef wil een grondige doorlichting om alles op een rijtje te zetten

Eéngemeentezone

Volgens korpschef Wim Pieteraerens geniet een eengemeentezone met associaties met andere zones de voorkeur. Het zou een tussentijdse stap zijn want op langere termijn wordt één grote Wase politiezone verwacht.

“Er is geen impact op de dienstverlening en een kleinere zone van 1.400 hectare is bevorderlijk voor de aanrijtijden”, zegt de korpschef. “In de toekomst moeten we sowieso evolueren naar een groter korps. Een tussentijdse fusie is niet opportuun en zou handenvol geld kosten.”

“Een splitsing zou wel betekenen dat het korps inkrimpt van 123 naar 81 personeelsleden.” Volgens de burgemeester kan het overgebleven personeel muteren naar politiezone Waasland-Noord, waartoe Kruibeke zal behoren.

Welbevinden primeert

“Ik wil echter een splitsing vermijden. Dit zorgt ongetwijfeld voor wrevel. Het welbevinden van het personeel primeert. Een volledige fusie met de zone Waasland-Noord is een optie om een splitsing te vermijden”, zegt de korpschef.

“Een ééngemeentezone heeft ook financieel zijn impact. Temse zou dan opdraaien voor alle kosten terwijl dit nu over Kruibeke en Temse wordt gedeeld”, laat hij optekenen. “We moeten een grondige doorlichting doen om alles op een rijtje te zetten en dan een goed gefundeerde beslissing te nemen. We nemen hiervoor Jelle Janssen van de Universiteit van Gent in de arm, die in september een studie zal starten.” (Bron: Het Nieuwsblad/Pieter Van Hecke)

Nieuw boek van Belinda Aebi speelt zich weer af in Temse

Auteur vond inspiratie in de volkstuintjes van Sompershoek

TEMSE – Misdaadauteur Belinda Aebi uit Temse heeft een nieuw boek uit. Ook deze keer speelt het verhaal zich af in eigen gemeente. Belinda vond inspiratie bij een brand in de volkstuintjes van de Sompershoekwijk, enkele jaren geleden.

Sinds 4 april ligt ‘Verboden Toegang’, het dertiende boek van misdaadauteur Belinda Aebi, in de boekhandel. Het is ondertussen het vierde boek dat zich afspeelt in Temse.

Volkstuintjes

“De inspiratie voor mijn boek vond ik dit keer na een brand in de volkstuinen van Sompershoek. Ik vond dat ik daar iets mee moest doen”, vertelt ze. “Ik hou ervan om de buurt tot leven te wekken in mijn boek. De personages en de verhalen zijn fictie maar de locaties zijn echt. Hier in Temse vind ik gemakkelijk inspiratie. De kerken, het jaagpad langs de schelde, … Iets heel eenvoudig kan iets in mij aanwakkeren.”

Het zaadje voor haar nieuwe boek werd geplant na een brand in de volkstuintjes van Sompershoek aan de Pieter Dierickxlaan in Temse in 2018.

“Ik ben er toen met mijn fiets naartoe gereden. Ik vond onmiddellijk dat ik hier iets mee moest doen. De fascinatie voor de locatie was enorm. De vlaggen die er wapperen, de bordjes … Alle tuinhuisjes zijn bovendien uitgerust met typische hangsloten. Dat was dan weer de inspiratie voor de cover”, zegt ze.

Tuinhuisjes

In haar boek werd na een brand in de bewuste tuintjes een verkoold lichaam teruggevonden. Voor het rechercheteam start een heuse zoektocht naar de dader en slachtoffer.

“Ik heb ook in dit boek gewerkt met twee tijdlijnen en ook twee verhaallijnen die stilaan naar elkaar toegroeien. De lezer moet zijn hoofd erbij houden. Ik hou ervan hem te laten meedenken met de recherche”, vertelt de auteur. “Een ding is zeker: Na het lezen van dit boek kijk je nooit meer met dezelfde ogen naar een tuinhuis.”

“De geboorte van een boek is een beetje zoals die van een kindje”, oppert Belinda. “Als het er dan eindelijk is, wil je het vastnemen en behoedzaam tegen je aandrukken. Na de eerste tranen wil je het aan zoveel mogelijk mensen laten zien. Je bent emotioneel en trots. En dan hoop je diep vanbinnen dat iedereen zegt: ‘Wat een mooi kindje!’. Echt, zo is het.”

Afgelopen zaterdag hield de schrijfster een signeersessie in de Standaard Boekhandel in de Kouterstraat. Heel wat lezers, zelfs uit de regio Antwerpen, kwamen het boek laten handtekenen.

“Het is altijd zo tof om lezers te ontmoeten”, klinkt het. “Het geeft energie en doet deugd aan het hartje.”

Het boek ‘Verboden Toegang’ kost 22,99 euro en wordt uitgegeven door Harley Books. Het is ook online te koop.

Meer foto’s, klik hier

Heel wat lezers kwamen het boek laten signeren door de schrijfster

POLITIE. Intrekking rijbewijs, intoxicaties, verkeersongeval en woninginbraak

Enkele chauffeurs ‘lopen tegen de lamp‘ in de buurt van Festivel

Intrekking rijbewijs

In de Veldstraat in Temse werd het rijbewijs van een 38-jarige man uit Temse onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De autobestuurder legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 2,37 promille alcohol in zijn bloed had.

Val fietser – intrekking rijbewijs

Een 46-jarige man uit Temse kwam met zijn fiets ten val in de Veldstraat in Temse. De man legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 1,75 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.

Intrekking rijbewijs en intoxicaties

Tijdens een verkeerscontrole in de Rupelmondestraat in Kruibeke werd het rijbewijs van een 71-jarige man uit Kruibeke onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De man had 1,82 promille alcohol in zijn bloed.

Op de Haasdonkse steenweg werd een 28-jarige man uit Sint-niklaas gecontroleerd. De man had 0,71 promille alcohol in zijn bloed. Hij diende zijn rijbewijs voor 3 uren af te geven.

Op de Velle werd het rijbewijs van een 52-jarige man uit Temse ingehouden voor zes uren. Na een positieve ademtest bleek hij 0,96 promille alcohol in zijn bloed te hebben.

Verkeersongeval – intrekking rijbewijs

Op Cauwerburg in Temse was er een aanrijding tussen een bromfietser en een auto. De bromfietser, een 40-jarige man uit Temse werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De autobestuurder, een 35-jarige man uit Rumst legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 2,12 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Woninginbraak

Er werd ingebroken in een woning in de Pasmakerslaan in Temse. De eigenaars kwamen terug uit vakantie en stelde de inbraak vast. Alle kasten en laden stonden open. Het juiste nadeel is nog niet gekend.