Nieuwbouw woonzorgcentrum De Reiger definitief van start

TEMSE – Maandag 3 augustus begon de tweede fase van de nieuwbouw van WZC De Reiger en lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje. De komende vijf jaar zal op de site van welzijnsvereniging Sleutelzorg een nieuw woonzorgcentrum, aangepast aan de noden van de tijd, mét een ondergrondse parking gebouwd worden.

De sanitaire cellen van het huidige woonzorgcentrum voldoen niet meer aan de noden omdat ze rolstoel-toegankelijk moeten zijn.

“De huidige sanitaire cellen kunnen niet aangepast worden tenzij we de helft van de huidige capaciteit zouden inleveren”, klinkt het bij Frank Fonck van Sleutelzorg. “Naar rentabiliteit toe zou dit een slecht scenario zijn en zou onze erkenning in gevaar komen met alle gevolgen van dien.”

“Met deze nieuwbouw willen we daarom als plaatselijk bestuur naar buiten komen om ons op een professionele manier als zorgverlener in de markt te zetten”, stelt schepen Hugo Maes. (CD&V) “Dit met deskundigheid en warme zorg voor de bewoners. De aangepaste infrastructuur is hiervoor een noodzaak.”

“Samen met de renovatie van de Kouterstraat en Mariadal en de site van het voormalige ISA zal er heel wat veranderen in dat deel van het centrum.”

Tweede fase

De voorbije jaren werden een aantal voorbereidende werken uitgevoerd zoals het plaatsen van een nieuwe hoogspanningscabine, een archeologisch onderzoek en het verleggen van dataverbindingen, de aanleg van een nieuwe weg rond de Reziger en verleggen van riolering en technieken.

Sinds maandag 3 augustus is gestart met de tweede fase van het project. die loopt tot juli 2022. Het bouwen van een nieuw tijdelijk inkom en de verhuis van de cafetaria en ergo. Het afbreken van cafetaria en ergo. Het realiseren van een ondergrondse parking en het bouwen van een nieuwe cafetraria, lokaal dienstencentrum, fitness, kiné, administratie, centrale keuken en de open afdelingen en een laad – en losplatform dat bereikbaar zal zijn vanuit de Gasthuisstraat.

Tijdens de derde fase van het project dat loopt van oktober 2022 tot augustus 2024 volgt de bouw van de beschermde afdelingen die op het gelijkvloers een grote binnentuin en op de eerste verdieping een groot terras krijgen.

Investering

Vanaf november 2024 volgt de vierde fase waarbij het gelijkvloers van het bestaande woonblok volledig gerenoveerd wordt. Dit voor de open afdeling en een centrum voor kortverblijf.

Op de bovenliggende verdiepingen van de huidige hoogbouw zal men dan 13 Zorgflats en 25 assistentiewoningen realiseren. Dit deel van het project zit nog in de ontwerpfase.

Het project is een investering van zowat 30 miljoen euro. En zal in het woonzorgcentrum 150 woongelegenheden bevatten. Zeven kamers voor kort verblijf, 13 zorgflats en 25 assistentiewoningen. 70 flats in Residentie Elisabeth en een gloednieuw Lokaal Dienstencentrum.

Het gloednieuw woonzorgcentrum zal zo ingericht worden dat, bij uitbraak van een pandemie, zoals we  nu beleven met het coronavirus,  men op pakweg 1 uur alles kan afsluiten.

Binnenkort zal ook de boom voor De Reiger gerooid worden.
“De boom werd geplant ter gelegenheid van de bouw het huidige woonzorgcentrum, zowat 37 jaar geleden”, stelt Sleutelzorg. ” En is dus geen 100 jaar oud zoals her en der geopperd werd.”

Voor bezoekers aan de Reiger is er tijdens de werken  een voorlopige parking gerealiseerd. Die kan men bereiken via de brandweg vabuit de Clement D’Hooghelaan. Maar men doet wel een oproep om zoveel mogelijk met de fiets te komen.

Wie de komende jaren de werken fotogewijs wil volgen kan dat op de Facebookgroep: ‘Nieuwbouw WZC De Reiger en lokaal dienstencentrum‘ van fotograaf Franky Polfliet

Politiek verantwoordelijken, medewerkers van Sleutelzorg en de architect van het project
De site bekeken vanuit de Gasthuisstraat
De site bekeken vanuit de CL D’Hooghelaan

Hou je stoep proper en onkruidvrij

Gemeente Temse start reinheidscampagne voor voetpaden en straatgoten

TEMSE – Een nette en aantrekkelijke leefomgeving in onze Scheldegemeente is voor het gemeentebestuur een belangrijk aandachtspunt.

“Dagelijks zijn meerdere medewerkers actief met het opkuisen van zwerfvuil, het ledigen van vuilbakjes en het schoonhouden van de straten, met een borstelveegmachine, in het centrum”, stelt schepen van Milieu Hugo Maes (CD&V). “Jammer genoeg blijft op sommige plaatsen het onkruid op de voetpaden en in de goten het straatbeeld ontsieren.”

Wettelijk is iedere bewoner zelf verantwoordelijk voor het proper houden van voetpad en goot voor de eigen woning, zoals ook duidelijk vermeld staat in het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement van Temse:

Het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement (zie verder) beschrijft de verplichtingen en verbodsbepalingen die te maken hebben met de veiligheid, gezondheid, rust en orde in de gemeente, die niet in wetgeving van andere (hogere) overheden geregeld worden. Het politiereglement is niet grensoverschrijdend en geldt uitsluitend en specifiek op het grondgebied van Temse.

Artikel 4 – Rein houden van de openbare weg, voetpaden, straatgoten en straatkolken § 1 De huurders en, bij ontstentenis van de huurders, de eigenaars, zijn verplicht te zorgen voor de reiniging en het pesticidenvrij verwijderen van spontane plantengroei van het voetpad, uit de straatgoot en uit de straatkolken langs de door hen al dan niet bewoonde of niet-bebouwde eigendommen met aanhorigheden.

De verplichting tot het reinigen van voetpaden ter hoogte van appartementsgebouwen rust op de bewoner of gebruiker van de gelijkvloerse verdieping en bij ontstentenis daarvan op deze van de hoger gelegen verdiepingen.

“Om de inwoners te sensibiliseren zullen onze diensten symbolische ‘gele kaarten’ zoals in het voetbal, in de brievenbus steken van woningen waarbij zich onkruid bevindt op het voetpad en/of in de goot”, klinkt het. “Zo krijgen de bewoners de kans om het onkruid te verwijderen en vermijden ze een GAS-boete (tot € 350).

“Dankzij de actieve deelname van onze inwoners kunnen we samen zorgen voor een aantrekkelijk straatbeeld in onze gemeente.”

 

Werken in Gasthuisstraat en Eigenlostraat

Gasthuisstraat

TEMSE – De firma Bruggeman-Maes voert van 4 augustus tot 1 december kabel- en sleufwerken uit in de Gasthuisstraat en Mariadal in Temse.

De Gasthuisstraat wordt volledig afgesloten van 4 tot 14 augustus voor alle verkeer. Lokaal verkeer kan in de Gasthuisstraat rijden tot aan de afsluiting t.h.v. Mariadal.

Er is een omleiding voorzien via de Pastoor Boelstraat, Eeckhoutdriesstraat en de Gebr. Van Raemdonckstraat, in beide richtingen.

Enkel voetgangers en fietsers te voet kunnen via het voetpad passeren. De wijk Mariadal zal volledig afgesloten blijven gedurende gans de periode.

Eigenlo

De firma Verbraeken Infra legt van 10 augustus tot 18 september leidingen aan in opdracht van De Watergroep in de Eigenlostraat in Sint-Niklaas.

Hierdoor wordt éénrichtingsverkeer ingericht in de Eigenlostraat, tussen de Kruispunten met Houten Schoen en Laarstraat, in de rijrichting van Velle.

Een omleiding wordt voorzien via de Doornstraat, N16 en Hoogkamerstraat. Enkel fietsers en bromfietsers klasse A kunnen in beide rijrichtingen blijven rijden.

De Brandstraat, Schoenstraat en Laarstraat (TTS-zone) zullen bereikbaar blijven via de rotonde in de Doornstraat.

Offerfeest met masker en in bubbel: “We zijn er heel bewust mee bezig”

Moskee Arrahim voerde talloze maatregelen door om het bidden veilig te laten verlopen

TEMSE – Niks is normaal in deze tijden en dus ook het Offerfeest van de moslims niet. Iedereen vierde de hoogdag thuis in zijn eigen bubbel, terwijl dit juist hét moment is om familie en vrienden te bezoeken.

Ongeveer zeventig dagen na de Ramadan volgt het Offerfeest. Die traditie staat binnen de moslimgemeenschap gekend als Het Grote Feest en gaat gepaard met de rituele slachting van een schaap. Om een overschot aan vlees tegen te gaan wordt het feest meestal samen met andere gezinnen of families gevierd. Maar dat kan nu niet. Zelfs het bidden moet nu in beperkte kringen plaatsvinden.

Overlijden

Moskee Arrahim in de Vrijheidstraat  heeft ook verschillende maatregelen moeten treffen, in deze vreemde tijden.

“De periode is helemaal anders verlopen dan we het gewoon zijn”, legt Mohamed El Mokaddam uit, die de moskee mee bestuurt. “Maar we weten dat het gevaar reëel is. Want iemand die uit Bornem kwam om hier te bidden, is overleden aan de gevolgen van Covid-19, dus we zijn er heel bewust mee bezig.

“Normaal is de moskee bijna heel de dag toegankelijk en dient het naast gebedshuis ook als ontmoetingsplaats, waar mensen kunnen praten. Maar nu mogen de mensen enkel binnen puur om te bidden en nadien moeten ze naar huis. ”

“Dat is wel jammer voor onze oudere generatie, want zij hebben die sociale contacten echt nodig. Iedereen moet ook z’n eigen bidtapijt meenemen en overal moet afstand gehouden worden.”

Skype

Voor het Offerfeest zelf blijft iedereen thuis.

“We sensibiliseren de mensen ook om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde lijn zit. Want normaal is dit een periode om samen te komen en elkaar te bezoeken. Maar dat is gedaan. Nu doen we dat nog via Skype bijvoorbeeld, om het groepsgevoel te bewaren.”

Mohamed zelf vierde het Offerfeest met zijn gezin in eigen huis. “Het was anders zijn, maar nu zijn we toch zeker dat het veilig verlopen is en dat is het belangrijkste.” (Bron: HN-DVK)

Een vrijwilliger hield alles netjes aan de ingang van moskee Arrahim ((C) Dieter Verschooren)

Appartementsgebouw op de kaai krijgt totale make-over

TEMSE – Het appartementsgebouw aan de Wilfordkaai 35 krijgt binnenkort een volledige make-over. Het pand krijgt vijf verdiepingen en op het gelijkvloers een kantoorruimte.
Het huidige gebouw aan de Wilfordkaai 35

Structuur blijft behouden

“Het project is een totale makeover van wat ooit een stevig en goed onderhouden appartementsgebouw was”, klinkt het bij het immokantoor dat de appartementen aan de man brengt. “De structuur van het huidige gebouw zal behouden blijven, maar de hedendaagse wensen en normen van 2020 zullen hierin worden verweven zodat er zich aan de woonkwaliteit niks verloren gaat en enkel zal verbeteren.”

Triphon De Smet

Het gebouw met vier verdiepingen, met nu nog één appartement per verdieping zal met de nieuwbouw vijf verdiepingen tellen, met twee aparte appartementen per verdieping. Op het gelijkvloers zal een kantoorruimte voorzien worden. Op de vijfde verdieping ook een penthouse met twee terrassen.

De originele woningen werden gebouwd in 1912, het jaar van de Internationale Vliegweek in Temse. De architect was Triphon De Smet, Temsenaar van geboorte. In 1902 werd hij winnaar van de Prijs van Rome voor Bouwkunde. Later werd hij stadsarchitect van Aalst. Hij werd ook geëerd met een laannaam in Temse.

Het huidige gebouw werd gerealiseerd in 1969.

Het pand krijgt een totale make-over

Aanpassingen van de bezoekregeling bij WZC De Reiger en ’t Blauwhof vanaf woensdag 29 juli.

TEMSE/STEENDORP – Sleutelzorg Temse kreeg nieuwe richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid om het opnieuw woekerende coronavirus in te dijken. Daardoor wordt de bezoekregeling in de twee woonzorgcentra in Temse en Steendorp aangepast.

“We hebben ervoor gekozen om het bezoek nog steeds toe te laten op kamerniveau”, klinkt het bij Sleutelzorg. “We hielden rekening met de nood aan een zo groot mogelijke privacy tijdens de bezoekmomenten.”

“Een mondmasker wordt verplicht gedragen door zowel bewoner als bezoeker tijdens de duur van het bezoek. Dit is nieuw en verplicht door de veiligheidsraad.”

“De algemene veiligheidsregels blijven van kracht. Zoals het ontsmetten van de handen, dragen van een mondmasker, het minimum 24 uur op voorhand reserveren en het respecteren van de uurregeling.”

Voor een overzicht van alle richtlijnen, klik hieronder door…

Lees verder Aanpassingen van de bezoekregeling bij WZC De Reiger en ’t Blauwhof vanaf woensdag 29 juli.

Victor De Cauwer in de bloemetjes gezet door nationale duivenbond

TEMSE – In het bijzijn heel wat college-duivenmelkers werd  Victor De Cauwer zondag 26 juli in de kijker geplaatst door de Nationale Duivenbond, in het stamlokaal van duivenmaatschappij De Veldduif.

Victor kreeg de voorbije week thuis het bezoek van burgemeester Luc De Ryck ter gelegenheid van zijn honderdste verjaardag. Hiermee is hij ook de oudste nog actieve duivenmelker van ons land. Victor De Cauwer, vader van VRT wielercommentator José De Cauwer, speelt al 86 jaar met de duiven en dat is een absoluut record.

Lekkernijen

Pascal Bodengien, nationaal voorzitter van de duivenbond, en Gertjan Van Reamdonck, nationaal penningmeester, kwamen Victor zondag letterlijk in de bloemetjes zetten in het lokaal ’t Lindenhof in de Veldstraat. Hij schonk de jarige ook een reproductie van een editie van de krant De Duif van precies honderd jaar geleden en een mand met lekkernijen.

Ook de plaatselijke duivenmaatschappij De Veldduif bracht een eerbetoon aan de de recordhouder. Een nieuwe trofee mocht daarbij uiteraard niet ontbreken.

“Victor komt nog elke week naar ons lokaal”, klonk het bij de voorzitter. “Hij neemt telkens vier duiven mee. Met de fiets mag hij niet meer rijden maar een goede vriend gaat hem elke week ophalen. We zijn heel blij dat Victor het al zo ver gebracht heeft. Hopelijk kan hij nog lang actief kan blijven.”

In naam van het gemeentebestuur wenste schepen Hugo Maes de jarige recorhouder proficiat en schonk hem twee flessen Kaailopers-jenever.

“Ik heb al heel wat meegemaakt in die 86 jaren”, grapte de jarige. “Rijk ben ik er niet van geworden maar wel gelukkig. Jammer genoeg is mijn zicht niet meer wat het geweest is maar voor de rest voel ik me prima. Zolang ik kan, doe ik dan ook verder.”

Meer foto’s, klik hier

Cabrioclub uit Laarne ontdekt de Temsese kaai

TEMSE/LAARNE – Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde cabrioclub ’t Zand uit Laarne een rondrit voor de leden. Voor de gelegenheid ging het eerste deel van de rit richting het Waasland.

De eerste stop van de 150 kilometer lange rit was de Wilfordkaai in Temse. Daar genoten de deelnemers van een lekker ontbijt in Kaai 22. Uiteraard rekening houdend met de geldende corona-regelgeving.

“Het was niet makkelijk maar het is ons toch gelukt om in deze moeilijke tijden een coronaveilige rit te organiseren tijdens onze kermis-tiendaagse in Laarne”, aldus organisator Eddy De Cock. “Van hieruit gaan we nog richting Willebroek, Merchtem en Wichelen.”

In samenspraak met de gemeente konden de deelnemers tijdens hun blitzbezoek aan de scheldegemeente hun wagen parkeren op de promenade langsheen de Schelde.

Meer foto’s, klik hier

 

 

Victor De Cauwer, 100, ‘s werelds oudste duivenmelker

Vader van VRT wielercommentator José De Cauwer

TEMSE/SINT-NIKLAAS – Op 20 juli is hij 100 geworden, Victor De Cauwer, vader van wielercommentator en mediafiguur José De Cauwer. De viering die door de familie was gepland, is door corona uitgesteld, maar Victor kreeg intussen wel het bezoek van burgemeester Luc De Ryck, die hem de attenties van het koninklijk paleis en het gemeentebestuur overhandigde.

De eeuweling krijgt eerstdaags nog ander hoog bezoek. De voorzitter van de Nationale Duivenbond komt hem feliciteren en daar is een goede reden voor: Victor speelt al sinds zijn 14de met de duiven en 86 jaar later doet hij dat nog altijd met evenveel plezier. Als 100-jarige is hij zonder twijfel ‘s werelds oudste duivenmelker.

Victor werd geboren in Temse op 20 juli 1920 in het huis in de Brandstraat, waar hij ook nu nog woont. Hij was de jongste van twee. Zijn vader was aanvankelijk klompenmaker, later arbeider op Nobels-Peelman. Hij liep school op de Velle en werd op zijn 14de werkzaam bij landbouwers. Van 1941 tot zijn prepensioen (1978) was hij spantenplooier op de Boelwerf. Op 8 april 1943 trad hij in het huwelijk met Philomena Verwulgen (1922-2006). Zij kregen 3 kinderen: Lauraine (1944-2009), Paula (°1946) en José (°1949).

Duivenmelken is zijn lang leven. Hij begon ermee op zijn 14de en groeide uit tot één der meest enthousiaste spelers in de regio. In zijn gloriejaren had hij 120 duiven, nu heeft hij er nog een 30-tal. Rijk is hij er niet van geworden, maar wel gelukkig.

Victor is de tweede Vellenaar die 100 wordt. Eerder dit jaar overleed Anna Vermeulen op 104-jarige leeftijd.
Victors gezichtsvermogen is niet meer zoals weleer, maar overigens geniet hij nog steeds een uitstekende gezondheid, onwaarschijnlijk voor een 100-jarige.

100-jarigen in Temse

Sinds de fusie van gemeenten (1977) heeft Temse meer dan 30 eeuwelingen op de teller. Florke Bogaerts (1909-2015) is met 106 jaar dé ouderdomsdeken, gevolgd door 4 inwoners die 104 werden. Op dit ogenblik zijn 7 eeuwelingen in leven, aangevoerd door Honorina Michiels, die op 6 juni 103 werd. Als kloosterzuster Jeanne De Cock op 17 december 100 wordt, telt de gemeente 8 eeuwelingen. Volgend jaar kunnen er nog eens 8 bijkomen, want Temse telt 8 inwoners in leven geboren in 1921.

Victor De Cauwer met zoon José en dochter Paula.

Gemeentebestuur neemt extra stappen ter bestrijding van Covid 19

Geen kermissen en verplicht op zak hebben van een mondmasker

Op donderdag 23 juli vergaderde de Veiligheidscel van het Lokaal bestuur, voorgezeten door burgemeester Luc De Ryck. De huidige situatie werd geëvalueerd en er werd overlegd omtrent de verder te nemen stappen.

Aanvullend bij de door de Nationale Veiligheidsraad besliste maatregelen, formuleerde de Cel de volgende adviezen:

• Het annuleren van kermissen en de eraan verbonden activiteiten en organisaties.

• Verplichting tot het permanent op zak hebben van een mondmasker.
Burgemeester Luc De Ryck besliste deze adviezen te volgen en om te zetten in burgemeestersbesluiten.

In concreto betekent dit dat Velle-kermis, gepland op 7-11 augustus, dit jaar niet zal plaatsvinden: geen kermis, jaarmarkt, wielerwedstrijden, go-cartrace…

De verplichting tot het permanent op zak hebben van een mondmasker is een extra maatregel, bijkomend bij de eerder besliste verplichtingen tot het dragen van een mondmasker. Het verplicht bij zich hebben biedt de mogelijkheid er in alle (ook niet te voorziene) omstandigheden gebruik van te maken.

De verplichting gaat in op maandag 27 juli. De beslissing tot het dragen van een mondmasker op de vrijdagmarkt gaat in op vrijdag 31 juli.

Tot dusver was er onduidelijkheid omtrent het al dan niet verplicht dragen van een mondmasker in fritures en afhaalzaken, maar door de beslissing van de Veiligheidsraad dat in de horeca voortaan een verplichting geldt, wordt deze onduidelijkheid opgeheven: ook daar moet men dus een mondmasker dragen.

Aan de politie was eerder al opgedragen de controles te verscherpen, niet alleen in de horeca. Daarbij wordt ook ingegaan op de talrijke signalen die de overheid ontvangt van bezorgde burgers.

De burgemeester doet eens te meer een oproep tot de bevolking om de geldende richtlijnen maximaal op te volgen.

“Zorg voor elkaar door anderen te beschermen, bescherm je jezelf. Het ware te betreuren dat onverantwoordelijken noodlottig zouden beslissen over de toekomst van velen.”

Alle activiteiten rond Velle kermis afgelast

Na negatief advies van de gemeentelijke veiligheidscel en in overleg met het Gemeentebestuur van Temse werd vanmorgen met de verschillende organisatoren samen beslist om alle activiteiten rond Velle-Kermis in het weekend van 7-11 augustus a.s. te annuleren.

De organisatoren waren voorbereid voor een veilige organisatie voor de deelnemers van hun respectievelijke activiteiten. Echter de grote jaarlijkse publieke opkomst zou in de huidige omstandigheden een veiligheidsrisico kunnen vormen. Vandaar het negatief advies van de gemeentelijke veiligheidscel.

“Tot onze grote spijt maar met alle begrip voor ieders gezondheid en veiligheid”, klinkt het bij Philippe Van Robaeys, organisator van de Go-Cart race Tijdens Velle kermis.

Ook op het water zijn maskers nodig (behalve aan tafel)

Het aantal passagiers dat op het schip mag, werd gehalveerd. 

TEMSE – Na enkele maanden lockdown kiest Rivertours uit Temse opnieuw het ruime sop. Op zondag 19 juli startte in Temse het zomerprogramma met een High Tea boottocht naar Sint-Amands en Rupelmonde en een bijkomende tocht van Temse naar Rupelmonde.

Rivertours is eind juni al opnieuw begonnen met enkele boottochten, toen nog zonder high tea. Het aantal passagiers blijft vooralsnog beperkt, al zijn er sowieso minder mensen toegelaten.

“Wegens van corona werd de capaciteit van alle passagiersschepen gehalveerd”, laat Guido Moens van Rivertours weten. “Daardoor konden de tafels op corona-afstand van elkaar geplaatst worden, en hebben alle bubbels aan boord veel meer eigen ruimte, waardoor het toegelaten is aan tafel het mondmasker af te leggen. Op de ogenblikken dat men de eigen zitplaats verlaat, is men evenwel verplicht een mondmasker te dragen.”

Het aantal passagiers dat op het schip mag, werd gehalveerd. FOTO: TNS

Wibra België vraagt gerechtelijke reorganisatie aan

De onderneming, met hoofdkantoor in Temse, wil werk maken van reddingsplan voor substantieel deel winkels in België

TEMSE – Tijdens een buitengewone ondernemingsraad, in het hoofdkantoor van de winkelketen aan de Frank Van Dyckelaan, op de site De Zaat, heeft de directie van Wibra België aangekondigd dat ze een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie gaat indienen.

De 81 Belgische Wibra-winkels, waaronder in Sint-Niklaas, Lokeren en Dendermonde, hebben al langer te lijden onder het moeilijke economische klimaat, de hoge arbeidskosten en de toenemende concurrentie.

In 2019 werden verscheidene herstelmaatregelen genomen om Wibra’s organisatorische en commerciële slagkracht in België te versterken. Een specifiek departement werd aangesteld om voorraden beter in te plannen, Wibra’s marketingmix werd aangepast en er werd een Belgische countrymanager aangesteld. Daarnaast werd ook de sluiting van zes Wibra-filialen aangekondigd.

Dankzij deze ingrepen waren de cijfers in het laatste half jaar in België voorzichtig aan de beterhand. Maar de Covid-19-pandemie heeft die opwaartse trend volledig tenietgedaan.

De verlieslatende Belgische activiteiten werden traditioneel opgevangen en gecompenseerd door de andere activiteiten van de groep, maar in de huidige context is dat niet meer mogelijk. De verliezen en de opgebouwde schuldenlast maken de huidige situatie onhoudbaar.

Wibra wil in België actief blijven en zoveel mogelijk winkels en jobs behouden. De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie werd vanuit het hoofdkantoor in Temse ingediend bij de Ondernemingsrechtbank van Gent (afdeling Dendermonde).

Het hoofdkantoor van Wibra België is gevestigd op de site De Zaat (C) Google Streetview)

 

Kan kermis Temse-Velle nog doorgaan ?

TEMSE – In augustus is er op Temse-Velle kermis. Daarvoor zijn ook verschillende nevenactiviteiten gepland. Door de nieuwe  uitbraak van  Covid 19 in Temse gaat het gemeentebestuur bekijken of één en ander bijgestuurd moet worden.

“De recente cijfers zijn reden tot bezorgdheid”, stelt waarnemend burgemeester Wim Van Rossen (Open VLD) in Het Nieuwsblad. “Mocht blijken dat het verder de verkeerde kant op gaat, dan gaan wij de gepaste maatregelen treffen.”

“Er zijn bijvoorbeeld activiteiten gepland rond Velle kermis (nvdr: een go-cart race en een jaarmarkt op 9 en 10 augustus), die we dan mogelijk moeten herbekijken”, zegt Van Rossen. “Via een communiqué roepen we onze inwoners ook op om mondkapjes niet alleen te dragen wanneer het verplicht is.”

Komt de organisatie van de Go-Cart race Temse-Velle in het gedrang door de de recente uitbraak van Covid 19 in Temse ?

Bericht aan de bevolking van Temse

 Bericht aan de bewoners van Temse opgesteld door Wim Van Rossen, schepen en waarnemend burgemeester, als reactie op de berichtgeving in het VTM journaal deze middag.

Beste inwoners van Temse,

Schepen en waarnemend burgemeester Wim van Rossen (Open VLD)

Eerder vandaag werd onze gemeente vermeld tijdens het VTM-journaal in het kader van gemeenten waar zeer recent een verhoogde uitbraak van COVID-19 werd vastgesteld.

Hoewel ook in onze gemeente, net zoals in heel Vlaanderen, een stijging van bevestigde COVID-19 besmettingen kan worden waargenomen, hebben wij de afgelopen dagen geen indicaties ontvangen dat de situatie in Temse veel ernstiger zou zijn dan elders op het grondgebied.

Uiteraard nemen wij deze bewering zeer ernstig en analyseren wij dagelijks de situatie, met medewerking van de huisartsen, de hulpdiensten, het zorgpersoneel, de ordediensten en de vele verantwoordelijken op het veld. Zo zijn wij er wel degelijk van op de hoogte dat de concentratie aan COVID-19 besmettingen op bepaalde locaties hoger is dan gemiddeld. Binnen de schoot van de lokale veiligheidscel, waar de eerder vernoemde instanties vertegenwoordigd zijn, worden dan ook op zeer regelmatige tijdstippen verdere stappen ter bestrijding van COVID-19 genomen.

Voor een goed begrip: er is op dit moment geen besmetting met COVID-19 vastgesteld in onze woonzorgcentra.

Wij roepen onze inwoners op om zeker de ingeslagen weg van de genomen voorzorgsmaatregelen verder strikt op te volgen. Dit wil zeggen: mondmaskers dragen waar verplicht maar ook bij circulatie op het openbaar domein, handen wassen en voldoende afstand bewaren! De gemeentelijke overheden zullen indien nodig de gepaste maatregelen nemen voor een efficiënte bestrijding van COVID-19.