Fakkeltocht als alternatief voor kerstboomverbranding

TIELRODE – Komende zondag organiseert KWB Tielrode een fakkeltocht als alternatief voor de afgelaste kerstboomverbranding. “Op die manier kunnen dorpsgenoten elkaar toch nog een gelukkig 2022 toewensen”, aldus Eddy Noens van de lokale afdeling.

KWB Tielrode besloot door de aanhoudende coronapandemie dit jaar geen kerstboomverbranding te organiseren. Er werden dan ook geen kerstbomen opgehaald door de plaatselijke afdeling. Maar de KWB-kern werkte wel een leuk alternatief uit voor komende zondag 30 januari.

“Stel je even voor: het is donker en koud, maar jij bent warm ingeduffeld. Samen met een stel leuke vrienden en dorpsgenoten zorg je tijdens de fakkeltocht voor een hartverwarmende gloed in de straten van Tielrode”, stelt Eddy Noens. “Een unieke gelegenheid om elkaar de beste en warmste wensen voor een gezond en gelukkig 2022 te wensen”.

Standbeeld Den Toeter

“Het vertrek is om 18 uur aan de kerk om van daaruit fakkelsgewijs een warme, gouden gloed te brengen door de centrumstraten richting Durmedijk”, klinkt het. “Een doedelzakband zorgt voor de muzikale begeleiding. Fakkels zijn ter plaatse ter plaatse te koop: 4 euro per stuk, 3 voor 10 euro, 5 voor 15 euro.”

“De stoet verzamelt zich nadien voor een unieke, hartelijke nieuwjaarsontmoeting ter hoogte van het gekende standbeeld van den Toeter”, vertelt Noens. “En een vuurspuwer zal tot ieders verbeelding spreken. De Pipeband zorgt voor omkaderende muziektonen. De deelname is gratis en op eigen risico, dit volgens de geldende coronamaatregelen. Het event loopt in samenwerking met het gemeentebestuur.”

Het is al van 2020 geleden dat KWB Tielrode een fakkeltocht kon organiseren
Toen wel samen met de kerstboomverbranding

Oproep: Interessant materiaal gezocht voor expo over gebouw Temsica op de Wilfordkaai

Tentoonstelling maakt deel uit van het officiële programma van Open Monumentendag Vlaanderen

TEMSE – In 2022 is het precies honderd jaar geleden dat de eerste steen werd gelegd van het gebouw Temsica op de WilfordKaai. Om het eeuwfeest en de rijke geschiedenis van dit gebouw te vieren bereidt Wim Van Stappen momenteel een tentoonstelling voor met als thema ‘100 jaar Temsica’. Daarvoor is hij op zoek naar materiaal dat kan uitgestald worden tijdens de expo.

Het gebouw is sinds eind 2012 vastgesteld als bouwkundig erfgoed door Agentschap Onroerend Erfgoed. Het was jarenlang bekend als Café-restaurant Temsica, ingeplant op straathoek met Consciencestraat, volgens gevelopschrift gekend als “NV TEMSICA” van 1922.

Het werd gebouwd als verenigingsgebouw van ‘De Katholieke Burgerskring’ in opdracht van de Naamloze Maatschappij Temsica, naar een ontwerp van architect Hendrik Buytaert. Toelating tot bouwen werd in december 1922 verleend door het toenmalige schepencollege. Het werd opgericht op gronden die gewonnen werden na de demping van het molenwater bij de watermolen tussen 1908 en 1911.

Jarenlang gingen er geruchten dat het unieke gebouw plaats zou moeten maken voor een nieuwbouw. Vorig jaar onthulde burgemeester Luc De Ryck echter dat het gemeentebestuur wil dat het gebouw bewaard blijft.

Zoektocht naar interessant materiaal

“De expo zal plaats hebben in het gebouw zelf, nu Bar Coupé, tijdens het weekend van Open Monumentendag op 11 september 2022”, stelt Wim. “De tentoonstelling loopt in samenwerking met het gemeentebestuur van Temse en zal deel uitmaken van het officiële programma van Open Monumentendag Vlaanderen dat dit jaar ‘Duurzaamheid’ als thema meekrijgt.”

“Inhoudelijk mik ik op drie thema’s: de architectonische waarde van het gebouw, de bestemming van het gebouw en zijn uitbaters en tenslotte het rijke verenigingsleven dat er zich al die tijd afspeelde “, klinkt het. “Momenteel ben ik op zoek naar interessant materiaal dat kan uitgestald worden zoals oude foto’s, waardevolle documenten, vlaggen, merkwaardige artefacten, krantenknipsels en dergelijke meer van de voormalige uitbaters en de verenigingen die er jarenlang hun vaste stek hadden.”

“Ook getuigenverhalen of anekdotes die verband houden met Temsica zijn meer dan welkom. Wie bereid is om relevant materiaal ter beschikking te stellen voor deze boeiende tentoonstelling, neemt best contact op met Wim Van Stappen dit via: wim.van.stappen@telenet.be, 0496 65 69 45.

Klik hier voor erfgoedinfo over het gebouw

Het gebouw als De Burgerkring anno 1922
Het gebouw is anno 2022 bekend als restaurant Bar Coupé

Dit jaar dan toch carnaval in Temse ?

Carnavalscomité doet gemeente een coronaproof voorstel

TEMSE – Als het van het gemeentelijk carnavalscomité van Temse afhangt trekt dit jaar de carnavalstoet door de straten van de centrumgemeente

. “We gaan een voorstel doen aan de gemeente, want zij nemen de definitieve beslissing”, aldus voorzitter Dirk Mettepenningen. Carnaval in Temse vindt in principe plaats tijdens het weekend van 20 maart.

In heel wat omliggende gemeente en steden zoals Lokeren, Rupelmonde, Steendorp, Tielrode, Aalst en Ninove is de carnavalsviering ook dit jaar afgelast.

Al deze vieringen stonden eind februari gepland.

“Carnaval in Temse vindt normaal gezien plaats tijdens het weekend van 20 maart”, stelt voorzitter Dirk Mettepenningen. “Dat is meer dan drie weken later dan al die al afgelaste carnavalsstoeten. Het is mogelijk er dan al een versoepeling is doorgevoerd van de coronaregels. “

“Naar aanleiding van de vele geruchten, dat ook in Temse het carnaval dit jaar definitief niet zou doorgaan heeft ons comité beslist dat, als het van ons afhangt, de carnavalstoet in Temse op 20 maart 2022 coronaproof doorgaat. Wij wachten wel op de toestemming van het gemeentebestuur. Indien anders beslist, word dit uiteraard gecommuniceerd.”

“komende week sturen wij een brief met ons voorstel naar de gemeente”, klinkt het. “Volgende week maandag zou het schepencollege dan een beslissing nemen, waarop wij dinsdag dan hopelijk weten of we toestemming krijgen.”

In het voorstel van het carnavalscomité zou wel het grootste deel van het carnavalsprogramma geschrapt worden.

“We zouden enkel op zondag de carnavalsstoet organiseren en op maandag de popverbranding. De rest van het programma zou worden afgelast, zoals het Kindercarnaval. De aanstelling van de Prins carnaval was al eerder afgeblazen. Er zou aan de carnavalstoet geen wedstrijd verbonden worden waarbij een jury punten geeft aan de deelnemende groepen. Groepen uit groot-Temse zouden betaald worden om deel te nemen en zouden een coronapremie krijgen.”

Als het van het carnavalscomité afhangt trekt op 20 maart de carnavalstoet door Temse

Brand in electriciteitskast

TEMSE – Bij Hanna Instruments, een bedrijf gespecialiseerd in meetapparatuur in de Winninglaan in industriezone TTS in Temse heeft zich vrijdag een explosie voorgedaan in een elektriciteitskast.

De explosie werd gevolgd door een brand die gepaard ging met heel wat rook. Die verspreidde zich razendsnel in het magazijn en de kantoren. De aanwezige werknemers konden het bedrijf veilig verlaten. Niemand raakte gewond. Er kwam preventief een ziekenwagen ter plaatse. De brandweer kon voorkomen dat het vuur verder uitbreiding nam. Het hele bedrijf liep lichte rookschade op. De werkzaamheden zullen er wellicht een tijdje stilliggen. (Bron+foto: Bert Foubert)

Gemeente gaat sluikstorters actief opsporen

Temse wijzigt beleid rond openbare vuilnisbakken en zal aantal fors inkrimpen

TEMSE – In de loop van dit jaar worden een groot aantal openbare vuilnisbakken in de gemeente verwijderd. Van de 265 exemplaren blijven er nog 162 staan. Aanleiding is een onderzoek dat het voorbije jaar gebeurde. Daaruit blijkt dat heel wat inwoners de vuilnisbakken misbruiken om zakjes huishoudelijk afval te droppen. Vooral die waar systematisch misbruik werd vastgesteld worden verwijderd. Het gemeentebestuur ontwikkelde hiervoor een nieuwe beleidsvisie in samenwerking met OVAM en MIWA.

De dienst Afvalbeheer maakte een inventaris in 2020 en 2021 en noteerde de vullingsgraad van alle openbare vuilnisbakken op het grondgebied van de gemeente Temse.

Misbruik

“Het werd al snel duidelijk welke vuilnisbakken amper gevuld waren en welke regelmatig overvol oogden”, stelt schepen van Milieu Hugo Maes (CD&V). “Welke vuilnisbakken sluikstort aantrokken, in de vorm van huishoudelijk afval, en welke niet op de juiste plaats stonden. Ons Team Afvalbeheer stelde ook vast dat 45 tot 60 procent van de inhoud van de openbare vuilnisbakken huishoudelijk afval is.”

In totaal zijn er in Temse 260 openbare vuilnisbakken, een zeer groot aantal vergeleken met de ons omliggende gemeenten.

“Het is hoog tijd om actie te ondernemen”, klinkt het bij de schepen. “Naast het inwinnen van informatie bij instanties als de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland (MIWA), Mooimakers en het inventariseren gedurende een lange periode van de vuilnisbakken waar misbruik werd vastgesteld, werd een nieuw beleidsvisie ontwikkeld.”

Deze beleidsvisie omvat volgende zaken en zal stelselmatig ten uitvoer gebracht worden in de loop van 2022:

Sensoren

“Vuilnisbakken waarbij aan sluikstort wordt gedaan of waarin systematisch huisvuil achtergelaten wordt, zullen, al dan niet, tijdelijk weggenomen worden”, schetst Maes “Vuilnisbakken in woonwijken zullen weggenomen worden, omdat deze hier niet thuishoren. Wel zullen er daar voldoende hondenpoepvoorzieningen aangebracht worden.

Vuilnisbakken op het dijktraject zullen verplaatst worden naar de toegangswegen tot het dijktraject.

“En een team zal sluikstorters actief opsporen”, aldus de schepen. “Het opsporen van sluikstorters zal gebeuren door nazicht van het sluikstort zelf op adressen of andere gegevens. Tevens zullen er camera’s ingeschakeld worden om daders op heterdaad te betrappen op de meest sluikstortgevoelige plaatsen.”

Er is ook bekeken of vuilnisbakken kunnen uitgerust worden met sensoren. Via dit traceringssysteem kan de dienst Afvalbeheer raadplegen welke vuilnisbakken dringend geledigd moeten worden en welke net niet.

“Hierdoor zouden onze mensen niet elke week het volledige traject moeten afrijden. Helaas kost een dergelijk systeem handenvol geld, iets waarvoor momenteel geen budget voorzien is”, stelt Hugo Maes. “We zijn trouwens niet de enige gemeente in de regio die kiezen voor een reductie van het aantal vuilnisbakken.”

Verder wil het gemeentebestuur de medewerking van alle Temsenaren vragen.

“Gaat men wandelen en wil men onderweg iets eten of drinken ? Neem dan uw afval mee en gooi het thuis in de vuilnisbak”, aldus Hugo Maes. “Een klein gebaar waar de natuur en de vele mensen die in de weer zijn met het verwijderen van afval uit de natuur zeer dankbaar voor zullen zijn.”

Milieuschepen Hugo Maes (CD&V) en duurzaamheidsschepen Tineke Van Britsom (N-VA) bij een vuilnisbak op de Scheldedijk die binnenkort verdwijnt. Door de vuinisbakken enkel op de toegangswegen van het dijktraject te plaatsen, verliest het personeel minder tijd. (foto:© tns)

Ook in Temse stille wake voor Dean

TEMSE – Ook in Temse was er dinsdagavond een stille wake als steunbetuiging aan de mama en familie van Dean. De vierjarige jongen die vermoord werd teruggevonden in het Nederlandse Zeeland.

Het initiatief kwam van Els De Rudder. Zij plaatste met de goedkeuring van burgemeester Luc De Ryck een oproep op de sociale media om inwoners op te roepen aan het gemeentehuis een serene samenkomst te houden, coronaproof met mondmasker.

“Net zoals bij zovelen heeft deze gebeurtenis mij echt gepakt”, stelt Els. “Ik ken de jongen en zijn mama niet persoonlijk maar wij hebben wel gemeenschappelijke vrienden. Daarom wou ik ook in Temse een stille wake organiseren.

Een twintigtal Temsenaars gingen in op de vraag, kwamen langs en plaatsten een theelichtje op de trappen van het gemeentehuis.

“Ondanks dat het ‘kort dag was’ kwamen er toch wat bewoners langs”, klinkt het bij Els. “Niet zoveel als in Sint-Niklaas maar het is het gebaar en de steun die telt. Ik kreeg ook heel wat reacties van inwoners die niet konden langskomen en thuis een kaarsje lieten branden.”

Parkeren in Kasteelstraat aan Scheldebad wordt herbekeken

Voegangersbrug in Rik De Rycklaan wordt binnenkort in gebruik genomen

TEMSE – Vorige donderdag 13 januari werd de voetgangersbrug tussen de nieuwe parking aan de Rik De Rycklaan en de toegang richting Vita Scheldebad geplaatst. Momenteel bekijkt men of de parkeerplaatsen in de Kasteelstraat aan het zwembad kunnen blijven bestaan.

“De komende twee weken wordt de parking verder afgewerkt”, aldus Lieve Truyman, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken (N-VA). “De toegang van en naar de voetgangersbrug en verlichting die nog geplaatst moet worden.  Ook dient er nog een trap geplaatst te worden van de parking naar de Kasteeldreef.”

“Het parkeren zelf in de Kasteelstraat, tussen het rondpunt en de ingang van het Vita Scheldebad wordt, herbekeken”, stelt de schepen. “Onze diensten zijn hiermee bezig.”

00

Supermarkt schenkt wekelijks overschotten aan hulporganisatie: “Zo krijgen we bij wel twaalf gezinnen eten op tafel”

TEMSE – De Ikram Supermarkt uit Temse schenkt wekelijks de overschotten van de winkel aan Temse Schenkt vzw. Het is één van de grootste schenkers aan de lokale hulporganisatie, die wekelijks minstens een dozijn gezinnen helpt met eten op tafel te krijgen.

Half oktober opende de nieuwe supermarkt de deuren in de Scheldestraat en sinds begin november wordt er voedsel geschonken aan de goede doel organisatie Temse Schenkt, zegt gerant Ismail Kaya van Ikram Supermarkt.

“In plaats van groenten en fruit na enkele dagen weg te gooien, bedachten we dat het beter zou zijn om die weg te schenken”, zegt hij. “Natuurlijk niet de rotte producten, maar bijvoorbeeld paprika’s met rimpels: die zijn perfect eetbaar, maar klanten grijpen altijd naar de gladdere exemplaren.”

Ook bakkerij Firinci, in hetzelfde winkelpand, geeft ’s avonds de onverkochte broden en gebak mee. “Ik heb geen idee hoeveel we in al die tijd al hebben weggegeven”, zegt Ismail. “Dat hangt af van dag tot dag, maar elke keer kunnen we wel producten meegeven.”

Bakker en frituur

Volgens Martine Le Blon van Temse Schenkt is de supermarkt één van de grootste donateurs voor de hulporganisatie.

“Soms komen we daar buiten met drie zakken en twee dozen vol. Maar zij zijn niet de enigen: we gaan bijvoorbeeld ook regelmatig langs bij een frituur en twee bakkers”, zegt Martine.

Ze is erg blij met zoveel goedhartigheid.

“Elke week hebben we twaalf tot vijftien ‘vaste’ gezinnen die we moeten helpen met eten, kledij en meer, we raken het geschonken eten dus altijd kwijt. En als het toch eens heel veel is, dan gaat het Ludwig & Co in Haasdonk, een vzw die verstoten dieren opvangt.”

In plaats van groenten en fruit na enkele dagen weg te gooien, dachten we dat het beter zou zijn om die weg te schenken”, zegt supermarktgerant Ismail Kaya (rechts). (foto:(C) Facebook)
“De supermarkt is één van de grootste donateurs voor onze hulporganisatie”, zegt Martine Le Blon van Temse Schenkt (links) (foto: (C) Facebook)

Ook dit jaar geen carnavalsviering in Steendorp

Carnavalscomité organiseert wel benefietavond voor carnavalsverenigingen

STEENDORP – Net zoals al heel wat carnavalsvieringen in de regio wordt ook het carnaval 2022 in Steendorp afgelast. Het carnavalscomité nam nu al deze beslissing omdat het evenement heel wat tijd vraagt om te organiseren. En er van de gemeente nog geen advies kwam in verband met de organisatie.

“Omdat we nog geen advies kregen van het gemeentebestuur blazen we zelf de carnavalsviering af”
Voorzitter Orde van de Baksteen Marc Ost

“Ondanks het verzoek aan het gemeentebestuur om ons ten laatste op donderdag 13 januari een advies aangaande de carnavalviering te bezorgen, hebben wij geen advies ontvangen”, stelt voorzitter van Orde van de Baksteen, Marc Ost, op de Facebookpagina van de vereniging. “Op de comité-vergadering hebben we dan maar zelf besloten om de carnavalsviering in extenso te annuleren.”

Tijd is beperkt

Het carnaval is Steendorp was gepland tijdens het weekend van 26 februari.
Ook vorig jaar ging de viering in Steendorp niet door.

“De huidige situatie laat ons niet toe om te hopen op een wel zeer gunstige evolutie de komende weken”, klinkt het. “Een carnavalsviering organiseren kost tijd en geld. De tijd is nu zeer beperkt om alles rond te krijgen terwijl geld ophalen via sponsoring of evenementen ook al geen evidentie is. Daarbij is er al meermaals aangehaald dat de verenigingen ook niet staan te springen om deel te nemen aan één of twee stoeten en op die manier hun praalwagen/thema te ‘verbranden’.”

“We vinden het zeer jammer dat voor de tweede maal op rij de carnavalviering niet kan plaatsvinden”, aldus de voorzitter. “Ook de 4×11 viering op zaterdag 30 april wordt geannuleerd.”

Benefietavond

Maar De Orde van de Baksteen laat zijn verenigingen niet in de steek.

“Op zaterdag 30 april organiseren we wel een benefietavond voor onze verenigingen. Aangezien de Mosterdpot al gereserveerd was voor de 4×11 viering, bleek het ons een opportuniteit om een benefiet avond te organiseren”, zegt Ost. “We hopen dat er tegen dan al wat meer mogelijk is. De details van hoe en wat worden in de komende weken voorbereid. We communiceren van zodra we alles uitgewerkt hebben.
De netto opbrengst gaat integraal naar de verenigingen. Daarnaast zal het comité het equivalent van deze netto opbrengst ook nog eens uitkeren aan de verenigingen.”

Het is van 2020 geleden dat de carnavalstoet in Steendorp door de straten trok
(archieffoto carnaval Steendorp 2020)

Temse wil nieuwe hondenlosloopweide en vraagt raad aan inwoners

TEMSE – De gemeente wil een extra hondenlosloopweide plaatsen in Tielrode, Elversele, Steendorp of Velle. Inwoners kunnen een, weliswaar erg korte, bevraging invullen, waarop het bestuur zich zal baseren om te beslissen in welke deelgemeente de losloopzone komt.

Temse-centrum heeft sinds eind 2020 al een hondenlosloopweide, aan de Fonteinstraat. Die krijgt dit jaar nog een upgrade: de groendienst van de gemeente plaatst er nog enkele zaken bij die het voor de honden uitdagender maken, zoals een band om door te springen of een lat om op te lopen. Ondertussen richt het gemeentebestuur de blik al op de deelgemeenten voor de realisatie van een tweede losloopzone.

“We merken dat in deelgemeenten met veel groen mensen er al eens van uitgaan dat honden gewoon los mogen lopen, maar dat is niet het geval”, verklaart schepen van Dierenwelzijn Tinneke Van Britsom (N-VA) het waarom. “Idealiter komt er in elke deelgemeente één hondenlosloopzone, maar met deze peiling willen we te weten komen waar de nood het hoogst is.”

Mensen kunnen in de bevraging enkel aangeven hoeveel honden ze hebben en hoe groot die zijn, over de invulling van de hondenweide zelf wordt niets gevraagd.

“Maar we hebben een vrij goed beeld van wat onze inwoners willen, mensen hebben ons per telefoon of e-mail al suggesties doorgegeven. We hebben vage ideeën waar we hondenlosloopweides kunnen realiseren, maar de zoektocht naar een geschikt terrein is niet zo gemakkelijk”, aldus de schepen. “Wanneer de hondenlosloopzone er komt, hangt er dus van af hoe vlot die zoektocht loopt.”

De peiling invullen kan nog tot 1 februari op www.temsespreekt.be.

Fietsersbond blikt tevreden terug op het voorbije fietsjaar

TEMSE – Tijdens de nieuwjaarsdrink op de Markt blikte Fietsersbond Temse terug op het voorbije fietsjaar.

“Er zijn afgelopen jaar enkele mooie dingen verwezenlijkt zoals het fietspad over de E17 in de Hoogkamerstraat. De aanleg gebeurde wel niet volledig volgens onze wensen. Maar vroeger was er niks en nu rijden we toch veilig op een afgeschermd fietspad.”, stelt secretaris Jozef van Breuseghem. “Daarnaast werd er een veilige fietscorridor verwezenlijkt tussen de N41 in Elversele en de Mirabrug in Hamme.”

Conflictvrije oversteek

“Voor dit jaar kijken we uit naar de herinrichting van het kruispunt Hoogkamerstraat en de N16 waar we een conflictvrije oversteek krijgen. Hopelijk gaat men dat realiseren zonder gebruik te maken van knoppen voor de fietsers, want da’s daar helemaal niet nodig.”

“Net zoals de knoppen aan de verkeerslichten van de Hoogkamerstraat en de Sint-Amelbergalaan, die zijn helemaal niet geschikt”, klinkt het. “Die knoppen zijn zo klein dat men die niet kan indrukken met handschoenen aan. De knoppen voor de voetgangers daar is geen probleem, daar kan men gewoon de handschoen opleggen.”

“Ook aan het kruispunt van de N16 en de Doornstraat heeft men voor de fietsoversteek die kleine knoppen gebruikt. Toen wisten wij al dat die niet geschikt zijn en toch blijft men die steeds weer gebruiken. Ik denk dat degene die de plannen daarvoor maakt zelf geen fietser is.”

De Fietsersbond verwacht dit jaar ook veel van de geplande aanleg van de fietszone in het centrum.
“Men zou de kasseien in de Kamiel Wautersstraat vervangen. Hopelijk realiseert men dat voor men de fietszone creëert”, besluit Van Breuseghem. “Ook dit jaar blijven we de fietsperikelen op de voet volgen.”

De Fietsersbond blikte tevreden terug op het afgelopen fietsjaar

Glasvezelnetwerk Fiberklaar komt naar Temse

Infomomenten over de uitrol van het netwerk op 25 en 27 januari

TEMSE – De gemeente is enthousiast om het glasvezelnetwerk van Fiberklaar uit te rollen. Dat maakt de gemeente samen met het glasvezelnetwerk bekend. Inwoners kunnen daardoor in de toekomst profiteren van de voordelen van een supersnelle fiberaansluiting. Als twintig procent van de inwoners intekent op een fiberabonnement bij een van de deelnemende providers, kan Fiberklaar dit jaar nog starten met de werken aan het netwerk.

De aanleg gebeurt in overleg met het lokale bestuur en wordt, waar mogelijk, gecombineerd met andere infrastructuurwerken om de overlast tot een minimum te beperken.

Toekomstgericht Temse

Fiberklaar investeert meer dan tweeënhalf miljard euro om tegen 2028 anderhalf miljoen Vlaamse huishoudens te voorzien van glasvezel. Ook in het Oost-Vlaamse Temse wil de speler zijn hoogtechnologische glasvezelnetwerk uitrollen. Het zou in de eerste fase gaan om circa 12.000 aansluitingen.

“Fiberklaar maakt onze internetinfrastructuur klaar voor de toekomst. Sneller en stabieler internet is vandaag de dag essentieel, ook omdat meer mensen in één huis tegelijkertijd surfen en streamen. We kijken er naar uit om samen met Fiberklaar de werken aan te vangen,” zegt burgemeester Luc De Ryck (CD&V).

“De contacten met het lokale bestuur van Temse verlopen constructief. We kijken ernaar uit om glasvezel naar de gemeente te brengen en haar inwoners toegang te bieden tot ons open netwerk. Overal in Vlaanderen zijn de Vlamingen erg enthousiast over de uitrol van een glasvezelnetwerk, en we vertrouwen erop dat de inwoners van Temse ook mee in ons project zullen stappen”, zegt CEO van Fiberklaar Rik Missault.

Start van werken bij twintig procent

Fiberklaar werkt nauw samen met het lokale bestuur en start het fibertraject met een uitgebreide informatiecampagne in Temse via o.a. informatieavonden, informatiepunten en mailings. Daarin beantwoordt het alle persoonlijke vragen over glasvezel en de mogelijke aansluiting op het netwerk.

De uitrol zelf vindt plaats van zodra er minstens twintig procent van de inwoners intekent voor een glasvezelabonnement bij een van de deelnemende internetproviders en de installatie is gratis voor alle inwoners.

De aanleg gebeurt steeds in overleg met het lokaal bestuur en de inwoners en wordt waar mogelijk gecombineerd met andere infrastructuurwerken om de overlast tot een minimum te beperken.

Wie interesse heeft of meer info wil kan terecht op de infomomenten van Fiberklaar.

Op 25 januari organiseert men een online infomoment van 19.30-21.00u
Op 27 januari kan men terecht op een live informatieavond in CC Roxy in de stationstraat van 17.00-19.30u

Voor beide infomomenten moet men wel inschrijven. Dat kan via deze link

Algenboeren Kris en Ginny gehuldigd als verdienstelijke Oost-Vlamingen

TEMSE – Kris en Ginny Heirbaut uit de Veldstraat werden door de provincie gehuldigd als één van de vier verdienstelijke Oost-Vlamingen van 2021.

Het boerenkoppel heeft zich op bijzondere manier onderscheiden door allerlei inspanningen te leveren om CO2-neutraal te worden, onder meer door aan boslandbouw te doen en door met CO2 algen te kweken waar je eten van kan maken. Gedeputeerde voor Landbouw Leentje Grillaert (CD&V) kwam maandag 10 januari de trofee overhandigen. (Bron+foto: HN/Tom Nuytemans)

PUBLI-REDACTIONEEL: Nieuw !!! Hotel Temse biedt nu ook ‘Tuina’ massagetherapie aan

Combinatie met saunabeurt of etentje in restaurant de Sampan mogelijk

TEMSE – Vanaf heden kan men in Hotel Temse op de Markt terecht voor Tuina Massage, een traditionele techniek uit de Chinese geneeskunde. Naast relaxerende sessies zijn er nog andere mogelijkheden.

“Voor deze specifieke techniek moet men niet meer naar grootsteden zoals Antwerpen, Gent of Brussel maar kan men voortaan in eigen gemeente terecht.”
Hoteleigenaar Tony Nai

“In deze moeilijke en stressvolle tijden kan men wel eens een ontspannend moment gebruiken. Daarom werden twee van onze kamers op het gelijkvloers van ons hotel ingericht als praktijkruimte voor massagetherapie”, stelt zaakvoerder Tony Nai. “Masseuse Ada Xu volgde een opleiding in China voor het beoefenen van Tuina Massage (zie filmpje onderaan red.). Daardoor moet men niet meer naar grootsteden zoals Antwerpen, Gent of Brussel voor deze specifieke techniek maar kan men voortaan in eigen gemeente terecht.”

Zachte manipulaties

“Tuina kent een grote variëteit aan verschillende technieken die op het lichaamsoppervlak worden uitgevoerd. Tuina betekent letterlijk duwen (tui) en vastpakken (na)“, klinkt het bij Ada Xu. “Het is een techniek uit de traditionele Chinese Geneeskunde (TCG), die al zo’n 2200 jaar wordt beoefend.”

Meridianen in de traditionele Chinese geneeskunde

“De massage bestaat uit handgrepen waarbij met de handpalm, vingers, kneukels, vuist en elleboog wordt gewerkt op de huid, spieren en pezen. Daarnaast zijn er, indien gewenst, ook zachte manipulaties van de gewrichten mogelijk. Harmoniserende en relaxerende massage kan zacht en/of harder uitgevoerd worden, naargelang de wensen van de persoon. De massages worden gegeven met warme oliën, eventueel met toevoeging van etherische oliën, rekening houdend met mogelijke allergische reacties.”

Tuina massage bevordert ondermeer het ontspannen van spieren en pezen, opheffen van pijn en spasmen en het in balans brengen van meridianen.

Geschenkbon

“Naast een relaxerende massage, zijn er nog diverse andere soorten massages mogelijk. Zoals een medische massage, sportmassage en voetmassage. En alles verloopt, zoals het hoort, coronaproof.”

“De massage kan ook gecombineerd worden met een saunabeurt of een etentje in ons restaurant. Ook toeristen kunnen hun verblijf in ons hotel combineren met een massagebeurt”, aldus Nai. “Wie een vriend of familielid wil verrassen kan ook een geschenkbon voor onze Tuina Massage aankopen.

Tuina Massage: Hotel Temse Markt 28 Temse

  • Maandag, woensdag en vrijdag van 15-22 uur
  • Zaterdag van 10 tot 18 uur.
  • Enkel op reservatie via 0468 04 55 63 of massage9140@gmail.com
“Ada Xu volgde een opleiding in China voor het beoefenen van Tuina Massage”, aldus zaakvoerder Tony Nai

Gloednieuwe politiecombi moet worden getakeld na slipper tegen boom

TEMSE – In het Scheldepark, aan het Vita Scheldebad, is dinsdagmiddag een politiecombi tegen een boom geknald na een slippartij.

De patrouille was met de combi het wandelpad opgereden van het park om iemand te zoeken. “De agenten reden stapvoets, maar het voertuig begon op het natte en gladde pad te slippen en botste tegen een boom”, aldus commissaris Katty De Bruyn.

Beide agenten bleven ongedeerd, maar het politievoertuig, dat pas vorige maand in gebruik werd genomen en maar 4000 kilometer op de teller had, raakte vooraan wel flink beschadigd en moest getakeld worden. (Bron+foto: HN/Bert Foubert)