KWB voorzitters vragen nieuw oefenterrein voor leerling-bestuurders

TEMSE – De KWB-afdelingen van groot-Temse vragen in een brief aan het gemeentebestuur om een nieuw oefenterrein voor leerling-bestuurders op de richten. Het vorige oefenterrein op de parking achter AC De Zaat verdween enkele jaren geleden door de realisatie van de mobilhomeparking.

“KWB is al sinds 1979 verdediger is van het systeem van de ‘vrije begeleiding’ voor leerling-automobilisten”, stelt KWB Tielrode voorzitter Eddy Noens. “Destijds ijverde KWB ervoor om in een flink aantal gemeenten een oefenterrein met uitrusting voor de basismanoeuvres ter beschikking te stellen. Het gemeentebestuur van Temse heeft die vraag steeds positief opgevangen en inspanningen geleverd om een geschikte plaats te vinden. Na enkele rondzwervingen doorheen de fusiegemeente, kon men begin 2008 op de parking aan het nieuwe AC De Zaat een mooie oplossing aanreiken.”

Alternatieve locatie

Dit oefenterrein werd als zeer geschikt ervaren en was voorzien van verplaatsbare metalen structuren om de basisvaardigheden met de wagen in te oefenen en de moeilijkheidsgraad stelselmatig te verhogen door de doorgang met de hekken te vernauwen.

“Met de inrichting van de mobilhomeparking aan AC De Zaat in 2018 werd die oefenmogelijkheid voor leerling-bestuurders weggenomen”, aldus Noens. “De mobilhomeparking blijkt een schot in de roos, want ze wordt druk bezocht en erg gewaardeerd door toeristen. De toenmalige bestuurders van Temse beloofden aan KWB de zoektocht voor een alternatieve locatie in te zetten. Van zodra zich een kans aanbood zouden ze die ook nemen.”

Geen extra budgetten

“Vandaag stellen wij vast dat de werkzaamheden voor de realisatie van een openbare parking aan de Rik De Rycklaan zijn opgestart”, klinkt het. “Volgens onze info komen daar 76 parkeerplaatsen. Samen met alle voorzitters van de KWB-afdelingen van groot-Temse, Hilaire Verhelst Elversele, René Wittock Steendorp, Paul Groenwals Temse en Eddy Noens Tielrode willen we er bij het gemeentebestuur voor pleiten een oefenmogelijkheid voor leerling-autobestuurders met verplaatsbare hekken te voorzien op deze parking.”

“Voor ons blijft zo’n oefenterrein zowel sociaal verantwoord als een stap naar meer verkeersveiligheid. De afdelingsbesturen dringen aan op een spoedige realisatie, gezien deze uitrusting geen extra budgetten vereisen en het domein gemeentelijke eigendom is. Wij hopen dat het oefenterrein weldra klaar mag zijn. Misschien kunnen we dan weer, net als vorige keer aan AC De Zaat, samen ruchtbaarheid geven aan de opening ervan.”

De KWB voorzitters willen een oefenmogelijkheid voor leerling-autobestuurders, met verplaatsbare hekken,  op de nieuw aan te leggen Rik De Ryck parking (foto: Google Street View)

Is de laatste herinnering aan de Boelwerf dan toch bestemd voor de schroothoop ?

Restauratie Boelwerfkraan is te duur geworden voor de gemeente

TEMSE – Het gemeentebestuur wil een procedure opstarten voor de declassering van de beschermde Boelwerfkraan. Als de kraan moest verdwijnen zal de skyline van Temse nooit meer zijn zoals ze was.
Oppositieraadslid Bert Bauwelinck (Tesamen) vroeg tijdens de gemeenteraad van maart meer uitleg. “Er zijn prioritaire dossiers die moéten gerealiseerd worden”, reageerde burgemeester Luc De Ryck.

“Als het schepencollege doorgaat met de declassering van de kraan is dat een late scheefgeslagen nagel in het hart van de ex-werknemers”
Bert Bauwelinck  (Tesamen)

Verdwijnt de Boelwerfkraan voorgoed ?

De kraan werd in 2004 beschermd als monument nadat ze aan de gemeente werd geschonken door de curatoren van de Boelwerf als herinnering aan de scheepswerf die liefst 165 jaar heeft bestaan in Temse. Sinds 2009 is het ook Bouwkundig Industrieel Erfgoed. De geplande restauratie is te duur geworden voor de gemeente, terwijl het nog de enige tastbare herinnering is aan de scheepswerf die de Scheldegemeente groot heeft gemaakt.

Scheefgeslagen nagel

Het restauratiedossier van de enige overgebleven Boelwerf-Cockerill-kraan sleept al jaren aan. Eerst zou de Vlaamse regering 80 procent van de kosten op zich nemen. De provincie en de gemeente elk tien procent.  De voorbije jaren werd dat aangepast en zou de gemeente 40 procent van de renovatiekosten moeten ophoesten.  In december 2016 wou men het dossier in gang zetten maar werd het van de gemeenteraad gehaald wegens budgettaire redenen.

“De voorbije decennia hebben een aantal architecten een opdracht gekregen om, op kosten van de gemeente, een restauratieproject op poten te zetten voor de kraan”, stelde raadslid Bert Bauwelinck (Tesamen), tijdens de gemeenteraad. “De kost voor de renovatie was ook jaarlijks terug te vinden in de meerjarenbegroting. En nu vernamen wij dat het schepencollege een procedure tot declassering van de Boelwerfkraan, als beschermd monument, gaat opstarten.”

“Het is erg dat het college dit eigenhandig beslist”, opperde Bauwelinck. “Het moet een debat zijn waar heel wat meer mensen aan moeten kunnen deelnemen. Het is een monument dat gemeente-overstijgend is. Op toespraken voor ex-Boelarbeiders zegt de burgemeester steeds dat het faillissement van de Boelwerf een scheefgeslagen nagel was in het hart van de arbeiders. Wel als het schepencollege doorgaat met de declassering van de kraan is dat een late scheefgeslagen nagel in het hart van de ex-werknemers. Wat is de motivatie om deze nieuwe wending in het project te nemen en wat is de procedure zodat het grote publiek zich ook in dit debat kan mengen.”

Nooit eindigende kost

“We leven uiteraard allemaal met dit dossier mee”, antwoordde Luc De Ryck (CD&V). In de bestuursmeerderheid was ik destijds één van de grote verdedigers en initiatiefnemers om het project te ondersteunen. We vonden het toen een schitterend initiatief om een eeuwigdurend monument voor de Zaatmannen van Vlaanderen in het algemeen en Temse in het bijzonder te realiseren. De situatie en beoordeling van het eerste decennium van deze eeuw, is niet te vergelijken met nu.”

“De totale restauratie van de torenkraan wordt geraamd op 1.526.663,66 euro”, schetst de burgemeester. “Het gemeentelijk aandeel, 40 procent, is 769.640 euro. Al eerder betaalden wij aan het architectenbureau 125.000 euro. Dit betekend een raming van het gemeentelijk aandeel van 894.640 euro. Dat is een kleine 36 miljoen oude Belgische franken (= 35.785.600 Bfr.). “Dit evenwel zonder niet te voorziene meer-werken, zonder verloning architectenbureau, tijdens het opvolgen van de werken, en de nooit eindigende kost voor restauratie en onderhoud.”

“Mede gesitueerd binnen de geplande investeringen, is dat bedrag maatschappelijk niet te verantwoorden”,stelt de Ryck “Er zijn immers prioritaire dossiers die moéten gerealiseerd worden, zoals het nieuwe WZC De Reiger, de renovatie van Temse-centrum (de as Pastoor Boelstraat – August Wautersstraat red.), het project Groenpool (in Tielrode) – inclusief de claim die ligt op de Durmetuin ingevolge de omvorming van woonzone tot parkgebied – de uitbreiding van het politiegebouw, de aankoop en de inrichting van de nieuwbouw van de Technische Dienst in de Schoenstraat, de renovatie van het Gemeentemuseum en nog zoveel meer.”

“De officiële procedure is nog niet opgestart, er is nog geen officiële collegebeslissing”, klinkt het. “Er was wel al overleg tussen de fracties van de meerderheid. We hebben de bevoegde Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) naar zijn standpunt gevraagd en naar de procedure. Die procedure zal uiteraard een openbaar onderzoek omvatten: iedereen zal bezwaar kunnen indienen. We wachten nu dus eerst op het antwoord van de minister.”

Als de kraan zou verdwijnen zal de skyline van Temse nooit meer hetzelfde zijn

 

Een van de Boelwerfkranen in betere tijden

Cultuurkalender Temse van zaterdag 3 tot en met vrijdag 16 april

Vanaf zaterdag 3 april

Tweede wandelzoektocht door Temse (5 km) waarbij je een minder bekende wegel of wijk ontdekt; organisatie Neos Temse.
Bij regenweer aangepast schoeisel aanbevolen.
Info: www.neosvzw.be/temse

Van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 april

Kamp ‘Ballie de Belg’ (3-6 jaar); 9-16 u. (geen overnachting); € 90; Vrije Basisschool H. Hart, St.-Amelbergalaan 1; organisatie Little Ball Village.
Info en inschrijving: 0472 24 10 18 – info@littleballvillage.be

Zaterdag 10 april

Vogels observeren Fort Steendorp; 6-9 u.; vertrek Natuurhuis, Kapelstraat 170A, Steendorp; organisatie Natuurpunt Waasland vzw i.s.m. NPSC-Suskewiet Vogelwerkgroep voor beginners. Stevige stapschoenen en verrekijker aanbevolen.
Info en inschrijving: Scousele – 0473 72 66 15 – nine.vanhoyweghen@gmail.com

Tot en met zondag 2 mei

Wandeltocht ‘De paashaas is verdwenen’ – knotsgekke zoektocht langsheen gekende en minder gekende hoekjes van Tielrode (ca. 5 km). Scan de QR-code op de 7 paasborden die je onderweg tegenkomt; gratis; start aan overzetdienst Tielrode-Hamme, Durmedijk; organisatie KWB-Tielrode.
Info: 0474 58 09 77 – kwb@tielrode.be – https://www.facebook.com/kwbtielrode of www.tielrode.be

Tot en met woensdag 30 juni

Poeleninventarisatie – kijken wat er leeft in de lokale poelen; Temse – Steendorp; organisatie Natuurpunt Waasland vzw.
Bij interesse geef je emailadres op (natuurpuntscousele@gmail.com).
Info: nine.vanhoyweghen@gmail.com – 0473 72 66 15

Tot vrijdag 3 december

Rondleiding met open koets of huifkar; Kletterbos, Brandstraat.
Info en afspraak: 0496 26 71 89

Expo Fotowedstrijd ‘Temse anders belicht’ van 4 april tot 30 mei in de bib

TEMSE – Twee jaar op rij organiseerden Toerisme Temse en het gemeentebestuur een toeristische fotowedstrijd, goed voor honderden deelnemers en foto’s. Een absoluut succes, dat uiteraard inspireerde tot een derde editie van Temse door het oog van de fotograaf.

Maar liefst 137 foto-interpretaties die Temse ‘anders belichtten’ (het thema van dit jaar), werden ingestuurd. Daaruit koos de jury – voorgezeten door de internationale kunstfotografe Lucille Feremans en het bestuur van Toerisme Temse – 20 laureaten en 1 ultieme winnaar.

De uitverkoren werken kan je bewonderen van zondag 4 april tot en met zondag 30 mei in de inkomhal van de bibliotheek.

Iedereen is van harte welkom, uiteraard mét mondmasker aan. Bewaar ook steeds voldoende afstand (minimum 1,5 meter) van je medebezoekers. Kom je langs op een druk moment? Wacht dan even je beurt af of kom op een ander tijdstip terug. De expo blijft twee maanden lang gratis toegankelijk. Samen maken we er een fijne en coronavrije lente van.

Ga tijdens je Paaspauze op zoek naar kleine schatten in Temse-centrum met de Paas-Geocaching

TEMSE – Op zoek naar een toffe buitenactiviteit tijdens de paasperiode? Dan is de paas-geocaching van Toerisme Temse en het gemeentebestuur zeker iets voor jou.

Van 3 tot 30 april kan je in het centrum van Temse op zoek gaan naar ‘caches’ of kleine schatten, die op verscheidene locaties verstopt zitten. Download de Geocaching-app op je smartphone en maak je eigen account aan.

Scrol onderaan de geocachekaart naar waypoints om de juiste coördinaten in te geven, die je terugvindt op het deelnameformulier. Wie geen smartphone ter beschikking heeft kan als alternatief een gps-toestel gebruiken.

Deelnameformulieren zijn vanaf 2 april beschikbaar in het Toeristisch Infokantoor, de bibliotheek, het Vita-Scheldebad, aan het kapelletje in de Fonteinstraat of te downloaden via www.temse.be

Heb je alle caches + de bonuslocatie gevonden? Vul dan het deelnameformulier in en maak kans op een leuke prijs! Uit alle geldige deelnames worden willekeurig 5 winnaars getrokken. Binnenbrengen bij de Dienst Toerisme (kantoor of brievenbus) kan tot en met 2 mei.

Info: Dienst Toerisme, 03 710 13 30 – toerisme@temse.be

Info: Wat is Geocaching ?

Paashaas lijkt populairder dan Sint bij schenkingsactie

Temse Schenkt vzw’ geeft paaspakketjes aan kansarme kinderen

TEMSE – Na de succesvolle Sintactie van Temse Schenkt, waarbij minderbedeelde kinderen vorig jaar een geschenkje cadeau kregen, pakt de vzw deze maand uit met een gelijkaardige Paasactie.

Mensen kunnen de organisatie steunen door een Paas-pakketje van 7,50 euro te kopen, gevuld met chocolade paaseieren. Ze kunnen ook een pakket kopen om het te schenken aan een kansarm kind.

“Het loopt als een trein”, zegt Martine Le Blon van Temse Schenkt. “We hebben nu al tegen de 200 bestellingen binnen, terwijl de Sintactie in totaal iets meer dan 200 pakjes opbracht. Net nog heeft een bedrijf 50 pakketjes gekocht en 10 weggeschonken.”

Pakketjes kopen kan via www.temseschenkt.be. Afhalen gebeurt op zaterdag 3 april, de geschonken pakketjes worden bij de kansarme kinderen thuis gebracht.

#kijkinuwkot uit naar de Aziatische hoornaar

Ook Temse doet mee en roept zijn inwoners op om actief mee te zoeken

TEMSE – In 2004 is er via een scheepslading uit China een bevruchte koningin van de Aziatische hoornaar in de omgeving van Bordeaux terecht gekomen. Een incident met zeer grote gevolgen.

Deze wespachtige is in hoog tempo Europa aan het koloniseren. Vlaanderen is helaas ook bereikt. Deze invasieve exoot is zeer schadelijk voor biodiversiteit en landbouw en staat bovenaan de lijst van de te verdelgen insecten in Europa. Vooral voor bijen vormt deze hoornaar een grote bedreiging.

“In het voorjaar verlaten de koninginnen hun schuilplaats en maken een nieuw nest”, stelt schepen van Groen Hugo Maes (CD&V) “In een eerste fase is dit klein. Dergelijke nesten maken ze altijd op een beschutte plaats; heel vaak in door mensen gemaakt locaties. Schuren, tuinhuisjes, afdaken, luifels, … Ook in struiken en hagen kan een koningin een nieuw nest maken. De voorjaarsnesten bevinden zich dicht bij de grond of op maximum enkele meter hoogte. In dit stadium van het nest is verdelging door een professionele verdelger nog eenvoudig uit te voeren.”

Onder het motto #kijkinuwkot is het belangrijk goed rond te kijken of je een Aziatische hoornaar of een nest terugvindt bij jou in de tuin of rond je huis.

Hoe herken je een Aziatische hoornaar ?

Een Aziatische hoornaar is ongeveer 3,5 cm groot. Zij is vooral zwart van kleur; de kop heeft opvallend oranje plekken. Ook op het achterlijf heeft zij een oranje band, en de poten zijn half zwart, half geel van kleur. Dit laatste is een zekere manier om de soort te onderscheiden.
Regelmatig is er verwarring met de Europese hoornaar. Deze is groter, vooral roodbruin van kleur, maar heeft meerdere gele banden op het achterlijf. Ook de pootjes zijn volledig in de roodbruine kleur. De Europese hoornaar is nuttig, zachtaardig en moet zeker niet verdelgd worden.


Hoe herken je een nest van de Aziatische hoornaar?

Wanneer een koningin een nest begint te maken, zoekt ze een beschutte plaats. Eerst start ze met een raat van een drietal cellen en daarrond bouwt ze een bescherming. Deze heeft in het begin de grootte van een pingpongbal maar wordt snel groter en groter. Na enkele weken zal de bol al de grootte van een meloen hebben.

Op het einde van het voorjaar, begin van de zomer, kan een nest de grootte hebben van een volleybal. De kleur van het nest is meestal lichtbruin.
In de zomer beginnen de werksters een tweede definitief nest te maken. Dit bevindt zich meestal in een hoge boomtop in de buurt van dit eerste nest. Deze nesten kunnen dan uitgroeien tot 1 meter groot. Door het bladerdek zijn deze nesten meestal zeer moeilijk te zien.

Wat moet je doen als je denkt een Aziatische hoornaar of een nest te zien?
Heb je een individu van de Aziatische hoornaar gezien, probeer dan een foto te maken en maak een melding op www.vespawatch.be. . Hoe je dit doet is uitgelegd in een video (zie link onderaan dit bericht).

Heb je in je omgeving een nest hangen, neem dan ook een foto en plaats die eveneens op www.vespawatch.be.

Belangrijk , neem ook een foto van het insect zelf, want in het beginstadium is het niet altijd gemakkelijk om het onderscheid te zien tussen een nest van een hoornaar of van een andere wesp.

Na het plaatsen van de foto’s op vespawatch.be kan je (na +/-24 uur) bekijken of je melding als Aziatische hoornaar bevestigd wordt.

Indien positief voor een individuele Aziatische hoornaar gaan speurders op zoek naar het nest. Indien positief voor een nest wordt contact genomen om het nest te komen verdelgen.

LET OP !!!

Een Aziatische hoornaar is heel beschermend naar haar nest toe en kan zeer gevaarlijk en in groep uithalen. Hou dus altijd ruim afstand van het nest. Als het nest in een tuinhuis of dergelijke hangt, is het aangeraden de ruimte niet meer te betreden.

De professionele verdelgers zijn opgeleid en dragen speciale beschermkledij. Een wespenpak is onvoldoende. Alle andere insecten zijn zeer nuttig. De Europese hoornaar is een vijand van de Aziatische soort en, laat het ons herhalen, mag dus niet verdelgd worden.

Nuttige links: vindt u op de site van het Vlaams Bijeninstituut.
De site om te melden is: Vespa-Watch

#kijkinuwkot

Ook kapsalon in De Reiger en ’t Blauwhof gesloten

TEMSE/STEENDORP – Net zoals bij de privé-kapsalons kunnen voorlopig ook de bewoners van WZC De Reiger en ’t Blauwhof niet naar de kapper.

“Volgens de nieuwe maatregelen die vanaf vandaag zaterdag van kracht gaan, zijn wij helaas ook genoodzaakt om het kapsalon te sluiten in WZC De Reiger en WZC ’t Blauwhof”, stelt men bij Sleutelzorg. “Dit alvast voor een periode van vier weken.”

“Ook de pedicures kunnen enkel nog langskomen in onze woonzorgcentra omwille van medische redenen en na goedkeuring/in samenspraak met de hoofdverpleegkundige”, klinkt het. “Wat onze bezoekregeling betreft, willen we nog graag even verduidelijken dat de geregistreerde, vaste twee bezoekers elke dag doorlopend tussen 14u00 en 17u00 kunnen langskomen, donderdag tot 19u00. Zij mogen echter niet gelijktijdig aanwezig zijn.”

Ook de kapsalons in woonzorgcentra moeten alvast vier weken de deuren sluiten

Ook recyclageparken blijven open

TEMSE/SINT-NIKLAAS – Vanaf vandaag zaterdag gelden nieuwe Covid-regels om de opgang van het virus opnieuw in te dijken. De recyclageparken van Miwa blijven open. Men hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

“Kom wel enkel naar een recyclagepark als het echt nodig is”, stelt Maaike Smet van Miwa. “Als er de komende dagen nog wijzigingen zijn, informeren we zeker verder. “Uiteraard blijven de maatregelen gelden die al eerder van toepassing waren. Draag verplicht een mondmasker, ook in je wagen. Er wordt slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd toegelaten op het recyclagepark. Zo kunnen bezoekers voldoende afstand houden van elkaar. Hou rekening met de lange wachttijden die hierdoor kunnen ontstaan. Blijf tijdens het aanschuiven in je wagen zitten.”

“Kom alleen naar het recyclagepark. Enkel voor het wegbrengen van grote stukken afval (bijv. zetel of matras) kan je met twee personen komen. Hou altijd minstens 1,5 meter afstand tot andere bezoekers of parkwachters. Sorteer je afval op voorhand thuis en beperk het aantal afvalstromen. Zo verloopt je bezoek aan het recyclagepark vlug en vlot. Breng bij voorkeur geen afval dat ook aan huis wordt opgehaald (bijv. papier-karton en PMD).

Wacht geduldig tot het jouw beurt is om afval te deponeren in de container van jouw keuze. Hou ook tijdens het wachten voldoende afstand.
Betalen kan enkel met bancontact.

Het recyclagepark van Waasmunster is door wegenwerken gesloten tot en met 5 april. De ophalingen voor restafval, PMD en dergelijke blijven ook doorlopen.

De recyclageparken van Miwa blijven voorlopig open (foto (C) Miwa)

Houten muziekinstrumenten op de Roomkouter in Steendorp

STEENDORP – Na een uitgewerkte, bewegwijzerde natuur-muziekwandeling op de Roomkouter, kan men nu ook naar hartenlust muziek maken op houten natuur-muziekinstallaties.

“Ze zijn gemaakt door de Groen- en Technische dienst van de gemeente Temse”, vertelt Nine Van Hoyweghen van Natuurpunt Scousele. ” Een dikke proficiat aan de makers. En juist op tijd, vlak voor de Paasvakantie. Ga eens een kijkje nemen met je kinderen.”

De muziekinstallatie is het resultaat van een samenwerking tussen het lokaal bestuur Temse en Natuurpunt Waasland kern Scousele. En vind je vlakbij het Natuurhuis aan de Kapelstraat 170a in Steendorp.

Je vindt er picknickbanken, een blotenvoetenpad, een petanqueterrein, een reuzespinneweb, houten evenwichtstoestellen, wilgenhutten en zeer prachtige natuur waar je vrij kan wandelen. Honden wel aan de leiband. Er is een fietsenparking en een oplaadpunt voor elektrische fietsen.

Ben je met de bus? Bushalte ‘Blauwhof Steendorp’ op 30 meter.
Ben je met de auto? Parkeren langs de Kapelstraat.

Men kan naar hartenlust muziek maken op de installaties

Hier begon extra lange paasvakantie nog vroeger: school moest deuren sluiten na coronabesmetting

Meer dan 2700 Temsenaars kregen minstens eerste coronaprik

STEENDORP – De basisschool in Steendorp moest noodgedwongen de deuren al sluiten door een coronabesmetting in het lerarenkorps. Daardoor begon de extra lange paasvakantie daar nog een dagje vroeger.

De eerste week van maart waren er 54 nieuwe besmettingen in Temse, de weken erna ging het om achtereenvolgens 75 en 62 besmettingen. De stijging is het sterkst merkbaar in het onderwijs, waar verschillende leerkrachten en leerlingen besmet zijn.

De directie van Vrije Basisschool Sint-Henricus in Steendorp besloot zelfs om vrijdag al de deuren van de school te sluiten. De school heeft tot nu toe de coronacrisis goed doorstaan, maar recent testte een leerkracht toch positief. Daardoor moesten niet enkel leerlingen, maar ook andere leerkrachten in quarantaine, met als gevolg dat Sint-Henricus vrijdag al de deuren sloot.

Speelpleinwerking geannuleerd

De speelpleinwerking in de paasvakantie is door de strengere coronamaatregelen ook geannuleerd. Wel is er noodopvang voor de kinderen van wie de ouders moeten werken en er geen telewerk mogelijk is. De sportkampen gaan wel door in kleine groepjes en de Jeugddienst bezorgt deze paasvakantie alle lagereschoolkinderen een Paasgazet boordevol spel- en doeplezier.

Tot en met donderdag 25 maart waren er 2757 volwassenen uit Temse die minstens een eerste coronaprik kregen. Dat is 11.51 procent van de 23 957 +18-jarigen in de gemeente.

De Sint-Henricusschool sloot vrijdag al de deuren

Met KWB Tielrode samen op zoek naar de paashaas

TIELRODE – In april lokt KWB Tielrode mensen – coronaproof –  uit hun kot voor een paasavontuur. Met het gezin een luisterwandeling doen met opdrachten en vragen. De verhalen werden ingesproken door acteur Pieter Embrechts.

“Plezier gegarandeerd tijdens deze tocht voor jong en oud”, klinkt het enthousiast bij KWB Tielrode.

Met de smartphone in de hand ga je met je gezinsleden of andere toegelaten coronabubbel op pad. Onderweg passeer je kleurige, fantasievolle borden in het paasthema met elk een QR-code. Wanneer je die scant, hoor je een deel van het verhaal ‘De paashaas is verdwenen’.

“Aan elk fragment is ook een opdracht of vraagje gekoppeld. Aan de deelnemers om ze tot een goed einde te brengen en zo de paashaas te vinden”, vertelt Eddy Noens van kwb Tielrode. “Tijdens de wandeling van ongeveer 5,5 kilometer kan je kiezen uit twee verhalen: eentje voor min 8-jarigen, en eentje voor kinderen van 8 jaar en ouder. Je kan ze uiteraard ook allebei beluisteren.”

Pieter Embrechts in je oren

In de vertelstem van de verhalen zal je ongetwijfeld zanger en acteur Pieter Embrechts herkennen. Hij sprak de avonturen van de paashaas in op vrolijke en geanimeerde wijze. De verhalen zelf komen uit de koker van An Neven, auteur van verhalen voor (jong)volwassenen.

Ideale gezinsuitstap

“Bij KWB vinden we als gezin samen tijd doorbrengen erg belangrijk. In een tijd waarin de mogelijkheden aan gezinsgerichte vrijetijdsbesteding beperkt is, willen we met kwb graag een fijne en veilige activiteit in openlucht aanbieden”, vertelt Noens. “Dat luisterwandelingen met QR-codes een succesformule zijn, bewezen we al met onze griezeltocht begin dit jaar. Maar liefst 150 gezinnen namen daaraan deel. Uiteraard hopen we dit getal met de paastocht te overtreffen.”

Leuke en grappige verhalen

Wij zijn alvast laaiend enthousiast over het paasavontuur. Het zijn leuke en grappige verhalen die de fantasie prikkelen. Voor wie erop inpikt, maken de opdrachten en vragen het nog leuker. Perfect voor kinderen dus, maar ook als volwassene beleef je er ongetwijfeld veel plezier aan!

Deelnemen aan de paastocht van KWB Tielrode is gratis en loopt van 1 april t.e.m. 2 mei. Startpunt is de overzetdienst Tielrode – Hamme op de Durmedijk in Tielrode. Je vindt een aankondiging op de Facebookpagina van KWB Tielrode.
Een overzicht van alle kwb-paastochten in Vlaanderen vind je op www.kwb.be/paastochten.

Over KWB

Al 75 jaar organiseert KWB een waaier aan interessante activiteiten in meer dan 500 lokale afdelingen over Vlaanderen. De vereniging wordt gedragen door duizenden vrijwilligers die een divers aanbod op poten zetten voor mannen, vrouwen en gezinnen.
KWB Tielrode werd opgericht tijdens een stichtingsvergadering op 12 december 1951.

POLITIE. Verkeersongeval door agressief rijgedrag, onder invloed van drugs

Verkeersongeval op N16

TEMSE – Woensdagnamiddag 24 maart gebeurde een verkeersongeval met stoffelijke schade op de N16.

De bestuurders, een 27-jarige man uit Waasmunster en een 26-jarige man uit Grimbergen, kwamen met elkaar in aanrijding door agressief rijgedrag. Beide bestuurders legden een negatieve ademtest af maar bleken allebei onder invloed van drugs te zijn. Ze legden allebei een positieve speekseltest af.

Bij één bestuurder werd het rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. De andere bestuurder had zijn rijbewijs niet op zak. Er werd bijgevolg een wielklem op zijn voertuig geplaatst. Beide bestuurders zullen zich moeten verantwoorden voor de Politierechtbank.

Resultaten snelheidscontroles: bijna 30 procent geflitst

Woensdag en donderdag deed de Politiezone Kruibeke-Temse snelheidscontroles op verschillende locaties. Er werden in totaal 1.261 voertuigen gecontroleerd.

Daarvan werden er 355 geflitst. In de Polderstraat in Kruibeke werden de meeste bestuurders geflitst (60%). Naar aanleiding van wegenwerken ter hoogte van het Onze Lieve Vrouwplein wordt het verkeer richting Zwijndrecht omgeleid langs o.a. De Polderstraat. In deze lokale omleiding is de snelheid beperkt tot 30 km/u. In de Hogenakkerstraat te Temse werd dan weer de hoogst gemeten snelheid geregistreerd. Één bestuurder reed daar 83 km/u terwijl de toegelaten snelheid 50 km/u is.

Foto: (C) Shutterstock

Ook in Temse campagne rond veilig fietsen

TEMSE – Temse en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) startten begin deze week met een campagne rond veilig fietsen.
De campagne wijst positief op elkanders aanwezigheid in het verkeer.

Her en der in Temse zullen campagneborden opduiken die fietsers en automobilisten oproepen om meer aandacht te hebben voor elkaar en zo te zorgen voor veiliger verkeer. Het lokale initiatief kadert in een gezamenlijke campagne waarbij de VSV en 188 Vlaamse steden en gemeenten de handen in elkaar slaan voor meer fietsveiligheid.

Twintig campagneborden staan op zorgvuldig gekozen locaties verspreid over het grondgebied van Temse. Met een vriendelijke en positieve ‘bedankt-knipoog’ vragen ze aandacht voor specifieke situaties die gevaarlijk kunnen zijn voor fietsers.

Daarbij kan het gaan over automobilisten die op het fietspad staan, afslaan zonder op de fietsers te letten of te weinig zijdelingse afstand houden bij het voorbijrijden van fietsers, maar evengoed over fietsers die in het donker zonder verlichting rijden, de voorrangsregels niet naleven of hun snelheid niet aanpassen in de buurt van fietsende kinderen of senioren.

“Deelnemen aan het verkeer is een gedeelde verantwoordelijkheid, zowel voor automobilisten als voor fietsers. Aandacht hebben voor elkaar is dan ook heel belangrijk, alsook je kunnen verplaatsen in de situatie van de andere weggebruiker. Deze campagne wijst positief op elkanders aanwezigheid in het verkeer. Voor de totstandkoming van de locatie van de borden hebben we samengewerkt met De Fietsersbond” zegt Lieve Truyman (N-VA), schepen van Mobiliteit.

Volgens onderzoek van de VSV verklaart 77 procent van de Vlaamse fietsers dat ze recent in gevaar kwamen door onveilig gedrag van automobilisten. Omgekeerd geeft 66 procent van de autobestuurders aan dat fietsers zichzelf in gevaar brachten door risicovol gedrag.

Opvallend: hoe vaker de ene groep een bepaald risicogedrag rapporteert, hoe minder vaak de tegenpartij toegeeft zich onveilig te gedragen. Zo verklaart 45 procent van de in gevaar gebrachte fietsers dat dat gebeurde door een automobilist die op het fietspad stond, terwijl slechts 4 procent van de automobilisten toegeeft wel eens op het fietspad te staan. Omgekeerd zegt 44 procent van de autobestuurders dat ze in het donker werden verrast door een fietser zonder fietsverlichting, terwijl slechts 9 procent van de fietsers toegeeft wel eens zonder verlichting te rijden.

“Fietsers en automobilisten beseffen dus niet altijd dat ze iets doen wat gevaarlijk is voor de fietser. Met deze campagne roepen we beide groepen op om meer oog te hebben voor elkaar. Door even in de rol van de andere weggebruiker te kruipen, wat extra aandacht te hebben en elkaar te bedanken kan iedereen mee het verschil maken” zegt Werner De Dobbeleer (VSV).

“Her en der in Temse zullen campagneborden opduiken die fietsers en automobilisten oproepen om meer aandacht te hebben voor elkaar en zo te zorgen voor veiliger verkeer.”, aldus schepen Lieve Truyman

Kappers regeren gelaten op nieuwe sluiting

TEMSE – Zoals verwacht moeten, door de stijgende coronacijfers, de kappers en andere contactberoepen vanaf zaterdag de deuren sluiten voor vier weken. Bij Coiffure Joëlle op de Zaat had men deze nieuwe sluiting zien aankomen. Ook bij Hairtist Academy is men teleurgesteld.

“Ik hoop vooral dat het de allerlaatste keer is”
Joëlle Heirwegh

Als we ook steun krijgen van de overheid, denk ik dat we een volgende sluiting wel kunnen overbruggen”, zegt Joëlle.

Joëlle Heirwegh had de nieuwe sluiting zien aankomen (Foto: HN/Tom Nuytemans)Sinds begin deze week kreeg Joëlle Heirwegh van Coiffure Joëlle heel wat klanten aan de lijn die hun afspraak van volgende week willen vervroegen.

“Vandaag hadden we al een stuk of tien nieuwe afspraken en verschuivingen”, aldus Joëlle dinsdagnamiddag. “Het is beetje dubbel. Aan ene kant wil ik verder werken, maar als de besmetting echt zo erg zijn, is dat natuurlijk ook gevaarlijk. Als het moet, dan moet het maar. Ik hoop vooral dat het de allerlaatste keer is.
 Overbruggen

Joëlle en haar team zijn nu aan het puzzelen om die mensen nog een plaatsje te geven.

“Gelukkig is het deze week wat rustiger en hebben we nog enkele vrije momenten. De eerste vier weken na de heropening waren écht druk, we hebben toen ook ruimere openingsuren ingevoerd om iedereen zo snel mogelijk aan bod te laten komen. Omdat we vier weken goed hebben gedraaid, heeft dat gelukkig wat geld opgebracht. Als we ook steun krijgen van de overheid, denk ik dat we een volgende sluiting wel kunnen overbruggen”, zegt Joëlle. (Bron:HN/Tom Nuytemans)

Ook bij Hairtist Academy in de Kasteelstraat is het plots weer alle hens aan dek door de aankondiging van de nieuwe sluiting.

“We hebben klanten die normaal gezien zaterdag of volgende week een afspraak hadden, opgebeld met de melding dat ze eventueel donderdag of vrijdag nog langs kunnen komen”, klinkt het bij zaakvoerder Yannick Massin en echtgenoot Benito Traas van het naastgelegen Pure Italy.
“Ik werk ook nog voor haarproductenbedrijf Keune, maar ik heb deze dagen speciaal vakantie genomen. Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk klanten een verzorgd kapsel hebben voor het Paasweekend”, aldus Massin.

Financiële steun

Yannick en Benito hadden de sluiting zien aankomen, maar zijn wel teleurgesteld maar tegelijk ook hoopvol.

“Doordat onze Italiaanse delicatessenwinkel als essentiële winkel kan open blijven hebben we toch nog wat inkomsten”, stelt Benito Traas. “veel erger is het voor collega’s die enkel maar hun kapsalon hebben. Zij hebben misschien wat investeringen gedaan de voorbije weken om producten aan te kopen. En plots moeten ze weer sluiten. En de financiële steun van de overheid is ook niet om over naar huis te schrijven. Over de ganse periode van sluiting van oktober vorig jaar tot maart dit jaar kregen we voor het kapsalon welgeteld 500 euro steunmaatregelen. Daar kan men zelfs nog geen maand huur van betalen. En zo slinkt het spaarpotje snel.”

“We hebben trouwens onze twijfels of de opening van de kapsalons iets te maken hebben met de opnieuw slechte coronacijfers”, aldus Benito. “Ik denk eerder de buitenbubbel van 10, sinds die in voege ging, ging het volgens mij de verkeerde kant uit. Hopelijk werken de maatregelen en kunnen we eind april ons kapsalon opnieuw openen. Deze nieuwe sluiting hebben we zelf niet in de hand dus heeft het geen zin ons daar druk over te maken.”

“Deze nieuwe sluiting hebben we zelf niet in de hand dus heeft het geen zin ons daar druk over te maken”, klinkt het bij Hairtist Academy