OLAV schenkt archief aan gemeentebestuur

TEMSE – De Oud-Leerlingenbond van de Academie en Vaktekenschool, beter gekend als OLAV, heeft zijn archief aan het Gemeentebestuur geschonken.

De vereniging ging in 1961 van start op initiatief van directeur Jos Hoste en Flor Van Hoeylandt, secretaris van de beheerraad. In 2014 – na 53 jaar – zette OLAV een punt achter zijn bestaan.
Daarmee kwam een einde aan een vereniging die niet enkel een wezenlijke promotor en ondersteuning betekende voor de school, maar ook meerdere decennia het culturele leven van Temse kleurde en verrijkte met tal van organisaties en activiteiten.

De overhandiging van het archief vond plaats in AC De Zaat op woensdag 15 november. Het schepencollege was vertegenwoordigd door burgemeester Luc De Ryck (verantwoordelijk voor Archief) en schepen van Onderwijs Geert Vandersickel. De delegatie van OLAV bestond uit representatieve sleutelfiguren, met name Marcel Meersman (de laatste voorzitter), Jozef Pauwels, Karin Vercauteren en Eddy Van Leugenhaege.

V.l.n.r. Jozef Pauwels, schepen Vandersickel, burgemeester Luc De Ryck, Marcel Meersman, Karin Vercauteren en Eddy Van Leugenhaege.

 

Johan Coppieters is prins carnaval 2018

TEMSE – In JOC De Nartist werd Johan Coppieters vrijdag 17 november met een grote voorsprong verkozen tot prins Carnaval 2018 voor centrumgemeente Temse.

Johan en zijn eredames Griet en Scar

Zijn eredames zijn Griet Teugels (35) (tevens zijn echtgenote) en Scar Vanbelleghem (52). De kandidaten brachten elk hun eigen voorstelling en daarna kon het publiek hun stem uitbrengen. Het was al dik na middernacht toen de uitslag bekend werd.

Johan Coppieters (43) behaalde 192 stemmen tegenover 95 voor zijn tegenstander Kaylee Van Noten (20). De nieuwbakken prins carnaval werkt bij metaalverwerkend bedrijf De Meyer gelegen op de site De Zaat.
(foto’s: Franky Polfliet)

 

 

 

Ouderenadviesraad Temse ijvert voor plaatsing extra AED toestellen.

TEMSE – 10 januari 2017 werd door de Ouderenadviesraad van Temse een vraag gesteld aan het schepencollege met betrekking tot de aanwezigheid van AED-toestellen (defibrillatoren) in de gemeente, met de suggestie om het centrum en alle deelgemeenten en afgelegen wijken te voorzien van een openbaar toestel.

Het schepencollege belastte de brandweer met de opdracht om de bestaande toestand te evalueren en verder onderzoek te verrichten rond mogelijke plaatsing.
Op dat moment waren er 2 toestellen aanwezig van de gemeente : sporthal Tielrode en sporthal Temse.
Er werd echter vastgesteld dat er technische problemen waren met beide toestellen. Via de brandweer werd opdracht gegeven aan de Hulpverleningszone Waasland om via een gunning prijzen op te vragen voor de eventuele bijkomende aanschaf. Er was nu blijkbaar sprake van de aankoop van 3 bijkomende toestellen : sporthal Steendorp, sportvelden Hoeve Van Raemdonck en AC De Zaat.  Omtrent plaatsing in de deelgemeenten en afgelegen wijken ontvingen wij intussen nog geen concreet plan.

“Wij vragen vanuit de ouderenadviesraad om het dossier opnieuw te activeren zodat aan deze lacune een concrete oplossing wordt gegeven op korte termijn”, aldus voorzitter Jos Verhulst.

Intussen zijn er ook op privaat initiatief AED toestellen geplaatst ( vb. VK TIELRODE – aangekocht met eigen middelen)
Het ware nuttig om ook die private plaatsingen aan het publiek bekend te maken zodat inwoners weten waar ze eventueel terecht kunnen.
De openbare toestellen moeten bovendien permanent bereikbaar zijn. .

“Naast de plaatsing binnen de gemeente hebben wij eveneens aangedrongen dat na de installatie de bevolking zou ingelicht worden over de werking van de toestellen via wijkgerichte infosessies
samen met een opleiding basistechnieken voor hartmassage”, stelt Verhulst. “Dat een snelle tussenkomst bij hartfalen van levensbelang kan zijn hoeft geen verder betoog.

Temse herdenkt Wapenstilstand

TEMSE – 11 november is ook in Temse nog altijd een dag van herdenking. Toen door de restauratie van het gemeentehuis (2006-2008) de plechtigheid niet kon plaatsvinden aan het memoriaal onder de pui, werd zij verplaatst naar de kerk, aansluitend bij de eucharistieviering. Sindsdien vindt zij daar plaats (men is niet afhankelijk van de weersomstandigheden).

De plechtigheid na de mis omvat de voorlezing van een passend gedicht, het dodenappel, d.i. de voorlezing van de namen van alle slachtoffers van WO I en II, bloemenhulde door het Gemeentebestuur en VOS, het spelen van The last Post (trompet), de Brabançonne en De Vlaamse Leeuw (orgel).
De plechtigheid wordt op het gemeentehuis afgerond met een officiële toespraak door de burgemeester en een receptie.

De genodigden op het gemeentehuis, met op de eerste rij v.l.n.r. OCMW-raadslid Ingrid Deschepper, pastoor Julien Schreyen, gemeenteraadslid Miet Van Landeghem, burgemeester Luc De Ryck, erekolonel Robert Gils en Koen De Jonghe, voorzitter van de gemeenteraad.

 

Gemeentebestuur neemt afscheid van electricien Eddy De Cauwer

TEMSE – 60 jaar is hij geworden, Eddy De Cauwer, een klassieke leeftijd om met pensioen te gaan. Op zijn druk bijgewoonde afscheidsviering op vrijdag 10 november werd hij door burgemeester Luc De Ryck en gemeentesecretaris Nele De Cleen gehuldigd en met passende attenties beloond.

Eddy De Cauwer was in dienst sinds 1985. Als elektricien kende hij alle gemeentelijke gebouwen van binnen en van buiten, en was hij betrokken bij tal van plechtigheden en feestelijkheden. Hij zal vooral ook geïdentificeerd blijven met de tweedaagse happening Temse in de Wolken, de meest complexe organisatie, die ook door hem werd ‘gedragen’.

Groepsfoto bij het afscheid van Eddy De Cauwer. Eddy zit centraal met z’n echtgenote Linda Van Hoeylandt.

Wandelzoektocht om toeristisch Temse te leren kennen

TEMSE – Marc Engels uit Hoboken maar afkomstig uit Temse organiseerde deze zomer, in samenwerking met de Gulden Cop een ‘Gulden Cop-wandelzoektocht‘ van 5 kilometer in en rond het centrum van Temse.

“Er deden zowat 100 deelnemers mee aan de zoektocht, de helft daarvan wonnen een mooie prijs”, aldus de organisator. “De zoektocht bestond uit gewone vragen, een aantal fotovragen en een ludiek item dat met Temse te maken had. De bedoeling van de zoektocht is in eerste instantie om iedereen te tonen hoe mooi Vlaanderen wel is. Deze zoektocht was de 19de in de rij en reeds aan de beurt waren ondermeer Antwerpen, Sint-Niklaas, Gent, Mechelen, Dendermonde, Bazel, Rupelmonde, Aalst en dit jaar dus Temse.”

Tijdens de prijsuitreiking in de bovenzaal van de Cop kwam schepen Van Toerisme Franky De Graeve (CD&V) de aanwezigen, die afkomstig waren uit heel Vlaanderen, welkom heten. Ook voorzitter van Toerisme Temse Rita Heerwegh was hierbij aanwezig.

meer foto’s, klik hier

v.l.n.r: zaakvoerder Johan Blijweert, organisator Marc Engels, voorzitter Toerisme Temse Rita Heerwegh en schepen van Toerisme Franky De Graeve

Tijdens de prijsuitreiking waren er aanwezigen uit alle delen van Vlaanderen

Gloednieuwe interventiefiets voor Rode Kruis

TEMSE – Voor het 10-jarig jubileum van brasserie de Werf en voor 20 jaar feestzaal Den Oever organiseerden de zaakvoerders familie Van Poecke een actie voor het goede doel.

“Met een procent op de opbrengst van enkele dagen schonken we het plaatselijke Rode Kruis een gloednieuwe interventiefiets van De Bikestore”, klonk het. “Elke vijf jaar doen we zo een goede-doel-actie voor een lokale vereniging of organisatie. Vorige keer ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van onze feestzaal was dat het Passantenhuis.” De medewerkers van het plaatselijke Rode Kruis waren in de Wolken.

Medewerkers van Rode Kruis Temse samen met zaakvoerder Edward Van Poecke

Roy Meersman voor de derde keer kandidaat prins carnaval Steendorp

STEENDORP – Carnavalscomité Orde van de Baksteen, dat volgend jaar 41 kaarsjes uitblaast, opende het carnavalsseizoen in Steendorp met een kroegentocht langs de nog overblijvende horecazaken in de gemeente. De muzikale begeleiding werd naar jaarlijkse gewoonte verzorgd door de Strooien Hoedjes.

De Mosterdpot

“Seizoen 2017-2018 staat nu voor de deur en november belooft al direct een zeer drukke maand te worden. In 2018 blaast de Orde van de Baksteen 41 kaarsjes uit”, weet voorzitter Marc Ost. “Steendorp is nog altijd een zeer begeesterde gemeente op het gebied van carnaval vieren en aanverwante activiteiten.”

Naast de gebruikelijke activiteiten van het carnavalscomité vinden er in de periode voor carnaval tal van activiteiten plaats die georganiseerd worden door de lokale carnavalsverenigingen. Deze activiteiten genieten een grote belangstelling bij de Steendorpse bevolking.

Roy Meersman (25) is voor de derde keer kandidaat prins carnaval. Het prinsenbal vindt begin januari plaats in de nieuwe gemeentelijke feestzaal ‘De Mosterdpot’, in de Gelaagstraat, die binnenkort officieel geopend wordt.

 

“Aangezien de polyvalente zaal van de gemeenteschool niet beschikbaar is, konden we ons jaarlijks eetfestijn niet in oktober laten plaatsvinden”, klinkt het bij Ost. “Het eetfestijn is daarom verplaatst naar zaterdag 21 april 2018 in de ‘De Mosterdpot’.

Jaarorde

Tevens werd er ook dit jaar een jaarorde uitgegeven. Nadat Prins Marc I in het seizoen 2012-2013 als eerste Prins Carnaval van Steendorp het thema van de jaarorde vormde, hebben wij sindsdien zijn opvolgers nog eens in de schijnwerpers geplaatst.

Dit jaar staat de jaarorde in het teken van Keizer Pierre I. Pierre Stevelinck was Prins Carnaval van Steendorp in de jaren 1983, 1984 en 1985. In 1986 werd hij aangesteld als de eerste Keizer Carnaval van Steendorp.
Pierre werd bijgestaan door ere-dame Mariette (Jansegers), zijn echtgenote. Pierre bleef nadien nog vele jaren actief binnen het carnavalscomité.

Meer foto’s, klik hier

Roy Meersman (2e van rechts) is voor de derde keer kandidaat prins carnaval

 

 

Bellenman Gerard Vercauteren overleden na slepende ziekte

TEMSE – Gerard Vercauteren werd 73 en was sinds 1998 bellenman van Temse. Hij overleed dus op een zucht van zijn 20-jarig jubileum als stadsomroeper, zoals men dat in Nederland noemt.

Zijn laatste publieke optreden deed Gerard Vercauteren tijdens de Sleutelbraderij van dit jaar

Net deze week kwam bij onze noorderburen een bellemanboek uit naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de vereniging van stads- en dorpsomroepers van Nederland (EVSDON) het boek ‘Hoort, zegt het voort…’.

Gerard Vercauteren, is de enige Vlaamse belleman die in het boek is opgenomen. De bijdrage over Gerard, geïllustreerd met 6 foto’s, beschrijft zijn ‘leven en werk’ en omvat ook de promotieroep die hij hanteerde bij ontvangsten van groepen toeristen. De bijdrage is van de hand van burgemeester Luc De Ryck.

“Gerard Vercauteren was belleman van Temse sinds 1998. Hij was lid van de Eerste Vereniging van Stads- en Dorpsomroepers van Nederland en The Ancient Honourable Guild of Town Criers”, aldus burgemeester Luc De Ryck (CD&V) “Hij nam talrijke malen deel aan wereld-, Europese en nationale kampioenschappen en was regerend kampioen van Zeeuws-Vlaanderen.”
Als ‘Gezel van de Wase Raap’ maakte hij deel uit van – wat heet – de toeristische adel van het Waasland. Voor Temse was Gerard meer dan een belleman, hij was een toeristische ambassadeur.

Zijn laatste publieke optreden deed Gerard Vercauteren tijdens de Sleutelbraderij in september laatstleden.

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 18 november om 9.30u. in de Dekenale kerk op de Markt.


Wijlen bellenman Gerard Vercauteren samen met zijn echtgenote escorte en burgemeester Luc De Ryck

 

Brouwerij VBDCK brengt de KEREL ORIGINAL uit

‘The genie yeast in a bottle’ – in een limited edition gift box

TIELRODE – Brouwerij VBDCK stelt met grote trots de KEREL ORIGINAL voor: de iconische KEREL, gebrouwen met het originele gist uit 1908 en herrezen in 2017.

Toen de originele brouwerij in 1966 zijn deuren sloot, gingen alle bieren verloren. Of tenminste dat dacht men toch…Eén flesje lag in de kelder onder een berg puin verscholen.

“Het flesje werd door het VBDCK-brouwteam en een team van Belgische experts geanalyseerd om het originele KEREL gist-DNA te achterhalen”, aldus Lies Vangeel. “Datzelfde gist wordt nu gebruikt om een eerste nieuwe lading KEREL ORIGINAL bier te brouwen. De limited edition KEREL ORIGINAL box is vanaf begin december verkrijgbaar in geselecteerde horeca- en handelszaken en via de webshop van www.vbdck.be”

KEREL ORIGINAL

Toen familie De Cock in 2015 de oude brouwerij van Verbeeck-Back kocht in Tielrode, hadden ze geen idee welke rijkdom er verscholen lag in de oude kelder. Tot dan dacht iedereen dat het populaire streekbier KEREL dat door de familie Verbeeck-Back in 1908 werd gebrouwen, verloren was gegaan. De brouwerij, actief sinds 1867, had zijn deuren gesloten in 1966 en alle originele bieren gingen verloren. Behalve één flesje dat in de kelder onder een berg puin verscholen lag. Het flesje werd door het VBDCK-brouwteam en een team van Belgische experts geanalyseerd om het gist-DNA te achterhalen.

Brouwerij VBDCK stelt met grote trots de KEREL ORIGINAL voor. De iconische KEREL, gebrouwen met het originele gist uit 1908 en herrezen in 2017. De VBDCK brouwerij brengt dit najaar een ‘limited edition’ box uit zodat iedereen de KEREL ORIGINAL met nostalgisch enthousiasme kan proeven.

 

 

Jan Vertonghen bezoekt basisschool Tielrode

TIELRODE – De Basisschool van Tielrode gaat dit jaar enkele acties doen ten voordele van het Duchenne Parent Project België. Peter van de acties is niemand minder dan Rode Duivel Jan Vertonghen. Hij kwam daarom zijn oude school nog eens bezoeken, de leerlingen waren alvast in de wolken met het bezoek van de Rode Duivel.

De leerlingen waren in de wolken met het bezoek van de Rode Duivel

 

Enkele rospotten, een leuke quiz, koekjes, enkele acties tijdens de Kerstmarkt,de basisschool heeft er alvast veel zin in.

“Op onze school zit een kindje met deze ziekte en we willen voor hem, zijn ouders en alle anderen die aan deze ziekte lijden van betekenis zijn”, schetst directeur Jan Goethals. “Jan Vertonghen, oud-leerling van onze school, heeft enige tijd geleden het peterschap van onze acties aanvaard en als kers op de taart kwam hij onze school bezoeken en ons een warm hart onder de riem steken.”

 

Mensen die graag een vrije bijdrage willen doen, kunnen dit op BE56 9731 8311 2388 op naam van ‘De Warmste School
Meer info: www.facebook.com/dewarmsteschool

Chaos op pas heraangelegde weg: auto’s over nieuw fietspad en door fietstunnel.

TEMSE – Onthutsende taferelen tijdens de spitsuren op de N41: auto’s gebruiken het nieuwe fietspad langs de ventweg en de fietstunnel in Elversele als sluipweg. De politie houdt sinds gisteravond toezicht. Vandaag komt de gemeentelijke verkeerscel samen.

Het is amper twee dagen geleden dat minister van Mobiliteit en Openbare Werken met een brede glimlach de N41 officieel opende. “De ventwegen zorgen voor vlotter verkeer op de N41. Een forse investering in de veiligheid van alle weggebruikers”, sprak de minister.

Hij zat maandagnamiddag amper weer in zijn auto richting Brussel of van vlot en veilig verkeer was geen sprake meer. “Schildpadverkeer op de ventweg. Meer dan een half uur aanschuiven om de helft van de ventweg af te leggen”, hekelde een buurtbewoner.

Doel gemist

“De werken hebben hun doel volledig gemist”, zo hekelde een andere omwonende de situatie, in een mail naar het gemeentebestuur en de Administratie Wegen en Verkeer (AWV). “Het gaat om een vooraf voorspeld probleem dat op elke buurtvergadering in gesprek met het gemeentebestuur en met de AWV werd aangehaald maar werd weggewuifd. Dit is weggegooid belastinggeld. Minister Weyts, u mag gerust naast deze monsterfile komen poseren om het reële resultaat zonder opsmuk te tonen”, luidt het.

De situatie ging gisteravond van kwaad naar erger toen bestuurders, het lange aanschuiven moe, in het nieuwe dubbelrichtingsfietspad een ideale sluiproute zagen.

“Het zit strop tijdens de spitsuren”, getuigt buurtbewoonster Hilde Van De Voorde met een zucht. “Het fietsen naar en van Sint Niklaas is een droom. Als het probleem voor auto’s opgelost zal zijn, zal het ook veiliger zijn op het rond punt. Dat probleem ligt in Hamme met de lichten. Anders afstellen is ook geen oplossing. Dan staat de Biezenstraat vast. Wat is de oplossing, nie simpel.

Jonge kindjes aan boord

“Niet alleen op de N41 en de ventweg richting Hamme waar veel doorgaand verkeer rijdt, maar ook op de weg vanuit Tielrode naar de rotonde boven de N41 in Elversele.”

“Ik zag in een kwartier tijd drie keer een auto over het dubbelrichtingsfietspad langs de ventweg rijden. Een van die auto’s had twee jonge kindjes aan boord.”

Overstelpt met mails

Schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA) reageerde onthutst. “We worden overstelpt met mails. Ik werd gealarmeerd door de politie, die dinsdagavond een ploeg ter plaatse stuurde. Dat zal de volgende dagen zo blijven. Het is niet te geloven. Er zijn zelfs bestuurders die de nieuwe fietstunnel onder de N41 gebruiken om zo naar de andere ventweg te rijden en uit de file te raken.”

“Woensdagvoormiddag komt onze verkeerscel samen. Ik kan nu al zeggen dat we van het Agentschap Wegen en Verkeer eisen dat er meteen paaltjes geplaatst worden in de fietstunnel én dat er extra verkeersborden komen”, aldus nog Truyman.

Bron: HN/GVA – GVV

Chaos op de N41

Fietsersbond test alternatieve route Steendorp-Haasdonk

TEMSE/STEENDORP – De Fietsersbond van Temse heeft tijdens zijn maandelijkse fietsactie de alternatieve fietsroute getest voor de N485 van Steendorp naar Haasdonk.

“We zijn al jaren vragende partij voor fietspaden langs die gewestweg, maar voorlopig zijn er alleen aan de overkant van de E17 fietspaden aangelegd”, zegt secretaris Jozef Van Breuseghem.

“De gemeente zegt dat we net goede fietspaden hebben gekregen langs de N41, maar daar hebben de fietsers van Steendorp natuurlijk niets aan. In afwachting van fietspaden langs de N485 heeft de gemeente een alternatieve fietsroute voorgesteld. Die loopt over het grondgebied van Kruibeke via de Hemelrijkstraat, de Grensstraat, een stukje Hoogstraat en de Portugezenstraat tot aan de voet van het viaduct over de E17. Fietsers moeten dus een eind omrijden, maar het is wel een rustige route. Zo is er afgelopen zomer in de Grensstraat zelfs een tractorsluis geplaatst om sluipverkeer tegen te gaan en dat helpt.”

Bron: HN-GVA/ Mattias Goossens

Aan de Grensstraat werd een tractorsluis geplaatst

 

Minister Ben Weyts opent Nieuwe Steenweg (N41) in Elversele

ELVERSELE – De herinrichting van de N41 tussen Steenweg Hulst-Lessen en de tunnel in de Dorpstraat in Elversele zit erop. De gloednieuwe N41 met ventwegen, dubbelrichtingsfietspaden en fietstunnel zijn afgewerkt en open voor gebruik. Bij de eerste gebruikers waren Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) en burgemeester van Temse Luc De Ryck (CD&V). Zij fietsten samen met leerlingen van de basisschool in Elversele over de nieuwe fietssnelweg.

Ben Weyts: “De langverwachte metamorfose van de N41 is een feit. “

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Weyts: “De langverwachte metamorfose van de N41 in Temse is een feit. Een forse investering in de veiligheid en het comfort van alle weggebruikers. Veel aandacht ging in dit project terecht naar de fietsers. Met de doortrekking van de fietssnelweg tot in Dendermonde in 2018, gaan we verder op dit elan.”

Burgemeester van Temse, Luc De Ryck: “De eerste decennia van de 21ste eeuw kleuren Elversele. In 2004 werd de Duivenhoek-tunnel geopend. De ingebruikname van de vernieuwde en uitgebreide wegen betekenen een wezenlijke opwaardering voor àlle gebruikers.”

Investering in veiligheid, vlot verkeer en milieu
De Vlaamse overheid, Rio-pact en de gemeente Temse investeerden samen 5.5 miljoen euro in meer veiligheid en vlotter verkeer voor alle weggebruikers én een gescheiden rioleringsstelsel.

Naast de N41 zijn twee nieuwe ventwegen aangelegd, samen goed voor ongeveer 4 km ventweg. Zo rijdt het tragere, lokale verkeer apart van het doorgaande verkeer op de N41. Dat is een pak veiliger omdat gevaarlijke linksafbewegingen definitief verleden tijd zijn. Ze zorgen ook voor vlotter verkeer op de N41 zelf.

Langs beide ventwegen is zowat vier kilometer dubbelrichtingsfietspad aangelegd met in het midden een fietstunnel onder de N41 (10 m lang en 5 m breed) die beide fietspaden met elkaar verbindt.

Onder de ventwegen ligt een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel. Dit bestaat uit 4.6 km. riolering voor afvalwater en 1.7 km voor regenwater. Regenwater wordt immers zo veel mogelijk gebufferd in open grachten.
Een 150-tal nieuwe bomen zorgen voor de groene toets langs de weg.

Aanleg fietssnelweg langs N41 tot Dendermonde in 2018
Ook in 2018 blijft de Vlaamse overheid investeren in veilig fietsen langs de N41. Begin volgend jaar start AWV met de aanleg van een kleine 7 km. fietspaden langs de N41 in Temse, Hamme en Dendermonde. Na dit project zal de fietssnelweg tussen Dendermonde en Sint-Niklaas een feit zijn. Daarnaast omvat dit project de herinrichting van vijf kruispunten in Hamme, de heraanleg van het wegdek van de N41 zelf en de sanering van de bruggen over de Durme en de Schelde. Deze werken gaan in het voorjaar van 2018 van start.

Meer foto’s, klik hier