Streekproductenbeurs door Confrérie Gouden Sleutel opnieuw schot in de roos

TEMSE – Ter gelegenheid van Erfgoeddag 2019 organiseerde Confrerie De Gouden Sleutel de tweede editie van de Streekproductenbeurs. Meer dan 600 bezoekers vonden de weg naar het oud-gemeentehuis.

In de schoot van Toerisme Temse werd in 2017 de Confrérie Gouden Sleutel opgericht: zij legt zich toe op de promotie van Temsese streekproducten. Voorzitter Rita Heerwegh en haar dynamisch bestuur hebben intussen al heel wat werk verzet rond dit initiatief.

De eerste beurs op Erfgoeddag 2018 was een groot succes en inspireerde om door te gaan.

De tweede editie vond plaats op zondag 28 april, op Erfgoeddag, in de feestzaal van het gemeentehuis. Met meer dan 600 bezoekers was de beurs opnieuw een schot in de roos. De bezoekers konden genieten van een verscheidenheid aan delicatessen en specialiteiten van Temse: van streekdranken tot ambtelijk bereide lekkernijen… 34 in totaal.

De conclusie is duidelijk: met dit initiatief heeft de Confrérie een gevoelige snaar geraakt. De inspanningen zullen dan ook intensief worden verder gezet.

Geschenkmanden met de streekproducten van Temse kunnen besteld worden bij de dienst Toerisme, Markt 1, Temse – tel. 03 710 12 00 – toerisme@temse.be. De brochure ‘Producten uit Temse’ is hier gratis verkrijgbaar.

Meer foto’s, klik hier

Huize Vincent (Tielrode) opent nieuwbouw met 43 woongelegenheden

In totaal nu 107 woongelegenheden

TEMSE/TIELRODE – Vrijdag 26 april is alweer een dag die met hoofdletters wordt geschreven in de annalen van wzc Huize Vincent. Ter aanvulling van het bestaande potentieel van 64 kamers werd de nieuwbouw met 43 hedendaagse woongelegenheden in gebruik genomen, wat het totaal op 107 brengt.

De ingebruikname ging gepaard met een academische zitting en een open-deur. Op de feestzitting, bijgewoond door een 100-tal genodigden, werd het woord gevoerd door voorzitter Bruno Machiels, afdelingshoofd Woonzorg en Eerstelijn Tom Vermeire, burgemeester Luc De Ryck en Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent, die ook de kruisjes zegende. Directeur Koen Van Wauwe voerde de regie, terwijl Ilse Vaerendonck zorgde voor schitterende muzikale omlijsting. De stijlvolle feestzitting eindigde met een rondgang en een receptie.

De open-deur op zondag genoot veel belangstelling. Huize Vincent richt zich tot zorgbehoevende ouderen, waaronder religieuzen en doven. Het is het enige tehuis in ons land voor dove bejaarden! Daarnaast heeft het centrum ook heel wat expertise opgebouwd in het begeleiden van bewoners met dementie en het aanbieden van comfortzorg aan zwaar zorgbehoevende ouderen.

Info: Huize Vincent, Antwerpse Steenweg 103, Tielrode – tel. 03 710 51 32 of tel. 03 710 51 35

Meer foto’s van de academische zitting, klik hier

V.l.n.r. burgemeester Luc De Ryck, directeur Koen Van Wauwe, Mgr. Luc Van Looy, afdelingshoofd Tom Vermeire en voorzitter Bruno Machiels.
Ruime belangstelling voor de academische zitting

 

Wereldwinkel Temse organiseert (on)eerlijke lunch voor scholieren

“Overwicht grote voedingsbedrijven nadelig voor kleine boeren in het Zuiden”

TEMSE – Op vrijdag 10 mei organiseert Oxfam Wereldwinkel een (on)eerlijke lunch voor scholieren van Temse.

“Je moet er maar eens over nadenken: we leven op deze aardbol allemaal toevallig deze tijd, en dan nog toevallig hier in Vlaanderen. Onze regio staat bekend als welvarend.
Dit is niet overal zo. In veel landen is nauwelijks onderwijs of gezondheidszorg, weinig voedsel en zijn de woonomstandigheden slecht”, aldus Els Vercouteren vazn de Wereldwinkel.

“Op economisch vlak zijn vooral de boeren zeer kwetsbaar. In de voedingssector is het overwicht van grote opkopers ongezond”, stelt Theo Baeke. “In het Zuiden wordt veel cacao, koffie, rijst, katoen, thee, suiker geproduceerd. Er is grote vraag naar in het Noorden. Dus zou je denken dat het verbouwen van deze grondstoffen winstgevend zou zijn. De markt wordt echter gedomineerd door grote opkopers en enkele multinationale verdelers, die een zo laag mogelijke prijs willen betalen en de kleine boeren hun voorwaarden opleggen. Daardoor hebben deze het moeilijk om te overleven.”

“Oxfam doet daar wat aan: door boeren in het Zuiden een faire prijs te betalen voor hun producten, hen bij te staan met advies en leningen en bovendien hun goederen hier te verkopen. Oxfam voert ook campagne voor internationale regels die de boeren een faire handel moeten bieden. Het is verheugend vast te stellen dat steeds meer bedrijven in het Noorden rekening houden met duurzaamheid en eerlijke handel. Er is echter nog veel werk aan de winkel.”

Oxfam wil meer mensen, en zeker jongeren, overtuigen zich in te zetten voor eerlijke handel, daarom organiseert Oxfam Wereldwinkel Temse daarom een (on)eerlijke lunch.

Hiertoe heeft zij de scholen van Groot-Temse uitgenodigd. Op vrijdag 10 mei komen 200 leerlingen van het zesde leerjaar samen op de vroegere ISA-site om te weten te komen hoe (on)eerlijke handel in chocolade, rijst, koffie en andere producten gebeurt, en welke aspecten daarin meespelen in de ongelijke ontwikkeling van de wereld.

Daarna is er een lunch die rekening houdt met hoe het er in de wereld echt aan toe gaat. Na de lunch volgt een meer ludiek deel met muziek, zang, dans en creatieve uitbeelding Dit alles resulteert in een gezamenlijk slotmoment om 14 uur.

(met de steun van Oost-Vlaanderen Solidaire Provincie, Interwaas en gemeentebestuur Temse)

Vanaf heden inschrijven voor muziekquiz Temse in de Wolken 2019

TEMSE – Sinds 2011 – het zilveren jubileum van de feestelijkheden op de Wilfordkaai – pakken Spirit en het Organisatiecomité van Temse in de Wolken op de vooravond van het 2-daagse evenement uit met een muziekquiz voor het breedste publiek. Voor de editie van dit jaar, vrijdag 23 augustus, kan men vanaf heden inschrijven.

Géén vragen over onbekende zangers, songs of componisten, géén ver gezochte tekstvragen, géén detailvragen voor ingewijden… Neen, de quiz richt zich tot iederéén. Alle deelnemers zullen nagenoeg alle muziekfragmenten (her)kennen, zodat het voor àllen plezant is om deel te nemen.

De quiz vindt plaats in de feestzaal van het gemeentehuis (Markt) op vrijdag 23 augustus, 19.30 u.

Systeem

De vragen worden gesteld aan de hand van muziekfragmenten (wie zingt/zingen…?).
Elke ploeg bestaat uit (maximum) 5 personen. Er kunnen ook nu weer (maximum) 30 ploegen inschrijven.
Samensteller-presentator is Dany De Bock.
Twee reeksen vragen worden samengesteld en gepresenteerd door burgemeester Luc De Ryck: enerzijds de vaste rubriek ‘The Sixties’, anderzijds een niet vooraf bekendgemaakt thema (2015: beroemde orkestleiders – 2016: meisjesnamen – 2017: plaatsnamen – 2018: oorlog en vrede).

Inschrijven kan tot donderdag 1 augustus via elke.koppen@temse.be met vermelding van de ploegnaam én de coördinaten (naam, adres, telefoon, emailadres) van de ploegverantwoordelijke.

De deelname is gratis.
Belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen.
Info: Elke Koppen – 03 710 12 52, elke.koppen@temse.be

Renovatie Scheldebrug Bornem-Temse start op 6 mei

TEMSE/BORNEM – Op maandag 6 mei 2019 start De Vlaamse Waterweg met het structurele onderhoud van de oude Scheldebrug Bornem-Temse. Ter voorbereiding verwijdert de aannemer op 2 en 3 mei alvast de camera’s op de brug. Hij neemt daarvoor één rijstrook in.

In een eerste fase zal de aannemer de stalen geraamten van de brug zandstralen en schilderen. Van 6 mei (4.00 u) tot en met 18 mei (23.00 u) is er tijdelijk geen verkeer op de brug mogelijk, want dan plaatst de aannemer de mobiele stelling van waarop hij zal werken. Met uitzondering van enkele korte periodes van onderbreking, zal de brug tijdens het zandstralen en schilderen toegankelijk blijven voor het verkeer.

De Scheldebrug Bornem-Temse (of oude Scheldebrug) werd gebouwd in 1955 en is onderdeel van de gewestweg N16 die Mechelen met Sint-Niklaas verbindt. Ze wordt al meer dan 60 jaar intensief gebruikt en dat moet ook de volgende decennia in alle veiligheid mogelijk zijn. Daarom start De Vlaamse Waterweg nv op 6 mei 2019 met de grondige renovatie van het vaste gedeelte van de brug.

Renovatie in fasen
Voor de renovatie doet De Vlaamse Waterweg nv beroep op een gespecialiseerd aannemer. Die voert de werken ruwweg in drie fases uit.

– De eerste fase: 6 mei tot eind november 2019
Zandstralen en schilderen van de metalen geraamten van de brug.

– De tweede fase: van begin maart 2020 tot eind april 2020.
Vernieuwen van brugdek en voetpaden.

– De derde fase: begin mei 2020 tot midden november 2020.
Vernieuwen van het uitkragende fietspad.

Mobiele stelling voor minder hinder
Begin volgende week, op 6 mei om 4.00 u, gaat de eerste fase van de werken in: het zandstralen en schilderen van de metalen geraamten van de brug. Ter voorbereiding van de eigenlijke renovatiewerken verwijdert de aannemer op 2 en 3 mei alvast de camera’s op de brug. Daarbij neemt hij één rijstrook in. Het wegverkeer kan op één rijstrook aan beperkte snelheid passeren.

Om de hinder voor het verkeer tijdens het zandstralen en schilderen beperkt te houden, is bewust gekozen om te werken vanop een mobiele stelling. Zo blijven tijdens de eerste fase twee (weliswaar versmalde) rijstroken beschikbaar voor het wegverkeer. Bestuurders moeten wel rekening houden met een snelheidsbeperking van 30 km/h.

Enkel voor het monteren, verplaatsen en demonteren van de stelling zal de aannemer de brug moeten afsluiten. Alle verkeer zal dan tijdelijk via de nieuwe Scheldebrug rijden; één rijstrook per rijrichting. Er zal een snelheidsbeperking van 50 km/h gelden. Dat is het geval tijdens de volgende periodes:
– Van 6 mei (om 4.00 u) tot en met 18 mei (23.00 u) (monteren stelling);
– Van 7 juli tot en met 10 juli (verplaatsen stelling);
– Van 22 september tot en met 26 september (verplaatsen stelling);
– Van 8 november tot en met 16 november (demonteren stelling).

De werken hebben geen impact op het treinverkeer en op fietsers en voetgangers. Die laatste groep kan het fiets- en voetpad op de nieuwe brug blijven gebruiken.

Minderhindermaatregelen
Om de duur van de hinder zo kort mogelijk te houden, engageert de aannemer zich om -waar de werken dit toelaten- in shiften te werken.

Bepaalde deelwerken, zoals het zandstralen van het metalen geraamte, kunnen geluidshinder met zich meebrengen. Zij zullen dan ook zoveel mogelijk overdag worden uitgevoerd. Om overlast door stof voor omwonenden te beperken, voorziet de aannemer een stof- en winddichte afsluiting rondom de brug.

Voor actuele werfinformatie kunnen geïnteresseerden steeds de projectwebsite bekijken: www.vlaamsewaterweg.be/scheldebrug-bornem-temse.

Nauw overleg
De Vlaamse Waterweg nv voert de herstellingswerken uit in nauw overleg en coördinatie met de betrokken gemeentebesturen, het Vlaams Verkeerscentrum en het Agentschap Wegen en Verkeer.

Scheldejogging op zondag 2 juni

TEMSE/STEENDORP – Op zondag 2 juni organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met Toerisme Temse weer de jaarlijkse Scheldejogging. Een recreatieve loop tussen Steendorp en Temse.

Startplaats: aanlegsteiger t.h.v. de Lepelstraat (Steendorp)
Aankomst: einde wandel- en fietspad t.h.v. Scheldebrug
Afstand: 5 km
Gratis: deelname en verzekering
Inschrijving: ter plaatse vanaf 14.30 u., start 15u.
Prijsuitreiking: feestzaal gemeentehuis, Markt
Trofeeën: voor oudste en jongste deelnemer (mannen en vrouwen)
Attentie: voor alle deelnemers

Organisatie: Toerisme Temse en Lokaal Bestuur Temse

Maandelijks akoestisch concertje in Broodjesbar Tartoefke

TEMSE – Sinds enige tijd organiseren Phillip en Caroline van Broodjesbar Tartoefke aan de Oeverstraat maandelijks een akoestisch concert in de zaak. Op zaterdag 20 april waren Wouter Verhelst en Ilse Van Dooren, alias ‘Little Boy and Nightingale’ uitgenodigd.

Little Boy & Nightingale aka Wouter Verhelst en Ilse Van Dooren zijn een duo met een passie voor blues, country en rock’n’roll. Dit straalde er zeker vanaf in hun act. Een breed repertoire, naast bluesnummers ook o.a. Kim Wilson, Randy Newman, BB King, John Hiatt, Bonnie Raitt, Townes van Zandt, Eric Clapton, Bruce Springsteen, Southside Johnny, Johnny Cash, Eagles, enz…

Kortom, akoestische blues, swingende rock’n’roll, country, rock uitgevoerd op akoestische gitaar, mondharmonica, percussie en een aangename stem van Ilse Van Dooren. Het was een klein maar gezellig concertje om duimen en vingers af te likken net zoals de broodjes en de andere lekkere gerechten van Tartoefke.

Wouter en Ilse zijn trouwens woonachtig in Temse en zullen in een andere bezetting ook optreden tijdens de Parkconcerten en Temse in de Wolken 2019

Meer info: ‘Broodjesbar Tartoefke’ @Facebook.

Meer foto’s, klik hier

 

Jeanne en Roger vierden briljanten jubileum

TEMSE – Op zaterdag 27 april vierden Jeanne Geerinck (85) en Roger Vaerendonck (91) hun vijfenzestigste huwelijksverjaardag.

’s Middags werden ze, samen met de familie, in het gemeentehuis op de Markt ontvangen door burgemeester Luc De Ryck (CD&V). Roger werkte als monteerder op de Boelwerf, Jeanne was huisvrouw. Ze kregen 4 kinderen, drie dochters en één zoon. Daarnaast werd de familie uitgebreid met 8 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen. Het echtpaar werd op 23 april 1954 getrouwd door burgemeester August Maes.

Het jubilerende echtpaar geflankeerd door burgemeester Luc De Ryck samen met een aantal kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

 

Sportraad en gemeentelijke Sportdienst organiseerde Buitensportdag

TEMSE – Ter gelegenheid van de “Buitenspeeldag” organiseerde de sportraad van Temse, ism sportdienst Temse & de weergoden  , voor de 2de maal een “Buitensportdag” op het openluchtcentrum Fernand Schuerman.

De scholen vanuit de gemeente ( enkel leerlingen 3de en 4de leerjaar) sprongen enthousiast op de kar om op deze dag te komen proeven en proberen van een deel van het sport en ontspannings aanbod dat onze gemeente rijk is.

Na een sportieve voormiddag zagen we meer dan 650 stralende gezichten weer richting hun school vertrekken, hopelijk keren ze terug om zich bij één van de deelnemende clubs aan te sluiten of om nog eens gebruik te maken van het hindernissenparcours, de Jan Vertonghen Playground of het skate-park.
Naast een aantal activiteiten door de sportfunctionarissen van de gemeente bemand tekende volgende clubs present om hun sport aan de leerlingen te laten proeven
 Badmintonclub Temse
 BSC Wase Baseball Academie (WBA The Foxes)
 Krachtbalklub Temse
 KSV Temse
 Rapid Hockeyclub Temse
 S-Sport Temse
 Tafeltennis Club Temse
 The Black Panthers
 Volley Team Temse

 

Nieuw bestuur voor Unizo Temse

TEMSE – De lokale afdeling van Unizo heeft sinds kort een nieuw bestuur. Stijn Teugels nam de fakkel over van Patrick Michiels die 23 jaar de teugels in handen had.
Om de afdeling ingrijpend te verjongen werd in 2015 ‘UNIZO-plus’ opgericht onder impuls van de toenmalige voorzitter Patrick Michiels (MediaMichiels). Uit een enthousiaste groep jonge ondernemers vonden een tiental zelfstandigen de weg naar een mandaat binnen het bestuur.
Onlangs werd Stijn Teugels (Landmeetkunde en expertisebureau Teugels) verkozen tot nieuwe afdelingsvoorzitter. Op de foto zien we het vernieuwd dagelijks bestuur: Stijn Teugels (37) wordt (links) geflankeerd door financieel beheerder Johan Nees (boekhoudkantoor) en (rechts) door Jean-Marie Van Hoeylandt, de secretaris die trouw op post blijft.
Erevoorzitter Patrick Michiels

Unizo-Temse komt op voor de ondernemers van Temse en organiseert daartoe doelgerichte events en kan daarvoor beroep doen op de steun van de provinciale zetel en de ruime expertise van de nationale koepel. Zij streeft ook naar structureel overleg met het lokale beleid via de leden van het schepencollege i.s.m. verschillende gemeentelijke diensten en adviesraden. Gezien actuele problemen om een efficiënte oplossing vragen, wordt nauw samenwerken met andere ondernemersverenigingen een aanbevolen vanzelfsprekendheid. De nieuwe voorzitter wil naast retail ook voldoende aandacht voor de situatie van de ondernemers uit de vrije, dienstverlenende en intellectuele beroepen, alsook voor de lokale KMO’s.

Na meer dan 45 jaar actief te zijn binnen UNIZO, waarvan 23 jaar als voorzitter te Temse, werd Patrick Michiels (65) benoemd tot erevoorzitter. Hij noemt zichzelf graag een militant als verdediger van de belangen en als uitdrager van de boodschap i.v.m. zelfstandig ondernemen. Patrick blijft actief als ondernemer en als bestuurder, hij blijft ook afgevaardigde in de GECORO en de GBC MOBILITEIT van Temse.
Op de foto zien we het vernieuwd dagelijks bestuur: Stijn Teugels (37) wordt (links) geflankeerd door financieel beheerder Johan Nees (boekhoudkantoor) en (rechts) door Jean-Marie Van Hoeylandt, de secretaris die trouw op post blijft.

Gemeente en kerkraden tekenen in op projectoproep voor herbestemming kerken Christus-Koning (Hollebeek) en Sint-Jan-Evangelist (Steendorp)

TEMSE – In de gemeenteraadszitting van 28 mei 2018 werd het kerkenbeleidsplan goedgekeurd. Volgens dat plan komen volgende kerken in aanmerking voor een neven- of herbestemming: Kerken voor de eredienst op weekdagen met geschikte bestendige nevenbestemming: H. Hart op Cauwerburg en Sint-Jozef op Velle (in deze kerken was nog een zaterdag/zondageucharistie tot 25 november 2018).
Kerken met eredienst op weekdagen met mogelijkheid tot herbestemming (onttrekking aan de eredienst): Sint-Margriet in Elversele, Christus-Koning op Hollebeek en Sint-Jan-Evangelist in Steendorp (in deze kerken is geen zondag/zaterdageucharistie meer sinds 27 november 2016).
Christus Koningkerk Temse

Begin januari lanceerde het Projectbureau Herbestemming Kerken de zesde projectoproep voor een begeleid en gesubsidieerd haalbaarheidsonderzoek voor de her- of nevenbestemming van parochiekerken. In functie daarvan organiseerde het Gemeentebestuur een overleg met een delegatie van elke Kerkraad, behalve die van Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Petrus, aangezien deze kerken bestemd blijven voor de eredienst. Op basis van dit overleg besliste het college in zitting van 8 april jl. om een aanvraag voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming van de Christus-Koningkerk en de Sint-Jan-Evangelistkerk in te dienen.

Er is nog geen consensus over de nieuwe functie van deze kerkgebouwen. Door in te stappen in het begeleidingstraject ‘Haalbaarheidsonderzoek’ wil het college zicht krijgen op de realiseerbaarheid van potentiële nieuwe functies in het kerkgebouw. De gemeente en de Kerkraad willen komen tot een gedragen herbestemming voor het kerkgebouw in overleg met alle betrokken partners (o.a. gemeente, schoolbestuur, parochie, verenigingsleven enz.).

In het gemeentebudget is 150 000 euro voorzien voor de financiering van studies voor her- of nevenbestemming van kerkgebouwen.

De kandidatuurstelling geeft aanleiding tot een kennismakingsgesprek waarbij de kandidatuur wordt verduidelijkt. De stuurgroep van het Projectbureau Herbestemming Kerken zal daarna alle kandidaturen beoordelen en bij de toewijzing voorrang geven aan die dossiers waar zowel concrete toekomstige functies als een daadwerkelijk engagement voor latere uitvoering worden aangegeven. Een haalbaarheidsonderzoek verloopt in verschillende stappen. Het Projectbureau gaat na of de her- of nevenbestemming van een kerkgebouw voor een bepaalde functie verantwoord en haalbaar is. Hiertoe ontwerpt en ontwikkelt een team verschillende scenario’s. Het voorkeurscenario van de opdrachtgever wordt ook becijferd. De conclusies brengen ze vervolgens samen in een eindrapport. Als er meerdere potentiële functies zijn, kan het haalbaarheidsonderzoek ophelderen welke functie het best past in een welbepaald kerkgebouw en onder welke voorwaarden de betrokkenen dit kunnen realiseren. Het onderzoek kan zowel gebeuren voor beschermde als niet-beschermde kerken.

Het Projectbureau werkt nauw samen met de agentschappen Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed. In overleg met het team van Vlaamse Bouwmeester evalueert de procesbegeleider hoe de resultaten van het onderzoek later in de praktijk kunnen gebracht worden.

“We richten onze hoop op de vervoerregio’s”

TEMSE/BORNEM – Actiegroep ‘Haal De Lijn over de brug’ hield vrijdag voor de laatste keer een publieke actie. De vereniging blijft wel ijveren voor beter openbaar vervoer maar richt haar pijlen op de uitrol van de Vlaamse vervoerregio’s.
“Het gebrekkige openbaar vervoer over de Scheldebrug heeft een economische en sociale impact”
Dirk Smet
Na negen jaar actie voeren hield ‘Haal De Lijn over de brug’ een laatste publiek actiemoment aan het station van Temse en het ziekenhuis van Bornem. De actiegroep gaat zich nu volop inzetten op de vervoerregio’s die de Vlaamse overheid wil invoeren bij de hervorming van het openbaar vervoer, in het kader van basisbereikbaarheid.
“Zowel in vervoerregio Mechelen als in de net opgerichte vervoerregio Waasland zijn we uitgenodigd om deel te nemen aan de gesprekken”, vertelt Dirk Smet. “We hopen dat deze hervorming beterschap biedt, want na negen jaar constructief overleg is er nog niks veranderd op vlak van openbaar vervoer over de Scheldebrug. Die geldt nog steeds als een soort IJzeren Gordijn tussen Klein-Brabant en het Waasland. Totaal onlogisch volgens ons, aangezien er veel woon-werkverkeer is en de files op de N16 alleen maar groeien. Dat heeft een impact op zowel de economie als heel wat sociale vervoersbewegingen. Het is voor ons onbegrijpelijk dat er geen bussen stoppen aan zowel het station van Temse als het ziekenhuis van Bornem, en dat er slechts één uur per trein rijdt. Zo overtuig je mensen niet om hun wagen aan de kant te laten staan en te kiezen voor het openbaar vervoer, met alle files tot gevolg.”
In de vervoerregio’s wordt het mobiliteitsbeleid niet enkel meer bepaald door De Lijn en NMBS, maar hebben ook de gemeenten en organisaties inspraak. “We hopen dat dit tot verbeteringen leidt. Alleen stellen we vast dat bij de nieuwe vervoerregio’s de grens tussen Mechelen en het Waasland opnieuw op de Scheldebrug ligt. Een eerder voorstel, om Bornem en Sint-Amands bij vervoerregio Waasland te voegen, werd helaas teruggeschroefd. We ijveren daarom voor structurele verbindingen tussen de regio’s vooraleer deze uitgerold worden. “
Tijdens het laatste actiemoment getuigden Lea Schippers uit Kruibeke en Anita Maes uit Zwijndrecht over de onbestaande verbinding. “Met het openbaar vervoer zouden we twee uur onderweg zijn naar het ziekenhuis van Bornem. Onze cardiologe die werkt in het ziekenhuis komt zelf uit het Waasland en neemt soms zelfs patiënten uit de buurt mee in de wagen. Voor ons is autorijden geen optie, dus we moeten rekenen op onze kinderen als we familie willen bezoeken of een afspraak hebben in het ziekenhuis.”
Bij de lokale politiek is er in het Waasland in ieder geval een draagvlak om het openbaar vervoer over de brug frequenter te laten rijden. “Een busverbinding die van Beveren via De Waterbus in Kruibeke naar het station van Temse rijdt, en daarna de brug oversteekt tot het ziekenhuis van Bornem, zou voor ons ideaal zijn”, droomt Dirk De Smet luidop. “Daarnaast zouden we graag verschillende vormen van openbaar vervoer samengevoegd zien op knooppunten, zoals deelfiets- en wagenstations aan De Waterbus, in de TTS-site of aan stations.”

KSV Temse blikt vooruit met klemtoon op eigen jeugd

TEMSE – Met een uitstekende derde plaats in de eindrangschikking in het vooruitzicht, organiseerde KSV Temse op woensdag 24 april een Paashappening in haar lokaal Club 45. Het gebeuren werd massaal bijgewoond.

Presentator Jürgen Boel introduceerde de verschillende sprekers: burgemeester Luc De Ryck, algemeen manager Alain Vereecke, technisch verantwoordelijke Jeugdopleiding Bart Claus en voorzitter Raoul Van Raemdonck.

KSV blikte in dankbaarheid terug op het voorbije seizoen, maar verwoordde ook duidelijk haar visie op de toekomst. De klemtoon zal voortaan liggen op de eigen jeugd en de spelers uit eigen streek. Zij moeten de basis vormen van een nieuwe succesrijke toekomst. De speeches mondden uit in een gezellig samenzijn.

V.l.n.r. de schepenen Wim Van Rossen (Open VLD) en Hugo Maes (CD&V), burgemeester Luc De Ryck (CD&V), voorzitter Raoul Van Raemdonck, Alain Vereecke, Bart Claus en Sportraadvoorzitter Bert Rooman.

In Memoriam: Gerald Pepermans (Temse), drummer van de legendarische The Jokers

TEMSE/BORNEM – Op 17 april overleed plotseling, in zijn woning in Bornem, Gerald Pepermans (°Temse, 1945), één van ‘s lands beste drummers ooit (kampioen van België, juniors, 1959). Als drummer van The Jokers was hij één van de grondleggers van de Belgische rockmuziek. The Jokers (1959-1971) concentreerden zich vooral op gitaarmuziek en kenden internationaal succes (tot in Japan).
The Jokers in hun gloriejaren (Gerald = tweede van rechts).

Gerald schreef mede geschiedenis als verdediger (stopper) van KSV Temse.

In zijn geboortedorp zal hij ook voor altijd geïdentificeerd worden met café ‘De Ster’, herberg die hij in het spoor van zijn vader jarenlang met zijn echtgenote, Monique Cools, leidde.

De uitvaartplechtigheid op 24 april in centrum De Ruyte (Temse) werd bijgewoond door een 100-tal familieleden en vrienden, waaronder alle oud-leden van The Jokers (Jos Clauwaerts, Jos Raes, François De Boeck, Danny Fisher…) en meerdere spelers van KSV Temse (Benny Foubert, Daniël Van Hoeylandt…). Ook burgemeester Luc De Ryck was aanwezig.

Tijdens de stijlvolle plechtigheid werd muziek van The Jokers afgewisseld met favoriete muziek van Gerald. Zijn zonen Glenn en Clint hielden ontroerende toespraken. De plechtigheid eindigde met filmopnamen van Gerald als drummer. De 9 LP’s van The Jokers waren tentoongesteld.

De foto van het rouwprentje van Gerald Pepermans

Paas-4-daagse in café The Ranch groot succes

TIELRODE – Voor de eerste keer organiseerde café The Ranch een Paas- 4- daagse, in samenwerking met de Tielroodse carnavalsvereniging The Sharky’s.
…er was niet enkel een PaasHAAS….:-)

Het event was mede dankzij het mooie weer een groot succes.

Elke dag was er een Paas-tritsing met leuke Paas-prijzen.
’s Avonds konden de aanwezigen uit de bol gaan met Foute muziek en op paaszondag was er een bezoek van de Paashaas. Ook de hongerigen werden niet vergeten met het eetkraam van de Sharky’s.

“Onze Paas – 4 daagse in De Ranch, was top”, glunderde voorzitter Eddy Vermeulen. “Een dikke merci voor alle leden die op één of ander manier hun steentje bijdroegen. Het was echt top. Ook een dikke pluim voor Bruno van The Ranch voor de goede samenwerking en een super organisatie.”

Meer foto’s, klik hier