Extra verkeerscontroles aan de schoolpoort

TEMSE – Naar aanleiding van het begin van het nieuwe schooljaar zal de politiezone Kruibeke-Temse extra verkeerscontroles uitvoeren aan de schoolpoorten en in de omgeving van de scholen.

“We stellen jammer genoeg vast dat aan de schoolpoorten door de ouders regelmatig fout wordt geparkeerd waardoor de verkeersveiligheid van de kinderen in het gedrang komt”, stelt commissaris Katty De Bruyn. “Parkeren op het fietspad, trottoir en op het zebrapad is dagelijkse kost en zal vanaf 1 september onmiddellijk worden beboet.”
Tevens zal er extra aandacht worden geschonken op het dragen van de veiligheidsgordel.

“Ook hier stellen we vast dat sommige kinderen gewoon rechtstaan in de wagen”, klinkt het. “Onze eerste bezorgdheid is en blijft de veiligheid van de kinderen. Daarom ook deze oproep aan alle ouders:  Voor de verkeersveiligheid van uw kind, geef het goede voorbeeld : niet parkeren op zebrapaden of trottoirs, snelheid aanpassen en de gordel dragen. “

Ereschepen Freddy Verbeke gaat memoires schrijven

TEMSE – De Temsese gemeenteraad nam maandagavond 28 augustus afscheid van Freddy Verbeke (CD&V), die na 28 jaar en acht maanden als schepen uit de politiek stapt nu hij 70 jaar is geworden. Hij kreeg meteen de titel van ere-schepen mee.

Tijdens de gemeenteraad werd bekend dat Freddy Verbeke zijn memoires gaat schrijven en daarbij zal hij de steun krijgen van de gemeente. Aan stof om te schrijven, is er geen gebrek want naast zijn politieke loopbaan, met volgens de schepen zelf de waterbeheersing in Temse als absoluut hoogtepunt, legde hij ook een bijzonder traject af. Daarvoor werd hij door de gemeenteraad bij monde van burgemeester Luc De Ryck (CD&V) uitvoerig geprezen.

“Hij is het prototype van de selfmade man, want hij moest noodgedwongen op zijn vijftiende de school verlaten en aan het werk gaan. Hij was een uitzonderlijk schepen met een uniek palmares en als schepen van Ruimtelijke Ordening werd hij de architect van het hedendaagse Temse. Hij was gedreven en gepassioneerd, sociaal bewogen en een man van het volk, met een sterke visie en dossierkennis. IJzersterk maar als mens tegelijk heel emotioneel”, prees de burgemeester.

Het was dan ook een ontroerde ereschepen die de lofbetuigingen van de burgemeester en de fractievoorzitters van alle partijen in ontvangst nam.

Als schepen van Ruimtelijke Ordening werd hij opgevolgd door partijgenoot Eddie Van der Vieren (68), die dus nu de laatste anderhalf jaar van deze legislatuur voor zijn rekening neemt.

Bron: HN/GVA – GVH

Freddy Verbeke en zijn echtgenote werden in de bloemetjes gezet

Solotentoonstelling ‘A See of Green’ Willem Boel in de Dacca Loft

TEMSE – Komende zaterdag 2 september opent de solotentoonstelling ‘A SEE OF GREEN’ van Willem Boel in de Dacca Loft, in de Kasteelstraat.
Het project wordt georganiseerd door de gemeente Temse i.s.m. de Culturele Vereniging Spirit en loopt tot en met 24 september 2017.
Iedereen is welkom tot 24 september

In 1990 ontdekte Jan Hoet deze locatie, een zolderverdieping in de voormalige fabrieksgebouwen van de NV Dacca in Temse tijdens de voorbereidingen voor zijn legendarische tentoonstelling Ponton Temse.
Sindsdien worden hier op regelmatige basis tentoonstellingen georganiseerd, ondersteund door de gemeente en een groep geëngageerde kunstliefhebbers.

Deze tentoonstelling, getiteld ‘A SEE OF GREEN’, is de eerste solotentoonstelling van Willem Boel in België.
Hij toont er vier monumentale werken, drie recente stukken en één werk dat hij specifiek voor deze locatie heeft geconcipieerd.

In 2015 werd Willem Boel geselecteerd voor de Grand Prix op het prestigieuze Salon de Montrouge, waarna een tentoonstelling volgde in Palais de Tokyo in Parijs. Hij presenteerde in 2016 onder meer het veelbesproken werk ‘Cage John’ op uitnodiging van de organisatie 123-piano onder de Stadshal in Gent (nu geïnstalleerd op het dak van Dok Noord in Gent). In 2018 staat een residentie in Casa Wabi in Mexico op het programma.

In oktober van dit jaar opent in Montrouge te Parijs opnieuw de Biënnale van de Jeune Création européenne, waarvoor Boel dit jaar als ambassadeur optreedt, na 2 jaar eerder als laureaat te eindigen. Hij toont er ditmaal zelf een imposante installatie van 11 meter hoog en 9 meter breed .

“Tegen dit plan waren er meer bezwaarschriften dan tegen de Oosterweelverbinding”.

Burgerinitiatief Steendorp spreekt de gemeenteraad toe

TEMSE – Marijke De Roeck pleitte tijdens de Temsese gemeenteraad namens het burgerinitiatief van Steendorp Leefruimte om de ontwikkelingsplannen voor de vroegere steenbakkerij in Steendorp af te wijzen en te kiezen voor duurzame ontwikkeling. Een opvallende vaststelling was dat slechts enkele tientallen Steendorpenaars aanwezig waren op de hoogste verdieping van AC De Zaat.

Dat Steendorp Leefruimte en veel inwoners fel gekant zijn tegen het plan van een privé-investeerder om de vroegere steenbakkerij te ontwikkelen, bleek al uit het groot aantal bezwaarschriften en uit de massale steun voor het burgerinitiatief om in de gemeenteraad te mogen spreken. “Het aantal bezwaarschriften was indrukwekkend. Er waren er in onze kleine gemeente zelfs meer dan voor de veelbesproken Oosterweelverbinding”, haalde woordvoerder Marijke De Roeck aan.

Negatieve adviezen

Ze hield de eigen argumenten grotendeels in de kast en zette het standpunt van het burgerinitiatief kracht bij door de negatieve adviezen op te lijsten. “Ruimte Vlaanderen geeft een negatief advies omdat er geen nood is aan bijkomende woningen en omdat nieuwe economische activiteiten niet thuis horen in een woonkern. En omdat het verlies aan open ruimte gestopt moet worden. De provincie Oost-Vlaanderen stelt als voorwaarde dat de woonzone geschrapt moet worden en dat de nood aan een extra bedrijventerrein aangetoond. De Administratie Wegen en Verkeer geeft negatief advies omdat de ontsluiting langs de Kapelstraat onverantwoord is. Het zou voor een overbelasting zorgen op een weg die al overbelast is. Met extra wagens staan we stil van de brug in Temse tot het sas in Kruibeke”, voorspelde Marijke De Roeck, die ook nog aangaf dan de Gecoro een unaniem negatief advies gaf.

Andere aanpak

Ze pleitte namens het burgerinitiatief voor een andere aanpak. “We kunnen pionieren door duurzaam te herbestemmen. Hoeveel dat moet kosten? Maximum 75 euro per Temsenaar. Of enkel de kostprijs van een nieuw GRUP, als er een privé-investeerder komt die duurzaam wil herbestemmen. Eens beton gestort, zijn we dit stuk groen voor de volgende eeuw kwijt”, waarschuwde de burger.

60 dagen
De gemeenteraad besliste meteen om de definitieve vaststelling van het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Steenbakkerij met zestig dagen uit te stellen. “Dat uitstel is nodig omdat er veel bezwaarschriften waren en die moeten allemaal onderzocht worden. Er kwamen ook verschillende negatieve adviezen binnen. Tenslotte is er ook nog het feit dat het verslag van de Geocoro-vergadering, waarin het negatief advies werd gegeven, nog niet werd goedgekeurd”, motiveerde Eddie Van der Vieren, pas gisteren aangesteld als nieuwe schepen van Ruimtelijke Ordening.

Bron: HN/GVA – Guy Van Vliet

Meer foto’s, klik hier

Marijke De Roeck sprak namens Steendorp Leefruimte de gemeenteraad toe

 

Cleymans en Van Geel brengen Temse in de Wolken !!!

Feesten vlot verlopen, zonder noemenswaardige incidenten
Ook DJ-eiland weer een schot in de roos
TEMSE – Ondanks vele andere evenementen in de regio was Temse in de Wolken een voltreffer. Vele duizenden vonden afgelopen weekend de weg naar de vernieuwde Wilfordkaai.

“Het was een bijzonder geslaagde editie, inclusief enthousiasme over gerenoveerde kaai”, aldus burgemeester Luc De Ryck. “Zondagavond was een absoluut hoogtepunt. Cleymans & Van Geel hijsen zich met hun optreden op het allerhoogste niveau in de geschiedenis van feestelijkheden op de kaai, naast K3, Rob De Nijs, Wil Tura, Peter Van de Veire & Café Flamand. We zijn dan ook uiterst tevreden.”

De feesten zijn bijzonder vlot verlopen”, klinkt het bij commissaris Katty De Bruyn. “Er was absoluut geen massagevecht zoals te lezen is op de sociale media.”.

Markant detail: De politie kreeg geen enkele klacht van nachtlawaai binnen.

Ook het DJ-eiland op de Kleine Kaai was weer een voltreffer. Vele honderden feestvierders van jeudige – en ook gezettere – leeftijd konden zich uitleven met sets van lokale dj-talenten en grote namen uit de dj-scene.
Zo mochten gewoontegetrouw 2 Ché Deejays de zaterdagavond afsluiten. En was de zondagavond Studio Brussel gekleurd met dj Masala alias Temsenaar Rik De Bruycker die sinds enige tijd presenteert op de VRT radio. Afsluiter op zondagavond waren Only The Lonelies met ondermeer Gunther D van dezelfde radiozender.

Meer foto’s (+- 600 !!!) klik hier

Jelle Cleymans en Jonas Van Geel zetten de kaai op zijn kop
Ook 50 Tinten Brijs brachten weer ambiance
Velen wilden ook niks missen van het optreden van Laura Tesoro
Ook het DJ-eiland was weer een groot succes

Silent Dolphins in de Wolken met winst in muziekquiz

Vol huis met record aantal inschrijvingen

TEMSE – Traditioneel aan de vooravond van Temse in de Wolken organiseerde culturele vereniging Spirit een muziekquiz voor het ‘breedste publiek’ in de feestzaal van het gemeentehuis.  Ditmaal met een recordopkomst en een bijzonder spannend verloop.

Limiet
De vragen waren ook nu weer gespreid over 10 thema’s en werden uitsluitend gesteld aan de hand van muziekfragmenten. Er werd telkens naar de uitvoerder(s) gevraagd, dus geen titels of andere vragen.
Samensteller-presentator was ook dit jaar weer Danny De Bock. Twee reeksen vragen werden weer samengesteld en gepresenteerd door burgemeester Luc De Ryck: ‘Sixties’ en een niet vooraf bekend gemaakt thema, dit jaar ‘Plaatsnamen’.

Met 35 ploegen kende deze editie een record aantal inschrijvingen.
“Met dit aantal zitten we echt wel op onze limiet”, aldus Spirit voorzitter Raoul De Graeve.

Eén punt verschil
De quiz zelf verliep bijzonder spannend. Tot net voor de laatste ronde stonden er twee ploegen op kop met evenveel punten.
Uiteindelijk konden de Silent Dolphins, een ploegje uit het Antwerpse, het pleit in hun voordeel beslechten met 115 punten, slechts één punt verschil met de tweede in de uitslag Interstellar Overdrive. Zij schreven de quiz ook al op hun naam de voorbije jaren. De Epibrators mochten als derde ook op het podium met 111 punten.

Naast de top drie werd er ook een prijs uitgereikt aan de ploeg die het meeste ambiance maakte en aan de laatste in de uitslag, Glenrio het ploegje van Temsenaar Kurt Smet.

Meer foto’s, klik hier

Met de winst van de Silent Dolphins kwam de wisselbeker dit jaar in ‘Antwerpse’ handen

Steendorp Leefruimte leidt gemeenteraadsleden rond langs site steenbakkerij

TEMSE – Tijdens de gemeenteraad van maandag 28 augustus licht de vzw Steendorp Leefruimte toe waarom er beter een nieuw en duurzamer plan wordt gemaakt voor de herbestemming van de oude steenbakkerijsite. Ter gelegenheid van het burgerinitiatief tijdens de gemeenteraad nodigde de vereniging donderdag 24 augustus gemeenteraadsleden uit voor een rondleiding rond de site van de steenbakkerij, op het terrein was niet mogelijk.  Zodat zij een goed zicht krijgen op de site en alles wat er rond ligt.

Ons plan is er één waar heel Temse op korte en lange termijn beter van wordt
Steendorp Leefruimte

Samen met raadsleden van de meerderheid en oppositiepartijen Spa-Groen en Vlaams Belang, schepen Lieve Truyman (N-VA) en aankomend schepen van Ruimtelijke Ordening Eddie Van der Vieren (CD&V) (legt maandag de eed af red.), enkele schepenen en raadsleden hadden zich laten verontschuldigen, en een aantal geïnteresseerden ging het eerst richting Scouselestraat tot het punt waar de geplande woonzone zich situeert.

Daarna ging men via de Warandestraat naar De Kiep waar men halt hield aan een waterpartij, waar heel wat unieke fauna en flora te vinden is, en die in rechtstreekse verbinding staat met de Schelde via een ondergrondse buis onder de site van de voormalige steenbakkerij.
Daarna ging het, evenwijdig met de ‘Zwarte Baan’ die de ontsluitingsweg voor de site zou worden, richting Roomkouter, waar men halt hield op een locatie waar, volgens woordvoerster Hilde De Roeck,  een deel van het groen zal moeten wijken voor de geplande KMO zone. Op de Roomkouter tenslotte kregen de aanwezigen een goed zicht op de vallei van de steenbakkerij. Daarna ging het vervolgens via het Fort Van Steendorp opnieuw naar het startpunt aan de Warandestraat.

Zowat 30 aanwezigen volgden de rondleiding. De huidige eigenaars waren naar verluid niet onder de indruk van  de opkomst.

Meer foto’s, klik hier

Van op de Roomkouter heeft men een mooi zicht op de cuesta

‘Frank Vandamme uit Temse -Velle’ neemt Qmusic-presentator Sam De Bruyn beet

Peter Van de Veire promoot ‘blotemannenvoetbal’ bij concurrent Qmusic

TEMSE/OOSTENDE – Luisteraar ‘Frank Vandamme uit Temse-Velle’ stak donderdagochtend 24 augustus aan de telefoon bij Qmusic van wal over een ‘blotemannenminivoetbaltornooi’ dat hij komend weekend zou organiseren.
Radioman en ingeweken Temsenaar Peter Van de Veire zit nooit om een grap verlegen

“Ik denk dat dat iets voor jou zou zijn”, zei hij tegen presentator Sam De Bruyn. Gevolgd door dubbelzinnigheden over “kleine balletjes” en “balletjes in een holletje”. Net toen De Bruyn licht onwennig begon te worden achter zijn microfoon, kwam Vandamme uit de kast: de ‘luisteraar aan de telefoon’ was eigenlijk Peter Van de Veire. De bekende radioman die sinds enige tijd in Temse woont. Hij kwam wat reclame maken voor de Grote Peter Van de Veire Ochtendshow die maandagochtend terug is op ‘concurrent’ MNM. Sam De Bruyn kon er wel mee lachten en zei blij te zijn dat Peter naar Qmusic luistert.

Bron: Het Nieuwsblad – BPR

 

 

Voorbereiding Temse in de Wolken: Brandweerpost Temse

TEMSE – De voorbereiding voor het jaarlijks grootste evenement in Temse, ‘In de Wolken’ is in volle gang.

Vandaag donderdag werd het podium geplaatst en het tentje waar de geluids – en lichttechnici alles op het hoofdpodium in goede banen zullen leiden.
Een ploegje van Brandweerpost Temse werd opgeroepen met een ladderwagen om een kabel te bevestigen tussen het podium en het bewuste tentje.

Meer foto’s, klik hier

Vrijwilligers gezocht voor Plantjesweekend t.v.v. Kom Op tegen Kanker !!!

TEMSE – Voor de 23 ste maal doet Temse, onder de gedaante van Vriendenkring De Nauwe Band mee aan het plantjesweekend t.v.v. Kom-op-tegen-Kanker.

Al verschillende jaren bevolken de vrijwilligers van de Nauwe Band de vaste standen aan o.a. Colruyt, Delhaize, Carrefour en Lidl.
Maar men is nog altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers om enkele uren mee de plantjes aan de man/vrouw te brengen.

Zin om je steentje bij te dragen op vrijdag 15 en zaterdag 16 september 2017 ?
dan graag een seintje aan :
Rudy Bredael via 0479/68.13.34 of rudy.bredael@skynet.be.

Temse in de Wolken in nieuw decor

Renovatie Wilfordkaai geeft geen structurele problemen voor evenement
TEMSE – Komend weekend organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met enkele Temsese bedrijven opnieuw het evenement Temse in de Wolken. Door de renovatie van de Wilfordkaai door privé investeerder Micana zal dit voor het eerst plaatsvinden in een gloednieuw en opgefrist decor.

Richtlijnen
“Momenteel (woensdagvoormiddag red.) is de aannemer een tandje aan het bijsteken om alles klaar te krijgen”, aldus burgemeester Luc De Ryck, voorzitter van het organisatiecomité. “Door de renovatie zullen er een aantal structurele wijzigingen zijn maar in grote lijnen veranderd er niks. Het programma is gelijkaardig aan de vorige jaren. Het is wel zo dat de privé investeerder door zijn deal met Waterwegen en Zeekanaal, die 30 jaar loopt, wel zijn richtlijnen geeft van wat er mag en niet kan. De gemeente heeft een akkoord om de kaai 10 dagen per jaar te gebruiken voor diverse activiteiten en evenementen.”

Voor Temse in de Wolken is dat al vijf dagen, met de opbouw vanaf donderdag en de afbraak en opkuis op maandag.

“Eén van de richtlijnen is dat hij niet toelaat dat er standen of kramen op het pas aangelegde gras staan.”, klinkt het bij De Ryck. “De investeerder zou het liefst ook niemand op het grasplein zien lopen, maar dat is niet gemakkelijk in de hand te houden. Maar zolang er geen ravage is en de bezoekers zich aan de spelregels houden zal er geen probleem zijn.”

Terreurniveau 3
“In principe ging de investeerder bordjes plaatsen om niet op het gras te lopen, maar die zijn nog niet geplaatst, en dan kan men dat ook niet vermijden”, stelt evenement-verantwoordelijke Carine Smet. ” Wat we wel gaan voorzien voor dit weekend is het grasplein afspannen met lint omdat de huidige kleine paaltjes met kabel levensgevaarlijk zijn om over te vallen.”

Net zoals de voorbije jaren wordt de Veerstraat (langs de Kasteelstraat)  volledig afgesloten, ook voor voetgangers. Er wordt vóór het podium een veilige zone voorzien voor kinderen en rolstoelgebruikers. Oordopjes zijn te verkrijgen aan de hulppost van het Rode Kruis, rechts van het hoofdpodium..

zaterdag 26 augustus van 13 u. tot zondag 27 augustus om 4 u. en zondag 27 augustus van 13 u. tot middernacht is er geen doorgang voor voertuigen in de volgende straten: P. Poppestraat, Veerstraat, Wilfordkaai, Nijsstraat (enkel voor medewerkers en artiesten), Consciencestraat (vanaf hoek Nijsstraat)
de Wilfordkaai wordt tevens vanaf nr. 41 afgezet. Er is geen doorgang mogelijk komende uit de Rik De Rycklaan

De hoofdingangen zijn net zoals de voorbije jaren langs de achterzijde van de O.L.V.-kerk en de Consciensestraat.
“Omdat we nog altijd in terreurniveau 3 zitten zullen rugzakken en handtassen aan de ingang gecontroleerd kunnen worden”, aldus De Ryck.

Woensdag stak de aannemer een tandje bij om alles op tijd klaar te krijgen.

Programma Temse in de Wolken: Van 50 Tinten tot podium van 1 vierkante meter

TEMSE – Het programma van Temse in de Wolken is ook dit jaar een mix van optredens, kermis, eet – en drankstanden en animatie.
50 Tinten Brijs

“Op het hoofdpodium beginnen we zaterdag met 50 Tinten Brijs”, aldus Carine Smet van het organisatiecomité. “De Nederlandstalige coverband van Herman Brys, wijd en zijd bekend in Temse, daarna volgt partyband SiliCon Carne en na het vuurwerk de Skadillacs. Zij brengen ska muziek uit de jaren ’80 a la Madness. We eindigen zaterdagavond op het hoofdpodium rond 0.30 uur met mini-partyband De Vierkante Meter.”

Zij werden dit jaar bekroond tot strafste straatmuzikanten tijdens de Gentse Feesten, met de grootste ambiance ter wereld op het kleinste podium ter wereld, namelijk exact één vierkante meter.

De Vierkante Meter

Eén Vierkante Meter
“Met deze groep vonden we een alternatief voor een volwaardige band op het podium”, vertelt Smet. “Het opbouwen van de apparatuur voor een live band neemt op dat uur zoveel tijd in beslag dat heel wat feestvierders vertrekken. De Vierkante Meter kan meteen beginnen als het optreden van de Skadillacs gedaan is. Ze doen hun ding tussen het publiek en verplaatsen zich regelmatig.”

Zondag starten we op het hoofdpodium met de Temsese groep Commodus met Temsenaar Samuel Goossens. Nadien nog De Ketnetband, Laura Tesoro en om 21 uur de hoofdact Cleymans en Van Geel. Afsluiten doen we ook op zondag met vuurwerk. Tussendoor is er op zondag vanaf 15 uur ook straatanimatie.

de Wipe Out

Wipe Out op de koekenplank
Naast het hoofdpodium staat er ook dit jaar weer van alles op stapel op het DJ-eiland op de kleine kaai.
Naast het DJ-eiland staat weer de Koekenplank.
“Eigenlijk een openlucht podium voor beginnende artiesten”, stelt verantwoordelijke Nicola De Cock. ” Dit jaar kozen we voor een zogenaamde Wipe Out-attractie. Dit met bijhorende zomerbar in samenwerking met een plaatselijke tapasbar. Op zich veranderd er dus niet veel, het is volks vermaak en dat is de bedoeling van de Koekenplank, een soort randanimatie waar de voorbijgangers halt kunnen houden.”

2 Ché Deejays

Op het DJ-eiland krijgen ook dit jaar weer jonge dj-talenten voorgeschoteld in combinatie met gevestigde waarden.
“Daarvoor werken we al 3 jaar samen met Looze It, een organisatie die deejays uit de regio huisvest en kansen geeft om zich te tonen aan het grote publiek”, weet De Cock. “Op zaterdagavond zijn naar goede gewoonte 2 Ché weer de afsluiters van dienst. Op zondagavond ondermeer Masala, ofwel Temsenaar Rik De Bruycker die sinds enige tijd presentator is bij Studio Brussel.

Afsluiters op zondagavond zijn Only The Lonelies.

Ook zij hebben hun roots bij StuBru. Only The Lonelies zijn rock -‘n- roll kermisdj’s Nelles De Caluwe (stubru-Afrekeningsdj/ presentator van oa Het jaar vd gitaar, zet ‘m op Nelles, Select, De Afrekening,…) en Pieter V(anassche). Een discobar-concept dat enkele jaren geleden het levenslicht zag met Gunther D(esamblanx) en Pieter V(anassche). Ze brengen een mash up van afrekeningsklassiekers, botsautoplaten & hit tunes uit de 21e eeuw. Elvis over Arctic Monkeys, Stromae, Netsky, en Daft Punk. Met een een volwaardige afsluiter voor het DJ-eiland op zondag.

Bekijk HIER het volledige programma

De Steendoodtrappers vereeuwigd in documentaire

TEMSE – Vorig jaar vond de 30ste en laatste reüniewedstrijd plaats van De Steendoodtrappers, een uniek gezelschap vrienden, dat jaarlijks een wielerwedstrijd betwistte in de periode 1975-1977 en 1987-2016.

Op zaterdag 19 augustus kwamen de wielervrienden opnieuw samen in de bovenzaal van de Gulden Cop voor een gezellig samenzijn én de première van de documentaire die over hen werd gemaakt. Op initiatief van Erik Westerlinck reconstrueerde Hugo Bredael gebruik makend van alle beschikbaar materiaal (foto’s, filmbeelden, cartoons…) de geschiedenis. De prent is een 55’ durend document, dat zonder twijfel een ereplaats krijgt bij alle leden. Een kopie werd aan het gemeentebestuur geschonken.

Veel belangstelling voor concert mobiele beiaard op Velle

TEMSE-VELLE – Voor het derde beiaardconcert van deze zomer verhuisde de cultuurdienst naar Temse-Velle. In de schaduw van de kerk konden beiaardiers Jos D’Hollander en Joannes Thuy zich uitleven op de mobiele beiaard van de stad Praag.
Beiaardier Johannes Thuy bespeelde afwisselend met Jos ‘D Hollander de mobiele beiaard

Dit afwisselend met een concert van amusementsorkest Amor uit Steendorp. Naar goede gewoonte werd de avond ingeluid met een trompettensonnerie van de trompettisten van Amor.
Voor aanvang van het muzikale gedeelte konden de vele aanwezigen genieten van een spektakel door de vendelzwaaiers van KLJ Velle.

Deze mobiele beiaard is de enige in West-Europa en één van de grootste van de wereld. De beiaard omvat 57 klokken met een totaal gewicht van 12.000 kilogram. De grootste klok heeft een gewicht van 860 kilogram, de kleinste van 5 kilogram. Alle klokken samen wegen 4.450 kilogram.

De mobiele beiaard is een Europees project om beiaardmuziek bekend te maken bij het grote publiek.
Zo trekt men Europa rond met het mobiele vehikel.
Dinsdagnamiddag stond het nog op het domein van WZC Poldervliet in Kruibeke waar Johannes Thuy een concert gaf voor de rusthuisbewoners en andere belangstellenden. Komend weekend kan men de beiaard spotten aan de Belgische kust in Nieuwpoort.

Meer foto’s, klik hier

Boerenmarkt lokt weer heel wat volk

TEMSE – Op de terreinen van de Vleeshoeve organiseerde het Landbouwoverleg in samenwerking met het gemeentebestuur de 16e Boerenmarkt.
Bellenman Gerard Vercauteren was presentator van dienst

Tegelijkertijd vond ook de jaarmarkt plaats. Dit omdat het gemeentebestuur een tweetal jaren geleden besliste géén jaarmarkt meer op de Markt te organiseren tijdens het Sinksenweekend maar tegelijk met de Boerenmarkt.

Tijdens de Boerenmarkt was er een menwedstrijd, waren er diverse oude ambachten en tal van attracties zoals springkasteel, grime, huifkartochten, ponyritten, kermismolen, vliegend tapijt. men kon ook proeven van – en duurzaam geteelde landbouwproducten –  aankopen.

Tijdens de ambachten was belleman Gerard Vercauteren, in de gepaste boerekledij, presentator van dienst

Meer foto’s, klik hier