Ook Temse heeft eindelijk een online-loket Kinderopvang

TEMSE – Tegen eind 2023 is elke gemeente in Vlaanderen en Brussel verplicht een (online) Lokaal Loket Kinderopvang uit te bouwen. De vorm van het loket is altijd maatwerk en het resultaat van lokaal overleg tussen alle betrokkenen rond kinderopvang. Ouders kunnen vanaf 28 september via deze website én het fysieke loket kinderopvang voor hun kindje tot 2,5 jaar zoeken.

Wat is een Lokaal Loket Kinderopvang?

Een Lokaal Loket Kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang voor hun kind tot 2,5 jaar. De website én het fysieke loket geven (toekomstige) ouders een duidelijk en volledig overzicht van alle voorschoolse kinderopvanginitiatieven in de gemeente. Op termijn zorgt de website er ook voor dat Temse inzicht krijgt in de reële opvangnoden in de gemeente door de verschillende cijfergegevens.

In de schoot van het Lokaal Overleg Kinderopvang

Vorig jaar werd het Lokaal Overleg Kinderopvang opnieuw leven ingeblazen. Het Lokaal Overleg brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, opvang, scholen, jeugdwerk… Dit lokale netwerk geeft advies aan Temse over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. Via dit overleg werd er een werkgroep opgericht waar in nauw overleg met alle kinderopvanginitiatieven uit Temse onderzoek werd gedaan naar de meest ideale vorm en organisatie voor een Lokaal Loket Kinderopvang in Temse.

Digitaal platform én fysiek loket

“Het Lokaal Loket Kinderopvang Temse wordt in de eerste plaats een gebruiksvriendelijk digitaal platform (opvang.vlaanderen/Temse) dat een volledig overzicht geeft van alle voorschoolse kinderopvanginitiatieven in Temse”, stelt schepen van Jeugd Tineke Van Britsom (N-VA). “En waarop (toekomstige) ouders van jonge kinderen in enkele klikken hun specifieke opvangvragen kunnen registreren. Hiervoor werkt Lokaal Bestuur Temse samen met Opvang.Vlaanderen dat ondertussen in 144 Vlaamse gemeenten actief is.”

Ouders met opvangvragen kunnen ook altijd terecht bij het fysiek Loket Kinderopvang op AC De Zaat, 3de verdieping (Team Opgroeien) dat gecoördineerd wordt door de medewerkers van Huis van het Kind Temse.

Samen staan we sterk

“Het Lokaal Loket Kinderopvang Temse is niet enkel een samenwerking tussen Huis van het Kind en alle opvanginitiatieven in Temse”, klinkt het. “Ook heel wat toeleiders – zoals medewerkers van het Sociaal Huis, VDAB, CVO, Kind & Gezin, Agentschap Integratie en Inburgering – zijn enthousiast en staan klaar om kwetsbare gezinnen mee te ondersteunen en te begeleiden in hun zoektocht naar kinderopvang. We proberen op die manier ook hen te stimuleren om zo vroeg mogelijk hun opvangvraag te registreren in de hoop tijdig een plaatsje te kunnen vinden.”

Vanaf donderdag 28 september staat het Lokaal Loket Kinderopvang online en kunnen ouders starten met de registratie van hun opvangvraag op: www.opvang.vlaanderen/Temse

Woensdag 27 september werd het online loket Kinderopvang gelanceerd door schepen
van Kinderopvang Tineke Van Britsom (4e van links)

Park Den Esch in centrum Temse wordt aangepast

TEMSE – Het gemeentebestuur van Temse wil park Den Esch herinrichten. Dinsdagavond konden de buurtbewoners mee nadenken over de herinrichting van een perceel aan het park.

Rondom park Den Esch worden de komende jaren appartementen gebouwd. Dit zat nog vervat in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) in 2011, de oorspronkelijke plannen voor de ontwikkeling van de site van De Zaat. Op de hele site worden daarin 970 woongelegenheden voorzien. Daarvan worden er de komende tien jaar nog 200 gebouwd, die rondom het park zullen komen.

Een aantal aanwezigen vroegen zich af of die 970 woningen en appartementen echt allemaal gerealiseerd moeten worden.

“Is het niet tijd om iets ’terug te geven'”, klonk het bij enkele buurtbewoners. “Heeft de verkavelaar nog niet genoeg verdiend.”

Industriële hennep geplant

Net voor de zomer 2023 werden percelen rondom park Den Esch door C-Biotech, onderdeel van Cordeel Group, ingezaaid met industriële hennep. Lokaal Bestuur Temse en C-Biotech tonen zo de mogelijkheden van industriële hennep als natuurlijke oplossing voor een vermindering van CO2. Tot 5x meer dan dezelfde hoeveelheid in bomen gerekend. De plant groeit heel snel waardoor er ook snel resultaat kan geboekt worden.

“Op deze manier werken we samen aan onze klimaatdoelstellingen. We blijven hier in de toekomst op inzetten.”

Het lokaal bestuur gaat Den Esch herinrichten

Heraanleg van het park

“Het wandelpad zoals we het nu kennen, was tijdelijk en zal, samen met de bouwwerken, heraangelegd worden”, aldus Ellen Ongena van Team Duurzaamheid. “We voorzien twee extra groene doorsteken van aan dit pad naar de Tekenaarslaan.”

Het wandelpad wordt heraangelegd en er komen twee doorsteken naar de Tekenaarslaan

Enkele bewoners vinden dat er toch wel werk gemaakt moet worden van een speeltuin.

“Iets wat momenteel nog ontbreekt op de hele site”, klinkt het. “Het restperceel van 50 op 50 meter zal daar misschien wel een maatje te klein voor zijn. Enkele aanwezigen betreuren dan weer dat het zicht vanuit de Oeverstraat verstoord zal worden door de appartementsblokken van maximaal 16 meter hoog.

“Er kwamen heel wat positieve en kritische ideeën”, klinkt het. “We dachten samen na over hoe we de omgeving groener, gezonder en leuker kunnen maken. De input van de sessie gaat mee naar een volgende fase: ontwerp van het perceel.”

“Eén perceel aan het park blijft eigendom van Lokaal Bestuur Temse. Voor de inrichting van dit perceel gingen we aan de slag met buurtbewoners. We denken bv. aan de aanleg van een pluktuin of een voedselbos”, geeft schepen van Duurzaamheid Tineke Van Britsom (N-VA) aan.

Zowat 90 buurtbewoners waren aanwezig op het participatiemoment

Kruibekenaren en Temsenaren dromen samen

Tweede luik van de campagne ‘Droom aan de stroom’ gaat vandaag maandag online.

TEMSE/KRUIBEKE – Vandaag maandag wordt het tweede luik van Droom aan de Stroom gelanceerd in Kruibeke en Temse. De twee buurgemeenten slaan daarvoor opnieuw de handen in elkaar. Deze keer delen bewoners hun werkgeluk met elkaar. “Werkgeluk is van groot belang voor ons allemaal”, zegt de Temsese schepen van Diversiteit Debby Vermeiren (CD&V).

Vorige week zetten Debby Vermeiren (Temse) en schepen van Sociale Zaken Filip Vercauteren (Kruibeke) een aantal inwoners van hun gemeenten in de bloemetjes.

Vanaf 25 september is immers het tweede luik van de campagne ‘Droom aan de stroom’ te zien op de sociale mediakanalen en websites van de gemeenten Temse en Kruibeke. Vienna, Adem, Eva, Christel, Hubert, Akram, Heyam en Fakiye vertellen daarin hun dromen over werkgeluk.

Gezamenlijke campagne

Schepen Filip Vercauteren: “In de Droom aan de stroomcampagne draait alles – uiteraard – om dromen. Want dromen hebben we allemaal. Het is eigen aan mensen. Ook de thema’s waarover de video’s gaan, vertrekken vanuit universele dingen die elk mens bezig houden: werkgeluk en het gezin.”

Niet toevallig werden de video’s gefilmd aan de Schelde, de stroom die Temse en Kruibeke met elkaar
verbindt.

De campagne is één van de acties die beide gemeenten ontwikkelden in het kader van Plan Samenleven. Dat is een reeks doelstellingen en acties, uitwerkt door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers, om het samenleven in diversiteit – in de breedste zin van het woord – te bevorderen.

“Temse en Kruibeke hebben de krachten gebundeld in de uitvoering van acties binnen Plan Samenleven. We ervaren het als een extra troef om wederzijdse kennis en ervaringen met elkaar te kunnen uitwisselen”, zegt schepen Debby Vermeiren.

Droom aan de stroom Gesprekstafels

De campagne beperkt zich niet tot twee video’s. Op 1 oktober starten ook de Droom aan de stroom gesprekstafels. Dat zijn panelgesprekken over vooraf bepaalde thema’s die leven binnen de samenleving. De afgelopen weken stelden zo’n 40 mensen zich kandidaat om een paar keer per jaar hun stem te laten
horen over thema’s die hen nauw aan het hart liggen.

“We willen luisteren naar wat er leeft bij de mensen. Zowel voor Temse als voor Kruibeke is dat belangrijk. De input die we verzamelen tijdens de gesprekstafels nemen we mee bij de opmaak van de nieuwe meerjarenplanning”, aldus Filip Vercauteren.

Een van de deelnemers is Heyam, die actief is als uitzendconsulente. De vrouw ontvluchtte vier jaar geleden de oorlog in Syrië en vestigde zich met haar man en drie kinderen in Temse.

De organisatie en deelnemers aan de Schelde, die alles verbindt. — © pvs


Positief in het leven

“Ik heb veel te danken aan België. We kregen onderdak en de mogelijkheid om ons leven hier op te bouwen. Ik hoop dat mijn verhaal mensen inspireert. Zo doe ik iets terug voor een land dat mij veel heeft gegeven”, vertelt ze.

Uit Kruibeke doet Vienna (34) haar verhaal uit de doeken. Ze was hoogzwanger in coronatijd en verloor plots haar werk en haar relatie liep op de klippen. Ze kroop uit een diep dal en sloeg een andere, spirituele weg in.

“Ik ben spirituele lifecoach geworden. Ik probeer positief in het leven te staan. Hopelijk kan ik met mijn verhaal steun geven aan mensen die in een gelijkaardige situatie zijn beland”, zegt ze. (Bron: HN-Pieter Van Hecke)

De deelnemers met Vienna (links) en Heyam (derde van rechts). 

Objectieve Kaaischuimers organiseerden ‘Bierige’ fietstocht richting Baasrode

Op 19 oktober biertasting in de Roxy van brouwerij De Koperen Markies

TEMSE – Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde biervereniging De Objectieve Kaaischuimers een fietstocht voor de leden en sympathisanten. Begin en einde van de tocht lag bij Food & Drinks Kodouz aan de Krijgsbaan.

“Onze Bierige Fietstocht ging dit jaar richting Baasrode”, vertelt voorzitter Soames Maes. “Aan een rustig tempo fietsten we doorheen het Scheldeland. Het was een ideaal moment om opnieuw even bij te praten na een deugddoende vakantieperiode.”

In Baasrode was een bezoek gepland aan aan microbrouwerij Brouwkeet.

In Baasrode bracht men een bezoek aan microbrouwerij de Brouwkeet

Gezellig napraten

“Daar kregen we een korte toelichting over de brouwerij, vergezeld van vier degustaties en een klein hapje”, klinkt het.

“Nadien ging het opnieuw richting Temse via het veerpont van Puurs-Sint-Amands en Weert/Driegoten in Hamme.
Bij Kodouz konden de de deelnemers nadien gezellig napraten en genieten van een lekker avondmaal.”

De Objectieve Kaaischuimers organiseren regelmatig activiteiten om bieren en lokale brouwerijen in de kijker te plaatsen. Naast het bierfestival Temse Velle, elk jaar in juni, dat ondertussen een vaste waarde werd in ‘regionaal brierproefland’ organiseert men regelmatig biertastings.

Biertasting

Zo is er op donderdag 19 oktober een een biertasting van brouwerij De Koperen Markies in de artiestenfoyer van theaterzaal Roxy.

Brouwerij De Koperen Markies is een jong bedrijf dat evenwel kan vertrouwen op de jarenlange passie en brouwkennis van haar brouwers”, stelt de voorzitter. “De brouwerij streeft ernaar om zoveel mogelijk regionale kwaliteitsproducten, zoals Belgische hop, vruchten, bloemen en meer te verwerken.

Vorig jaar won de brouwerij de gouden prijs op het bierfestival Temse – Velle met haar Koperen Markies Rouge 7, Robijnrood, 7°C.

Meer info en tickets voor de biertasting kan via deze link

Vertrek en aankomst van de ‘Bierige‘ fietstocht was bij Food & Drinks Kodouz

Welzijnsvereniging Sleutelzorg doneert hulpmiddelen aan Marokko

TEMSE – Het Woon- en Leefteam van Welzijnsvereniging Sleutelzorg start een hulpactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko.

In de nacht van 8 op 9 september 2023 is Marokko geteisterd door een krachtige aardbeving. De nood aan medisch materiaal en hulpmiddelen voor de slachtoffers in Marokko heeft het woon- en leefteam van Welzijnsvereniging Sleutelzorg de handen in elkaar doen slaan.

“Het team kwam met het initiatief om een schenking te doen van niet meer gebruikte rolstoelen, rollators, krukken en wandelstokken”, aldus directeur Saskia Boons. “Met de verhuis naar Zorgcampus Temse in het vooruitzicht is het team tot de vaststelling gekomen dat er ruimte moet vrijgemaakt worden.”

Het Woon- en Leefteam heeft contact opgenomen met de organisatie Al Minara die de hulpmiddelen verzamelt en naar Marokko transporteert waar het kan gebruikt worden voor de slachtoffers in ziekenhuizen en bewoners in de getroffen gebieden.

van links naar rechts: Mimount, Abdel (medewerker Al Minara), en medewerkers Ann, Sofie en Nathalie.

Kans maken op een gratis footlunch met Breugelbuffet van de Vleeshoeve voor de wedstrijd van Blauw Wit Temse tegen Eksaarde op 1 oktober? Dat is nu een gokje wagen met onze prijsvraag !

TEMSE – Op 1 oktober speelt Blauw Wit Temse in het Fernand Schuermanstadion weer een thuismatch tegen Eksaarde. Naar goede gewoonte kan men, net zoals voor alle thuiswedstrijden, voor het begin van de wedstrijd lekker gezellig tafelen tijdens een footlunch, in het hart van Blauw Wit: Club 45. Daarna kan men dan de wedstrijd meepikken aan de rand van het veld.

Wie de sfeer wil opsnuiven en gratis wil smikkelen kan evenwel een een gokje wagen met onze prijsvraag:

Op haar laatste thuismatch wist Blauw Wit Temse opnieuw te winnen: het werd 3-2 tegen SVE Bazel. Hiermee kan de club een streepje bijzetten aan de ongeslagen reeks.

Prijsvraag: Hoeveel competitiewedstrijden op rij is Blauw Wit ongeslagen na deze match?

A. 33
B. 35
C. 40

Stuur uw antwoord (A, B of C) samen met uw naam ofwel via mail naar: blauwwit@editietemse.be,
of via WhatsApp naar het nummer 0495 15 06 81
Veel succes !!!

De winnaar wordt persoonlijk verwittigd

Landelijke Gilde beleefde topeditie van Dag van de Landbouw

TIELRODE – Zondag 17 september organiseerde de Landelijke Gilde van Tielrode en Elversele samen met de lokale afdelingen van Ferm en KLJ de Dag van de Landbouw. Dit met ondermeer een gezinsfietstocht. Vertrek en aankomst was op het landbouwbedrijf van Kris Beck en Ilse David aan de Molenstraat in Tielrode.

“De gezinsfietstocht was zowat 25 kilometer lang en ging over landelijke wegen vanuit Tielrode richting Kruibeke om via enkele lussen terug te keren naar de startplaats”, vertelt ondervoorzitter Frans De Laet. “Onderweg was er ook een bedrijfsbezoek en kreeg men een pannenkoek aangeboden. Het was een topeditie met meer dan 300 deelnemers voor de fietstocht.

“Het was een topeditie”, klonk het bij Frans De Laet (2e van links)

Na de fietstocht was er gezellig samenzijn op het het landbouwbedrijf met Belgische gerechten, ondermeer stoofvlees en vol au vent, desserts en dranken. Ook niet deelnemers van de fietstocht waren welkom. Er was ook nog muzikale animatie van harmonie St-Cecilia Tielrode. Kinderen konden zich uitleven op een springkasteel.

Naast deelnemers uit Tielrode en Elversele waren er ook heel wat uit de omliggende steden en gemeenten.

Meer foto’s, klik hier

Harmonie St-Cecilia Tielrode zorgde voor muzikale animatie
Men kon ook genieten van Belgische gerechten

Veel volk voor Kleineige Feesten en loopwedstrijd Briqville Classic: “De combinatie is een succes”

STEENDORPDe feestelijkheden vonden plaats aan de Roomkouter in Steendorp en er was voor ieder wat wils. Doorlopend waren er infostanden te bezoeken van onder meer Oxfam en Natuurpunt. Voor de muziekliefhebbers waren er optredens van het duo Lejo & Herbert. Aan natuurliefhebbers werd een wandeling naar de kruitkamer van het Fort van Steendorp aangeboden. (lees verder onder de foto)


Sportievelingen namen dan weer in grote getale deel aan de Briqville Classic.

“We hadden 344 inschrijvingen, dat zijn er bijna honderd meer als vorig jaar”, klonk het bij de organisatie. Schepen van Sport Wim Van Rossem (Open VLD) liep zelf niet mee, maar gaf wel bij elke wedstrijd het startschot. “Met deze loopwedstrijd door Steendorp willen we de uitzonderlijke natuurlijke rijkdom van het dorp in kijker zetten”, vertelt hij. “De combinatie van de Briqville Classic en de Kleineige feesten is ook dit jaar weer een succes.”


Er werden verschillende loopwedstrijden aangeboden. De allerkleinsten kwamen om 14 uur aan de start voor de 400 meter en om 14.30 uur startte de 5 kilometer. Schepen Lieve Truyman was een van de 126 deelnemers voor deze laatste. Ze kwam na een half uur bezweet maar voldaan over de eindmeet.

“Ik ben recentelijk terug meer beginnen sporten. Deze wedstrijd was mijn doelstelling. Lopen is voor mij de ultieme ontspanning”, zegt ze.
(Bron: HN/Pieter Van Hecke)

Schepen Lieve Truyman nam deel aan de 5 kilometer. — © pvs
Er kwam heel veel volk afgezakt naar de Roomkouter

Tweede opeenvolgende thuiszege voor SV Blauw Wit Temse met achttienkaraatslob van Meul

TEMSE – De manschappen van trainer Mariman blijven de ongeslagen reeks verder zetten. Nummer 41 staat nu al op het palmares van onze jonge club. Net als tegen Hamme-Zogge werd er met 3-2 gewonnen. Dante Meul wees de weg met een lobbal van iets voor de middenlijn over doelman Vijt in doel. Agbo tekende in een boeiende sportieve derby in blessuretijd voor het winnende doelpunt.

Blauw-Wit startte zonder de geschorste Maxim Van Hiel. Daardoor schoof Mathias Vermeire een rij achteruit en kwam Mathias Van Hoyweghen aan de aftrap(goeie wedstrijd trouwens). SVBW werd in de eerste helft grotendeels op de eigen helft gedrukt. Bazel trok meteen in de aanval. Op de vijfde minuut diende thuisdoelman Seghers een schot van Stuer te keren.

Even daarna werd Stuer in het straatje gestuurd door Segers. Robin duwde het gevaar in hoekschop. De derde bezoekende poging was wel raak. Een aanval langs Segers-Mariman wiens voorzet slecht ontzet werd door De Maeyer werd door Stuer in doel geprikt (0-1).

Temse herstelde geleidelijk aan het evenwicht. Op de 19e minuut knalde Verhelst een vrijschop op de paal en de rebound werd door Van Hoyweghen naast gekopt. De gelijkmaker kwam er twee minuten later. Op hoekschop van Schippers zette De Maeyer zijn schoonheidsfoutje van bij de opening recht en werkte centraal voor doel mooi af (1-1).

Het spel ging verder goed op en af. Seghers bokste een poging van Heyrman uit doel. Dante Meul drong daarna de rechthoek binnen maar het schot werd afgeblokt. Jonas Heuvinck probeerde het nadien met een schot uit de tweede lijn maar de poging zoefde naast. In het derde kwartier diende Seghers tweemaal gepast in te grijpen. Eerst op een poging van Madah en nadien ging Robbin goed plat op een lage voorzet van Stuer. Schoten van Meul en bezoeker Larchanché misten voor de rust de goede richting (1-1 ruststand).

Blauw-wit startte furieus na de rust. Er was nog maar net afgetrapt of Arne Verhelst bood net voor de middenlijn de bal aan Dante Meul. Die draaide zich om, zag doelman Vijt ver uit doel staan en maakte met een lobbal over de Bazelse doelman het mooiste doelpunt dat blauw-wit ooit scoorde.

Temse trok het laken verder naar zich toe. Op het uur werd een schot van Arno Weyn gestopt door Vijt die twee minuten later in de goede baan lag op een schot van John Agbo. Halfweg had de ingekomen Demeuricy van Bazel de gelijkmaker aan de voet maar de uitgekomen Seghers keerde de kans met de voeten.

Twintig minuten voor tijd kwam blauw-wit goed weg toen Mariman een voorzet van Madah naast kopte. Het slotkwartier bleef spannend verlopen. Eerst werd een buffelstoot van Demeuricy gekeerd door Seghers. Stuer probeerde het nadien vanop afstand. Seghers zuiverde met de hand de kans en Demeuricy kon de rebound niet prikken.

De ingekomen Diallo Mamoudou(Temse) trok daarna de bal voor doel waar Vijt het gevaar ontregelde voor Agbo. Bazel nette dan toch de verdiende gelijkmaker. Een hoekschop van Stuer die verlengd werd naar de tweede paal en De Bouw duwde de actie binnen (2-2).

In een boeiende slotfase redde Seghers met enige moeite eerst een poging van de ingekomen Nielandt. Bezoeker Verbert kopte een hoekschop van Stuer naast. Het venijn zat echter in de staart. Mathias Van Hoyweghen drong in de 92e minuut de kleine rechthoek binnen en zijn assist werd door Agbo tegen de touwen geknald (3-2).

Agbo bood kort voor tijd Van Hoyweghen ook een kans in de voet maar het schot keilde tegen de paal aan. Zo won blauw-wit met 3-2 tegen een favoriet met eindrondeambities. Met zeven op negen dwingt Temse nu co-leiderschap af.

*De kern : Seghers Robbin, Heuvinck Jonas, Van Hoyweghen Mathias, Meul Dante, Weyn Arno (76’ Vriesacker Jens), De Maeyer Laurens, Schippers Jeroen (52’ Diallo Mamoudou), Vermeire Mathias, Verhelst Arne, Ketels Ruben, Agbo John.

*Niet gespeeld : Luckx Jarne, Vercauteren Lennert.
*Gele kaarten : Weyn, De Maeyer, Ketels.
*Verslag : Benny Farezijn.

Opname opnieuw mogelijk in woonzorgcentrum De Reiger

TEMSE – Eind november verhuizen de eerste bewoners van het oude woonzorgcentrum De Reiger in Temse naar een nieuwbouw. Om de verhuis mogelijk te maken, nam het woonzorgcentrum tijdelijk geen nieuwe bewoners meer op. Door interne verschuivingen kan de welzijnsvereniging toch opnieuw bewoners opnemen in het oude woonzorgcentrum.

In mei 2022 nam de Raad van Bestuur van Welzijnsvereniging Sleutelzorg kennis van de beslissing van Lokaal Bestuur Temse om het aantal woongelegenheden op de campus in Temse aan te passen. Zo worden er in de nieuwbouw van De Reiger slechts 128 nieuwe woongelegenheden gecreëerd en wordt de huidige capaciteit van 154 afgebouwd met 26 woongelegenheden.

Om de verhuis van de eerste bewoners vanuit het oude woonzorgcentrum naar het nieuwe woonzorgcentrum mogelijk te maken, besliste de Raad van Bestuur in april om tijdelijk geen nieuwe bewoners op te nemen in het huidige gebouw.

“Aangezien het aantal bewoners ondertussen verminderde met 20 is het toch nog mogelijk om sneller dan voorzien opnieuw bewoners op te nemen in het huidige woonzorgcentrum”, stelt voorzitter Werner Maerevoet. “Opname voor permanent verblijf is vooral mogelijk in de afdeling voor beschermd wonen.”

De voorziene verhuisdatum naar het nieuwe woonzorgcentrum blijft voorzien voor eind november 2023.

Het is mogelijk om sneller dan voorzien opnieuw bewoners op te nemen in het huidige woonzorgcentrum
(foto:(C) Franky Polfliet)

Hennep geoogst op De Zaat om te verwerken tot grondstoffen in de bouw

TEMSE – In kader van World Cleanup Day werd zaterdag de industriële hennep geoogst die onlangs op een perceel aan park Den Esch, op de site De Zaat, gezaaid werd. Het gaat om een initiatief van C-Biotech, een onderdeel van de Cordeel Group uit Temse, dat hiervoor de krachten bundelde met het gemeentebestuur.

“De verduurzaming van de bouwsector én een antwoord helpen bieden op de materialen schaarste die er heerst”, zegt Frederik Verstraete van C-Biotech. “Industriële hennep is vooral gekend als een bron van vezels voor de textielsector maar kan ook als grondstof voor bouwmaterialen dienen.”

“Drie maanden geleden zaaiden we industriële hennep in op dit stukje grond”, stelt Ellen Ongena van het Team Duurzaamheid van het lokaal bestuur. “Ook al waren de weersomstandigheden bar, veel hitte, droogte en is de grond niet zo vruchtbaar. De planten groeiden uit tot drie meter hoog en capteerden in die periode tot 5 keer meer #CO2 dan eenzelfde hoeveelheid bomen.”

“De gemaaide planten worden nu verwerkt tot grondstoffen in de bouw”, klinkt het bij Ongena. “Dit sterk plantje helpt ons om de klimaatdoelstellingen te halen.”

Opnamen voor Play4 serie ‘Nonkels’ bij Tuincenter Van Buynder

TEMSE – De voorbije weken werden bij Tuincenter Van Buynder in de Hoogkamerstraat enkele opnamen ingeblikt voor het tweede seizoen van de Play4 serie ‘Nonkels’.

Nonkels is een Belgische dramedyserie van de zender Streamz en producent FBO. Dit met ondermeer acteurs Rik Verheye, Wim Willaert en Jelle De Beule De serie ging in première in 2022.

Nonkels is een komisch drama over oude ideeën en een nieuwe werkelijkheid, authentiek West-Vlaams en goedbedoeld koeterwaals, natuurlijke slijtsporen en slijtvast kunstgras.


“Vandaag dinsdag (19 september red.) was de derde en laatste opnamedag van het tweede seizoen van Nonkels in onze winkel”, vertelt zaakvoerder Johan Van Buynder. “De meeste opnamen gebeurden in een tuincentrum in Zele. Daarom zocht men een locatie in de buurt van Zele”.

“Voor de kassascènes, inkom en dierenafdeling bleek het bij ons de beste locatie om te filmen. Men filmt in totaal in drie verschillende tuincentra. Daarvoor bezocht men er meer dan tien om uit te kiezen. Onze zaak was één van de drie geselecteerden.”

“Het was echt een heel aangename ervaring”, klinkt het. “Een heel sympathiek team. Zowel de acteurs als de rest van de crew.”

De familie Van Buynder met een deel van de cast van de serie. O.m.: Jelle De Beule, Rik Verheye en Wim Opbrouck

Houtshop vierde 90-jarig bestaan met succesrijke retrokoers

TEMSE – Houtshop Van der Gucht in Temse blaast 90 kaarsjes uit en dat werd zondag gevierd met de retrokoers Grote Prijs Karel Van der Gucht. Een origineel evenement met een massale opkomst.

“Zowel op de fiets als aan de zijlijn zat de sfeer er al vanaf de eerste minuut goed in”, klinkt het bij de familie. Grootvader Karel Van der Gucht, die ook zijn 90ste verjaardag vierde en naar wie het evenement werd vernoemd, zag dat het goed was.


Klokslag 13 uur arriveerden de eerste van de 60 deelnemende retrorenners op het terrein van het bedrijf in vol ornaat. Aan glanzende fietsen en kleurige outfits geen gebrek. Ze misstonden niet op het terrein dat voor de gelegenheid was omgetoverd tot een kermis uit vervlogen tijden.

Het feestvarken Karel Van der Gucht (90) mocht het startschot geven

Het startschot voor de wedstrijd werd gegeven door Karel Van der Gucht zelf. Na twee verkenningsronden barstte de koers los, onder luide aanmoediging van zowat 400 supporters. Na acht ronden kwam Belgisch kampioen retrowielrennen Filip Verrelst als eerste over de eindmeet.

Na de officiële prijsuitreiking mocht de familie Van der Gucht het podium op. De voltallige familie werd in de bloemetjes gezet en ontving uit de handen van kunstenaar Hilaire Smet een gepersonaliseerd kunstwerk.


Na de prijsuitreiking was het aan de Molteni’s om het feest écht op gang te brengen.

“Aan vreugde en ambiance was geen gebrek”, aldus de familie. Het olijke trio zorgde voor sfeer met een gepersonaliseerde setlist klassiekers met ietwat Houtshop-gerelateerde teksten. “Ik had me geen betere verjaardag kunnen voorstellen. Het was een schot in de roos”, zegt Karel.

Meer foto’s, klik hier

Na vijf jaar heeft Temse opnieuw oefenterrein voor leerling-bestuurders

TEMSE – Een gedeelte van het kerkplein van de Heilig Hartkerk Tussen de Sint-Amelbergalaan en de Rozenlaan doet vanaf heden dienst als oefenterrein voor beginnende bestuurders. “Het is van groot belang om de basismanoeuvres zoals parkeren met je voertuig goed te beheersen”, zegt lokaal kwb voorzitter Eddy Noens. “Hier kan dat in een rustige omgeving zonder druk verkeer.”

“Het verhaal van het oefenterrein in Temse is bijna zo oud dan de straat zelf”, klinkt het bij Noens. “En gelukkig hebben we dit met kwb in onze gemeente nooit losgelaten. Die onverdroten kwb-inzet maakt dat we vandaag hier staan voor de opening van een nieuw oefenterrein.”

Burgemeester Hugo Maes mocht officieel het lint doorknippen van het nieuwe oefenterrein

Het verhaal van een oefenterrein in Temse start in de jaren ‘80. Het begon toen op de bescheiden parking van het Gildenhuis van Tielrode. In de jaren ‘90 verhuisde het terrein naar de vroegere gemeenteschool in Elversele. Na enkele omzwervingen deed de parking van AC De Zaat nog dienst als oefenterrein toen ook daar in 2018 het verhaal eindigde omdat de ambities voor een kampeerplaats voorrang kreeg. Na vijf jaar afwezigheid vond de kwb (kristelijke werknemersbeweging) in samenwerking met het gemeentebestuur een nieuwe stek op de pakeerplaats van de Heilig Hartkerk.


Terug van weggeweest

Het nieuwe oefenterrein werd vrijdagavond letterlijk ingeluid door de klokken van de Heilig Hartkerk. “Door het niet aflatend doorzettingsvermogen van kwb, in combinatie met de ijver van burgemeester Hugo Maes (CD&V), kwam dit terrein op vrij korte termijn beschikbaar”, zegt Eddy Noens die spreekt namens alle kwb verenigingen in groot-Temse.

“We zijn terug van weggeweest en dat doet deugd.” Vanaf heden hebben beginnende bestuurders opnieuw een stek om hun manoeuvres te oefenen. “Het is van groot belang om die goed te beheersen”, vertelt de voorzitter. “Hier kunnen ze dat doen in alle rust, weg van het drukke verkeer.”


“Oefeningen instuderen op een afgesloten terrein volstaat niet, dat weten wij ook”, klinkt het. “Want de beginnende bestuurder heeft nood aan een goede en intense ‘begeleiding’. Vaardigheden die betrekking hebben op een veilig rijgedrag moeten ook aangeleerd worden. Vandaar dat we met kwb voorvechter blijven van de ‘vrije begeleiding’. Want die laat toe voldoende tijd uit te trekken om te oefenen, op tempo van de beginnende bestuurder en onder alle wisselende omstandigheden, met voldoende variatie in de oefenritten.”

Betaalbaar de baan op

Al sinds 1979 stimuleert kwb de vrije begeleiding van beginnende automobilisten. Onder het motto ‘een rijbewijs hoeft niet peperduur te zijn’ willen ze vooral jongeren op een betaalbare manier op de baan krijgen.

“Een rijbewijs is cruciaal, maar kost al snel 1.700 euro en niet iedereen heeft die middelen”, zegt nationaal Stafmedewerker Rijbewijs bij kwb Siegmund Hermans. “Met vrije begeleiding maken we het behalen van een rijbewijs haalbaar. Bovendien toont onderzoek aan dat vrije begeleiding even kwalitatief is als een doorgedreven opleiding door professionele instructeurs.”


Wie iemand wil leren rijden zal zelf vanaf 1 maart 2024 een attest moeten behalen.

“Onze organisatie biedt hiervoor vormingsmomenten aan. In deze cursus wordt de wegcode opgefrist en een stappenplan aangereikt aan de toekomstige begeleiders”, zegt Hermans.

Elversele heeft zijn eigen dialectwoordenboek

Auteur Luc Peleman noteerde eerste dialectwoorden in 1977

ELVERSELE – Voor een bomvolle St-Margrietkerk in Elversele organiseerde de Heemkundige Kring Braem de voorstelling van het dialectwoordenboek ‘Hondsmadollen met korenten gestoofd’, van de hand van Luc Peleman. Eregast was Jacques Van Keymeulen, emeritus hoogleraar UGent, die een aantal wetenswaardige dingen vertelde over dialect.

De St-Margrietkerk was volgelopen voor de boekvoorstelling.

“Ik heb mij altijd geïntrigeerd geweten door de wereld waarin mijn ouders en grootouders opgroeiden en de taal die daar bijhoorde. Mijn eerste dialectwoorden noteerde ik in 1977”, aldus Peleman.

‘Draa bollen’

Eregast was Jacques Van Keymeulen, emeritus hoogleraar UGent

“Ik was achttien in 1977 en de woordenschat van oudere dorpsgenoten had een ongewone aantrekkingskracht op mij”, vertelt Peleman. “De manier waarop Fons De Keyzer (°1924) bv. zei dat een ongeluk in het dorp heel wat commotie had veroorzaakt – “Da was dor ommest ne gjillen apsel mi da malleur” – vond ik toch wel bijzonder.”

“Idem voor de wijze waarop Irma Van de Vyver (°1905) – Irma bakkerin – terugblikte op de tijd dat ze in haar winkel ook ijs verkocht: “Ik was nie bieësteg azzek krim bestelden: draa bollen vur nen toeter, ne platten of ’n schelp”. Een derde en laatste voorbeeld: hoe Fieke Laget (°1901) mij vertelde dat de kinderen bang waren voor een vrouw in de buurt, maar dat ze nog veel banger waren voor haar echtgenoot Louis: “Ze wauren d’r loev af, mor as Lowie kwââm waure ze schuif”

Honderden interviews

In 1979 publiceerde Luc Peleman zijn eerste woordjes in het tijdschrift van heemkring Braem.

“54 Elverseelse dialectwoorden die schatplichtig waren aan het Frans, van ambetant tot zjuust. Drie maanden later volgde een tweede lijst, en zo was de trein vertrokken. Uiteindelijk verschenen er meer dan zestig bijdragen in ons heemkundig tijdschrift. Het idee om ze in boekvorm uit te geven lag voor de hand. Een boek heeft immers een langere levensduur, het is minder vluchtig dan een driemaandelijks tijdschrift en het heeft een hogere status.

“De meeste woorden doken op tijdens de honderden interviews die ik in mijn leven heb gedaan”, klinkt het. “Vermits die vaak werden opgenomen met een cassetterecorder, de laatste jaren met een dictafoontje, kon ik thuis alles herbeluisteren. Dat was niet alleen belangrijk voor de uitspraak, maar ook voor het achterhalen van de betekenis.”

Auteur Luc Peleman met het boek

“Vaak ook leverden die interviews fijne anekdotes op, die stuk voor stuk in dit boek zijn terechtgekomen.

“Toen ik in 1990 Margriet Smet alias Magriet van Brammekes (°1907) interviewde, polste ik voorzichtig naar de reden waarom zij en haar zussen en broers nooit getrouwd waren. Ze liet niet in haar kaarten kijken en beperkte zich tot het ietwat enigmatische zinnetje: “’t schip is aan de wal gebleven en de kinderen aan de reep”.

“Van de vele informanten die mij bewust of onbewust dialectwoorden bezorgden, heb ik er 90 opgelijst in dit woordenboek. Meer dan de helft van hen werd geboren voor 1920. Het zal u dan ook niet verbazen dat er ondertussen 79 van de 90 gestorven zijn.”

Elverseelse woorden

“Een tweede check-up gebeurde via de Werkgroep Elverseels Idioticon. Dat was een gezelschap van een tiental autochtone dialectsprekers aan wie ik alle geselecteerde woorden nog eens voorlegde. Dat leidde vaak tot geanimeerde discussies maar het liet ook toe om nuances te noteren die mij anders zouden ontsnapt zijn. Over een periode van 17 jaar hebben we uiteindelijk meer dan honderd keer samengezeten. Zeven van de tien compagnons van toen zijn ondertussen helaas overleden.”

Het overgrote deel van de 2.500 woorden die Luc Peleman voor dit boek selecteerde, waren ook in de omliggende dorpen bekend.

“Een beperking tot exclusief Elverseelse woorden zou geen woordenboek hebben opgeleverd”, stelt de auteur. “Hooguit een tiental ervan vonden we in geen enkele bron terug: bv. eigengerei (verwanten), flaasterken (fabeltje), kanechelen (treiteren), poelpen (een klotsend geluid maken), schietse (onenigheid), zattekenui (dronkaard).

“Dat dialectwoorden verdwijnen, is best wel jammer want we verliezen meteen ook de rijkdom van de nuance. Wie in de verf wil zetten dat iemand te veel drinkt, kon in Elversele kiezen tussen buizen, lampetten, tempelieren en toeteren. Voor afdokken (tegen je zin iets betalen) kon je kiezen uit afspetten, afbotten, duimen en lammeren”.

Een absolute uitschieter zijn de 71 verschillende scheldnamen die we hebben verzameld, soms grappig, soms cassant, soms ronduit beledigend: annewuiten, dzjoeben, galjaar, karotentrekker, krebbekeu, marteko, mutten, nietop, pikketijn, tantlafeir, wietewuiten, zibbedeus… Ze klinken exotisch, maar ze zijn wel degelijk van hier.”

Het boek ‘Hondsmadollen met korenten gestoofd’ kan nog altijd besteld worden door overschrijving van 35 EUR (eventueel +10 EUR verzendingskosten) op rek.nr. BE54 7376 0725 4597 van Heemkundige Kring Braem.

vlnr.: Davy De Rijbel (voorzitter Elversele in Beweging), Directeur Interwaas Bart Casier, schepen Lieve Truyman (N-VA), gemeenteraadslid Bert Bauwelinck (Tesamen), Hoogleraar Jacques Van Keymeulen, Luc Peleman, burgemeester Hugo Maes (CD&V), gemeenteraadslid Hilde Van de Voorde (CD&V)