Gemeente en kerkraden tekenen in op projectoproep voor herbestemming kerken Christus-Koning (Hollebeek) en Sint-Jan-Evangelist (Steendorp)

TEMSE – In de gemeenteraadszitting van 28 mei 2018 werd het kerkenbeleidsplan goedgekeurd. Volgens dat plan komen volgende kerken in aanmerking voor een neven- of herbestemming: Kerken voor de eredienst op weekdagen met geschikte bestendige nevenbestemming: H. Hart op Cauwerburg en Sint-Jozef op Velle (in deze kerken was nog een zaterdag/zondageucharistie tot 25 november 2018).
Kerken met eredienst op weekdagen met mogelijkheid tot herbestemming (onttrekking aan de eredienst): Sint-Margriet in Elversele, Christus-Koning op Hollebeek en Sint-Jan-Evangelist in Steendorp (in deze kerken is geen zondag/zaterdageucharistie meer sinds 27 november 2016).
Christus Koningkerk Temse

Begin januari lanceerde het Projectbureau Herbestemming Kerken de zesde projectoproep voor een begeleid en gesubsidieerd haalbaarheidsonderzoek voor de her- of nevenbestemming van parochiekerken. In functie daarvan organiseerde het Gemeentebestuur een overleg met een delegatie van elke Kerkraad, behalve die van Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Petrus, aangezien deze kerken bestemd blijven voor de eredienst. Op basis van dit overleg besliste het college in zitting van 8 april jl. om een aanvraag voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming van de Christus-Koningkerk en de Sint-Jan-Evangelistkerk in te dienen.

Er is nog geen consensus over de nieuwe functie van deze kerkgebouwen. Door in te stappen in het begeleidingstraject ‘Haalbaarheidsonderzoek’ wil het college zicht krijgen op de realiseerbaarheid van potentiële nieuwe functies in het kerkgebouw. De gemeente en de Kerkraad willen komen tot een gedragen herbestemming voor het kerkgebouw in overleg met alle betrokken partners (o.a. gemeente, schoolbestuur, parochie, verenigingsleven enz.).

In het gemeentebudget is 150 000 euro voorzien voor de financiering van studies voor her- of nevenbestemming van kerkgebouwen.

De kandidatuurstelling geeft aanleiding tot een kennismakingsgesprek waarbij de kandidatuur wordt verduidelijkt. De stuurgroep van het Projectbureau Herbestemming Kerken zal daarna alle kandidaturen beoordelen en bij de toewijzing voorrang geven aan die dossiers waar zowel concrete toekomstige functies als een daadwerkelijk engagement voor latere uitvoering worden aangegeven. Een haalbaarheidsonderzoek verloopt in verschillende stappen. Het Projectbureau gaat na of de her- of nevenbestemming van een kerkgebouw voor een bepaalde functie verantwoord en haalbaar is. Hiertoe ontwerpt en ontwikkelt een team verschillende scenario’s. Het voorkeurscenario van de opdrachtgever wordt ook becijferd. De conclusies brengen ze vervolgens samen in een eindrapport. Als er meerdere potentiële functies zijn, kan het haalbaarheidsonderzoek ophelderen welke functie het best past in een welbepaald kerkgebouw en onder welke voorwaarden de betrokkenen dit kunnen realiseren. Het onderzoek kan zowel gebeuren voor beschermde als niet-beschermde kerken.

Het Projectbureau werkt nauw samen met de agentschappen Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed. In overleg met het team van Vlaamse Bouwmeester evalueert de procesbegeleider hoe de resultaten van het onderzoek later in de praktijk kunnen gebracht worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *