Staaltjes vakmanschap in de feestzaal van het gemeentehuis

TEMSE – Voor de negende keer kon men in de feestzaal van het gemeentehuis een meccano-expo gaan bekijken. Vooral leden van de Meccano Gilde Nederland en enkele liefhebbers uit eigen land waren naar Temse afgezakt om hun pareltjes te tonen.

De Gilde telt 600 leden, waarvan 20 uit België. Eén van die 20 was en is de gangmaker achter de organisatie in Temse: Jan Bressinck, zelf een gedreven en bedreven meccanobouwer. Meerdere leden combineren de meccano met elektr(on)ische kennis en kunde. Jan Bressinck zelf stak uren werk in het identiek nabootsen van een reclameflyer voor het montagespeelgoed uit de jaren ’60.

Meer foto’s, klik hier

Jan Bressinck zelf stak uren werk in het identiek nabootsen van een reclameflyer voor het montagespeelgoed uit de jaren ’60.

Trick & Treat tocht door Temse centrum

TEMSE – Ook in groot-Temse werden er op de vooravond van Allerheiligen heel wat Halloweentochten georganiseerd. Kelly Bruggeman organiseerde voor de tweede keer een Trick & Treat in Temse centrum.

“Enkele weken vooraf doe ik via de sociale media een oproep waar we mogen aanbellen”, vertelt Kelly (links op de foto). “Vorig jaar kregen we de meeste aanvragen uit de buurt van de Eupenlaan. Dit jaar was dat de Vooruitgangstraat en de gebroeders Boellaan. Daarom ging onze tocht dit jaar in die richting.”

Verenigingen, sportclubs of wijkraden die zelf een tocht of een andere openbare activiteit organiseerden mogen altijd enkele leuke foto’s en enige info over het gebeuren (o.m. aantal deelnemers) doorsturen. Bij voorkeur via het gratis programma We Transfer via info@editietemse.be

Nieuwe Scheldebrug niet aan de orde.

Nieuwbouw is volgens De Vlaamse Waterweg niet nodig en moeilijk realiseerbaar
TEMSE – Tijdens de gemeenteraad van oktober vroeg Vlaams Belang Raadslid Annemie Muyshondt aan het gemeentebestuur of men de Vlaamse Waterweg, de beheerder van de Scheldebruggen, geen voorstel kon doen om de oude brug te vervangen door een nieuw exemplaar. De Vlaamse Waterweg is echter is formeel: “Een nieuwe Scheldebrug is niet aan de orde. De beheerder van de brug aan de N16 tussen Temse en Bornem reageert daarmee ook op het voorstel van de Wase afdeling van Vlaams Netwerk van Ondernemingen (VOKA).

“De toestand van de brug is niet van dien aard dat er aan vernieuwbouw of nieuwbouw wordt gedacht”
De Vlaamse Waterweg

VOKA stelde zich vorige maand de vraag of het niet efficiënter zou zijn om een volledig nieuwe Scheldebrug te plaatsen in plaats van de zestig jaar oude brug te blijven oplappen.

“De renovatie kost handenvol geld terwijl er geen garanties zijn dat de brug daarna nog lange tijd zonder herstelling verder kan bestaan. De filekosten die met een dergelijke renovatie gepaard gaan, tot ver buiten het Waasland trouwens, zijn bovendien enorm”, klonk het toen.

Regiovoorzitter Filip De Clerq stelde voor om de bestaande brug te vervangen door een nieuwe.

“Die kan dan zowel constructietechnisch als op het vlak van verkeersafwikkeling voldoen aan de kwaliteitseisen van de komende decennia. Een dergelijke brug kan bovendien op een andere locatie worden gebouwd, worden ingevaren en op de bestaande pijlers worden geplaatst. Zo kan de oude brug tot het laatste ogenblik dienen en wordt het fileleed tot een minimum beperkt. Buitenlandse voorbeelden leren ons dat dit soort werken maar een aantal dagen moeten duren.”

In een nota aan het gemeentebestuur geven de deskundigen van De Vlaamse Waterweg aan dat een nieuwbouw voorlopig uitgesloten is.

“Onrealistisch”

“De toestand van de brug is niet van dien aard dat er aan vernieuwbouw of nieuwbouw wordt gedacht”, Een dergelijke brug op een andere locatie bouwen, invaren en op enkele dagen op de bestaande pijlers plaatsen is overigens volkomen onrealistisch is. Dat wordt in de praktijk wel toegepast voor kleinere kunstwerken en bruggen, maar voor de Scheldebrug is dat niet haalbaar. Bij de bouw van een nieuwe brug gaan we bovendien uit van een totaalconcept, waarbij bovenbouw en onderbouw op mekaar moeten afgestemd zijn. De oude pijlers hergebruiken gaat bijgevolg niet. Bovendien ligt de oude Scheldebrug ingesloten tussen de spoorbrug en de nieuwe Scheldebrug, wat de uitvoerbaarheid van de stelling van VOKA onmogelijk maakt”, klinkt het.

Momenteel zijn de twee rijstroken van de brug opnieuw toegankelijk richting Bornem. Volgend jaar zijn er echter opnieuw herstellingswerken nodig, deze keer aan de vaste delen van de brug. Wanneer die werken starten en wat de precieze hinder zal zijn, wordt binnenkort gecommuniceerd.
(Bron: HN/GVA – Mattias Goossens)

Van werkzoekende naar poetshulp met vast contract op één maand tijd

Unieke samenwerking tussen VDAB, Groep Intro en het Poetsbureau
TEMSE – Tien werkzoekenden werden op een maand tijd klaargestoomd voor een job als poetshulp. Het was de eerste keer dat die opleiding in het Waasland werd aangeboden en meteen een groot succes: alle deelneemsters brachten de opleiding tot een goed einde.

Voor de eerste keer werkte VDAB samen met GroepINTRO om de opleiding tot poetshulp te geven. De tien deelneemsters leerden een maand lang de kneepjes van het vak en kregen ook Nederlandse les. Na het afronden van de opleiding kregen ze de mogelijkheid om een vast contract te tekenen bij Het Poetsbureau.

“Door deze opleiding op verschillende locaties te organiseren, hopen we mensen dichtbij huis te laten werken”, legt coördinator van de mobiele opleidingen bij VDAB Johan Van Hecke uit. “We hebben met VDAB namelijk niet overal een eigen opleidingscentrum. Daarom hebben we in Temse voor het eerst samengewerkt met GroepINTRO. Na afloop konden ze meteen een contract tekenen bij Het Poetsbureau. Een win voor de cursisten én voor de werkgever, want die weet dat er gemotiveerde werkkrachten bij het team komen. In Temse doorliepen alle tien cursisten de opleiding, en ook dat is uitzonderlijk.”

Cursisten Demi Vercauteren en Geneviève Coveliers blikken tevreden terug op de opleiding. Demi is een jonge moeder die ongeveer een jaar werkloos was nadat ze stopte met haar job in de zorg.

“Als jonge mama zijn de uren in de zorgsector moeilijk te combineren met een gezin. Tijdens mijn zoektocht naar werk vond ik het ook zeer lastig om een vast contract te krijgen. Daarom was deze opleiding zeer interessant voor mij.”

Geneviève merkte als vijftiger dan weer dat haar leeftijd haar parten speelde bij de zoektocht naar werk.
“Poetshulp is een knelpuntberoep en dat zorgt voor werkzekerheid. We krijgen ook behoorlijk wat zelfstandigheid en flexibiliteit. We werken bovendien met vaste klanten samen. Dat maakt dat we een goede band met hen kunnen opbouwen.”

Het tekenen van de contracten was een emotionele gebeurtenis. “We zijn echt een hechte groep geworden tijdens de opleiding en gaan elkaar missen. Binnenkort gaan we al samen naar de kerstmarkt.” (Bron: HN/GVA – Mattias Goossens)

KSV Temse op zoek naar bestuursleden of overnemer

TEMSE – KSV Temse doet het dit jaar bijzonder goed maar ziet de club niet meegroeien op alle vlakken. Manager Alain Vereecke wil een stap opzij zetten.

Huidig voorzitter van KSV Temse Alain Vereecke (Bron; www.sportbeat.be)

“Misschien is dit wel het moment om de koers te wijzigen en aanpassingen door te voeren”, zegt manager Alain Vereecke. “Na zeven drukke jaren zet ik een stap opzij omdat mijn professionele werkzaamheden het niet meer toelaten in de toekomst nog de nodige tijd en energie in de club te steken. Na de derby tegen Hamme zullen de taken verdeeld worden onder diverse personen binnen de club zodat de dagelijkse werking kan gegarandeerd blijven.”

“Het bestuur zal zo snel mogelijk bekijken hoe dit kan opgevangen worden op korte en op lange termijn. Alle pistes liggen open en zelfs een overname van de club, die sportief hoge toppen scheert en volledig schuldenvrij is, behoort tot de mogelijkheden.”

“In eerste instantie zoeken wij mede bestuursleden en medewerkers algemeen om op korte termijn een nieuwe dagelijkse werking op poten te zetten. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot de club.” (Bron: HN/GVA – Dirk Van Bruysel))

DNA op kogelwerende vest uit Temse kan profiel opleveren

TEMSE – In de zakken die in Ronquières uit het kanaal gevist werden, lag ook een kogelwerend vest, vermoedelijk door de Bende gestolen in september 1983 bij Wittock-Van Landeghem in Temse. In de kraag werd een bloedspoor gevonden, wellicht van een Bendelid. Dat schrijft de krant Het Nieuwsblad.

Twee weken geleden werd het vest naar een lab in het Franse Lyon gestuurd, waar men gecodeerd DNA analyseert.

“Dat zou lichaamskenmerken van de betrokken persoon kunnen opleveren, zoals huidskleur, kleur van haar en ogen, lichaamsbouw, eventuele erfelijke ziektes, enzovoort. Kortom: een nauwkeuriger profiel dan de eerste “gewone” DNA-analyse in 2010 opleverde. Toen kwam men niet verder dan “een man die onbekend is bij de politie in binnen- en buitenland”.

“DNA van een kogelwerende vest zou een profiel kunnen opleveren van een persoon betrokken bij de Bende”

Sylvia Rombaut (Vlaams Belang) wil tegemoetkoming abonnement De Lijn voor scholieren in Temse

TEMSE – Op de gemeenteraad van oktober vroeg raadslid Sylvia Rombaut aan het gemeentebestuur om een tegemoetkoming van 50 procent op de Buzzy Pazz. Bevoegd schepen Lieve Truyman (N-VA) stelde voor dit mee te nemen voor de volgende bestuursploeg vanaf januari, en hekelde dat dit de gemeente veel geld kan kosten.

(C) www.delijn.be

“Daar er in Temse maar één middelbare school is en dus een groot deel van de 12-tot 18-jarigen met de bus naar school gaat richting Sint-Niklaas, Bazel of Bornem (daar rijdt nog steeds geen bus naartoe) zou ik het niet meer dan juist vinden dat Temse hen tegemoetkomt in deze extra kosten die zij moeten maken. ” Aldus Sylvia Rombaut. Ik stel een tegemoetkoming voor van 50% op de Buzzy Pazz”.

“We zullen dit moeten meenemen naar de volgende bestuursploeg”, klonk het bij Mobiliteitsschepen Lieve Truyman. “In 2017 hadden 1726 Temsenaren een busabonnement, waarvan 1204 een Buzzy Pazz. In Zwijndrecht is alles gratis en kost dit de gemeente 700 000 euro. Als u zoiets vraagt, hou dan ook rekening met de kost ervan”.

Sylvia Rombaut heeft haar twijfels bij dit antwoord.

“De schepen goochelt met cijfers die hier totaal niet van toepassing zijn. Als 1204 Temsenaren een Buzzy Pazz hebben en de gemeente hierin 50 procent tegemoetkomt komt dit dus neer op een jaarlijkse kost van 125 818 euro, slechts een 7de van de 700 000 euro waarover zij het heeft”, stelt de Vlaams Belang politica.

CVO Temse… toekomst verzekerd door fusie met GO!

TEMSE – Het CVO Temse is met 150.000 lesurencursist (LUC) te klein om te voldoen aan de rationalisatienorm (700.000 LUC’s) opgelegd door het decreet volwassenonderwijs. Een fusie werd noodzakelijk. Gedurende meer dan een jaar werden gesprekken gevoerd met alle mogelijke partners binnen het eigen net en daarbuiten. Vanaf volgend schooljaar (1 september 2019) wordt CVO Temse onderdeel van een fusie met het GO! Op de gemeenteraad van maandag 29 oktober werd deze fusie goedgekeurd.

De toekomst voor het CVO oogt rooskleurig

Voor een CVO met verschillende studiegebieden in het secundair volwassenenonderwijs en waarvoor de gemiddelde bevolkingsdichtheid in de vestigingsplaatsen meer dan 300 inw./km2 bedraagt, is de norm 700 000 lesurencursist.

“Het CVO Temse haalt 150 000 lesurencursist, hetgeen betekent dat de nieuwe rationalisatienorm niet wordt gehaald aldus schepen van Onderwijs Geert Vandersickel(N-VA) “Er waren 3 opties mogelijk: afbouw, fusie met andere CVO’s binnen hetzelfde net of het fusie binnen een ander net.”

In de gemeenteraadszitting van 18 december 2017 werd het college van burgemeester en schepenen gemachtigd om besprekingen te voeren met andere centrumbesturen, met het oog op een mogelijke fusie. Er werden ook een 4 krijtlijnen bepaald:
– Het volwassenenonderwijs in Temse in stand houden en indien mogelijk ook uitbreiden

– Een zo gunstig mogelijke regeling voor het personeel

-Het gemeentebestuur streeft naar medezeggenschap in de nieuwe structuur

-Het behoud van de gebouwen in eigendom van de gemeente.

Schepen van Onderwijs Geert Vandersickel

“De gevoerde gesprekken wezen uit dat het GO! de interessantste fusiepartner is voor het CVO Temse. 3 CVO’s uit het GO! (Janitor-St-Niklaas, Leerstad-Lokeren en Panta Rhei-Gent) en CVO Temse vormen vanaf 1 september 2019 samen één nieuw centrum volwassenenonderwijs met meer dan 1.000.000 lesurencursist. De naam van dit nieuwe centrum is nog niet bepaald.”, klinkt het.

“Deze fusie is zonder twijfel de belangrijkste beslissing voor het CVO met het oog op de toekomst”, stelt de schepen. “Ik ben dan ook zeer verheugd en ook fier dat we dit dossier op een professionele manier hebben kunnen behandelen en afronden nog voor het einde van het jaar. Er is nu nog voldoende tijd om samen met de partner-scholen het fusieverhaal te schrijven en het volgend schooljaar voor te bereiden, om op 1 september 2019 te starten in het nieuwe CVO.”

 

Philemon Haumanstraat en ’t Foort afgesloten voor verkeer van 8 tot 30 november wegens nutswerken

TEMSE – Van donderdag 8 november tot en met vrijdag 30 november zijn er nutswerken gepland in de Philemon Haumanstraat en ‘t Foort in Temse.

Hierdoor zal de Philemon Haumanstraat afgesloten zijn vanaf het kruispunt met de Vlietdam tot aan het kruispunt met de Boodtsstraat. ‘t Foort zal eveneens afgesloten worden.

Er wordt een doorgang voor voetgangers voorzien.
Het voertuigenverkeer dient een omleiding te volgen via de Stationsstraat – August Wautersstraat – Scheldestraat – Boodtsstraat.
De opgegeven data zijn onder voorbehoud van weers- en onvoorziene omstandigheden.

70-jarigen vierden samen hun verjaardag

TEMSE – Op zaterdag 20 oktober vierden de 70-jarigen van Temse samen hun verjaardag in Salons Den Oever.

Lutgarde De Graeve, Frieda Van Mele en Rita Heirbaut namen het initiatief tot de organisatie ervan. Vijftig 70-jarigen namen deel aan het uitbundige feest; met partners erbij bedroeg het totaal 84. Burgemeester Luc De Ryck hield een korte feestrede. Het werd een onvergetelijke avond, voor herhaling vatbaar.

Nieuw kunstgras-waterveld voor Rapid Hockey Club

TEMSE – Rapid Hockey Club nam een nieuw waterveld in gebruik, een omvorming van een bestaand kunstgrasveld tot een kunstgras-waterveld.

“Een investering van zowat 600 000 euro dat we enkel konden realiseren dankzij een subsidie van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters voor sportinfrastructuurprojecten en de steun van de gemeente.”, aldus voorzitter Jan De Backer. Binnenkort start men ook met de bouw van een nieuw clubhuis. Rapid Hockeyclub heeft 550 leden en meer dan 30 jeugdploegen.

Info: www.hockeytemse.be

(C) Rapid Hockey

Ski – en Bootclub de Durme heeft nieuw clubhuis

TIELRODE – Ski- en Bootclub de Durme nam een nieuw clubhuis in gebruik, gerealiseerd met eigen financiële middelen. De club kijkt ook naar de toekomst door jongeren in de werking van de club te betrekken.

“Samen met het 35-jarig bestaan van onze club vieren we vandaag de opening van ons nieuw clubhuis”, aldus voorzitter Ronny De Kerf. “We waren ontheemd door de sluiting van café Ons Streven waar we ons lokaal hadden, en daarom groeide het idee om zelf een clubhuis te bouwen. Dankzij het gemeentebestuur dat ons heel goed geholpen heeft en de gronden aankocht, konden we dit nieuwe stekje realiseren. Sinds de oprichting van onze club gingen we steeds erg zuinig om met onze financiën en zo konden we een spaarpotje aanleggen waarmee de bouw kon gerealiseerd worden.

Ski – en Bootclub de Durme werd begin jaren tachtig opgericht door Jos Mariman en Alois De Kerf en telt momenteel zowat 160 leden.

“We zijn bijna heel het jaar actief”, stelt de voorzitter. “Van eind april tot eind oktober. Het is niet zo dat we rondvaren van het ene terras naar het andere. We zijn vooral op het water actief met waterskiën en de daarbij horende disciplines. Alle medewerkers doen dat op vrijwillige basis maar we hebben wel een vaste kern. Al onze trainers zijn gebrevetteerd en ook jeugdwerking is erg belangrijk. Men kan bij ons terecht vanaf acht jaar en onze oudste leerling die we ooit hadden was 70. Ieder jaar proberen we jongeren bij onze werking te betrekken omdat we graag nog langer dan 35 jaar willen blijven bestaan. We deden deze investering niet om dan volgend jaar te stoppen, we hebben bij onze club wel degelijk een lange-termijn-visie.”

Voorzitter Ronny De Kerf (vooraan midden) met het bestuur van de club aan het nieuwe clubhuis

Modeblogster krijgt eigen kledinglijn bij ZEB

ELVERSELE – Vijf jaar na haar pop-up winkel in Elversele is Clouds Of Fashion van Laurentine Van Landeghem overgenomen door kledingwinkel ZEB. Laurentine krijgt er haar eigen kledinglijn en mag er volledig haar eigen ding doen.

“Ik krijg nu meer tijd om nieuwe zaken uit te werken”, aldus Laurentine Van Landeghem

“Een gedroomd parcours”, zo vat de 26-jarige Laurentine Van Landeghem haar blitzcarrière samen. De oprichtster van modeblog Clouds Of Fashion zal haar merk voortaan exclusief verkopen via de winkels van ZEB. “Ik ga me meer kunnen focussen op het puur creatieve aspect van mode, zonder alle administratie en zorgen die erbij komen wanneer je verscheidene winkels openhoudt”, reageert ze opgetogen. “Zo krijg ik meer tijd om nieuwe zaken uit te werken.”

Onderscheiden van anderen

Als tiener had Laurentine al een bovengemiddelde fascinatie voor mode. “Het was voor mij het enige om me te onderscheiden van de rest. Toen ik communicatiemanagement ging studeren, startte ik op aanraden van vriendinnen een dagelijkse blog over mijn outfits. Ik begon zelf kleren aan te passen en ging creatief aan de slag met patronen en verf. Toen ik reacties kreeg van mensen die de kleren wilden kopen, is het idee gegroeid om een tijdelijke winkel te openen in een leegstaand pand in Elversele.”

Het succes van die pop-up deed Laurentine de stap zetten naar een echte winkel. “Eerst in een klein pand, maar al snel verhuisde ik naar de Nationalestraat. Daarna volgden winkels in Gent, Knokke en Oostende. Ik heb ook een boek uitgebracht. En nu krijg ik mijn eigen kledinglijn. Mijn evenementen blijf ik organiseren, al zal dat in de toekomst voor ZEB zijn. En ik blijf ook actief op mijn eigen sociale media.” Met haar collectie wil de ontwerpster een divers publiek aanspreken. “Zowel mijn vriendinnen als mijn oma moeten er iets naar hun smaak vinden.”

“Ik ga me meer kunnen focussen op het creatieve aspect van mode”
Laurentine Van Landeghem, Oprichtster Clouds Of Fashion

Vanaf 27 oktober starten de Clouds of Fashion-winkels in Antwerpen en Gent met een uitverkoop. In het voorjaar van 2019 wordt de nieuwe collectie voorgesteld in de ZEB-winkels, onder meer in het filiaal in Lokeren. (Bron: HN-Mattias Goossens)

Temse krijgt allernieuwste Aldi

TEMSE – Zaterdag 27 oktober heropen(t)(de) Aldi in Temse feestelijk de deuren. De klant kan rekenen op een volledig vernieuwde winkel waar het aangenamer winkelen is en er meer nadruk ligt op verse producten zoals brood, groenten en fruit. De typische ALDI-formule met z’n lage prijzen blijft behouden. Het team van Aldi Temse is er helemaal klaar voor.

De supermarktketen heeft voor z’n klanten in Temse een aangename verrassing in petto. De winkel aan de Paterstraat werd omgebouwd naar het allernieuwste Aldi-winkelconcept.

De veranderingen zijn duidelijk zichtbaar: een uitgebreide broodafdeling, een heuse versmarkt met groenten en fruit, een nieuwe winkelindeling, nieuw meubilair, heldere ledverlichting, … Sommige klanten zullen even naar de prijskaartjes moeten kijken om er zeker van te zijn dat ze nog bij Aldi aan het winkelen zijn.

“Om tot ons nieuwe winkelconcept te komen, hebben we onze klanten de vraag gesteld: hoe ziet uw ideale Aldi er in de toekomst uit”, zegt Dirk Moyaert, Managing Director van de regionale hoofdzetel in Erpe-Mere. ‘Op
basis van die antwoorden werd de winkelinrichting herdacht.’

Nadruk op vers

Wat meteen opvalt is de grotere nadruk op vers en convenience (slaatjes, sappen en bereide gerechten). ALDI is fier om zijn dagverse groenten en fruit in een heuse ‘versmarkt’ te presenteren. Smaakvolle houten meubelen laten de kwalitatieve producten helemaal tot hun recht komen, en dit op vrijstaande eilanden in de winkel.

Ook de broodafdeling is fors uitgebreid en bevindt zich voortaan vlak bij de ingang van de winkel. Gloednieuwe bakovens zullen meerdere malen per dag een uitgebreid assortiment broodjes en koeken afbakken. Het aantal artikelen in de vernieuwde ALDI-winkels wordt niet uitgebreid, met uitzondering van een reeks verse producten.

Aangenaam winkelen

Winkelen bij Aldi wordt comfortabeler en nog eenvoudiger. De winkelindeling volgt het dagritme van de klant. Starten doet hij bij de brood- en ontbijtafdeling, vervolgens gaat hij naar de versmarkt, dan naar de dranken
enzovoort. Grote pancartes en fotopanelen zorgen ervoor dat de klant geen gps nodig heeft in de winkel. Ook voor de winkelmedewerkers van ALDI Temse is het nieuwe concept een stap vooruit. De nieuwe winkelmeubels laten toe om nog comfortabeler en ergonomischer te werken.

Trouw aan formule

‘Wat zeker niet verandert is de succesvolle formule van het bedrijf: Hoogkwalitatieve producten aanbieden voor een ALDI-prijs. Een prijsverhoging komt er zeker niet’, zegt Manager-Verkoop Steven Bulckaen.
Eigen merken blijven de hoofdmoot van de winkel en worden aangevuld met de meest populaire A-merken. Ook de typische Aldi-efficiëntie, zoals artikelen die gepresenteerd worden op een pallet, blijft behouden. Dankzij deze aanpak kunnen klanten voordelig winkelen.

Grootschalige modernisering

De ombouw van de winkel in Temse maakt deel uit van een grotere restyling, de grootste ooit voor ALDI. Daarbij worden het komende anderhalf jaar alle 450 Belgische Aldi-winkels omgevormd naar het nieuwe winkelconcept. In
2018 alleen al gaat het om 167 winkels. De keten is hiermee gewapend voor de toekomst. Voor de volledige moderniseringsoperatie, de grootste investering ooit voor ALDI België, trekt de groep 350 miljoen euro uit. Een deel daarvan gaat naar de aanwerving van 450 extra winkelmedewerkers.

Team Temse

Het team van Aldi Temse dat bestaat uit 14 medewerkers is er helemaal klaar voor.
Ann Van Breuseghem werkt sinds begin jaren ’80 bij Aldi toen de winkel nog gevestigd was in de August Wautersstraat. (waar nu de textielketen Zeeman is red.) Ze heeft dan ook een hele evolutie meegemaakt.

“Ik begon te werken bij Aldi het jaar dat mijn dochter geboren werd”, vertelt Ann. “Daarom dat ik me dat zo goed herinner. Toen moesten we nog alle prijzen kennen. We moesten toen zelfs van winkelkar naar winkelkar overladen. Een band zoals tegenwoordig bestond nog niet. Later is men van de prijzen dan overgeschakeld naar PLU nummers.”

“Dan kregen we een lijst met 700 codes mee naar huis en moesten we die op twee dagen uit het hoofd leren”, klinkt het bij Lieve Van Breuseghem. Die net zoals haar zus Ann al heel wat jaren voor de supermarktketen werkt.

“Tegenwoordig is het op dat gebied heel wat makkelijker werken maar die PLU nummers zitten er toch nog altijd ingebakken”, stelt Ann.

In 1985 is de winkel dan verhuist naar de huidige locatie.
“Enkele jaren geleden voor de uitbreiding van de winkel was er ook een beenhouwerij en naast de deur was er ook een fruit – en groentewinkel”, vertelt Lieve. “Dan moesten we daar prijzen gaan vergelijken en bijvoorbeeld de prijzen van appelsienen aanpassen zodat we de goedkoopste waren.”

De inrichting van de winkels is in al die jaren ook sterkt geëvolueerd.
“Vroeger waren de winkels niks gezellig, het waren meer barakken bij wijze van spreken, terwijl tegenwoordig het sjieke winkels zijn. Wij als anciens herkennen de winkels niet meer.”

Meer foto’s, klik hier

Het team van Aldi Temse is er klaar voor