Cabrioclub uit Laarne ontdekt de Temsese kaai

TEMSE/LAARNE – Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde cabrioclub ’t Zand uit Laarne een rondrit voor de leden. Voor de gelegenheid ging het eerste deel van de rit richting het Waasland.

De eerste stop van de 150 kilometer lange rit was de Wilfordkaai in Temse. Daar genoten de deelnemers van een lekker ontbijt in Kaai 22. Uiteraard rekening houdend met de geldende corona-regelgeving.

“Het was niet makkelijk maar het is ons toch gelukt om in deze moeilijke tijden een coronaveilige rit te organiseren tijdens onze kermis-tiendaagse in Laarne”, aldus organisator Eddy De Cock. “Van hieruit gaan we nog richting Willebroek, Merchtem en Wichelen.”

In samenspraak met de gemeente konden de deelnemers tijdens hun blitzbezoek aan de scheldegemeente hun wagen parkeren op de promenade langsheen de Schelde.

Meer foto’s, klik hier

 

 

Victor De Cauwer, 100, ‘s werelds oudste duivenmelker

Vader van VRT wielercommentator José De Cauwer

TEMSE/SINT-NIKLAAS – Op 20 juli is hij 100 geworden, Victor De Cauwer, vader van wielercommentator en mediafiguur José De Cauwer. De viering die door de familie was gepland, is door corona uitgesteld, maar Victor kreeg intussen wel het bezoek van burgemeester Luc De Ryck, die hem de attenties van het koninklijk paleis en het gemeentebestuur overhandigde.

De eeuweling krijgt eerstdaags nog ander hoog bezoek. De voorzitter van de Nationale Duivenbond komt hem feliciteren en daar is een goede reden voor: Victor speelt al sinds zijn 14de met de duiven en 86 jaar later doet hij dat nog altijd met evenveel plezier. Als 100-jarige is hij zonder twijfel ‘s werelds oudste duivenmelker.

Victor werd geboren in Temse op 20 juli 1920 in het huis in de Brandstraat, waar hij ook nu nog woont. Hij was de jongste van twee. Zijn vader was aanvankelijk klompenmaker, later arbeider op Nobels-Peelman. Hij liep school op de Velle en werd op zijn 14de werkzaam bij landbouwers. Van 1941 tot zijn prepensioen (1978) was hij spantenplooier op de Boelwerf. Op 8 april 1943 trad hij in het huwelijk met Philomena Verwulgen (1922-2006). Zij kregen 3 kinderen: Lauraine (1944-2009), Paula (°1946) en José (°1949).

Duivenmelken is zijn lang leven. Hij begon ermee op zijn 14de en groeide uit tot één der meest enthousiaste spelers in de regio. In zijn gloriejaren had hij 120 duiven, nu heeft hij er nog een 30-tal. Rijk is hij er niet van geworden, maar wel gelukkig.

Victor is de tweede Vellenaar die 100 wordt. Eerder dit jaar overleed Anna Vermeulen op 104-jarige leeftijd.
Victors gezichtsvermogen is niet meer zoals weleer, maar overigens geniet hij nog steeds een uitstekende gezondheid, onwaarschijnlijk voor een 100-jarige.

100-jarigen in Temse

Sinds de fusie van gemeenten (1977) heeft Temse meer dan 30 eeuwelingen op de teller. Florke Bogaerts (1909-2015) is met 106 jaar dé ouderdomsdeken, gevolgd door 4 inwoners die 104 werden. Op dit ogenblik zijn 7 eeuwelingen in leven, aangevoerd door Honorina Michiels, die op 6 juni 103 werd. Als kloosterzuster Jeanne De Cock op 17 december 100 wordt, telt de gemeente 8 eeuwelingen. Volgend jaar kunnen er nog eens 8 bijkomen, want Temse telt 8 inwoners in leven geboren in 1921.

Victor De Cauwer met zoon José en dochter Paula.

Gemeentebestuur neemt extra stappen ter bestrijding van Covid 19

Geen kermissen en verplicht op zak hebben van een mondmasker

Op donderdag 23 juli vergaderde de Veiligheidscel van het Lokaal bestuur, voorgezeten door burgemeester Luc De Ryck. De huidige situatie werd geëvalueerd en er werd overlegd omtrent de verder te nemen stappen.

Aanvullend bij de door de Nationale Veiligheidsraad besliste maatregelen, formuleerde de Cel de volgende adviezen:

• Het annuleren van kermissen en de eraan verbonden activiteiten en organisaties.

• Verplichting tot het permanent op zak hebben van een mondmasker.
Burgemeester Luc De Ryck besliste deze adviezen te volgen en om te zetten in burgemeestersbesluiten.

In concreto betekent dit dat Velle-kermis, gepland op 7-11 augustus, dit jaar niet zal plaatsvinden: geen kermis, jaarmarkt, wielerwedstrijden, go-cartrace…

De verplichting tot het permanent op zak hebben van een mondmasker is een extra maatregel, bijkomend bij de eerder besliste verplichtingen tot het dragen van een mondmasker. Het verplicht bij zich hebben biedt de mogelijkheid er in alle (ook niet te voorziene) omstandigheden gebruik van te maken.

De verplichting gaat in op maandag 27 juli. De beslissing tot het dragen van een mondmasker op de vrijdagmarkt gaat in op vrijdag 31 juli.

Tot dusver was er onduidelijkheid omtrent het al dan niet verplicht dragen van een mondmasker in fritures en afhaalzaken, maar door de beslissing van de Veiligheidsraad dat in de horeca voortaan een verplichting geldt, wordt deze onduidelijkheid opgeheven: ook daar moet men dus een mondmasker dragen.

Aan de politie was eerder al opgedragen de controles te verscherpen, niet alleen in de horeca. Daarbij wordt ook ingegaan op de talrijke signalen die de overheid ontvangt van bezorgde burgers.

De burgemeester doet eens te meer een oproep tot de bevolking om de geldende richtlijnen maximaal op te volgen.

“Zorg voor elkaar door anderen te beschermen, bescherm je jezelf. Het ware te betreuren dat onverantwoordelijken noodlottig zouden beslissen over de toekomst van velen.”

Alle activiteiten rond Velle kermis afgelast

Na negatief advies van de gemeentelijke veiligheidscel en in overleg met het Gemeentebestuur van Temse werd vanmorgen met de verschillende organisatoren samen beslist om alle activiteiten rond Velle-Kermis in het weekend van 7-11 augustus a.s. te annuleren.

De organisatoren waren voorbereid voor een veilige organisatie voor de deelnemers van hun respectievelijke activiteiten. Echter de grote jaarlijkse publieke opkomst zou in de huidige omstandigheden een veiligheidsrisico kunnen vormen. Vandaar het negatief advies van de gemeentelijke veiligheidscel.

“Tot onze grote spijt maar met alle begrip voor ieders gezondheid en veiligheid”, klinkt het bij Philippe Van Robaeys, organisator van de Go-Cart race Tijdens Velle kermis.

Ook op het water zijn maskers nodig (behalve aan tafel)

Het aantal passagiers dat op het schip mag, werd gehalveerd. 

TEMSE – Na enkele maanden lockdown kiest Rivertours uit Temse opnieuw het ruime sop. Op zondag 19 juli startte in Temse het zomerprogramma met een High Tea boottocht naar Sint-Amands en Rupelmonde en een bijkomende tocht van Temse naar Rupelmonde.

Rivertours is eind juni al opnieuw begonnen met enkele boottochten, toen nog zonder high tea. Het aantal passagiers blijft vooralsnog beperkt, al zijn er sowieso minder mensen toegelaten.

“Wegens van corona werd de capaciteit van alle passagiersschepen gehalveerd”, laat Guido Moens van Rivertours weten. “Daardoor konden de tafels op corona-afstand van elkaar geplaatst worden, en hebben alle bubbels aan boord veel meer eigen ruimte, waardoor het toegelaten is aan tafel het mondmasker af te leggen. Op de ogenblikken dat men de eigen zitplaats verlaat, is men evenwel verplicht een mondmasker te dragen.”

Het aantal passagiers dat op het schip mag, werd gehalveerd. FOTO: TNS

Wibra België vraagt gerechtelijke reorganisatie aan

De onderneming, met hoofdkantoor in Temse, wil werk maken van reddingsplan voor substantieel deel winkels in België

TEMSE – Tijdens een buitengewone ondernemingsraad, in het hoofdkantoor van de winkelketen aan de Frank Van Dyckelaan, op de site De Zaat, heeft de directie van Wibra België aangekondigd dat ze een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie gaat indienen.

De 81 Belgische Wibra-winkels, waaronder in Sint-Niklaas, Lokeren en Dendermonde, hebben al langer te lijden onder het moeilijke economische klimaat, de hoge arbeidskosten en de toenemende concurrentie.

In 2019 werden verscheidene herstelmaatregelen genomen om Wibra’s organisatorische en commerciële slagkracht in België te versterken. Een specifiek departement werd aangesteld om voorraden beter in te plannen, Wibra’s marketingmix werd aangepast en er werd een Belgische countrymanager aangesteld. Daarnaast werd ook de sluiting van zes Wibra-filialen aangekondigd.

Dankzij deze ingrepen waren de cijfers in het laatste half jaar in België voorzichtig aan de beterhand. Maar de Covid-19-pandemie heeft die opwaartse trend volledig tenietgedaan.

De verlieslatende Belgische activiteiten werden traditioneel opgevangen en gecompenseerd door de andere activiteiten van de groep, maar in de huidige context is dat niet meer mogelijk. De verliezen en de opgebouwde schuldenlast maken de huidige situatie onhoudbaar.

Wibra wil in België actief blijven en zoveel mogelijk winkels en jobs behouden. De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie werd vanuit het hoofdkantoor in Temse ingediend bij de Ondernemingsrechtbank van Gent (afdeling Dendermonde).

Het hoofdkantoor van Wibra België is gevestigd op de site De Zaat (C) Google Streetview)

 

Kan kermis Temse-Velle nog doorgaan ?

TEMSE – In augustus is er op Temse-Velle kermis. Daarvoor zijn ook verschillende nevenactiviteiten gepland. Door de nieuwe  uitbraak van  Covid 19 in Temse gaat het gemeentebestuur bekijken of één en ander bijgestuurd moet worden.

“De recente cijfers zijn reden tot bezorgdheid”, stelt waarnemend burgemeester Wim Van Rossen (Open VLD) in Het Nieuwsblad. “Mocht blijken dat het verder de verkeerde kant op gaat, dan gaan wij de gepaste maatregelen treffen.”

“Er zijn bijvoorbeeld activiteiten gepland rond Velle kermis (nvdr: een go-cart race en een jaarmarkt op 9 en 10 augustus), die we dan mogelijk moeten herbekijken”, zegt Van Rossen. “Via een communiqué roepen we onze inwoners ook op om mondkapjes niet alleen te dragen wanneer het verplicht is.”

Komt de organisatie van de Go-Cart race Temse-Velle in het gedrang door de de recente uitbraak van Covid 19 in Temse ?

Bericht aan de bevolking van Temse

 Bericht aan de bewoners van Temse opgesteld door Wim Van Rossen, schepen en waarnemend burgemeester, als reactie op de berichtgeving in het VTM journaal deze middag.

Beste inwoners van Temse,

Schepen en waarnemend burgemeester Wim van Rossen (Open VLD)

Eerder vandaag werd onze gemeente vermeld tijdens het VTM-journaal in het kader van gemeenten waar zeer recent een verhoogde uitbraak van COVID-19 werd vastgesteld.

Hoewel ook in onze gemeente, net zoals in heel Vlaanderen, een stijging van bevestigde COVID-19 besmettingen kan worden waargenomen, hebben wij de afgelopen dagen geen indicaties ontvangen dat de situatie in Temse veel ernstiger zou zijn dan elders op het grondgebied.

Uiteraard nemen wij deze bewering zeer ernstig en analyseren wij dagelijks de situatie, met medewerking van de huisartsen, de hulpdiensten, het zorgpersoneel, de ordediensten en de vele verantwoordelijken op het veld. Zo zijn wij er wel degelijk van op de hoogte dat de concentratie aan COVID-19 besmettingen op bepaalde locaties hoger is dan gemiddeld. Binnen de schoot van de lokale veiligheidscel, waar de eerder vernoemde instanties vertegenwoordigd zijn, worden dan ook op zeer regelmatige tijdstippen verdere stappen ter bestrijding van COVID-19 genomen.

Voor een goed begrip: er is op dit moment geen besmetting met COVID-19 vastgesteld in onze woonzorgcentra.

Wij roepen onze inwoners op om zeker de ingeslagen weg van de genomen voorzorgsmaatregelen verder strikt op te volgen. Dit wil zeggen: mondmaskers dragen waar verplicht maar ook bij circulatie op het openbaar domein, handen wassen en voldoende afstand bewaren! De gemeentelijke overheden zullen indien nodig de gepaste maatregelen nemen voor een efficiënte bestrijding van COVID-19.

Nieuwe besmettingshaarden in de centrumgemeente

Plaatselijke huisartsen brachten besmettingen in kaart

Consternatie bij heel wat bewoners die zaterdagmiddag 18 juli het VTM nieuws bekeken.  Er zouden de voorbije dagen een abnormaal hoog aantal besmettingen vastgesteld zijn.

Schepen Wim Van Rossem (Open VLD) kreeg zaterdagmiddag plots een hele reeks berichtjes – hij bewaakt, als waarnemend burgemeester, het fort in deze vakantieperiode.

“De officiële cijfers lopen wat achter, maar bijvoorbeeld in Temse of Schaarbeek zijn er al nieuwe uitbraken”, had viroloog Marc Van Ranst op VTM Nieuws gezegd.

Enkele uren later  krijgt Van Rossen bevestiging: er zijn zestien besmettingen in zijn gemeente.

“Het gaat om twee clusters, en onze huisartsen hebben uitstekend werk verricht om de situatie in kaart te brengen”, zegt Van Rossen. “Ze zijn maar zelf met contact tracing begonnen. Dankzij hun werk weten we waar ze wonen en met wie ze contact hebben gehad, hopelijk krijgen we ook steun van nationaal om de tweede piek letterlijk de kop in te drukken. Want dit is een potentieel gevaarlijke situatie.”

Nieuw vervoersplan De Lijn voorziet rechtstreekse verbinding tussen Elversele/Tielrode en het station van Temse

BEVEREN-WAAS / KRUIBEKE / TEMSE / SINT-NIKLAAS / SINT-GILLIS-WAAS / STEKENE / MOERBEKE-WAAS / LOKEREN / WAASMUNSTER / ZELE – Vervoer op maat, dat is het codewoord van het nieuwe vervoersplan in het Waasland dat in 2022 start.

Niet alleen de bus, maar ook andere vormen van vervoer moeten de bereikbaarheid van mensen vergroten. Dat blijkt nodig, want op sommige plekken verdwijnen er bussen.
De negen gemeenten van Vervoerregio Waasland hebben woensdag het ontwerpplan voor het openbaar vervoer goedgekeurd. Bussen van De Lijn zullen in een stervormig netwerk rond Sint-Niklaas en Lokeren woonkernen verbinden. Maar er is ook plaats voor andere lijnen. Zo komt er ondermeer een nieuwe lijn van Hamme over Elversele, Waasmunster en Zele naar Laarne en Wetteren.

“Op de plaatsen waar de vraag het grootst is, verhogen we het aanbod”, zegt Carl Hanssens (N-VA), voorzitter van de vervoerregioraad.

Flextaxi’s

De huidige belbussen worden vervangen door flexbussen. Die werken volgens hetzelfde principe, alleen zal De Lijn ze niet meer uitbaten. Daarvoor moet nog een onderneming gezocht worden die het op zich wil nemen. In de regio Kruibeke/Temse/Beveren-Zuid wordt de belbus niet vervangen door een flexbus, maar komen er flextaxi’s. “De plaatselijke besturen vonden dat een beter idee dan flexbussen”, zegt Hanssens. “Want door meerdere kleine voertuigen in te zetten kan het nieuwe systeem flexibeler om met piekvragen.”

Op de belangrijke vervoersas Sint-Niklaas – Temse – Kruibeke – Antwerpen Linkeroever zal er op weekdagen elke 20 minuten een busbediening zijn. Er komt ook een rechtstreekse bediening van het station van Temse vanuit de richting van Elversele en Tielrode.

Betaalbaar

Veel vervoersmiddelen dus, maar volgens Hanssens komt er een gebruiksvriendelijk systeem zodat je bijvoorbeeld makkelijk de flexbus kan bestellen en betalen. “De prijs van de nieuwe vervoersmiddelen ligt nog niet vast, maar de gemeenten hebben duidelijk de wens uitgesproken dat het voor iedereen betaalbaar moet zijn.”

Het vervoer op maat voor personen met een handicap of mobiliteitsbeperking wordt ook verder uitgebouwd. En er komen deelfietsen aan Waasland Shopping en de stations van Temse en Zele. Nu zijn die al te vinden aan de stations van Sint-Niklaas en Lokeren.

Van een betere busverbinding tussen het Waasland en Klein-Brabant waarvoor burgerbeweging Haal de Lijn over de Brug al jaren pleit is (voorlopig?) geen spoor.

Het ontwerpplan wordt de komende maanden verder uitgewerkt, en start in januari 2022.

Twee dronken bestuurders zijn rijbewijs kwijt


Tijdens een verkeerscontrole donderdagnacht 17 juli, in de Vrijheidstraat in Temse, werden twee bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van alcohol.

Beiden, een 24-jarige en 49-jarige, uit Temse legden een positieve ademtest af. Uit de ademanalyses bleek dat beiden meer dan 1,50 promille alcohol in hun bloed hadden. Hun rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Iconische treurwilg moet wijken voor nieuwbouw WZC De reiger

TEMSE – De bewoners van woon-zorgcentrum De Reiger in Temse moeten afscheid nemen van de iconische treurwilg aan de inkom. Die wordt binnenkort gekapt. Enkele bewoners met mondmaskers verzamelden aan de grote boom voor een kleine ceremonie.

De treurwilg van meer dan honderd jaar oud moet verdwijnen voor de werken aan de herinrichting van de OCMW-campus en wordt eerstdaags gekapt. De laagbouw van De Reiger zal vervangen worden door een nieuwbouw die meer naar voren springt, in de richting van de boom. Onder het plein voor het woon-zorgcentrum komt ook een ondergrondse parking. Op de site worden na de werken nieuwe bomen geplant.

Verontwaardigd

Een treurwilg van meer dan honderd jaar oud voor de inkom van het woonzorgcentrum De Reiger in Temse wordt eerstdaags gekapt. De boom moet wijken voor de bouw van een nieuwe vleugel van het rusthuis en de aanleg van een ondergrondse parking. Heel wat mensen reageren verontwaardigd op het rooien van de iconische boom.

De werken kaderen in een grootschalige vernieuwingsoperatie van de hele OCMW-campus. De komende jaren zal er in fases heel wat veranderen. Eerst start de bouw van de ondergrondse parking. De huidige parking zal hierdoor vanaf 3 augustus niet meer beschikbaar zijn.

In een volgende fase volgt dan de nieuwbouw voor het woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje, waar onder meer ook een cafetaria, fitness, de centrale keuken en administratie in worden ondergebracht.

Auto’s ondergronds

De nieuwbouw van de Reiger komt in een grote L-vorm op de plaats van de huidige laagbouw en parking. Auto’s gaan in de toekomst ondergronds, in een halfopen parking.

Het is om die reden dat de monumentale treurwilg zal verdwijnen. Ook voor de bewoners en het personeel van het woonzorgcentrum is het een moeilijk moment. Ze organiseerden al een afscheidsmoment door in een grote cirkel rond de boom te verzamelen.

De treurwilg moet verdwijnen voor de nieuwbouw van de Reiger (foto: Tom Nuytemans)
Bewoners en personeel organiseerden een afscheidsmoment door in een grote cirkel rond de boom te verzamelen. (foto: Facebook)

Buren blussen brandende chalet met zwembadwater

TEMSE / TIELRODE – Zondag namiddag brandde een stacarvan op domein Waesmeer in Tielrode volledig uit. Een groep buren haalde een krachttoer uitgehaald om de brandende chalet te proberen blussen. Ze vormden een menselijke ketting van aan een zwembad tot aan de vuurhaard. “We blusten met emmers tot de komst van de brandweer”, klinkt het.

Een vakantiehuisje in de Cabinestraat in recreatiepark Waesmeer stond zondag kort na 17 uur in lichterlaaie. Het vuur vond een gretige prooi in de houten constructie van de stacaravan en de rubberbanden die op het dak lagen. De bewoonster, die op dat moment buiten voor haar huisje zat, werd niet gewond. Haar caravan werd wel volledig in de as gelegd.

En dat ondanks verwoede bluspogingen van haar buren, zo blijkt nu.

“Ik werd plots opgeschrikt door geklop op mijn voordeur”, doet Guy Thiry, de achterbuur van de getroffen woning in de Steenbakkersweg, het verhaal. “Het waren mijn buren die me kwamen waarschuwen dat het vakantiehuisje achter mijn afsluiting in lichterlaaie stond. Op dat moment gingen de vlammen al door het dak. We moesten snel reageren om er voor te zorgen dat niet nog meer huizen verwoest zouden worden door het vuur.”

De buurtbewoners verzamelden zich in de Steenbakkersweg aan de achterkant van de vuurhaard en bedachten snel een plan. (Bron: HN/Bert Foubert)

Vochtig houden

“Plots kwam iemand op het idee om een menselijke ketting te vormen van aan een vlakbij gelegen zwembadje tot aan het brandende huis. De eigenaar van het zwembad stemde meteen in en we begonnen emmers gevuld met water door te geven aan elkaar”, gaat Guy verder. “Op die manier konden we de omheining tussen mijn woning en die van het brandende huis heel de tijd vochtig houden. We gingen ook de vlammen zelf te lijf met het zwembadwater. Toen kort daarna de brandweer ter plaatse kwam nam die de bluswerkzaamheden over.”

Grotere schade

Mede dankzij het snelle ingrijpen van de buren kon grotere schade vermeden worden. “Maar ik besef dat wanneer de wind naar de andere kant had gewaaid, mijn woning sowieso verloren was geweest”, aldus Guy. “Een deel van de omheining en mijn gevel is nu door de hitte verschroeid, maar het kon veel erger geweest zijn.”

De bewoonster van het getroffen huis werd na de brand opgevangen bij familie in het Antwerpse. (Bron: HN/Bert Foubert)

Buurman Guy Thiry vormde samen met andere buren een menselijke ketting. (foto: (C) Bert Foubert)
Van de stacaravan schoot niks meer over (C) Bert Foubert)

 

Café De Click gaat tegen de vlakte om plaats te maken voor appartementen

TEMSE – Café en feestzaal De Click in het gehucht Velle wordt momenteel afgebroken om plaats te maken voor appartementen. Er komt een nieuwbouw met ruimte voor elf appartementen en een parkeergarage.

Verkeersoverlast

Dat is minder dan in het oorspronkelijke plan, waar sprake was van veertien appartementen. Enkele bewoners hebben begin 2019 een petitie gelanceerd tegen de bouwplannen van verschillende appartementsgebouwen in Velle, onder andere aan De Click. Ze verzamelden toen honderden handtekeningen. De initiatiefnemers vreesden dat door de komst van de appartementen het dorpskarakter zou verdwijnen en de verkeersoverlast zou toenemen.

Pleintje blijft

“Behalve een apotheek, café en frituur is er hier niks, waardoor iedereen een wagen nodig heeft om bijvoorbeeld naar de winkel te gaan”, klonk het toen.

De bewoners klaagden ook dat het pleintje tegenover café De Click zou verdwijnen voor de appartementen. Dat zal niet gebeuren, de plannen werden na het protest aangepast. De veertien appartementen werden teruggebracht tot elf, en het pleintje blijft bewaard. (Bron: HN/Tom Nuytemans)

Het oorspronkelijke pleintje (waar de graafmachine staat) blijft bewaard (foto: TNS)