Werfhekken, nadars en pijlen om vrijdagmarkt veilig te laten verlopen

TEMSE – Omdat donderdag een  feestdag is, werd door de gemeentelijke Technische Dienst vandaag woensdag alles al in gereedheid gebracht om, de eerste vrijdagmarkt sinds maart, veilig te laten verlopen.

Aan de in – en uitgangen worden werfhekken geplaatst met de nodige signalisatie. Er werden op diverse plaatsen ook pijlen aangebracht.

De hoofdingang van de markt is langs de Kasteelstraat. De hoofduitgang langs de Oeverstraat.

“Aan de Dijkstraat en de Wilfordkaai kan men zowel op als af de Markt”, stelt burgemeester Luc De Ryck. “Fietsers, die van de Wilfordkaai komen, en naar de Zaat moeten, dienen af te stappen en te voet via de benedenzijde van de Markt naar de Dijkstraat te gaan.”

“De tweewielers die van de Zaat komen en richting Wilfordkaai willen zullen moeten rondgaan. Zij moeten met de fiets aan de hand, ook het circulatieplan volgen. Dit wil zeggen langs de bovenzijde van de markt zo naar de kaai. Maandag volgt er trouwens een evaluatie.”

Meer foto’s, klik hier

 

Wekelijkse vrijdagmarkt met heel wat maatregelen en een verplicht circulatieplan (UPDATE)


²TEMSE – Het schepencollege besliste in zitting van 18 mei jl. tot heropstart van de wekelijkse vrijdagmarkt in Temse vanaf vrijdag 22 mei 2020 onder strikte voorwaarden.

“Het marktplan werd gedeeltelijk aangepast, zodat enkel de marktkramers met een vaste standplaats, dat zijn 48 kramen, worden toegelaten”, aldus burgemeester Luc De Ryck. “Tussen de kramen wordt een veilige afstand gehouden. De wandelgangen worden ook voldoende breed gemaakt.”

De nodige preventieve maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus:

Er is een circulatieplan van toepassing met éénrichtingsverkeer voor de markbezoekers. De te volgen richting wordt aangeduid met grondmarkeringen, linten en nadars.

Er zijn ingangen aan de Kasteelstraat, de Wilfordkaai en de Dijkstraat. De uitgang van de Markt is langs de Oeverstraat, Dijkstraat en Wilfordkaai.

Er gelden heel wat regels: 

De social distancing-regels moeten te allen tijde door iedereen worden gerespecteerd. Er is daarom maximaal één bezoeker per 1,5 lopende meter kraam op de markt toegestaan. Voor de wachtrijen aan de kramen wordt om de 1,5 meter een markering aangebracht

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor marktkramers en hun personeel

Elk kraam moet eveneens middelen beschikbaar stellen om de nodige handhygiëne te garanderen

Voeding en dranken mogen niet op de markt of het openbaar domein worden geconsumeerd. Er mogen geen etenswaren of dranken in de vorm van proeverijen aan de klanten worden aangeboden.

Het gemeentebestuur stelt middelen om de nodige handhygiëne te garanderen beschikbaar bij het betreden en verlaten van de markt. Voor marktbezoekers wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen

Aan de ingangen worden op infoborden pijlen met de te volgen route aangebracht, alsook de richtlijnen om veilig te winkelen

Aan de in- en uitgangen wordt een medewerker van het gemeentebestuur (gemeenschapswacht of wijkwerker) ingeschakeld om de marktbezoekers te wijzen op het te volgen parcours en informatie te verstrekken over de hygiëneregels

De lokale politie zal toezicht uitoefenen op het naleven van de social distancing-regels en het aantal (max. 500) bezoekers op de markt. Wanneer er zich te veel volk op de markt bevindt om de afstandsregels te garanderen, zal de politie beslissen om de ingangen (tijdelijk) af te sluiten

Er dient individueel gewinkeld te worden en niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk. Een volwassene mag minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen.

“De vaste marktkramers toonden zich alvast zeer tevreden met de snelle heropstart van onze wekelijkse markt. Wij rekenen op de medewerking van de marktkramers en -bezoekers om de richtlijnen strikt toe te passen en mee op te volgen”, besluit de burgemeester.

De hoofdingang van de vrijdagmarkt is aan de Kasteelstraat, Dijkstraat of Wilfordkaai. De uitgang aan de Oeverstraat, Dijkstraat en Wilfordkaai.

Actiecomité Red de Roomacker: “Groenpool Tielrode dekmantel voor 300 extra woningen”

TIELRODE/TEMSE – Het burgerinitiatief ‘Red de Roomacker’ reageert positief op de studie ‘Groenpool Tielrode’ die onlangs werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Temse. Daarmee zal hopelijk de Durmetuin aangekocht kunnen worden door het Vlaams Gewest.

Het actiecomité vreest echter dat het college van Temse de studie selectief zal ‘lezen’ en naast de opmaak van een subsidiedossier voor de aankoop van de Durmetuin ook vlug zal starten met de onderhandelingen met Matexi om de gewraakte grote verkaveling op de Roomacker-helling te realiseren. En dat is voor het burgerinitiatief geen optie. “Het RUP moet aangepast worden”, klinkt het.

“We vinden dat deze startnota het begin moet zijn van een ruimer aankoopbeleid voor natuur- en bosgebieden in de deelgemeente”, klinkt het bij het comité. “Waarom het Ruimtelijk Uitvoeringsplan niet herzien en de bedreigde Roomackers omzetten van woon- naar natuurzone en dit gebied in één beweging samen met de Durmetuin te koop aanbieden aan het Vlaams gewest.”

De actievoerders worden in hun eisen gesteund door meer dan 1.300 handtekeningen van mensen uit Tielrode en directe omgeving.

Wat ook aanspreekt in de studie: de wens voor het opwaarderen van de Vlierbeekvallei als groene long, het ecoviaduct in de Gentstraat en de suggesties om ook andere private (woon)zones aan te kopen en om te vormen tot natuurgebied en/of zone voor ‘duurzame korte keten landbouw’. Dat laatste is hoogst interessant.

Ontwerpbureau ‘Omgeving’ leverde in opdracht van de gemeente Temse met de studie ‘Groenpool Tielrode’ een uitdagend startplan om één van de laatste groene corridors tussen de Wase cuesta en het rivierenlandschap (Durme/Schelde) te herstellen. De omschrijving van de
unieke fauna en flora uit het dossier is overweldigend en doet dromen van een veel ruimer natuurpark met linken naar de natuurgebieden langsheen de Durme en de Schelde.

De gemeenteraad van Temse keurde dit startplan goed. Het college van Temse wil dit Groenpool-plan gebruiken als onderbouw voor de subsidieaanvraag voor de aankoop van de Durmetuin in Tielrode door het Vlaams Agentschap Natuur en Bos.

De mensen van het Roomacker-comité vragen zich af of ook niet het Roomacker woongebied en de twee andere woonzones (het zogenaamde ‘Berkenbosjes-gebied en de hele voormalige AMT- steenbakkerijzone) niet mee in het subsidiedossier kunnen worden opgenomen. Daartoe dringt het comité aan om op basis van de Groenpool-studie en in samenspraak met de Vlaamse Bouwmeester de nodige stappen te zetten om voornoemde woonzones middels een aanpassing van het RUP Tielrode uit 2013 om te vormen tot bos en natuur.

Het actiecomité is , ook in coronatijden, altijd klaar om opnieuw actie te voeren

Lees hieronder het volledige artikel

Lees verder Actiecomité Red de Roomacker: “Groenpool Tielrode dekmantel voor 300 extra woningen”

Hollebeekschool schenkt ouders leerlingen een roos voor het thuisonderwijs

TEMSE – Ook in de Hollebeekschool wordt er weer les gegeven. Om de ouders te bedanken voor hun inzet bij het thuisonderwijs de voorbije weken kregen alle leerlingen een roos mee naar huis.

“Nu er weer ‘echt les’ kan gegeven worden op onze school, tenminste voor het eerste, tweede en zesde leerjaar, wilden we de ouders eens extra bedanken”, aldus directrice Caroline De Vriendt.

Alle aanwezige leerlingen kregen een roos mee naar huis met daaraan een kaartje: ‘1000x dank, we waarderen enorm de inzet thuis’ uit naam van het ganse schoolteam.

“Dit omdat zij toch al weken hun uiterste best deden om, zelfs in moeilijke werkomstandigheden, hun zoontje of dochter te begeleiden bij het schoolwerk”, stelt de directrice.

Ook de ouders van de ‘opvang’-leerlingen kregen dit.

“Met de anderen werd het via de Facebookpagina gedeeld”, klinkt het. “Omdat wij hen jammer genoeg nog niet kunnen zien, moest het wel op die manier.”

Meer foto’s, klik hier

Unizo Temse reikt hoofdprijs Lenteshopping uit

TEMSE – Tijdens het eerste weekend van maart, net voor de uitbraak van het coronavirus, organiseerde Unizo Temse de Lenteshopping. Daarbij was er door de shoppers een fiets te winnen. Die fiets werd nu uitgereikt aan de gelukkig winnaar.

“Door de coronacrisis doen we deze prijsuitreiking iets later dan gewoonlijk”, aldus Stijn Teugels, voorzitter van de lokale afdeling van Unizo. “Daardoor moesten we dit gebeuren ook anders organiseren, met inachtname van de social distancing.”

Normaal gezien is de prijsuitreiking er eentje met meer toeters en bellen en een receptie achteraf. Door de geldende regels was dit niet mogelijk.

“Omdat de winnares op de site De Zaat woont besloten we de prijs in open lucht, aan het dijkpad aan de Schelde te overhandigen.”

Winnares van de fiets werd Nicole Smet. Zij kreeg het winnende biljet bij damesboetiek Consenza uit de Vrijheidstraat. De fiets van zowat 1000 euro werd geschonken door Yannick Eeckelaert van The Bikestore aan de Krijgsbaan.

“Het is de eerste keer dat zij deelnam aan de onze Lenteshopping en ze wint meteen de hoofdprijs”, glunderde Stijn Teugels.

Jaarlijkse organiseert Unizo ook de Sleutelbraderij in september. Of die door de coronacrisis dit jaar zal kunnen doorgaan is nog niet bekend.

“We hebben voorlopig nog geen voorbereidingen getroffen hiervoor”, stelt de voorzitter. “We wachten nog even de beslissingen af van de Veiligheidsraad. Maar de social distancing bewaren op een evenement met, bij mooi weer, heel wat bezoekers zal niet zo makkelijk zijn.”

vlnr.: Yannick Eeckelaert (The Bikestore), Stijn Teugels (VZ Unizo Temse), Gwen (Consenza), winnares Nicole Smet en Johan Nees (penningmeester Unizo Temse)

“Veel bestuurders duwen het gaspedaal te diep in”

Buurtbewoner vraagt in open brief maatregelen voor verkeersoverlast aan De Zaat

TEMSE – Chris Verbeeck heeft in naam van de wijkbewoners van De Zaat een open brief geschreven naar het gemeentebestuur, waarin hij de overlast van het verkeer aanklaagt. De gemeente heeft wel oren naar de klacht. De Zaat wordt binnenkort een zone dertig.

“De Zaat staat in ons mobiliteitsplan en zal deel uitmaken van een zone 30”
Lieve Truyman, schepen van Mobiliteit

284 wagens rijden er op een zaterdag tussen 12 en 13 uur door de Philippe Saveryslaan, zo heeft Chris Verbeeck geteld en genoteerd in zijn open brief. “Velen daarvan duwden hun gaspedaal diep in, wat de veiligheid van de zwakke weggebruiker – er is trouwens geen fietspad – niet ten goede komt.”

Simpele oplossing

De Philippe Saveryslaan is een drukke baan voor zo’n smalle weg, zegt Chris. “We hebben het geluk, of de pech, dat hier een Delhaize en Carrefour zijn. Dat lokt vaak heel wat verkeer.”

Omdat er in de wijk nog enkele woonblokken worden bijgebouwd, vreest Chris dat er tegen 2023 nog eens zeker zeventig auto’s van buurtbewoners zullen bijkomen. Volgens hem is er een simpele oplossing. “De Tekenaarslaan loopt evenwijdig met de Philippe Saverys- laan, maar die wordt nauwelijks gebruikt”, zegt hij. Door van de Tekenaarslaan en de Philippe Saveryslaan straten met enkele richting te maken, creëert men in feite een heel grote rotonde. “Zo kan het verkeer in de Philippe Saveryslaan met de helft afnemen.”

Chris wil in de nabije toekomst ook een comité oprichten met buurtbewoners. “Want dan sta je toch sterker”, zegt hij.

“Als de hele coronasituatie is gaan liggen, willen we graag eens in gesprek gaan met het bestuur. We begrijpen ook wel dat een oplossing er niet van vandaag op morgen kan komen. Daarom stellen we een snelheidsbeperking voor. Heel het centrum van Temse is immers een zone 30, maar in De Zaat mag je 50.”

Zone 30

Vorig jaar werden er enkele mobiliteitsvergaderingen belegd door mobiliteitsschepen Lieve Truyman (N-VA), waarin ook het verkeer op en rond De Zaat ter sprake kwam.

“Bij de beslissing over het nieuwe mobiliteitsplan voor Groot-Temse werd er met geen woord gerept over De Zaat, aldus Chris.

“We hebben meer dan vierhonderd ideeën gekregen”, reageert schepen Truyman. “Die zijn evenwel niet allemaal realiseerbaar. Maar De Zaat komt wel degelijk voor in ons mobiliteitsplan, dat in februari dit jaar werd goedgekeurd.”

“De wijk zal deel uitmaken van de zone 30 die nu al in het centrum geldt. Enkele richting invoeren is makkelijk gezegd, maar moeilijker uitvoerbaar. Bovendien is er ook een circulatieplan voor vrachtwagens, die mogen niet door het centrum rijden. Vrachtverkeer naar Delhaize zal dus altijd langs de Philippe Saveryslaan gaan.” (Bron: HN/Tom Nuytemans)

Buurtbewoner Chris Verbeeck vreest in de toekomst nog meer verkeer in de Philippe Saveryslaan. (foto: Tom Nuytemans)

Extra politiepatrouilles na aanhoudend vandalisme aan woning van gezin

TEMSE – De politie gaat extra patrouilles uitvoeren in de buurt van de Philemon Haumanstraat in Temse.

Het toezicht komt er omdat een gezin uit de straat al een week lang af te rekenen krijgt met vandalisme en bedreigingen.

“Onze voordeur werd ingestampt en er werd met een loodjesgeweer op ons raam geschoten”, getuigen ze. “Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag werden er twee grote betonblokken door ons raam naar binnen gegooid. Het houdt maar niet op.”

De brandweer moest ter plaatse komen om de ramen van de woning met houten panelen dicht te spijkeren. De daders zijn voorlopig nog onbekend. Ook naar hun motief is het voor de geviseerde familie nog gissen.

“We kunnen niets anders bedenken dan dat men ons hier wil wegpesten. Ondertussen wonen we er al dertig jaar en dit huis is onze eigendom. Ons zomaar laten wegjagen, dat willen we niet.”

De politie onderzoekt de zaak. Het vandalisme aan de woning blijkt niet het enige geval van overlast te zijn in de buurt. (Bron: HN/Bert Foubert)

De brandweer spijkerde de ramen voorlopig dicht (foto: Bert Foubert)

 

Restanten drugsplantage gedumpt in Schouselbroek

TEMSE/STEENDORP – In de Lange Dreef in het Schouselbroek in Steendorp is woensdagochtend een groot sluikstort aangetroffen met restanten van een cannabisplantage. Dat schrijft Het Laatste Nieuws/Temse.

Het waren wandelaars die alarm sloegen. De politie is een onderzoek gestart.

Het sluikstort werden gevonden in een doodlopende dreef tussen de Scouselestraat en de Scheldedijk in Steendorp. Het gaat om een groot aantal zakken teelaarde en lege bidons van meststoffen.

De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op. Van de daders is voorlopig geen enkel spoor. De milieudienst zal het stort opruimen.

(C) Facebook
(C) Facebook

Gemeentebestuur deelt bons uit om aankopen bij lokale handelaars te belonen

TEMSE – Ter ondersteuning van de lokale handelaars, tijdens deze coronacrisis, organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met de lokale Unizo-afdeling een kooptombola.

“Het gemeentebestuur is creatief te werk gegaan bij het uitwerken van steunmaatregelen voor de lokale handelaars”, vertelt Stephan Van der Gucht, schepen van Lokale Economie (N-VA). “We gaan 15 000 euro aan ‘Winkelhieren’-cadeaubons uitdelen. Het is een creatieve manier om het winkelen in Temse nieuw leven in te blazen.”

“De prijzen zijn vooral aankoopbons bij de handelaars, maar ook restaurantcheques of bons die geldig zijn bij het cultureel centrum. De duurste prijzen zijn enkele ballonvaarten.

Supermarkten zijn wel uitgesloten van deelname aan de actie.

“Dit omdat we echt wel onze lokale handelaars willen ondersteunen tijdens deze moeilijke periode”, klinkt het bij de schepen. “Naast de kooptombola gaan we de terrasbelasting voor de horecazaken met 50 procent verminderen dit jaar. En het innen van de belastingen en retributies voor de handelaars wordt opgeschort tot 1 september.”

“Alle lokale handelaars, ondernemers, horecazaken kunnen deelnemen aan de actie.

“Hopelijk doen er zoveel mogelijk handelszaken mee met de actie”, klinkt het bij Van der Gucht. “We zijn volop bezig met de uitrol naar de handelaars toe en hopelijk kunnen we hiermee samen een positief verhaal schrijven.”

Naast de kooptombola zullen er ook 1500 drankbonnetjes verdeeld worden, te consumeren in de plaatselijke cafés, snackbars, ijssalons.

Het gemeentebestuur stelt posters, stickers, antwoordkaartjes en een antwoordbox ter beschikking. Unizo Temse neemt de promotie van de actie voor zijn rekening.

“We delen 15000 euro aan bons uit om lokale handelaar te ondersteunen” vlnr: Jean-Marie Van Hoeylandt (secretaris Unizo Temse), VZ Unizo Temse Stijn Teugels en schepen Stephan Van der Gucht.

Klik hieronder door voor de volledige prijzenpot…

Lees verder Gemeentebestuur deelt bons uit om aankopen bij lokale handelaars te belonen

Opnieuw parkeercontroles vanaf 18 mei.

TEMSE – Naar aanleiding van de coronacrisis zijn de controles op het betalend parkeren opgeschort sinds 31 maart. Vanaf 18 mei zullen er opnieuw controles zijn.

Tijdens de eerste week van de heropening van de winkels kan er dus nog gratis geparkeerd worden in Temse.

Het college van burgemeester en schepenen besliste – in overleg met de parkeerfirma – om de parkeercontroles, volgens dezelfde richtlijnen als voorheen, te hervatten op maandag 18 mei.

Ook parkeren op de Wilfordkaai is vanaf dan opnieuw betalend. De mobilhomeparking blijft tot nader order gesloten.

“Werken Dorpsstraat schieten goed op”

TEMSE/ELVERSELE – De werkzaamheden in de Dorpstraat in Elversele schieten zeer goed op. Dat laat  schepen van Openbare Werken Lieve Truyman (N-VA) weten via haar Facebook account.

“Ondanks Covid-19 heeft de werf maximaal tien dagen stil gelegen”, klinkt het bij de schepen “De aannemer en zijn werkmannen zijn niet bij de pakken blijven zitten en hebben het werk hervat van zodra er groen licht werd gegeven. Zij passen de nodige maatregelen toe. Het delicaatste rioleringsdeel is nu bijna klaar. Het plaatsen van een nieuwe collector. Laat ons hopen dat we geen onvoorziene omstandigheden meer tegenkomen.”

Riopact legt een gescheiden rioleringsstelsel aan in de Dorpstraat. Dit vanaf het rondpunt aan de N41 tot aan de Hof ter Elstlaan. Het Lokaal Bestuur maakt van deze gelegenheid gebruik om de wegenis en de voetpaden opnieuw aan te leggen.

Ganse dag lange wachtrij aan supermarktketen Action

Viroloog Steven Van Gucht betreurt lange wachtrijen
TEMSE – Net zoals aan vele vestigingen van supermarktketen Action stond er ook in Temse  maandag een lange wachtrij. Bij de andere ketenwinkels zoals Zeeman en Kruidvat en de lokale handelaars was er geen overrompeling.

Bij Action in de Sint-Amelbergalaan had zich van bij de opening, tegen de aanbevelingen van de experten in, al een rij gevormd over de ganse lengte van de parking. ’s Namiddags rond 14.30 uur stonden de klanten zelfs van aan de inkom tot aan de oprit van de parking. Wachttijden van bijna één uur waren geen uitzondering.

Viroloog Steven Van Gucht betreurt de lange wachtrijen aan de winkels. Dat zei hij in VTM NIEUWS. “Dit is jammer natuurlijk”, aldus Van Gucht. “De mensen gaan beter zo gespreid mogelijk winkelen. Het is beter om een beetje langer te wachten om naar de winkel te gaan. Als men ziet dat het heel druk is, keer dan terug en doe iets anders. Vermijd lange wachtrijen en met veel volk in een gesloten ruimte staan.”

Bij textielketen Zeeman in de August Wautersstraat vielen de wachttijden mee. Daar stonden meestal maar enkele klanten aan te schuiven. Daardoor moest men er slechts enkele minuten geduld oefenen.

Ook bij de lokale handelaars moest men niet aanschuiven.

Bij de opening van de winkel (foto: (C) Facebook)
Toestand rond 14.30 uur (boven/onder)

 

JOC De Nartist organiseert ‘Kotconcerten’ ter vervanging van de afgelaste Parkfeesten

JOC is op zoek naar leuke locaties

TEMSE – In Juli gaat JOC Den Artist Live op de sociale media. In plaats van de Parkfeesten , die door de maatregelen tegen het coronavirus afgelast zijn, zullen ze Kotconcerten organiseren. Daarvoor is men op zoek naar leuke locaties in Temse.

“JOC De Nartist gaat in juli live. Corona kan en mag ons niet stoppen. We mogen met zijn allen niet van muziek genieten in het Park. Dan doen we het in het mini in iemand zijn kot”, vertellen Liana Maes en Kato Van Hoorick van het jeugdhuis.

“En iedereen kan erbij zijn. Elke woensdagavond in juli willen wij met het JOC, DJ’s en kleine bands op leuke, zotte locaties laten optreden voor een heel beperkt publiek, afhankelijk van de verdere lockdown-beslissingen. Toch zullen wij een groot publiek laten genieten van het optreden via een livestream. Dit via onze sociale media kanalen (JOC @Facebook & Instagram red.)”

“Wij zoeken hiervoor mensen in Temse die hun huis, tuin, schuur, terras willen openstellen en muzikanten die hun talent willen delen.”

Heb jij een ruime tuin, een grote living en liefde voor muziek? Neem contact tijdens kantooruren via 03 711 16 50 of joc@temse.be

De Verkiezing van de Leukste – Blijf in uw Kot selfie 2020

Selfie’s doorsturen kan tot 15 mei !!!

TEMSE – Omdat iedereen in zijn kot moeten blijven door de maatregelen door het coronavirus organiseert Editietemse in samenwerking met stripfiguurtje De Mekker van Temst, van geestelijke vader tekenaar Amin Rahouti, de Verkiezing van de Leukste ‘Blijf in uw Kot’ – selfie van groot-Temse.

Iedereen die een link heeft met Temse of de deelgemeenten kan een leuke, grappige of knotsgekke selfie doorsturen – gemaakt In zijn KOT (tuin, terras…) – met zijn/haar gezin, partner of zelfs huisdier (hond, kat, kip, konijn, papegaai, ezel, goudvis enz….).

Opgelet !!! Gewone foto’s komen niet in aanmerking, enkel selfies !!!

Verkleedpartijen hierbij zijn niet verboden.
De foto’s moeten doorgestuurd worden ten laatste op vrijdag 15 mei 2020 enkel via mail: coronaselfie@editietemse.be. met vermelding: ‘ Ik heb nota genomen van het reglement’.

Foto’s doorgestuurd via Facebook of Messenger nemen niet deel aan de verkiezing.
Het reglement van de verkiezing leest men op de Facebookpagina:
De-verkiezing-van-de-Leukste-Blijf-in-uw-Kot-Selfie-2020

De winnaar krijgt zijn/haar foto op canvas en prijzen van lokale sponsors ter waarde van 200 euro !!!

Met dank aan Kaai 22, De Sampan, Frituur Bengie’s – Best Belgian Fries – Mokkebier, gemeente Temse en Clips & Things !!!