Komende zondag weer streekproductenbeurs

TEMSE – De Confrérie Gouden Sleutel en lokale handelaars stellen voor de tweede keer typische streekproducten uit Temse voor. Komende zondag 28 april in de feestzaal van het gemeentehuis op de Markt.
Komende zondag voor de tweede keer !

Je kan kennismaken met lokale handelaars die lekkernijen maken volgens aloude recepten die van generatie op generatie werden doorgegeven: charcuteriebereidingen, paling in ’t groen, ambachtelijk gebrouwen streekbier, producten van de Molens van Temse en een herboriste…

Proeven van vakmanschap en ambachtelijke producten staan centraal. Ook producten kopen is mogelijk.

De toegang is gratis.

Deze activiteit maakt deel uit van het programma van Temse ter gelegenheid van Erfgoeddag. Het gaat hier om smakelijk erfgoed: het proeven van ambachtelijke producten van Temse.

Vlaamse Beiaard Vereniging (VBV) op bezoek in Temse

TEMSE – Op paasmaandag 22 april hield de VBV haar jaarlijkse ‘beiaarddag’. De Vlaamse Beiaardvereniging heeft tot doel de beiaardkunst in het algemeen en de Vlaamse beiaardkunst in het bijzonder te promoten. Zij legt een band tussen beiaardiers, student-beiaardiers en alle mogelijke instanties en personen die ijveren voor de beiaardkunst.

De leden startten hun beiaarddag in Puurs, waar een nieuwe beiaard in de kerktoren werd geplaatst.

In de namiddag was Temse aan de beurt, interessant omwille van de uitgebreide beiaard, met klokken van respectievelijk Perner en Eijsbouts en kennisname van de allernieuwste computer voor het automatisch spel. Ca. 30 beiaardiers werden verwelkomd door burgemeester Luc De Ryck en kregen toelichting door Temses beiaardiers Joannes Thuy en Jos D’hollander. Die laatste bracht hulde aan Temse en aan de burgemeester, die er destijds voor zorgde dat de gemeente over een volwaardige beiaard met 40 klokken kreeg.
Daarna trokken de bezoekers naar de toren op het gemeentehuis en brachten er elk om beurt een exclusief beiaardconcert. Iedereen was zich enthousiast over hoe de beiaard in het cultureel en toeristisch aanbod van Temse verweven is en beschouwde dit als een voorbeeld voor andere steden en gemeenten.

Onder de beiaardiers waren ook Nederlanders: de beiaardiers van Utrecht, Nieuwegein, Breda en Alkmaar.

V.l.n.r. Koen Van Assche, voorzitter VBV en beiaardier van Antwerpen, Jos D’hollander, burgemeester Luc De Ryck, Koen Cosaert, directeur Beiaardschool Mechelen, en Joannes Thuy. De persoon achter de burgemeester is Jo Haazen, de vroegere beiaardier van Antwerpen en nu professor in Sint-Petersburg.

 

Wilfordkaai 18: van ’t Schippershuys (17de eeuw) over Bistro tot ‘De Steiger’

Vernieuwde brasserie  opent op vrijdag 19 april

TEMSE – Vrijdag 19 april opent in het voormalige pand van ‘Den Bistro’ brasserie De Steiger de deuren. Na grondige verbouwings – en aanpassingswerken zal zaakvoerder Brent Jannssens een nieuw hoofdstuk toevoegen aan de rijke horecageschiedenis van het pand.

“De Wilfordkaai is al eeuwenlang het epicentrum van het horecagebeuren in Temse”, aldus burgemeester Luc De Ryck. “De locatie heeft een eeuwenoude traditie: al in de 17de eeuw was er een herberg gevestigd.”

De Steiger is een brasserie (géén café), met een uitgebreide spijskaart. Zij is alle dagen open, op uitzondering van dinsdag en woensdag.

Temses toerisme kende zijn doorbraak in de tweede helft van de 19de eeuw dankzij de komst van de Wilfordboten (1857) en de Scheldebrug (1870), die bovendien de intrede van de locomotief mogelijk maakte. De horeca speelde daarin een vooraanstaande rol.

Eén van de belangrijkste horeca-etablissementen doorheen de eeuwen bevond zich op de plaats van taverne De Steiger. De herberg wordt voor het eerst in de archieven aangetroffen in 1694 onder de naam Schippershuys. Begin jaren 1880 werd hij gesloopt en vervangen door het huidige gebouw, met als toepasselijke naam ‘t Oud Schippers Huis. De eerste zaakvoerders (1883-1928) waren Pieter De Lee en Coleta De Wachter, de overgrootouders (langs vaderszijde) van burgemeester Luc De Ryck.

Na verschillende nieuwe uitbaters evolueerde de zaak in 1960 tot restaurant. In 1983 begon het pand een nieuw leven als taverne onder de naam Bistro.

Toen het ondernemende echtpaar Peter Janssens (bestuurder Scheldewerf Rupelmonde) en Patsy Goiris (zaakvoerster De Knuffelbeer) begin 2019 vernam dat de uitbating van Bistro zou stilvallen, wensten zij de zaak zelf in handen te nemen, of liever: in handen te geven van zoonlief: Brent. De opening is voorafgegaan door grondige verbouwings- en aanpassingswerken.

Onder de naam De Steiger beleeft de eeuwenoude horecalocatie een verrijzenis. Als brasserie die zich focust op hoge kwaliteit en zich richt tot het breedste publiek, zal de vernieuwde zaak zonder twijfel nieuwe kleurrijke bladzijden toevoegen aan de rijke horecageschiedenis van Temse.

Foto uit de Oude Doos (voor WO I). Waar zich nu brasserie De Steiger bevindt, stond vroeger herberg ’t Oud Schippers Huis.

Nieuwe Sportraad 2019-2024 is samengesteld

TEMSE – Telkens na de gemeenteraadsverkiezingen, aan het begin van de nieuwe legislatuur, dient er ook een nieuwe Sportraad samengesteld te worden. De Sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.

“De raad doet dit onder andere door advies te geven aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, inzake sportaangelegenheden”, aldus voorzitter Bert Rooman. “De leden zijn erkende sportverenigingen.”

Schepen van Sport ( Wim Van Rossen (Open VLD)) en de sportfunctionaris(sen) zijn de waarnemers en informatieverstrekkers.

Voor deze legislatuur werden volgende kandidaten verkozen door de Algemene Vergadering:

-Voorzitter: Rooman Bert ( Krachtbal)

-Ondervoorzitter : De Kerf Ronny ( Ski- en Bootclub De Durme)

-Secretaris: Suykens Anne Marie ( Kon. Temse Watersportvereniging)

-Penningmeester : Van Lombergen Robert ( KSV Temse)

-Verbeke Hans ( Korfbal)

-Buytaert Luc ( The Black Panters)

-Dierick Katja ( Rapid Hockey Club Temse)

-Gyselinck Henri ( Turnkring WIK/KWIK Gym )

-Pauwels Samy ( Turnkring Willen is Kunnen)

-Acke Eddy ( Biljartverbond Temse)

-Weyn Winny ( Vertegenwoordigster scholen)

-Van Rompaey Kristel ( WBA Foxes )—> Opvolgster niet stemgerechtigd

 

Vlaams geld voor rioleringen in Temse

TEMSE – Het gemeentebestuur van Temse krijgt vanuit het Vlaams Gewest een financieel duwtje in de rug voor riolering. Dit dubbele investeringspakket werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op vraag van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V).

Concreet betreft het de volgende werken voor 2019-2023:

– Aansluiting groene clusters Hofstraat en Kerkstraat, kostprijs rioleringswerken: 1.119.000 euro

– Aansluiting Stokthoekstraat-Bokmolenstraat-Oudestraat, kostprijs rioleringswerken: 1.460.000 euro

Dankzij deze investering kunnen de riolerings- en zuiveringsgraad verder worden opgekrikt. Dat duurzaam moet worden omgesprongen met water is algemeen geweten, maar met deze financiële injectie wordt weer een stap vooruit gezet.

“Niet alleen bovengrondse zichtbare investeringen zijn belangrijk, maar zeker de ondergrondse verbeteren de levenskwaliteit”, stelt Vlaams minister Koen Van den Heuvel in dit verband. “Ik geloof sterk in de kracht van lokale besturen, maar het is noodzakelijk dat het Vlaams gewest hen ondersteunt in hun opdracht op het vlak van riolering. Daarom wordt in totaal wordt voor meer dan een half miljard euro geïnvesteerd.”

 

Familie Guiette komt kijken naar schilderijen van Jules Guiette (1852-1901) op het gemeentehuis

TEMSE – Op de eerste verdieping van het gemeentehuis (Markt) etaleert het gemeentebestuur het kruim van zijn kunstwerken, zowel van de hand van Temsese artiesten als van kunstenaars die Temse als onderwerp kozen.

In deze laatste categorie neemt Jules Guiette (1852-1901) een bevoorrechte plaats in. Deze eminente Antwerpse kunstschilder borstelde meermaals de skyline van Temse en 2 van zijn prachtige schilderijen hangen op de eerste verdieping van het gemeentehuis: het grootste in de inkomhal, het andere in het kabinet van de burgemeester.

Toen burgemeester Luc De Ryck vernam dat er een naamgenoot in Temse woonde, nodigde hij de familie uit om een kijkje te komen nemen. En dat gebeurde op woensdag 10 april. Véronique Guiette bracht (vergezeld van haar 2 zoontjes), vertegenwoordiger van de 5de generatie, een bezoek aan het gemeentehuis en genoot van het werk (en hun ereplaats) op het gemeentehuis. Uiteraard werden meerdere foto’s aan het familiearchief toegevoegd.

Véronique Guiette met burgemeester Luc De Ryck…
…en haar 2 zoontjes

 

Wie wil getuigen, wie heeft foto’s voor film: “Temse tijdens WO II”

TEMSE – Het rijk gevulde palmares van de Waaslandse Videoclub Temse en haar leden wordt mede gekleurd door historische documentaires over Temse. Vorig jaar realiseerde Rudy Bredael de ontroerende film ‘Temse in WO I’ naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het einde van WO I.

In het zog daarvan werken Rudy Bredael en Walter Dierick aan de documentaire ‘Temse in WO II’ in het kader van de 75ste verjaardag van het einde van WO II. Zij hebben daarbij aandacht voor het dagelijkse leven tijdens de bezetting, de vliegende bommen, het einde van de oorlog en de bevrijding. Zij willen vooral ook gebruik maken van getuigenissen van overlevenden, mensen die het als volwassene of kind van nabij hebben meegemaakt. Ook foto’s en andere documentatie zijn welkom.

Langs deze weg doen de initiatiefnemers een oproep tot de bevolking.
personen die willen getuigen en/of documentatie ter beschikking hebben, kunnen contact opnemen met

Rudy Bredael, Eupenlaan 29, Temse, 0479 68 13 34, rudy.bredael@skynet.be
Walter Dierick, Oeverstraat 20, Temse, 0473 65 71 95, walter@postdata.be

Foto: (C) HLN

Aftredend voorzitter Sociale Bouwmaatschappij ontgoocheld in de politiek

TEMSE – Volgende maand neemt Koen De Clercq afscheid als voorzitter van de sociale Bouwmaatschappij Woonanker Waas. Na 12 jaar loopt zijn mandaat ten einde. Dan neemt voormalig schepen van Toerisme en Financiën Franky De Graeve (CD&V) de voorzittersstoel over. Iets wat bij De Clercq voor veel ontgoocheling zorgt, daarom neemt hij ook volledig afscheid van het politieke toneel in Temse.

“Ondanks mijn kandidatuur ben ik door het partijbestuur niet meer herkozen als voorzitter van WoonAnker Waas. Franky De Graeve, pertinent tegenstander van sociale huisvesting, heeft gemeend om recht te hebben op dat zitje om zijn verloren gegane schepenwedde te compenseren”, stelt Koen De Clercq. “Als financiële redenen de voorrang krijgen op een goede werking en een gepassioneerd voorzitter dan wenste ik mij niet langer meer te vereenzelvigen met deze partij.”

“Ik was voorzitter van CD&V-Temse tussen 2000 en 2009. Ik leidde de verkiezingscampagnes van 2006, 2012 en 2018. Ik was webmaster en beheerde daardoor website en sociale media gedurende meer dan 15 jaar. De website van CD&V-Temse was in die periode de meest actuele en meest populaire, zelfs gelauwerd door de oppositiepartijen.”

“Ik was mee de motor achter de drie edities van de quiz “De Slimste Straat van Temse”, een organisatie van CD&V-Temse.

“Al deze energie werd niet meer gehonoreerd in een mandaat. Er werd zelfs intern binnen de partij een anti-campagne opgezet tegen mij. Hierbij maak ik duidelijk waarom ik op 8 mei volledig verdwijn uit  politiek Temse. Ik ben blij deze periode af te sluiten met de beste financiële resultaten ooit voor WoonAnker Waas”, besluit De Clercq.

Burgemeester Luc De Ryck wou geen commentaar kwijt.

Koen De Clercq was 12 jaar voorzitter van de sociale Bouwmaatschappij

Hostessen Toerisme Temse bereiden toeristisch seizoen voor

TEMSE – Als enige gemeente in Vlaanderen beschikt Temse  over eigen hostessen. Op vrijdag 5 april namen zij tijdens een gezellig samenzijn het hele jaarprogramma door.

Dat gebeurde onder leiding van voorzitter Rita Heerwegh, in aanwezigheid van burgemeester Luc De Ryck, bestuurslid-gemeenteraadslid Franky De Graeve en de partners van de hostessen.

De hostessen kijken uit naar het omvangrijke en veelbelovende toeristisch seizoen en de talrijke evenementen.

De 6 hostessen van Toerisme Temse, vooraan: Elise Van Put en Sarah Van Opstal en achteraan Elke Koppen, Nele De Ryck, Veroniek Eeckelaert en Evy Van Britsom.
De hostessen en partners met voorzitter Rita Heerwegh, burgemeester Luc De Ryck en bestuurslid Franky De Graeve.

Voor een overzicht van de evenementen 2019, klik hieronder door.

Verder lezen Hostessen Toerisme Temse bereiden toeristisch seizoen voor

Eerstesteenlegging voor het project Brabander in Tielrode met sociale assistentieflats, bejaardenflats en appartementen voor mensen met beperking.

TEMSE/TIELRODE – In Tielrode werd op vrijdag 5 april de symbolische eerste steen gelegd van project ‘De Brabander’van WoonAnker Waas. Zo genoemd omdat ooit op dezelfde plaats de mouterij van de familie De Brabander was gevestigd.

“Dit project is één van de zeven nieuwbouwprojecten in uitvoering bij WoonAnker Waas” stelde Etienne Audenaert, directeur WoonAnker Waas. “Na de fusie tussen WoonAnker en Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen op 20 juni 2018 hebben we een vliegende start genomen met zeven nieuwbouwprojecten, goed voor 94 bijkomende sociale woongelegenheden, gespreid over Tielrode, Steendorp, Kemzeke, De Klinge en Sint-Gillis-Waas. Daarnaast wordt in Stekene in 112 woningen het buitenschrijnwerk vernieuwd. Bovendien worden momenteel verschillende renovatiedossiers opgestart in 436 woningen in Stekene, Sint-Gillis-Waas en Nieuwkerken-Waas.”

Project de Brabander

“Vandaag werd symbolisch de eerste steen gelegd van ons project de Brabander” gaf Koen De Clercq, voorzitter WoonAnker Waas aan. “Het project omvat vier gebouwen : achteraan het terrein bouwen we 30 sociale assistentieflats waar we voor de zorg samenwerken met Huize Vincent, in het gebouw van de mouterij worden 9 gewone bejaardenflats gerealiseerd en  de bestaande schuur wordt omgevormd tot een ontmoetingsruimte waar zowel onze bewoners als de bewoners van Huize Vincent terecht kunnen en ook de omwonenden. Vooraan op het terrein worden 5 appartementen voorzien, waarvoor een overeenkomst wordt
afgesloten met vzw De Klokke die hier huisvesting voorzien voor mensen met een beperking.”

De samenwerking als voorbeeld voor een nauwere samenwerking tussen ‘wonen’ en ‘welzijn’.

“Naar dit moment kijken we al even uit”, reageert Bob Lenssens, die als directeur van vzw De Klokke mee aan de wieg staat van het initiatief. “De vijf  appartementen in Tielrode maken deel uit van een hele reeks kleinschalige clusterprojecten die wij de laatste jaren hebben uitgerold. Net zoals u en ik moeten ook personen met een beperking de kans krijgen om op een warme, kwalitatieve manier deel te nemen aan het leven. Zij kunnen er zelfstandig wonen, terwijl wij als zorgvoorziening de nodige ondersteuning en begeleiding voorzien. Zo zijn er op regelmatige tijdstippen huisbezoeken en zal er 24/24u telefonische permanentie zijn.”

Voor het project in Tielrode vond De Klokke een partner in de sociale huisvestingsmaatschappij WoonAnker Waas, die pleit voor betaalbare en degelijke huisvesting voor elke burger.

“Wij zijn samen in dit project gestapt. Omdat we samen manieren willen vinden om tegemoet te komen aan de enorme wachtlijsten die er zijn. De vraag naar woongelegenheid voor personen met een beperking is vandaag niet meer te overzien. Als we die mensen een volwaardige plaats willen geven in onze maatschappij moet er dringend iets gebeuren.”

Pleidooi voor samenwerking

De nieuwe appartementen krijgen een plaats aan de Antwerpsesteenweg recht tegenover Woon en Zorgcentrum Huize Vincent. Bewust, aangezien die positie ook opportuniteiten schept voor nauwere samenwerkingen.

Bob Lenssens: “De welzijnssector stelt zich vandaag de dag nog altijd heel gefragmenteerd op, terwijl samenwerking tussen de verschillende actoren net tot een betere zorgverlening kan leiden. Thuiszorg, familiale hulp, noem maar op. We hebben allemaal een gemeenschappelijk doel. Dit project moet een lans breken voor meer eenheid binnen onze sector. Niet alleen is er onze band met WoonAnker Waas, de positie van de appartementen tegenover het woon- en zorgcentrum maakt meer sociale interactie mogelijk.”

“Het ter beschikking stellen van de ontmoetingsruimte, samen met de mogelijkheden die Huize Vincent biedt, zal voor een zekere dynamiek zorgen bij alle bewoners aan beide zijden van de straat”, reageert Koen De Clercq.

Tot slot herhaalt directeur Etienne Audenaert dat WoonAnker Waas “Ook de volgende jaren de huidige activiteitsgraad wil doortrekken en maakt van de gelegenheid gebruik om een woord van dank te richten aan Koen De Clercq voor zijn actieve invulling van het voorzitterschap van de sociale huisvestingsmaatschappij gedurende twaalf jaar, een mandaat dat op 8 mei 2019 stopt.”

Geïnteresseerden ?

Wie interesse heeft in de huur van de sociale assistentieflats en de bejaardenflats, kan voor meer informatie terecht op het kantoor van WoonAnker Waas, Mariadal 1 in Temse, telefonisch via 03 771 10 33 of via mail naar info@woonankerwaas.be.

Wie interesse heeft in de huur van één van de vijf appartementen, kan een mailtje sturen naar bob.lenssens@deklokke.be voor meer informatie.

Aftredend voorzitter Koen De Clercq en directeur Etienne Audenaert onthulden symbolisch de eerste steen van project De Brabander
Ook de genodigden mochten delen in de feestvreugde
een schets van het nieuwe project

Temse-Velle begroet Vlaanderens Mooiste

TEMSE-VELLE- Met start in Antwerpen was er ook dit jaar in Temse-Velle een doortocht van Vlaanderens Mooiste, de Ronde Van Vlaanderen. Steeds een spektakel dat ook nu weer vele wielerliefhebbers richting Velle trok. De doortocht had zelfs een feestelijk tintje.

Rond 11 uur werden de renners in het centrum van het Temsese gehucht begroet door vele tientallen wielerliefhebbers, vooral dan vlakbij het plaatselijke café.  Met de aanwezigheid van de Temsese bellenman Bart Heynderickx, die de wielerkaravaan met belgerinkel begroette, kreeg de doortocht nog een extra feestelijk tintje.

Meer foto’s, klik hier

De doortocht van ‘Vlaanderens Mooiste’ in Velle lokte vele tientallen wielerliefhebbers

 

Bellenman Bart Heyndrickx zorgde voor een feestelijk tintje

 

 

Thomas en Niels bezorgen de Sharky’s toch nog een carnavalsprijs

Bazelse carnavalsvereniging Nabukodonosor toch niet onoverwinnelijk in Temse
TEMSE – Zaterdag 7 april vond in de Gulden Cop de prijsuitreiking plaats van de Leukste Carnavalsselfie van groot-Temse 2019, een organisatie van de webkrant Editietemse.be. Thomas Bauwens en Niels Vermeulen zorgden ervoor dat hun carnavalsvereniging de Sharky’s dit carnavalsseizoen toch nog een prijs in de wacht sleepten in centrumgemeente Temse.

“De verkiezing van de carnavalsselfie eist zo langzaam maar zeker toch wel zijn plaats op in carnavalsgebeuren in groot-Temse”, aldus organisator Kurt Vermeir. “Misschien kan het vanaf volgend jaar wel officieel deel uit maken van het Temsese carnavalsprogramma”.

Voor de vijfde editie van de verkiezing werden zowat dertig foto’s ingezonden.

“Waaronder ook een aantal gewone foto’s, die natuurlijk niet in aanmerking kwamen”, stelt Vermeir. “Onze redactie selecteerde tien foto’s en de jury, de voorzitters van de carnavalscomités van groot-Temse, onder leiding van kunstenaar/tekenaar Amin Rahouti, in Temse wereldberoemd van zijn stripfiguurtje de Mekker, gaven de punten.

“Het bleek al gauw dat een drietal mocht strijden voor de eerste plaats. De anderen moesten vrede nemen met een plaats in het peloton. Het stond in de sterren geschreven dat de selfie van Thomas en Niels als primus over de meet zou rijden. Zij reden de foto van enkele leden van Nabukodonosor uit Bazel, uit het wiel met vijf punten. En zo blijkt dat de Bazelse carnavalsgroep, die tijdens Temse carnaval met alle prijzen gingen lopen, toch niet onoverwinnelijk is”.

“De winnende foto is dan ook niet zomaar snel tussen de soep en de patatten gemaakt”, klinkt het. “De hoofdrolspelers staan in vol ornaat op de voorgrond, terwijl het hoofd van de carnavalswagen een belangrijke plaats opeist in de achtergrond en ook de naam van hun carnavalsvereniging niet onbreekt.”

De winnaars kregen hun selfie op canvas en enkele prijzen van lokale handelaars. Burgemeester Luc De Ryck, die de uitreiking niet wou missen, schonk de winnaars namens het gemeentebestuur een aantal prijzen waaronder enkele Temsese cadeaucheques. Als toemaatje kregen de winnaars van kunstenaar Amin Rahouti een aquarel van de Mekker met als thema carnaval.

Meer foto’s, klik hier

Vooraan vlnr.: organisator Kurt Vermeir, winnaars Thomas Bauwens en Niels Vermeulen, burgemeester Luc De Ryck en voorzitter van de jury Amin ‘De Mekker’ Rahouti.
KV De Sharky’s won dan toch nog een carnavalsprijs in Temse

Jong CD&V trok ten strijde tegen rondslingerend vuil

TEMSE – Onder een stralende zon namen leden van Jong CD&V Temse het initiatief om het centrum in te trekken en de straten te ontdoen van heel wat rondslingerend vuil. Gewapend met een afvalknijper en voldoende vuilzakken deden ze verschillende straten aan.
Ook de Kasteelstraat werd ‘aangepakt’

 

Op zondag 31 maart sloegen de jongeren van de lokale Jong CD&V afdeling de handen in elkaar in het kader van het lopende project ‘Schoon Volk’. Schoon Volk is een project van de Temsese milieudienst waarbij beroep gedaan wordt op vrijwilligers om mee de straten proper te houden. Iedereen kan zich aanmelden als vrijwilliger en krijgt het nodige materiaal ter beschikking.

Ook de CD&V jongeren voelden zich geroepen om hierin hun steentje bij te dragen.

‘Make Temse Clean Again’ klonk het enthousiast uit de mond van jongerenvoorzitter Inès De Kerf.

Na enkele uren rond te gaan en vele straten aangedaan te hebben, hadden de jongeren zonder problemen enkele vuilzakken kunnen vullen.
Opvallend waren de vele sigarettenpeuken die overal rondslingeren. Volgens Jong CD&V waren de Temsese straten properder dan verwacht. Toch blijft er nog werk aan de winkel. De bedenkingen die ze maakten tijdens hun rondtocht nemen ze zeker mee.

“Het zal zeker niet bij dit eenmalig initiatief blijven”, bevestigen de jongeren. “De liefde voor onze gemeente is zeer groot. Buiten kunnen komen, menselijk contact tijdens het opruimen en het mooie resultaat na enkele uren rond te gaan geeft ons een enorm goed gevoel, klinkt het unaniem onder de jongeren.
Wordt vervolgd zo blijkt….

 

 

 

 

Veel belangstelling voor opening toeristisch seizoen

TEMSE – Meer dan 160 belangstellenden vulden de feestzaal van het gemeentehuis bij de opening van het toeristisch seizoen 2019 op zaterdag 30 maart. Het gemeentebestuur en Toerisme Temse hadden dan ook voor een aantrekkelijk en gevarieerd programma gezorgd.

Toerisme Temse-voorzitter Rita Heerwegh sprak een welkomstwoord uit en blikte vooruit op de initiatieven van de vereniging.

Burgemeester Luc De Ryck gaf een overzicht van toeristische hoogtepunten en curiosa in 2019. Daarna interviewde hij voorname actoren in Temses toeristisch gebeuren 2019, met name:

Bart Heynderickx (de nieuwe belleman), Simonne Buytaert (co-auteur en uitgever van het fotoboek ‘Temse en deelgemeenten verrassend Anders in beeld’), Dany De Bock (zijn collectie Platenhoezen wordt momenteel geëxposeerd in het Gemeentemuseum), Marcel Philippaert (Temses 1ste Prins carnaval, die onlangs werd opgenomen in de Orde van Kaailopers), Koen Vondenbusch (internationaal gereputeerd legger van bloementapijten en andere vergankelijke kunst), Paul Geerts (de tweede vader van Suske en Wiske, auteur van ‘Tazuur en Tazijn’ = Suske en Wiske in Temse) en Lucille Feremans (50 jaar lid Toerisme Temse + beroepsfotografe, die onlangs een Lifetime Achievement Award ontving).

De burgemeester bracht ook hulde aan Lucille Feremans voor haar 50-jarige inzet voor Toerisme Temse. Zij werd met meerdere attenties bedacht.

Toerisme Temse en het gemeentebestuur organiseerden n.a.v. de opening van het toeristisch seizoen de fotowedstrijd Temse door het oog van de fotograaf. In totaal werden 441 foto’s ingezonden, afkomstig van 78 deelnemers. Alle ingezonden foto’s werden beoordeeld door Lucille Feremans (voorzitter), Jan Eeckelaert en Soames Maes.

Voorzitter Rita Heerwegh maakte tijdens de opening de 3 winnaars bekend: 1. Lieven Roelands (Kruibeke) 2. Raf Weymans (Temse) 3. Yoon Thoen (Temse). Zij ontvingen elk een uitgebreid prijzenpakket, met o.a. het fotoboek Watch Me van Lucille Feremans.

Onder de aanwezigen werden drie pakketten Producten uit Temse verloot. Het geheel werd afgesloten met een geslaagde receptie.
Alle aanwezigen ontvingen in avant-première de toeristische brochure 2019.

Meer foto’s, klik hier

Groepsfoto met vooraan zittend v.l.n.r. Franky De Graeve, Lieven Roelands, Lucille Feremans, burgemeester Luc De Ryck, voorzitter Rita Heerwegh en Raf Weymans.
Winnaars van de fotowedstrijd ‘ Temse door het oog van de fotograaf. vlnr: voorzitter jury Lucille Feremans, Lieven Roelands, voorzitter Toerisme Temse Rita Heerwegh en Raf Weymans (winnaar Yoon Thoen was niet aanwezig)