Eerstesteenlegging voor het project Brabander in Tielrode met sociale assistentieflats, bejaardenflats en appartementen voor mensen met beperking.

TEMSE/TIELRODE – In Tielrode werd op vrijdag 5 april de symbolische eerste steen gelegd van project ‘De Brabander’van WoonAnker Waas. Zo genoemd omdat ooit op dezelfde plaats de mouterij van de familie De Brabander was gevestigd.

“Dit project is één van de zeven nieuwbouwprojecten in uitvoering bij WoonAnker Waas” stelde Etienne Audenaert, directeur WoonAnker Waas. “Na de fusie tussen WoonAnker en Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen op 20 juni 2018 hebben we een vliegende start genomen met zeven nieuwbouwprojecten, goed voor 94 bijkomende sociale woongelegenheden, gespreid over Tielrode, Steendorp, Kemzeke, De Klinge en Sint-Gillis-Waas. Daarnaast wordt in Stekene in 112 woningen het buitenschrijnwerk vernieuwd. Bovendien worden momenteel verschillende renovatiedossiers opgestart in 436 woningen in Stekene, Sint-Gillis-Waas en Nieuwkerken-Waas.”

Project de Brabander

“Vandaag werd symbolisch de eerste steen gelegd van ons project de Brabander” gaf Koen De Clercq, voorzitter WoonAnker Waas aan. “Het project omvat vier gebouwen : achteraan het terrein bouwen we 30 sociale assistentieflats waar we voor de zorg samenwerken met Huize Vincent, in het gebouw van de mouterij worden 9 gewone bejaardenflats gerealiseerd en  de bestaande schuur wordt omgevormd tot een ontmoetingsruimte waar zowel onze bewoners als de bewoners van Huize Vincent terecht kunnen en ook de omwonenden. Vooraan op het terrein worden 5 appartementen voorzien, waarvoor een overeenkomst wordt
afgesloten met vzw De Klokke die hier huisvesting voorzien voor mensen met een beperking.”

De samenwerking als voorbeeld voor een nauwere samenwerking tussen ‘wonen’ en ‘welzijn’.

“Naar dit moment kijken we al even uit”, reageert Bob Lenssens, die als directeur van vzw De Klokke mee aan de wieg staat van het initiatief. “De vijf  appartementen in Tielrode maken deel uit van een hele reeks kleinschalige clusterprojecten die wij de laatste jaren hebben uitgerold. Net zoals u en ik moeten ook personen met een beperking de kans krijgen om op een warme, kwalitatieve manier deel te nemen aan het leven. Zij kunnen er zelfstandig wonen, terwijl wij als zorgvoorziening de nodige ondersteuning en begeleiding voorzien. Zo zijn er op regelmatige tijdstippen huisbezoeken en zal er 24/24u telefonische permanentie zijn.”

Voor het project in Tielrode vond De Klokke een partner in de sociale huisvestingsmaatschappij WoonAnker Waas, die pleit voor betaalbare en degelijke huisvesting voor elke burger.

“Wij zijn samen in dit project gestapt. Omdat we samen manieren willen vinden om tegemoet te komen aan de enorme wachtlijsten die er zijn. De vraag naar woongelegenheid voor personen met een beperking is vandaag niet meer te overzien. Als we die mensen een volwaardige plaats willen geven in onze maatschappij moet er dringend iets gebeuren.”

Pleidooi voor samenwerking

De nieuwe appartementen krijgen een plaats aan de Antwerpsesteenweg recht tegenover Woon en Zorgcentrum Huize Vincent. Bewust, aangezien die positie ook opportuniteiten schept voor nauwere samenwerkingen.

Bob Lenssens: “De welzijnssector stelt zich vandaag de dag nog altijd heel gefragmenteerd op, terwijl samenwerking tussen de verschillende actoren net tot een betere zorgverlening kan leiden. Thuiszorg, familiale hulp, noem maar op. We hebben allemaal een gemeenschappelijk doel. Dit project moet een lans breken voor meer eenheid binnen onze sector. Niet alleen is er onze band met WoonAnker Waas, de positie van de appartementen tegenover het woon- en zorgcentrum maakt meer sociale interactie mogelijk.”

“Het ter beschikking stellen van de ontmoetingsruimte, samen met de mogelijkheden die Huize Vincent biedt, zal voor een zekere dynamiek zorgen bij alle bewoners aan beide zijden van de straat”, reageert Koen De Clercq.

Tot slot herhaalt directeur Etienne Audenaert dat WoonAnker Waas “Ook de volgende jaren de huidige activiteitsgraad wil doortrekken en maakt van de gelegenheid gebruik om een woord van dank te richten aan Koen De Clercq voor zijn actieve invulling van het voorzitterschap van de sociale huisvestingsmaatschappij gedurende twaalf jaar, een mandaat dat op 8 mei 2019 stopt.”

Geïnteresseerden ?

Wie interesse heeft in de huur van de sociale assistentieflats en de bejaardenflats, kan voor meer informatie terecht op het kantoor van WoonAnker Waas, Mariadal 1 in Temse, telefonisch via 03 771 10 33 of via mail naar info@woonankerwaas.be.

Wie interesse heeft in de huur van één van de vijf appartementen, kan een mailtje sturen naar bob.lenssens@deklokke.be voor meer informatie.

Aftredend voorzitter Koen De Clercq en directeur Etienne Audenaert onthulden symbolisch de eerste steen van project De Brabander
Ook de genodigden mochten delen in de feestvreugde
een schets van het nieuwe project

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *