POLITIE. Bestuurders massaal geflitst in zone 30 in Elversele

TEMSE/KRUIBEKE – Vandaag deed de Politiezone Kruibeke-Temse snelheidscontroles op verschillende locaties. Er werden in totaal 521 voertuigen gecontroleerd. Daarvan werden er 110 geflitst.

Op de Houtbriel werden 21 procent van de bestuurders geflitst.

Op de Nieuwe Baan in Kruibeke en in de Hogenakkerstraat in Tielrode reed 11 procent van de bestuurders te snel. In de Hogenakkerstraat reed een bestuurder 80km/u terwijl de maximaal toegelaten snelheid 50km/u is.

In zone 30 in de Dorpstraat in Elversele werden de meeste bestuurders geflitst (81 procent). De hoogst gemeten snelheid was 58 km/u.

Corona-PV’s voor negeren avondklok

TEMSE/KRUIBEKE – Afgelopen weekend liepen enkele bestuurders tegen de lamp die na middernacht nog op de weg waren. Ze kregen een corona-pv voor het negeren van de avondklok.

Tijdens een patrouille, zaterdagnacht, in de Kruibekestraat in Kruibeke werd een voertuig onderschept om te controleren waarom deze nog op de weg was. De bestuurder en zijn passagier konden geen geldige redenen voorleggen. Beiden kregen een boete van 250 euro. De bestuurder, een 57 jarige man uit Kruibeke, legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 1,47 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd ingehouden voor zes uren.

In de Gasthuisstraat in Temse werd eveneens een voertuig onderschept ter controle van het negeren van de avondklok. Ook hier kon geen geldige redenen worden gegeven. Bestuurder en passagier kregen een Covid-boete van 250 euro. De bestuurder, een 25-jarige man uit Temse, legde een positieve ademtest af. Hij diende zijn rijbewijs voor drie uren af te geven.

Op de Nieuwe steenweg in Elversele werden ook nog twee personen aangetroffen na middernacht. Ook zij kregen een boete.

 

In memoriam: ‘De oudste actieve trainer ter wereld’ Willy Van Wauwe

Willy Van Wauwe (98) was zeventig jaar trainer bij turnvereniging Rust-Roest

TEMSE/SINT-NNIKLAAS – Vrijdagochtend is op 98-jarige leeftijd Willy Van Wauwe overleden. Decennia lang was Willy de motor van turnvereniging Rust-Roest, als penningmeester, bestuurslid en zeer gewaardeerd trainer onder wiens kundige leiding vele generaties jongens en meisjes hun eerste stappen in de turnsport zetten.

Met een groot feest nam turngroep Rust-Roest drie jaar geleden afscheid van Willy Van Wauwe. Na een carrière van 70 jaar als trainer bij de club uit Sint-Niklaas en Temse besloot hij om het rustiger aan te doen. Maar van stilzitten wilde Willy, ondanks zijn toen 96-jarige leeftijd, nog lang niet weten. Hij bleef lid van het clubbestuur en woonde regelmatig nog de jeugdtrainingen bij. Vrijdagochtend overleed het ‘levende uithangbord’ van Rust-Roest op 98-jarige leeftijd.

“Het is onmogelijk om in een kort bestek een volledig beeld te geven hoe belangrijk Willy was voor onze vereniging en voor de Belgische turnsport”, stelt voorzitter Eddy De Backer. “Maar dat hij binnen de 134 jaar rijke traditie van de club probleemloos als uitzonderlijk bestempeld kan worden is een feit.”

Fierheid

In zijn jonge jaren was Willy zelf een begenadigd gymnast

Willy Van Wauwe was tot drie jaar geleden niet alleen officieus de oudste actieve trainer ter wereld (hij was zelfs nog aanwezig als trainer op de Olympische Spelen in Londen in 2012, red.), hij was in zijn jeugd ook zelf een getalenteerd gymnast.

“Iemand als Willy kan probleemloos als uitzonderlijk bestempeld worden”, klinkt het. “Willy was getalenteerd gymnast, 91 jaar lid van onze club, 70 jaar trainer, quasi evenveel jaren visionair en gedreven bestuurslid en penningmeester. Kortom, hij was het levend uithangbord van Rust-Roest. Overal waar hij kwam, sprak hij met fierheid over zijn derde kind: ‘de club’. De club die hij optilde van het lokale naar het nationale en internationale niveau. Getuigen hiervan zijn de leden die deelnamen aan internationale wedstrijden.”

“Binnenkort staan wij voor de zware taak om passend afscheid te nemen van onze turnvader”, aldus de voorzitter. “De coronamaatregelen en de prioriteit die wij aan de familie willen geven maken dat slechts een zeer kleine delegatie van ons aanwezig zal kunnen zijn in de ruimte waar de uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden. Als blijken van dankbaarheid en steun aan de familie organiseren wij een initiatief buiten, waarbij de opkomst van zoveel mogelijk trainers, leden en bestuursleden wenselijk is, mét in acht name van de coronamaatregelen. Tenslotte wensen wij als bestuur onze oprechte deelneming te betuigen aan de getroffen familie.”

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 24 april om 10 uur in uitvaartcentrum De Singel in Sint-Niklaas.

Willy was 70 jaar trainer bij Rust Roest

 

 

Niemand is blij met de geplande afsluiting van Secretaris-Generaal Boereboomstraat en Laagstraat aan de N16

TEMSE –  Maar liefst 50 bewoners dienden een bezwaar in tegen de plannen voor het afsluiten van de SG Boereboomstraat en de Laagstraat. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil de wegen afsluiten voor de verkeersveiligheid nu het kruispunt N16-Hoogkamerstraat heraangelegd wordt. Ook het schepencollege gaf een negatief advies.

“Door de sluiting moeten bewoners rondrijden en wordt het elders in de gemeente drukker” Buurtbewoner Geert Vandersickel

Terwijl Temse en Sint-Niklaas al bezig zijn aan de herinrichting van de Hoogkamerstraat, plant het AWV vanaf deze zomer een vernieuwing van het kruispunt met de N16. Daarvoor wil het agentschap de nabijgelegen Secretaris-Generaal Boereboomstraat en de Laagstraat niet meer toegankelijk maken vanop de gewestweg. De afslaande wagens zouden het verkeer hinderen, vindt het agentschap. Beide straten missen in- en uitvoegstroken. Op de N16 mogen voertuigen 90 kilometer per uur mogen rijden.

Blind

Maar verschillende Temsenaren zijn niet blij met die afsluitingen, zegt Geert Vandersickel in hun naam. De N-VA-politicus, die een bezwaarschrift indiende, benadrukt dat hij bij dit dossier betrokken is als buurtbewoner en zaakvoerder van een bedrijf in de onmiddellijke omgeving, en niet vanuit zijn politieke functie.
“We begrijpen dat AWV zo veel mogelijk aftakkingen aan de N16 wil vermijden omdat die potentieel gevaarlijk zijn”, zegt Vandersickel. “Maar ze mogen ook niet halsstarrig blind zijn voor de realiteit.”

“De Laagstraat is een zeer goede extra ontsluiting van de TTS-zone, waardoor het kruispunt Hoogkamerstraat ontlast wordt”, vindt Vandersickel. “Er is voldoende plaats om dat punt veilig te heraanleggen. Waarom dan afsluiten?”

De SG Boereboomstraat functioneert dan weer als ontsluitingsweg voor achterliggende straten, klinkt het. “Dank zij deze verbinding naar de N16 wordt een groot deel van Tielrode ontsloten. De bewoners van de zogenaamde ‘bovenhoek’, maar ook vanuit andere straten zoals de Ruisstraat, Kerkstraat, Hofstraat en de Hogenakkerstraat, maken gebruik van deze ontsluiting voor verkeer vanuit St-Niklaas (N16 afrijden) en richting Bornem en verder (N16 oprijden). Zelfs voor verkeer naar Temse Centrum wordt de N16 vaak gebruikt. Door de sluiting moeten bewoners rondrijden en wordt het elders in de gemeente drukker. Ook hier zou er ruimte zijn voor een op- en afrit.”

“Voor de chauffeurs in kwestie is dit geen leuk vooruitzicht (extra km, extra tijd, …), maar het zal nog minder leuk zijn voor de bewoners van de alternatieve route, die al dit extra verkeer moeten ‘verteren’.”

Heel dit verhaal herhaalt zich nogmaals in de omgekeerde richting bij het terug naar Tielrode gaan.

Strop

“AWV doet zelf een voorstel voor ontsluiting via de Ruistraat-Schrijnstraat-Smesstraat-benzinestation en dan omdraaien in de Hoogkamerstraat ter hoogte van de bypass richting Bornem.”

“Deze straten zijn te smal en lenen er zich niet toe en zelfs met uitgebreide aanpassingswerken aan deze straten loopt alles nog strop op de aantakking aan de Hoogkamerstraat ter hoogte van het benzinestation en het omdraaien in de Hoogkamerstraat. Dit voorstel brengt de vlotte verkeersafhandeling van het kruispunt zelf in gevaar.”

“In de SGB-straat is langsheen de weg een officiële vrachtwagenparking aanwezig die goed gebruikt wordt. Bij het afsluiten van de SGB-straat zal deze de facto ook verdwijnen omdat het onmogelijk is om met een vrachtwagen om te draaien in deze straat.”

Tegen de plannen voor de Laagstraat werden 14 bezwaarschriften ingestuurd. Voor de afsluiting van de SG Boereboomstraat kwamen 36 bezwaren binnen.

Schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA) sluit zich bij de kritiek aan.

“Het afsluiten van de twee kruispunten gaat in tegen de principes van ons nieuwe mobiliteitsplan”, stelt ze. “De extra verkeersstromen zullen immers vooral het centrum van onze gemeente belasten. We willen daar net het omgekeerde bereiken. Daarom hebben we met het college negatief advies gegeven.”

Bestuurders negeren massaal verbodsborden tijdens werken in Hoogkamerstraat

Hardleerse bestuurders riskeren boete  van 174 euro

TEMSE – In de Hoogkamerstraat in Temse, tussen de kruispunten met de Eurolaan en de Kapelanielaan is er momenteel éénrichtingsverkeer, richting Sint Niklaas, door werken die daar bezig zijn.

“Aangezien er tal van meldingen binnenkwamen dat bestuurders de verkeersborden massaal negeren, werden er vandaag extra controles uitgevoerd”, stelt hoofdcommissaris Katty De Bruyn. “Er werden in totaal 36 bestuurders betrapt op het negeren van de geldende verkeersborden. Allen kregen een onmiddellijke inning van 174 euro.

“We roepen de bestuurders op om de verkeersborden te respecteren. Bij het negeren van het bord, brengt men de tegenliggers in gevaar. Er zullen dagelijks controles worden uitgevoerd”, waarschuwt de politie.

Voor het negeren van de verbodsborden riskeert men een boete van 174 euro.

Cultuurtuin WAAS zorgt voor een Waas kunstzinnig ‘wereldreparatiepakket’ voor kinderen

TEMSE/WAASLAND – Negen Wase gemeenten bieden samen met Cultuurtuin WAAS een kleinschalig, kunstzinnig en inspirerend wereldreparatiepakket aan: PAK-KET-MEE-PAKKET.

Cultuurtuin WAAS is de samenwerking tussen 10 Wase gemeenten rond kunst en cultuur”, aldus Lieve Truyman, voorzitter van Cultuurtuin WAAS. “Men brengt je op de hoogte van wat er in het Waasland cultureel te beleven is. We stimuleren en verbinden culturele spelers over de grenzen van gemeenten en sectoren heen.”

Het PAK-KETMEE-PAKKET helpt je ook om zelf je eigen omgeving een beetje te repareren.

Kinderen (6+) in huis met goesting om te knutselen en de wereld te verkennen? PAK-KETMEE-PAKKET helpt je ook om zelf je eigen omgeving een beetje te repareren.

“Het pakket bestaat uit tien opdrachten met duidelijk stappenplan”, aldus Truyman. “Je kan ze los van elkaar uitvoeren in je eigen gemeente en op straat. Zo kan je kleine ingrepen doen in je eigen omgeving en meewerken aan een warmere wereld. Zeker welkom in deze coronatijden.”

Maak een vouwmens of neem een warmtebad. Brouw wat zomerdorst of een beetje krijtblijheid. Stuur verwarmende post naar een onbekende en zorg voor de bijen dankzij de zaadbom.

Achter deze pakketten zitten de kunstenaars van OOGST & hirngespinst die ze produceren i.s.m. BuSO scholen (De Ark en De Varens).

Kijk mee filmpjes op: https://www.facebook.com/GezustersHirngespinst

Je kiest voor één pakket per kind, of één om te delen met twee. De pakketjes worden aan een democratische
prijs verkocht via de cultuurcentra van Sint-Niklaas, Temse (vanaf 27/4), Lokeren en Sint-Gillis-Waas en de bib van Moerbeke (vanaf
mei).

In andere gemeenten worden ze gratis verdeeld. Snel zijn is de boodschap want het aantal is beperkt. Een deel van de pakketjes worden gericht gratis verspreid. In elke betrokken gemeente werkt de cultuurdienst, het CC of de Bib samen met één of meerdere sociale partners
zodat ook kinderen uit kwetsbare gezinnen kunnen genieten van het aanbod.

Temse CC i.s.m. Dienst Jeugd en Huis van het Kind / vanaf 27 april / Afhaalpunt: CC Temse / Info www.cultuurcentrumtemse.be – cultuur@temse.be

Vita Scheldebad sluit tijdelijk de douches

Oproepen om zich aan de geldende regels te houden worden niet nageleefd

TEMSE – Het Vita Scheldebad sluit tijdelijk de douches. Dit omdat de geldende regels ondanks eerdere oproepen niet nageleefd worden.

“Wij moeten ons aan de verplichte maatregelen houden om open te kunnen blijven” Vita Scheldebad

De voorbije weken deed het Vita Scheldebad al meermaals een oproep aan de bezoekers via de Facebookpagina om kort te douchten en zich aan de maatregelen te houden.

“We merken dat onze dringende vraag om kort te douchen en de verplichte maatregel van maximum 4 personen in de douches nog door vele mensen niet wordt gerespecteerd”, klinkt het bij Vita Scheldebad. “Ook zijn er meerdere oproepen geweest de voorbije weken om deze regels te volgen. Helaas is het resultaat dat we nu de douches tot het einde van de paasvakantie zullen afzetten. Wij moeten ons aan de verplichte maatregelen houden om open te kunnen blijven maar de verantwoordelijkheid van de bezoekers draagt hier toe bij.”

“Onze excuses voor het ongemak aan de mensen die zich wel altijd naar de regels schikken”, stelt men. “Vanaf maandag 19 april zullen de douches terug aangaan. Indien we merken dat deze regel nog steeds een probleem blijft, zullen ze weer uitgaan. Nogmaals onze excuses maar we roepen op om de verplichte maatregelen, die ook ons worden opgelegd, strikt na te leven.”

Huurwoningen moeten aan minimale kwaliteitsnormen voldoen

TEMSE – Sinds begin april is een conformiteitsattest verplicht voor bepaalde huurhuizen en -appartementen in Temse.

Via dat attest weet de huurder dat de woning voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode. Onderwerpen als vochtproblemen, rookmelders en isolatie komen aan bod. Bij gebreken kan de huurder aan de vrederechter om een herstel of een ontbinding van de huurovereenkomst vragen.

Het attest wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen. Sinds 1 april geldt het in het oude dorpscentrum, zijnde de Kasteelstraat, Scheldestraat, Boodtsstraat en Philemon Haumanstraat.

De komende jaren wordt dat uitgebreid tot in 2027 in alle huurwoning de verplichting geldt. Verhuurders kunnen het attest krijgen door een conformiteitsonderzoek aan te vragen bij Woonwijzer Waasland. Een controleur voert dan een inspectie uit. De controle en een mogelijke hercontrole bij problemen zijn gratis, vanaf de tweede hercontrole moet men betalen.

De gemeente voerde het attest in omdat Temse veel oudere huurwoningen telt, niet altijd in even goede staat. Zowat 33 procent van de inwoners is huurder.
(Bron: HN/Tom Nuytemans)

 

Eénrichtingsverkeer In Hoogkamerstraat, tussen Eurolaan en Kapelanielaan, door nutswerken

Dinsdagochtend al 10 PV’s voor bestuurders die verbodsborden negeerden

TEMSE – In de Hoogkamerstraat tussen de Eurolaan en de Kapelanielaan, net voor de brug over de E17, is tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd. Dit naar aanleiding van voorbereidende nutswerken die gestart zijn ter hoogte van de Kapelanielaan.

De komende maanden wordt de Hoogkamerstraat tussen de N16 en de brug over de E17 volledig heringericht. Ook de Kapelanielaan en het kruispunt met de N16 krijgt een make-over.

“Voor de wegen- en rioleringswerken van start gaan, vernieuwen de nutsmaatschappijen de leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie”, klinkt het. “Ook hier wordt in fases gewerkt om de hinder voor de omliggende bedrijven, buurtbewoners en het verkeer zoveel mogelijk te beperken.”

Eigenlijke werken

Momenteel moet men vanuit de Eurolaan verplicht naar rechts rijden

“Het huidige éénrichtingverkeer in de Hoogkamerstraat is voorlopig tijdelijk naar aanleiding van de voorbereidende nutswerken ter hoogte van de Kapelanielaan die opgestart zijn op 12 april en lopen waarschijnlijk tot juli dit jaar”, stelt schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA). “Dit is de eerste fase van de voorbereidende nutswerken. De eigenlijke werken van Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) starten eind juni aan de brug over de E17, de werken ter hoogte van het kruispunt met de N16 starten eind augustus.

“Nadat het kruispunt heraangelegd is komt er definitief enkele richting in de Hoogkamerstraat, tussen de Eurolaan en de Kapelanielaan richting Sint-Niklaas en de ganse Kapelanielaan”, aldus Truyman. “Vanuit de Eurolaan zal autoverkeer vanaf dan ook definitief verplicht naar rechts moeten rijden. Beide werken, het fietspaddossier Hoogkamerstraat en de werken van AWV zijn op elkaar afgestemd en houden verband met elkaar.”

De huidige éénrichtingsregeling in de Hoogkamerstraat is dus de voorbode voor het definitieve gelijkaardige ontwerp.

De politie controleert trouwens regelmatig of de éénrichtingsregeling gerespecteerd wordt. Dinsdagochtend werden er al 10 pv’s uitgeschreven voor bestuurders die de verbodsborden negeerden.

Meer info over de werken, klik hier

Autoverkeer kan niet richting N16, fietsers moeten deels op de rijbaan (foto boven) Verkeer dat uit de richting van de brug over de E17 komt moet verplicht rechts de Kapelanielaan inrijden. (foto onder)

Bestuurder ramt geparkeerde takelwagen

TIELRODE – In de Gentstraat in Tielrode is een bestuurder zondagavond  11 april de controle over het stuur van zijn auto verloren.

Hij ramde eerst een geparkeerde takelwagen om vervolgens in de voortuin van een huis tot stilstand te komen. Daarbij werd ook een tuinmuur beschadigd. De bestuurder raakte lichtgewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar daar toegekomen zette hij het op een lopen. (Bron: HN/Bert Foubert)

Foto: Bert Foubert

Natuurpunt Scousele wil leerlingen en bewoners woonzorgcentra stimuleren om nestkastjes te maken

TEMSE/STEENDORP – Natuurpunt Waasland kern Scousele en het gemeentebestuur slaan de handen in elkaar om ‘Project Nestkast’ te realiseren.

Vanaf 15 april is er een crowdfunding van acht weken waar we aan bewoners en sympathisanten vragen om ons te helpen in de vorm van donaties via volgende link: https://acties.streekfondsoostvlaanderen.be/project/29735

“Wij willen leerlingen, bewoners van de woonzorgcentra en Natuurpunters samen stimuleren om nestkasten te maken en tegelijk de natuur te ontdekken”, klinkt het bij Natuurpunt Scousele. “Met dit project willen we ook mensen bewust maken omtrent het verlies aan natuur, aan biodiversiteit, elke actie telt dus! Daarom zamelen we geld in, zodat er hout en kleine camera’s kunnen aangekocht worden.”ken

Met het hout maakt de gemeentelijke Technische Dienst bouwpakketten voor nestkasten.

“Leerlingen van het vijfde leerjaar uit scholen te Temse timmeren deze nestkasten – onder begeleiding van vrijwilligers van Natuurpunt – in elkaar. Ook de senioren in de verschillende zorgcentra van Temse zetten we op die manier aan om creatief aan de slag te gaan.”

Elke deelnemende school en WZC krijgt ook een nestkast met camera. Zo kunnen ze het ontluikende leven volgen op een scherm in de klas of in de kantine, een prettige bezigheid en tegelijk ook schooltelevisie.

Wil je meewerken? 0473 72 66 15 of via scousele@natuurpuntwaasland.be

Nestkastje met camera (foto: Natuurpunt Scousele)

Ook Temse heeft nu zijn ‘Goed Nieuws uit…’ – pagina op Facebook

TEMSE – Sinds deze week is Temse een leuke Facebookpagina rijker. Net zoals 299 andere gemeenten in Vlaanderen heeft de Scheldegemeente nu ook zijn ‘Goed Nieuws uit…’-pagina. Een initiatief van West-Vlaming Pieter DeKnudt.

“Ik weet dat slecht nieuws verkoopt. Maar ook op Facebook mag het goed toeven zijn” Initiatiefnemer Pieter Deknudt

Pieter maakte de voorbije weken voor elke Vlaamse gemeente een Facebook-pagina aan, enkel voor goed nieuws, en dus ook voor Temse!

“Hier zijn mensen vriendelijk voor mekaar”, vertelt Pieter. “Wie zich niet meer wil verliezen in geklaag over virologen en vaccins, maar wel oog heeft voor al het lokale schoons. “Ik weet dat slecht nieuws verkoopt. Maar ook op Facebook mag het goed toeven zijn.”

“Overal is slecht nieuws te vinden, zeker door corona, en sociale media zijn tegenwoordig eerder klaagmuren geworden”, legt Pieter, zelf vader van twee zoontjes, uit. “Terwijl er zoveel mooie, lokale verhalen zijn om in de verf te zetten.”

Laat ze dus maar komen al die positieve verhalen uit Temse. Zoals promoten van lokale events, verenigingen die, om hun werking te steunen, openbare activiteiten organiseren of vragen en/of aanbieden van hulp…het kan allemaal bij Goed nieuws uit Temse -‘Good Vibes Only‘- 😃😁😆😘

Meer info: https://www.facebook.com/groups/771954190063847

Pieter maakte voor elke Vlaamse gemeente een Goed Nieuws uit…-pagina, en dus ook voor Temse (C) HLN

Kunstwerk met bewegende vlinder siert voortaan gevel van historisch gemeentehuis

Inhuldiging kunstwerk voorloper van expo ‘Natuur in Miniatuur’ van Temsese kunstenares Marijke Meersman in Plantentuin Meise

TEMSE – Vrijdagnamiddag werd aan de gevel van het gemeentehuis op de Markt een creatie van illustratrice Marijke Meersman ingehuldigd. Het kunstwerk ‘Onder de Vleugels’ is een bewegende vlinder, dat past in het project Natuur in Miniatuur, een kunsthappening vanaf 15 mei in de Plantentuin van Meise.

Marijke Meersman (56) is vooral bekend als illustratrice. Ze maakte in haar lange carrière maar liefst 168 boekcovers en ook heel wat postzegels werden door haar ontworpen.

“De creatie van het kunstwerk kent een hele voorgeschiedenis”, vertelt Marijke Meersman. “Naar aanleiding van de honderdste illustratie die ik maakte voor een postzegel van Bpost lag de uitgave van een kunstboek voor de hand. Het boek zal voorgesteld worden in de Plantentuin van Meise op 14 mei.”

“Maar het werd veel meer dan een kunstboek. Bpost spoorde mij aan om een grote kunsthappening op poten te zetten. Mijn fantasie reikt soms heel ver en ik droomde van een expo in het kasteel van de Plantentuin van Meise. En die droom bleek toch niet onrealistisch.”

‘In maart vorig jaar waren we volop bezig met de voorbereidingen van het boek, een kortfilm en de expo, en toen sloeg corona toe. Om er zeker van te zijn dat niet alles vergeefse moeite zou zijn besloot ik om een buitenexpo te realiseren in de Plantentuin van Meise.”

Binnen het project ‘natuur in miniatuur’ kwam ik op het idee om een combinatie te maken van techniek, kunst en natuur. Voor de techniek kon ik een beroep doen op het bedrijf LVP Engineering uit Temse. Het kunstwerk ‘Onder de Vleugels’ is een voorloper van de expo in Meise. En zo heeft Temse een primeur te pakken. Of hoe een illustratie kan uitgroeien tot een vier meter groot kunstwerk in Temse.”

Vlaams minister Matthias Diependaele mocht het kunstwerk in beweging zetten

“De vlinder is een dagpauwoog. Ik hoop dat veel voorbijgangers hier even halt zullen houden. Het mooiste effect is natuurlijk wanneer hij van gesloten stand de vleugels open en de kleurenpracht tevoorschijn komt.”

Jo Delmotte van LVP Engineering is blij met het resultaat.
“De bewegingen van de vlinder zijn identiek als in de natuur. De vlinder zit in een soort rustpauze zoals hij op een bloem zou zitten. ’s Nachts gaan de vleugels toe. We hebben ook een windmeter geïnstalleerd aan de gevel van het gemeentehuis. Als de wind iets te hard waait, gaan de vleugels ook automatisch toe.”

Marijke doopt het werk ‘Onder de vleugels’. “Er zit heel veel symboliek in”, vertelt ze. “Voor een creatieve geest is het belangrijk dat men de vleugels kan spreiden. Daarnaast geeft het ook een gevoel van geborgenheid om onder de vleugels te zitten. Met dit werk wil ik mensen wat dichter bij zowel natuur als cultuur brengen.”

Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) was eregast bij de inhuldiging vrijdag. Ook hij is onder de indruk. “Het kunstwerk geeft een meerwaarde aan dit stuk onroerend erfgoed”, klinkt het.

De kunsthappening ‘Natuur in miniatuur’ loopt van 14 mei tot 22 november in de Plantentuin van Meise. Kaarten voor de expo zijn ook te verkrijgen bij de toeristische dienst van Temse.

Meer foto’s, klik hier

Minister Matthias Diependaele mocht de stekker in het contact steken en de vlinder in beweging brengen

 

Carnavalscomité Temse viert jubileum met lancering eigen bier

Nieuw bier is een ode aan de stichter van Temse carnaval

TEMSE – Het carnavalscomité van Temse bestaat 44 jaar, in carnavalstermen een jubileumjaar (4×11). Dat zet men in de kijker met de lancering van een eigen bier: Désiré. Meteen ook een ode aan de stichter van Temse carnaval: Désiré Van Riet.

“Het nieuwe streekbier moet een blijver zijn. Als het aanslaat uiteraard”
Dirk Mettepenningen Voorzitter Gemeentelijk Carnavalscomité

Het is ondertussen van 2019 geleden dat men in Temse nog eens de zotskap kon opzetten. Dit jaar zou men 44 jaar carnaval vieren in de scheldegemeente (44 als veelvoud van carnavalscijfer 11) Maar door corona kon dit natuurlijk niet doorgaan.

Toch bleef men bij het carnavalscomité niet bij de pakken zitten.

Uitgave van boek

“Na de lancering van de Reus Gerard Den Belleman in 2017 hadden we voor ons jubileumjaar twee initiatieven in de pipeline zitten”, stelt Dirk Mettepenningen, voorzitter van het Gemeentelijk Carnavalscomité. “De uitgave van een boek met de geschiedenis van Temse carnaval en de lancering van een eigen bier.”

Door de uitbraak van het coronavirus werd de uitgave van het boek, waar bestuurslid Eveline Claus aan bezig is, nog even uitgesteld maar het eigen bier is nu toch verkrijgbaar.

Aangepast glas

Het nieuwe streekbier moet een blijver zijn. “Als het aanslaat uiteraard”, zegt  Mettepenningen. “De eerste reacties zijn erg positief. We gingen voor het bier aankloppen bij verschillende brouwerijen maar bij brouwerij BeerSelect in Gent vonden we wat we zochten: “Een blond speciaalbier met 7,2% alcoholgehalte. Het bier bevat veel Belgische hop waardoor het wat extra bitterheid heeft.”

Het logo, ontworpen door Eveline Claus, is geïnspireerd op de skyline van Temse. Er wordt ook een aangepast glas op de markt gebracht. Voorlopig is het bier enkel bij drankenhandel Prik & Tik op Cauwerburg en in de webshop van het carnavalscomité te verkrijgen. “Maar zodra de horeca heropent, zal het ook in heel wat cafés in groot-Temse op de kaart staan”, aldus Mettepenningen.

De naam van het nieuwe bier is een eerbetoon aan Désiré Van Riet, die als schepen het carnaval oprichtte in 1977.

Mooi eerbetoon

“Bij de fusie in 1977 was er in elke deelgemeente een carnavalsstoet, behalve in de centrumgemeente Temse”, weet burgemeester Luc De Ryck. “Daarom dat Désiré Van Riet een initiatief nam om ook in de centrumgemeente carnaval te organiseren. Een jaar later is dan de eerste stoet georganiseerd.”

Zijn zoon Didier Van Riet mocht als eregast op de voorstelling van het bier woensdagavond in AC De Zaat het bier in ontvangst nemen.

“Het doet mij iets. Het is fantastisch mooi eerbetoon aan mijn vader en zijn inspanningen om carnaval hier in Temse op de kaart te zetten”, klinkt het.

Op het etiket van het bier staat ook een QR-code die men kan scannen met een smartphone en verbinding maakt met een webpagina over Désiré, de vader én stichter van van carnaval in Temse. Zo krijgt men meer info over het nieuwe Temsese bier.

De jubileumeditie van Temse carnaval is alvast uitgesteld naar volgend jaar.

“In het najaar willen we alvast terug een prinsverkiezing organiseren”, bevestigt Dirk Mettepenningen, voorzitter van het Gemeentelijk Carnavalscomité. “De verkoop van het bier moet ook wat geld in het laatje brengen zodat we er volgend jaar een groot feest van kunnen maken.”

Hedendaagse trend

Ook biervereniging de Objectieve Kaaischuimers is de lancering van het nieuwe streekbier erg genegen.

“Toen wij 25 jaar geleden startten met onze vereniging bestonden er niet zoveel biervariëteiten”, stelt voorzitter Soames Maes. “Als we de evolutie bekijken is het aantal microbrouwerijen en het aanbod van bieren serieus uitgebreid. Dat blijkt ook uit de bierkaarten in cafés en restaurants waar veel meer aandacht aan wordt besteed dan 25 jaar geleden.”

“En uiteraard zijn wij als Kaaischuimers, die zich actief inzetten tot het promoten van de biercultuur, altijd verheugd als er een nieuw bier wordt voorgesteld. Désiré is een zeer lekker bier dat wat smaak betreft meegaat in de hedendaagse trend die er is, met name de meer hoppige bieren, evenwichtig is van smaak en een etiket dat sober is maar karakteristiek voor Temse.”

Een fles van 33cl kost 2,10 euro, een glas 6 euro maar wie een doos van 24 bestelt krijgt dit er gratis bij. Bestellen kan via www.carnavaltemse.be/winkel/catalogus

Burgemeester Luc De Ryck, Didier Van Riet en voorzitter Dirk Mettepenningen bij de voorstelling van het bier. Op de tweede rij Soames Maes van de Objectieve Kaaischuimers, penningmeester Davy De Gendt en bestuurslid Eveline Claus

 

POLITIE. Maar liefst 32 roodrijders geflitst

Resultaten snelheidscontroles


Donderdagmorgen 8 april werden snelheidscontroles gehouden op de volgende plaatsen.

Resultaten Flitspalen

N16 – Hoogkamerstraat: Hier werden 89 920 voertuigen gecontroleerd, er werden 32 voertuigen geflitst wegens het negeren va het rode licht en twee inzake snelheid.

Op de Scheldebrug (voor aanvang werken) werden 99 878 voertuigen gecontroleerd, hier werden 166 voertuigen geflitst.