Gemeente heeft huiswerk klaar: Belastingen stijgen niet, ondanks 70 miljoen euro aan investeringen

TEMSE – Meer dan 70 miljoen euro investeert het gemeentebestuur van Temse de komende jaren. Geld dat naar onder meer wegenwerken en veiligheid gaat.

“70 miljoen euro: dat is één van de hoogste bedragen sinds de Tweede Wereldoorlog”
Burgemeester Luc De Ryck

Coalitiepartijen CD&V, N-VA en Open VLD stelden maandagavond tijdens de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 voor. “We investeren in totaal meer dan 70 miljoen euro. Dat is één van de hoogste bedragen sinds de Tweede Wereldoorlog”, zegt burgemeester Luc De Ryck (CD&V). Een groot deel van dat geld, 31,5 miljoen euro, gaat naar de bouw en inrichting van het nieuwe woon-zorgcentrum De Reiger op de OCMW-campus. Een bedrag dat al bekend was en een werk dat al bezig is.

Meer dan 10 miljoen euro gaat naar de heraanleg van verschillende straten en fietspaden. Voor het onderhoud van wegen en voetpaden wordt nog eens 7,9 miljoen euro uitgetrokken, een verhoging van 420.000 ­euro.

33 camera’s
Ook in veiligheid wordt er geïnvesteerd: er wordt 2,75 miljoen euro uitgetrokken voor het centrale politiegebouw in De Zaat. De oppositie vroeg of dat wel een wijze investering is. “In 2024 komt er mogelijk een gefuseerde politiezone Waasland”, zegt Bert Bauwelinck van oppositiepartij Tesamen. “Wat moeten we met dat splinternieuwe gebouw doen als de politie verhuist naar Beveren?” Burgemeester De Ryck antwoordde dat een modernisering en uitbreiding echt wel nodig zijn. “Die fusie is overigens koffiedik kijken. We denken niet dat ze op korte of middellange termijn zal plaatsvinden.”

Staat ook in de plannen: er komen 33 camera’s op het grondgebied van Temse, vooral in het centrum.

Ook voor onder meer de sportinfrastructuur en klimaatvriendelijke maatregelen wordt geld uitgetrokken. Zo wordt het intern wagenpark vergroend.

Belasting op nachtwinkels
De personenbelasting en de opcentiemen worden niet verhoogd. Dat ze ook niet verlaagd worden, betreurt de oppositie. Bij de gezinsbelasting komt er een korting van 15 euro voor alleenstaanden en eenoudergezinnen. Het bestuur zet wel harder in op sturende belastingen: er komen er bij voor onder meer leegstand en nachtwinkels, en de belastingen op verkrotting en tweede verblijven worden gevoelig verhoogd.

Klik hieronder door voor een volledig overzicht van de investeringen

Verder lezen Gemeente heeft huiswerk klaar: Belastingen stijgen niet, ondanks 70 miljoen euro aan investeringen

Wandelclub Temse schenkt meer dan 4000 euro aan Huize Vincent

TEMSE/TIELRODE – De Kaailoperstocht voor het goede doel van Wandelclub Temse bracht veel geld op voor Huize Vincent in Tielrode.

Dankzij de Kaailoperstocht met 1360 deelnemers, eind november in het kader van de Warmste Week, konden de verantwoordelijken van Wandelclub Temse een symbolische cheque van meer dan 4000 euro overhandigen aan Koen Van Wauwe, algemeen directeur van Woon – en Zorgcentrum Huize Vincent in Tielrode. De opbrengst zal gebruikt worden voor de inrichting van een belevingstuin.

Verantwoordelijken van Wandelclub Temse overhandigden een symbolische cheque van 4290 euro aan Koen Van Wauwe van Huize Vincent

Vierde Broebelfuif brengt 3000 euro op

TEMSE – De vierde editie van de reüniefuif van jeugdclub ’t Broebelke, voor de Warmste Week, begin december in JOC De Nartist, bracht 3000 euro op.

De organisatie overhandigde in AC De Zaat een symbolische cheque aan Miranda Pauwels en Herman Pauwels van het Belgisch Centrum voor Blindegeleide honden. Dankzij het succes van de fuif komt er zeker een vijfde editie op 12 december volgend jaar.

Rudy Bredael van ’t Broebelke overhandigde in naam van de organisatie een symbolische cheque van 3000 euro aan Miranda Pauwels en haar hond Polly, voor het Belgisch Centrum voor Blindegeleide Honden.

Vlaams gewest zet 1,9 miljoen euro opzij voor heraanleg kruispunt N16/Hoogkamerstraat

Eindelijk geld voor beveiliging zwart kruispunt
TEMSE – Begin volgend jaar komt de projectstudiegroep voor de heraanleg van het kruispunt van de N16 en de Hoogkamerstraat voor het eerst samen. Die studiegroep zal een plan ontwikkelen om het ‘zwarte kruispunt’ veiliger te maken.

De heraanleg van het kruispunt van de N16 met de Hoogkamerstraat wordt al langer bestudeerd, maar volgend jaar worden de plannen concreet. Het kruispunt staat op nummer negen in de lijst met gevaarlijkste kruispunten, op basis van het aantal ongevallen die er het afgelopen jaar gebeurden. In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werd het afgelopen jaar al een studie gemaakt over de knelpunten van het kruispunt.

Daaruit bleek dat eerdere maatregelen om de veiligheid te verbeteren niet efficiënt genoeg zijn. Daarnaast is de verkeersafwikkeling te traag, wat leidt tot files in de Hoogkamerstraat en files op de N16 die tijdens de spits tot op de afrit van de E17 staan. In de studie werd daarom voorgesteld om enkele kleinere wegen zoals de Secretaris Generaal Boereboomstraat niet meer te laten aansluiten op de N16. De optie om doorgaand verkeer op de N16 via een tunnel te laten verlopen en lokaal verkeer bovengronds wordt ook onderzocht.

Op de gemeenteraad pleitte Bert Bauwelinck (Tesamen) ervoor om een fietstunnel als eis op tafel te leggen tijdens de onderhandelingen over de herinrichting van het kruispunt. “De gemeente kan de werken blokkeren zolang er geen fietstunnel in het plan is opgenomen. Het is de belangrijkste fietsroute tussen Temse en Sint-Niklaas. Hier mogen we geen duimbreed wijken.”

Schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA) erkent dat er ingrepen nodig zijn om de veiligheid te verbeteren, op korte en lange termijn. “We willen de fietstunnel niet opleggen want zo raakt het dossier mogelijk geblokkeerd. Een fietstunnel is niet de enige optie om het kruispunt veiliger te maken. De verstandhouding met het AWV is goed, en dat willen we zo houden. Wij kunnen op korte termijn ingrepen uitvoeren, maar die moeten wel overeenkomen met de langetermijnvisie van AWV. Daar is een budget voor gereserveerd van 1,9 miljoen euro. Volgend jaar hopen we de aanbesteding te kunnen uitschrijven.”
(Bron: HN/GVA – Mattias Goossens)

Het kruispunt staat op plaats negen in de lijst van zwarte punten van het Agentschap Wegen en Verkeer. (foto: MGB)

Actievoerders Stichting Konijn in nood houden vrachtwagen met levende dieren staande

TEMSE – Actievoerders van de Nederlandse dierenvereniging Stichting Konijn In Nood zijn maandag neergestreken aan de poorten van konijnenslachthuis Lonki om er 48 uur lang te kamperen. Ze willen daarmee aandacht vragen voor de vele dieren die geslacht worden in de feestperiode. Dinsdagochtend hield men in samenspraak met het bedrijf een vrachtwagen met levende dieren staande.

De afgelopen maanden voerde de organisatie verschillende keren actie bij Lidl-filialen als onderdeel van de campagne ‘Kerstkonijn van tafel’. De 48-uursactie bij slachthuis Lonki, dat levert aan Lidl, is het slot van die campagne. “Wij zijn ook de enige dierenvereniging die specifiek actie voert tegen wantoestanden binnen de konijnenkweek”, legt Peter Janssen, de voorzitter van Stichting Konijn In Nood, uit. “Eigenlijk wilden we vijf dagen actie voeren, maar na overleg met de gemeente zijn we akkoord gegaan met twee dagen. We kamperen hier 48 uur vanaf maandag om 15 uur tot 15 uur op kerstdag”, zegt hij.

Het is de eerste keer dat er actie wordt gevoerd aan de terreinen van Lonki. Het bedrijf is een van de twee konijnenslachterijen in ons land. Jaarlijks worden er zo’n twee miljoen konijnen geslacht. “We merken nog steeds een kleine piek in de verkoop tijdens de feestdagen, maar die is fel verminderd tegenover vroeger”, stelt directeur Frank De Boeck.

“De actiegroep is tegen het consumeren van vlees, iets waar wij als bedrijf natuurlijk niet achter kunnen staan. We zijn wel begaan met het dierenwelzijn, en zijn daarin internationaal zelfs koploper. Van de boerderij tot het slachthuis doen we er alles aan om het welzijn van de dieren te garanderen. Konijnenhouders hebben er economisch gezien ook baat bij om gezonde dieren af te leveren. De sector is systematisch omgevormd tot het kweken van ‘parkkonijnen’, die niet in kooien leven maar in open ruimtes. Daar hebben ze aanzienlijk meer plaats. Dat is allemaal vastgelegd en wordt verscheidene keren per jaar gecontroleerd.”

Eerste keer in België

Volgens de actievoerders is het systeem van de parkkonijnen niet voldoende. “Kweekkonijnen verblijven de eerste weken van hun leven nog steeds in kooien, en daar vinden volgens ons nog steeds mistoestanden plaats. Daarom voeren we hier ook actie. Het is de eerste keer dat dergelijk protest in België plaatsvindt. We voeren hier actie omdat er in Nederland sinds 2006 geen slachthuizen meer zijn. Alle konijnen van Nederlandse kwekerijen worden geëxporteerd.”

Vrachtwagen

Stichting Konijn In Nood ging voor de actie ook in gesprek met de directie. Er werd niet ingegaan op de vraag om een rondleiding te krijgen. De meeste actievoerders blijven overnachten in tenten in de berm naast het bedrijf en vasten ook. “We zijn een veganistische organisatie: voor ons zijn dierlijke producten als eieren of melk even gruwelijk als geslachte konijnen”, besluit Janssen

Dinsdagochtend 24 december rond 3.30 uur hielden de actievoerders een vrachtwagen staande met levende konijnen.
(filmpje te bekijken op onze Facebookpagina’s: Editietemse.be en Nieuws en Info uit Temse)

“Het slachthuis had toegezegd de vrachtwagens met konijnen enkele minuten stil te laten staan wanneer de dieren werden aangevoerd, om ons de gelegenheid te geven een moment van respect te creëren”, klinkt het bij de actievoerders.

De actievoerders kamperen voor het bedrijfsterrein

Kunstenaars maken monumenten van verwijderde grafzerken

TEMSE / TIELRODE – Op de begraafplaats van Tielrode wordt een deel van de graven verwijderd uit plaatsgebrek. Een groep kunstenaars gaat de verwijderde grafstenen gebruiken om herdenkingsmonumenten van te maken.

De groendienst heeft de grafzerken in drie perken al afgebroken, en zal de perken in januari verder ontruimen. Het gaat om gratis gronden met grafzerken die geplaatst zijn tussen 1956 en 1972. Er zijn plannen om een herdenkingsmuur te plaatsen met de namen van de overledenen, maar de grafzerken krijgen ook een nieuw leven als herdenkingsmonument. ‘Perron 17’, het projectatelier van de academie, staat in voor de uitwerking.

De mijmertuin

Plaatsgebrek

“Vanwege het plaatsgebrek op de begraafplaats hebben we beslist om een deel van de graven met gratis concessie te ontruimen”, zegt schepen van Begraafplaatsen Hugo Maes (CD&V). “Na de tentoonstelling van Perron 17 in de pastorij van Elversele, kreeg ik het idee om lokale kunstenaars te vragen om iets met die graven te doen. Directeur Philip Boël ging daar graag op in. Het idee is dat de herdenkingsmonumenten verwijzen naar de mensen die er begraven liggen”

Het is de tweede keer dat de academie zo een expositieruimte krijgt op het openbaar domein, nadat in 2007 gezichten werden aangebracht in afgestorven bomen in park Verbeeck.

Mijmertuin

Na een plaatsbezoek en brainstormsessie werden onder leiding van docenten Chris Bachot en Zef Moerloos enkele schaalmodellen gemaakt. Uit de vijf maquettes werden twee realiseerbare ontwerpen gekozen, ‘The book of life’ en ‘De mijmertuin’. Bij het eerste ontwerp worden grafstenen omgevormd tot boek, dat symboliseert hoe elk mensenleven een verhaal is. ‘De mijmertuin’ is een monument én zitbank. Diensthoofd van de groendienst Wim Vereecken maakt zich sterk dat de monumenten er tegen Allerheiligen 2020 kunnen staan. “De menselijke resten worden eerst dieper begraven. Daarna wordt er een fundering gegoten en opnieuw ingezaaid. Tegen Allerheiligen moet de bouw zeker klaar zijn.” (Bron: HN/GVA – Mattias Goossens)

 

De werkgroep met de afgewerkte maquettes ‘The book of life’ en ‘De mijmertuin’. (foto: MGB)

Dierenrechtenorganisaties houden hongerstaking aan konijnenslachthuis

TEMSE – Van maandag 23 december tot woensdag 25 december organiseert de stichting Stichting Konijn in Nood in samenwerking met de Animal Save Movement een 48 uur durend protest bij het konijnenslachthuis Lonki in de Frankrijkstraat in Temse. De organisatie wil het publiek door middel van deze actie bewust maken van het leed van vleeskonijnen.

“Deze hongerstaking zal de afsluiting zijn van onze jaarlijks terugkerende campagne ‘Kerstkonijn van Tafel”, klinkt het bij Peter Janssens en Veronique Van Buynder van de de voornoemde dierenrechtenorganisaties.

“We willen 48 uur gaan vasten (van maandag 16u. tot woensdag 16u. red.) als herdenking aan de vleeskonijnen en we hopen met dit vastenprotest het publiek, juist in deze kersttijd, bewust te maken van het leed van vleeskonijnen”, stelt de organisatie. “Iedere dag zal er twee minuten stilte zijn om de slachtoffers van die dag te herdenken.
Het proces van vermoorden zullen wij niet te zien krijgen, omdat de medewerkers van Stichting Konijn in Nood niet welkom zijn achter de gesloten deuren van het Lonki konijnenslachthuis. Er heeft wel al een gesprek plaatsgevonden met een directielid van het slachthuis. Zij weten dus van dit protest.”

“We hopen er een mooi evenement van te maken. Er zullen spandoeken hangen en de media zal te woord gestaan worden. Er zullen mensen zijn die een muziekinstrument meenemen, zodat we gezamenlijk de ‘Animal Liberation song’ kunnen laten horen.

“We demonsteren in België, omdat Nederland geen konijnenslachthuis meer heeft. Daarnaast vinden we dat het dierenleed in onze maatschappij geen grenzen kent. Dierenleed is zo massaal en zo internationaal dat wij het als Nederlandse organisatie belangrijk vinden om op te komen voor de Nederlandse vleeskonijnen die, op de konijnen van een paar fokkerijen na, allemaal in Temse worden geslacht”.


“Zoals wettelijk voorzien moet een dergelijke protestactie steeds aangevraagd worden”, stelt burgemeester Luc De Ryck (Cd&V) “Onlangs ontvingen het gemeentebestuur en de politiezone inderdaad een schrijven van de Stichting Konijn in Nood (Nederland), waarbij zij aankondigde een protestactie te houden in de kerstperiode aan het konijnenslachthuis Lonki in de Frankrijkstraat. Om één en ander in goede banen te leiden vonden meerdere gesprekken plaats met met organisatie, verantwoordelijken van het bedrijf en de diverse lokale en nationale veiligheidsdiensten. In functie van de openbare veiligheid en de openbare orde werd in onderling overleg een ontwerp van tijdelijke politieverordening opgesteld die werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van november.”

“Zo is het de actievoerders ondermeer verboden om de terreinen van de firma Lonki te betreden. En de werkzaamheden van het bedrijf te verstoren. De protestactie zal mogen doorgaan op het grasperk aan de oprit van het bedrijf, recht tegenover het containerpark.” Naast nog heel wat andere regels kan de burgemeester naar plaats, tijd en omstandigheden bijkomende maatregelen opleggen. De actievoerders moeten vooraf een afschrift van de politieverordening ondertekenen. Inbreuken op de bepalingen van deze tijdelijke politieverordening worden bestraft met een administratieve sanctie.”

“De bestuurders van Lonki zijn dus op de hoogte van het vreedzaam protest.
“”Het is zo dat elke slachtdag veeartsen in opdracht van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) aanwezig zijn om ondermeer toe te zien op het dierenwelzijn”, reageert CEO Frank De Boeck van Lonki op de protestactie. “Het is inderdaad wel zo dat we ‘dieren doden'”, Maar deze konijnen worden op een diervriendelijke manier gekweekt en worden verkocht onder de noemer ‘Parkkonijn”.

Een parkkonijn is gehuisvest in een park, een groot hok voor minimaal 20 konijnen met meer ruimte per konijn, uitgerust met een comfortabele kunststofvloer, een opspring-platform en voorzien van schuilmogelijkheden en knaagmateriaal. Kortom, een groter hok met veel meer comfort dan in kooihuisvesting. Het project is al enkele jaren het resultaat van een samenwerking binnen de hele keten, van konijnenhouder over slachthuizen tot retail.

 

Eerste avondmarkt zorgt niet voor een stormloop naar de winkelstraat

TEMSE – Weinig belangstelling voor de eerste avondmarkt/kerstmarkt in de Kouterstraat georganiseerd door de lokale afdeling van Unizo in samenwerking met de vrije marktkramersvereniging.

“Het was dan ook een try-out, het is de bedoeling om dit voortaan elk jaar te organiseren tijdens ons X-Mass Shopping weekend”, aldus Bart Thierens van het Unizo bestuur.
“We hebben er trouwens pas de laatste week ruchtbaarheid aan gegeven omdat we van mening waren dat als we dit eerder bekend maken de inwoners dat toch zouden vergeten”, stelde lokaal voorzitter van de middenstandsvereniging Stijn Teugels.

Streetband De Strooien Hoedjes en de Temsese kerstman zorgden voor de sfeer.

Via de sociale media reageerden heel wat Temsenaars dat ze niet op de hoogte waren van het evenement.

Meer foto’s, klik hier

De Temsese kerstman en de Strooien Hoedjes zorgden voor de sfeer

“Er is geen gemeentelijk geld uitgegeven aan handelsmissie naar China”

TEMSE – Tijdens de gemeenteraad van december had TESAMEN-raadslid Bert Bauwelinck enkele vragen bij de deelname van burgemeester Luc De Ryck (CD&V) aan de recente handelsmissie naar China. “Wat levert het ons op buiten waarschijnlijk gehackte smartphones en laptops van de delegatieleden”, vroeg hij zich af.

Hij had ook vragen bij de ethische aspecten van een reis naar China.

“De karikaturen van uw betoog moeten vervangen worden door de realiteit en feiten”, reageerde de burgemeester. “Ik reisde mee als gast. Er is dus ook geen gemeentelijk geld aan uitgegeven. Als je alleen maar landen mag bezoeken waar niets op aan te merken valt, moet je thuisblijven. Prinses Astrid reisde onlangs met een delegatie van meer dan 600 zakenlui naar China, De wereldtentoonstelling vond plaats in China, Koning Filip en Prinses Mathilde waren ooit in China, de olympische winterspelen trekken naar China, kortom heel de wereld gaat naar China en voert er handel mee.

En ik zou er niet naartoe mogen gaan. En dat terwijl ik Temse overal waar ik kom, promoot. Er zijn trouwens enkele contracten getekend en er gaat binnenkort een dumplingfabriek operationeel in het Waasland. De bedoeling was om dit te realiseren in Temse maar spijtig genoeg zijn er geen industriegronden vrij. Daarom is zal men dit in Lokeren realiseren. Als u details wil weten neem dan contact op met de organisator van de reis die u toch goed kent. U vergadert regelmatig in één van zijn etablissementen.”

 

Minister weigert vergunning, plannen voor steenbakkerij terug naar af

Met beslissing komt voorlopig opnieuw einde aan lang aanslepend dossier
STEENDORP – Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft in beroep de aangepaste vergunningsaanvraag voor de site van de steenbakkerij geweigerd. Daarmee komt voorlopig opnieuw een einde aan het lang aanslepende dossier.

“Er is geen link met kleiontginning in de aanvraag”
Andy Pieters, woordvoerder Zuhal Demir

Volgens Demirs woordvoerder Andy Pieters werd de aanvraag van grondwerkenbedrijf Vagaetrans geweigerd omdat ze in strijd is met de activiteiten die opgenomen zijn in het bijzonder plan van aanleg. “Dat schrijft voor dat het gaat om een industriegebied gelinkt aan de kleiontginning, waarvan de nabestemming moet geregeld worden in een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Aangezien de activiteit in de steenbakkerij gestopt is in 2012 en er geen link meer is tussen de geplande activiteiten en kleiontginning, is de aanvraag strijdig met de geldende bestemming. Daarnaast is niet uitgesloten dat de activiteiten storend zijn voor de aanpalende natuurgebieden en woonwijk.”

Al sinds 2013 wordt er nagedacht over een nieuwe invulling van de steenbakkerijsite. Eerst was er sprake van een bedrijventerrein met woonfuncties. Interwaas startte toen met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat plan werd na hevig burgerprotest afgevoerd. Begin dit jaar diende eigenaar van de site Vagaetrans een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de bouw van een grondverwerkingsbedrijf met daarnaast een kleine ambachtelijke steen- en pannenbakkerij. Die aanvraag kreeg negatief advies van het schepencollege, OVAM en het Agentschap Wegen en Verkeer.

Omwonenden, het actiecomité Steendorp Leefruimte, Natuurpunt Waasland Scousele en KWB Steendorp dienden samen 1.151 bezwaarschriften in. De deputatie weigerde de aanvraag, waarop Vagaetrans in beroep ging bij de gewestelijke omgevingscommissie. Er werd ook een aangepaste omgevingsvergunning ingediend. Daardoor moest het openbaar onderzoek overgedaan worden, inclusief de adviezen en bezwaarschriften. Er werden opnieuw 1.334 bezwaarschriften verzameld.

Nu minister Demir ook de gewijzigde aanvraag weigert, komt er tijdelijk een einde aan de juridische procedures van het afgelopen jaar. Het valt af te wachten of de eigenaar verdere juridische stappen wil zetten.

Vagaetrans wenste woensdag niet te reageren op de beslissing van de minister. Op een infovergadering afgelopen zomer gaven de eigenaars wel aan geen plannen te hebben om het industriegebied een groene bestemming te geven, iets waar de bezwaarindieners op hopen.

(foto: MGB)

Windmolens alleen welkom aan afrittencomplex E17 in Steendorp

Gemeente stelt ruimtelijke visie voor windturbines op
TEMSE – De gemeente Temse heeft een visietekst opgesteld om vast te leggen waar er in de toekomst windmolens gebouwd mogen worden in de gemeente. Rekening houdend met verschillende criteria blijft er niet veel ruimte meer over. Enkel de omgeving van het E17-afrittencomplex Haasdonk-Steendorp komt in aanmerking.

“We hopen dat de provincie rekening houdt met onze visietekst”
Hugo Maes en Franky Eeckelaert, schepen en milieuambtenaar

De gemeente kreeg de laatste tijd verschillende aanvragen voor de bouw van windmolens. Zo diende Enervest in 2012 een aanvraag in voor de bouw van vijf windmolens langs de E17 en drie windmolens in de Blauwhofstraat. Beide aanvragen werden door de provincie geweigerd. Recenter kwamen er opnieuw aanvragen voor beide zones. Engie Electrabel diende een aanvraag in voor vier windmolens langs de E17 op het grondgebied van Haasdonk, Bazel en Steendorp, waarvan enkel de vergunning voor de windmolen in Haasdonk geweigerd werd. Buurtbewoners trokken daarop als actiecomité ‘E17 Leefbaar’ naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Nog later diende Luminus met succes een aanvraag in voor twee windmolens op het grondgebied van Steendorp en een op het grondgebied van Bazel langsheen de Blauwhofstraat. Daar trok actiecomité ‘Tegenwind’ naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Draagvlak bij inwoners

Om de wirwar van aanvragen voor windmolens te stroomlijnen, besloot het bestuur op papier vast te leggen waar er volgens hen nog plaats is voor windmolens. “Het startschot voor het document werd vorige legislatuur gegeven toen de gemeente zich engageerde in het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Waasland Klimaatland’”, schetsen schepen van Milieu Hugo Maes (CD&V) en milieuambtenaar Franky Eeckelaert. “Daarin engageren we ons om onze CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan op verschillende manieren, waaronder windmolens. In onze visietekst geven we aan waar windmolens gebouwd kunnen worden. We houden rekening met afstandsregels tot bewoning, de aanwezigheid van het radiobaken op De Ster, de aanwezigheid van vleermuizen in de fortengordel onder de E17 en het draagvlak bij de bevolking.”

Tegemoetkoming voor buren

Maar wanneer de gemeente al die elementen naast elkaar legt, blijft er niet veel ruimte over voor nieuwe windmolens. “Al die criteria maken dat alleen de omgeving van het afrittencomplex van de E17 in Steendorp geschikt is voor windmolens”, klinkt het. “Daar is reeds een windmolen vergund, en volgens ons kunnen er maximum vier bijkomen.”

Eigenaars van windmolens zullen ook tegemoetkomingen moeten doen naar de buurt. De buurt moet via een coöperatieve dertig procent kunnen investeren. Jaarlijks moet ook 5.000 euro per windmolen gestort worden in een omgevingsfonds voor opwaardering van de omgeving.

Het document heeft momenteel nog geen juridische waarde, maar kan op termijn wel een belangrijk instrument worden.

“We hopen dat de provincie bij de opmaak van het Wase klimaatplan rekening houdt met onze visietekst”, zeggen de schepen en de ambtenaar.

“Ook Kruibeke is bezig met een dergelijke tekst, en we weten dat Beveren daar ook mee begonnen is.” (Bron: >HN/GVA – Mattias Goossens)

Buurtbewoners uit de omgeving van de planzone voor windmolens gingen vorig jaar in beroep tegen de bouwplannen. (foto: MGB)

POLITIE. Kop – staartaanrijding

Kop – staartaanrijding

Op de Nieuwe steenweg in Temse gebeurde woensdagavond  18 december een aanrijding waarbij drie voertuigen betrokken waren. Een bestuurder diende te remmen voor de file, de twee achterliggende voertuigen reden op elkaar in. Eén persoon werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Er werd één voertuig getakeld.

AED-toestel voor school en buurt aan gevel Lyceum aan de Stroom

TEMSE – Het Lyceum aan de Stroom (Theo De Deckerlaan) heeft zijn eerste AED-toestel geïnstalleerd. De aankoop werd mogelijk gemaakt dankzij de fundraising van de vzw HeartSaver AED.

Op donderdag 12 december werd het toestel officieel in gebruik genomen, in aanwezigheid van de verantwoordelijke van de vzw, de sponsors, directie en leerkrachten.

Het gemeentebestuur was vertegenwoordigd door burgemeester Luc De Ryck (CD&V), onderwijsschepen Tineke Van Britsom (N-VA) en -ambtenaar Sofie Van Ranst. Het toestel is aangebracht aan de buitengevel van het lyceum en is zowel voor de school als voor de buurt beschikbaar.

Directeur Petra De Saegher, omringd door de eregasten.

 

Juliette Poulette organiseerde weer Kiekenbak For Life voor het goede doel

TEMSE – Net zoals vorig jaar organiseerde kippenkraam Juliette Poulette op zondag 15 december de Kiekenbak For Life 2.0.

Presentator, bekende Vlaming en ingeweken Temsenaar Peter Van de Veire kwam twee uur lang kippen verkopen in de schaduw van de dekenale O.L.V. kerk voor de Warmste Week. De opbrengst gaat naar Nils For Life, voor de strijd tegen Leukemie (net zoals bij de Winterhappening 2019 red.).

Ook de Temsese bellenman Bart Heynderickx was op de afspraak

“Het is nogmaals gebleken dat wij de meest enthousiaste en warmste klanten hebben, waarvoor ontzettend bedankt”, klonk het op de Juliette Poulette Facebookpagina. “Zoals Peter het zelf beschreef, “Hoe kouder de week, hoe warmer de zondag.”

Wie een ‘Chicken For Life-menu’ bestelde maakte kans op een overnachting in Brugge. De winnaar werd door de onschuldige hand van Peter Van Veire zelf getrokken.

De opbrengst van de actie volgt later.

Meer foto’s, klik hier