Organisatie Rommelmarkt Vroonhofwijk op zoek naar eigenaars achtergebleven sluikstort.

TEMSE – Sinds kort heeft de rommelmarkt in de Vroonhofwijk, traditiegetrouw op tweede Pinksterdag, een nieuwe organisator. Jorn Casselo nam de organisatie over van vogelvereniging De Sneeuwgors. Hij doet nu een oproep naar eigenaars van spullen die achtergelaten zijn. “We tolereren geen sluikstort”, aldus de organisatie.

“Het was al bij al een zeer geslaagde dag”, stelt Jorn. “’s Morgens tussen 6 en 7.30u waren we toch wel een beetje bang voor de weersvoorspellingen maar uiteindelijk kwam de zon er door en dit voor praktisch heel de dag. Veel standhouders en ook een mooie opkomst van bezoekers.”

“Ik zou graag mijn helpers willen bedanken voor hun inzet de hele dag en ook onze fietsers die iedereen naar hun juiste plaats hebben gebracht alsook de belleman van Temse en schepen Lieve Truyman voor de officiële opening.”

De organisatie zoekt de eigenaars van achtergelaten spullen

“Ook onze vaste en nieuwe eet- en drankstanden hebben dit super gedaan”.

Maar er was ook minder goed nieuws.

“Ik ben vanmorgen (dinsdagmorgen red.) een hele hoop achtergelaten spullen gaan opruimen”, oppert de organisator. “Als er mensen zijn die de spullen herkennen van welke standplaats ze komen of de eigenaar zelf, gelieve mij even te contacteren. Er zijn zeer veel foto’s genomen van de standen door mijn medewerkers. Als ik de spullen kan linken een stand nog voor dat de eigenaar mij heeft gecontracteerd, zullen deze personen een verbod krijgen om nog deel te nemen aan een volgende editie.”

“De eigenaar van de spullen kan dit zelf voorkomen door het gerief bij mij te komen ophalen. U blijft anoniem. Sluikstort word niet getolereerd . Nog één puntje: als u geen bewoner bent, heb dan respect voor de woning en grond van de eigenaars. Voor de rest hoop ik dat het voor iedereen een zeer aangename dag was en tot volgend jaar.”

Meer foto’s, klik hier

Organisator Jorn Casselo, met echtgenote, belleman Bart Heynderickx en schepen Lieve Truyman

Sint-Amelberga Gilde organiseerde weer de de Wegom

TEMSE – Ook dit jaar organiseerde de Sint-Amelbergagilde de Wegom, een bedevaart ter ere van de Heilige Amelberga langsheen de grenzen van de voormalige parochie Temse. Door het wisselvallige weer wellicht kwamen zowat 64 deelnemers opdagen, een twintigtal minder dan vorig jaar.

De tocht is 23 km lang en voerde de 64 deelnemers van bij de start om 4.30 uur, op de Markt, langs acht Amelbergakapellen en 1 kapelletje ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën.

Vertrekpunt

Het laatste deel ging in processie, samen met de kerkelijke gezagsdragers en begeleidt door Harmonie Orkest Temse (HOT), langsheen de Kasteelstraat, Priester Poppestraat en de Wilfordkaai richting O.L.V.-kerk waar om 10 uur een eucharistieviering plaats vindt.

De bedevaart gaat driemaal per jaar uit op Pinksterzaterdag (13.00 uur), op Pinkstermaandag (4u30) en de laatste zaterdag voor de laatste zondag van september. Het vertrekpunt van de bedevaart is telkens op de Markt, aan de OLV-kerk van Temse. Enkel op Pinkstermaandag worden de relikwieën van de Heilige Amelberga meegedragen.

De organisatie van de Wegom is in handen van de plaatselijke Sint-Amelbergagilde. Deze vereniging werd in 1861 werd (her)opgericht. De oorsprong ervan zou tot de 10de eeuw teruggaan: toen was in Temse al sprake van een Vrije Compagnie van de Heilige Amelberga. Deze gilde was in de loop der eeuwen onder verschillende namen werkzaam en werd na een periode van verval dikwijls nieuw leven in geblazen.

Heropleving

De Heilige Amelberga is de patroonheilige van Temse. Volgens de overlevering stak ze ter hoogte van Temse de Schelde over op de rug van een steur (vis) om te ontsnappen aan Karel Martel, die met haar wilde trouwen. In 772 stierf Amelberga in Temse en werd ze in de plaatselijke kerk (markt) begraven. De bedevaart ter ere van Amelberga zou uit de 11de eeuw dateren.

Het stoffelijk overschot van de Heilige Amelberga werd toen van Temse overgebracht naar de Sint-Pietersabdij van Gent. In de daarop volgende eeuwen kende de bedevaart geregeld veel bijval en liepen er zelfs muzikanten, goochelaars en potsenmakers in mee. De bedevaart werd niet enkel te voet maar ook te paard en met huifkar gedaan. Er zijn ook periodes geweest waarin de belangstelling voor de Wegom sterk afnam. De bedevaart kende zo meermaals een heropleving.

Meer foto’s, klik hier

Zaalvoetbal Temse-Liga zoekt ploegen voor veteranencompetitie

TEMSE- In sporthal Tilroda werden vrijdag 10 mei de bekerfinales zaalvoetbal van de Temse Liga gespeeld. Nadien was er de prijsuitreiking van het voorbije seizoen.

In de weekcompetitie met 11 ploegen werd Forza De Vlieger kampioen voor Fir D’Aoiz.

In de weekendcompetitie die spelen op zaterdag of zondagavond werd de voorronde gewonnen de Ju-Pilers en ZVC Kramp.

Ook de scheidsrechters van de Temse-Liga werden gehuldigd

“Na de voorronde waarbij elke ploeg één keer tegen elkaar speelt, wordt de reeks in twee verdeeld”, aldus persverantwoordelijke Steffie Van Puyvelde. “Daarbij spelen de mindere ploegen spelen tegen elkaar en sterkere ploegen tegen elkaar. Zo blijft iedereen plezier beleven.”

In de weekendcompetitie A (met de sterkere ploegen) hield ZVC Kramp als kampioen stand, Olympique Tamise slaagt erin in om tweede te worden.
Bij de weekendcompetitie B Los Chicos kampioen voor SOS Velle.

In de bekercompetitie van de weekcompetitie werd Forza De Vlieger winnaar voor Pivari.
“Het was een echte kantelmatch’, vertelt Steffie. “Pivari stond 3-0 voor, echter De Vlieger haalde de achterstand op en won nog met 6-4. De bekerwinnaar van het weekend werd Los Chicos. Het was een zenuwslopende wedstrijd met verlengingen met als een 3-4 einduitslag.”


Veteranencompetitie

Bij de Temse Liga doet men ook nog een oproep.

“Voor 2024-2025 hebben we nog enkele plaatsen vrij alsook bekijken we bij genoeg ploegen de optie om een veteranencompetitie te lanceren”, klinkt het.
“Deze zou zijn voor de mannen van gemiddelde leeftijd die om de twee weken spelen waardoor ze geen vol engagement van elke week aangaan maar wel eentje van om de 2 weken.”

Ploegen mogen zich steeds melden via temseliga@hotmail.com

Meer foto’s, klik hier

Werken voor gloednieuwe polikliniek met een jaar vertraging van start gegaan

TEMSE – Eind volgend jaar opent Vitaz in campus Temse een gloednieuwe polikliniek waar zo’n twintig medische specialismen aangeboden worden. Donderdag 16 mei werd officieel het startsein van de werken gegeven. “We kunnen op deze manier medische diensten lokaal blijven aanbieden”, zegt gedelegeerd bestuurder van Vitaz Koen Michiels.

De Temsese burgemeester Hugo Maes (CD&V) kreeg de eer om de bouw van de nieuwe polikliniek in de Gasthuisstraat officieel in te luiden door vakkundig de eerste graafbak in de grond te steken. De huidige kliniek zal nadien grotendeels afgebroken worden.

Burgemeester Hugo Maes mocht symbolisch met de eerste spadesteek de werken op gang trappen

Eerste spadesteek

De nieuwbouw heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De plannen dateren al van 2020, maar gaan pas nu van start. Dat is ongeveer een jaar later dan gepland. “De omgevingsvergunning en te hoge PFAS-waarden in de grond zorgden voor vertraging”, zegt de burgemeester.

Het ziekenhuis De Pelikaan sloot enkele jaren geleden de deuren, maar Vitaz beloofde wel de polikliniek te behouden. Momenteel is die nog gehuisvest in het voormalige ziekenhuis, maar daar komt eind volgend jaar verandering in. Donderdag werd namelijk de symbolische eerste spadesteek gezet voor de bouw van een nieuwe polikliniek.

Een simulatie van de nieuwe polikliniek

Voor Vitaz was de beslissing snel genomen.

“De consultaties in Temse zijn erg in trek en ook onze artsen vinden het eigenlijk wel fijn om af en toe buiten de hoofdcampus van Sint-Niklaas te kunnen werken”, klinkt het bij Michiels. “Het Waasland is altijd goed voorzien geweest van medische zorg met maar liefst zeven ziekenhuizen. Bij de grote fusie op 30 juni 1998 zijn veel diensten gecentraliseerd maar lokaal zijn we op al die zeven sites wel consultaties blijven geven. Hier in Temse bestendigen we dit engagement nu voor de toekomst met een gloednieuwe polikliniek.”

Dicht bij huis

“Het wordt een gebouw van 1.600 vierkante meter over twee verdiepingen met lichte en moderne consultatieruimtes”, zegt algemeen directeur Koen Michiels. “We investeren hier in totaal zo’n zes miljoen euro.”


Medische diensten lokaal aanbieden

“Het gemeentebestuur is overtuigd van het belang van deze polikliniek. Het versterkt tevens onze nabijgelegen zorgcampus”, zegt de burgemeester. De directie van Vitaz deelt de mening van het gemeentebestuur.

De grond voor de nieuwe polikliniek wordt in erfpacht gegeven door de gemeente Temse.

“Voor onze inwoners is het behoud van de polikliniek op deze zorgcampus een grote meerwaarde”, stelt burgemeester Hugo Maes (CD&V). “Zij moeten zich niet naar Sint-Niklaas verplaatsen en krijgen dicht bij huis een groot aanbod aan medische specialismen.”

Gynaecologie

Er zullen een twintigtal disciplines medische specialismen aangeboden worden. Dat is meer dan het huidige aanbod. Gynaecologie wordt toegevoegd en er zal op termijn ook een afdeling mond-, kaak- en aangezichtschirurgie aanwezig zijn.

Cultuurraad vraagt betaalbare infrastructuur voor het verenigingsleven.

TEMSE – Met oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober heeft de cultuurraad van Temse hun ambitienota overhandigd aan het schepencollege. “We hopen dat er in de volgende bestuursperiode rekening mee gehouden wordt”, aldus voorzitter Rudy Van Geel.

Vooral de infrastructuur staat hoog op de agenda.

“Beschikbare, kwalitatieve en betaalbare infrastructuur is essentieel voor een lokaal verenigingsleven”, klinkt het. “Vergaderingen worden nu geregeld bij bestuursleden thuis gehouden omdat er elders geen plaats is.”

Een delegatie van de cultuurraad heeft hun ambitienota gepresenteerd aan het Temsese schepencollege. De raad hoopt dat er met een aantal speerpunten rekening gehouden wordt in de volgende bestuursperiode. Zo vragen ze om voldoende budgetten vrij te maken voor een gevarieerd cultuuraanbod aan democratische prijzen.

Maar bovenal pleiten ze voor meer, betere en betaalbare infrastructuur.

“Dat is een noodzaak voor de levensvatbaarheid van het verenigingsleven”, zegt Eddy Noens van de cultuurraad. “Er zijn ruimtes nodig om te overleggen, te plannen en om mensen de kans te bieden elkaar te ontmoeten. Werken aan sociale cohesie heet dat, en dat is nu net dé bestaansreden van een bloeiend verenigingsleven.” Die infrastructuur ontbreekt volgens de verenigingen. “Bij een rondvraag blijkt dat er een grote nood is aan meer binnen- en buitenruimte”, zegt voorzitter Rudy Van Geel.

Kerk

De gemeente besliste in 2022 om te snoeien in hun patrimonium en onder meer Huis de Fortune in Elversele, dat onderdak geeft aan meerdere verenigingen, af te stoten. “De verenigingen dreigen hun onderkomen te verliezen. Alternatieven zijn er niet. Ze zijn ofwel te duur of te ver weg”, zegt de voorzitter. “Vergaderingen worden nu geregeld bij bestuursleden thuis gehouden omdat er elders geen plaats is.”

Schepen van Cultuur Lieve Truyman (N-VA), schepen van Sport Wim Van Rossen (Open Vld) en schepen van Groen en Toerisme Debby Vermeiren (CD&V) begrijpen de vraag, maar benadrukken dat er met de beperkte budgetten keuzes gemaakt moeten worden. 

“In Elversele zal de Emiel Naudtszaal optimaal benut moeten worden. In Steendorp geldt dat voor De Mosterdpot”, zegt schepen van Sport Wim Van Rossen (Open VLD). Het college erkent wel dat er een gebrek is in Velle en Tielrode. Er zal bekeken worden om op die plaatsen op termijn de kerkgebouwen optimaal te benutten.

Verenigingenloket

Een tekort aan bestuursleden en vrijwilligers is ook één van de speerpunten in de ambitienota. “Het is belangrijk dat de gemeente voldoende middelen budgetteert om de verenigingen en vrijwilligers te ondersteunen en te waarderen”, klinkt het. De cultuurraad stelt voor om een verenigingen- en evenementenloket te installeren waar mensen met hun vragen terecht kunnen. Daarmee zaten ze op dezelfde golflengte als het college.

Enkele jaren geleden kon men bij de gemeente een vergunning aanvragen om een activiteit te organiseren die meestal meteen werd goedgekeurd door het college”, klinkt het. “Tegenwoordig zijn er zoveel regels waar men mee moet rekening houden dat men soms door het bos de bomen niet ziet.”

De cultuurraad kwam de ambitienota voorstellen aan het college in AC De Zaat

Lien De Rijbel uit Elversele in Melsele gekroond tot 62ste Aardbeiprinses

ELVERSELE – Vrijdagavond 10 mei werd in Melsele de verkiezing van de Aardbeiprinses 2024 georganiseerd. Dit jaar gaat het kroontje en de eer naar de 19-jarige Lien De Rijbel uit Elversele! Haar eredames zijn Liese Van Kerckhove uit Sint-Niklaas en Lina De Witte uit Sint-Gillis-Waas.

De finalisten werden tijdens de verkiezing op de rooster gelegd over hun kennis over de aardbei en moesten ook een persoonlijke act opvoeren. Volgens de jury scoorde Lien De Rijbel daarbij de beste punten

Lien studeert aan de Odisee hogeschool voor de bacheloropleiding lager onderwijs en is daarnaast ook leidster bij Chiro Pripo in Elversele.

Met de voorbereidingen voor de verkiezing van de Aardbeiprinses, mag het duidelijk zijn dat Lien een bezige bij is met zin voor engagement. Haar spontaniteit, stralende lach en vlotte babbel wisten de jury en het publiek te overtuigen. Ze kreeg bovendien ook 2 awards: ‘Queen of hearts’ die werd gekozen door het publiek en die voor Rising Star. Haar overwinning leverde haar enkele prachtige prijzen op én een auto waarmee ze een jaar mag rondrijden om naar de vele evenementen te gaan om daar met haar kroontje te pronken.

“Zo onwezenlijk, het lijkt wel een droom! We zijn zò apetrots op onze prinses.” aldus Lieve Verlee en Davy De Rijbel, de fiere ouders van de 62ste Aardbeiprinses.

Lien De Rijbel (midden) werd verkozen tot Aardbeiprinses 2024

Ferm Velle organiseert ‘Stokpaardenfeest’

TEMSE – In navolging van het ter ziele gaande Bertenfeest ( voor paarden + kinderen) in de Brandstraat in Temse organiseert FERM Velle een heus ‘Stokpaardenfeest’.

“Momenteel heerst er een ware ‘Stokpaardenhype'”, stelt de organisatie. “Daarom kwamen we op het idee om een heus Stokpaardenfeest op poten te zetten. Dit op zondag 2 juni vanaf 13.30 uur op het terrein aan de Brandstraat 49. Deze wedstijd is zowel voor groot als klein met allerlei randanimatie.

Voor inschrijving en info : Chris Van De Vijver, 0496/26 71 89

Het organiserend comité met de eerste kinderen die een workshop achter de rug hebben.

Thuiszorgdienst Welzijnsvereniging Sleutelzorg vierde 1 000ste klant

TEMSE – De thuiszorgdienst van Welzijnsvereniging Sleutelzorg Temse bestaat al een hele tijd. In 2025 vieren ze hun 75-jarig bestaan maar op 2 mei 2024 hebben ze hun
1000ste klant letterlijk in de bloemetjes gezet.

Moniek Pauwels verloor nog niet zo lang geleden haar echtgenoot en doet sindsdien beroep op de zorgkundigen van de dienst thuiszorg. Sinds 21 januari 2024 komt er elke week iemand langs die haar gezelschap houdt. De babbeltjes doen haar deugd. Maar de zorgkundigen doen meer dan dat. Ze doen samen met haar boodschappen en koken voor haar. Zelfs beter dan ze zelf kan koken.

Moniek met zorgkundige Shauny Van den Branden

Moniek is bij de thuiszorgdienst van Welzijnsvereniging Sleutelzorg terechtgekomen door een familielid, maar ook door een bovenbuur die reeds hulp kreeg van de welzijnsvereniging en hij vertelde alleen maar positieve verhalen.

“Het is super”, glundert Moniek. Ik ben heel tevreden en kijk elke week opnieuw uit naar het moment dat de zorgkundige komt. Ik hoop dat ik op deze manier nog lang kan thuis wonen.”

Voorzitter Sleutelzorg Werner Maerevoet, Moniek Pauwels en directeur thuis- en buurtzorg Katrien De Westelinck.

POLITIE. 23-jarige legt positieve speekseltest af en blaast ‘alarm’ bij ademtest

Intrekking rijbewijzen

In de August De Batslaan in Temse werd het rijbewijs van een 23-jarige jongeman uit Temse onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De jongeman legde een positieve speekseltest af. Hij reed onder invloed van drugs. Tevens blies hij alarm bij een ademtest. Uit de ademanalyse bleek dat hij onder invloed van alcohol was. Eveneens werd er een kleine hoeveelheid drugs gevonden. Hiervoor werd een PV opgesteld.

In de Kasteelstraat in Temse legde een 33 jarige man uit Sint-Niklaas een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 1,54 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Graffiti

In de Veerstalstraat in Kruibeke werd het wachthuisje van de overzetboot beklad met graffiti.

Schaakclub Boey officieel door het gemeentebestuur ontvangen voor 50ste verjaardag

TEMSE – Na de geslaagde simultaan seance met grootmeester Paul Motwani op 27 april werd schaakclub Boey op zaterdag 4 mei, voor de 50ste verjaardag officieel ontvangen door het gemeentebestuur.

Burgemeester Hugo Maes verwelkomde en leidde de plechtigheid in. Schepen van Sport Wim Van Rossen sprak de hulderede uit namens het gemeentebestuur, waarna de 2 stichters het woord namen.

Pioniersjaren

Luc De Ryck belichtte de historiek van het schaken in Temse, waarbij hij expliciet hulde bracht aan Roger Van Geyt (1948-2019), één van de meest verdienstelijke figuren in Temses schaakgeschiedenis.

Patrick Michiels gaf op ludieke wijze toelichting bij het ontstaan en de pioniersjaren van schaakclub Boey, waarna huidig voorzitter Marc Blommaert een beeld ophing van de hele historiek, en hoogtepunten, van de club.


Historiek schaken in Temse

In 1945 ging schaak- en damclub De Sphinx van start, met als bezieler Frans Van Bruyssel. De club kende geen langdurig bestaan. Als gevolg van de strijd om de wereldtitel in 1972 tussen Boris Spasski (Sowjet-Unie) en enfant terrible Bobby Fischer (USA) schoten de schaakspelers en -clubs als paddenstoelen uit de grond.

In Temse organiseerde Erik De Meester in zijn café Kobold (Guido Gezelleplaats) een wekelijkse schaakavond voor geïnteresseerden (niet met de bedoeling een club te starten), terwijl de vriendenkring rond Luc De Ryck en Patrick Michiels eigen tornooien organiseerde.

Daaruit ontstond in maart 1974 schaakclub Boey, met als initiatiefnemers Patrick Michiels, Luc De Ryck en Guy Van Bruyssel. In zijn 50-jarig bestaan kan Boey terugblikken op een voortreffelijk palmares, met als hoogtepunt het meerjarig verblijf in de hoogste afdeling van de nationale schaakcompetitie.

Meer foto’s van de viering, klik hier

Leerlingen van het vierde leerjaar proefden enthousiast van sport – en ontspanningsaanbod in de gemeente

TEMSE – Onlangs besliste de Jeugddienst om de Buitenspeeldag wegens het voorspelde slechte weer te annuleren en te verplaatsen naar woensdagmiddag 15 mei. De Sportdienst en Sportraad Temse beslisten om de geplande ‘Buitensportdag 2024’ niet te annuleren maar om bij te sturen in het aanbod.

“Gezien de weersvoorspellingen ook voor woensdagvoormiddag 17 april niet zo denderend waren werd de optie annuleren niet overwogen maar wel bijsturen”, aldus de voorzitter van de Sportraad Bert Rooman “Enkele sporten verhuisden naar de sporthal en tafeltennis werd binnen toegevoegd aan aanbod in plaats van in het ondergelopen avonturenpark.”

Als voorzitter van de sportraad begeleide Bert Rooman de activiteit bij de krachtbalclub

“De leerlingen van het 4de leerjaar (alle scholen van Temse waren present) reageerden heel enthousiast om op deze dag te komen proeven en proberen van een deel van het sport – en ontspanningsaanbod dat onze gemeente rijk is, klinkt het. “Na een sportieve voormiddag zagen we 350 stralende gezichten, de onweerswolken werden hierdoor bestreden, weer richting hun school vertrekken.”

“Hopelijk keren ze terug om zich bij één van de deelnemende clubs aan te sluiten of om nog eens gebruik te maken van het openbaar aanbod op het sportcomplex Fernand Schuerman. Als voorzitter van de sportraad begeleide ik namens de krachtbalclub de activiteit en kan alleen maar beamen dat de passie van je sport delen zorgt voor een voldaan gevoel.”

Meer foto’s, klik hier

Het aanbod en/of/clubs die present tekenden om hun sport aan de leerlingen te laten proeven leest u door hieronder te klikken.

Verder lezen Leerlingen van het vierde leerjaar proefden enthousiast van sport – en ontspanningsaanbod in de gemeente

Originele reuzentekening van Paul Geerts wordt openbaar geveild voor goed doel

Opbrengst gaat integraal naar dovenwerking van WZC Huize Vincent in Tielrode

TEMSE – Speciaal voor Temse maakte grootmeester Paul Geerts, de tweede vader van Suske en Wiske, een originele reuzentekening (ingekaderd 94 x 64 cm): de uitvergrote cover van één van zijn meesterwerken: De 7 schaken (uit 1995).

De tekening wordt openbaar geveild en de opbrengst gaat integraal naar WZC Huize Vincent in Tielrode, meer bepaald naar de leefgroepwerking rond dove ouderen. Huize Vincent is de enige voorziening in Vlaanderen met een uitgebouwde werking voor deze doelgroep. De organisatie viert dit jaar haar zilveren jubileum.

De 7 schaken is gebaseerd op de jeugd en de belevenissen van Willy Vandersteen. De tekening stelt hollende jongeren voor, waaronder Willy Vandersteen, Suske, Wiske, Lambik, Jerom en professor Barabas. Buiten de tekening, maar binnen het kader, kijken tante Sidonia en Krimson toe.

Bieden kan tot op Spirits 4de Grote Signeerdag: zaterdag 21 september. Bieden kan via het e-mailadres lavas@telenet.be. Telkens het bod wordt verhoogd, wordt het bedrag op de website aangepast, de lagere bieders krijgen dan een email.

Online bieden kan tot vrijdag 20 september, 17 uur. Daarna kan enkel nog op Spirits 4de Grote Signeerdag geboden worden. Hij vindt plaats in de feestzaal van het gemeentehuis (Markt) op zaterdag 21 september, tot 17 u. De laatste mogelijkheid tot bieden vormt de apotheose van de campagne én van de Signeerdag. Paul Geerts zal aanwezig zijn en van 14 tot 17 u. zijn albums signeren.

Meer info:   https://culturele-vereniging-spirit.jouwweb.be/

De tekening wordt openbaar geveild en de opbrengst gaat integraal naar WZC Huize Vincent in Tielrode,

Regiobib WAAS brengt met transportservice leesplezier naar alle hoeken van het Waasland

TEMSE/WAASLAND – Donderdag 2 mei reed het eerste boekentransport van de nieuwe transportservice door Regiobib WAAS uit. Hierdoor kunnen de leners van bibliotheken in het Waasland boeken opvragen uit de collecties van alle tien de Wase steden en gemeenten. Vrijwilligers Wini en Karine kregen van voorzitter Lieve Truyman van Cultuurtuin WAAS de sleutels van de elektrische deelwagen voor de allereerste rit vanuit Temse.

In januari 2024 stemden alle Wase bibliotheken hun reglementen op elkaar af. Daardoor kunnen leners voortaan profiteren van uniforme uitleenregels. Ze krijgen ook toegang tot de gehele collectie van Wase bibliotheken, ongeacht bij welke bibliotheek ze zijn ingeschreven.

Flexibiliteit

“De nieuwe dienstverlening stelt leners in staat om boeken te lenen die niet beschikbaar zijn in hun eigen thuisbibliotheek”, aldus Koen De Wanckel van Interwaas. “Als een gewenst boek niet op de planken staat, kunnen gebruikers het nu eenvoudig laten ‘overkomen’ vanuit een andere bibliotheek binnen het netwerk.”

“Dat gebeurt gratis voor jeugdboeken en kost slechts 1 euro voor andere . Daarnaast biedt de transportservice de mogelijkheid om geleende materialen terug te brengen bij een andere bibliotheek dan waar ze zijn ontleend, waardoor flexibiliteit en toegankelijkheid voorop staan.”

Electrische deelwagens

Achter de schermen van deze nieuwe dienstverlening staat een hele logistieke operatie. Cultuurtuin WAAS, in samenwerking met de 10 bibliotheken, werkte een plan uit om het Waasland te bedienen via twee routes. Die doen elk vijf bibliotheken aandoen. Tijdens deze routes worden boeken uitgewisseld tussen de 10 hoofdbibliotheken. Er wordt voor gezorgd dat alle materialen op de juiste plaats terechtkomen.

De transportlussen vertrekken vanuit Temse, Stekene, Beveren, Waasmunster en Sint-Niklaas. Bib Sint-Niklaas is als grootste bib, gelegen in de centrumstad, de spil tussen beide lussen en een vaste stop in de 2 routes.

Voor het transport werd gekozen voor elektrische deelwagens, die al op verschillende plaatsen in het Waasland beschikbaar zijn. Een toegewijd team van vrijwilligers zal ervoor zorgen dat deze transportroutes wekelijks worden uitgevoerd, zodat gereserveerde boeken tijdig bij de leners geraken.

Vrijwilligers Wini en Karine kregen van voorzitter Lieve Truyman van Cultuurtuin WAAS de sleutels van de elektrische deelwagen voor de allereerste rit vanuit Temse

FERM Velle organiseert voor het eerst een ‘Stokpaardenfeest’

TEMSE – In navolging van het ter ziele gaande Bertenfeest ( voor paarden + kinderen) in de Brandstraat in Temse organiseert FERM Velle een heus ‘Stokpaardenfeest’.

“Momenteel heerst er een ware ‘Stokpaardenhype'”, stelt de organisatie. “Daarom kwamen we op het idee om een heus Stokpaardenfeest op poten te zetten. Dit op zondag 2 juni vanaf 13.30 uur op het terrein aan de Brandstraat 49. Deze wedstrijd is zowel voor groot als klein met allerlei randanimatie.

Voor inschrijving en info : Chris Van De Vijver, 0496/26 71 89

Het organiserend comité , met de eerste kinderen die een workshop ‘stokpaardrijden’ achter de rug hebben.

Boek ‘Veerkracht’ bundelt getuigenissen van kankerpatiënten

TEMSE – In de bib in Temse werd donderdag het boek ‘Veerkracht’ voorgesteld. Gunther Groenwals uit Temse kreeg in maart 2023 de diagnose darmkanker en is één van de getuigen in het boek. Samen met auteur Pieter Detombe stelde hij het boek voor en deelde hij zijn ervaringen.

Het boek ‘Veerkracht’ bundelt 20 getuigenissen van bekende en onbekende Vlamingen die van dichtbij geconfronteerd werden met kanker. De drijvende kracht achter het project is psycholoog en coach Pieter Detombe. De verhalen focussen niet op het medisch traject, maar wel op de mens achter de ziekte. Alle opbrengsten van dit boek gaan naar Kom op tegen Kanker.

Het boek kost 20 euro en kan besteld worden via deze website: https://hoopbijkanker.be/

Gunther Groenwals en auteur Pieter Detombe