Cameranetwerk wordt gerealiseerd in drie fasen

Op as Oeverstraat-Markt-Kasteelstraat staan geen camera’s gepland
TEMSE – De voorbije week werd beslist dat er 160.000 euro wordt geïnvesteerd voor een nieuw cameranetwerk in het winkelcentrum. De komende jaren volgen dan nog andere risicolocaties. De winkelas Schoolstraat-Kouterstraat-August Wautersstraat wordt in een eerste fase aangepakt. Van aan de Oeverstraat tot beneden de Kasteelstraat zijn geen camera’s gepland.

Begin 2002 werden in Temse, als een van de eerste gemeenten in het land, camera’s geplaatst op risicoplaatsen. De maatregel volgde destijds op een lange periode van criminaliteit en vandalisme. De plaatsing bleek effectief, want alleen al door hun aanwezigheid en het afschrikeffect ervan verminderde het aantal misdrijven. Ondertussen zijn de camera’s aan vervanging toe.

Leidende rol

“De politie kan niet overal tegelijk zijn, en dus maken meer en meer gemeenten gebruik van camera’s”, zegt burgemeester Luc De Ryck (CD&V). “Wij hebben daarin een pioniersrol gespeeld. Alleen zijn de hedendaagse camera’s qua verscheidenheid en kwaliteit niet meer vergelijkbaar met de verouderde exemplaren waarover wij beschikken. Er zijn wezenlijke verschillen op het vlak van beeldkwaliteit, nachtzicht, kijkhoek en herkenning van gezichten en nummerplaten. Daarom hebben we beslist om het bestaande cameranetwerk te vervangen en uit te breiden.”

De politie stelde een inventaris op van risicolocaties op het grondgebied op basis van vaststellingen en ervaringen. Op basis van deze inventaris en bijkomend overleg werd een lijst opgesteld met mogelijke locaties om de camera’s te plaatsen. Op de meeste van die locaties is al een glasvezelnetwerk voor de aansluiting aanwezig.

“Wij hebben als politiedienst een omstandige analyse uitgevoerd en advies verstrekt naar het gemeentebestuur toe”, stelt korpschef Wim Pieteraerens. “Het behoort geheel tot de prerogatieven van onze bestuurlijke overheid om haar beleidskeuzes te maken op basis van weloverwogen besluitvorming. Als politiedienst kan ik u wel verzekeren dat wij zeer tevreden zijn dat het gemeentebestuur in het algemeen en de burgemeester in het bijzonder zeer begaan zijn met de veiligheid van de bevolking, ten bewijze hiervan de (gefaseerde) zware investering in het digitaal cameranetwerk.”

Frapant is wel dat er op de as Oeverstraat-Markt-Kasteelstraat geen camera’s gepland staan, terwijl er regelmatig bewoners ook daar klagen over het te snel rijden in de straat.

“Die as behoort op basis van de vaststellingen van de politie niet tot de prioriteiten”, weet Luc De Ryck. “In functie van de evolutie kan één en ander natuurlijk altijd aangepast worden.”

Voor de plaatsing zelf werkt de gemeente samen met de Antwerpse firma Radar Risk. Die onderzoekt momenteel welk type camera het best op welke locatie geplaatst wordt. Het gemeentebestuur heeft in de begroting 160.000 euro opzijgezet voor het eerste deel van de camera’s, die in het centrum van de gemeente geplaatst worden. “Hoeveel camera’s er precies zullen komen, staat nog niet vast. Het is de bedoeling om de komende drie jaar de drie fasen van het cameranetwerk volledig uit te rollen”, besluit burgemeester De Ryck.

Gemeente casht één miljoen met verkoop gebouwen

TEMSE – De bijbouw van het oude gemeentehuis en de oude politiewoning in het Dacca-complex zijn verkocht. De nieuwe eigenaars plannen er appartementsgebouwen, en de monumenten worden deels gerestaureerd.

“We zijn voorstander van een totaalproject op de Markt
Burgemeester Luc De Ryck

Na jaren zoeken, zijn er dan toch twee kopers gevonden voor enkele leegstaande gemeentelijke gebouwen.

De voorbije jaren probeerde de gemeente de beide gebouwen zelf te verkopen maar  dat lukte niet. Daarom werd beroep gedaan op Covast.  Zij begeleiden overheden en non-profitorganisatie’s bij hun vastgoedtransacties. En met resultaat blijkt nu.

De aanbouw van het oude gemeentehuis in de Kamiel Wautersstraat werd verkocht aan Woonconcept bvba voor 363.100 euro. Die plant er op termijn appartementen te bouwen, maar is nog in onderhandeling over de aankoop van het aangrenzende café en voormalige pizzeria. Hoekhuis De Klokke is beschermd als monument en komt niet in aanmerking. “Wij zijn als gemeentebestuur voorstander van een totaalproject op de Markt”, zegt burgemeester Luc De Ryck (CD&V) opgetogen over de verkoop. “Hoe veel en hoe hoog de nieuwbouw zal zijn, moet nog worden vastgelegd.

Wat zeker is, is dat het oude gemeentehuis opnieuw op zichzelf zal komen te staan, want de corridor tussen het oude gemeentehuis en de achterbouw verdwijnt permanent. Die verbinding werd kort na de ingebruikname van het gebouw in 1906 aangelegd omdat het gemeentehuis toen al te klein bleek te zijn. De gevel die vrijkomt zullen we grondig restaureren.”

Wat verderop zijn ook het oude woonhuis en de aangrenzende appartementen in het voormalige fabrieksgebouw van Dacca verkocht. Dat gebouw in de Kasteelstraat deed later dienst als politiegebouw en herbergt momenteel een deel van het gemeentelijk kunstpatrimonium en Boelarchief alsook een tentoonstellingsruimte.

“Die ruimtes blijven eigendom van de gemeente. De rest van het gebouw is gekocht door Youstone voor 726.500 euro. “De koper heeft verklaard de oude woning van Dacca-oprichter en voormalig burgemeester Dionysius Andries volledig te restaureren en er meergezinswoningen te realiseren. De leegstaande bijbouw zal gesloopt worden. Ook daar kunnen appartementen komen”, zegt De Ryck.

De Dacca woning (links) blijft bestaan en wordt volledig in ere hersteld. Op de plaats van de bijbouw kunnen appartementen verrijzen.
De bijbouw van het gemeentehuis wordt vervangen door appartementen. Tegen het gemeentehuis moet men een corridor laten van 4.5 meter.

Academie krijgt eigen stripatelier

Nieuwe opleiding ‘beeldverhaal’ moet jonge striptekenaars vormen

TEMSE – De Academie en Vaktekenschool biedt vanaf dit schooljaar de opleiding ‘beeldverhaal’ aan. Twee keer in de week leren leerlingen vanaf twaalf jaar hoe ze met strips een verhaal kunnen vertellen.

“Stripverhalen zijn een fantastische manier om verhalen te vertellen”
Anton Van Steelandt

Docent Anton Van Steelandt en directeur Philip Boël in het atelier waar de lessen gegeven zullen worden.(foto: Mattias Goossens)

Komt de volgende Willy Vandersteen, Jef Nys, Marc Sleen of Merho uit Temse? Wel als het van de Academie afhangt. De gemeenteraad gaf eerder deze week immers groen licht om extra lesuren in te richten voor het atelier tekenkunst en het striptekenatelier. Daarmee kan het striptekenatelier vanaf volgende week officieel van start gaan. Lesgever wordt Anton Van Steelandt, die nu al les gaf in het beeld- en digitaal atelier van de Academie.

Hij is zelf illustrator van opleiding en een groot liefhebber en verzamelaar van strips. “Stripverhalen zijn voor jongeren een fantastische manier om verhalen te vertellen, en strips spreken nog steeds tot de verbeelding”, zegt hij.

Directeur Philip Boël is blij dat de Academie de nieuwe opleiding kan aanbieden.

Stripgemeente

“We zijn niet de eerste academie, maar in een stripgemeente als Temse past de opleiding perfect. We gingen er eigenlijk van uit dat de opleiding goedgekeurd zou worden aangezien heel wat leden van het college, inclusief de burgemeester, grote stripliefhebbers zijn. We hebben vorig jaar al intern laten weten dat deze opleiding er zat aan te komen en een enquête gehouden bij de leerlingen. Toen bleek al dat er veel interesse voor striptekenen was.”

Nieuw decreet

De nieuwe opleiding is een onderdeel van het nieuwe decreet voor deeltijds kunstonderwijs (DKO). “Dat biedt een waaier van nieuwe mogelijkheden. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld al sneller een specialisatie uitkiezen en we kunnen nieuwe richtingen aanbieden, zoals beeldatelier. Gelukkig hebben we daar met Anton een deskundige leerkracht voor. Hij is een liefhebber van de klare lijn en werkte eerder al samen met Ever Meulen, de illustrator van Humo en een icoon in het wereldje.”

Kinderen vanaf twaalf jaar kunnen zich inschrijven voor de opleiding, en dat nog tot en met 29 september.

Meer informatie via www.academietemse.be

(Bron: HN/GVA- Mattias Goossens)

Wagen ramt terras café De Kaailopers

TEMSE – Rond 15.30 uur donderdagmiddag is een BMW ingereden op het terras van café De Kaailopers op de Wilfordkaai in Temse. Op dat moment zaten twee dames en de cafébazin op het terras. Eén klant had een goede engelbewaarder want hij was net naar het toilet toen het ongevalzich voordeed.

“Als dit moest gebeurd zijn op een heel zomerse dag waren er zeker meer slachtoffers want dan is het in deze omgeving erg druk”, aldus Bob De Ryck van brandweerpost Temse. “Er zijn drie gekwetsen, waarvan twee licht en één zwaar gekwetst. De drie slachtoffers zijn naar verschillende ziekenhuizen gevoerd onder begeleiding van de MUG-arts.

De omstandigheden van het ongeval zijn voorlopig nog onduidelijk.

Meer foto’s, klik hier

Concessiehouder Wilfordkaai doet voorstel tot tariefvermindering voor bewoners

SP-A hekelt éénrichtingsplan in de Kasteelstraat

TEMSE – De concessiehouder van de betaalparking op de Wilfordkaai doet de omwonenden een voorstel om tegen een verlaagd tarief gebruik te maken van de parking.  Tijdens de laatste gemeenteraad maakte oppositieraadslid Bert Bauwelinck (SP.A) alvast brandhout van het éénrichtingsplan in de Kasteelstraat dat vrijdag 31 augustus in voege gaat .

Er is de voorbije weken en maanden al heel wat gezegd en geschreven over de parkeerfaciliteiten in het centrum van de gemeente.

Opening zwembad

Met de opening van het nieuwe VITA Scheldebad dit weekend zit er nog wat extra druk op de parkeerketel. Eerder was al geweten dat het schepencollege vanaf 31 augustus éénrichtingsverkeer invoerd in een deel van de Wilfordkaai, de Nijsstraat en Kasteelstraat. Van de rotonde tot het kruispunt met de Kasteeldreef wordt het aantal parkeerplaatsen in de Kasteelstraat, waar zich het zwembad bevindt, op die manier verdubbeld. Op de extra parking aan de Rik De Rycklaan is het nog wachten.

“Wat een circus gaat me dat geven! Het college nam deze beslissingen nadat het advies vroeg aan de eigen mobiliteitsdienst, de politie en de brandweer en met een oude studie van Traficonsult (2003) en ook een recentere studie van SWECO (2017) in de hand”, klonk het bij Bert Bauwelinck (SP.A) tijdens de laatste gemeenteraad. “Wat de omwonenden daar van vinden, dat zullen we wel horen als er vanaf 31 augustus met hen als proefkonijn ‘gespeeld’ wordt.”

“Waarom heeft het college deze beslissingen genomen die toch wel getuigen van een zeer korte termijn visie? De brandweer gaf voor het ‘beperkte eenrichtingsverkeer’ in de Kasteelstraat ter hoogte van het zwembad een negatief advies en dat werd bijgetreden door de eigen mobiliteitsdienst”, stelt Bauwelinck. “Het college duwt tegen de mening van experts de eigen wil door omdat er nu eenmaal op 1 september een zwembad moet geopend worden en er 80 parkeerplekken nodig zijn. Dat dit ten koste gaat van de veiligheid van de fietsers, de zwembadgangers zelf en de circulatie voor omwonenden, lijkt de collegeleden worst te wezen.”

Niet veilig

“Ik merk bij uw uiteenzetting dat u er uithaalt wat u het beste uitkomt, en daardoor de context verkeerd interpreteert”, antwoordde schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (NV-A).

“Met het éénrichtingsverkeer in de Wilfordkaai en de Nijsstraat willen we het kruispunt ter hoogte van Kaai 22 veiliger maken. “Het is een kruispunt dat absoluut niet veilig is. Meermaals krijgt men bij de Mobiliteitsdienst en de politie de opmerking dat het daar erg gevaarlijk is. En dat willen we met deze ingreep rechttrekken. Het heeft dus niks te maken met het creeëren van extra parkeermogelijkheden.”

Met het plan verdwijnt ook het beurtelings parkeren in de Nijsstraat.
“Dat was een absolute vraag van de brandweer omdat bij het wisselen van de maand er meermaals wagens verkeerd geparkeerd staan en men dan niet kan passeren’, klonk het bij Truyman. “Maar dat kon u blijkbaar niet vermelden omdat dit slecht uitkwam voor uw standpunt.”

Later dan gehoopt

“Het tweede luik, het éénrichtingsverkeer in de Kasteelstraat, is eigenlijk in een stroomversnelling geraakt naar aanleiding van de aankoop van de grond in de Rik De Rycklaan waar we een parking gaan realiseren, maar wel veel later dan we oorspronkelijk hadden gehoopt”, aldus Lieve Truyman. “Die zone in de Rik De Rycklaan zat al in het RUP Scheldepark van 2014. Maar toen wou het toenmalige Waterwegen & Zeekanaal de grond niet verkopen. Later kwam er dan een mentaliteitswijziging bij de Vlaamse Waterweg en wilden ze wel verkopen. Daardoor is de verkoop van de 9000 vierkante meter grond in de Rik De Rycklaan begin dit jaar gerealiseerd.”

Omdat de verkoop van de grond niet van een leien dakje liep, en we de parking niet op tijd konden realiseren, moesten we op korte termijn een oplossing vinden voor het parkeerprobleem. Daardoor beslisten we om éénrichtingsverkeer in te voeren van aan het rondpunt tot aan de Kasteeldreef. Zodat daar, langs beide zijden van de straat in totaliteit een 80-tal wagens kunnen parkeren. Met de fietssuggestiestroken die daar ook aangelegd worden is er nog voldoende ruimte om een voertuig in enkele richting te laten rijden. En wat de brandweer betreft, zoals u weet mogen prioritaire voertuigen in nood ook tegen de richting in rijden.”

Voordelig tarief

Deze week kondigde de concessionaris van de Wilfordkaai dan weer aan dat er een inspanning wordt gedaan voor de omwonenden van de kaai. Bewoners van de Wilfordkaai, Nijsstraat, Consciencestraat, Veerstraat en Priester Poppestraat kregen het voorstel in de bus om tegen een tarief van 1,21 euro per dag plus de eenmalige kost van 25 euro gebruik te maken van de parking. Schepen voor Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA) gaf eerder al aan dat het na de verkiezingen aan de nieuwe meerderheid is om knopen door te hakken in de parkeerkwestie.”

Vanaf 31 augustus éénrichtingsverkeer in de Wilfordkaai richting Consciensestraat en in de Nijsstraat richting Wilfordkaai. Vanaf dan ook in het historisch centrum Zone 30. Van aan de Paterstraat tot rondpunt Kasteelstraat, Markt, Dijkstraat, Wilfordkaai en Nijsstraat.

 

Voorbereidende werken voor nieuw woonzorgcentrum van start

TEMSE – De voorbereidende werken voor een nieuw woonzorgcentrum en lokaal dienstencentrum zijn gestart. Als alles volgens planning verloopt, is het complex met bijhorende ondergrondse parking over vijf jaar afgewerkt. Kostprijs: 30 miljoen euro.

“Geen pseudo ziekenhuis, maar een huiselijke sfeer in leefruimtes”, vat directeur Ouderenzorg Dirk Declerck het opzet van het nieuwe woonzorgcentrum samen. De huidige hoogbouw blijft grotendeels bewaard, maar het lagere gebouw wordt na vijfendertig jaar afgebroken om een moderne nieuwbouw te kunnen plaatsen. “Het zal een hele omwenteling zijn, zowel voor de bewoners als voor de medewerkers. We willen niet langer iedereen hele dagen alleen op een kamer laten zitten, maar mensen onderbrengen in kleine leefgroepen.”

Thuiszorg

De capaciteit van de nieuwbouw is bijgevolg niet groter dan het huidige woonzorgcentrum. Het is vooral de indeling die grondig verschilt. “Een capaciteitsverhoging lijkt ons niet noodzakelijk, aangezien mensen hier gemiddeld minder lang verblijven”, motiveert adjunct-directeur Herman Fonck. “We zetten ook sterk in op de thuiszorg. Die is gestegen van 11.000 naar 17.000 uur per jaar.”

Werfzone

De grootste blikvanger is misschien wel het grote plein dat de betonnen parkeervlakte vervangt. De huidige parking verdwijnt volledig ondergronds. Door het niveauverschil zullen bezoekers hier echter quasi rechtstreeks kunnen inrijden via de Clement D’Hooghelaan. Voor de aanleg van het plein zal de huidige parking van augustus 2019 tot vermoedelijk juli 2021 omgetoverd worden tot werfzone. Er worden parkeerplaatsen voor personeel ingericht in de Gasthuisstraat, maar andere bezoekers zullen moeten uitwijken naar andere parkeerplaatsen in de buurt. Het OCMW zal starten met een nieuwsbrief om de hinder tijdig te communiceren.

Vijf fasen

Deze week werd al gestart met de voorbereidende werken. Een nieuwe hoogspanningscabine levert goedkopere stroom en er kan een warmtepomp op aangesloten worden. “Na het verleggen van de dataverbindingen op de parking en het archeologisch onderzoek, starten de feitelijke werken in november dit jaar”, zegt OCMW-voorzitter Werner Maerevoet (N-VA). De werken worden in vijf fasen uitgevoerd en zullen ten vroegste in 2023 volledig afgerond zijn. Door een goede planning zullen de bewoners gefaseerd kunnen verhuizen. Dat is vooral van belang voor de dementie-afdeling. Voor de werken hebben we in totaal zo’n dertig miljoen euro opzij gezet.”

In de toekomst zal ook ziekenhuis De Pelikaan wijken. “AZ Nikolaas heeft de huur van het gebouw verlengd tot 2021. Het is de bedoeling dat daar op termijn een polikliniek komt met vijftig assistentiewoningen.”

(Bron: HN/GVA – Mattias Goossens)

OCMW raadsleden en medewerkers op de site waar de voorbereidende werken voor de nieuwbouw gestart zijn

 

Een blik op de toekomstige OCMW-campus, met onderaan de inrit naar de ondergrondse parking via de Clement D’hooghelaan, centraal de nieuwbouw met een groot plein en rechts bovenaan de huidige hoogbouw van De Reiger die blijft staan.

 

Weergoden zijn spelbreker voor Temse in de Wolken

Ondanks kletsnatte weer zondagavond toch nog redelijk wat belangstelling voor Radio Guga
TEMSE – Herfstig en nat weer zorgden ervoor dat Temse in de Wolken, gedeeltelijk in het water viel. Toch liep het plein aan het hoofdpodium zondagavond redelijk vol voor de partyband van Guga Baul. Zaterdagavond waren er heel wat feestvierders afgezakt naar het DJ Eiland, waar Studio Mayonaise de boel op stelten zette.

Zaterdag viel het nog mee, behalve dan een buitje tijdens het vuurwerk rond 22.30u. Heel wat feestvierders hielden het dan maar voor bekeken. De leden van VC De Gies, die na het vuurwerk speelden, zorgden er wel voor dat het plein ontplofte, met divers polonaises tot gevolg.

Zondag, waarvan de weerberichters een betere dag voorspeld hadden, begon het al snel te regenen. Toch was er voor de show van Michael Jackson imitator, Tielrodenaar Dean Van Roeyen, en Clan Hunaerts, met Thuis-acteur Geert Hunaerts toch wat belangstelling.

’s Avonds viel dan de regen met bakken uit de lucht maar toch was het plein aan de mainstage redelijk volgelopen voor de partyband Radio Guga, met komiek, imitator en showbeest Guga Baul.

Leuk detail: De echtgenote van Guga Baul, actrice Tine Embrechts, was ook aanwezig op de kaai. Zij volgde de show van in het tentje van de geluidstechniek.

Waarvan Baul zei toen hij alle medewerkers van Radio Guga voorstelde: “En daar in het tentje van het geluid staat mijn vrouw, maar daar blijfde af “.!!!

Ook op de kleine kaai, op het DJ-Eiland had men vooral zondag af te rekenen met het kletsnatte weer.

Zaterdagavond laat was er nog heel wat ambiance en volk met de dj’s van Studio Mayonaise. Zondag voor onder meer 2Ché Deejays en Disco Dasco gaf de jeugd niet thuis en speelde men voor een handvol feestvierders.
Meer foto’s van zaterdag, klik hier
Meer foto’s van zondag, klik hier 

Ondanks het kletsnatte weer was het plein aan de mainstage zondagavond redelijk volgelopen voor de partyband Radio Guga

 

Studio Mayonaise, met Master of Ceremony Geert Van Acker zette zaterdag de Kleine Kaai in vuur en vlam

Reus Gerard Den Belleman onder heel wat belangstelling voorgesteld

Weduwe Gerard Vercauteren in de wolken met realisatie

Ook nieuwe belleman Bart Heynderickx aan publiek voorgesteld

TEMSE – Er was heel wat belangstelling voor de voorstelling van de nieuwe Temsese reus Gerard Den Belleman. Het was meteen ook de eerste keer dat de gloednieuwe belleman Bart Heynderickx naar buiten kwam.

Dopen
Op de trappen van de O.L.V. kerk werd de reus aangekondigd door de opvolger van belleman Gerard Vercauteren, Bart Heynderickx. Het was meteen de vuurdoop voor de fonkelnieuwe belleman van Temse. Vervolgens mocht parochie-vicaris Lambert Lwamba Musinde de Reus dopen.

Eredeken Julien Schreyen was door familiale redenen afwezig.

Daarna ging het in stoet richting AC De Zaat waar in de cafetaria op de vijfde verdieping De Reus symbolisch werd ingeschreven in het bevolkingsregister.

Gulden Boek
“De reus echt inschrijven in het bevolkingsregister is wat moeilijk”, klonk het bij burgemeester Luc De Ryck. “Maar voor speciale gelegenheden hebben wij het Gulden Boek. Onlangs bij de viering van Tielrodenaar Jan Vertonghen, werd de Rode Duivel, naar aanleiding van zijn honderd caps bij de nationale ploeg ingeschreven in dat boek. De keer daarvoor was toen de koning en koningin in onze gemeente te gast waren.”

De cafetaria was veel te klein voor alle genodigden die dit speciale moment niet wilden missen.

Nijg content
Er was een horde bellemannen uit gans Vlaanderen die Gerard Vercauteren een warm hart toebedeelden. Ook de Antwerpse Snorrenclub was met een delegatie te gast.
“Gerard was steeds op de afspraak om bij feestelijke gelegenheden mee door onze ‘koekenstad’ te trekken”, aldus de voorzitter. “Hij werd trouwens ooit nog verkozen tot Snor van ’t jaar. Daarom wilden we hier als eerbetoon aanwezig zijn in deze sympathieke gemeente.”

Nelly Poissonier, de weduwe van Gerard Vercauteren beleefde de voorstelling van de nieuwe reus en het feestelijke gebeuren daarrond met een dubbel gevoel.

“Toen het carnavalscomité mij dat kwam vragen heb ik meteen ja gezegd”, “Daarnet tijdens de doop had ik het even moeilijk maar het is een fantastisch initiatief van het carnavalscomité. Ik ben ‘nijg’ content.”

Fantastisch initiatief
“Het is buitensporig vast te stellen hoe populair Gerard Vercauteren was en is in onze gemeente”, vertelde de burgemeester. “Het beste bewijs, hoe geliefd hij was, is de massale opkomst voor dit feestelijke gebeuren. Gerard is een belleman om nooit te vergeten en het is een fantastisch initiatief van het gemeentelijk carnavalscomité dat zij als locomotief met vele wagons dit hebben gerealiseerd.”

Na het officiële gedeelte ging het comité met de nieuwbakken Reus rond in het centrum van de gemeente en op de Wilfordkaai waar aan alle kraampjes en standen even halt werd gehouden. Ook zondag konden de bezoekers van Temse in de Wolken kennis maken met de nieuwe Temsese Reus.

Meer foto’s, klik hier

Carnavalscomité Temse met Reus Gerard Den Belleman, de nieuwe belleman Bart Heynderickx, weduwe Nelly Poissonier, bouwer Guy Claus en kleermaakster Gerda

Er wordt opnieuw gekoerst in Steendorp

STEENDORP – Na jaren wordt er weer gekoerst in Steendorp.  het nieuw opgerichte koerscomité De Wielervrienden halen meteen uit met de Belgisch Kampioen naar hun nieuwe koers te halen.

Er wordt zondag 26 augustus opnieuw gekoerst in Steendorp. Vijf wielervrienden namen het heft in eigen hand en stampten een nieuwelingenkoers uit de grond. Zondag  om 15 uur vindt de eerste grote prijs GWplus-Vanarosi plaats vanaf 15 uur met de start aan café Ter Dycke. Belgische kampioen eerstejaars nieuwelingen Cian Uijtdebroeks verschijnt aan de start.

(C) Radio2

Feestjes op de Wilfordkaai aan de vooravond van Temse in de Wolken

Eén derde van partyband Guga Baul  in Temsica

The Smarties laten Kaai 22 ‘ontploffen’

TEMSE – Op de vooravond van Temse in de Wolken (TIDW) pakten Concert Bar Temsica en taverne-restaurant Kaai 22 uit met een Pré-Temse in de Wolken – concert.

Op beide locaties was er veel ambiance en plezier.

Zaakvoerder Serge Van Autreve van Temsica kon zowaar drie muzikanten strikken die één derde uitmaken van de Partyband van imitator Guga Baul, die zondagavond de tweedaagse feesten op de mainstage mogen afsluiten, met ‘Radio Guga’.

Marc Bonne op drum, Bert Embrechts bas en zang (in een vorig leven nog lid van de TV-band ‘De Laatste Showband’ red.) en Filip Bollaert zang, gitaar en showman brachten Temsica snel onder stoom.

De komende weken staan er in Temsica nog heel wat optredens en feestpartijtjes gepland. Daarvoor checkt men de FB-pagina ‘Concept Bar Temsica ’18 ’19’.

Honderd meter verderop in Kaai 22 was er ook een feestje. De lokale coverband The Smarties, wiens agenda uitpuilt, met niet enkel optredens in de regio maar ook ver daarbuiten, was uitgenodigd door zaakvoerder Tony Nai voor een VIP concert. En dat viel niet in dovemansoren. Het pand was volgelopen voor superfeestje ‘avant la lettre’.

En zo is het TIDW weekend dit jaar goed ingezet.

Meer foto’s @Concept Bar Temsica, klik hier
Meer foto’s @ Kaai 22, klik hier

Heel veel ambiance in Concept Bar Temsica
Ook in Kaai 22 was er een superfeestje met The Smarties

Eénrichtingsverkeer op Wilfordkaai vanaf eind deze maand

Wilfordkaai wordt ook Zone 30

TEMSE – Vanaf volgende week wijzigt de verkeerssituatie op een deel van de Wilfordkaai en in de Nijsstraat. Er wordt ook Zone 30 ingevoerd. Ook in de Kasteelstraat vanaf het rondpunt richting Vita Scheldebad wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd.

Dat op de Wilfordkaai éénrichtingsverkeer zou ingevoerd worden was al eerder bekend. Maar dat deze nieuwe verkeerscirculatie al volgende week van start gaat is voor vele bewoners een verrassing.

Fietsers in beide richtingen

“We voeren inderdaad éénrichtingsverkeer in om de gevaarlijke verkeerssituatie aan de verbinding van de Wilfordkaai en de Nijsstraat aan te pakken”, aldus schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA). “De Wilfordkaai wordt voortaan een éénrichtingsstraat vanaf Kaai 22 tot de Conciensestraat, in de richting van de Scheldebrug. In de Nijsstraat komt er éénrichtingsverkeer in de andere richting, van aan de Conciensestraat tot het grasplein aan De Watermolen. In de Kasteelstraat is er een uitbreiding van het éénrichtingsverkeer vanaf de rotonde tot Kasteeldreef. Fietsers mogen in beide richtingen blijven rijden. Zowel in Kasteelstraat als Nijsstraat worden aan beide zijden fietssuggestiestroken met een breedte van max. 1m50 aangebracht.

“De alternatieve route voor wagens, vrachtwagens en bussen naar het centrum vanuit Steendorp kan via de Krijgsbaan of Parklaan/Rik De Rycklaan via de Consciencestraat naar de Nijsstraat. De Consciencestraat en de resterende gedeeltes van Wilfordkaai blijven in beide richtingen wel bereikbaar voor wagens, vrachtwagens en bussen.

Parkeren

“In Kasteelstraat worden vanaf de rotonde tot Kasteeldreef aan beide zijden parkeervakken en fietssuggestiestroken aangebracht”, klinkt het. “In Nijsstraat verdwijnt het beurtelings parkeren. Er worden parkeervakken geschilderd aan de zijde met de pare huisnummers.

Ter hoogte van café de Kaailopers wordt een fietsparkeerhaven voor 26 fietsen ingericht. Op de Wilfordkaai gaat men bloembakken plaatsen en parkeerplaatsen inrichten voor voor motors en motorfietsen aan de overzijde van Wilfordkaai 26 tot 37.

De Wilfordkaai wordt voortaan ook een Zone 30.

De herinrichtingswerken starten woensdag 29 augustus en moeten vrijdag voltooid zijn.

Let op !!! De tunnel via Guido Gezelleplaats/Stationsplein blijft afgesloten tot eind november 2018 (met uitzondering van langzaam verkeer).

Gerard brengt heel Temse ‘In de Wolken’

Voorstelling nieuwe reus Gerard Den Belleman dit weekend hét hoogtepunt van feestelijkheden op de kaai

TEMSE – De in november vorig jaar overleden belleman Gerard Vercauteren herleeft dit weekend als reus tijdens Temse In De Wolken. Het idee om hem te eren in de vorm van een reus komt van het Gemeentelijk,Carnavalscomité.
Het hoofd van de Reus is gemaakt uit klei

De naam Temse In De Wolken verwees negentien jaar geleden naar de ballonnen die werden opgelaten, maar dit weekend is de verwijzing eerder van toepassing op de bijna vijf meter grote nieuwe reus. Die werd geschapen naar het evenbeeld van Gerard Vercauteren, die bijna twintig jaar belleman was van de gemeente. Bouwer is Guy Claus uit Tielrode, de vader van Eveline, Prins Carnaval 2017 in Temse. Oorspronkelijk zou de eerste Temsese reus Roeland herboren worden als symbool voor alle Temsenaars. Die verdween in 2005 namelijk uit het straatbeeld.

Door het plotse overlijden van onze Belleman, Gerard Vercauteren, in november 2017 ontstond plots het idee om een reus naar zijn evenbeeld te maken. Gerard had in 2015 met enorme fierheid verteld dat er een reus zou gemaakt worden van hem door een carnavalgroep uit Elversele, maar deze realisatie is uiteindelijk niet tot stand gekomen. Voor het maken van de reus Gerard Den Belleman hebben Guy, Eveline en het Gemeentelijk Carnavalcomité Temse de toestemming gevraagd aan zijn echtgenote, Nelly, en zijn familie en deze ook gekregen. Volgens haar “zou Gerard dat heel graag gehad hebben”. Tenslotte was hijzelf ook gefascineerd door reuzen, wat zich onder andere uitte in zijn peterschap van Reus Roeland.

Nieuwe belleman

De bijna honderd kilo zware, rolbare reus zal zaterdag om 14.30 uur gedoopt worden aan de trappen van de O.L.V.-kerk. Daar zal ook nieuwe belleman Bart Heynderickx het publiek verwelkomen. Daarna wordt de reus ingeschreven in het bevolkingsregister en volgt er een rondgang op de Markt. Zowel zaterdag als zondag maakt de reus zijn opwachting op de Wilforkdkaai tijdens Temse In De Wolken.

Guy Claus en Eveline

Door het plotse overlijden van onze Belleman, Gerard Vercauteren, in november 2017 ontstond plots het idee om een reus naar zijn evenbeeld te maken”, klinkt het. “Gerard had in 2015 met enorme fierheid verteld dat er een reus zou gemaakt worden van hem door een carnavalsgroep uit Elversele, maar deze realisatie is uiteindelijk niet tot stand gekomen. Voor het maken van de reus Gerard Den Belleman hebben Guy, Eveline en het Gemeentelijk Carnavalscomité Temse de toestemming gevraagd aan zijn echtgenote, Nelly, en zijn familie en deze ook gekregen. Volgens haar “zou Gerard dat heel graag gehad hebben”. Tenslotte was hijzelf ook gefascineerd door reuzen, wat zich onder andere uitte in zijn peterschap van Reus Roeland.

Toch vuurwerk

Tijdens de festiviteiten zelf treden er naar goede gewoonte lokale covergroepen en dj’s. Minder vanzelfsprekend was het om dit jaar een vuurwerk te organiseren.“Door de provinciale droogtemaatregelen moesten we een uitzondering vragen bij de gouverneur”, legt burgemeester Luc De Ryck (CD&V) uit. “Die hebben we ook gekregen dankzij gunstig advies van de brandweer en doordat het vuurwerk vanop een ponton in de Schelde wordt afgevuurd. Dit jaar zal er opnieuw zowel zaterdag en zondag vuurwerk worden afgeschoten, en dat telkens om 22.30 uur.”Ook de avondlijke boottochten van River Tours vinden beide dagen plaats.

Meer foto’s van de bouw van de Reus, klik hier

Concreet:

Zaterdag 25/08 14.30 u. Doop Reus Gerard Den Belleman aan de trappen van de Dekenale O.L.V.-Kerk: ✓ Verwelkoming door Bart Heynderickx, de nieuwe belleman ✓ Doop door E.H. Julien Schreyen, eredeken

Aansluitend in AC De Zaat op de 5e verdieping ✓ Inschrijving in het bevolkingsregister + voorstelling van de nieuwe belleman door burgemeester Luc De Ryck ✓ Uitreiking van de eremedailles met de beeltenis van Gerard Den Belleman ✓ Receptie

Daarna rondgang op de Markt en omgeving o.l.v. de nieuwe belleman. Vanaf 19 u. rondgang op de Wilfordkaai als extra attractie op Temse In De Wolken (idem voor zondag).

Partyband Radio Guga met stemmen-imitator Guga Baul één van de hoogtepunten van Temse in de Wolken

TEMSE – Komend weekend vindt op de Wilfordkaai weer Temse in de Wolken plaats. Zowel zaterdag als zondag met voor elk wat wils. Zoals steeds ligt de nadruk ook dit jaar weer op de optredens op het hoofdpodium.  Maar ook op de Kleine Kaai is er weer veel muzikaal lekkers op het DJ-Eiland.

Zaterdag begint het muzikaal op het hoofdpodium met Barley Mob & The Sailers met Temsenaar Samuel Goossens, daarna de ’90-ies partyband Hammertime en de Nederlandstalige coverband VC De Gies die in juni nog De Dorpsfeesten in Tielrode lieten ontploffen.

Prozak

Zondag mag Prozak het muzikale programma openen, zij zijn een Kreuners Tribute Band.
“De groep lag al vast nog voor er sprake was dat de Kreuners opnieuw op tournee zouden gaan”, vertelt Carine Smet. “Maar wees er maar zeker van dat zij evenveel ambiance brengen als de echte Kreuners.”

Daarna volgt een geweldige show van Dean VR, een Michael Jackson Imitator uit Tielrode die in 2016 een eigen theatershow had in het Nederlandse Terneuzen. Hij kreeg enkele jaren geleden het fiat van de choreograaf van Michael Jackson als officiële imitator.

Later brengt comedian-mentalist Gili een theatershow zoals enkel hij dat kan. Hij stond ermee al regelmatig op Pukkelpop.

Clan Hunaerts

Om 19 uur is er dan Clan Hunaerts een zeskoppige partymachine die eind 2016 opgericht werd. De band met Thuis acteur Geert Hunaerts. Fans van Geert Hunaerts weten ongetwijfeld dat de Thuis-acteur ook een begenadigd zanger is. Hij schitterde in het tweede seizoen van Steracteur Sterartiest.

Clan Hunaerts is een coverband met een aanstekelijke playlist, gebracht door muzikanten van de bovenste plank. Ze hebben dan ook bewust gekozen voor een minder voor de hand liggende playlist, met minder klassieke nummers die toch nog steeds zeer bekend in de oren klinken. Nummers van The Police, Robbie Williams, George Michael, Jason Mraz, Daft Punk, Arsenal, enz … passeren allen de revue. Ambiance en plezier, zowel op als voor het podium zijn hiermee dan ook verzekerd.

Zondag om 21 uur is het tijd voor Radio Guga, de festivalband rond maestroloog Guga Baul.

Guga is een begenadigd stemmen-imitator en weet uit die gave al langer charmante comedy te puren. Maar de maestroloog heeft nog andere pijlen op zijn boog. Geruggensteund door een fantastische liveband trekt Guga nu volledig de muzikale kaart.

Je hebt geen budget, tijd en/of teletijdmachine nodig om concerten mee te maken van bijvoorbeeld Ozark Henry, Gorki, Mumford & Sons, Novastar, Bart Peeters, Das Pop, Clouseau, Adamo, Bob Marley, The Beatles, Elvis Presley, Gerard Lenorman, Stromae, Editors, Herman Van Veen of Arno. Radio Guga tovert ze allemaal schijnbaar moeiteloos op het podium.

“We hebben misschien niet de grootste namen maar de toegang is volledig gratis en de geprogrammeerde groepen hebben een drukke agenda en worden heel veel gevraagd”, aldus Carine Smet.

Naast het hoofdpodium is er dit jaar ook weet het DJ-Eiland op de Kleine Kaai met als hoofdact zondagavond Disco Dasco met Temsenaar El Habchi Mousa.

Temse heeft een nieuwe belleman: Bart Heynderickx

Doet zaterdag zijn eerste roep voor de aankondiging van de doop van Reus Gerard Den Belleman
TEMSE – Op 11 november 2017 overleed, op 73-jarige leeftijd, Gerard Vercauteren, de onvergetelijke belleman van Temse. Gerard is vereeuwigd in een reus en die wordt zaterdag gedoopt en ingeschreven in het bevolkingsregister. Tegelijk wordt de nieuwe belleman voorgesteld: Bart Heynderickx.

Bart Heynderickx werd geboren in Sleidinge op 10 december 1962, maar bracht zijn jeugdjaren door in Moerbeke. Bij zijn huwelijk in 1992 met Bibianne Verheyen uit Sint-Niklaas, vestigde hij zich in Temse.

Hij is vleeswarentechnoloog en beroepshalve productiemanager van Ganda Ham (Destelbergen), producent van Belgische rauwe ham, officieel erkend kwaliteitsstreekproduct.

Hij heeft altijd grote belangstelling gehad voor het Rode Kruis en daarvoor zet hij zich al 38 jaar in. Hij was 8 jaar Provinciaal Verantwoordelijke van de Hulpdienst.

Sinds hij in Temse woont, is hij steeds meer met de Scheldegemeente vergroeid. Hij is een vaste waarde op feestelijkheden en evenementen, in het bijzonder carnaval: zoon Jarne was jeugdprins, zoon Bram jeugdkeizer. Zij hebben nog een oudere zus: Joke.

Zijn deelname aan Temses gemeenschapsleven mondde in 2016 uit in zijn toetreding tot het bestuur van Toerisme Temse.

Bart heeft grote belangstelling voor toerisme, cultuur en folklore, domeinen die raakpunten hebben met de opdracht van een hedendaagse belleman. Bovendien heeft hij grote bewondering voor belleman Gerard Vercauteren: diens inzet, bezieling, présence, alomtegenwoordigheid… en die waardering heeft hem mede geïnspireerd om belleman te worden.

Temses nieuwe belleman doet zaterdag zijn eerste roep. Op de trappen van de dekenale kerk kondigt hij de doop aan van reus Gerard. Aansluitend nodigt hij de gasten (en nieuwsgierigen) uit op het gemeentehuis voor de inschrijving van de reus in het bevolkingsregister. Daar ook wordt hij aan de genodigden voorgesteld door de burgemeester.

De nieuwe belleman was een goede vriend van Gerard Vercauteren. De bel waarmee hij uitrukt, is door Gerard aan hem overgedragen en ook meerdere kentekens op zijn kostuum zijn afkomstig van Gerard.

De nieuwe belleman met (v.l.n.r.) schepen van Toerisme Franky De Graeve, burgemeester Luc De Ryck en Toerisme Temse-voorzitter Rita Heerwegh.