“Horeca overleeft coronacrisis niet”

Tielrodenaar Burt Riské, – directeur Trends Business Information – waarschuwt !
TEMSE/BRUSSEL – De economie wordt vanaf 4 mei weer op gang getrokken. Maar voor sectoren als de horeca of sport en vrije tijd komt de heropstart misschien te laat. “Het is heel simpel: dit gaat om wel of niet overleven”, waarschuwt algemeen directeur van de financieel-economische informatieverschaffer Trends Business Information, én Tielrodenaar Burt Riské in Trends Magazine.

“Het is heel simpel: dit is een zaak van wel of niet overleven”
Burt Riské, directeur Trends Business Information

Burt Riské Waarschuwt voor een catastrofe in de horeca

De financieel-economische informatieverschaffer Trends Business Information ontwikkelde een stresstest voor bedrijven, naar aanleiding van de coronacrisis. Sinds 14 maart heeft de overheid het grootste deel van het maatschappelijke leven stilgelegd. Trends Business Information onderzoekt in welke mate en hoe lang bedrijven weerbaar zijn in zo’n extreme situatie. De focus ligt op kleine bedrijven en zelfstandigen.

Eerst het goede nieuws: enkele sectoren blijven weerbaar, zoals de gezondheidszorg, informaticadiensten en zelfs de bouw.

“Maar in andere sectoren is de situatie veel slechter tot ronduit dramatisch. Trends Business Information analyseerde na hoeveel weken van verplichte sluiting bedrijven hun boekjaar met verlies zullen afsluiten. Voor drankenhandelaars wordt die grens bereikt na zeven weken inactiviteit, in de horeca en sport en vrije tijd na vijf weken.”

“Die sectoren zitten al op hun kantelpunt”, zegt Burt Riské. “Er dreigen zware verliescijfers. Bovendien kunnen die bedrijven pas als laatste weer opstarten. 2020 wordt voor hen een gitzwart jaar.”

De sectoren die het laatst op gang worden getrokken, staan er het slechtst voor. Volgens de analyse van Trends Business Information zakt de solvabiliteit bij hotels en gastenverblijven na negen weken gedwongen inactiviteit onder de drempel van 15 procent. Bij cafés en restaurants na vijftien weken. De gedwongen stopzetting startte op 14 maart. De drempel van 15 procent is voor cafés en restaurants dus eind juni in zicht, terwijl in de horeca ten vroegste vanaf 8 juni enige versoepeling mogelijk is. En dan nog heel aarzelend. “Het is heel simpel: dit is een zaak van wel of niet overleven”, besluit Burt Riské. “Als je onder die belangrijke grens van 15 procent solvabiliteit zakt, stijgt het aantal faillissementen pijlsnel.”

Klik hier voor het volledige artikel in Trends Magazine

Goedkeuring Masterplan Groenpool Tielrode wellicht aanzet voor volledig groenplan voor Tielrode

TEMSE/TIELRODE – Tijdens de gemeenteraad van april werd het Masterplan Groenpool Tielrode goedgekeurd. Het plan vormt de basis voor het indienen van een subsidiedossier bij het Vlaams Gewest.

Het Masterplan, ontworpen door ontwerpbureau Omgeving uit Gent/Antwerpen heeft de bedoeling een noord-zuid gerichte recreatieve groene as met hoge actuele en potentiële natuurwaarden te realiseren, die begint met de kleiputten van de Roomacker en eindigt aan de oevers van de Durme. Het plan vormt de basis voor het indienen van een subsidiedossier bij het Vlaams Gewest.

Durmetuin

“Eind vorig jaar werd door onze gemeente aan verschillende instanties (Agentschap voor Natuur en Bos, provincie, Regionaal Landschap Schelde-Durme) gevraagd om te participeren in een overleg in verband met de mogelijke verwerving van de Durmetuin, gelegen aan de Gentstraat in Tielrode”, aldus schepen van Groen Hugo Maes (CD&V). “Het betreft een waardevolle natuurtuin/arboretum in Tielrode van zowat 1.8 hectare. De Durmetuin vormt een cruciale schakel van een groene noord–zuid gerichte recreatieve groene as met hoge actuele en potentiële natuurwaarden, die begint met de kleiputten van de Roomacker en eindigt aan de oevers van de Durme, waardoor directe aansluiting met het rivierpark Schelde-Durme kan worden gerealiseerd.”

Deze groene as is op zich uniek omdat het de enige plaats is waar nog doorgang is vanuit het bolle akkergebied naar de riviervallei doorheen stedelijk weefsel. Voor het overige is de gehele cuesta volgebouwd via lintbebouwing.

Subsidiedossier

“In 2013 werd omwille van het behoud van deze groene oase, via een gemeentelijk RUP de grond omgezet naar parkgebied. De eigenaars dienden hiervoor een planschadeclaim in met hoge financiële gevolgen”, vertelt Maes. “Aangezien onze financiële middelen hiervoor ontoereikend waren vroeg de gemeente aan de provincie en het Vlaams Gewest of cofinanciering mogelijk was. Vanuit de Vlaamse Overheid werd gemeld dat dit wel degelijk kan op voorwaarde dat er een Masterplan Groenpool Tielrode zou worden uitgewerkt, waarbij de totale omgeving wordt meegenomen Het plan vormt nu dus de basis voor het indienen van een subsidiedossier bij het Vlaams Gewest.”

“Nu het project Groenpool Tielrode goedgekeurd werd door de gemeenteraad, kan aan het provinciebestuur gevraagd worden om bij het vergunningenbeleid rekening te houden met de visie van de groenpool.”

Met een ecoviaduct in de Gentstraat zou men een uniek ecologische verbinding kunnen maken tussen de Durme en de bovenzijde van de cuesta. de Vlierbeek zou zo weer ruimte krijgen waardoor het overstromingsrisico verdwijnt. ((C) Omgeving)

Klik hieronder door voor de mogelijkheden die de realisatie van de Groenpool biedt.

Verder lezen Goedkeuring Masterplan Groenpool Tielrode wellicht aanzet voor volledig groenplan voor Tielrode

Ook Feest van de Vlaamse Gemeenschap Temse wordt afgelast

TEMSE – Het Feest v/d Vlaamse Gemeenschap (FVG) van 3 juli zal niet doorgaan omwille van de veiligheid in het kader van de Corona-crisis. Dat heeft het Overlegcomité Vlaamse Verenigingen (OVV) van Temse deze week beslist om tijdig duidelijkheid te scheppen voor iedereen die betrokken is bij de organisatie. Het bestuur kijkt of een alternatief programma mogelijk is.

Het OVV (bestaande uit Amedee Verbruggenkring, Davidsfonds Temse en Vos Temse) organiseert jaarlijks het FVG in samenwerking met de gemeente. Deze feestviering is het hoogtepunt van haar werking. Jan Peumans had toegezegd als hoofdspreker tijdens de feestelijke opening, de Vlaamse coverband De SCHil was gecontracteerd voor het optreden op de markt.

“Gezondheid gaat boven alles. Het is niet mogelijk om -rekening houden met de verschillende veiligheidsmaatregelen- een kleine 100 man te ontvangen in het gemeentehuis”, klinkt bij Geert Vandersickel. “Het plein op de markt, voor het gemeentehuis is ook te klein om een 200-tal feestvierders in een veilige omgeving te laten vieren. Daarom werd er niet getwijfeld.”

“Alle partners werden op de hoogte gebracht en hebben begrip voor de situatie”, aldus Tony Peirsman, coördinator van OVV Temse. “Het FVG kan dus niet doorgaan in de huidige vorm. Toch zullen wij dit feest niet ongemerkt voorbij laten gaan. In de komende weken wordt bekeken op welke manier wij de Vlaamse 11-juli boodschap kunnen doorgeven via een alternatieve programmering.”

Bekijk hier de foto’s van de editie 2019

Vorig jaar was er heel wat ambiance en gezelligheid tijdens het Vlaamse feest

OP ZOEK. Anja zoekt twee vrienden van toen

TEMSE – Anja Meulenbrouck uit het Vlaams-Brabantse Essene is op zoek naar twee vrienden die ze jammer genoeg uit het oog is verloren en die rond 1991 in Temse woonden.

“Ik ben op zoek naar Steven en Evi, broer en zus die ik leerde kennen via studentenwerk bij Intersoc van de christelijke mutualiteit”, vertelt Anja. “Ik werkte er er nog toen zij naar huis vertrokken. Maar we hielden jarenlang telefonisch contact.”

Surfboard

“Ik ben één keer naar Temse geweest om hen te bezoeken in hun ouderlijk huis.  We waren toen 19-20 jaar.En we zijn toen met de fiets en surfboard naar een meertje in de buurt gereden. Dit dateert van 1991.

“In de loop van dat schooljaar werd mijn handtas gestolen met alles erin. Ook mijn adressenboekje. Hun achternaam of straatnaam heb ik dus niet. Anders was mijn zoektocht iets gemakkelijker. ”

48 jaar

“Steven en Evi waren twee sportieve personen, met een eigen surfplank en outfits. Ze moeten dus vaker op het meertje gesurft hebben. Ik heb ook nog een brief liggen maar zonder naam en adres gegevens. De tijd is voorbij gegaan, ieder zijn weg en studies.”

“We zijn nu allen volwassenen van rond de 48 jaar. Wie weet welk parcours ieder van ons afgelegd heeft. Het zou leuk zijn moest ik hen terugvinden op één of andere manier. De kans meer te weten te komen over hoe het met hen gaat, wat er van hen geworden is, is piepklein. Leve Facebook en Instagram maar zonder achternaam ben je echter niks.”

Wie denkt Anja te kunnen helpen in haar zoektocht mailt via info@editietemse.be. Wij sturen dit door.

Al 372 pv’s uitgeschreven voor niet naleven van coronamaatregelen

TEMSE/KRUIBEKE – Op de jaagpaden in Temse en kruibeke heeft men de handen vol met wielertoeristen die zich bij momenten in een echte koers wanen. Volgens Wim Pieteraerens, korpschef van de politiezone Kruibeke-Temse is het moeilijk om hier boetes voor uit te schrijven. Voor het niet naleven van de coronamaatregelen zijn ondertussen wel al heel wat pv’s uitgeschreven

“Dat specifiek gedrag is moeilijk te verbaliseren omdat men net op dat moment aanwezig moet zijn”, vertelde de korpschef bij TV Oost. “Wij treden wel preventief op. Dit door met fiets en motor langs de jaagpaden te rijden om enig toezicht te houden en zo ontradend op te treden.”

“Er zijn al boetes gevallen op de jaagpaden maar dat heeft dan vooral te maken met het samenscholingsverbod dat niet nageleefd wordt. Jongeren die op de banken zitten, of die tijdens hun fietstocht een pic-nic houden langsheen de Schelde.”

In de volledige politiezone werden ondertussen al 372 pv’s uitgeschreven voor het niet naleven van de coronamaatregelen.

Korpschef Wim Pieteraerens ((C) TV Oost)

CORONA. Volgende week krijgt iedereen gemeentelijke corona-brochure in de bus

Burgemeester Luc De Ryck brengt in videoboodschap medeleven voor familie van slachtoffers en hulde aan zorgverleners 

TEMSE – Na een open brief aan de inwoners vanuit het lokaal bestuur brengt burgemeester Luc De Ryck nu ook een videoboodschap. Daarin kondigt hij de bedeling aan van een gemeentelijke huis-aan-huis coronabrochure.
De brochure valt volgende week in de bus

Burgemeester Luc de Ryck betuigt in de videoboodschap zijn medeleven aan de families van de corona-slachtoffers, brengt dankbaar hulde aan de vele zorgverleners en initiatieven, roept op tot het volhouden van de maatregelen.

Daarbij kondigt hij de huis-aan-huis-bedeling van een gemeentelijke corona-infobrochure. De brochure bundelt alle corona-initiatieven die in Temse opgezet zijn.
“Ze zeker goed lezen en bijhouden”, klinkt het bij de burgemeester.

De brochure zou volgende week in alle brievenbussen van groot-Temse bedeeld worden.

Het dijkpad voor iedereen ?

Tegenwoordig steeds meer commentaar op gedrag wielertoeristen op het dijkpad langs de Schelde

TEMSE – Tijdens deze crisistijd mogen we nog altijd buiten om te fietsen of te wandelen. Tijdens mooie zomerse lentedagen gaan heel inwoners dan ook een wandeling maken of een fietstocht doen. Ook langs het dijkpad aan de Schelde richting Tielrode of Steendorp.

Regelmatig leest men via de sociale media commentaar op het gedrag van de wielertoeristen. Zij zouden zich de koning van het dijkpad wanen. Men noemt ze dan ook soms ‘wielerterroristen‘.

Ook al mag men iedereen niet over dezelfde kam scheren.
Het dijkpad is van iedereen en als men elkaar respecteert is er geen probleem.

Onlangs kregen wij een kort filmpje doorgestuurd. Daaruit blijkt dat sommigen zich toch niet altijd aan de verkeersregels houden op het dijkpad en de openbare weg.

 

Wandelaars en fietsers lappen regels aan hun laars

Horeca Wilfordkaai doet wanhopige oproep om regels te respecteren

TEMSE – Vrijdag werd bekend dat vanaf 4 mei de maatregelen tegen het coronavirus wellicht versoepeld worden.  Ondertussen doen zaakvoerders van horecazaken in Temse een oproep om de maatregelen te respecteren. Zodat zij in juni zouden kunnen openen.

Vanaf 11 mei zouden de winkels mogen openen. Dit zou wel enkel gebeuren als de cijfers van ondermeer de ziekenhuisopnames in positieve zin evolueren. De horeca zou nog langer moeten wachten om te kunnen openen.

“Ik vraag aan iedereen om, ook tijdens zomerse lentedagen, zich aan de regels te houden zodat ook de horeca in Temse vanaf 8 juni de deuren kan openen”, klinkt het bij Lucy Dieleman, manager van taverne-restaurant Kaai 22 op de Wilfordkaai.

Ook op deze zonnige zondag loopt er weer veel volk op de promenade aan de Wilfordkaai.

Volgens de experten en de politieke vertegenwoordigers volgen velen de regels maar op een zomerse zondag blijkt dat ook in Temse toch minder te zijn  dan op een herfstige dag.

“Het lijkt wel of ze liggen op de zonneweide van de Wilfordkaai”, vertelt Dieleman. “Spijtig genoeg is er weinig politiecontrole op de Wilfordkaai. En als ze dan komen is ineens de kaai leeg om vijf minuten erna terug hetzelfde te zien. Is het nu zo moeilijk om de regels te respecteren zodat ook de horecazaken in Temse in juni de deuren  kunnen openen !!!”

Lekker gezellig op de zonneweide van de Wilfordkaai 🙁

Dubbele pech: Yannick en Benito openden twee zaken één week voor corona-uitbraak: “De verse producten uit Italië komen niet meer aan”

Zaakvoerders kapsalon en delicatessenzaak in één hadden zich start anders voorgesteld

TEMSE – Een zaak openen, vlak voor een van de grootste gezondheidscrisissen ooit het openbare leven lamlegt: Yannick Massin en Benito Nobels hebben die pech gehad. Gelukkig kunnen ze door hun concept, met een kapsalon én een Italiaanse delicatessenzaak onder één dak, toch deels de deuren open houden.

Op 8 maart vond de openingsreceptie plaats van Hairtist Academy en Pure Italy. Nog geen week later werden de eerste coronamaatregelen van kracht, en kort daarna sloot de zaak alweer de deuren.

Yannick Massin heeft dus nog maar weinig gewerkt in zijn kapsalon, dat tegelijk ook een opleidingscentrum is voor kappers.

Risico’s

“De delicatessenwinkel blijft wel open, maar het is toch heel moeilijk nu”, zegt Yannick. “De opening was een heel grote investering. Zeker als beginnend zelfstandige neem je risico’s. We hadden op voorhand wel rekening gehouden met verschillende scenario’s, het ene met een al beter resultaat dan het andere, maar corona maakt alles sowieso heel moeilijk.”

“We hebben op zich nog geluk”, vindt de man. “De restaurants zijn dicht maar we zien wel dat mensen toch nog de behoefte hebben om eens chique te eten. Voorlopig redden we het dus nog wel, dankzij onze Italiaanse delicatessenwinkel Pure Italy. Het moet wel. Dit is naast een grote investering ook een droom die we willen verwezenlijken.”

Haren in de pasta

Yannick droomde al lang van een eigen zaak, maar borg die plannen op toen hij bij Keune ging werken, een producent van haarproducten. Toen Yannick zijn partner Benito leerde kennen, die traiteurservaring heeft, groeide opnieuw het idee om een onderneming op te starten.

Zo openden de twee in maart in de Kasteelstraat van Temse hun eigen zaak: Yannick in het kapsalon en Benito in de Italiaanse delicatessenzaak. Twee aparte gebouwen, maar achteraan vloeien de zaken samen in één ruimte.

“Daar vind je wel alleen verpakte voedingswaren”, zegt Yannick. “Een kwestie van hygiëne, zodat er zeker geen haren in de pasta terechtkomen.”

Zoete citroen

“Het volledige concept kunnen we door de coronacrisis niet realiseren”, zegt Yannick. “We wilden ook proeverijen van Italiaanse producten organiseren, en als traiteur op locatie werken. De wachtende klanten van het kapsalon zouden we met iets lekkers van de winkel laten kennismaken. Dat kan nu allemaal niet.”

Hoewel Pure Italy zo goed als al zijn producten haalt in Italië, dat zwaar getroffen is door het coronavirus, zijn de rekken in de winkel toch goed gevuld.

“De meeste leveringen gaan nog door, alleen verse producten zoals groenten en fruit komen niet meer aan”, zegt Yannick. “Ook die halen we uit Italië. Je kan een citroen uit de supermarkt echt niet vergelijken met een heerlijk zoete citroen uit Italië.” (Bron: HN/Tom Nuytemans)

De delicatessenzaak en het kapsalon vloeien achteraan samen in één ruimte. “Wachtende klanten zouden we met iets lekkers laten kennismaken, maar dat kan nu niet”, zegt Yannick Massin, zaakvoerder van Hairtist Academy.

“Verwachtingen plots wel groter”

Coach en jeugdverantwoordelijke reageren op fusie KSC Lokeren-Temse

TEMSE – Nadat het failliete Lokeren de voorbije weken volop het hof maakte aan Zelzate, Hamme, Lebbeke en Doorslaar, is het uiteindelijk KSV Temse dat toehapte en de komende jaren scheep gaat met de gewezen topper. Patrick Claus namens de jeugd en trainer Yves Van der Straeten reageren.

“Als je weet dat de club vorig jaar al te koop stond is dit niet onlogisch”
Patrick Claus, verantwoordelijke jeugd

Een donderslag bij heldere hemel was het voor heel wat voetballiefhebbers. Patrick Claus, verantwoordelijke voor de jeugd, geeft toch wat duiding.

“Misschien wel, maar als je weet dat de club vorig seizoen al te koop stond en Alain Vereecke er zowat alleen voor stond, is dit allemaal niet onlogisch. Trouwens, in tegenstelling tot wat de commentaren op de sociale media nu laten uitschijnen, moeten we bekennen dat we toch maar een beperkte achterban hadden. Met deze fusie bouwen we het bestuur al zeker uit. En hopelijk ook onze achterban.”

Wat deze fusie voor de jeugd betekent? “We hebben een fantastische jeugdwerking”, weet Claus. “Hopen maar dat we daar nog een extraatje kunnen aan toevoegen. Ook Lokeren heeft een uitstekende jeugdwerking, wellicht blijft daar toch wat know-how van over. Bovendien hebben we kunnen afdwingen dat de interprovinciale jeugd in Temse blijft. De Lokerse jeugd gaat in Lokeren op gewestelijk niveau spelen. Wij trokken ondertussen al ruim zestig spelers aan. Onze kernen zijn bijna voltallig.”

Nu de fusie een feit is, wordt er in Temse zelf geen voetbal op niveau meer gespeeld. Wat dat betekent, vroegen we trainer Yves Van der Straeten. “Voor ons verandert er weinig, al schept de nieuwe naam Lokeren-Temse hogere verwachtingen. De sportieve staf blijft dezelfde. Ook onze vijftien kernspelers blijven.

Om de fusie echt te laten slagen, zullen de resultaten goed moeten zijn. Daarom zullen er nog een handvol spelers bijkomen. Ook zonder fusie was dat het geval geweest. Alleen de plaats waar we trainen en spelen, wijzigt. Dat wordt dus Lokeren. Alleen wij als eerste ploeg, want onze jeugd en ook de beloften blijven in Temse. In Lokeren kwam dit seizoen nog drieduizend man kijken. Ik hoop dat velen blijven komen en dat ons klein aantal vaste toeschouwers net zo zeer de overstap naar Lokeren zal maken.” (Bron: HN – Dirk Van Bruysel)

Trainer Yves Van der Straeten

Nieuwe hondenloopzone in de Fonteinstraat

TEMSE – Een grote hondenloopzone aan de rand van Temse wordt nog dit jaar geopend. Het is de eerste losloopzone in de gemeente sinds 2014, toen de bestaande hondenweides werden afgeschaft.

“Strenge controles moeten  in de toekomst voorkomen dat de losloopzone uitdraait tot een hondentoilet”
Schepen Tineke Van Britsom (N-VA)

Vlak naast het geboortebos aan de Fonteinstraat krijgen honden een gebied van 117 op 16 meter, waar ze zonder leiband volop kunnen rennen en spelen. De gemeente koos bewust voor een plaats in de buurt van het centrum van Temse, omdat de mogelijkheden voor hondeneigenaars daar beperkter zijn dan in de groenere deelgemeenten.

“Oorspronkelijk was het plan om de zone zeker tegen de zomer af te werken”, zegt schepen van Dierenwelzijn Tineke Van Britsom (N-VA). “Maar door de coronamaatregelen loopt onze Groendienst achter. We hopen toch tegen de zomer het gebied open te kunnen stellen. Erg veel werk is er niet meer. We moeten het gras nog maaien en een omheining plaatsen, en voor de rest gaan we zelf een aantal speeltuigen maken, met autobanden en een tunnel.”

Hondentoilet

“Vroeger waren er verschillende hondenweides in Temse, maar dat waren slechts kleine stukjes grond. Mensen gebruikten het soms als hondentoilet. In 2014 werden de losloopgebieden afgeschaft.”

Dat het zes jaar wachten was op een speelruimte voor honden, komt volgens de schepen omdat sommigen vreesden dat een nieuwe losloopzone opnieuw zou uitdraaien op een hondentoilet. Strenge controles moeten dat in de toekomst voorkomen. (Bron: HN/Tom Nuytemans)

Schepen Tineke Van Britsom in de nieuwe losloopzone

Beiaardier speelt op verzoek op vrijdagvoormiddag

TEMSE – Zoals steeds op vrijdag is is beiaardier Joannes Thuy morgenvoormiddag weer op post, van 11 tot 12 uur vanuit de klokkentoren van het gemeentehuis.
Zijn repertoire past hij aan aan deze coronatijd. Als eerste nummer speelt hij ‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy. Maar vanaf morgen speelt hij ook verzoeknummers.
Wil je jouw verzoeknummer op de beiaard horen? Stuur dan ten laatste donderdagavond de titel en uitvoerder door aan beiaard.temse@gmail.com. Zo zorg je mee voor een vrolijke noot, samen met de beiaardier

Sporting Lokeren en KSV Temse fuseren tot KSC Lokeren-Temse

TEMSE/LOKEREN – Sporting Lokeren gaat een fusie aan met KSV Temse. Dat meldt TV Oost.

KSC Lokeren-Temse is geboren. Zopas hebben de stad Lokeren, de gemeente Temse, en de voetbalclubs Sporting Lokeren en KSV Temse de nieuwe club boven de doopvont gehouden. Dat gebeurde tijdens een persconferentie in het Lokerse stadhuis.

Het gaat om een samenwerking tussen twee voetbalgemeenschappen, geen fusie werd er benadrukt. De bestaande vzw-structuur van Temse wordt gebruikt om de voetbalactiviteiten van Lokeren in onder te brengen.

Dit project kwam tot stand na contact tussen een groep Lokerse ondernemers die Sporting Lokeren een warm hart toedragen en het bestuur van KSV Temse. Op vrij korte tijd werd er een intentieverklaring opgemaakt die nu zal bekrachtigd worden door alle betrokken partijen. Gezien de snelheid waarmee het project is tot stand gekomen, moeten nog een aantal praktische zaken worden geregeld. Snel is het alvast gegaan. Het eerste contact was gisteren, na het afspringen van de piste met VW Hamme. Er werd 2 uur vergaderd en afgelopen nacht werd de overeenkomst opgesteld.

Wat is er al zeker? De eerste ploeg zal spelen onder de naam KSC Lokeren-Temse in de tweede amateurreeks. De ploeg zal hun wedstrijden afwerken in het Daknamstadion. De beloften zullen op de site van Temse hun wedstrijden betwisten. De eerste ploeg zal spelen in het wit, zwart en geel. De kleuren van het oude Sporting Lokeren. De club zal spelen onder het stamnummer van KSV Temse en niet onder het stamnummer 282 van Sporting. Aan dat iconische stamnummer 282 hangen schulden vast, zowel aan de bond als aan andere partijen, waaronder personeel, spelers en leveranciers.

Wat zijn de ambities? Die zijn uiteraard nog voorzichtig. Ook budgettair laat de nieuwbakken club nog niet in haar kaarten kijken. Er zou wel een kapitaalsinjectie komen. En wie gaat het voor het zeggen hebben? Hans Van Duysen (ondernemer uit Lokeren) wordt voorzitter van de nieuwe club. Willy Carpentier (gewezen ondervoorzitter Sporting Lokeren) en Alain Vereecke (manager KSV Temse) worden ondervoorzitter. Yves Van Der Straeten, huidig trainer van KSV Temse, zal de eerste ploeg trainen.

Beide clubs kunnen hun jeugdopleiding behouden. De jeugd van Temse kan op de KSV-site blijven spelen, en dit met het interprovinciaal label voor alle teams. De jeugd van Lokeren blijft in Lokeren en blijft genieten van een kwalitatief hoogstaande opleiding. De twee jeugdwerkingen zullen daarom goed op elkaar worden afgestemd. In de heel nabije toekomst zal een concrete uitwerking van deze plannen worden gerealiseerd en bekendgemaakt.

 

 

 

Muzikant maakt met ‘Beren op ’t Balkon’ emotioneel lied over corona

“Ik probeerde mij in te beelden hoe afscheid nemen van een familielid nu is”

TEMSE – Na lange tijd radiostilte heeft het Manneke van Temse opnieuw een lied uitgebracht. ‘Beren op ’t balkon’ gaat over corona en speelt zich af in de lege straten van Temse.

“De videoclip filmen was heel bizar.”
Nicola De Cock

In beeld: een man die met een teddybeer door de verlaten straten van Temse wandelt. Op muziek: een tekst over afscheid nemen, vanachter een raam, van iemand die gaat “in ’t midden van de nacht en zonder adem”. Dit zijn geen vrolijke tijden, en dat weerspiegelt zich in de tekst van Beren op ’t balkon.

“Het gaat niet over persoonlijke situatie”, zegt muzikant Nicola De Cock, bijgenaamd het Manneke van Temse. “Het is empathisch bedoeld, ik probeer mij in te beelden hoe afscheid nemen van een familielid nu is. Het is niet evident dat men weet dat iemand overlijdt en dat men er niet mee in contact kan komen.”

Verlaten straten

Tegelijk wil Nicola het toch een beetje hoopvol houden. Met Beren op ’t balkon wil hij ook de zorgsector een hart onder de riem steken, en bij uitbreiding alle mensen die zich inzetten voor anderen. “In het straatbeeld zie ik immers ook witte lakens, de vele boodschappen, de berenjacht.” (Lees verder onder de video)

“De videoclip filmen was heel tof, nu ja, heel bizar eigenlijk. Het waren enkel ik en een cameraman, en we moesten steeds afstand bewaren”, zegt Nicola. Naast opnames in de verlaten straten en aan de woon-zorgcentra, werd er ook gefilmd in de Eeckhoutdriesstraat. Die is in de clip niet verlaten, de bewoners staan er op straat te applaudisseren.

Geen inspiratie

“We hadden een oproep gelanceerd om rond 20 uur buiten te staan. Maar blijkbaar doen ze dat sowieso al. Ik vond het heel indrukwekkend: over een afstand van meer dan honderd meter lang stonden mensen op de dorpel te applaudisseren. Dat heeft mij heel hard aangegrepen.”

Nicola De Cock nam in 2016 deel aan The Voice van Vlaanderen en pakte in 2018 nog groot uit met zijn WK-lied Les Diables.

“De laatste maanden en jaren had ik echter geen inspiratie, ik was dan ook niet van plan een lied te schrijven”, zegt de muzikant. Maar corona doet iets met een mens, en onder andere een beer op een balkon heeft Nicola geïnspireerd. “Het is gek, maar toen ik op een nacht wakker werd, had ik plots ideeën voor dit lied.” Het resultaat, Beren op ’t balkon, kan u onder andere op YouTube terugvinden.
(Bron: HN/Tom Nuytemans)