Remmen is de boodschap: Temse centrum wordt vanaf 5 juli zone 30

TEMSE – Vanaf 5 juli wordt Temse-centrum volledig zone 30, met uitzondering van enkele woonerven waarin 20 km/u al eerder van toepassing was. Ook de dorpskernen van de deelgemeenten komen aan bod.

“De maximumsnelheid 50 km/u blijft enkel nog geldig op grote assen en hoofdwegen”, stelt schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA).

Dit zijn de Hoogkamerstraat, Sint-Amelbergalaan – uitgezonderd de schoolomgeving -, Cauwerburg, Orlaylaan, Gasthuisstraat tot het kruispunt met de Vooruitgangstraat, Gewestweg N419 richting Steendorp, Parklaan en Rik De Rycklaan.

Snelheidsregels

“Dat zijn ontsluitingswegen met veel verkeer, je kan het niet handhaven om daar een zone 30 in te voeren”, aldus de schepen. “We willen ook een eenduidig snelheidsregime invoeren. Vandaag mag je in de zone rond de Markt, op de Wilfordkaai, de Kasteelstraat en aan de scholen al slechts dertig kilometer per uur rijden. Bestuurders komen zo constant schommelingen in de maximumsnelheid tegen en zijn dan minder geneigd de snelheidsregels te volgen.”

In 2022 wordt gestart met de renovatie van de as Pastoor Boelstraat, Kouterstraat en August Wautersstraat. Daar wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Kouterstraat richting kruispunt met de Gasthuisstraat. Bussen van de Lijn mogen in de twee richtingen rijden. De Kouterstraat wordt na de vernieuwing ook een Fietsstraat.

Leefbaarheid

“Met de invoering van de zone 30 wil onze gemeente inzetten op een leefbaar en verkeersveilig centrum, zoals vastgesteld in het Mobiliteitsplan 2020”, klinkt het. “Een lager snelheidsregime zorgt immers voor minder ongevallen en minder ernstige gevolgen daarvan. Het reduceert de uitstoot en lawaaihinder door het verkeer en verhoogt de leefbaarheid in onze straten.”

Het Lokaal Bestuur rekent op de steun van de inwoners en die van de bezoekers-weggebruikers om zich aan de maximumsnelheid van 30 km/u. te houden. Er is een overgangsperiode van één maand voorzien, vooraleer tot controles wordt overgegaan.

Op site De Zaat wordt naast de invoering van een zone 30 ook het voorrangsregime gewijzigd: voorrang van rechts wordt daar de regel.
“Dit is om de snelheid van het verkeer op de twee assen Philippe Saveryslaan en de Tekenaarslaan te temperen.”

Ook in het centrum van de deelgemeenten zal de komende tijd zone 30 worden ingevoerd.

“Momenteel geldt er al zone 30 in het centrum van Elversele en de aanpalende straten”, vertelt de schepen. “Na de grootschalige riolerings -en renovatiewerken van de Antwerpse Steenweg in Tielrode, die in september starten, zal in het najaar van 2022 ook daar in het centrum de snelheidsbeperking van 30 worden ingevoerd. Momenteel zijn we ook aan het bekijken om ondermeer in de wijk Hemelrijk in Steendorp zone 30 in te voeren.”

Schepen van Mobiliteit Lieve Truyman in de Kouterstraat, waar ook zone 30 van toepassing wordt.

Dansen in driekleur: Hollebekertjes supporteren dansend voor Rode Duivels.

TEMSE – Op vrijdag 25 juni maakten de leerlingen van de Vrije Lagere Hollebeekschool opnames voor hun dansfilmpje.
De Hollebekertjes dansen voor de Rode Duivels

“In onze Belgische driekleur én in hun veilige leerjaarbubbel supporterden ze op een originele manier voor onze Rode Duivels”, vertelt directrice Caronline De Vriendt. “Al dansend en met het nodige enthousiasme staken ze onze nationale trots een hart onder de riem. Hopelijk brengt het onze voetbalhelden nog heel ver op het EK. Het was een leuke, positieve manier om dit bewogen schooljaar uit te zwaaien.”

Het filmpje van de Hollebeekschool kan je hier terugvinden: https://www.facebook.com/VLSHollebeek of via www.hollebeekscholen.be

Dansen in driekleur: Hollebekertjes supporteren dansend voor Rode Duivels

TEMSE – Op vrijdag 25 juni maakten de leerlingen van de Vrije Lagere Hollebeekschool opnames voor hun dansfilmpje.
De Hollebekertjes dansen het schooljaar uit

“In onze Belgische driekleur én in hun veilige leerjaarbubbel supporterden ze op een originele manier voor onze Rode Duivels”, vertelt directrice Caronline De Vriendt. “Al dansend en met het nodige enthousiasme staken ze onze nationale trots een hart onder de riem. Hopelijk brengt het onze voetbalhelden nog heel ver op het EK. Het was een leuke, positieve manier om dit bewogen schooljaar uit te zwaaien.”

Het filmpje van de Hollebeekschool kan je hier terugvinden: https://www.facebook.com/VLSHollebeek of via www.hollebeekscholen.be

Serge en Samuel bereiken na 22 dagen de top van de Mont Ventoux

TEMSE / ELVERSELE – Serge Van Autreve (55) en Samuel Van Tuyckom (18) zijn na 22 dagen aangekomen op de top van de Mont Ventoux. Onder de naam ‘Push to the Top’ hebben zij er een tocht van 1.136 kilometer voor het goede doel opzitten op zitten.

Serge, ultraloper en uitbater van tapasbar Onder den Toren in Elversele, heeft al lopende de rolstoel van Samuel geduwd. De lijdt aan de spierziekte ataxie van Friedreich en is moeilijk ter been. De tocht begon op 6 juni in Elversele en eindigde dus op 28 juni de Mont Ventoux. Serge en Samuel deden hun inspanningen ten voordele van het project U/Turn, dat avontuurlijke activiteiten voor mensen met een fysieke beperking organiseert en waarvoor het duo zo’n 20.000 euro heeft ingezameld.
Fysiek kreeg Serge het vooral de laatste week erg zwaar.

“Vorige vrijdag ben ik mezelf voor de eerste keer echt tegengekomen en moest ik diep gaan. De tranen liepen over mijn gezicht van de pijn. Heel even heb ik gedacht om mijn vrouw te bellen met de vraag om te komen oppikken maar dat zou ik mezelf achteraf nooit hebben vergeven. Het doel van deze tocht was immers om aan iedereen te tonen dat we nooit mogen opgeven om doelen te bereiken.”

Ook voor Samuel was de tocht fysiek erg belastend. “We konden gelukkig rekenen op een goede ondersteuning van vrienden en familie.” Ook burgemeester Luc De Ryck reisde naar Frankrijk af om dorpsgenoot Serge aan te moedigen.

Niet enkel voor Samuel was het een emotionele tocht, ook voor Serge, die na deze krachtinspanning zijn sportieve carrière vol extreme uitdagingen op een lager pitje wil zetten. Serge genoot ook volop van de traagheid van de tocht, liet hij eerder al in zijn dagboek weten.

“De stilte, de rust die dit brengt, het lichaam die zich volledig heeft aangepast aan het dagelijkse ritme om te lopen en duwen. Hoe fantastisch is dit! Ik liep vanmiddag op een brug over de A6 richting Zuiden. Het lawaai, het gehaast om iedereen zo snel mogelijk van A naar B te brengen deed me letterlijk stil staan. Ik voelde me plots zo rijk om te kunnen en mogen genieten van de traagheid, van de rust.”

Serge (links) liep, met Samuel in de rolstoel, zowat heel Frankrijk door. (IF)

 

 

Geef jouw mening over het voorontwerp herinrichting Kouterstraat – Pastoor Boelstraat – Schoolstraat

TEMSE – De komende jaren staan er heel wat projecten op stapel in en rond het centrum van Temse. Na het project Mariadal kunnen inwoners hun mening kwijt over het project voor de herinrichting van de as Pastoor Boelstraat/August Wautersstraat.

Het ultieme doel van het gemeentebestuur is de creatie van een gezellig centrumgebied dat fungeert als ontmoetingsplaats voor burgers, met een mooie winkelkern, veel groen in de vorm van pleinen en parken en andere elementen die zorgen voor een aangename en efficiënte verbinding tussen de verschillende centrumdelen.

Aangenaam en levendig woon-winkellint

“Er wordt ingezet op verkeersleefbaarheid en leefbare buurten”, stelt schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA) “Bij de herinrichting wordt meer ruimte voor fietsers en voetgangers voorzien. Parkeren en bereikbaarheid blijven belangrijk maar de auto zal als gast gezien worden: eenmaal men de wagen heeft geparkeerd, moet het voor zowel bewoners als bezoekers aangenaam en veilig zijn om in het centrum te vertoeven. Het totale aantal parkeerplaatsen in de omgeving blijft evenwel behouden.

Na de afronding van de heraanleg van Mariadal staat het tweede grote project om het Masterplan en Beeldkwaliteitsplan Centrumgebied Temse 2020 te realiseren in de steigers:

Herinrichting Kouterstraat – Pastoor Boelstraat – Schoolstraat

“Het doel is vanaf eind 2022 deze as te transformeren tot een aangenaam en levendig woon-winkellint dat tegelijk een verbindingselement vormt met de omringende sites. De uitrol van zone 30 in de centrumomgeving vanaf volgende maand is reeds een eerste fase in dit traject”, klinkt het.

“Bij de heraanleg van deze centrumstraten zal er aandacht zijn voor vergroening en ontharding want we streven naar een klimaatgezonde gemeente”, aldus schepen van Groen Hugo Maes (CD&V). “De parkeerplaatsen worden hoofdzakelijk in grasbetontegels voorzien, wat voor een trage afvloeiing van regenwater zorgt en maximale infiltratie in de bodem mogelijk maakt. Ondergrondse spaarbekkens zullen er voor zorgen dat regenwater lokaal kan hergebruikt worden voor o.m. bewatering van de lokale beplanting.”

Kouterstraat

De Kouterstraat wordt een fietsstraat. Het wordt een éénrichtingsstraat richting Pastoor Boelstraat voor gemotoriseerd verkeer, terwijl enkel de bus nog via een aparte busbaan richting August Wautersstraat mag rijden, gescheiden door een groene middenberm met grasbetontegels die gebruikt kan worden voor kort parkeren en waar mindervalidenparking en een laad-en loszone voorzien worden.

Pastoor Boelstraat

In deze straat blijft tweerichtingsverkeer mogelijk. Ook hier worden groene borders aan één zijde van de straat voorzien, tussen de parkeerplaatsen in grasbetontegels.

Schoolstraat

Tweerichtingsverkeer blijft mogelijk. De parkeerplaatsen worden geschrankt aangelegd om asverschuivingen te creëren en zo het verkeer te vertragen.

Pilootproject geveltuinen met gratis begeleiding, advies en planten t.w.v. € 25

Het Lokaal Bestuur wil inwoners stimuleren om gevel- of tegeltuintjes aan te leggen. Wanneer enkele stoep- of straattegels tegen je gevel worden weggenomen kunnen er klimplanten en bodembedekkers groeien wat zorgt voor een mooiere buurt, betere luchtkwaliteit en meer biodiversiteit. De herinrichting van de centrumstraten en de heraanleg van de voetpaden in de Gebroeders Van Raemdonckstraat zijn ideaal om de aanleg van geveltuinen te stimuleren. Ook inwoners uit andere straten kunnen in aanmerking komen.

Jouw mening telt !

“De herinrichting van het centrum van Temse zal pas geslaagd zijn als het ontwerp gedragen worden door zoveel mogelijk inwoners”, zegt Truyman. “We maken dan ook graag van de gelegenheid gebruik om ons inspraakplatform TEMSE SPREEKT te lanceren. Alle informatie over het herinrichtingsproject en de geveltuinen is hier op een overzichtelijke wijze te raadplegen. Men kan er zijn/haar mening kwijt van 1 juli tot 30 september 2021.

Surf naar TEMSE SPREEKT, registreer je en bouw mee aan een aangenaam en levendig Temse.

Online afspraak maken met Burgerzaken Temse wordt mogelijk vanaf juli

TEMSE – Sinds de uitbraak van corona is werken op afspraak in zowat alle sectoren ingeburgerd. Ook bij lokale besturen. In Temse kunnen de inwoners een afspraak maken met de gemeentelijke  diensten via telefoon of e-mail, maar hierin komt verandering vanaf juli. Dan wordt het mogelijk om ook ONLINE een afspraak te maken via www.temse.be.

Voorlopig zal dit enkel nog voor de diensten en producten van Burgerzaken zijn, zoals een rijbewijs, adreswijziging, identiteitskaart, reispas enz. In september komt ook de dienstverlening m.b.t. ruimtelijke ordening, vergunningen, groen en milieu, dierenwelzijn, ondernemen… erbij.

Hoe online afspraak maken?

1. Surf naar www.temse.be
2. Klik op de startpagina op de knop ‘Afspraak maken’;
3. Selecteer het document, de activiteit of dienstverlening waarvoor je een afspraak wenst;
4. Kies AC De Zaat als locatie en het tijdstip van je afspraak;
5. Vul je contactgegevens in;
6. Bevestig je afspraak;
7. Lees de info in je bevestigingsmail zodat je weet wat je zeker moet meebrengen (bv. pasfoto).

Afspraak wijzigen en annuleren?

Dat kan door in de ontvangen bevestigingsmail op de link te klikken en de nodige stappen te volgen.

Online lukt niet?

Geen probleem. Je kan nog altijd een afspraak maken via:
– telefoon: rechtstreeks met de dienst of via het onthaal (03 710 12 12)
– e-mail: aan de dienst die je nodig hebt of het algemeen e-mailadres info@temse.be
– fysiek: aan de onthaalbalie op het gelijkvloers in AC De Zaat
Contactgegevens diensten: op www.temse.be

Online met het e-loket

Voor sommige zaken hoef je zelfs niet naar het administratief centrum te komen! Aanvragen voor documenten en bewijzen zoals een attest van woonst, een uittreksel uit het bevolkingsregister, een afschrift van je geboorteakte… kan je van thuis uit regelen via het e-loket op www.temse.be.

Bijna 75 procent van de Temsenaars kregen al minstens één coronaprik

TEMSE/WAASLAND – Mensen die eind jaren 1990 of in 2000 zijn geboren, zijn de jongste Wase inwoners waarnaar de vaccinatiecentra deze week een uitnodiging,  voor een coronaspuit hebben gestuurd, ook in Temse. Dat is amper een verschil met vorig week. Dat komt omdat de centra de voorbije dagen vooral veel tweede prikken hebben gezet.

In Temse worden dus momenteel inwoners tot het geboortejaar 2000 uitgenodigd voor een prik. Dit in vaccinaticentrum Bauhuis in Sint-Niklaas. Een week geleden waren ze daar nog toe aan het jaar 1997.

Momenteel werden 9359 van de 24052 volwassenen uit Temse ofwel 38.91 procent volledig gevaccineerd. Eén dosis werd al bij minimum 17 892 ofwel 74.39 procent van de inwoners gezet.

Toch PFOS staalnames in Temse

TEMSE – Temse gaat vijf staalnames van zowel bodem- als grondwater laten uitvoeren in het kader van de PFOS-problematiek. Die zullen gebeuren op locaties die nog te bepalen zijn in samenspraak met de bodemsaneringsdeskundige en de opdrachthouder van de Vlaamse overheid.

Het gemeentebestuur besliste op 14 juni dat het Lokaal Bestuur Temse zich proactief opstelt in de PFOS-problematiek. Dezelfde dag nog werd de Milieudienst van de gemeente door het Agentschap Zorg & Gezondheid ervan op de hoogte gebracht dat Temse niet in de 10 km-perimeter rond de 3M-fabriek ligt, waardoor er geen directe maatregelen dienen genomen te worden.

“Toch besliste het Lokaal Bestuur om staalnames van zowel bodem- als grondwater te zullen uitvoeren door een erkend bodemsaneringsdeskundige”, aldus schepen van Milieu Hugo Maes (CD&V) “Er zullen vijf staalnames gebeuren op locaties die nog te bepalen zijn in samenspraak met de bodemsaneringsdeskundige en de opdrachthouder van de Vlaamse overheid.”

Gezien Temse buiten de perimeter van 10 km valt, is er geen reden tot ongerustheid.

“We zijn als Lokaal Bestuur wel bezorgd over de ontstane situatie en zullen de resultaten van de staalnames bekendmaken en verder de nodige maatregelen nemen”, klinkt het.

Uniek wielerevenement ‘TEMSE KOERST’ op 1 augustus in Temse centrum

‘Dikke banden koers’ voor kinderen van 6 tot 11 jaar voor het eerst in Temse én een primeur in het Waasland !

TEMSE – Het bestuur van Wielerbelangen vzw, het Lokaal Bestuur van Temse, Avia Rudyco Janatrans Cycling Team en Van Moer Logistics Cycling Team, slaan de handen in elkaar om op zondag 1 augustus een uniek driedelig wielerevenement te organiseren in het centrum van Temse.


Het fietsdrieluik TEMSE KOERST omvat

een wielerwedstrijd voor nieuwelingen (U17)
wielerwedstrijden voor miniemen (U9, U10, U11, U12)
een dikke banden koers (6-11J)

Dikke banden koers voor het eerst in Temse én een primeur in het Waasland!

De dikke banden koers geeft aan kinderen van 6 tot 11 jaar de gelegenheid om te proeven van de sfeer van een wielerwedstrijd en dit op een gewone fiets of mountainbike. Sporza wielercommentator José De Cauwer was hiervoor de inspirator. Op 1 augustus zal José samen met o.a. Giro-winnaar Johan De Muynck, Roger Rosiers (winnaar Paris-Roubaix) en Marc Dierickx (team Mathieu van der Poel) de jonge rennertjes begeleiden en fietstips geven.

Misschien wordt hier wel nieuw koerstalent ontdekt! De capaciteiten van een beginnende Wout van Aert of Mathieu van der Poel kwamen immers ook voor het eerst tot uiting bij dikke banden races, die toen nog hoofdzakelijk in Nederland werden georganiseerd.

Programma:

12.30 u.: dikke banden koers voor 6/8-jarigen over 3 ronden van 1 km (Markt, Wilfordkaai, Consciencestraat, Kasteelstraat)

13 u.: dikke banden koers voor 9/11-jarigen over 3 ronden van 1 km

13.30 – 15.30 u.: wedstrijd voor Miniemen (zelfde parcours)

17 u.: wedstrijd voor Nieuwelingen (K. Wautersstraat, Oeverstraat, Houtkaai, Schoolstraat, P. Boelstraat, Kouterstraat, Cl. D’hooghelaan, Volksplaats, Verbindingsstraat, Spoorweglaan, Parklaan, Kasteelstraat) over 19 ronden van 3,6 km.

Agentschap voor Natuur en Bos lanceert de campagne ‘Honden aan de leiband’

Temse steunt campagne met sensibiliseringsborden en een burgerbevraging.

TEMSE – Het Agentschap voor Natuur en Bos lanceert de campagne ‘Honden aan de leiband’ en ook Temse steunt deze campagne met o.a. sensibiliseringsborden en een burgerbevraging.

De natuur is voor veel wandelaars de ideale plek om de hond uit wandelen te nemen. Niets is leuker dan een stevige wandeling met de trouwe viervoeter. Dit houdt zowel het baasje als de hond in een optimale conditie.

Bossen en natuurgebieden

Honden zijn van harte welkom in de natuur, maar enkel aan de leiband. Deze zomer start Temse met een burgerbevraging naar de behoeften naar bijkomende hondenloopweides.

Op een tiental locaties in Temse zijn er sensibiliseringsborden geplaatst, waarop duidelijk is gemaakt waarom honden in bossen en natuurgebieden aan de leiband moeten. Dit is misschien niet altijd even prettig, maar wel noodzakelijk om de rust in de natuur te bewaren. In sommige omstandigheden zijn honden, zelfs aan de leiband, niet toegelaten. Dat is onder andere het geval in zones waar dieren grazen.

In onze hondenloopweide ter hoogte van de Fonteinstraat kunnen honden naar hartenlust vrijuit lopen en ravotten zonder leiband.

Waarom moeten honden aan de leiband?

– Om de natuur te beschermen
– Uit respect voor de bezoekers
– Om je hond te beschermen

Burgerbevraging

Deze zomer start Temse met een burgerbevraging via haar participatieplatform ‘Temse spreekt’ (https://temsespreekt.be) om te peilen naar de behoeften naar bijkomende hondenloopweides. De bevraging zal later gecommuniceerd worden via sociale media en andere communicatiekanalen.
In een tweede fase gaat de gemeente dan op zoek naar een geschikt grondgebied voor een  hondenloopweide.

Boetes mogelijk

Loopt een hond toch niet aan de leiband? Dan kan de natuurinspecteur, boswachter of de handhavingsambtenaar een verslag of proces-verbaal opstellen, met een boete tot gevolg. Deze bedraagt 80 euro en kan stijgen naargelang het aantal loslopende honden, de aangerichte natuurschade e.d.m.
Voor wie buiten een bos of natuurreservaat wandelt met zijn/haar, bepaalt het politiereglement van de gemeente of de hond aan de leiband moet of niet.

BOBBY-campagne

Het Agentschap voor Natuur en Bos houdt deze zomer een BOBBY-campagne in onze natuurgebieden (cf. BOB-campagne tijdens eindejaar). In bepaalde regio’s zal er dus extra gecontroleerd worden op loslopende honden!

Tips om je hond aangelijnd uit te laten

Sommige mensen denken dat hun hond enkel voldoende lichaamsbeweging en stimulans krijgt, wanneer hij kan loslopen. Niets is minder waar. Door actief met je hond bezig te zijn tijdens de wandeling, krijgt hij veel meer voldoening. Laat hem eens wat snuffelen en volg zijn ritme, zit niet op je gsm te tokkelen maar doe samen actief een paar oefeningen: je hond zal er mentaal en fysiek beter van worden.

INFO
https://www.natuurenbos.be/hondenaandeleiband
dierenwelzijn@temse.be

Schepen van Dierenwelzijn Tineke Van Britsom (N-VA) en schepen van Groen Hugo Maes (CD&V) bij de sensibiliseringsborden #hondaandeleiband in de polder van Tielrode.

 

Online afspraak maken met Burgerzaken Temse wordt mogelijk vanaf juli

TEMSE – Sinds de uitbraak van corona is werken op afspraak in zowat alle sectoren ingeburgerd. Ook bij lokale besturen. In Temse kunnen onze inwoners een afspraak maken met de gemeentelijke  diensten via telefoon of e-mail, maar hierin komt verandering vanaf juli. Dan wordt het mogelijk om ook ONLINE een afspraak te maken via www.temse.be.

Voorlopig zal dit enkel nog voor de diensten en producten van Burgerzaken zijn, zoals een rijbewijs, adreswijziging, identiteitskaart, reispas enz.
In september komt ook de dienstverlening m.b.t. ruimtelijke ordening, vergunningen, groen en milieu, dierenwelzijn, ondernemen… erbij.

Hoe online afspraak maken?
Surf naar www.temse.be
Klik op de startpagina op de knop ‘Afspraak maken’
Selecteer het document, de activiteit of dienstverlening waarvoor je een afspraak wenst
Kies AC De Zaat als locatie en het tijdstip van je afspraak;
Vul je contactgegevens in
Bevestig je afspraak
Lees de info in je bevestigingsmail zodat je weet wat je zeker moet meebrengen (bv. pasfoto).

Afspraak wijzigen en annuleren?
Dat kan door in de ontvangen bevestigingsmail op de link te klikken en de nodige stappen te volgen.

Online lukt niet?
Geen probleem. Je kan nog altijd een afspraak maken via:
– telefoon: rechtstreeks met de dienst of via het onthaal (03 710 12 12)
– e-mail: aan de dienst die je nodig hebt of het algemeen e-mailadres info@temse.be
– fysiek: aan de onthaalbalie op het gelijkvloers in AC De Zaat
Contactgegevens diensten: op www.temse.be

Online met ons e-loket
Voor sommige zaken hoef je zelfs niet naar het administratief centrum te komen. Aanvragen voor documenten en bewijzen zoals een attest van woonst, een uittreksel uit het bevolkingsregister, een afschrift van je geboorteakte… kan je van thuis uit regelen via het e-loket op www.temse.be.

Mondmaskerplicht tijdens wekelijkse markt blijft voorlopig van kracht

Verplichting is Federale regelgeving

TEMSE – Het schepencollege besliste recent, door de positieve trent in de coronacijfers, dat de gemeentelijke coronaregels worden opgeheven. Een mondmasker blijft evenwel verplicht tijdens de wekelijke markt. Een vraag die heel wat inwoners zich stelden.

“Wat betreft de mondmaskerplicht op de wekelijkse markt, kermissen en dergelijke, die blijft verplicht”
Waarnemend burgemeester Lieve Truyman

Door het opheffen van de twee burgemeestersbesluiten inzake corona, van juli 2020 en maart 2021, betekent dit dat er in onze gemeente géén bijkomende lokale coronamaatregelen meer van kracht zijn.

“In het belang van ieders gezondheid blijft het dragen van een mondmasker in gemeentelijke gebouwen verplicht”, klinkt het. “Uiteraard moeten wel de Federale maatregelen gevolgd blijven worden.”

Eén van die Federale maatregelen is het dragen van een mondmasker tijdens de wekelijkse markt.

Bij afwezigheid van burgemeester Luc De Ryck (CD&V) schepte waarnemend burgemeester Lieve Truyman (N-VA) hierover duidelijkheid.

“Wat betreft de mondmaskerplicht op de wekelijkse markt, kermissen en dergelijke, dat is federale regelgeving en blijft dit dus nog verplicht”, stelt Truyman.

Recyclageparken

Vanaf heden zijn mondmaskers wel niet meer verplicht op de recyclageparken van Miwa

“De coronacijfers gaan verder de goede richting uit”, klinkt het bij Miwa “De provinciegouverneur besliste daarom dat het niet langer verplicht is om als parkwachter of bezoeker een mondmasker op de recyclageparken te dragen. Kan er geen voldoende afstand van 1,5 meter gehouden worden, Dan raden we wel aan om het mondmasker te dragen.”

Een mondmasker blijft voorlopig verplicht tijdens de wekelijkse markt. (foto archief 2020)

PUBLI-REDACTIONEEL – Burgemeesters openen Eurodumpling officieel. De Sampan en Kaai 22 vieren mee !

LOKEREN/TEMSE – Vrijdagavond was het feest, met een Temses tintje, in industrieterrein Rozen in Lokeren.

In aanwezigheid van burgemeester Filip Anthuenis (Open VLD) van Lokeren en burgemeester Luc De Ryck (CD&V) van Temse beleefde Eurodumpling, het nieuwe bedrijf, en meteen ook het enige in zijn soort in België, van Temsenaar Tony Nai de officiële opstart.

Bij Kaai 22 kan men genieten van een dumpling-salade

Dumplings zijn de gekende rolletjes deeg met een vulling die men ondermeer kan eten in Aziatische restaurants.

Tony Nai is ook zaakvoerder van De Sampan en Hotel Temse op de Markt en taverne-restaurant Kaai 22 op de Wilfordkaai.

Bij de Sampan krijgt men bij bestelling van een portie dumpling, een tweede portie gratis

Om de officiële opstart van het bedrijf in de kijker te plaatsen krijgt men in Oosters restaurant de Sampan bij bestelling van een portie dumpling, een tweede portie gratis. Dit zowel in het restaurant als bij de take away.

Bij Kaai 22 op de Wilfordkaai pakt men uit met een dumpling salade.

“Die heel wat succes boekt”, glundert Tony Nai. “Voor wie de lekkernij liever thuis uitprobeert, kan men in AD Delhaize op de Zaat terecht. Want daar heeft men onze dumplings vanaf heden ook in het assortiment.

CEO Tony Nai (links) mocht de burgemeester van Lokeren en Temse verwelkomen voor de officiële opstart van Eurodumpling

Fietsdeelpunt Blue-Bike aan station operationeel

TEMSE – Aan het station opende Blue-Bike vrijdagochtend een nieuw fietspunt. In een eerste fase zullen er acht fietsen ter beschikking zijn. Als het fietsdeelpunt een succes blijkt kan dit aantal uitgebreid worden.

De fietsen zijn van een nieuwe generatie met een slim slot dat ook met een app te openen is.

Het fietsdeelsysteem van Blue-Bike is actief aan NMBS-stations, haltes van De Lijn en randparkings. In het kader van het nieuwe decreet basisbereikbaarheid dat begin volgend jaar wordt uitgerold, is Blue-bike aan een inhaalbeweging bezig. “Begin dit jaar hadden we 68 locaties en deze zomer zullen we de kaap van 100 bereiken”, aldus Bram Dousselaere, directeur van Blue-mobility.

De acht deelfietsen die in Temse ter beschikking zijn, zijn uitgerust met een elektronisch slot.

Lokaal geproduceerd

Het fietsdeelpunt van Bue-Bike is operationeel

“In de beginperiode werd er gewerkt met sleutelkasten maar deze nieuwe generatie fietsen heeft een slim slot dat met een abonnementskaart of een app op de smartphone geopend kan worden”, klinkt het bij Dousselaere. “De fietsen zijn lokaal geproduceerd bij fabrikant Oxford in Sint-Niklaas. Het maatwerkbedrijf Den Azalee staat in voor het onderhoud. wie onderweg pech heeft, kan via onze partner Ethias altijd bijstand vragen.”

Een abonnement afsluiten kost jaarlijks 12 euro. Abbonnementshouders betalen 1,15 euro per 24 uur. Voor een losse rit is dat 4 euro voor een hele dag.

Trein of bus combineren met fiets

“De fietsen moeten wel altijd teruggebracht worden naar de locatie waar de fiets gedeeld werd. Men kan de fietsen ook achterlaten in een ander Blue-Bike verdeelpunt maar dan moeten we een meerprijs aanrekenen omdat we dan zelf transport moeten voorzien om de fiets naar de oorspronkelijke lokatie terug te brengen”, stelt Dousselaere.”

“We mikken enerzijds op mensen die de trein of bus combineren met de fiets voor de laatste kilometers naar bijvoorbeeld één van onze bedrijvenzones en anderzijds ook op toeristen die onze gemeente per fiets willen verkennen”,stelt schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA).

Schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA) mocht het fietsverdeelpunt officieel openen in het bijzijn van directeur Blue-mobility Bram Dousselaere

Deze week slechts 1 coronabesmetting in Temse: Gemeentelijke maatregelen worden opgeheven.

TEMSE – Goed nieuws van de Veiligheidscel die donderdag weer samenkwam. Voorzitter dokter Rosiers meldde dat er deze week in Temse slechts 1 besmetting geregistreerd werd. Daarom worden de gemeentelijke coronamaatregelen opgeheven.

Waar er vorige week nog 13 besmettingen genoteerd werden was dat deze week, tot donderdag slechts één besmetting.

Daarom worden de twee burgemeestersbesluiten, van juli 2020 en maart 2021, opgeheven wat betekent dat er in onze gemeente géén bijkomende maatregelen meer van kracht zijn. In het belang van ieders gezondheid blijft het dragen van een mondmasker in gemeentelijke gebouwen verplicht. Uiteraard moeten wel de federale maatregelen gevolgd blijven worden.

In het onderwijs deden zich de voorbije drie weken weinig of geen nieuwe besmettingen voor. Van de Temsenaars is intussen 32.4 procent volledig gevaccineerd.

Het stijgend aantal aanvragen tot organisatie van evenementen wordt door een Veiligheidsstuurgroep individueel behandeld.