Juf Carla beleefde laatste schooldag in basisschool De Vierklaver

TEMSE – Op basisschool De Vierklaver beleefde vrijdag juf Carla (62) haar laatste schooldag. Ze gaat op verdiend pensioen en werd door de leerlingen en collega’s uitgewuifd.

Op haar laatste werkdag had het team van De Vierklaver wel nog een verrassing in petto.

Juf Carla werd om 7.30 uur thuis opgehaald door de collega’s en met de bakfiets op school afgezet. Daar zorgden de leerlingen voor een hartelijk onthaal. Ook heel wat ouders kwamen langs om de juf uit te wuiven.

“Ik wist wel dat er iets ging gebeuren vandaag maar wat wist ik natuurlijk niet. Het was een grote maar leuke verrassing dat de collega’s plots aan de deur stonden”, vertelt juf Carla. “Normaal voert mijn echtgenoot mij rond half acht naar school maar nu bleef hij maar treuzelen. Hij zat dus mee in het complot.”

Carla Van Ballart stond sinds 1994 voor de klas in de Vierklaver.

“Ik ben in 1987 begonnen in het onderwijs hier in de scholengroep en sinds ’94 gaf ik hier in de Vierklaver les in het eerste leerjaar”, klinkt het. “Na twintig jaar ben ik overgeschakeld naar het tweede leerjaar. Na een tijdje werd het allemaal wat zwaar en werd ik zorgjuf. Enkele collega’s konden enkele jaren geleden op vervroegd pensioen, ik kon dat spijtig genoeg niet. Maar nu ben ik blij omdat ik mijn kleinkinderen, die hier ook op school zitten, heb zien opgroeien.”

“Carla was steeds voor innovatie, dat eens proberen of misschien dat, tot haar laatste dag”, vertellen de collega’s.

“Ik hield inderdaad van vernieuwing en bijscholing. En het bijzonderste in het onderwijs is de kindjes graag zien”, besluit Carla.

Meer foto’s, klik hier

Carla werd door collega’s met veel toeters en bellen thuis afgehaald met een bakfiets
Juf Carla (midden) met collega’s en de kleinkinderen

Eindejaarsstudenten academie in de bloemetjes gezet tijdens proclamatie

Directeur staat stil bij dood kinderen in Puurs-Sint-Amands. Kyano was leerling van de vestiging in Sint-Amands

TEMSE – De Academie en Vaktekenschool van Temse organiseerde in de tuin van de academie ook dit jaar een proclamatie op het einde van het schooljaar. De directeur stond ook stil bij de dood van twee kinderen bij een huisbrand in Puurs-Sint-Amands. Kyano, één van de kinderen, was een leerling van de academie van Puurs-Sint-Amands.

In aanwezigheid van burgemeester Hugo Maes en enkele schepenen werd de Academieprijzen uitgereikt en ook de winnaar bekend gemaakt van de 61ste Jos Hoste-tekenwedstrijd.

Het grote publiek kon alle werk ook een heel weekend lang gaan bekijken in het hoofdgebouw van de academie in de Schoolstraat. Het werk van de eindejaarsstudenten werd tentoongesteld in de feestzaal van het gemeentehuis.

De proclamatie verliep niet als andere jaren. Directeur Philip Boël stond stil bij de dood van Kyara (4) en Kyano (8) uit Puurs-Sint-Amands die omkwamen bij brand in hun huis zowat twee weken geleden.

“Het is vandaag een speciale dag want het is geen proclamatie zoals een ander. We deden dit ook in de vestigingen in Puurs-Sint-Amands en Bornem. We missen vandaag Kyano, hij was leerling in de academie van Puurs-Sint-Amands in het tekenklasje op woensdagnamiddag”, vertelde de directeur. “Daarom wil ik ook hier in Temse stil staan bij de dood van de kinderen. Onze gedachten gaan uit naar Kyano, zijn zusje Kyara en de ouders. Naar de fa milie en de vriendjes van de kinderen.”

De directeur riep, naar aanleiding van de dood van de kinderen, de aanwezigen op om elkaar een knuffel te geven “Want kinderen zijn onze toekomst.”

Paardenommegang kan zondag weer de normale route volgen met start aan de herstelde St-Elooikapel

Zondag om 9 uur voor de start van de paardenstoet wordt kapel opnieuw ingezegend

TIELRODE – Komende zondag 2 juli vindt in Tielrode voor de 291ste keer de jaarlijkse paardenommegang en – zegening van Confrerie Sint-Elooi plaats, in samenwerking met het gemeentebestuur. Over de stichtingsdatum bestaat geen zekerheid. 1732 werd aangenomen als stichtingsjaar.

Het wordt opnieuw een ommegang zoals weleer met een start aan de pas gerestaureerde Sint-Elooikapel. “De vreugde binnen de confrerie is groot”, zegt voorzitter Marcel Dubourg (68).

De paardenzegening is onafscheidelijk verbonden met de kapel van Sint-Elooi (Antwerpse Steenweg). Bij akte van 15 september 1933 werd zij door de eigenaar, A.H. Boëyé, aan de kerkfabriek geschonken.

De kapel is meer dan 150 jaar oud en het vertrekpunt van de paardenommegang in Tielrode

Het huidige houten Sint-Elooibeeld is van de hand van de Tielroodse beeldhouwer Marcel D’Hondt en geschonken door de toenmalige hoofdman van de Confrérie, Robert Kuppens. Deze laatste schonk ook het later aangebrachte retabel.

Doorn in het oog

De kapel had herhaaldelijk te lijden onder aanrijdingen en vandalisme-met-diefstal. Onder meer werd een kandelaar ontvreemd, die nadien werd vervangen door een gift van Dirk De Cock. De diefstallen uit de offerblok hielden op dankzij een nieuw en steviger exemplaar, vervaardigd door Bert Goossens.

Drie jaar geleden reed bij de aanleg van groot bouwproject van een dertigtal assistentiewoningen voor bejaarden rechtover Huize Vincent, een onoplettende vrachtwagenchauffeur tegen de Sint-Elooikapel aan de Antwerpsesteenweg in Tielrode.

De beschadigde kapel was sindsdien een doorn in het oog voor voorzitter Marcel. De confrerie hecht veel waarde aan de kapel en stelde alles in het werk om ze terug in ere te herstellen. Het ging zelfs zo ver dat de confrerie besloot de kapel over te kopen van de kerkfabriek.

Drie jaar geleden werd de kapel opnieuw aangereden

“We hebben eerst geprobeerd met de betrokkenen aan tafel te zitten om tot een oplossing te komen, maar niemand nam zijn verantwoordelijkheid”, vertelt de voorzitter. “We zijn er uiteindelijk in geslaagd om de kapel aan te kopen en ze dan ook maar op eigen kosten te restaureren. Een aantal sponsors hebben financieel een handje toegestoken waarvoor we heel dankbaar zijn.”

Dingen des levens

Op 21 april jl. werd de notariële akte van aankoop getekend en kwam de kapel in eigendom van de Confrérie. Onder impuls van hoofdman Marcel Dubourg werden plaatselijke aannemers aangesproken om de kapel in al haar glorie te herstellen.

Momenteel zijn de restauratiewerken nog aan de gang, maar Marcel verzekerde dat tegen komende zondag de kapel terug in zijn volle glorie staat te pronken.

“We zijn als confrerie gelukkig dat we dit hebben kunnen verwezenlijken. Het wordt opnieuw een rustpunt voor voorbijgangers. Mensen kunnen terug de kapel betreden en een kaarsje branden om in alle intimiteit even stil te staan bij de dingen des levens”, zegt Marcel.

De Antwerpsesteenweg onderging de laatste jaren een ware metamorfose. Dat betekende dat door wegenwerken de ommegang vorig jaar zijn route moest aanpassen. “We kunnen dit jaar weer onze normale route volgen.

Op het einde van de ommegang worden paarden en ruiters gezegend aan de St-Jozefkapel

“We verzamelen om 9 uur ’s ochtends aan de kapel die dan zal worden gezegend en ingehuldigd”, zegt de voorzitter. De ommegang start om 9.30 uur. Aan het einde van de route vindt naar traditie de zegening van de paarden en ruiters plaats aan de Sint-Jozefkapel in de St-Jozefstraat.

Bezienswaardigheid

Tijdens de ommegang wordt een bedevaartvaantje aangeboden. Tot in 1955 werd hetzelfde type als in Grembergen, Gentbrugge en Vosselare gebruikt. Het cliché voor de druk van het vaantje werd uitgeleend aan de gemeente Poppel en nooit teruggegeven. Op verzoek van de Confrérie maakte de bekende schilder-etser Romain Malfliet een nieuw ontwerp.

“We hopen dit jaar op een even grote opkomst als vorig jaar. Toen namen 73 paarden deel”, zegt de voorzitter. Aansluitend is er nog de misviering in openlucht. “De ommegang is een traditie in Tielrode. Het is een echte bezienswaardigheid en leuk om met de kinderen te doen. We kruisen alvast de vingers voor mooi weer”, besluit Marcel.

Op zondag 2 juli om 9 uur wordt de herboren kapel officieel ingewijd en opnieuw opengesteld voor het publiek. Daarna vertrekt de paardenommegang door Tielrode. Iedereen is welkom.

De Confrerie is sinds april eigenaar van de St-Elooikapel

Lokaal Bestuur Temse stelt locatie ter beschikking voor Cura en Temse Schenkt

TEMSE – De welzijnsverenigingen Cura en Temse Schenkt krijgen eindelijk nieuw onderdak. Zowel vzw Cura als vzw Temse Schenkt reageren opgelucht nu ze weten dat hun werking kan blijven bestaan nadat ze eind 2023 de ISA-site (gebouw Sint-Amelberga) noodgedwongen moeten verlaten.

Tot op heden stelde Interwaas hen een aantal ruimten tijdelijk ter beschikking in het gebouw van Sint-Amelberga. De afbraakwerken van dit gebouw starten begin 2024.

“De zoektocht naar geschikte, goed bereikbare en centraal gelegen ruimten was niet eenvoudig maar uiteindelijk vielen alle puzzelstukken in elkaar”, zegt schepen Patrick Vermeulen Open VLD).

Door de nieuwbouw van De Reiger verhuizen zowel de keuken van De Pelikaan als het Lokaal Dienstencentrum mee naar de nieuwe site waardoor wij deze vrijgekomen plaatsen tijdelijk ter beschikking kunnen stellen.

Voorzitster Martine Le Blon van Temse Schenkt is tevreden over het feit dat hun werking kan worden verdergezet. Free Verdonck van Cura benadrukt dat heel wat mensen bij hen aankloppen voor een voedselpakket en vindt het een meerwaarde dat de nieuwe locatie opnieuw centraal gelegen is en bovendien in de ‘vertrouwde’ buurt blijft.

Lokaal Bestuur Temse draagt beide verenigingen een warm hart toe.

Vzw Cura is al meer dan 12 jaar actief en vooral gespecialiseerd in voedselbedeling. Tweewekelijks verdelen zij meer dan 100 voedselpakketten. Zij werken hiervoor samen met de voedselbank van Luik en een 20-tal andere organisaties.

Vzw Temse Schenkt is actief sinds 2021 en ondersteunt gratis zij die het nodig hebben met noodpakketten, kleding, verzorgingsproducten, speelgoed en huisraad. Het afsprakenkader en de samenwerkingsovereenkomst tussen het Lokaal Bestuur en de verenigingen zullen nog verder op punt gezet worden.

De organisaties zijn tevreden met de nieuwe stek.
“De zoektocht naar geschikte, goed bereikbare en centraal gelegen ruimten was niet eenvoudig “, aldus schepen Patrick Vermeulen (rechts)

Lokaal Bestuur Temse en Cordeel Group planten industriële hennep

Project past in doelstelling van de gemeente om koolstofneutraal te worden

TEMSE – C-Biotech een onderdeel van Cordeel Group, bundelt samen met het Lokaal Bestuur Temse de krachten om klimaatdoelstellingen te behalen door onder andere het zaaien van industriële hennep.

“Sssssst… hier groeit jouw toekomst!”

Op een paar percelen rondom park Den Esch werd industriële hennep gezaaid. Deze soort hennep helpt de CO2-uitstoot te verminderen. Tot vijf keer meer dan bij bomen. De plant groeit ook veel sneller dan bijvoorbeeld een boom, waardoor er sneller resultaat kan geboekt worden. Wist je dat één hectare tot acht ton hennep kan opbrengen? Als je twee keer per jaar kan oogsten, sla je zo 20 tot 30 ton CO2 op.

“Hennep past binnen onze lokale klimaatvisie en in de Green Deal die Europa nastreeft”, stelt schepen van Duurzaamheid Tineke Van Britsom (N-VA). “Het is fijn om te zien dat ondernemers en ons Lokaal Bestuur zo goed samenwerken om onze ambitie om koolstofneutraal te worden, te behalen. Hennep is een groot deel van de oplossing bij de vele klimaatuitdagingen waar we voor staan”.

Grond zuiveren

“Bouwmaterialen op basis van natuurlijke grondstoffen kunnen het verschil maken in de verduurzaming van de bouwsector én een antwoord helpen bieden
op de materialen schaarste die er heerst. Industriële hennep is vooral gekend als een bron van vezels voor de textielsector maar kan ook als grondstof voor
bouwmaterialen dienen”, vertelt Frederik Verstraete van C- Biotech.

Ook het landbouwerskoppel Ginny en Kris Heirbaut in de Veldstraat zaaiden twee hectare in op braakliggende percelen.

“Industriële hennep slaat koolstof op en kan grond zuiveren. Zo krijg je voor landbouwers een interessante teeltrotatie. Door het openbreken van de bodem en het opslaan van koolstof boek je al winst voor het volgende gewas.”

“Dit project kadert binnen ‘Wonderland’. Wonderland staat voor een schoon Temse dat klaar is voor het klimaat van de
toekomst”, klinkt het. “Een gezonde en groene gemeente om te wonen, werken, ontmoeten en ontspannen. In Wonderland is er meer
ruimte voor natuur, water, slimme mobiliteit en duurzame energie.”

vlnr.:Ellen Ongena (team Duurzaamheid), Frederik Verstraete (C-Biotech)
en Tineke Van Britsom (schepen van Duurzaamheid)

Briljanten huwelijksjubileum voor Willy en Annie

TEMSE – Op woensdag 17 mei 2023 vierden Willy De Cauwer en Annie Servotte hun briljanten huwelijksjubileum. Beiden werden geboren in Temse: Willy op 16 februari 1936, Annie op 20 mei 1937.

Willy en Annie huwden op 17 mei 1958 in Temse. Hun huwelijk werd toen voltrokken door Burgemeester August Maes. Willy was werkzaam als technisch bediende – tekenaar, Annie was verkoopster en huisvrouw.

Ze hebben 1 zoon, 1 kleinzoon, 1 kleindochter en 3 achterkleinzonen.

Willy vult zijn tijd met petanque, Annie houdt van kaarten.

De attenties van het Koninklijk Paleis en van het gemeentebestuur werden overhandigd door burgemeester Hugo Maes.

Bart Van Geyt (Open VLD) legde eed af als nieuwe schepen

Cindy Cornet volgt Heidi Bauer op als gemeenteraadslid

TEMSE – Op de gemeenteraad van 26 juni heeft Bart Van Geyt de eed afgelegd als nieuwe schepen van Temse. Hij neemt het mandaat over van Patrick Vermeulen, die fractieleider voor Open Vld wordt.

Omdat Bart en Patrick in oktober 2018 met een gelijk aantal voorkeurstemmen verkozen werden in de gemeenteraad, kwamen zij overeen om tijdens de legislatuur een bevoegdheidswissel door te voeren.

Bart wordt vanaf 1 juli voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst en schepen bevoegd voor sociale zaken, sociale economie, senioren en welzijn.
Patrick wordt fractieleider voor Open Vld in de gemeenteraad, lid van de politieraad en bestuurslid van de welzijnsvereniging Sleutelzorg.

Cindy Cornet is het nieuwe Open Vld gemeente- en politieraadslid. Ook zal Cindy zetelen in de politieraad. Zij volgt Heidi Bauer op, die bijna 30 jaar politiek actief was (als gemeenteraadslid, OCMW-raadslid en voorziJer Open Vld).

Cindy was sinds 2019 lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst en zet zich maatschappelijk met veel enthousiasme in.

De plaats van Cindy in het Comité wordt ingenomen door Emre Öz. Hij is sinds 2012 secretaris van de partij en een actief lid van het verenigingsleven. Als nieuw lid van het BCSD neemt hij nu een extra maatschappelijk engagement op. De drie eedafleggingen vonden plaats op de gemeenteraad van 26 juni. De mandaten gaan in op 1 juli.

vlnr.: Emré Oz, Heidi Bauer, Cindy Cornet, Patrick Vermeulen, Bart Van Geyt,
voorzitter Open VLD Wim Riské en Wim Van Rossen

Gemeentebestuur lanceert crowdfunding voor restauratie Boelwerfkraan: “Iedereen de kans geven financieel zijn steentje bij te dragen”

Momenteel is er al 840 000 euro beschikbaar via subsidies

TEMSE – De iconische Boelwerfkraan blijft een beschermd monument en zal worden gerestaureerd en in haar oude glorie worden hersteld. De restauratiekost daarvoor is aanzienlijk.

“In totaal zal die ongeveer 1,4 miljoen euro kosten”, zegt schepen Lieve Truyman (N-VA). Er wordt een crowdfunding opgestart. “We willen iedereen de mogelijkheid geven om een financieel steentje bij te dragen”, zegt burgemeester Hugo Maes (CD&V)

De 48 meter hoge iconische Boelwerfkraan maakt al sinds 1986 deel uit van het panorama van Temse. Dat zal nog enige tijd zo blijven.
De torenkraan is ooit besteld door Cockerill Yards (Hoboken) bij Machinefabriek Hensen (Rotterdam). De firma Nobels-Peelman (Sint-Niklaas) bouwde de kraan in 1957 volgens de plannen van Hensen. Na het faillissement van Cockerill Yards kwam de torenkraan in 1986 naar Temse, waar ze nog altijd waakt over de Schelde.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) besliste in oktober 2022 dat de kraan geklasseerd zal blijven als monument. “De torenkraan is een baken langs de Schelde en een stille getuige van ons rijk scheepvaartverleden. Daarom werd ze ook beschermd, als eerbetoon aan alle boelwerfarbeiders”, laat hij optekenen.

Subsidies

Om de kraan te bewaren voor toekomstige generaties, zijn er dringende en ingrijpende werken nodig. De staalstructuur moet onder meer worden aangepakt, het draaien van de kraan zal terug mogelijk gemaakt worden en de kraan is ook toe aan een nieuw likje verf. Die werken kosten veel geld.

“De financiële impact overstijgt de mogelijkheden van de gemeente”, laat de burgemeester optekenen. Een zoektocht om het project te financieren ging van start. De gemeente kreeg al een subsidie van 300.000 euro van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. Ook Interwaas en de Maatschappij Linkerscheldeoever komen met 150.000 euro over de boeg. “We schatten de totale restauratiekost op ongeveer 1,4 miljoen euro”, zegt schepen Truyman. “Een cofinanciering was een noodzaak. We zijn blij dat we die vonden bij enkele gedreven partners.”

Crowdfunding

Voorlopig zit er al ongeveer 840.000 euro in het laatje. Nog lang niet genoeg om de renovatie te bekostigen. Daarom kwam de gemeente met het idee van een crowdfunding op de proppen.

“We willen iedereen de mogelijkheid geven om financieel een steentje bij te dragen”, aldus de burgemeester. “De campagne moet het sluitstuk worden van het financieringsproces. De Boelwerfkraan behoort tot het collectief geheugen van Temse en omstreken, het is een monument voor iedereen. Daarom vragen we het engagement van inwoners en sympathisanten”

25.000 euro

Schepen Lieve Truyman hoopt minstens 25.000 euro op te halen met de crowdfunding.

“Iedereen die een gift doet op de Herita-erfgoedrekening van minstens 40 euro krijgt een fiscaal attest waarmee je 45 procent van je gift recupereert”, laat ze optekenen. “Momenteel lopen ook nog gesprekken met andere potentiële partners die financieel mee hun schouders onder het project willen zetten.”

Op Stoapel

Ook erfgoedvereniging Op Stoapel werd in de bloemetjes gezet. Zij zetten mee hun schouders onder de zoektocht naar partners voor de restauratie.

“Dit project heeft het gemeentebestuur en Op Stoapel samengebracht”, zegt de burgemeester. “Het behoud van de kraan als laatste stille monumentale getuige van de Boelwerf is een belangrijke mijlpaal die wij als erfgoedvereniging hebben afgelegd”, zegt voorzitter Eddy Van Grevelinge.

Wie zijn steentje wil bijdragen kan geld storten op rekeningnummer BE80 7330 5894 1977. Belangrijk daarbij is het vermelden van mededeling GIFT 110-001-914.

Veel volk voor koers van de Heirwegvrienden

ELVERSELE – Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden de Heirwegvrienden twee dagen koers op de Legen Heirweg in Elversele. Dit met start en aankomst aan café Hof Van Appelsvoorde.

Op vrijdag om 18.30 uur was er koers voor bewoners en echte wielertoeristen en later op de avond voor toeristen van de open categorie. Zaterdagmiddag konden de nieuwelingen U17 aan de slag.

Bij elke wedstrijd moest tijdens elke ronde de kuitenbijter van de Burgravestraat bedwongen worden.

Wij gingen vrijdagavond de sfeer opsnuiven tijdens de eerste wedstrijd.

“Telkens veel renners en veel volk, en vrijdag heel veel volk en veel ambiance”, stelt Dirk Elewaut van de organisatie. “En vooral geen klachten, ondanks een luidruchtige speaker.”

Meer foto’s, klik hier

Jaarlijkse eucharistie aan kapel langsheen scheldedijk in Steendorp

STEENDORP – Vrijdag 23 juni was er naar jaarlijkse gewoonte een eucharistieviering aan de kapel van O.L.V. v/d Schelde en St-Amelberga langsheen het jaagpad aan de Schelde tussen de Lange Dreef en Steendorp centrum.

Enkele tientallen geïntresseerden waren op de afspraak. De kapel kreeg de voorbije jaren regelmatig af te rekenen met vandalisme.

Meer foto’s, klik hier

Omer en Anna vierden platina huwelijksjubileum

TEMSE – Op zondag 14 mei vierden Omer Smet (94) en Anna Hoof (95) hun platina huwelijksjubileum. (70 jaar)

Beiden werden geboren in Temse: Omer op 26 september 1928, Anna op 3 januari 1928. Op 15 mei 1953 werden zij in Temse in de echt verbonden door schepen August Maes.

Omer was plaatslager op de Boelwerf, Anna huisvrouw.

Zij hebben 1 dochter, 1 kleinzoon, 1 kleindochter, 2 achterkleinzonen en 2 achterkleindochters.

Omer is een echte wielerfanaat, samen vullen ze hun tijd met lezen en kaarten. De jubilarissen woonden van bij hun huwelijk in de wijk Velle. Sinds 2015 wonen ze op De Zaat.

Omer en Anna vierden 70 jaar huwelijk

Ook deze zomer nog geen speeltuigen op het grasplein aan de Wilfordkaai

Gemeente voert gesprekken met nieuwe eigenaar Indigo

TEMSE – Ook deze zomervakantie zullen er nog geen speeltuigen geplaatst worden op het grasperk van de Wilfordkaai.

Voor jonge kinderen zou dit op die locatie nochtans zeer welkom zijn zodat zij zich kunnen uitleven terwijl de ouders van een drankje genieten op een nabijgelegen terras”, klinkt het bij gemeenteraadslid Brigitte Caura (Tesamen).

“Op de gemeenteraad van 26 juni 2017 werd de overeenkomst tussen de gemeente Temse en BVBA Kaai-Invest met betrekking tot de Wilfordkaai goedgekeurd”, stelt Caura. “In ruil voor 150.000 euro beloofde deze laatste ondermeer te zorgen voor straatmeubilair en speeltuigen. In de plannen die ter inzage lagen voor de buurtbewoners stonden er ook effectief speeltuigen getekend op wat nu een saai grasplein is”

Tot op heden zijn er evenwel enkel drie zitbanken geplaatst langsheen de promenade.

“Op de gemeenteraad van december kwam dit contract nog eens ter sprake naar aanleiding van het feit dat de parking door Kaai-Invest werd overgedragen aan parkeerbeheerder Indigo”, aldus Brigitte Caura. “Burgemeester Hugo Maes vertelde dat de overeenkomst inzake de speeltuigen zeker nog geldig is en verzekerde mij dat hij ervoor zou zorgen dat deze er komen. Ondertussen zijn we zes maanden verder, maar er is nog niets veranderd.”

“In de oorspronkelijke overeenkomst met de eigenaar was inderdaad opgenomen dat er straatmeubilair en speeltuigen moesten geplaatst worden”, stelt schepen van Groen en Milieu Debby Vermeiren (CD&V). “De zitbanken op de promenade zijn er wel gekomen.”

“Er was wel niks afgesproken in verband met indicaties. Ondertussen is parkeerbeheerder Indigo verantwoordelijk en daar zijn ondertussen gesprekken mee opgestart. Het de bedoeling om binnen enige tijd een voorstel naar het schepencollege te brengen. Tegen het najaar zouden er dan speeltuigen geplaatst kunnen worden.”

Ook deze zomer zullen er nog geen speeltuigen staan op het grasplein aan de Wilfordkaai
(C) repro Julien Heerwegh

Diamanten huwelijksjubileum voor Armand en Liliane

TEMSEArmand Meersman en Liliane Reyns hebben op zaterdag 6 mei hun diamanten huwelijksjubileum gevierd. Het koppel werd in de bloemetjes gezet door burgemeester Hugo Maes.

Armand werd geboren in Temse op 6 december 1940, Liliane in Beveren op 20 mei 1942. Op 6 mei 1963 werden zij in Beveren in de echt verbonden.

Armand was actief in de veevoedertransport, Liliane was boekhoudster. Zij hebben 2 zonen en 3 kleinzonen. Hun tijd vult het echtpaar graag met fietsen.

Nieuwe seniorengids nu ook als gedrukt boekje

TEMSE – Door de vergrijzing van de bevolking is twintig procent van de Temsenaars ouder dan 65 jaar. Voor hen is er de seniorengids. Die bundelt alle informatie die voor hen belangrijk is. Het gemeentebestuur en de ouderenadviesraad steken de gids in een nieuw jasje.

Voor het eerst verschijnt de gids als een gedrukt boekje en telt hij 25 extra bladzijden informatie. De handige gids maakt de senioren wegwijs binnen de meest uiteenlopende domeinen en biedt informatie over vrije tijd, pensioen, welzijn en gezondheid, mobiliteit, digitale noden, voordelen en premies, levenseinde, bestuur en participatie.

“De seniorengids in zijn nieuwe vorm is een must voor alle senioren in onze gemeente. Zo helpen wij hen op weg om het juiste antwoord te vinden op al hun vragen”, zegt schepen van Sociale Zaken Patrick Vermeulen (Open VLD).

Naar jaarlijkse gewoonte worden de seniorengidsen bedeeld door de leden van de ouderenadviesraad en de ouderenverenigingen. Alle Temsenaars die 70 jaar werden of worden in 2022 of 2023, krijgen een exemplaar in de bus.

De boekjes liggen klaar aan de infobalies van AC De Zaat en het Sociaal Huis, in LDC ’t Achterpoortje, het antennepunt in Tielrode, de Bibliotheek en bij de dienst Thuiszorg van de Welzijnsvereniging Sleutelzorg. Wie moeilijk te been is, kan zijn of haar exemplaar aanvragen via 03-710.12.25 of socialezorg@temse.be.

De gemeente en de Ouderenadviesraad lanceren de nieuwe seniorengids (IF)

Benny Thomaes en Maria De Staelen vierden 65ste huwelijksverjaardag

STEENDORP – Op zaterdag 13 mei vierden Benny Thomaes en Maria De Staelen in Taverne Scheldeland hun 65ste huwelijksverjaardag.

Benny werd geboren in Steendorp op 04/08/1939, Maria in Steendorp op 23/06/1941. Op 16/05/1958 werden zij in Steendorp in de echt verbonden. Benny was steenhouwer, Maria OCMW-medewerkster.

Het echtpaar heeft 2 zonen, 1 dochter, 2 kleinzonen, 3 kleindochters, 1 achterkleinzoon en 1 achterkleindochter.

De attenties van het Koninklijk Paleis en van het gemeentebestuur werden overhandigd door Wim Van Rossen, schepen.