Herfstbar in de Durmetuin…in hoop dat die blijft bestaan

TEMSE/TIELRODE – Vandaag en morgen wordt de Durmetuin in Tielrode omgebouwd tot een herfstbar, genaamd gARTen. Kunst en natuur worden gecombineerd om de tuin in de spotlight te zetten. Overdag kan je genieten van de kunstwerken van Luc De Man, die de balans tussen mens en natuur schetst en ‘s avonds gaat de muziek iets harder voor een feestje.

De Durmetuin stond op het punt om te verdwijnen, maar mede dankzij de organisatie Tone lijkt het behoud van de groene long in zicht. “Tot 2013 was deze plaats ingekleurd als bouwgrond”, zegt de organisatie. “Samen met Schelde Sterk Merk willen we deze plek behouden en omtoveren tot een soort stadspark. De bedoeling is om een groene gordel te creëren die het lappendeken van groene zones verbindt met trage wegen. Het feest kon zowel een trouw of rouwfeest worden. Door de positieve evolutie van het dossier zijn we trots dat het een trouwfeest kan worden.”(Bron: HN/GVA – Dieter Verschooren)

www.durmetuin.be

 

Bert, Christian en Thomas bouwen samen met andere vrijwilligers de herfstbar in de Durmetuin.

 

Vraag voor realisatie nieuwe Scheldebrug klinkt steeds luider

Oude brug zondagavond opnieuw open
TEMSE/BORNEM – Zondagavond 30 september wordt de Oude Scheldebrug op de N16 tussen Bornem en Temse opnieuw opengesteld voor het wegverkeer. Sinds het voorjaar was de brug afgesloten voor herstellingswerken aan het stalen brugdek en aan het vakwerk van het beweegbare gedeelte van de brug. Ondertussen klinkt bij VOKA Antwerpen/Waasland de roep om een nieuwe brug te plaatsen steeds luider.

De Vlaamse Waterweg besloot om een grondig onderzoek in te stellen naar de brug, in het belang van alle gebruikers. Hierdoor hebben de werken langer geduurd dan initieel verwacht. Het grondige onderzoek kon immers pas uitgevoerd worden na het verkeersvrij maken van de brug en het afschuren van het wegdek.

Er zal nog verder geïnvesteerd worden in de Oude Scheldebrug. In 2019 en 2020 zijn bijkomende structurele onderhoudswerken gepland, waarbij de nog niet behandelde (vaste) delen van de brug zullen worden aangepakt. De concrete planning van deze werken wordt later nog gecommuniceerd. Er zal bij de uitvoering van deze werken in samenspraak met politie en het gemeentebestuur alleszins een zo efficiënt mogelijke verkeersregeling worden uitgewerkt, om de hinder aan deze druk bereden brug tot een minimum te beperken.

Donderdagavond stond er op de N16 om 18.30 uur nog altijd een file van drie kwartier in de richting van Bornem. Vijf maanden duurt die ellende al, drie maanden langer dan oorspronkelijk voorzien. Bij nadere controle was de schade aan de oude Scheldebrug van 1955 toch een pak groter dan voorzien en liepen de herstellingswerken noodgedwongen uit. Maar vanaf begin volgende week zouden de werken aan de beweegbare delen van de brug klaar zijn en kan het verkeer weer in beide richtingen op twee rijstroken de Schelde oversteken. Naar Temse via de oude brug, naar Bornem over de nieuwe, die in 2009 vlak naast die van 1955 werd gelegd.
(lees verder onder de advertentie)

Sluipweg
Onlangs maakte De Vlaamse Waterweg, die de werken coördineert, bekend volgend jaar de vaste delen van de brug te gaan aanpakken. De timing daarvoor is nog niet bepaald, maar vast staat dat de oude brug dan opnieuw maandenlang dicht gaat voor het verkeer. Dat loopt dan alleen via de nieuwe brug, zoals afgelopen zomer. Met het daarbij horende fileleed als gevolg.

Bij Voka Antwerpen-Waasland vragen ze zich af of het niet anders kan. “Volgend jaar beginnen ook de werken aan de Oosterweelverbinding”, zegt Dirk Bulteel, directeur van de zetel Waasland. “Er komen versmalde rijstroken op de E17 richting Antwerpen en ze weten nu al dat de files daardoor nog een stuk langer zullen worden. Het zal aanschuiven zijn vanaf Sint-Niklaas, ze vrezen zelfs vanaf Lokeren. Veel chauffeurs zullen een sluipweg zoeken en via de Scheldebrug naar de A12 proberen te rijden. Maar met de werken aan de brug zullen ze misschien nog langer stilstaan. Wij zijn bezorgd dat al die mobiliteitsproblemen zwaar beginnen door te wegen op de economie in onze regio. Het wordt nu al steeds moeilijker voor onze bedrijven om goede mensen te vinden en vooral te houden.”

Voka pleit voor een volledig nieuwe brug. “Het heeft geen zin om die oude brug maar te blijven oplappen”, zegt Bulteel. “De nieuwe brug kan elders gemaakt worden en op enkele dagen gemonteerd worden. Zo draait het verkeer niet maandenlang in de soep.”

Ervaring genoeg met nieuwe bruggen op die plek. De brug van 1955, ingewijd door koning Boudewijn, was al de vervanger van de oorspronkelijke brug van 1870. Die was ontworpen door de enige echte Gustave Eiffel, maar opgeblazen in het begin van de Tweede Wereldoorlog.

De bruggen in Temse zijn de laatste over de Schelde vóór de monding. In 2017 mat men wekelijks gemiddeld 213.500 voertuigen.

Bron:HN/GVA – Patrick Vincent

Zondagavond 30 september gaat de oude Scheldebrug opnieuw open

Roep om transparantie in dossier Wilfordkaai zwelt aan

TEMSE – De heraanleg van de Wilfordkaai blijft de politieke gemoederen verhitten. Vooral de link tussen schepen van Financiën Franky De Graeve (CD&V) en privé-investeerder Kaai-Invest leidt tot argwaan en vermoedens van ‘achterkamerpolitiek’.

“De overdracht van de bvba van Franky De Graeve zal wel wettelijk verlopen zijn, maar je kunt daar zeker deontologische vraagtekens bij plaatsen”
Bert Bauwelinck, Tesamen

De Wilfordkaai is sinds eind 2015 geen eigendom meer van de gemeente, maar toch zorgt de karakteristieke Scheldekade nog steeds voor politieke discussies. Vooral de eenmalige toelage van 150.000 euro aan investeerder Kaai-Invest blijft een teer punt. Het schepencollege voerde die betaling destijds uit zonder daarvoor de gemeenteraad te raadplegen. Daarop diende de toenmalige fractie Groen-SP.A een klacht in bij de gouverneur, die de beslissing van het gemeentebestuur schorste. Wat later werd de toelage alsnog verleend in de gemeenteraad, als tegemoetkoming omdat de gemeente niet zelf de nutsleidingen op de kaai moest verleggen. De gemeente mocht voortaan de kaai ook tien dagen per jaar kosteloos gebruiken voor evenementen zoals ‘Temse In De Wolken.’

Daarmee leek de zaak afgehandeld, al werd het college vorig jaar op de hoogte gebracht van een link tussen schepen van Financiën Franky De Graeve en privé-investeerder

Kaai-Invest.
Kaai-Invest heette tot 2012 immers PROGRESS, de bvba achter de kledingwinkel van De Graeve. “Hij (De Graeve, nvdr.) wilde met zijn winkel stoppen en ik had een nieuwe bvba nodig”, zegt Raf Smet van Kaai-Invest over de overdracht in De Morgen. “Dan is het goedkoper om die van hem over te nemen. Bovendien ken ik hem al van in de kleuterklas. We kennen elkaar al zeker vijftig jaar.” Niet onbelangrijk: Raf Smet en zijn vrouw Gonda Maes zijn tevens spilfiguren binnen bvba Micana, de nieuwe concessiehouder van de Wilfordkaai. Kaai-Invest voerde in april 2016 een forse kapitaalsverhoging door, een half jaar voordat de gemeentelijke toelage uitgekeerd werd.

Argwaan
Maar dat een schepen van Financiën een toelage goedkeurt aan een bvba die hij zelf heeft overgedragen aan een jeugdvriend, zorgt bij zowel oppositie als coalitiepartner N-VA voor argwaan. “De bvba-overdracht zal wel wettelijk gelopen zijn, maar je kunt daar zeker deontologische vraagtekens bij plaatsen”, vindt Bert Bauwelinck van TESAMEN, die destijds de toelage aankaartte bij de gouverneur. “Zeker omdat de functie van de bvba plots van kledingwinkel naar kaai-investeerder veranderde. Het is waarschijnlijk niet strafbaar, maar het ruikt wel een beetje naar de ouderwetse manier van achterkamerpolitiek.”

Ook Wim Van Rossen van oppositiepartij Open VLD vindt dat de bvba-overdracht moet uitgeklaard worden. “Het kan natuurlijk dat schepen De Graeve bij de overgave niet wist wat de toekomstplannen waren. Daarom vragen we volledige transparantie. Zowel de overdracht als de timing van de ontmanteling van de bvba en de bijhorende geldstromen moeten onderzocht worden. En als er strafbare feiten worden vastgesteld, moet het parket ingeschakeld worden.”

Privésfeer
Schepen en N-VA-lijsttrekker Lieve Truyman geeft aan op de hoogte te zijn van de relatie tussen De Graeve en Smet. “Dat is inderdaad vorig jaar besproken binnen het college. Volgens De Graeve speelde die band zich louter in de privésfeer af. Desalniettemin kunnen er vragen gesteld worden bij de hele procedure. Die had veel transparanter gemoeten en is niet vlekkeloos verlopen. Als coalitiepartner hebben we meermaals inzage gevraagd in de financiële constructie achter Kaai-Invest en concessiehouder Micana, maar dat werd steeds geweigerd. Ook eerdere vragen naar een haalbaarheidsstudie en financiële planning voor de start van de werken, werden geweigerd. Blijkbaar was dat niet nodig omdat zowel eigenaar De Vlaamse Waterweg, de betrokken bank als CD&V het project steunden.”

Inspraak van bevolking
De Graeve zelf was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Volgens Raf Smet berust het stuk van De Morgen volledig op leugens, al wou hij niet vertellen wat de leugens precies waren. De overdracht van de bvba en de kapitaalsverhoging zijn publiek raadpleegbaar in het Belgisch Staatsblad.

Volgens Bauwelinck is het dossier van bij de start fout gelopen. “De Vlaamse Waterweg had nooit die concessie mogen privatiseren zonder de bevolking inspraak te geven over de inrichting. Beeld je in dat in Sint-Niklaas de Grote Markt of de Stationsstraat eigendom zouden worden van een privéontwikkelaar, dat zou ook niet werken. De grootste fout is dat alle regie uit handen gegeven is, en dat alleen maar omdat de gemeente in geldnood zat. Micana heeft daar slim op ingespeeld.”

Bron: HN/GVA – Mattias Goossens

 

Wase Werkplaats heeft ambitie – Maatwerk met pioniersrol

W-pharma focust nog meer op farma en zorg
TEMSE – De afgelopen maanden zette Wase Werkplaats haar ambities voor de farmaceutische industrie kracht bij, door fors uit te breiden in haar activiteiten in Temse. Meer dan zes miljoen euro werd geïnvesteerd in 5.000 m² nieuwe cleanrooms en bijhorende logistieke infrastructuur. Deze investeringen werden zonder enige subsidie gefinancierd.

De voorbije week was er de officiële inhuldiging van de nieuwe site

Drie divisies, drie namen

Om de eigenheid van haar drie divisies weer te geven, houdt Wase Werkplaats tegelijk drie nieuwe namen boven het doopvont: W-green (Duurzaam groenbeheer voor openbare besturen en regionale industrie) / W-technics (Technische maatwerk voor de industrie in Zele) / W-pharma (Verpakken en labelen voor de farmaceutische wereld en zorginstellingen).

Co-packer voor industrie en zorg

De cleanroom  ((C):W-pharma)

W-pharma is onderverdeeld in twee units: Unit Medical Devices en Unit Geneesmiddelen.

“In onze afdelingen voor het verwerken van medische hulpmiddelen en voeding hebben we reeds jaren een waaier aan diensten voor de farma industrie”, stelt Anniek Elegheert van Wase Werkplaats (WW). “Naast manuele en geautomatiseerde verpakkingslijnen, bieden we voor elke klant maatwerk: printen van unieke barcodes, verpakken van flacons en blisters, samenstellen van gepersonaliseerde kits voor operatiekwartieren. In onze GMP ateliers verpakken we humane en veterinaire geneesmiddelen. Dit alles binnen wereldstandaarden op gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid.”
Met de bouw van de nieuwe infrastructuur breidt WW het aanbod aan diensten fors uit.

“Onze nieuwe Unit Geneesmiddelen biedt de mogelijkheid tot primair en secundair verpakken voor ziekenhuizen en zorgindustrie (in cleanrooms klasse D)”, klinkt het. “Onze GMP activiteiten werden uitgebreid van 3 naar 10 lijnen. En op deze wijze verhogen we ook gevoelig onze capaciteit voor het verpakken van medische hulpmiddelen.”

Infrastructuur

Wase Werkplaats heeft dit ambitieuze project in een recordtempo gerealiseerd dankzij deskundige inzet van haar partners abv+ architecten uit Antwerpen en CSB, Cleanroom Systems België, een divisie van Group Jansen, die dit cleanroomproject Medipack van technisch design tot en met validatie voor hun rekening nam.

“Op acht maanden vormden we onze vestiging te Temse om tot een volwaardige farma site met de nodige opslagruimtes en voorzieningen voor personeel”, aldus Elegheert. “En dit met duurzame en energiebesparende technologieën.”

vlnr: Nadia Jansen, CEO Groep Jansen, directeur Wase Werkplaats Lucas Marain, Projectleider groep Jansen Koen Coeckelberghs en Commercieel directeur groep Jansen Eric Vanhees. ((C): W-pharma)

Wase Durmegemeenten ontvouwen ambitieus plan voor realisatie van Rivierpark Scheldevallei

Toerisme moet Durmevallei opnieuw tot leven wekken
LOKEREN/WAASMUNSTER/TEMSE – De vijf Durmegemeenten Lokeren, Zele, Waasmunster, Hamme en Temse stellen samen met een reeks partners hun visie op de ontsluiting van de Durmevallei voor. Hierdoor komt de realisatie van het Rivierpark Scheldevallei weer een stap dichterbij.

De Durme, een van de vier zijrivieren van de Schelde, was tot voor kort een ingeslapen waterloop. “Het Sigmaplan brengt daar verandering in. De nieuwe Sigmagebieden behoeden de vallei voor overstromingen. Om iedereen de kans te geven om van dit mooie stukje natuur te genieten, tekenden we samen met verschillende partners een globale visie uit op onthaal en ontsluiting van de Durmevallei,” vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

Zo ontstond er een samenwerking met alle gemeentebesturen, diverse toeristische partners, milieuorganisaties maar ook de provincie Oost-Vlaanderen, vzw Durme, Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat. “We willen van de Durmevallei, van Lokeren tot Temse, een samenhangend buitengebied maken met plaats voor natuur, landbouw, recreatie en toerisme”, legt gouverneur Jan Briers uit.

Concreet zullen er over de hele vallei toegangspoorten worden geplaatst om bezoekers te ontvangen en te informeren. “De poorten zullen bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en met de wagen. We creëren ook extra belevingspunten die bijzonderheden van de Durme uitlichten, en er komen dynamische uitkijkpunten”, zegt gedeputeerde Jozef Dauwe.
(lees verder onder de advertentie)

“Er komen toegangspoorten die bezoekers zullen ontvangen en informeren”
Jozef Dauwe, Gedeputeerde voor Toerisme

“De toegangspoorten dienen ook als start- of overstappunten voor fietstochten en wandelingen. Het was al lang onze droom om een veilige, toegankelijke Durmeroute van Lokeren tot de monding vast te leggen. Met dit ambitieuze plan realiseren we die droom. Toerisme Oost-Vlaanderen zal het fiets- en wandelaanbod de komende jaren verder uitbreiden. Bezoekers zullen via de dijken en paden de rivier kunnen verkennen. We doen dit met respect voor de omgeving en zo veel mogelijk in contact met het water.”

André Verstraeten, medestichter van vzw Durme en auteur van het boek De Durme, van Tielt tot Tielrode is alvast overtuigd. “De Durme is enorm belangrijk geweest voor de economische ontwikkeling van deze regio. Ook nu kunnen landbouw en natuur er nog de vruchten van plukken. Deze streek verdient alle aandacht.”

The Organauts en Paolo Negri & The Link Quartet

Twee unieke bands op één avond in Concept Bar Temsica

TEMSE – Vrijdagavond 28 september gaat Concept Bar Temsica internationaal. Dit met de Italiaanse band Paolo Negri & The Link Quartet of the Legendary Kings of Hammondbeat en de Ieren op Hammond: The Organauts
The Link Quartet

The Organauts (Ierland) & The Link Quartet (Italië) zullen Temse op 28 september op de wereldkaart zetten met some serious HAMMOND beats.

Een unieke gelegenheid aldus waarbij The Organauts een instrumentale sfeer brengen met invloeden van Booker T. & the MG’s, Jimmy McGriff, Jimmy Smith, Brian Auger, The Sonics, Northern Soul en sixties Jazz. Italië of The Link Quartet sluit af met een explosief mengsel van funk en rock&soul, uniek, modern en origineel.

The Link Quartet heeft menig prestigieus podia gek gekregen zoals Our way of thinking Chicago, Club Au-Go-Go Los Angeles, Sziget Festival Boedapest, Hammond explosie Parijs en deze tevens gedeeld met Manu Chao, Sharon Stones,The Dap-Kings en zoveel meer.

The Organauts uit Ierland

“Dit wordt een avond om in de boekskes te komen”, stelt zaakvoerder Serge Van Autreve. “Concept bar Temsica is er nog een paar maanden. Profiteren van deze evenementen is dus de boodschap. Vrijdag brengen we de Soul en de Funk aan de Schelde.”

“Komende vrijdag na de wekelijkse After Work hebben we een uniek funky optreden met het klassiek HAMMOND orgel als ‘orgel’- punt. Mijn vermoeden is dat iedereen die er niet bij zal zijn achteraf zal zeggen hoe spijtig dat was. Dit is echt uniek en zal héél verrassend zijn.”

Vrijdagavond 28 september @Concept Bar Temsica
Bijdrage: € 5,00 waarvan € 1,00 tvv vzw U/TURN

Straathoekwerker Patrick Vermeir (62) gaat met eenmanslijst naar de verkiezingen

“Ik wil gewone burgers een stem geven in de gemeenteraad”

TEMSE – De 62-jarige straathoekwerker Patrick Vermeir gaat over enkele maanden met pensioen, maar het beloven drukke tijden te worden. Naast theater en stand-upcomedy wil hij zich bezighouden met de gemeentepolitiek. “Ik wil een spreekbuis zijn.”

Op posters langs de weg zal je Patrick Vermeir voorlopig niet zien hangen. “Daar heb ik geen budget voor. Bovendien draait de lijst niet om mij. Ik word vaak op straat aangesproken door mensen, en hun problemen en bezorgdheden wil ik kenbaar maken aan het gemeentebestuur. Ik wil de luis in de pels zijn die af en toe eens op tafel klopt.”

Patrick studeerde voor orthopedagoog maar werkt al zijn hele leven op straat. Eerst bij de stad Gent, waar hij de stadsdiensten toegankelijker probeerde maken voor mensen in armoede. De laatste jaren werkte hij in Antwerpen met daklozen en drugsverslaafden.
(lees verder onder de advertentie)

 

Mensen hebben mij altijd gefascineerd. Ik woon al bijna veertig jaar in Temse, en ook hier zijn er problemen waar mensen mij over aanspreken. Ze herkennen me aan mijn muts. Soms hebben ze gewoon nood aan een praatje, soms is er meer aan de hand. Onlangs geraakte iemand nog maar amper door de voordeur omdat het voetpad er slecht bij lag. Wanneer ik dat meld, gebeurt er niets. Dat stoort mij, en daarom wil ik in de gemeenteraad rechtstreeks dergelijke zaken kunnen aankaarten.”

“Ik wil de luis in de pels zijn die af en toe eens op tafel klopt”
Patrick Vermeir

Linkse rakker

Zaken veranderen of verwezenlijken wil Patrick niet. “Voor mij is het belangrijk dat gewone burgers een stem hebben in het gemeentebestuur. Ik verwacht dat heel wat mensen denken dat ik een linkse rakker ben, maar dat is niet zo. Daarom heb ik me ook niet gelinkt aan een bestaande partij. Ik ben onafhankelijk. Het belangrijkste vind ik dat beslissingen van onderuit genomen worden, en niet van bovenaf beslist worden. Een mooi voorbeeld vind ik IJsland: daar werden burgers geloot die de grondwet mochten herschrijven.”

700 stemmen

“Voor mij is het belangrijk dat gewone burgers een stem hebben in het gemeentebestuur”
Een zetel in de gemeenteraad halen lijkt hem voorlopig nog onrealistisch. “Daarvoor moet ik zo’n 700 stemmen halen denk ik. Mijn zoon wil van zijn zakgeld enkele A3-posters laten maken om te plakken. Wie weet helpt dat?”

Bron: HN/Mattias Goossens

 

Patrick wil niet gelinkt worden aan een partij daarom komt hij op als onafhankelijk kandidaat

Groen Temse vol vertrouwen naar de gemeenteraadsverkiezingen

TEMSE – Ook Groen Temse stelde zijn kandidaten en programma voor waarmee het hoopt te scoren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De partij gaat volop voor een leefbaarder Temse waar de burger echt betrokken wordt bij het beleid.

“Niet alleen het programma is vernieuwend, ook de lijst waarmee we naar de kiezer trekken oogt jong en fris”, aldus lijstrekker Vincent De Maeyer. ‘Bovendien zijn alle deelgemeenten en alle leeftijden vertegenwoordigd, en zijn meerdere kandidaten actief in burgerinitiatieven.’

Samen met de voltallige groep heeft Groen Temse hard gewerkt aan het programma.

“Een ecologisch programma met de nodige aandacht voor sociale aspecten, een moderne mobiliteitsvisie en een progressief plan voor ruimtelijke ordening”, klinkt het. ‘In alle aspecten van ons programma plaatsen we de burger centraal en willen we elke inwoner van Temse en deelgemeenten laten meebouwen aan een vernieuwd, bruisend en leefbaar Temse.”

Enkele cijfers waar Groen trots mee uitpakt: 15 nieuwkomers, 15 vrouwen en 14 mannen, alle deelgemeenten zijn vertegenwoordigd: Steendorp (4), Temse (11), Tielrode (7), Waesmeer (1), Elversele (1), Velle (3), Hollebeek (2)

Vincent De Maeyer: “Ik ben enorm fier om met deze lijst van kandidaten naar de kiezer te mogen trekken. Zo word ik geflankeerd door een ijzersterke dame met een enorm groot groen hart die elk sociaal aspect tot de tand toe verdedigt. Liesbet Verest is een waardige kandidaat, ze zal jullie in de gemeenteraad zeker verdedigen. Nummer 3, Raf Catthoor is de man die al zijn ervaring als OCMW-raadslid én gemeenteraadslid meebrengt in de verkiezingsstrijd. Zijn groene stem en dossierkennis zijn jullie stem zeker waard.

Helemaal onderaan de lijst, maar daarom zeker niet minder waard, is Nicole Van der Vieren als lijstduwer. Van zodra ze onze lijst met kandidaten zag, na hard meegewerkt te hebben aan het programma, twijfelde ze geen moment om haar schouders stevig onder deze groep te zetten en we hebben het geweten, de energie spat er vanaf. De bovenkant van de lijst wordt verrijkt door jeugdig talent en energie, mensen met een duidelijke visie, engagement en sterke mening: Mike Van Hoeylandt, Sam Beckers en Channa Cattoir durven vooruitstrevend zijn en willen Temse groen kleuren. En dan reken ik zeker ook Astrid mee op de lijst van jeugdige talenten. Een pracht van een vrouw met de meest jeugdige en ecologische kijk op de wereld die ik ooit ben tegengekomen.”

De vier boegbeelden van de partij voor de komende verkiezingen

Klik hieronder door voor de volledige lijst

Verder lezen Groen Temse vol vertrouwen naar de gemeenteraadsverkiezingen

Ondanks trage start toch nog een vol huis voor Veldrock

TEMSE – Ondanks de trage start lokte de vierde editie van het gratis festival Veldrock heel wat muziekliefhebbers naar de festivalsite aan de Veldstraat.

Terwijl Herman Brys met zijn nieuwe band The Sugar Free Dadies (een reïncarnatie van The Socks, met nog wat meer spielerei red.) zijn ding deed voor een handvol toeschouwers, liep ’s avonds laat de tent nog goed vol voor hoofdacts Sons en Manoeuvres, met ingeweken Temsenaar Sean D’Hondt. Naast de optredens zorgde de organisatie ook voor diverse animatie. Zoals Kidscorner (Springkasteel, Grime, IJsjes) Cocktail-en Shishabar & Food.

Meer foto’s, klik hier

’s avonds liep de Veldrock-tent nog goed vol
Tijdens de set van Herman Brys en zijn nieuwe coverband The Sugar Free Dadies begon het publiek langzaam maar zeker binnen te sijpelen

Open VLD blijft achter Emre Öz staan

TEMSE – Afgelopen donderdag was er ophef ontstaan in politiek Temse nadat de krant Het Laatste Nieuws Emre Öz, kandidaat op de Open VLD lijst, noemde als een lid van de Turkse organisatie Milli Görüs. De partij neemt het ondertussen op voor Emrez Öz en noemt de beschuldiging ’totaal bij de haren getrokken’. Ook op de sociale media wordt de liberale kandidaat gesteund, zelfs door kandidaten van andere politieke partijen.
Emre Öz

‘Wie Emre een beetje kent, weet dat hij geen radicaal is”, aldus voorzitter Philippe Heyvaert in Het Laatste Nieuws. De lokale afdeling begrijpt niet waar de commotie rond Öz, “die in Temse is opgegroeid en naar de scouts ging”, vandaan komt.

Open VlLDnoemt de beschuldiging van radicalisme ’totaal bij de haren getrokken’. De kandidaat “voedt zijn kinderen hier op, stelt hier mensen tewerk als aannemer en is overtuigd liberaal”, klinkt het.

Emre Öz is Open VLD-kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen (achtste plaats) en voor de gemeenteraad in Temse (vijftiende plaats). Hij zou gezeteld hebben in de lokale afdeling van de Belgische Islamitische Federatie, die banden heeft met Milli Görüs. Het BIF baat 26 moskeeën uit en heeft plannen voor een islamschool in Genk.

‘Genk en Temse liggen ongeveer 250 kilometer uit elkaar’, klinkt het. “En dit gaat over Temse, waar wij achter Emre staan.” Open Vld ziet geen problemen met het lidmaatschap van Öz in het bestuur van de vrije moskee in de Paterstraat, al zou hij sinds enkele maanden geen lid meer zijn.

Ook Oost-Vlaams gedeputeerde Hilde Bruggeman, die de provincieraadslijst trekt in het kiesdistrict Dendermonde – Sint-Niklaas, blijft achter Emre Öz staan. “Hij is de man uit Temse met fijne humor. Daarachter schuilt een harde werker en een man met het hart op de juiste plaats. Een meerwaarde voor onze lijst, aldus Bruggeman.

Nieuwe machine voor onderhoud gemeentelijke grasvelden

TEMSE – Voor het perfecte onderhoud van de grasvelden op het sportcomplex van Openluchtcentrum Ferdinand Schuerman en de andere sportvelden op Velle, Steendorp, Tielrode en Elversele kocht de gemeentelijke groendienst een nieuwe grillo aan.

“Deze machine is heeft veel meer mogelijkheden ten opzichte van het oude toestel, eveneens een grillo”, aldus schepen van Natuur en Groen Hugo Maes Dit nieuwe toestel zal ook efficiënter en tijdbesparend kunnen ingezet worden.
Het vorige toestel uit 2011 was tot op de draad versleten en werd in het aankoopcontract overgenomen door de firma Van Haute. Deze investering van dit nieuw toestel bedraagt 40 000 €.

Na de drainage van vorig jaar op het A-plein en de aanleg van kunstgrasvelden is vanuit het gemeentebestuur dit een nieuwe investering die ten goede komt van de sportclubs.

De techniekers van de firma Van Haute die opleiding die opleiding kwamen geven aan het personeel van de Groendienst voor het efficiënt gebruikt van de grillo. Achter het stuur schepen Hugo Maes.

 

Alweer meer dan 1500 lopertjes voor schoolveldloop in sportcentrum

TEMSE – Elk jaar bij de start van het schooljaar krijgt de atletieksport extra aandacht tijdens de Vlaamse Veldloopweek. Op de sportvelden van het sportcentrum Fernand Schuerman kwamen ook dit jaar meer dan 1 500 lopers samen.

Dat alle scholen van Groot-Temse deelnemen aan deze veldloopwedstrijden, maakt van het evenement een heus spektakel. Door de werken aan twee kunstgrasvelden vonden de wedsrijden plaats op een andere locatie in het sportcentrum. Voor elke leeftijd was een specifiek parcours, van 700 of 1000 meter. De lopers konden ook nu weer rekenen op héél veel supporters, ouders, grootouders, familie en sympathisanten.

Meer foto’s, klik hier

De winnaars van de wedstrijden voor het 4de tot en met 6de leerjaar samen met organisatie en schepenen

 

De winnaars van de reeksen van het 2de en 3de leerjaar met organisatie en schepenen

Dit najaar in de bib….

Verwenzondag en boekenverkoop
Zondag 30 sep, 10 – 12.30 u.

Prikkels op Vrijdag, 9.30 – 12 u. 12 okt., 16 nov., 14 dec.
Verrassende onderwerpen en boeiende sprekers. Dat is nog altijd het recept van onze lezingenreeks Prikkels op vrijdag. In samenwerking met Vormingplus Waas en Dender.

Verander de klimaatverandering Nic Balthazar
Donderdag 11 okt, 20 u.

Betere foto’s maken met je smartphone
Dinsdag 16 okt, 19.30 – 22 u.

Comeback auteurslezing Belinda Aebi
Donderdag 18 okt, 20 u.

Sociale media voor beginners
Woensdag 24 okt, 19 – 21.30 u.

€ 6 (of € 3 met korting)
Inschrijven via www.vormingplus.be/waas-en-dender of 03 775 44 84

Maak je eigen windmolen
Zondag 28 okt, 9.30 – 12.30 u.
Voor jongeren van 10 tot 14 jaar

Het concentratiekamp auteurslezing Vera Mertens
Zondag 18 nov, 10.30 u.

Minimalistisch leven
Woensdag 05 dec, 19.30 – 22 u.

€ 3 (of € 1,5 met korting)
Inschrijven via www.vormingplus.be/waas-en-dender of 03 775 44 84

Info en inschrijven

Inschrijven is verplicht via bibliotheek@temse.be of 03 710 13 20 (tenzij anders vermeld).
Alle activiteiten vinden plaats in de Bibliotheek, Oeverstraat 15 in Temse.
Alle activiteiten zijn gratis (tenzij anders vermeld).

Voorleesuurtjes in de Bib: 26 sept., 10 okt., 24 okt.

Hou je van leuke, spannende of grappige verhalen? En speel je graag een spelletje of knutsel je wel eens? Kom naar de voorleesuurtjes in de bibliotheek en beleef de gekste leesavonturen!

Voor meer info over al deze activiteiten kan u terecht op de de Facebookpagina: Hiermoetjezijn.be

Open VLD wil Temse de 21ste eeuw binnen loodsen

TEMSE – In de bovenzaal van café The Pocket, de locatie waar ooit nog het Liberaal huis Den Boeres gevestigd was, stelde Open VLD Temse de kandidaten en het programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor. De partij wil Temse definitief de 21ste eeuw binnen loodsen.

“We hielden eraan om dit programma zo concreet mogelijk te maken, rekening houdend met de realiteit. Geen gouden bergen dus”
Lijsttrekker Wim Van Rossen

“Voor Open Vld Temse is 2018 een cruciaal jaar”, stelt lijsttrekker Wim Van Rossen. “We willen na een verkwikkende oppositieperiode mee besturen in Temse. We zijn er klaar voor en Temse kan een scheut concrete, inclusief liberale recepten gebruiken.”

Open Vld wil van Temse een aantrekkingspool aan de Schelde maken.

“Eentje waar het goed is om te wonen, werken en winkelen en waar de inwoners waar voor hun geld krijgen”, aldus Van Rossen. “Dit wil zeggen dat een evenwicht gezocht moet worden tussen de beleving en het thuisgevoel enerzijds en de financiële lasten en bijdragen anderzijds.”

Hiervoor wil Open Vld verder bouwen op de goede initiatieven uit het verleden, terwijl deze die minder geslaagd zijn, bijgestuurd moeten worden.

“We kijken echter niet enkel naar het verleden, maar willen ook duidelijke, nieuwe initiatieven nemen die onze gemeente definitief de 21ste eeuw binnenloodsen”, klinkt het. “Deze initiatieven zullen zich zowel naar buiten toe, als wat betreft de organisatie van de gemeente zelf en haar bestuur manifesteren.
De initiatieven die hierna worden uitgewerkt vormen voor Open Vld Temse de leidraad voor een vernieuwend bestuur in de komende jaren. Dit programma bevat de kernthema’s die behandeld moeten worden. Dit is echter in geen geval limitatief. Een bestuursperiode van minstens zes jaar is een lange tijd. Er kunnen zich gedurende deze periode ontwikkelingen voordoen die een flexibele en doeltreffende reactie vereisen. Met onze kandidaten, die midden in het leven staan en stuk voor stuk reeds bewezen hebben wat het betekent om de koe bij de horens te vatten, willen we ook deze uitdaging aangaan. We willen van Temse een aangename, slagkrachtige, dynamische en flexibele gemeente maken, die snel kan inspelen op de steeds sneller veranderende maatschappij.”

“Ons programma voor de komende legislatuur is opgebouwd rond vier pijlers, die elk verder worden uitgewerkt:
1°) Een Temse waar het goed leven, wonen, winkelen en werken is
2°) Een veilig Temse
3°) Een financieel gezond Temse
4°) Een modern Temse.”

“We hielden eraan om dit programma zo concreet mogelijk te maken, rekening houdend met de realiteit. Geen gouden bergen dus, maar concrete acties die binnen het bestek en de financiële draagkracht van een bestuursperiode uitgewerkt kunnen worden.”

“Ons programma kwam mee tot stand dankzij de vele reacties die we mochten ontvangen in onze ‘Temse spreekt’-enquête van dit voorjaar. Ze hebben ons goed op weg gezet om een beter beeld te krijgen van die domeinen waarin de Temsenaar gedurende de volgende bestuursperiode vooruitgang wil zien.”

Open Vld wil verder bouwen op de goede initiatieven uit het verleden, terwijl deze die minder geslaagd zijn, bijgestuurd moeten worden.

Klik hieronder door voor de kieslijst

Verder lezen Open VLD wil Temse de 21ste eeuw binnen loodsen