Laatste TV Oost Vertellingen deze zomer in Scheldepark

TEMSE – Voor de laatste keer deze zomer organiseerde TV Oost de TV Oost-Vertellingen. Voor de gelegenheid in het Scheldepark, in de schaduw van het Vita Scheldebad.

Spreker van dienst donderdag 29 augustus in het Scheldepark was bekende TV-persoonlijkheid en komiek Rob Vanoudenhoven. Z’n vele sappige verhalen en anekdotes over wat hij allemaal beleefde in de wondere wereld van de televisie konden de 600 toeschouwers meer dan bekoren.

Wij maakten enkele sfeerfoto’s.

Meer foto’s, klik hier

Binnenkort geen fietsverkeer meer in de Kasteelstraat tussen de rotonde en de Markt ?

Groen fractie wil van Kasteelstraat een fietsstraat maken

TEMSE – Sedert de opening van het VITA Scheldebad geldt in de ganse Kasteelstraat enkele richting, en daarbij zijn in het deel tussen het rondpunt en het zwembad aan beide zijden fietssuggestiestroken ingevoerd. Tijdens de gemeenteraad van augustus pleitte Groen oppositieraadslid Raf Catthoor om van de ganse lengte van de Kasteelstraat een fietsstraat te maken.

Negatief advies

“Door in het tweede deel van de straat fietssuggestiestroken te creëren is de Kasteelstraat een stuk minder veilig geworden voor fietser”, aldus Raf Catthoor. “Wagens passeren de fietsers rakelings, en de fietsers kunnen niet uitwijken want er staan geparkeerde auto’s aan de kant. Deze fietssuggestiestroken geven dus een vals gevoel van veiligheid. Er is minder dan één meter afstand tussen fietsers en de auto’s die fietsers voorbijrijden. Daarom zou het beter zijn om van de volledige Kasteelstraat (van de Markt tot het zwembad) een fietsstraat te maken. Dan zijn de auto’s verplicht om achter de fietsers blijven.”

“We hebben hiervoor advies ingewonnen bij de lokale politie die ook instaat voor de verkeersveiligheid”, reageerde schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA). “Wat het stuk van de rotonde tot aan het Vita Scheldebad betreft, daar geeft de politie een negatief advies om daar een fietsstraat in te richten. Er zijn daar inderdaad twee fietssuggestiestroken ingericht van telkens 1.20 meter breed. Wat volgens het fietsvademecum conform is.”

Op zo’n fietssuggestiestrook mag men met een voertuig rijden.

Sponsor

Andere route

“De politie stelt ook vast dat er voornamelijk aan de zijde van het Scheldebad geparkeerd wordt. En dat er aan de tegenovergestelde zijde minder geparkeerd wordt”, stelt de schepen. “Dus dat er daar vaak meer open ruimte is. Daardoor is het moeilijk om daar een fietstraat af te dwingen. Daarnaast suggereert de politie wel om in het benedenstuk van de Kasteelstraat de 50 km. per uur naar 30 km. per uur te brengen. Iets wat we met het schepencollege zullen overwegen.”

“Als we in het bovenste deel van de Kasteelstraat, van aan de Markt tot de rotonde, een fietsstraat willen inrichten heeft dit wel een consequentie”, aldus Lieve Truyman. “De breedte van de straat is daar 3.30 meter wat toelaat om daar een fietsstraat te realiseren. Maar een aandachtspunt is dat die breedte te weinig is om nog in beide richtingen fietsverkeer toe te laten. Als we daar toch een fietsstraat inrichten zullen we moeten overwegen om de fietsers die van aan de rotonde richting Markt rijden, een andere route te laten rijden.”

Ook voor de bromfietsers zal deze regel gelden, ook al rijden er momenteel regelmatig bromfietsen de Kasteelstraat naar boven, alhoewel aan de rotonde een verkeersbord staat dat enkel fietsen toegelaten zijn in die richting.

foto (C) Fietsersbond Temse

 

Technische dienst verhuist op termijn naar Schoenstraat

Gemeente koopt leegstaand bedrijfsgebouw in industriezone TTS
TEMSE – Het gemeentebestuur heeft een industriële site in de TTS-zone aangekocht. Een deel van de gebouwen zal omgebouwd worden voor de technische dienst. Het aangrenzende recyclagepark kan dankzij de aankoop verder uitbreiden.

De gemeentelijke technische dienst kan stilaan beginnen met afscheid nemen van de afgeleefde gebouwen op de Dacca-site in de Kasteelstraat. Het gemeentebestuur heeft loodsen aangekocht op de hoek van de Schoenstraat en Frankrijkstraat in de TTS-site. De gebouwen staan al ongeveer vier jaar leeg, en een deel ervan is zelfs nooit gebruikt geweest. Het terrein grenst zowel aan de loods van de groendienst als het MIWA-recyclagepark, wat het voor de gemeente een interessante locatie maakte om te verwerven.

“Met deze aankoop slaan we twee vliegen in één klap”, zegt bevoegd schepen voor Groendienst en Technische Dienst Hugo Maes (CD&V). “Enerzijds komen onze uitvoerende diensten op één site samen te zitten, buiten het dorpscentrum. Er kan een betere verkeersafwikkeling komen op het terrein en alle containers van de technische dienst die nu verspreid staan over het grondgebied, kunnen gecentraliseerd worden. Anderzijds zullen we een deel van de grond verkopen aan afvalintercommunale MIWA. Zo kan het recyclagepark op de huidige locatie uitgebreid worden met 1.400 vierkante meter en moeten we niet op zoek naar een andere locatie met uitbreidingsmogelijkheden.”

Voor de aankoop van de site in de Schoenstraat werd 1,75 miljoen euro euro betaald. De totale kostprijs om de gebouwen te renoveren wordt geraamd tussen anderhalf en twee miljoen euro.

“Dankzij de verkoop van de grond aan MIWA recupereren we zo’n 250.000 euro. Daarnaast kunnen we ook de huidige gronden van de technische dienst aan de Dacca-site in de Kasteelstraat verkopen. Dat is bouwgrond vlak in het dorpscentrum, dus ook daar hopen we geld mee terug te verdienen. We gaan nu samen met architecten of een studiebureau kijken hoe de aangekochte loodsen zo efficiënt mogelijk ingevuld kunnen worden.” (Bron: HN/GVA – Mattias Goossens)

Schepen Hugo Maes (CD&V) aan de bedrijfsgebouwen waar op termijn de Technische Dienst gehuisvest wordt

 

Tielrode krijgt eerste schoolstraat

TEMSE/TIELRODE – Om de veiligheid voor de kinderen te maximaliseren werd samen met de directie van de Vrije Basisschool van Tielrode (Kaaistraat) de mogelijkheid onderzocht voor het invoeren van een schoolstraat. Zowel de ouders, als de bewoners uit de omgeving werden hierbij betrokken.
Tielrode krijgt eerste schoolstraat

Vanaf 1 september tot 1 november vindt er een proefperiode plaats. Het gebruik van deze schoolstraat zal nadien samen met de dienst Mobiliteit en de Lokale Politie geëvalueerd worden.

Waarom een schoolstraat?

Bij het begin en het einde van een schooldag verandert de straat voor een schoolpoort vaak in een chaotisch, onveilig samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers.

Een schoolstraat biedt een oplossing voor deze gevaarlijke verkeersdrukte. Door 2 keer per schooldag (2 x 30 min.) gemotoriseerd verkeer in de straat te weren, zal de schoolomgeving voor kinderen en jongeren heel wat veiliger worden.

Bewoners met een toegangsbewijs mogen stapvoets in de straat, alsook hulp- en nutsdiensten.
Het begrip ‘schoolstraat’ is duidelijk omschreven in de wegcode.

Wie wil plantjes verkopen voor Kom Op Tegen Kanker ?

TEMSE – Vriendenkring De Nauwe Band is op zoek naar vrijwilligers. Dit voor het Plantjesweekend van Kom Op tegen Kanker op 13 en 14 september.

“Onze vriendenkring is 27 jaar geleden opgericht in navolging van het oudercomité van de jongensschool Hollebeek”, vertelt Rudy Bredael van De Nauwe Band. “Eenmaal onze jongens van de school moesten wij ook afscheid nemen van het oudercomité. Daar de sfeer er zo goed in zat, besloten wij om een Vriendenkring op te richten om samen te blijven, maar er moest één goed doel bijkomen.”

En zo is de Vriendenkring 25 jaar geleden in het Plantjesweekend t.v.v Kom op Tegen Kanker (KOTK) gestapt.

“Dit jaar is het dus voor de 25ste maal dat we onze plantjes aan de man/vrouw gaan brengen en dit op vrijdag 13 en zaterdag 14 september”, schetst Bredael. “Maar door de vakantieperiode en uitbreiding van het aantal warenhuizen waar wij een standje mogen zetten, komen we zo stilaan vrijwilligers tekort. Daarom doen we een oproep aan alle Temsenaars die een paar uur over hebben om mee onze plantjes te verkopen.”

Meer info bij Rudy Bredael: 0479 68 13 34 od via mail rudy.bredael@skynet.be

 

 

 

POLITIE. Bromfietser ten val, bromfietser gewond na aanrijding

Bromfietser ten val

In de Burgem. Achiel Heymanstraat in Tielrode is dinsdagnamiddag 27 augustus een bromfietser ten val gekomen door een uitwijkmanoeuvre. Doordat een auto dwars over het fietspad kwam te staan moest de bromfietser uitwijken. Daarbij raakte hij een geparkeerd voertuig en kwam hij uiteindelijk ten val tegen een tweede geparkeerd voertuig. De 21-jarige bromfietser uit Berlare raakte lichtgewond. De bestuurder van de wagen die op het fietspad stond, reed door zonder hulp te bieden.

Bromfietser gewond na aanrijding

Woensdagvoormiddag 28 augustus gebeurde in de Pontweg in Elversele een aanrijding. De bestuurder van een wagen wou rechts afslaan. Hij had een bromfietser niet opgemerkt en kwam zo in botsing. De 17-jarige bromfietser uit Temse werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Gemeentebestuur blijft hopen en ijveren om Waterbus naar Temse te brengen

TEMSE – Tijdens de gemeenteraad van augustus vroeg oppositieraadslid Bert Bauwelinck (Tesamen) om bij het Havenbedrijf aan te dringen op proefvaarten van de Waterbus naar Temse. “Op sociaal, cultureel en toeristisch vlak is dit de toekomst”, klonk het.

We blijven ijveren om de Waterbus naar Temse te realiseren via overheveling naar de Vlaamse regering
Burgemeester Luc De Ryck

“We hebben de voorbije vakantie onze wenkbrauwen gefronst bij het krantenbericht als zou het doortrekken van de succesvolle waterbus vanuit Antwerpen naar Temse onhaalbaar zou zijn “omdat de inversteringskosten voor een extra waterbus en een nieuwe aanlegsteiger niet opwegen tegen de inkomsten”, zoals burgemeester Luc De Ryck liet weten. Dit is niet ernstig”, stelde oppositieraadslid Bert Bauwelinck (Tesamen) tijdens de gemeenteraad van augustus.

Tesamen wil dat de burgemeesters van Temse en Bornem op een meer serieuze manier aan de kar gaan trekken om de boot tot in Temse te krijgen.

“Al snel zal dan blijken dat de halfuurverbinding over het water naar het hart van Antwerpen een onmisbare link kan leggen in het openbaar vervoer tussen het Waasland en de stad Antwerpen”, aldus Bauwelinck.

“De gemeente Temse mag het belang van zo’n waterbus-link naar Antwerpen niet onderschatten. Het is niet alleen een economisch een belangrijke extra troef (mensen raken vlot van Temse naar Antwerpen en de haven voor hun werk) maar ook “, klinkt het.

“Praktische beslommeringen als hoogwater zijn te overwinnen. Dat het toerisme in Temse met die waterbus een échte vlucht vooruit kan nemen bewijst een berichtje in de krant van 21 augustus. De
uitbater van een café ‘In de 7 Saeligheeden’ in Lillo stopt ermee omdat “Sinds de waterbus in dat havendorpje halt houdt, hij het door de grote overrompeling niet meer zag zitten”. Ik denk dat de horecazaken op de Wilfordkaai niet zullen klagen als ze met een gelijkaardige overrompeling worden geconfronteerd.

“Ik heb mij in de vakantie geïnformeerd naar de zogenaamde studies over de ‘onhaalbaarheid’ van het verlengde waterbus-traject en blijkt… dat er niks voorhanden is. Meer nog: de eveneens aangekondigde proefvaarten om na te gaan of de verlenging naar Temse mogelijk zijn… hebben nooit plaatsgevonden. Voor zover ik kan inschatten is er enkel bilateraal overleg geweest met ondermeer de burgemeester die blijkbaar toch vrij vlug de handdoek in de ring gooit.”

“Kan er toch aangedrongen worden op proefvaarten met de boten die nu reeds in roulatie zijn? En kan er een ernstige haalbaarheidsstudie komen ?”, vroeg het oppositieraadslid aan burgemeester Luc De Ryck (CD&V)

“We zijn uiteraard allemaal voor de Waterbus”, begon burgemeester Luc De Ryck zijn betoog. “Maar als ik geciteerd wordt dan is dat niet mijn standpunt, ik zeg dat niet maar dat wordt gezegd door anderen die hierover beslissen.”

“Wij betreuren die beslissing want we zijn maandenlang in gesprek geweest samen met de gemeente Bornem, de organisatie ‘Rivierpark Scheldevallei’ en Temse zelf. Het is trouwens zo dat niet het Havenbedrijf die studie maakt maar dat het Havenbedrijf een opdracht gegeven heeft aan het bedrijf die de exploitatie van de Waterbus doet. De laatste vier maanden hebben we daar niks meer van gehoord. Al onze mails en telefoons bleven onbeantwoord. En als ik zeg ‘wij’ dan bedoel ik ook de mensen van Rivierpark Scheldevallei, want zij hebben al heel wat gedaan en gelobbyt.”

“Uiteindelijk hebben we geen proefvaarten gekregen, we hadden die graag gehad in juli en augustus. Het is wel zo dat één van de moeilijkheden de infrastructuur is. Het is omwille van de aanwezigheid van de brug niet mogenlijk om de aanlegsteiger aan de Wilfordkaai te gebruiken. Er zou een infrastuctuur moeten komen stroomafwaarts de Scheldebrug. Net voorbij het brug, vlakbij het havenbedrijf dat daat aanwezig is.”

“In de laatste nota die we kregen staat ook een aantal kosten opgesomd die gemaakt moeten worden. En dan komt men tot de essentiële vraag of de Waterbus naar Temse haalbaar is. Uiteraard is dit haalbaar maar enkel als men investeerders of organisaties vindt die daartoe willen bijdragen.”

“Maar we blijven niet bij de pakken zitten. We hebben ondertussen afgesproken met het gemeentebestuur van Bornem en de organisatie Rivierpark Scheldevallei om een gezamelijk initiatief te nemen. En daarbij zou de materie overgenomen worden door de Vlaamse overheid en het dus de bedoeling is dit te laten opnemen in het regeerakkoord dat momenteel in de maak is.”

In de laatste nota die we kregen staat trouwens ook nergens vermeld wie wat zou moeten betalen. Maar dat degene die zo’n studie opmaakt er van uit gaat dat er ook een serieze kost door de gemeente gedragen wordt. Maar ondertussen hopen wij en zullen wij blijven ijveren en nadrukkelijk lobbyen bij al diegene die ons met deze materie kunnen helpen, om de Waterbus naar Temse te realiseren via overheveling naar de Vlaamse regering.”

“Indrukwekkend dat de gemeente Temse invloed heeft op het aankomende regeerakkoord”, reageerde Bert Bauwelinck laconiek. “Maar ik kijk zeer zeker uit naar het vervolg van dit project.”

Bekende namen zorgen voor top-editie van jubilerende Temse in de Wolken

TEMSE – Vooral bekende artiesten lokten veel volk naar de Wilfordkaai. Dat is de conclusie van de 20ste jubileumeditie van Temse in de Wolken. De kaai beleefde evenwel een topeditie, met zondagavond veel volk aan het hoofdpodium voor Willy Sommers en Les Truttes.

“Les Truttes, het beste wat ooit al op Temse in de Wolken stond”
Toeschouwer 

“We moeten creatief zijn met de financiële middelen die ons ter beschikking gesteld worden. Daardoor kunnen we niet enkel maar grote namen naar Temse halen”, klonk het bij de organisatie.

Zaterdagavond was er redelijk wat belangstelling voor coverbands op het hoofdpodium. Terwijl heel wat jongeren zich uitleefden op de kleine kaai aan het DJ-podium van JOC De Nartist.

Zondagavond beleefden de feesten een eerste hoogtepunt met het optreden van Willy Sommers.

Hij mocht ook heel wat leden van zijn fanclub verwelkomen. Die hadden voor het podium postgevat. Een hilarisch moment was toen een aantal fans lingerie en slipjes naar het podium gooiden.

De waanzinnige afsluiter van de jubileumfeesten op de Wilfordkaai was van topgroep Les Truttes met hun nieuwe show: ‘The Peoples Party Part 2′.

Met een ongeziene energie en overgave onderwierpen zij de aanwezigen aan hun beleid:
een creatieve mix van muziek en spektakel doorspekt met de nodige dosis humor en zelfrelativering. De Wilfordkaai kreeg een waar machtsvertoon te zien overgoten met een stevige portie rock ’n’ roll.

De show kreeg dan ook heel wat positieve commentaren.
“Het beste wat ooit al op Temse in de Wolken passeerde”. of: “Fantastisch, ik kreeg er kippenvel van”.

Volgend jaar beter doen zal moeilijk zijn.

Meer foto’s van zaterdag, klik hier
Meer foto’s van zondag, klik hier
Meer foto’s van de ‘Day After’, klik hier

 

Het eerste hoogtepunt van de feesten was het optreden van Willy Sommers
Les Truttes was een muzikale brok dynamiet

 

 

KV De Sharky’s heeft nieuwe ‘Kinderkar’

TEMSE – Zaterdag 24 augustus werd de nieuwe ‘kinderkar’ van carnavalsvereniging KV De Sharky’s uit Tielrode plechtig boven de doopvont gehouden. Twee leden van de vereniging werkten maandenlang om de wagen gebruiksklaar te krijgen.

“We zullen de wagen gebruiken om mee te rijden tijdens kindercarnavalsstoeten”, aldus voorzitter Eddy Vermeulen. “Daarnaast wordt het ook onze snackwagen tijdens evenementen zoals Temse in de Wolken. Tijdens de carnavalsstoeten in de regio zal de nieuwe wagen het uithangbord van onze groep worden, die de toeschouwers het eerst zullen spotten.”

Meer foto’s, klik hier

 

Geen Sterke Dranken meer op Temse in de Wolken, dus komen carnavalisten met alternatief

Carnavalsvereniging De Oeteldonkers promoot dit jaar streekbieren uit Temse
KV De Sharky’s pakken uit met enkele nieuwe mocktails

TEMSE – Dit weekend vindt Temse in de Wolken voor de twintigste keer plaats. Door problemen met dronken jongeren tijdens de vorige editie geldt nu een verbod op het schenken van sterke dranken. Carnavalsvereniging De Oeteldonkers bedacht een alternatief en schenkt voortaan streekbieren. Ook KV De Sharkys moest een nieuwe weg inslaan.

We waren al naar een ander concept aan het zoeken voordat het verbod werd ingevoerd. De laatste twee jaar sloegen de cocktails niet meer aan
Edwin De Saegher, carnavalsvereniging De Oeteldonkers

Temse in de Wolken is sinds de feestelijke start in 2000 uitgegroeid tot een van de grootste evenementen van de gemeente. Behalve optredens en kermisattracties tekenen ook verschillende verenigingen present om hun kas te spijzen. Dat zal dit jaar zonder de verkoop van sterke dranken moeten, want het gemeentebestuur voerde een verbod in op sterke drank.

“Er was vorig jaar overlast door jongeren die te veel hadden gedronken”, aldus burgemeester Luc De Ryck (CD&V). “Dat willen we dit jaar vermijden door een verbod in te voeren. Op de vaste terrassen van de verschillende horecazaken is het schenken van sterke drank wel nog toegelaten.”

Geen cocktails, maar streekbieren 

Het verbod maakte dat sommige verenigingen met een nieuw idee moesten komen. Zo ook carnavalsvereniging De Oeteldonkers uit Steendorp, die al tien jaar lang een cocktailkraam uitbaten tijdens de feestelijkheden ter hoogte van de beeldhouwwerken.

Voorzitter Edwin De Saegher heeft begrip voor het verbod:

“We waren eigenlijk al naar een ander concept aan het zoeken voordat het verbod werd ingevoerd. De laatste twee jaar sloegen de cocktails niet meer aan. Dat komt ook omdat langs deze kant van de Wilfordkaai veel minder passage is. We hopen met ons nieuwe aanbod meer mensen naar deze kant van de kaai te lokken.”

Bieren gelinkt aan Temse

Dat aanbod bestaat voornamelijk uit bieren die een link hebben met Temse en de deelgemeenten. “Het enige bier dat effectief hier gebrouwen wordt is Kerel, van brouwerij VBDCK in Tielrode. Maar we schenken ook bieren die verenigingen uit de gemeente laten brouwen. Daarnaast bieden we broodjes beenhesp aan met Temses varkensvlees Piétrain de Grain. De broodjes zijn Scheldebrood of Polderbrood en ook de groenten komen van een lokale kweker.”

Enkele nieuwe mocktails

Ook carnavalsvereniging KV De Sharky’s uit Tielrode moest inventief zijn door het verbod.

Doordat sterke dranken voortaan verboden zijn, zullen we enkele nieuwe mocktails, dat zijn coctails zonder alcohol, op onze kaart zetten”, vertelt voorzitter Eddy Vermeulen. Uiteraard hebben we ook nog cava en andere dranken. De eet-,drank- en ambiancetent van KV de Sharkys staat opgesteld ter hoogte van het bureel van River Tours.

Temse in de Wolken vindt plaats op zaterdag 24 en zondag 25 augustus. Op de affiche staan onder meer Filet Pure, Willy Sommers en Les Truttes. Zowel zaterdag als zondag wordt er vuurwerk afgeschoten vanop de Schelde om 22.30 uur.

Tijdens de feestelijkheden wordt de Veerstraat langs de kant van de Kasteelstraat volledig afgesloten, ook voor voetgangers. Zaterdag 24 augustus van 13 uur tot zondag 25 augustus om 4 uur en van 13 uur tot middernacht is er geen doorgang voor voertuigen in de Priester Poppestraat, Veerstraat, Wilfordkaai, Nijsstraat en Consciencestraat. De Wilfordkaai wordt afgesloten vanaf huisnummer 41. Er is geen doorgang mogelijk voor verkeer uit de Rik De Rycklaan.

“We waren al naar een ander concept aan het zoeken voordat het verbod werd ingevoerd”, aldus Edwin De Saegher (staand 2e van links)

Klik hieronder door voor bio’s van de optredende artiesten van TIDW 2019

Verder lezen Geen Sterke Dranken meer op Temse in de Wolken, dus komen carnavalisten met alternatief

Oldtimers kijken tijdens de Zaat Raast

TEMSE – Dankzij de zon die ’s namiddags tevoorschijn kwam, was er zondag 18 augustus veel belangstelling voor het oldtimergebeuren De Zaat Raast, Festival of Sportscars.

Zowat 130 wagens vertrokken ’s morgens aan stokerij Rubens in Wichelen voor een rondrit langs het zuiden van Oost-Vlaanderen. Om vanaf 15 uur te arriveren op de markt van Temse. Er werden diverse prijzen uitgereikt, ondermeer voor het mooiste ‘karretje’.

Meer foto’s, klik hier

Gewond na botsing

Bestuurder gewond na botsing

Maandagavond 19 augustus reed een autobestuurder in de Cauwerburg in Temse tegen enkele geparkeerde voertuigen. De 19-jarige man uit Temse week, naar eigen zeggen, uit voor een overstekende kat en botste tegen een geparkeerde wagen. Beide voertuigen kwamen enkele meters verderop tot stilstand tegen nog een ander geparkeerd voertuig. De chauffeur werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Twee voertuigen waren niet meer rijvaardig en werden getakeld.

Mobiliteitsbeweging “Haal De Lijn over de brug” maakt zich grote zorgen over de dienstverlening van De Lijn in het Waasland.

TEMSE/WAASLAND – Werkgroep “Haal DE LIJN over de Brug” stelt vast dat De Lijn zonder enige informatie naar de reizigers toe en dus op een vrij sluikse manier, vrij stevig inhakt op het aanbod van de snelbuslijn 99S (Hamme – Temse – Kruibeke – Antwerpen LO).
Haal De Lijn over de brug” zal deze problematiek van nabij opvolgen

Sinds begin juli werd het aanbod werd in de daluren gehalveerd, terwijl deze bussen een zeer hoge bezettinggraad hebben”, stelt Dirk Smet. “Wij hebben hierover op 4 juli een eerste maal informatie gevraagd aan De Lijn maar zonder enig resultaat. Men zou kunnen veronderstellen dat dit te maken heeft met de vakantieperiode, maar dit blijkt helemaal niet het geval.
Onze herhaaldelijke oproep naar De Lijn toe om meer informatie over dit gegeven, valt blijkbaar in dovemansoren. Dit vinden wij niet meer van deze tijd.”

Uit recent overleg van de werkgroep met de gemeentebesturen van Temse & Kruibeke leren we dat De Lijn zou aangeven, dat dit te maken zou hebben met de grote omleidingen die momenteel voorzien zijn op dit traject (deze zijn voorzien tot het einde van het jaar red.). Er is bij de beide gemeentebesturen trouwens een grote bezorgdheid in dit verband rond de dienstverlening.

“Onze mobiliteitsbeweging stelde naar De Lijn toe, dat de huidige situatie enorm veel problemen stelt naar de reizigers toe, de bussen (93 & 95) tussen Temse en Antwerpen LO maken ontzettend veel vertraging door deze zeer grote omleiding(en) waardoor de reizigers nauwelijks kunnen inschatten, wanneer hun bus eraan komt.”

“Door nu één bus op 3 af te schaffen (snelbus 99S Hamme – Temse – Kruibeke – Antwerpen LO) in de daluren is de wachttijd ontzettend groot. Bovendien zijn deze buslijnen meestal ontzettend goed bezet, waardoor met de huidige stand van zaken, in de komende weken (september) een capaciteitsprobleem dreigt te ontstaan.”

De gemeenten Hamme, Elversele en Tielrode zijn hierbij trouwens het ergste getroffen.

“Hun bus 99S/99 rijdt slechts tot Temse, waardoor zij noodgedwongen nu een overstap moeten maken in Temse op de ‘vertraagde’ buslijnen 93 en 95, om zich in de richting van Antwerpen LO te verplaatsen. Wij ontvingen hierbij reeds tal van reacties vanuit de reizigers.”

“Haal De Lijn over de Brug” vreest dan ook het ergste, wanneer de zomerverlofperiode eindigt en de scholen terug opstarten in september.

“Zowel de gemeente Kruibeke als de gemeente Temse zijn hier samen met onze mobiliteitsorganisatie uitermate bezorgd over”, stelt de werkgroep. “Uit goed ingelichte bron (bij het personeel) vernemen wij nu bovendien dat De Lijn in het Waasland kampt met een groot tekort aan buschauffeurs en is de vrees dus groot dat deze ingekrompen dienstregeling om die reden wel eens een definitief karakter zou kunnen krijgen. Dit zou totaal onverantwoord zijn op deze buslijnen die nu reeds kampen met een zwaar capaciteitstekort.”

“Haal De Lijn over de brug” zal deze problematiek van nabij opvolgen en hoopt dat De Lijn tot betere inzichten komt. Tegelijk vragen wij een echte communicatie met de reiziger(s), want daar ontbreekt het volledig aan.

Natte editie van de Groote Prijs Jules Deschepper

TEMSE – Voor de vijfde keer organiseerde wielervereniging Den Sierlycken Pedaleur de ‘Groote Prijs Jules Deschepper’. Een retro wielergebeuren voor oude koersfietsen met een koppeltijdrit en criterium met start en aankomst aan de markt.

“We hadden we heel wat voorinschrijvingen maar de weergoden waren ons niet gunstig gezind, daardoor waren er voor het criterium zowat 40 vertrekkers”, aldus mede-organisator Danny Van Broeck.
Naast de plaatselijke deelnemers, zoals gewezen beroepsrenner Jan Bogaert, die trouwens tweede eindigde in het criterium waren, er ook deelnemers uit Antwerpen en Brecht.

Meer foto’s, klik hier