Geen openbaar toiletplan voor de gemeente

Oppositieraadslid vroeg het lokaal bestuur werk te maken van zo’n plan

TEMSE – Na protest van de Kakdichters op de Wereld Toiletdag in het station van Temse bracht oppositieraadslid Alec Lamberts (Tesamen) het voorstel voor een Gemeentelijk Sanitair Plan op de gemeenteraad van Temse. Dit naar aanleiding van de maatschappelijke vraag naar én nood aan openbare toiletten in de gemeente.

“Het lijkt een banaal onderwerp, maar dat is het niet”, stelt Lamberts. “Elke mens gebruikt het toilet, dat staat vast. Het is tevens bewezen dat ontlasting ophouden ongezond is. Deze vraag gaat breder en wordt gesteld om de publieke ruimte, onze straten en pleinen, natuurgebieden en Schelde- en Durmedijken aangenaam, leefbaar en bezoekbaar te maken voor iedereen.

Positief verhaal

Dit in het bijzonder voor mensen met de ziekte van Crohn, Colitis, het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), vrouwen met hevige maandstonden en mensen in een rolstoel. Dat is geen luxe, dat is een noodzaak. Iedereen verdient mobiliteit, en een chronische blaas- of darmontsteking of darmontsteking of hevige maandstonden mogen dat niet in de weg staan.”

“oor Temse kan het een positief verhaal worden, zo kunnen we de voortrekker worden onder de Vlaamse gemeenten én van het Waasland”, klinkt het. “Entueel met een toeristisch beleid samen met Kruibeke, Sint-Niklaas en Waasmunster, gericht op het fietstoerisme langs de Scheldedijken”.

“In België bewijst provinciaal domein De Schorre dat publieke toiletten in het parkgebied mogelijk zijn”, doet het raadslid uit de doeken. “Daarnaast stel ik aan het Lokaal Bestuur Temse voor om de bestaande openbare toiletten meer kenbaar te maken met signalisatie en een online raadpleegbaar Toiletplan. Ik herinner u aan de toiletten op onze kerkhoven, in het oud gemeentehuis, in het AC De Zaat.”

Signalisatie publieke toiletten

“In natuurgebieden zijn toiletten trouwens ook mogelijk, dat bewijzen de Scandinavische landen, daar kan de gemeente opteren voor droogtoiletten met zaagsel. In de dorpen en het kleinstedelijk gebied Temse kan het bestuur kiezen voor impressionante architectuur, die openbaar sanitair kan combineren met andere functies, zoals een uitkijkpunt over de Schelde, een fietsuitleenpunt of een kranten- en- toiletshop (voor maandverband en dergelijke).

Niet enkel op de gemeenteraad van Temse werd de vraag voor een toiletplan gesteld.
Ook in Kruibeke werd de vraag naar publiek sanitair gesteld door een raadslid (van Samen voor Kruibeke), en in Sint-Niklaas stelde een raadslid een schriftelijke vraag aan het stadsbestuur.

Het lokaal bestuur wil echter niet ingaan op het het voorstel van een toiletplan maar wel voor signalisatie naar bestaande publieke toiletten.

Men wil wel toiletcontainers of toiletwagens gedurende de zomermaanden op strategische locaties langs de Schelde en Durme plaatsen. Het openstellen overdag (op woensdagen en in het weekend) en regelmatig onderhoud van de toiletten in het Natuurhuis te Steendorp. Het college te gelasten met een fysieke en digitale signalisatie van het bestaande publiek sanitair.

Toiletpas voor de horeca

“De gemeenteraad van Temse wilde zich dus niet engageren voor een Toiletplan, wel voor signalisatie naar de bestaande publieke toiletten én voor een toiletpas voor mensen met colitis/crohn/hevige menstruatie”, aldus Alec Lamberts. “Een toiletpas kan dan gebruikt worden om bij horeca het sanitair te gebruiken”, oppert Lamberts. “Ik ben tevreden dat de maatschappelijke nood na jaren wordt erkend, maar de burgemeester onthield zich bij de stemming. De meerderheid stemde als gebruikelijk tegen.”

“Maar ik ben ook geschrokken dat er niet wordt ingezet op een engagement voor de opening van de toiletten van het Palingshuis op de kaai, of voor het openen van het sanitair in het station of in het Natuurhuis. Dat is geen grote kost en vangt veel noden op, zeker in het station. Een toiletpas invoeren is zoveel als zeggen: we onderkennen het probleem, maar we gaan het halfslachtig of op sommige plekken zoals het station gewoon nog niet oplossen.”

In het station van Temse hebben onlangs twintig ‘Kakdichters’ actie gevoerd voor meer gratis en proper onderhouden openbare toiletten in ons land. (foto: HN/Yannick Joos)

Toneelkring Oberon staat weer oip de planken

TEMSE – Toneelkring Oberon speelt op 10 en 17 december om 20.00 uur en 11 en 18 december om 15.00 uur. In het parochiehuis, Prinsenlaan achter de Christus Koning kerk.

Het stuk ‘Zusje trouwt en dan is er champagne’ een tragikomedie van Luc Gijsbrechts in regie van Peter Rosseau.

Het stuk:

Vijf jaar geleden stierf nonkel Gaston. Alle familieleden en kennissen waren uitgenodigd op de koffietafel : Frieda de echtgenote, dochter Andréa, oudste en jongste zoon, tante en nonkel. Ook Karel een “kunstenaar” die in de garage (atelier) zijn kunstwerken creëert is aanwezig. Mevrouw Van De Velde, de ceremoniemeester leidde alles in goede banen???? Tijdens de koffietafel komt ook Anette binnengevallen, de muze van Karel. Dit leidde tot serieuze complicaties.

Vandaag trouwt zusje Andréa met Karel.

De familie is opnieuw uitgenodigd. Oudste broer (die het feest organiseert), nonkel (fabrikant van matrassen en niet vies van een jong blaadje), tante (de gefrustreerde schoonzus) en de jongste zoon (rebel van de familie).

Wie komen er nog onverwachts binnen: Anette, het voormalig model van Karel en moeder die ondertussen in de instelling Rust en Vrede woont. Het feest kan beginnen. Mevrouw Van De Velde, moet het feest in goede banen leiden. Als dat maar goed komt.

Spelers:
Andréa Rooms, Sven Sergeant, André Verheyen, Peter Rosseau, Wim Van Steelandt, Carine De Schrijver, Cassandra De Ryck, Marleen Van San en Riet Waltens

Kaarten aan 9 euro (VVK) 10 euro (kassa) via tel: – 03 – 711 18 39 of op jozef.decauwer@skynet.be

Tijdens het weekend van 10 en 17 december staat Oberon weer op de planken

Tot eind januari extra politiecontroles met ‘Project Fietsverlichting’

TEMSE/KRUIBEKE – Vanaf deze week tot eind januari 2022 start de politiezone Kruibeke-Temse met extra controles op de fietsverlichting.

“We stellen vast dat toch nog veel fietsers, zonder of met slecht werkende verlichting, fietsen op de weg. Zo brengen ze zichzelf en anderen in gevaar”, stelt commissaris Katty De Bruyn. “We willen ook een oproep doen aan de ouders van schoolgaande jeugd om ervoor te zorgen dat hun kinderen veilig op de fiets naar school gaan. Goede verlichting vergroot de veiligheid van fietsers. Zeker met regenachtig weer vermindert het zicht van automobilisten. Zorg daarom voor goede reflectiematerialen en voor goed werkende verlichting.”

Er zullen voor de schoolgaande jeugd specifieke controles gehouden worden zowel in de omgeving van de scholen ( in Temse en Kruibeke) als op de verbindingswegen. De overtreder (12 – 16 jarige) zullen een jongeren PV ontvangen. Dit houdt in dat men een verkeersles zal moeten komen volgen. Meerderjarigen krijgen een onmiddellijk inning.

Tot eind januari extra controle op fietsverlchting

Ook Natuurpunt Waasland tekent beroep aan tegen bouw windmolens op de grens van Temse en Kruibeke

TEMSE/KRUIBEKE – Minister Zual Demir (N-VA) vergunde onlangs de bouw van drie windmolens tussen Kruibeke en Temse. Het gemeentebestuur van Temse gaat samen met de collega’s van Kruibeke beroep aantekenen bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Ook Natuurpunt vzw sluit zich aan bij het beroep. Dit omwille van de risico’s van de vleermuizenpopulatie in het Fort Van Steendorp.

De gemeentebesturen van Temse en Kruibeke hebben beslist om opnieuw beroep aan te tekenen tegen de vergunning van drie windmolens op de grens van de gemeenten. Ook Natuurpunt Waasland sluit zich dit keer aan omwille van de risico’s voor de vleermuizenpopulatie in het Fort van Steendorp.

Klei-ontginningsgebied

EDF Luminus voert al zowat vier jaar een procedureslag over de vergunningsaanvraag met het actiecomité Tegenwind. Dat comité verzamelde 2.832 bezwaarschriften en kondigde eerder al aan opnieuw in beroep te gaan. Ze vrezen geluidsoverlast, visuele verstoring en slagschaduw.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde de vorige vergunning al een keer omdat windmolens niet zijn toegestaan in klei-ontginningsgebied en omdat het provinciaal windplan geen windmolens voorziet in dit gebied. Luminus voerde daarna enkele wijzigingen uit aan de vergunningsaanvraag.

Infraroodtellers

Deze maal sluit ook Natuurpunt Waasland zich aan bij dit beroep. Ze vrezen de impact van de 180 meter hoge windmolens op de vleermuizenpopulatie in het Fort van Steendorp. Het fort is één van de belangrijkste winterverblijfplaatsen van vleermuizen in België.

Omdat er een vermoeden was dat er bij visuele tellingen door vrijwilligers toch heel wat vleermuizen worden gemist, werden de voorbije vier jaar infraroodtellers geplaatst. Uit die data blijkt dat het echte aantal overwinterende vleermuizen wellicht driemaal zo groot is en dichterbij de drieduizend ligt.

Van half augustus tot in oktober, net voor de winterslaap, waren er gemiddeld vijfduizend vleermuispassages per nacht. Het onderzoek toont dus aan dat het belang van het fort als winterverblijfplaats voor vleermuizen veel groter is dan aanvankelijk gedacht.

In 2018 verzamelde Tegenwind 2832 bezwaarschriften

Diamanten bruiloft François De Vlieger en Ivonne Wauters

TEMSE – François en Ivonne huwden op 23 oktober 1962 in Hamme. Hun huwelijk werd toen voltrokken door burgemeester Adolf Rosschaert.

François was werkzaam als aannemer in grond- en wegenwerken, Ivonne was meewerkende echtgenote. Ze stond in voor het onderhouden en schoonmaken van de magazijnen en de voertuigen.

Ze hebben 4 kinderen (2 zonen en 2 dochters) en 7 kleinkinderen (2 kleinzonen en 5 kleindochters). François en Ivonne houden er van om samen op vakantie te gaan naar hun buitenverblijf. De attenties van het Koninklijk Paleis en van het gemeentebestuur werden overhandigd door burgemeester Hugo Maes (CD&V).

Laureaten jaarmarkt Temse-Velle gehuldigd

TEMSE- Op 15 augustus vond de jaarmarkt in Temse (Velle) plaats. Op vrijdagavond 18 november vierde het Lokaal Bestuur en het jaarmarktcomité de laureaten van deze jaarmarkt.

Er waren een kleine 200 genodigden. De laureaten werden gehuldigd door burgemeester Hugo Maes (CD&V) en schepen van Landbouw Debby Vermeiren (CD&V).

Op de foto: Op de eerste rij van links naar rechts: burgemeester Hugo Maes, schepen van Landbouw Debby Vermeiren, Eddy Van Dender Laureaat Pony’s, Danny Troubleyn 1ste in de rangschikking pony’s van 2022, Brigitte Van de Voorde, administratief bediende, Stephan Van der Gucht, schepen van Financiën.

Op de tweede rij de leden van het jaarmarktcomité en keurders v.l.n.r.: Jozef Polfliet, Gaston Van Lombergen, Karel Van Den Bossche, Walter Goossens, Marc Van Bastelaere, Roger Trogh, Christoph Van Bogaert en Eddy Meul.

Afwezige Laureaten: Luc Imschoot, laureaat labeurpaarden en Luc en Johan Veldeman, laureaat warmbloeden.

Elly wint na spannende strijd prinsverkiezing Tielrode 2023

TIELRODE – Elly Thomaes (38) is in het Gildenhuis in Tielrode, na een spannende strijd, verkozen tot Prins carnaval 2023. “Het was het mooiste maar meest zenuwslopende moment van men leven”, reageerde de kersverse Prins ‘the day after’.

Er was heel veel belangstelling voor de verkiezing van het comité Orde van het Veir. Het was dan ook al jaren geleden dat er in Tielrode nog eens een verkiezing moest georganiseerd worden om de carnavalsprins aan te duiden.

Het was al ruim na middernacht zaterdagnacht, zowat kwart voor één, voor alle stemmen geteld waren. De twee kandidaten waren aan elkaar gewaagd, dat bleek snel uit het aantal stemmen. Winnares Elly behaalde er 92, tegenstander Karine De Kegel kreeg 90 stemmen achter haar naam.

Vriendschappelijke strijd

“Ik ben blij dat ik na vijf jaar de fakkel mag overnemen van mijn man Keizer Stefan I”, glunderd Elly. “Ik won met slechts twee stemmen verschil, ik kan niet omschrijven hoe trots ik ben.”

“Vooral wil ik men tegenkandidaat en haar groep de Sharky’s bedanken voor de mooie en vriendschappelijke strijd voor de titel. Daarnaast ook men gezin want zonder hun onvoorwaardelijk steun had ik de niet gekund. En uiteraard mijn groep TKV The Gommybears die altijd achter me stonden.”

“Ook mijn toekomstige eredames Sara en Melissa wil ik, twee toppers van dames die meer dan gewone vrienden geworden zijn. Ook Vicky en Diego die wekenlang gezwoegd hebben om samen met ons een campagnelied te maken waar ik zo trots op ben.”

“De Orde van t’ Veir voor het bieden van deze kans. Ik beloof hen dat ik meer dan men uiterste best zal doen om van Tielrode 2023 weer een feest te maken vol plezier, feest en een mooie stoet. En last but not least….alle carnavalisten en vrienden die gisteren aanwezig waren. Zonder hun stem was mijn droom nooit uitgekomen. Ik wil hen bedanken om er samen met ons gisteren één groot feest van te maken tot in de vroege uurtjes.”

Meer foto’s, klik hier

Elly Thomaes werd na een spannende strijd verkozen tot Prins carnaval Tielrode 2023

Veel blije kinderen na speelgoedactie van Tesamen

TEMSE – De vijfde speelgoedinzameling van partij Tesamen was weer een groot succes. Met het initiatief wil men de Sint een handje toesteken om ook kansarme kinderen gelukkig te maken.

Jaarlijks worden via de armoedevereniging Welzijnschakels en via persoonlijke kanalen ouders uitgenodigd om te kiezen uit het ingezamelde speelgoed dat uitgestald werd per leeftijdscategorie. Per kind mochten ouders een pakketje van een vijftal stukken samenstellen. Van de grote stukken mocht men één per gezin uitkiezen.

Prettig Sinterklaasfeest

Er werden ook heel wat knuffels uitgedeeld

“We zien dat de armoede in Temse en elders toenemen en willen niet zomaar toekijken”, stelt Brigitte Caura van Tesamen. “De gestegen levensduurte en de fors hoge energiekosten maken dat er in veel gezinnen met jonge kinderen geen of weinig budget is om cadeautjes te kopen voor de komende feestdagen. Wij vinden dat elk kind heeft recht heeft op een prettig Sinterklaasfeest en maakten dit ook dit jaar weer mogelijk met onze inzameling.”

“We konden zowat 120 kinderen blij maken”, klinkt het. “Maar dat aantal zal komende week nog wat oplopen omdat sommige ouders die dag niet langs konden komen of het vergeten waren.”

Meer foto’s, klik hier

Tesamen wil ook kansarme kinderen een leuk Sinterklaasfeest laten beleven

Uitvaart van eredeken Julien Schreyen

Lichaam nu vrijgegeven, nadat het was afgestaan aan de wetenschap

TEMSE – In de O.L.V.-kerk vond zaterdag 26 november de uitvaart plaats van erdedeken Julien Schreyen. Na zijn overlijden op 5 augustus 2021 schonk hij zijn lichaam aan de wetenschap. Het lichaam was nu vrijgegeven en werd zaterdag begraven. Zo’n 75 aanwezigen woonden de uitvaartliturgie bij.

E.H. Julien Schreyen, eredeken van het vroegere dekenaat Temse, is op 5 augustus 2021 in het A.Z. Jan Palfijn in Gent overleden.

Hij werd geboren in Oosterzele op 13 februari 1944 en samen met zijn broer Willy (dominicaan, + 2018) priester gewijd op 6 juli 1968 in Oosterzele. Aan de KU Leuven behaalde hij in 1971 het licentiaatsdiploma pastoraaltheologie. Hij was onderpastoor in Gentbrugge Sint-Eligius en werd professor en geestelijk directeur van het Grootseminarie in Gent.

Pastoor-moderator

Hij gaf ook les aan het Technisch Instituut Sint-Antonius in Gent. Op 3 januari 1978 werd hij aangesteld als proost van de Sociale Werken (Christelijke Arbeidersbeweging – ACW) van het arrondisement Sint-Niklaas.

Op 30 juni 1986 werd hij benoemd tot pastoor-deken van Temse. Hij werd pastoor van Temse, O.-L.-Vrouw, Steendorp – Sint-Jan Evangelist, Temse Hollebeek, Christus Koning en Velle, Sint-Jozef. Bij de hervorming van de dekenaten werd hij op 1 september 2016 pastoor-moderator van de parochie Kruibeke/Temse.

Hij bekwam eervol ontslag en pensioen op 31 mei 2018.

Lichaam afgestaan

32 jaar lang was hij een vertrouwd gezicht voor de parochianen, tot hij in 2018 samen met zijn broer en hulppastoor Wim Schreyen met pensioen ging. Schreyen, ook ere-deken van Temse, gaf toen het stokje door aan pastoor Lambert Lwamba Musinde, maar ging wel nog jonge priesters begeleiden. Hij werd 77 jaar.

Julien Schreyen heeft zijn lichaam afgestaan voor de wetenschap aan het Vesalius Instituut van de KU Leuven. Daar wordt het lichaam gebruikt voor medisch en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Meer foto’s ? Klik hier

Veel belangstelling voor Fair – Trade Avond met eregaste – wereldvermaarde gynaecologe – Marleen Temmerman

TEMSE – De Trekkersgroep FairTradeGemeente Temse sloot op donderdag 24 november haar tiende werkingsjaar, in samenwerking met het Lokaal bestuur,
traditioneel af met een FairTrade Avond. Hierbij gaat steeds de aandacht naar een mondiaal thema. De feestzaal van het gemeentehuis was volgelopen met ruim 100 aanwezigen.

Geconfronteerd met een heleboel ‘urgente’ uitdagingen in de wereld die in 2022 lijken samen te komen, hoopt de Trekkersgroep met haar evenementen een ‘steen te kunnen verleggen’ in de strijd voor mens en voor natuur.

De feestzaal van het gemeentehuis was volgelopen voor de avond

Wereld Gezondheid Organisatie

Eregaste en gastspreker was Marleen Temmerman, de wereldvermaarde gynaecologe. Het thema “Vrouwen Gezondheid en Vrouwenrechten” vat heel goed haar levensdoel samen. Zij was de eerste vrouwelijke professor Gynaecologie in België. Haar studie aan het Tropisch Instituut in Antwerpen deed haar blik richten naar de rest van de wereld.

Het zou uiteindelijk Afrika worden. Na een korte politieke loopbaan (2007) en na haar engagement in de Wereld Gezondheid Organisatie (2012) besliste ze in 2015 uiteindelijk terug als gynaecologe te werken, weliswaar in het AGA Khan ziekenhuis in Nairobi (Kenia).

Boeiende uiteenzetting

Zij kreeg wereldwijd voor haar actieve inzet voor vrouwenrechten talrijke onderscheidingen en prijzen. Hierbij doet ze aan sensibilisering bij de Afrikaanse vrouw en heeft ze specifiek aandacht voor de problematiek van vrouwenbesnijdenis, genitale verminkingen, voortplanting, armoede.

Na haar boeiende uiteenzetting konden de aanwezigen nog vragen stellen, daarvan werd gretig gebruik gemaakt.

De avond werd muzikaal opgeluisterd door het Duo Alexandra Alden. Deze jonge muzikante, 25 jaar nog maar, is afkomstig uit Malta en resideert afwisselend in Rotterdam. Ze won in 2019 met de song ‘Darling’ de wedstrijd ‘Het mooiste liedje’ in Eindhoven. Haar muziek ademt soms mediterrane mystiek en poëzie uit, dan weer introverte folk maar het kan ook jazz zijn, tot zelfs betoverende sprookjesmuziek.

Met fairtradedrank en -hapjes uit de Oxfam Wereldwinkel werd de avond gezellig afgesloten.

Meer foto’s, klik hier

Eregaste Marleen Temmerman (midden) geflankeerd door de Trekkersgroep FairaTrdeGemeente met Els Vercouteren (rechts) en burgemeester Hugo Maes

Sociaal Huis enkel bereikbaar via hoofdingang in de Kouterstraat

TEMSE – Vanaf komende maandag 28 november starten de afbraakwerken van de ‘oude kapel’ van het OCMW in de Gasthuisstraat.

Gedurende deze afbraakwerken is er – om veiligheidsredenen – slechts één toegang tot het sociaal huis en dat is via de hoofdingang aan de Kouterstraat 1. Deze werken duren tot ongeveer 23 december.

De afbraakwerken gebeuren om plaats te ruimen voor een nieuwe polikliniek van het Vitaz ziekenhuis, in de Gasthuisstraat, tussen het huidige ziekenhuisgebouw – De Pelikaan – en de OCMW-kantoren/Sociaal Huis in de Kouterstraat.

Tijdens de afbraak van de kapel kan men het Sociaal Huis enkel bereiken via de Kouterstraat, tegenover ‘Kruidvat’

Week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstort levert in Temse 64 aanmaningen en vaststellingen op

TEMSE – De zesde editie van ‘de Week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstort’ vond plaats tussen 3 en 9 oktober. Ook in Temse werden extra controles uitgevoerd. Dat leverde 64 resultaten op van bewoners die betrapt werden op sluikstort.

Tijdens de eerste week van oktober week werden in heel Vlaanderen de controles op overtredingen fors opgedreven. 193 lokale besturen, politiezones, afvalintercommunales en Vlaamse partners bundelden de krachten. De acties in Temse wierpen hun vruchten af.

Aanpak in Temse

Tijdens die week voerden de handhavers van ons Lokaal Bestuur en Vlaamse ambtenaren (gemeenschapswachten, vaststellende ambtenaren, toezichthouders, handhavers van OVAM en de lokale politie) in gemengde patrouilles extra controles uit. De focus lag op inbreuken rond zwerfvuil en sluikstort. Verder onderzochten we het sluikstort om aanwijzingen van de overtreder te vinden.

“We vergroten de pakkans en maken zo duidelijk dat er maar één plaats is voor zwerfvuil: in de vuilnisbak. Overtreders worden in onze gemeente bestraft.” geeft schepen van Milieu Debby Vermeiren (CD&V) aan.

Peukenactie

Tijdens de Week van de Handhaving werd de lopende peukenactie extra in de verf gezet.

“Sinds deze zomer sensibiliseren en handhaven we tegen de overlast die peuken in ons straatbeeld veroorzaken”, stelt Debby Vermeiren. ” Onze gemeenschapswachten verspreiden promotiemateriaal aan de hotspots, delen gericht zakasbakjes uit en zorgen voor meer recipiënten voor peuken op het openbaar domein.”

Resultaten

Al deze acties leverden deze resultaten op:

  • 20 mondelinge of schriftelijke aanmaningen voor sluikstort
  • 12 vaststellingen voor zwerfvuil
  • 6 vaststellingen sluikstort zonder bekende dader
  • 2 camera-registraties sluikstort met bekende dader
Ook in industriezone TTS wordt regelmatig zwerfvuil gedumpt

Ook dit jaar weer Sint-actie van Temse Schenkt

Pakket bestellen kan nog tot zondag 27 november

TEMSE – Ook dit jaar organiseert goede doel organisatie Temse Schenkt de grote Sint-actie. Men kan een pakket met chocolade en lekkers laten leveren door de Sint en zijn Pieten op zaterdag 3 december.

“Nog tot zondag 27 november kan bestellen voor zichzelf of om een behoeftig kind gelukkig te maken”, stelt Martine Le Blon. “Onze ruim gevulde pakketen zitten vol chocolade en zoveel lekkers, voor 7.5 euro ontvang je uw pakket overhandigd door de Sint en piet themselve.”

“Wil je graag een pakketje doneren voor een behoeftig kind? dit kan ook…. onze Sint en piet gaan op 3 december weer deur aan deur bij onze behoeftige kindjes tijdens onze jaarlijkse Sint parade. wil je gewoon een eurotje schenken? dit kan ook.. vele beetjes maken één groot. Voor de bedrijven die bestellen zoals afgelopen jaren vraag vrijblijvend je attest. dit maken we met plezier op.”

Een pakket bestellen kan via deze link

Net zoals vorig jaar (boven) en in 2020 (onder) organiseert Temse Schenkt een Sint-actie

POLITIE. Koperdiefstal, Brandstichting, snelheidscontroles

Koperdiefstal

Er werd een koperdiefstal vastgesteld in een bedrijf in de Schoenstraat in Temse. Op het dak van het bedrijf werden 200 meter koperdraden van zonnepanelen afgesneden en meegenomen. Eveneens werd er geprobeerd om in te breken in de loods.

Brandstichting

In het kikvorstbos, Polderstraat, in Kruibeke werd gisterenavond een leegstaande caravan in brand gestoken. Een buurtbewoonster had de brand opgemerkt en verwittigde de hulpdiensten. De brandweer stelde vast dat het om een opzettelijke brandstichting gaat. Het onderzoek is lopende.

Snelheidscontroles

Er werden snelheidscontroles gehouden op diverse locaties. In de Schoolstraat werden maar liefst 114 wagens geflitst in de zone 30. Hier een overzicht: