Succesrijke eerste editie van Lennert For Life

ELVERSELE – Zaterdag 19 oktober organiseerden familie en vrienden van de ouders van Lennert Volckerick, in het kader van Music for Life, een BBQ ten voordele van de Stichting Duchenne.

De Emiel Naudtszaal te Elversele zat met 255 eters, en nog 100 moeten weigeren, gezellig vol. Meteen groot succes gesproken voor deze eerste editie ven “Lennert For Life”. In de loop van de avond kwam er nog een delegatie van het ontbindende carnavalscomité Jawohl langs en deze schonken een cheque van 2000€.
De organisatie van deze geslaagde eerste editie kijkt al uit naar de volgende uitgave.

De ouders, Lennert en de delegatie van het carnavalscomité Jawohl.

Tiende editie van Meccano expo in Temse

TEMSE – Komende zaterdag 2 november (10-15 u.) verzamelen leden van de Meccano Gilde (Nederland) voor de tiende keer in de feestzaal van het gemeentehuis (Markt) van Temse. Ter gelegenheid van dit tinnen jubileum stellen zij bouwwerken tentoon die met Meccano-doos 10 gebouwd zijn. Kist 10 was de droom van elke Meccano-liefhebber, want die liet toe de meest uitgebreide modellen te bouwen. De resultaten zijn vaak indrukwekkend.
Jan Bressinck bij één van zijn realisaties

De organisatie berust bij de gekende Temsese Meccano-bouwer Jan Bressinck. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.

Ook voor Jan Bressinck (°Temse, 1957) was de meccano in zijn jonge jaren een leuke vrijetijdsbesteding. Toen hij trouwde en zonder TV op een appartement woonde, koos hij opnieuw voor de meccano. Hij had snel de smaak te pakken en de hobby werd een passie. Door op zoek te gaan in winkels en op rommelmarkten breidde hij zijn Meccano-uitrusting gevoelig uit. Daardoor kon hij steeds grotere modellen bouwen: kranen, bruggen, auto’s… Bijzondere vondsten leidden tot het verzamelen van onderdelen, dozen, folders, instructieboekjes e.d. In 1987 maakte hij op een expo in het Speelgoedmuseum in Mechelen kennis met de Meccano Gilde Nederland.

Meccano Gilde Nederland

De Meccano Gilde Nederland (MGN) ging in 1982 van start. De leden bouwen grote en kleine modellen met onderdelen uit metaalconstructie-bouwdozen. Zij verzamelen onderdelen en/of de betreffende bouwdozen.

Een groot aantal leden neemt regelmatig deel aan evenementen in binnen- en buitenland. Wereldwijd gezien, is de gilde de eerste landelijke vereniging voor activiteiten met meccano en aanverwante metaalconstructiesystemen. Ze telt 420 leden, waaronder 20 Belgen.

De gilde organiseert landelijke en regionale bijeenkomsten, heeft een uitgebreid documentatiecentrum, een website en een clubblad. Op de bijeenkomsten worden modellen getoond en besproken, onderdelen en documentatie geruild en ideeën uitgewisseld. De leden vertegenwoordigen een schat aan kennis en ervaring, die graag wordt gedeeld met nieuwe leden en belangstellenden.

 

Klik  hieronder door voor meer info over het bouwsysteem ‘Meccano’

Verder lezen Tiende editie van Meccano expo in Temse

Temse ook wereldtop in Sports Aerobic

Lauren Egghe behaalde vierde plaats op WK 2019
TEMSE/SINT-NIKLAAS – Op het WK Aerobic in het Nederlandse Leiden behaalde Sports Aerobics Club  AeroSkills (Sint-Niklaas) knappe resultaten.

Lauren Egghe (14)  uit Temse werd knap vierde in de categorie Junior solo. In de categorie Senior Duo behaalden Jolien Borsten en Femke De Meirleir, kleindochter van gemeentelijk fotograaf Erwin De Meirleir, een schitterende vijfde plaats.

Femke De Meirleir (l) en Jolien Borsten werden vierde in de categorie Senior Duo

Bekijk hier een filmpje van Lauren Egghe

Jaarlijkse Fair Trade Avond

TEMSE – Op donderdag 24 oktober vond in Temse de jaarlijkse Fair Trade-avond plaats.

Gastspreker was prof. Dirk Verschuren. Hij gaf toelichting bij de feiten en mythes om de klimaatveranderingen.Het duo Elke De Meester zorgde voor muzikale omlijsting.De aanwezigen werden getrakteerd op Fair Trade-hapjes en drankjes door de Oxfam Wereldwinkel van Temse.

Gastspreker prof. Dirk Verschuren (2e van links) met leden van de Trekkersgroep Fair Trade Gemeente en de Oxfam Wereldwinkel en (3e van links) schepen van Sociale Zaken Patrick Vermeulen (Open VLD)

Meer foto’s, klik hier

Wegspotters houden voortaan voetwegels van Temse in de gaten

TEMSE – Donderdag 24 oktober ging het project ‘Wegspotters’ van start in Temse. De organisatoren waren tevreden over de opkomst van geïnteresseerde kandidaten op de infoavond in AC De Zaat.

Zowat 50 inwoners kwamen luisteren naar de inhoud en het doel van het project; 40 van hen gaven zich na afloop op als ‘wegspotter’. Zij zullen voortaan de vele voetwegels of ‘trage wegen’ in onze gemeente proper en toegankelijk houden en problemen signaleren. De trage wegen in Temse werden verdeeld onder de verschillende wegspotters. Sommigen sloten tegelijk aan bij de vrijwilligersgroep Schoon Volk van Temse om de gemeente zwerfvuilvrij te houden.

Om de toegankelijkheid van alle wegjes en paden voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer en voor landbouwverkeer periodiek te controleren, zijn er vele ogen te kort. Daarom lanceerde Temse de oproep aan haar inwoners om ‘wegspotter’ te worden, een project dat steun geniet van de Provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Wat doet een Wegspotter?

‘Wegspotters’ zijn vrijwilligers die minstens 4 keer per jaar zelfgekozen trage wegen bezoeken en controleren. Is de bewegwijzering in orde? Versperren obstakels de weg? Ligt er zwerfvuil? Wegspotters leggen het probleem vast op foto en geven de verzamelde info door aan de gemeente via hun smartphone of computer. Dat gebeurt met een digitaal meldingssysteem. De gemeente rapporteert terug via dezelfde weg.

Meer foto’s, klik hier

Sprekers en organisatieverantwoordelijken op de infoavond: v.l.n.r. schepen van Leefmilieu Hugo Maes, groenambtenaar Wim Vereecken en -medewerkster Magda Bonnarens, Lies Vervaet van RLSD, Riet Gillis, gedeputeerde van Milieu en Natuur, en Jan Lescrauwaet van de provinciale Mobiliteitsdienst

Open VLD-Temse koos Wim Riské als nieuwe voorzitter en heeft nieuw afdelingsbestuur

TEMSE – Op zaterdag 28 september 2019 hebben de leden van Open Vld Temse een nieuw afdelingsbestuur aangesteld voor een periode van 3 jaar. Ze konden tevens kiezen voor een nieuwe voorzitter.
Wim Riské is de nieuwe voorzitter van Open VLD Temse

Daarnaast konden de leden ook de afgevaardigden voor de Regio Dender & Waas aanstellen. Dat Open Vld een ledenpartij is, is nog
maar eens bewezen. Met een opkomst van 42 procent voor interne bestuursverkiezingen hebben de leden van Open Vld Temse met hun stem de liberale bestuurders een sterk mandaat gegeven.

Wim Riské is nieuwe voorzitter

Dit resulteert in een rechtstreeks verkozen voorzitter, bestuur van 28 mensen voor Temse en 3 afgevaardigden voor de regio Dender & Waas.

“Het grote aantal kandidaturen en de sterke opkomst bewijst voor mij dat er duidelijk heel veel engagement en goesting is door onze militanten. Verschillende jongeren van Jong-Vld Temse zijn rechtstreeks verkozen in het bestuur. Ik kan deze vernieuwing alleen maar toejuichen. Onze schepen Wim Van Rossen is met het meest aantal voorkeurstemmen meteen verkozen tot ondervoorzitter. De liberale ploeg in Temse is eensgezind en beseft dat alleen samenwerken helpt. Liberalen versterken elkaar. De komende 3 jaar gaan we onze positie in het
Temsese politieke landschap verder versterken. We willen en gaan het verschil maken voor onze mooie gemeente”, stelt kersvers verkozen voorzitter Wim Riské.

“Uitdrukkelijk bedank ik mijn voorganger en iedereen die de voorbije jaren Open Vld Temse opnieuw op het spoor van winst gezet hebben. Zonder hen hadden we vandaag niet aan dit nieuwe hoofdstuk voor Open Vld Temse kunnen beginnen.”

Wim Riské is geen onbekende in politiek Temse. Hij kreeg het liberalisme met de paplepel van wijlen zijn vader Willy Riksé mee en nam later onder zijn aanmoediging engagement op binnen de liberale beweging met diverse verantwoordelijkheden en mandaten als resultaat. Zo was hij reeds gemeenteraadslid en ondervoorzitter van de Bouwmaatschappij. Vandaag is hij bestuurder van Woonanker Waas, de sociale bouwmaatschappij van Temse, Sint-Gillis-Waas en Stekene. Wim Riské, 49 jaar, is professioneel actief in het vastgoed en privé woont hij wettelijk samen met zijn levenspartner en is hij fiere vader van een zoon van 20 en dochter van 16 jaar.

Klik hieronder door voor een overzicht van de nieuwe bestuursleden van Open VLD Temse

Verder lezen Open VLD-Temse koos Wim Riské als nieuwe voorzitter en heeft nieuw afdelingsbestuur

Brute pech: dan toch geen gratis soep voor leerlingen na brand bij leverancier

TEMSE – De gratis soepbedeling die in de wintermaanden van start zou gaan in alle scholen van Temse, kan niet doorgaan. Oorzaak is een brand bij leverancier N.O.O.S.

De brand dateert intussen al van enkele weken geleden, maar er is nog steeds te veel schade om de soepbedeling nog te organiseren. De leerlingen van de scholen in Temse zullen het ondertussen nog even zonder soep tijdens de middagpauze moeten stellen. “Heel jammer”, vindt schepen van Onderwijs Tineke Van Britsom (N-VA) die het project vorige maand lanceerde.

Geen lege brooddozen

De soepbedeling moest ervoor zorgen dat alle kinderen ’s middags iets te eten hebben, en is een initiatief in de strijd tegen lege brooddozen. De gemeente had er 25.000 euro voor vrijgemaakt.

“Dat geld nemen we opnieuw op in onze meerjarenplanning. Volgend jaar willen we het project opnieuw lanceren. Het is nu te laat om opnieuw een procedure te starten om de gunning voor een nieuwe leverancier rond te krijgen. Tegen dat die toewijzing in orde is, is de winter voorbij. We willen niks overhaast doen. We gaan de opmerkingen van de scholen meenemen en zorgen dat er volgend jaar wel een soepbedeling kan plaatsvinden.” (Bron: HN-Mathias Goossens)

Schepen Tinneke Van Britsom (links) bij de voorstelling van het project

Werken Dorpstraat Elversele starten op 4 november: geen doorgaand verkeer vanaf begin 2020

ELVERSELE – Maandag 4 november start de aannemer met de eerste fase van de wegenwerken in de Dorpstraat. Daar wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, en ook de rijbaan wordt heraangelegd. Een tijdlang zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn.

In verschillende fasen zal gewerkt worden tussen de rotonde aan de N41 en het begin van de Dorpstraat. In een eerste fase wordt het doodlopende deel van de straat richting kerkhof aangepakt. Pas na de kerstvakantie zal het kruispunt met de Hof ter Elstlaan worden opengebroken. Vanaf dan is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk. De werken zullen minstens 150 werkdagen duren en ten vroegste in de zomer van 2020 afgerond zijn.

“Voor elke fase rekenen we een bepaald aantal werkdagen. Omdat er risico is op weerverlet, zullen we bewoners telkens informeren wanneer een nieuwe fase precies aanvangt”, lichtte Nele De Keyser van aannemer C-DS toe op de infoavond die dinsdagavond georganiseerd werd.

“Om de hinder te beperken zullen we de voetpaden tijdens de rioleringswerken zo veel mogelijk vrij proberen te houden. Na de rioleringswerken komt er een wegbedekking waarop lokaal verkeer kan rijden.”

Tijdens de werken wordt elke maandag een werfvergadering georganiseerd op maandag om 9 uur. Die zal plaatsvinden in de werfcontainer ter hoogte van het kerkhof. Vanaf januari zal het doorgaand verkeer tussen de N41 en Sombeke in beide richtingen via de Nijverheidslaan worden omgeleid. (Bron: HN/GVA – Mathias Goossens)

Fonteinvissers huldigde seizoenskampioenen

TEMSE/STEENDORP – Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de Fonteinvissers uit Steendorp een etentje voor leden en sympathisanten in Parochiaal Centrum Hollebeek. Traditiegetrouw met een tombola en de bekendmaking van de kampioenen van afgelopen seizoen.

André Van Cleemput kroonde zich tot kampioen der kampioenen. Hij werd dan ook in de bloemetjes gezet door voorzitter Rudy Verleyen en bestuursleden Karina Vaerendonck en Ronny Lyssens

Het clublokaal van de visvereniging aan de Lange Dreef, vlakbij het dijkpad van de Schelde, is al tientallen jaren de place to be voor de leden van de club. Jaarlijks is er ook een verbroedering met collega-sportvissers uit het Nederlandse Willemstad.

André Van Cleemput kroonde zich tot ‘kampioen der kampioenen’. vlnr.: bestuurslid Ronny Lyssens, voorzitter Rudy Verleyen, kampioen André Van Cleemput bestuurslid Karina Vaerendonck

Het standbeeld ‘De Schelde’ van Karel Aubroeck in Temse monddood gemaakt

TEMSE – De organisatie 11.11.11 hield op woensdag 23 oktober een opvallende actie in meerdere Vlaamse gemeenten. Door lokale standbeelden ‘monddood’ te maken met een knevel, vraagt ze aandacht voor Changemakers wereldwijd wiens stem echt onderdrukt wordt. Het gaat om mensen die het verschil maken en met succes werken aan een sociaal en ecologisch rechtvaardige wereld. In 80 gemeenten over heel Vlaanderen kregen meer dan 350 beelden een opvallende boodschap.

Wie aan het standbeeld van Karel Aubroeck in Temse passeerde zal raar opgekeken hebben. Er hing een knevel voor zijn mond en een bord rond zijn nek met de boodschap ‘Geef onze changemakers’ een stem. Met deze ludieke actie met een ernstige ondertoon trekt 11.11.11 de aandacht op het fenomeen changemakers. Dat zijn mensen die individueel of als trekker van een organisatie streven naar een duurzame en leefbare toekomst waar er voor iedereen plaats is. De 5 boegbeelden van de campagne zijn mensen uit het zuiden die vrouwen een stem geven, de democratie versterken via een radiostation, voor schone energie zorgen in hun land, de macht van oliebaronnen inperken of mensen na een oorlog nieuw perspectief geven.

Maar het werk wordt hen steeds moeilijker gemaakt. Wereldwijd komt de vrijheid van meningsuiting onder druk te staan. Bepaalde wetten maken het bijvoorbeeld moeilijker om ngo’s of vakbonden te registreren, om financiering te ontvangen of om activiteiten te organiseren. Kritische stemmen worden gebrandmerkt en gecriminaliseerd en ook het fysieke en digitale geweld neemt toe.
Het is deze krimpende ruimte die 11.11.11 aanklaagt. In het Zuiden, maar ook bij ons waar middenveldorganisaties minder bewegingsvrijheid hebben en minder steun krijgen.
Voor 11.11.11 moeten changemakers een stem in het debat krijgen. Daarom drie concrete vragen aan onze politici:

1. Maak van de strijd tegen krimpende ruimte een prioriteit van het Belgische buitenlandbeleid, waaronder het ontwikkelingsbeleid
2. Doe dat coherent en goed gecoördineerd
3. Ondersteun changemakers maximaal, zodat ze hun cruciale rol in ontwikkelingsprocessen kunnen blijven spelen

De 11.groep Temse bestaat uit: Els Meersschaert, Geoffrey Pearce, Eddy Hauman, Cille Blondiau en Marijke Windey

Meer weten over de onderdrukking die changemakers wereldwijd ervaren?
www.11.be/basisdossier

Tiende editie van Meccano tentoonstelling

TEMSE – Op zaterdag 2 november organiseert Temsenaar Jan Bressinck voor de tiende keer, in de feestzaal van het oud gemeentehuis op de Markt, een meccano- tentoonstelling in samenwerking met de Nederlandse Meccano Gilde.

Men kan er modellen van het metalen montagespeelgoed bekijken, gebouwd door leden van de gilde.

Men kan er ook een hele reeks Dinky Toys, de bekende modelautootjes, spotten. Dinky Toys was onderdeel van het Meccano-concern. In 1997 werd het een merk nadat het overgenomen werd door speelgoedgigant Mattel.

 

De tentoonstelling is niet enkel voor de kids ook grote kinderen zijn welkom 🙂

 

POLITIE. Intrekking rijbewijs, positieve speekseltest, resultaten verkeerscontrole, bestuurder in gracht, woninginbraak

Intrekking rijbewijs – 3,49 promille

Maandagnamiddag 21 oktober werd door een patrouilleploeg een voertuig opgemerkt op de Krijgsbaan in Temse dat al zwalpend over de weg reed. Het voertuig kon worden onderschept. De bestuurster, een 34-jarige vrouw uit Kruibeke legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de vrouw 3,49 promille alcohol in haar bloed had.

Positieve Speekseltest

Tijdens een verkeerscontrole deze nacht werd het rijbewijs van een 18 jarige man uit Sint – Niklaas onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De jongeman legde een positieve speekseltest af, hij reed onder invloed van drugs.

Resultaten verkeerscontrole

In de nacht van zaterdag op zondag 19/20 oktober werden er extra verkeerscontroles gehouden. Er werden 90 ademtesten afgenomen van bestuurders.

Vijf bestuurders werden betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. Drie ervan dienden hun rijbewijs voor zes uren in te leveren, de anderen voor drie uren.

Eén bestuurder, een 21 jarige jongeman uit Temse, legde een positieve speekseltest af. Hij reed onder invloed van drugs. Het voertuig werd inbeslaggenomen omdat het niet verzekerd was. In het voertuig werd een zak met cannabis aangetroffen. De man werd meegenomen voor verhoor.

Eén bestuurder kreeg een PV voor het niet kunnen vertonen van zijn rijbewijs. Tien bestuurders kregen een onmiddellijke inning voor het niet dragen van de veiligheidsgordel. Er werden ook nog drie waarschuwingen uitgeschreven voor technische defecten. In het centrum van Temse werden negen onmiddellijke inningen opgesteld voor foutparkeren.

Twee fietsers kregen een boete voor het rijden zonder licht. Eén bestuurder werd nog betrapt toen hij een verbodsbord negeerde, hij reed in een richting wat ve

Bestuurder onder invloed van drugs in de gracht

Zaterdagnacht geraakte in de Vossenstraat in Kruibeke een auto van de weg. Het voertuig belandde in de gracht. De bestuurder legde een positieve drugtest af. De 33-jarige man uit Antwerpen beschikte over een voorlopig rijbewijs en mocht op dat moment niet rijden. Hij had zijn rijbewijs ook niet op zak.

Woninginbraak

In de Pieter Dierckxlaan in Temse werd maandagvoormiddag 21 oktober ingebroken. Er werden horloges en geld gestolen.

Zeventigjarigen uit groot-Temse vierden feest

TEMSE – De jarigen uit Temse uit het geboortejaar 1949 vierden samen feest in Salons Den Oever. Dit met een lekker etentje en tussendoor een muziekquiz over de muziek uit de jaren ’60.

Het organisatiecomité bestaande uit Rita – en Sonja Gosselin, Monique Lardenoit, Jos Verhulst en burgemeester Luc De Ryck, die ook één van de feestvierders was, zorgden voor een gezellige avond.

“We nodigden zowat 400 zeventigjarigen uit, ook jarigen die wel afkomstig zijn – , maar niet meer in Temse wonen”, vertelt Jos Verhulst. “Zowat 45 jarigen met hun partner gingen op de uitnodiging in. Zo hadden we meer dan 70 aanwezigen. Dit met jarigen uit de centrumgemeente en bijna alle deelgemeenten. Enkel de 70-jarigen uit Tielrode organiseerden spijtig genoeg zelf een feest.”

Tussen het hoofdgerecht en het dessert was er een muziekquiz over de muzikale jaren ’60 samengesteld door burgemeester Luc De Ryck.