‘Aanvraag tot Stedenbouwkundige Vergissing’: Actie van lokale afdeling van Groen

TEMSE/STEENDORP – Groen Temse heeft actie gevoerd tegen de plannen van het gemeentebestuur van Temse. om op de site van de oude steenbakkerij in Steendorp een bedrijventerrein en woningen bouwen.
Daarom plaatste Groen Temse een ludieke affiche . Niet met een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, maar wel tot stedenbouwkundige “vergissing”. “Een actie met een duidelijke knipoog naar de flater die het gemeentebestuur zal begaan”, zo zegt Groen Temse.
‘Aanvraag tot Stedenbouwkundige Vergissing’: actie van Groen Temse

Op TV oost was verkeerdelijk gemeld dat de actie uitging van Steendorp Leefruimte vzw.

“De ludieke affiche is inderdaad geen initiatief van Steendorp leefruimte maar van Groen Temse”, aldus Isabelle Dubois die als lid van de Temsese afdeling de affiche maakte en samen met lokaal Groen-voorzitter Thomas Goffa ter plaatse ging ophangen. “Wij zijn best fier op onze ludieke affiche, we hebben ons daar afgelopen weekend hard voor ingezet en vinden het daarom ook zeer jammer dat dit fout wordt gecommuniceerd.”

Camera’s in hele gemeente na gewelddadige overval aan JOC

TEMSE – Op alle kwetsbare plaatsen in Temse, van het zwembad tot het JOC, worden camera’s geplaatst. In de buurt van JOC De Nartist zijn er nu al intensieve politiepatrouilles. Directe aanleiding is de gewelddadige overval op een vrouw enkele weken geleden.

Ik werd tegen de grond gewerkt door twee jongen die me langs achter aanvielen en mijn handtas stalen
Anne Vandevyvere

Zo’n vijftien jaar geleden hingen er al camera’s op de as Markt-Kasteelstraat-zwembad, toen een groep jongelui herhaaldelijk voor problemen zorgde. De rust keerde weer en de camera’s van toen zijn intussen verouderd en grotendeels buiten gebruik. Nu komen er opnieuw meer camera’s, en dat in een veel ruimer gebied dan toen.

Een cruciale plaats blijkt de omgeving van JOC De Nartist, waar onlangs nog een vrouw werd overvallen. “Ik kwam van de fuif van de tennisclub toen ik op de parking van het JOC door twee jongeren tegen de grond werd gewerkt, die me langs achter aanvielen. Ze gingen met mijn handtas aan de haal. Ernstige kwetsuren had ik niet, maar ik voel niet meer gerust op straat”, doet Anne Vandevyvere haar verhaal.

Stephan Van der Gucht (N-VA), ook lid van de tennisclub, wijst erop dat het op deze plaats wel vaker fout gaat. “Dat weet ik uit een rondvraag én uit eigen ervaring. De talloze vernielingen aan de infrastructuur rond het JOC en de aanpalende sportvelden spreken ook voor zich”, hekelt hij.

Van der Gucht is van mening dat een snelle en kordate ingreep niet kan uitblijven. “In de omgeving van het JOC en de parking zijn er ’s nachts veel rondhangende jongeren. De parking is een uitgelezen plaats om te dealen, aangezien ze volledig uit het zicht van de openbare weg ligt. Het is hoog tijd om deze omgeving, waar de jeugd van Temse naar toe komt, beter te beveiligen. Hier moeten camera’s komen. Dat zal een ontradend effect hebben op de betrokken jongeren en de veiligheid voor de gewone bezoeker van het JOC serieus verbeteren”, meent Van der Gucht.

Externe firma’s

Volgens burgemeester Luc De Ryck (CD&V) is er al ingegrepen en komen er nog extra maatregelen. “De patrouilles van de politie zijn geïntensiveerd. Daarnaast wil het schepencollege camera’s plaatsen op cruciale plaatsen in het centrum van Temse en op kwetsbare plaatsen in de gemeente. Op de prioriteitenlijst voor camera’s staan het JOC, de Markt, de OCMW-campus en de omgeving daarvan, het skatepark en de sportvelden, het zwembad en de parking van de politie. Het schepencollege besliste al de opmaak van een lastenboek uit te besteden aan een externe firma”, kondigt burgemeester Luc De Ryck aan.

Bron: HN-GVA/Guy Van Vliet

Na de overval op Anne Vandevyvere wil Stephan Van der Gucht ingrepen om de veiligheid te verhogen. Die komen er, met onder meer camera’s aan het JOC, de Markt, de OCMW-campus, het skatepark, de sportvelden en het zwembad.(foto: GVH)

Steendorp Leefruimte voerde weer actie

TEMSE/STEENDORP – Steendorp Leefruimte heeft maandag 29 mei opnieuw actie gevoerd tegen de plannen van het gemeentebestuur van Temse.

De gemeente wil op de site van de oude steenbakkerij een bedrijventerrein en woningen bouwen. Steendorp Leefruimte is het daar niet mee eens.  De vereniging protesteerde  ook maandagavond 29 mei aan de achteringang van AC De Zaat, voor aanvang van de maandelijkse gemeenteraad.

Meer foto’s, klik hier

 

Krachtbalclub Temse organiseerde succesvol feestweekend

TEMSE – Met fierheid mocht Krachtbalklub Temse de bekerfinales 2017 organiseren. Hierdoor kwam het krachtbalhoogtepunt van het jaar op zondag 28 mei naar de Wase Scheldegemeente.
de heren wonnen na een sterke wedstrijd voor eigen publiek de beker

“Het werd een enorm succesvolle editie mede door de perfecte organisatie – dixit de Krachtbalfederatie – in samenwerking met het gemeentebestuur en gunstig gezinde weergoden”, aldus Bert Rooman. “We zijn ook enorm trots dat zowel onze dames als heren ploeg de finalewedstrijden lagere nationale thuis konden spelen, jammer genoeg konden enkel de heren de beker behalen na een sterke wedstrijd 15-25 winst tegen MEZ Snellegem. De dames moesten met 23-10 het onderspit delven tegen Varsenare.”

De feestelijkheden beperkten zich niet enkel tot de finales op zondag.
Er werd een volledig weekend ingezet om de club en sport in de verf te zetten.

Op vrijdagavond werd er gestart met een gezellig KUBB tornooi ( 20 deelnemende ploegen).

De festiviteiten werden verder gezet op zaterdag met het recreantentornooi (deelname van 16 ploegen )waardoor er door 75 –tal sympathisanten kon geproefd worden van onze sport. Aanvullend op het recreantentornooi volgde er in de avond de jaarlijkse barbecue met meer dan 200 eters.

“Het hele weekend stond het sportcomplex van Temse centraal staan voor onze toffe sport”, klonk het.

Meer foto’s, klik hier

Een heleboel medewerkers tijdens het feestweekend

Schepencollege gaat niet in op voorstel van motie voor de Roomacker

TEMSE/TIELRODE – Bert Bauwelinck, fractieleider van sp.a/Groen  diende tijdens de laatste gemeenteraad een motie in tot opstart van een bestemmingswijziging van RUP Tielrode om de Roomacker te vrijwaren van toekomstige verkavelingen. Zodat een herbestemming kan gegeven worden aan de Roomacker waarbij de open ruimte duurzaam en met de nodige rechtszekerheid kan verankerd worden.

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 15 mei 2017 om de verkavelingsaanvraag voor het bouwen van 116 eengezinswoningen op de Roomacker-site in Tielrode te weigeren.

“Die weigering stelt ons tevreden en ligt in de lijn van de conclusies van eerder discussies die wij hierover voerden en ze komt ook tegemoet aan de bezwaren van 1086 mensen waarvan sommigen –verenigd in een burgerinitiatief- ook bijkomende toelichtingen kwamen verstrekken op de gemeenteraad en op de GeCoRo”, stelt Bauwelinck. “Nu binnen de gemeenteraad een meerderheid blijkt die stelt dat de verkaveling er niet mag komen, komt het er nu op aan die nieuwe visie voor de projectzone te versleutelen via een bestemmingswijziging in RUP Tielrode. Met andere woorden: om de ‘redding’ van de Roomacker naar de toekomst toe ook planologisch te verankeren.

De fractieleider had ook een ontwerp-motie met een expliciete vraag ter zake aan het College.
“De tekst ligt ter ondertekening van alle gemeenteraadsleden, maar daarenboven zou ik graag ook een hoofdelijke stemming willen vragen voor de motie zodat iedereen ook nominatief weet wie achter het duurzame voorstel staat”, klonk het.

Het schepencollege, bij monde van burgemeester Luc De Ryck (CD&V), wou evenwel niet ingaan op het voorstel van de motie.

“U zult zich herinneren dat wij op een vorige gemeenteraad een element hebben vermeld dat van essentiële betekenis is, namelijk de planschade”, stelde Luc De Ryck. “We hebben dat terrein onderzocht en daaruit is gebleken dat er zware problemen kunnen rijzen inzake wat heet, onbehoorlijk bestuur.

Een RUP aanpassen dat op volstrekt reguliere manier is tot stand gekomen – en daarbij de bestemming van de zone wijzigen – getuigt immers niet van consequent bestuur en tast de rechtszekerheid van de burger aan. Er kan een financiële repercusie aan verbonden zijn waarvan specialisten ons zeggen dat zij aanzienlijke proporties kan aannemen.

Daarom hebben we beslist om een expert aan te stellen in deze materie. Hij of zij kan ons dan een duidelijk beeld geven van de financiële risico’s en de draagwijdte. We zijn van oordeel dat we de gemeenschap Temse niet zomaar kunnen opzadelen met beslissingen waarvan wijzelf de betekenins en de draagwijdte niet kennen. Daarop gaan we niet in op het voorstel van motie omdat we over alle elementen van het dossier willen beschikken vooraleer wij een definitief standpunt inemen.”

De vraag voor een hoofdelijke stemming voor de motie werd wel ingewilligd
Daaruit bleek dat 19 raadsleden tegen waren, 4 voor de motie en 3 zich onthielden.

Opmerkelijk, twee raadsleden van de meerderheid, Roger Troubleyn en Anne Boeykens, allebei Tielrodenaars én CD&V, onthielden zich. “We blijven ijveren voor de herziening van het RUP maar geven het schepencollege de tijd om de financiële repercuties te laten berekenen ten laatste tegen 1 oktober”, klonk het bij Troubleyn. “Ons standpunt blijft hetzelfde: de Roomacker omvormen tot natuur of landbouwgebied.”

Familie rouwt om pasgetrouwde motard die stierf op steenworp van thuis

SINT-NIKLAAS / TEMSE – De familie van Yves Sienaert (42) is in diepe rouw nadat de man zondagavond is verongelukt met zijn motor op de Steenweg Hulst-Lessen in Elversele, vlak bij zijn eigen huis. “Hij was nog maar pas zes weken getrouwd”, vertellen zijn zussen.

Het ongeval gebeurde kort na 18.15 uur op de grens tussen Elversele en Sint-Niklaas. Yves Sienaert was met de motor op terugweg van een vriend, toen een 54-jarige bestuurster van een Fiat uit Hamme in onduidelijke omstandigheden de oprit van een woning op de Steenweg Hulst-Lessen verliet.

Yves Sienaert

Sienaert reed vol in de voorflank van de auto en werd tientallen meters verder geslingerd. Hij kwam zwaar ten val en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. En dat op een paar honderd meter van zijn eigen huis.

“De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht”, benadrukt woordvoerster Annelies Verstraete van het parket van Dendermonde. “Een verkeersdeskundige ging ter plaatse de nodige vaststellingen doen.”

Uitrusting

Bij de familie van Yves Sienaert sloeg het nieuws van zijn dood in als een bom. “Hij was gisteren op zijn motor gesprongen om een vriend te gaan helpen die twee straten verder woonde”, vertellen zijn zussen Kelly en Sharon. “Yves reed de straat in en de chauffeur van de auto dacht wellicht dat ze voorrang had. Onze broer kon de wagen niet meer ontwijken. Hij droeg zoals altijd zijn volledig motorpak met laarzen en een helm. En dat ondanks de hitte. Zijn teenslippers en short zaten in het bakje op zijn motor. Zelfs de politie zei dat ze zelden een motorrijder hadden gezien die zo in orde was met zijn uitrusting. Motorrijden was al jarenlang de passie van Yves. Het was zijn leven. Hij is gestorven terwijl hij deed wat hij graag deed.”

Yves Sienaert was pas zes weken geleden getrouwd met zijn vriendin Wendy, waarmee hij al enkele jaren samen was. Hij laat ook een dochter Bieke na. “Onze broer droeg iedereen een warm hart toe. Hij had veel vrienden bij wie hij heel erg graag gezien was. Yves stond bij hen al sinds zijn jeugd bekend als ‘de rosse’. Hij stond altijd klaar om te helpen.”

Op zaterdag 3 juni wordt er om 13.45 uur een samenkomst gehouden ter nagedachtenis van Yves Sienaert op parking B van het crematorium Heimolen in Sint-Niklaas. Zijn urne wordt om 14 uur begraven in een bomenveld.

Bron: HN-GVA/Bert Foubert

De motard verongelukte op een steenworp van zijn huis

Elverseelse Feesten brengen niet de massa naar het dorpscentrum

Elverselenaars laten feesten massaal  aan zich voorbij gaan
ELVERSELE – Tijdens de laatste twee weekends van mei organiseerden een aantal verenigingen in samenwerking met het gemeentebestuur weer de Elverseelse Feesten. De belangstelling voor de feesten was niet overweldigend. Albert ‘D Haen, voorzitter van carnavalscomité Jawohl opperde op de sociale media dat dit wel eens de laatste feesten konden geweest zijn.
een ijsje zorgde voor enige verkoeling…

Verkoeling
Het eerste weekend vond het Elverseels kampioenschap petanque plaats en de KWB-jogging.

Tijdens het verlengde Hemelvaartweekend was er rommelmarkt, een fuif, een live optreden, oldtimerhappening, barbecue, een kunsttentoonstelling en Elversele Danst… met Okra.

Er was toch wel wat gezelligheid in het dorpscentrum. Door de hete temperaturen zaterdag was de belangstelling voor de rommelmarkt wel eerder lauw. Gelukkig bracht een ijsje of een drankje verkoeling voor de standhouders en de bezoekers. Zondag waren ruim 60 wagens present voor de oldtimerhappening, gevolgd door een barbecue met bijna 150 inschrijvingen.

Opmerkelijk

Op de Facebookpagina ‘Je bent van Elverseel als… deed de voorzitter van het carnavalscomité Albert ‘D Haen, dat medeorganisator is van de feesten, een opmerkelijke uitspraak:

“Elverseelse feesten weer voorbij, weeral geen volk wat moeten wij doen ? Van Elversele Sombeke maken ? dan komen ze misschien buiten, want het zal waarschijnlijk de laatste keer zijn.”

Het is inderdaad zo dat de grote massa Elverselenaars wegbleef van de feesten. Dit terwijl de verenigingen hun best doen om één en ander op poten te zetten.
“Wat meer opkomst zou het voor ons toch wat aangenamer maken”, was één van de reactie’s op de sociale media.

Wordt zeker vervolgd…

Meer foto’s, klik hier

door de hete temperaturen zaterdag was de belangstelling voor de rommelmarkt eerder lauw

Fonteinvissers verbroederden met Nederlandse collega’s

STEENDORP – Naar jaarlijkse gewoonte verbroederden de Fonteinvissers aan hun lokaal in de Lange Dreef met de Nederlandse collega’s van H.S.V De Veste uit Willemstad.

Dit gebeurde met een viswedstrijd en een barbecue. “Dit is al 40 jaar een traditie”, aldus Patrick Van Geyt van de Steendorpse visclub. “Begin september zijn wij in Willemstad uitgenodigd om onze noorderburen op eigen terrein te bekampen.”

“De verbroedering is al 40 jaar een traditie”, aldus Patrick Van Geyt (staand 4e van links)

 

Gouverneur schorst ‘symbolische bijdrage ‘ van schepencollege aan privé-investeerder herinrichtingswerken Wilfordkaai

TEMSE- De gouverneur van Oost-Vlaanderen schorste voorbije woensdag de beslissing van het college van Temse om 150.000 euro belastinggeld te geven aan de private ontwikkelaar van de Wilfordkaai langs de Schelde in Temse. Die wordt momenteel heraangelegd met een esplanade en enkele horecazaken.
“In andere steden en gemeenten zijn burgemeesters of schepenen al voor minder opgestapt”.
Bert Bauwelinck

Beslissing intrekken
De schorsing komt er na een klacht van de sp.a-Groen-fractie van de Temsese gemeenteraad. De gouverneur, die in deze optreedt namens het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid, komt daarmee volledig tegemoet aan de bezwaren die sp.a-Groen-fractieleider Bert Bauwelinck opsomde. Het CD&V-N-VA-College van Temse wordt in het kaaidossier schending van de beginselen van behoorlijk bestuur, schending van de bevoegdheid van de gemeenteraad en schending van het zorgvuldigheidsprincipe verweten.

“Ik zou beschaamd zijn in hun plaats, het college staat hier echt met de billen bloot”, vindt Bauwelinck.
“Zoals wij van bij aanvang stelden komt het de gemeenteraad en niet het college toe om dit soort grote sommen te besteden. Het college kan nu maar beter de genomen beslissing intrekken en vragen aan de firma om de 150.000 euro terug te storten. Tenzij natuurlijk het college de beslissing nog koppig wil rechtvaardigen of aanpassen.”

Dan kan de Vlaamse Regering op zijn beurt het besluit wel nog vernietigen.

Onzorgvuldigheden
“In Temse wordt de voorbij maanden terecht gemord over een aantal dossiers inzake ruimtelijke ordening en openbare werken die tegen de wil in van de mensen door hun strot worden geduwd”, stelt Bert Bauwelinck. “Vaak komt het college daar zonder kleerscheuren mee weg, tegenwoordig wordt er al eens bakzeil gehaald. De Wilfordkaai is een uiterst gevoelig dossier, het is dan ook vreemd dat net bij dit privé-project zo onzorgvuldig wordt omgesprongen met publieke middelen. Na ruimtelijke ordening zijn er dus binnen dit bestuur ook onzorgvuldigheden inzake financiën. Het is goed dat het college vandaag een tik op de vingers krijgt, maar het zou een aantal politieke verantwoordelijken ook sieren mochten ze daar eens hun conclusies uit trekken. In andere steden en gemeenten zijn burgemeesters of schepenen al voor minder opgestapt.”

Burgemeester Luc De Ryck (CD&V) wou voorlopig nog niet reageren.
“Ik wacht op de officiële kennisgeving aan het gemeentebestuur”, klinkt het.

De gouverneur van Oost-Vlaanderen schorste de beslissing van het college van Temse om 150.000 euro belastinggeld te geven aan de private ontwikkelaar van de Wilfordkaai (foto: (C) Franky Polfliet)

Lisette Coppieters en Albert Beirnaert stellen werken tentoon tijdens Elverseelse Feesten

ELVERSELE – De Elverseelse Feesten gaan hun tweede weekend in.  (klik hier voor het volledige programma)

Ter gelegenheid hiervan stellen Lisette Coppieters en Albert Beirnaert, twee rasechte Elverselenaars, hun kunstwerken tentoon in de polyvalente ruimte van de Emiel Naudtszaal, die voortaan ook als tentoonstellingsruimte kan ingericht worden. Lisette brengt fotografisch werk, Albert toont beeldhouwwerken.

Tijdens de officiele opening schetste schepen Hugo Maes de carriére van de kunstenaars, burgemeester Luc De Ryck opende de feesten in het algemeen en de tentoonstelling in het bijzonder.

De tentoonstelling kan men bekijken tijdens de feesten:
zaterdag 27 mei: 14-18 uur
zondag 28 mei: 10-12 uur en 14-18 uur

Meer foto’s van de officiële opening, klik hier

de staatsiefoto t.g.v. de officiële opening v.l.n.r.: burgemeester Luc De Ryck, schepen Hugo Maes, Lisette Coppieters, cultuurbeleidscoördinator Sophie Vermeire, Albert Beirnaert, schepen Franky De Graeve, schepen Lieve Truyman en schepen Debby Vermeiren

Gildefeesten Tielrode, een voltreffer…

TIELRODE – Ter gelegenheid van Rerum Novarum organiseerde een aantal verenigingen uit Tielrode, aan en in het Gildehuis in Tielrode, weer de Gildefeesten met rommelmarkt, optredens, eten en drinken, een tentoonstelling en vooral een boel gezelligheid. Dankzij het stralende weer was de editie 2017 een voltreffer.
Wij gingen ter plaatse even de (zomerse) sfeer opsnuiven.

Meer foto’s, klik hier

ook lokaal talent kwam aan bod…

 

Cultureel seizoen 2016-2017 officieel afgesloten met humor, muziek, hapjes en drankjes

Ook volgend seizoen brengt het cultuurteam weer een ruim aanbod

TEMSE – Woensdagavond 24 mei werd het cultureel seizoen officieel afgesloten. Cultuurcentrum Temse deed dit naar goede gewoonte in theaterzaal Roxy en de feestzaal van het oud-gemeentehuis. De avond werd met een humoristische noot aan elkaar gepraat door het duo Lankmoed. Zij staan op 1 december op het podium van de Roxy met hun kleinkunstcabaret.

Het duo Lankmoed mocht de avond met een komische noot aan elkaar praten

Zowat 150 abonnementshouders en andere geïntereseerden werden in de Roxy verwelkomd door schepen van Cultuur Lieve Truyman (N-VA).
“Ons cultuurteam is weer op pad gegaan om een zo ruim mogelijk aanbod voor volgend seizoen te keuren, selecteren en onderzoeken”, aldus schepen Truyman. “Jaar na jaar proberen we voor ieder wat wils te brengen.”

Cultuurfunctionaris Linda Van Buynder mocht daarna een beknopt overzicht brengen van het nieuwe overvolle cultuurseizoen 2017-2018.
Daarbij komen weer een variatie aan stijlen en smaken aan bod.
“Er is het serieuzere werk met mooie theaterstukken, lachen mag met comedian, en er zijn familievoorstellingen waar de kleintjes, en de grootjes, vol verwondering naar het podium zullen staren. Daarnaast zijn er ook diverse vormingen en kookworkshops.”

Die zullen trouwens vooral georganiseerd worden in de uitbreiding van theaterzaal Roxy. Het voormalige café Monty dat in 2013 door het gemeentebestuur werd aangekocht.

“Door de aankoop van het pand kunnen een volwaardig vormingslokaal aanbieden zullen de artiesten zich kunnen omkleden in een volwaardige proffesionele loge”, weet de schepen. “Er zal er ook een polyvalente ruimte beschikbaar zijn voor 49 personen die ook door verenigingen gebruikt kan worden.”

De eindeseizoen-avond werd gepresenteerd door het komische duo Lankmoed. Een Vlaams-Nederlands duo dat het publiek weet te verrassen met een ongeziene podiumdynamiek. Zij brengen op 1 december in de Roxy het avondvullend humorprogramma ‘Leger’, en zijn ze compromisloos “Tenzij iemand daar een probleem mee heeft.”

Naar goede gewoonte kregen de aanwezigen ook enkele teasers voor volgend cultuurseizoen.
Daarbij ook de broers Smeulders & Smeulders die met hun concertaccordeons een voorsmaakje brachten van hun van hun programma Bachatelles waar ze putten uit een onuitputtelijk klassiek repertoire van topmeesters uit de klassieke muziek.

Daarna ging het richting feestzaal van het oud-gemeentehuis waar Ron Jaluai de sfeer er in bracht met vuurspektakel en de aanwezigen feestelijke hapjes en een drankjes aangeboden kregen en waar de Gentse pianovirtuoos Norbert Detaeye de aanwezigen vergastte op zijn opperste pianospel en zang.

Hij staat komend seizoen dubbel geprogrammeerd bij Cultuurcentrum Temse. Op 21 oktober met een pianoconcert in de kerk van Bazel (een samenwerking met heemkundige kring Wissekerke Bazel) en een week later op 27 oktober samen met het huisorkest van de Honky Tonkbunker van Dendermonde, ‘The New Orleans Roof Jazzmen’, in de Emiel Naudtszaal in Elversele.

Het volledige programma van het nieuwe cultuurseizoen kan u vanaf maandag 29 mei online bekijken via www.cultuurcentrumtemse.be of op Facebook

Meer foto’s, klik hier

De zowat 150 aanwezigen genoten in de feestzaal van het gemeentehuis van hapjes en drankjes…

Daders schietincident Hollebeekschool opgepakt


TEMSE – Dinsdagavond 23 mei werden de twee verdachten van het schietincident aan de Hollebeekschool in Temse, van maandag laatstleden, gearresteerd.

De verdachten zijn jongeren van 18 en 22 jaar. Eén verdachte, uit Temse, werd woensdagvoormiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De andere verdachte, uit Sint-Niklaas, mocht beschikken van het parket.

Komende donderdag rijden de pelotons van de 1000 km. tegen Kanker weer over de scheldebruggen

TEMSE/BORNEM – Komende  donderdag 25 mei gaat het vierdaagse fietsevenement De 1000km.voor Kom op tegen Kanker van start.  850 ploegen verzamelden elk 5000 euro om te mogen deelnemen . Iedere dag vertrekken 7 pelotons vanuit Mechelen ,voor een tocht van 250 km. naar één van de middagsteden Bornem ,Bocholt ,Ingelmunster en Ninove .Na het middagmaal vetrekken de pelotons terug langs een ander parcours richting Mechelen .

Donderdag is dus de middagstad Bornem waar alle fietsers feestelijk zullen worden onthaald met een door een deurwaarder gekeurde langste erehaag die het publiek gaat vormen .Vanaf 11 uur is domein Breven in Bornem dan ook de place to be voor veel muziek eten en plezier voor jong en oud .

Vanaf exact 12 uur rijden 3 pelotons vanuit Steendorp (Hospitaalstraat ) richting Scheldebrug naar Bornem . Vanaf 13u49 tot 14u14 rijden dan de andere 4 pelotons over de Scheldebrug in de andere richting richting Steendorp en Haasdonk .

Al die pelotons verdienen veel waardering omdat zij samen het ongelooflijke bedrag van 425000 euro hebben verzameld voor kankerbestrijding .

Bekijk hier nog eens het filmpje van vorig jaar …

Schoolkinderen beschoten met loodjesgeweer, jongetje gewond

TEMSE – Een vijftal kinderen van de vrije lagere school Hollebeek zijn door enkele onbekende twintigers beschoten. De daders hingen tijdens de speeltijd rond aan de kledingcontainers naast de school. Toen de kinderen daar een opmerking over maakten, losten ze enkele schoten met een loodjespistool.
De Hollebeelschool heeft een kleuter – en een lagere afdeling

“Een van de loodjes kwam terecht in de bil van een negenjarige jongen”, bevestigt de lokale politie van Temse-Kruibeke. “Op de plaats van de feiten werd ook een loden bolletje gevonden. Het onderzoek naar de daders loopt nog.”

De jongen hield aan de inslag van het loodje enkele schaafwonden over. Hij kon na verzorging gewoon verder de lessen volgen.

De directie van de school was onder de indruk en vroeg de dienst slachtofferhulp van de politie ter plaatse.

Wilden ze kleren stelen?

De komende dagen wordt er extra toezicht gehouden op de schoolsite. Mogelijk waren de schutters van plan om kledij te stelen uit de containers en voelden ze zich betrapt door de kinderen.

Bron: HN-GVA/Bert Foubert