Verschillende personen betrapt op rijden onder invloed tijdens extra verkeerscontrole

Intrekking rijbewijzen

Tijdens de nacht van zaterdag op zondag werden er extra verkeerscontroles gehouden op verschillende plaatsen.

In de Kattestraat in Kruibeke werd een 19 jarige vrouw uit Kruibeke betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. De vrouw had 1,72 promille alcohol in haar bloed. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

In de Hoogkamerstraat werd een 23 jarige man uit St. Gillis betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Hij legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Op de Krijgsbaan in Temse werd het rijbewijs van een 28 jarige man uit Temse eveneens onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Hij legde een positieve speekseltest af.

In de Kasteelstraat diende een 44 jarige man uit Kruibeke zijn rijbewijs af te geven voor 6 uren. De man legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat hij 0,96 promille alcohol in zijn bloed had.

In de Hoogkamerstraat in Temse werd een voertuig onderschept. Een patrouille had al allerlei overtredingen vastgesteld van de bestuurder. De bestuurder was een 17 jarige man uit Temse. Hij had een voorlopig rijbewijs en mocht uiteraard na 22 uur niet meer op de weg.

Openbare dronkenschap

Er werden zaterdagnacht twee dronken personen opgesloten in de cel ter ontnuchtering. Een 30-jarige man ut Beveren werd aangetroffen in de Hondenstraat in Kruibeke. De andere persoon was een 29-jarige man uit Bredene die werd aangetroffen in de Pastorijstraat in Temse.

Verkeersongeval met intoxicatie

Op de B.A. Heymanstraat reed een 26 jarige vrouw uit Temse tegen een geparkeerde auto. De Vrouw had iets teveel alcohol gedronken. Haar rijbewijs werd ingehouden voor 3 uren. Zijzelf werd lichtgewond door de aanrijding.

Fietsster gewond na aanrijding

Een 57-jarige man uit Temse werd aangereden door een voertuig op de Krijgsbaan aan de oprit Sint- Niklaas. De autobestuurder, een 24-jarige man uit Temse, had bij hat afdraaien de fietser niet opgemerkt. De fietser werd overgebracht naar het ziekenhuis.

POLITIE. Bestuurders blazen positief door alcohol

TEMSE/KRUIBEKE – Tijdens het weekend werden verschillende bestuurders betrapt op rijden onder invloed van alcohol.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd in de Schoolstraat in Temse een alcoholcontrole uitgevoerd. Een bestuurder blies Alarm. Uit de ademanalyse bleek dat de bestuurder 1,03 promille alcohol in haar bloed had. Het rijbewijs van de vrouw uit Temse werd ingehouden voor 6 uren.

Zondagavond werd de politie gecontacteerd omwille van een bestuurder die dronken aan het rijden was in Kruibeke. De politie kon het voertuig lokaliseren. De bestuurder reageerde niet op de bevelen van de politie om zijn voertuig aan de kant te zetten. Uiteindelijk zette hij zijn voertuig toch aan de kant. Hij stelde zich weerspannig op.

Uit de ademanalyse bleek dat hij 2,71 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Daarnaast besliste het parket om zijn voertuig gerechtelijk te laten takelen. De man bleef zich weerspannig opstellen en werd uiteindelijk ter ontnuchtering opgesloten.

Heel wat bestuurders geflitst in Zone 30

Alcohol in het verkeer

Tijdens het weekend werden verschillende bestuurders betrapt op rijden onder invloed van alcohol.

Zaterdag- en zondagnacht werden er op verschillende plaatsen verkeerscontroles uitgevoerd. In de Kasteelstraat in Temse legde 21-jarige bestuurder een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat hij 1,15 promille alcohol in zijn bloed had. Het rijbewijs van de jongeman uit Kruibeke werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Aan de Pontweg in Elversele werd een jonge vrouw uit Stekene gecontroleerd. Ze blies alarm. Uit de ademanalyse bleek dat ze 0,60 promille alcohol in haar bloed had. Ze moest een boete van 187 euro betalen. Daarnaast werd haar rijbewijs voor 3u ingehouden.

Tenslotte kreeg de politie in de nacht van zondag op maandag een melding van een dronken bestuurder in Kruibeke. Bij nazicht bleek de bestuurder zich in de Molenstraat in Kruibeke te bevinden. De bestuurder, een 56-jarige vrouw, legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat ze 1,77 promille alcohol in haar bloed had. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Snelheidscontroles

Er werd afgelopen weekend opnieuw op snelheid gecontroleerd. In totaal werden 1.082 voertuigen gecontroleerd, ook in de zone 30. Hiervan werd 17 procent geflitst.

Er werd onder andere in het centrum van Temse gecontroleerd. In de Stationsstraat werden 64 van de 89 voertuigen geflitst. Hoogst gemeten snelheid was 66 km/u.

In de Nijverheidstraat werden 33 van de 55 voertuigen geflitst. Hoogst gemeten snelheid was 53 km/u.

In de Scheldestraat in Temse werden 5 van de 33 voertuigen flitst. De hoogst gemeten snelheid was daar 39 km/u.

Verder werden er ook snelheidscontroles uitgevoerd op de Nieuwe Baan in Kruibeke. Daar werden slechts 8 van de 513 voertuigen geflitst. Hoogst gemeten snelheid was 87 km/u. Tenslotte werd ook in de Doonstraat gecontroleerd. Daar werden 75 voertuigen geflitst op een totaal van 392. Één bestuurder reed er maar liefst 95 km/u.

Politie Kruibeke-Temse organiseert als eerste zone lokale recruteringscampagne

Kandidaten kunnen tijdens jobevent kennis maken met vernieuwde en verkorte selectieprocedure

TEMSE – Op 23 oktober organiseert de politiezone Kruibeke-Temse een jobevent. De zone is op zoek naar 16 extra inspecteurs. Die wil men vooral in eigen streek vinden. Door een nieuwe procedure, die verkort wordt tot 18 weken, krijgen de lokale politiezones meer inspraak in de selectie.

“Door het tekort aan inspecteurs kunnen we tijdens de weekends al enige tijd geen derde interventieploeg de baan op sturen”
Korpchef Wim Pieteraerens

Sinds kort werd de selectieprocedure voor politieinspecteurs grondig vernieuwd. Lokale politiezones en Federale diensten kunnen nu zelf actief kandidaten uit eigen streek (m/v/x) rekruteren.

Vereenvoudigde selectieprocedure

“Ons korps bestaat uit 120 medewerkers, en we hebben we 16 inspecteurs te kort”, stelt korpschef Wim Pieteraerens. “Door het tekort aan inspecteurs kunnen we tijdens de weekends al jaren geen derde interventieploeg de baan opsturen. Ook voor de organisatie van grote controleacties is er een grote impact. Het gaat zelfs zover dat we wijkagenten en medewerkers van het onthaal moeten inzetten. Onze grootste bekommernis vandaag is het gevuld krijgen van de combi’s. Aan extra toezicht of acties komen we amper nog toe.”

“We merken trouwens in alle politiezones dat men met een tekort aan inspecteurs kampt. Dit is te wijten aan een te stroef en zeg maar falend selectieproces van de Federale politie. Dit heeft men voor een stuk ingezien en daarom nu de selectieprocedure vereenvoudigd en verkort.”

(C) politie Kruibeke-Temse

Drie selectiemomenten

Volgens de korpschef heeft de zone Kruibeke-Temse geen nadeel tegenover grotere zones.

“Er is weinig uitstroom dus dat toont toch aan dat mensen hier tevreden zijn. Uiteraard vangen de verschillende korpsen elkaars vliegen wel een beetje af in de regio maar we zijn ervan overtuigd dat er voldoende interesse is voor een job bij de politie. Het grootste struikelblok was de lange wachttijd en dat is nu verholpen.”

“Tot vandaag was de looptijd van de procedure die men moest doorlopen ongeveer één jaar. Dan moest men al heel gemotiveerd zijn om effectief bij de politie aan de slag te gaan. In de verkorte procedure zijn er nu nog slechts drie selectiemomenten en is de totale duurtijd slecht 18 weken.”, klinkt het.

Deze procedure bestaat uit een cognitieve vaardigheidsproef, een persoonlijkheidsproef en een fysiek-medische geschiktheidsproef. Daarnaast vindt er ook een moraliteitsonderzoek plaats.

Modernste middelen

Via de jobwebsite van de politie, Jobpol.be, zullen lokale politiezones en federale diensten hun vacatures publiceren. De kandidaat meldt zich aan via Jobpol.be en dient eerst de zogenaamde ‘generieke selectieprocedure’ te doorlopen.

“In de vernieuwde selectie wordt een grote verantwoordelijkheid gegeven aan de korpschef van de zone”, stelt Pieteraerens. “Daardoor kunnen we zelf gaan adverteren, een soort marketingstrategie voeren die zeer lokaal gericht is.”

“Om potentiële kandidaten kennis te laten maken met de zone, organiseren we daarom op 23 oktober ons eerste jobevent. Tijdens dit event zal er toelichting gegeven worden bij de vernieuwde selectieprocedure en kan er daarvoor ter plaatse ingeschreven worden.”

“Daarnaast zullen er verschillende demo’s plaats vinden van geweldsbeheersing tot de lokale computer crime unit. Men zal ook kunnen kennis maken met de verschillende afdelingen binnen ons korps zoals interventie, wijkwerking, onthaal enzovoort. Men zal ook kunnen kennis maken met het materiaal waar we mee werken. Daar zijn we fier dat we in de modernste middelen investeren.”

Lokale verankering

“Tijdens het event is er ook tijd voor een speeddate met toekomstige collega’s. Daarbij gaan we de kandidaten ook trainen om te slagen in de cognitieve proeven. Vroeger organiseerde de Federale politie deze trainingsevents die we nu lokaal doen. Kortom, potentiële kandidaten kunnen op een interactieve manier kennis maken met het politiewerk.”

De reclamecampagne om op zoek te gaan naar extra manschappen is ook sterk lokaal gericht.

“Zowel via de media als het internet willen we zoveel mogelijk lokale mensen bereiken”, vertelt de korpschef. “Want de lokale verankering van de lokale politie is ontzettend belangrijk in onze werking.”

” We kunnen trouwens de potentiële kandidaten heel wat stimulansen aanbieden. Bijvoorbeeld de mogelijkheid tot fietsleasing is slechts één drijfveer en ook een stimulatie van het woon-werkverkeer. We zijn trouwens één van de eerste politiezones die dit aanbieden aan het personeel.”

Eens de kandidaat geslaagd is voor de selectieprocedure, komt hij/zij terecht in een algemene wervingsreserve en kan dan solliciteren bij een politiedienst naar keuze. Het laatste selectiegesprek, de selectiecommissie wordt afgeschaft.

“In de plaats hiervan zal er een sollicitatiegesprek doorgaan in de lokale politiezone of federale dienst naar keuze”, klinkt het. “Van zodra de kandidaat geselecteerd is, begint men aan zijn opleiding en houdt men contact met zijn zone. De zone staat in voor de organisatie van het werkplekleren en de probatiestage. Onmiddellijk na de basisopleiding wordt de kandidaat benoemd en start zijn carrière bij de politie.”

Inschrijven voor het jobevent kan via mail: pz.kruibeketemse.personeel@police.belgium.eu

vlnr.:Commissaris Katty De Bruyn, communicatieverantwoordelijke Ellen Waltens, politiesecretaris Veerle Van Raemdonck en korpschef Wim Pieteraerens lanceren een nieuwe campagne om de vele vacatures bij het korps in te vullen.

Vijf rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken tijdens extra verkeerscontrole

Twee voertuigen in beslag genomen van bestuurders met rijverbod

TEMSE/KRUIBEKE – In de politiezone Kruibeke-Temse werden zaterdag 11 september van 18 tot 1.30 uur extra verkeerscontroles uitgevoerd. Er werden vijf rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken en één ingehouden.

In de Hoogkamerstraat in Temse werd een 50-jarige man uit Hamme betrapt op het rijden spijts verval. Hij legde ook nog een positieve ademtest af, uit de ademanalyse bleek de man 1,17 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn voertuig werd inbeslaggenomen.

Eveneens in de Hoogkamerstraat werd nog een bestuurder betrapt op het rijden spijts verval. De 43-jarige man uit Temse heeft een levenslang rijverbod lopen. Hij legde ook een positieve ademtest af. Het voertuig was niet gekeurd en niet verzekerd. Het voertuig werd inbeslaggenomen.

Nog in de Hoogkamerstraat werd een 26-jarige man uit Temse betrapt op het rijden onder invloed van drugs. De jongeman legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Hij eveneens een kleine hoeveelheid drugs bij. Hiervoor kreeg hij een OMS van 100 euro. De drugs werden inbeslaggenomen.

In de Rupelmondestraat in Kruibeke werden twee voertuigen onderschept. Beide bestuurders reden onder invloed van alcohol. Een 22-jarige man uit Kruibeke legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 2,12 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De andere bestuurder, een 55 jarige man uit Kruibeke, had 1,50 promille alcohol in zijn bloed. Ook zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen.

In de Bazelstraat in Kruibeke werd het rijbewijs van een 43 jarige vrouw uit Kruibeke ingehouden voor zes uren. Uit de ademanalyse bleek dat dat vrouw 1,01 promille alcohol in haar bloed had.

Ook werden er nog drie onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, 2 pv’s van waarschuwing en 1 pv inzake het rijbewijs.

De andere 46 bestuurders legden een negatieve ademtest af.

POLITIE. Aanrijding met intrekking rijbewijs

TEMSE – Op Huis Ten Halve in Tielrode, reed een 38 jarige vrouw uit Temse, met haar voertuig tegen het voertuig van een 29 jarige man uit Hamme. De vrouw had de vlucht genomen.

Haar nummerplaat werd genoteerd, een patrouille trof de vrouw aan haar woning aan. Zij legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de vrouw 2,41 promille alcohol in haar bloed had. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Twee gewonden en 15 pv’s na botsing op E17

TEMSE – Bij een ongeval op de E17 in Temse zijn maandagvoormiddag twee gewonden gevallen. Een bestuurder van een bestelwagen was achteraan ingereden op een Nederlandse vrachtwagen.

Door de klap botste de bestelwagen ook nog tegen de middenberm. De brandweer moest de passagier de bevrijden. Hij werd samen met de bestuurder naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.

Door het ongeval ontstond er al snel een lang file. Vijftien bestuurders die de pechstrook gebruikten om de file voorbij te steken, kregen allemaal een proces-verbaal aangesmeerd. (Bron: HN/Bert Foubert)

(foto: HN/Bert Foubert)

POLITIE. Bromfietser onder invloed

Zaterdagnacht 22 augustus werd bij een politiecontrole op de Velle een bestuurder van een bromfiets gecontroleerd. De 41-jarige man uit Antwerpen trok de aandacht van de ploeg doordat hij even voor de plaats van de controle van zijn bromfiets afstapte en te voet verder ging.

Bij de controle bleek dat hij geïntoxiceerd was. Zijn rijbewijs werd bijgevolg voor drie uren ingehouden. Daarnaast kon hij ook geen geldig verzekeringsdocument voorleggen. Er werd dus ook een wielklem geplaatst op zijn bromfiets.

POLITIE. Vijf illegalen aangetroffen, dronken bestuurder onderschept en verkeersongeval met gewonden

Vijf illegalen aangetroffen in vrachtwagen

In de nacht van maandag op dinsdag werden vijf illegalen aangetroffen in de laadruimte van een vrachtwagen. De chauffeur was vanuit Frankrijk naar België gereden om te lossen in de Kapelanielaan in Temse. Hij werd er door een voorbijganger op attent gemaakt dat er geklop te horen was vanuit de laadruimte.

Hierop heeft de chauffeur de politie verwittigd. Bij nazicht van de vrachtwagen werden 5 mannen aangetroffen. Ze waren afkomstig uit Ethiopië en hadden geen papieren op zak. Dienst Vreemdelingen werd in kennis gesteld. Na onderzoek werd er beslist dat de mannen mochten beschikken.

Dronken bestuurder onderschept

In de nacht van dinsdag op woensdag merkte de patrouille een zwalpend voertuig op. Ter hoogte van de Pieter Dierickxlaan werd het voertuig onderschept.

Tijdens de controle bleek dat de 58-jarige bestuurder uit Temse onder invloed van alcohol was. Uit de ademanalyse bleek dat hij 2,02 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd dan ook onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Tijdens de controle stelde de man zich agressief op ten opzichte. Hij werd uiteindelijk ter ontnuchtering opgesloten. Hij zal zich op een later tijdstip moeten verantwoorden voor de rechter.

Verkeersongeval met gewonden in Temse

In de Kapelstraat in Temse gebeurde een verkeersongeval met gewonden. Één van de bestuurders werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.

Vier procent te snel bij flitscontroles

TEMSE – De voorbije dagen voerde de politiezone Kruibeke-Temse snelheidscontroles uit op verschillende locaties. Er werden in totaal 1.448 voertuigen gecontroleerd. Daarvan reden er 53 (of 4 procent) te snel.

In Temse werd gecontroleerd op volgende locaties:

Haasdonkse Steenweg: 10 van de 461 voertuigen werden geflitst.
Negenoogstraat: 4 van de 169 voertuigen werden geflitst.
Kapelstraat: 26 van de 592 voertuigen werden geflitst.
Houtbriel: 12 van de 88 voertuigen werden geflitst.

In Kruibeke werd gecontroleerd in de Temsestraat. Één voertuig werd geflitst. Er werden in totaal 138 voertuigen gecontroleerd.

Chauffeur onder invloed van drugs botst tegen politiecombi

Intrekking rijbewijs

Maandagnacht 20 juli wou een patrouille een auto doen stoppen voor een controle. De bestuurder stopte niet en reed verder.

Het voertuig werd achtervolgd en kon worden onderschept in de Prinsenlaan in Temse. De bestuurder, een 27 jarige man uit Temse legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 2,09 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De man kon ook geen geldig verzekeringsbewijs vertonen, er werd een klem op het voertuig gezet.

Intrekking rijbewijs na botsing tegen politiecombi

Dinsdagmorgen werd in de Schoolstraat een politiecombi aangereden.

De bestuurder van de tegenpartij, een dertigjarige man uit Temse, legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. In het voertuig werd nog een verboden wapen aangetroffen, dit werd inbeslaggenomen. Er werd niemand gewond. De schade was beperkt.

Drie bestuurders betrapt op rijden onder invloed

TEMSE/KRUIBEKE – Afgelopen weekend werden drie bestuurders betrapt op rijden onder invloed van alcohol.

In de nacht van vrijdag op zaterdag trok een bestuurder de aandacht tijdens een patrouille op de Steenweg Hulst-Lessen in Temse. Uit de ademanalyse bleek dat de 40-jarige man uit Stekene 2,28 promille alcohol in zijn bloed had.

Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Zaterdagavond merkte een patrouille een voertuig op dat aan het zwalpen was over de weg. Het voertuig werd onderschept in de Langestraat in Kruibeke. De bestuurder, een 56-jarige man uit Antwerpen, gaf toe dat hij gedronken had.

Hij bleek 1,88 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Even later merkte de ploeg op dat de bestuurder opnieuw achter het stuur gekropen was.

Het voertuig werd hierop opnieuw onderschept. Het parket besliste om de wagen in beslag te nemen.

In de nacht van zaterdag op zondag werd een chauffeur met zijn voertuig onderschept in de Camille Vennenslaan in Temse. Hij was duidelijk onder invloed van alcohol. Uit de ademanalyse bleek dat de 23-jarige man uit Temse 1,70 promille alcohol in zijn bloed had.

Ook zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Gratis fietslabeling op de Zaat

TEMSE – Vandaag zaterdag men gratis de fiets laten labelen aan de achterzijde van het politiecommissariaat in Temse, aan de Nagelheetmakerslaan.

Door dat label met je rijksregister op de fiets kan je rijwiel bij verlies of diefstal sneller worden opgespoord. De politiezone beschikt over een toestel waardoor een fiets labelen slechts één minuut duurt.

Het is niet nodig om op voorhand in te schrijven. De politie raadt wel aan om gespreid te komen tussen 10 en 17 uur. Breng zeker je identiteitskaart mee. Mondmaskerdracht is verplicht.