24000 euro aan achterstallige belasting geïnd tijdens politieactie

TEMSE – Vrijdag 14 januari hield de politiezone op de N41 een actie in samenwerking met de Vlaamse Belastingsdienst.

Er werd om 24.000 euro achterstallige autobelastingen geïnd. Zeven bestuurders werden betrapt op het onwettig rijden met een Z plaat.

Eén bestuurder kreeg een PV wegens het rondrijden met een niet gekeurd voertuig.

Een 28 jarige man uit Merchtem werd betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Hij legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

POLITIE. Aanrijding met vlucht, intrekking rijbewijs en snelheidscontroles

Aanrijding met vlucht

Dinsdagmorgen 5 januari was er een aanrijding met vlucht in de Gasthuisstraat in Temse. Een 18-jarige vrouw werd aangereden door een voertuig tijdens het oversteken van de straat. De bestuurder heeft de vlucht genomen. De voetgangster werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Het onderzoek naar de dader is lopende.

Intrekking rijbewijs

Het rijbewijs van een 27-jarige man uit Temse werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De man werd gecontroleerd in de Spoorweglaan. Hij legde een positieve speekseltest af. Hij had ook een kleine hoeveelheid drugs bij. Dit werd inbeslaggenomen.

Snelheidscontroles

POLITIE. intoxicaties en intrekking rijbewijzen

TEMSE – De voorbije dagen liepen heel wat bestuurders tegen de lamp. Een aantal legden een positieve ademtest af. In Elversele veroorzaakte een vrouw een ongeval. Bij een ademtest bleek ze 2.81 promille alcohol in het bloed te hebben.

In de Veldstraat in Temse reed een 32-jarige man uit Antwerpen, tegen een geparkeerde auto. De man legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 1,52 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Tijdens een alcoholcontrole in de Hoogkamerstraat In Temse werden twee bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. Een 31-jarige man uit Servië had 1,10 promille alcohol in zijn bloed. Hij diende onmiddellijk 578 euro te betalen. Hij diende ook zijn rijbewijs af te geven voor zes uren.

De andere bestuurder was een 28 jarige man uit Sint Niklaas, legde eveneens een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat hij 0,87 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd ingehouden voor zes uren.

Op Temse-Velle werd een 24-jarige man uit Kruibeke betrapt op het rijden onder invloed van alcohol en drugs. Uit de ademanalyse bleek dat hij 0.80 promille alcohol in zijn bloed had. De man legde ook een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

In de Molenstraat in Kruibeke werd een voertuig onderschept dat door een patrouille werd achtervolgd wegens onverantwoord rijgedrag. De 37-jarige man uit Kruibeke weigerde om een ademtest en speekselanalyse uit te voeren. De man kreeg onmiddellijk 15 dagen rijverbod. Zijn voertuig werd getakeld en inbeslaggenomen.

Op de Steenweg Hulst-Lessen in Elversele was er een kop-staart aanrijding. De 33-jarige vrouw uit Temse, die het ongeval veroorzaakte, legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de vrouw 2,81 promille alcohol in haar bloed had. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Politie. Levenslang rijverbod, diefstal, intoxicaties, verkeersongeval en snelheidscontroles

Levenslang rijverbod – Intoxicaties

Tijdens een statische controle in de Schoolstraat in Temse werd een 32-jarige man uit Bornem betrapt op het rijden spijts verval. De man heeft levenslang rijverbod. Hij legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 1,20 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn voertuig werd inbeslaggenomen. Bij controle bleek dat zijn passagier, een 29 jarige man uit Temse, stond geseind. Hij werd meegenomen voor verhoor.

In de Kasteelstraat in Temse werd een 52-jarige vrouw uit Temse betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. Haar rijbewijs werd ingehouden voor zes uren.

Diefstal uit Auto

In de Eikenlaan in Steendorp werd er ingebroken in een voertuig. De achterruit werd ingeslagen en er werd een zonnebril gestolen.

Verkeersongevallen met intoxicatie

In de Hoogstraat in Kruibeke reed een 26-jarige man uit Kruibeke tegen een geparkeerde auto aan. Hij legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 0.92 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd voor 6 uren ingehouden. Beide voertuigen dienden te worden getakeld.

Verkeersongeval met intrekking rijbewijs

Op de N 16 in Temse was er een aanrijding tussen drie voertuigen. Er werd niemand gewond. Eén van de bestuurders, een 25-jarige man uit Temse, legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 2,30 promille alcohol in zijn bloed had.

Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Betrokkene zijn voertuig werd inbeslaggenomen, hij kon geen verzekeringsbewijs vertonen. Het voertuig bleek ook niet gekeurd te zijn.

Snelheidscontroles

Er werden snelheidscontroles gehouden op de volgende plaatsen:

Diverse overtredingen vastgesteld bij controles tijdens Verkeersveilige Nacht

TEMSE – De politiezone Kruibeke-Temse nam dit weekend deel aan de verkeersveilige nacht. Er werden zondagnacht controles uitgevoerd op de Nieuwe Baan in Kruibeke en in de Kasteelstraat, Markt en N41 in Temse. Ook de BOB-eindejaarscampagne loopt volop in Kruibeke en Temse.

In totaal werden er 80 ademtesten afgenomen van bestuurders, twee bestuurders bliezen positief. Eén bestuurder kreeg een onmiddellijke inning voor niet dragen van de veiligheidsgordel. Twee bestuurders kregen een proces verbaal omdat men hun rijbewijs niet konden tonen. Er werden ook drie waarschuwingen uitgeschreven voor kleine technische defecten.

Positieve ademtest

De BOB campagne is volop aan de gang, de politiezone doet dagelijks op verschillende uren en plaatsen extra alcohol- en drugscontroles. Op Temse-Velle werd een 25-jarige man uit Kruibeke betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. Op de Krijgsbaan legde een 55 jarige man uit Temse eveneens een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat hij 0,90 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd ingehouden voor zes uren.

In de Kapelanielaan in Temse werden twee inzittende gecontroleerd. Eén ervan, een 24-jarige man uit Sint-Niklaas, had drugs op zak. De drugs werden in beslaggenomen en de man kreeg een boete.

POLITIE. Intoxicaties en woninginbraak

Intoxicaties

Tijdens een controle op Temse-Velle werd het rijbewijs van een 29-jarige man uit Temse, onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De man legde een positieve ademtest af, uit de ademanalyse bleek dat hij 1,72 promille alcohol in zijn bloed had.

Op de Krijgsbaan in Temse werd een 37-jarige vrouw uit Temse eveneens betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. Zij diende zes uren haar rijbewijs in te leveren.

Woninginbraak

In de Eduard de Sutterlaan in Temse werd ingebroken in een woning. Het achterraam werd geforceerd. Er werden enkele kasten doorzocht. Het juiste nadeel kon nog niet worden achterhaald.

Politiezone krijgt sinds 2019 al een miljoen meer middelen

TEMSE/KRUIBEKE – De dotatie die Temse in 2022 aan de politiezone moet betalen, bedraagt bijna 4 miljoen euro. De loonkosten wegen fel door.

3.954.770 euro. Dat is het exacte bedrag van de politiedotatie die de gemeenteraad van Temse maandag heeft goedgekeurd. Een fors bedrag, vindt Annemie Muyshondt van Vlaams Belang. “Als we vergelijken met 2019 zitten we al aan een miljoen meer”, zegt ze. In 2019 bedroeg de dotatie 2,9 miljoen euro.

Volgens burgemeester Luc De Ryck (CD&V) wegen de loonkosten het meeste door. “De begroting is goed voor 10 miljoen euro, daarvan gaat 8,4 miljoen naar de loonkosten. Die nemen toe en dat is grotendeels verklaarbaar door de indexaanpassing. Ook de werkingskosten zijn voor een stukje omhooggetrokken.” Verder zijn er ook investeringen in ICT en in de politiegebouwen. De in aanbouw zijnde nieuwbouw in Temse wordt wel grotendeels door de gemeente zelf betaalt.

Vacatures

Raf Cathoor (Groen) vroeg zich af of de loonkosten nog zullen stijgen, aangezien de politie openstaande vacatures heeft. “Die bedragen worden nu al gereserveerd omdat wij hopen dat wij die ontbrekende mensen zullen vinden”, aldus de burgemeester.

De politieraad beslist op 15 december over de begroting. Het kleinere Kruibeke, de andere gemeente in de politiezone, betaalt ruim 1,9 miljoen euro.
Bron: HN/Tom Nuytemans)

Onder meer door investeringen in de politiegebouwen (op de foto dat van Temse) is de dotatie gestegen. — (©Google Maps)

Café meteen gesloten tijdens politieactie

TEMSE/KRUIBEKE – Vrijdagavond 26 november hield de politiezone Kruibeke Temse een gecoördineerde actie met verschillende controlediensten, ondermeer douane, sociale inspectie en de Federale politie. Dit in cafés in Temse en Kruibeke. In de August Wautersstraat in Temse werd een café onmiddellijk gesloten.

De controles werden gehouden in zes herbergen in Temse en Kruibeke. In alle herbergen werden er controles gehouden op drugs, Covid regels en sociale regels inzake arbeid.

In alle herbergen werden er verschillende inbreuken vastgesteld. Eén herberg in de August Wauterstraat diende onmiddellijk te worden gesloten.

De volgende overtredingen werden vastgesteld :

5 overtredingen inzake geen CO2 meter

5 inzake ventilatie

In 1 herberg zaten personen binnen zonder Covid-attest

Deeltijdse contracten niet in orde

In 5 herbergen werden er drugs aangetroffen, (cocaïne, cannabis en hasj)

1 persoon werd gerechtelijk gearresteerd met een hoeveelheid cocaïne en geld op zak

1 uitbater werd aangehouden omdat deze niet meewerkte en agressief gedrag vertoonde

1 overtreding inzake rookverbod

Commissaris Katty De Bruyn benadrukt dat er geen cafés geviseerd werden bij deze controle.

“Het was een gecoördineerde actie die al een hele tijd op voorhand was voorbereid”, legt ze uit in Het Laatste Nieuws. “We hebben geen eigen drugshonden dus dat moet allemaal gepland worden. Het is dus puur toeval dat deze controle plaatsvond op de laatste dag voor het vervroegde sluitingsuur.”

“De actie was bovendien niet louter gericht op drugs maar ook op zwartwerk en andere zaken. In Temse zijn er ook verschillende zaken gecontroleerd en is er trouwens ook één café onmiddellijk gesloten omwille van een reeks overtredingen.”

Ook in de August Wautersstraat Temse werden enkel cafés gecontroleerd en één café meteen gesloten
(foto: Facebook)

Afgelopen weekend bijna honderd bestuurders op de bon geslingerd tijdens verkeers – en overlastcontroles

TEMSE – Afgelopen zaterdagnacht werden extra verkeers- en overlast controles gehouden in de politiezone.

Er werden vier bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. Twee hiervan dienden 3 uren hun rijbewijs af te geven. De andere twee 6 uren.

Eén overtreder uit het buitenland diende onmiddellijk 1260 euro te betalen.

Op het Heilig hartplein in Temse werden twee personen betrapt met flessen lachgas in hun auto. Zij kregen een boete en de flessen werden in beslaggenomen.

Er werden drie Pv’s opgesteld inzake rondrijden met een niet gekeurd voertuig. Eén Pv wegens het rijden met een voorlopig rijbewijs na 22 uur. Twee bestuurders kregen een onmiddellijke inning voor het rijden zonder veiligheidsgordel. In het centrum werden 15 overtredingen vastgesteld voor het roekeloos parkeren.

Tijdens controles op de overlastplaatsen werden twee personen betrapt in het bezit van een kleine hoeveelheid drugs. Beiden kregen een OMS en de drugs werden in beslaggenomen.

Er werden ook snelheidscontroles gehouden in het centrum van Temse, dit tussen 23.00 uur en 2 uur. In de Kasteelstraat, Gasthuisstraat en Pastoor Boelstraat.

Er werden 162 voertuigen gecontroleerd, hiervan werden er 66 geflitst.

POLITIE. Intrekking rijbewijs, Fietser lichtgewond

Intrekking rijbewijs.

Tijdens een gecoördineerde actie met Vlabel op de N41 in Elversele werd het rijbewijs van een 38-jarige man uit Dendermonde onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Hij legde een positieve ademtest af. Tevens werden twee inbreuken vastgesteld inzake voorlopig rijbewijs. Eén voertuig werd inbeslaggenomen omdat dit niet verzekerd was.

Eén bestuurder reed met een niet gekeurd voertuig rond. De Vlaamse belastingsdienst heeft 9000 euro aan achterstallige verkeersbelastingen kunnen innen.

Fietser lichtgewond

Woensdagmorgen 10 november was er een aanrijding tussen een fietser en auto op het kruispunt St. Jorisstraat/Parklaan. De fietser, een 56-jarige vrouw uit Temse werd door de aanrijding lichtgewond.

Job-event van de politiezone Kruibeke-Temse was een groot succes

TEMSE – Zaterdag was er heel wat interesse voor de jobdag bij de lokale politie. “Er waren meer dan 130 geïnteresseerde kandidaten die zich inschreven voor ons jobevent en een job als inspecteur wel zagen zitten”, stelt korpschef Wim Pieteraerens.

Zij maakten in vier sessies van zowat 30 kandidaten per sessie kennis met het werk voor en achter de schermen in het hoofdkantoor aan de site De Zaat. Na een uitgebreide rondleiding kon men kennismaken met het wapentuig van de politie, en was er als afsluiter een demonstratie met politiehonden. Daarbij kwamen enkele kandidaten ook oog in oog kwamen te staan met de politiehonden. Na afloop kon men zich inschrijven voor een toelatingsproef.

Enkele kandidaten kwamen oog in oog te staan met de politiehonden

“Vroeger moest men soms tot anderhalf jaar wachten en haakten veel geïnteresseerden af maar nu is dat verkort tot ongeveer 18 weken. We hopen dan ook dat er heel wat mensen die zich vandaag inschreven ook de opleiding gaan volgen en bij ons aan de slag gaan”, aldus Pieteraerens.

Na afloop schreven zich alvast 21 kandidaten in voor een toelatingsproef.

Meer foto’s, klik hier

Heel wat belangstelling voor de jobdag bij de politiezone

Verschillende personen betrapt op rijden onder invloed tijdens extra verkeerscontrole

Intrekking rijbewijzen

Tijdens de nacht van zaterdag op zondag werden er extra verkeerscontroles gehouden op verschillende plaatsen.

In de Kattestraat in Kruibeke werd een 19 jarige vrouw uit Kruibeke betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. De vrouw had 1,72 promille alcohol in haar bloed. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

In de Hoogkamerstraat werd een 23 jarige man uit St. Gillis betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Hij legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Op de Krijgsbaan in Temse werd het rijbewijs van een 28 jarige man uit Temse eveneens onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Hij legde een positieve speekseltest af.

In de Kasteelstraat diende een 44 jarige man uit Kruibeke zijn rijbewijs af te geven voor 6 uren. De man legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat hij 0,96 promille alcohol in zijn bloed had.

In de Hoogkamerstraat in Temse werd een voertuig onderschept. Een patrouille had al allerlei overtredingen vastgesteld van de bestuurder. De bestuurder was een 17 jarige man uit Temse. Hij had een voorlopig rijbewijs en mocht uiteraard na 22 uur niet meer op de weg.

Openbare dronkenschap

Er werden zaterdagnacht twee dronken personen opgesloten in de cel ter ontnuchtering. Een 30-jarige man ut Beveren werd aangetroffen in de Hondenstraat in Kruibeke. De andere persoon was een 29-jarige man uit Bredene die werd aangetroffen in de Pastorijstraat in Temse.

Verkeersongeval met intoxicatie

Op de B.A. Heymanstraat reed een 26 jarige vrouw uit Temse tegen een geparkeerde auto. De Vrouw had iets teveel alcohol gedronken. Haar rijbewijs werd ingehouden voor 3 uren. Zijzelf werd lichtgewond door de aanrijding.

Fietsster gewond na aanrijding

Een 57-jarige man uit Temse werd aangereden door een voertuig op de Krijgsbaan aan de oprit Sint- Niklaas. De autobestuurder, een 24-jarige man uit Temse, had bij hat afdraaien de fietser niet opgemerkt. De fietser werd overgebracht naar het ziekenhuis.

POLITIE. Bestuurders blazen positief door alcohol

TEMSE/KRUIBEKE – Tijdens het weekend werden verschillende bestuurders betrapt op rijden onder invloed van alcohol.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd in de Schoolstraat in Temse een alcoholcontrole uitgevoerd. Een bestuurder blies Alarm. Uit de ademanalyse bleek dat de bestuurder 1,03 promille alcohol in haar bloed had. Het rijbewijs van de vrouw uit Temse werd ingehouden voor 6 uren.

Zondagavond werd de politie gecontacteerd omwille van een bestuurder die dronken aan het rijden was in Kruibeke. De politie kon het voertuig lokaliseren. De bestuurder reageerde niet op de bevelen van de politie om zijn voertuig aan de kant te zetten. Uiteindelijk zette hij zijn voertuig toch aan de kant. Hij stelde zich weerspannig op.

Uit de ademanalyse bleek dat hij 2,71 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Daarnaast besliste het parket om zijn voertuig gerechtelijk te laten takelen. De man bleef zich weerspannig opstellen en werd uiteindelijk ter ontnuchtering opgesloten.

Heel wat bestuurders geflitst in Zone 30

Alcohol in het verkeer

Tijdens het weekend werden verschillende bestuurders betrapt op rijden onder invloed van alcohol.

Zaterdag- en zondagnacht werden er op verschillende plaatsen verkeerscontroles uitgevoerd. In de Kasteelstraat in Temse legde 21-jarige bestuurder een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat hij 1,15 promille alcohol in zijn bloed had. Het rijbewijs van de jongeman uit Kruibeke werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Aan de Pontweg in Elversele werd een jonge vrouw uit Stekene gecontroleerd. Ze blies alarm. Uit de ademanalyse bleek dat ze 0,60 promille alcohol in haar bloed had. Ze moest een boete van 187 euro betalen. Daarnaast werd haar rijbewijs voor 3u ingehouden.

Tenslotte kreeg de politie in de nacht van zondag op maandag een melding van een dronken bestuurder in Kruibeke. Bij nazicht bleek de bestuurder zich in de Molenstraat in Kruibeke te bevinden. De bestuurder, een 56-jarige vrouw, legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat ze 1,77 promille alcohol in haar bloed had. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Snelheidscontroles

Er werd afgelopen weekend opnieuw op snelheid gecontroleerd. In totaal werden 1.082 voertuigen gecontroleerd, ook in de zone 30. Hiervan werd 17 procent geflitst.

Er werd onder andere in het centrum van Temse gecontroleerd. In de Stationsstraat werden 64 van de 89 voertuigen geflitst. Hoogst gemeten snelheid was 66 km/u.

In de Nijverheidstraat werden 33 van de 55 voertuigen geflitst. Hoogst gemeten snelheid was 53 km/u.

In de Scheldestraat in Temse werden 5 van de 33 voertuigen flitst. De hoogst gemeten snelheid was daar 39 km/u.

Verder werden er ook snelheidscontroles uitgevoerd op de Nieuwe Baan in Kruibeke. Daar werden slechts 8 van de 513 voertuigen geflitst. Hoogst gemeten snelheid was 87 km/u. Tenslotte werd ook in de Doonstraat gecontroleerd. Daar werden 75 voertuigen geflitst op een totaal van 392. Één bestuurder reed er maar liefst 95 km/u.