Paardenommegang kan zondag weer de normale route volgen met start aan de herstelde St-Elooikapel

Zondag om 9 uur voor de start van de paardenstoet wordt kapel opnieuw ingezegend

TIELRODE – Komende zondag 2 juli vindt in Tielrode voor de 291ste keer de jaarlijkse paardenommegang en – zegening van Confrerie Sint-Elooi plaats, in samenwerking met het gemeentebestuur. Over de stichtingsdatum bestaat geen zekerheid. 1732 werd aangenomen als stichtingsjaar.

Het wordt opnieuw een ommegang zoals weleer met een start aan de pas gerestaureerde Sint-Elooikapel. “De vreugde binnen de confrerie is groot”, zegt voorzitter Marcel Dubourg (68).

De paardenzegening is onafscheidelijk verbonden met de kapel van Sint-Elooi (Antwerpse Steenweg). Bij akte van 15 september 1933 werd zij door de eigenaar, A.H. Boëyé, aan de kerkfabriek geschonken.

De kapel is meer dan 150 jaar oud en het vertrekpunt van de paardenommegang in Tielrode

Het huidige houten Sint-Elooibeeld is van de hand van de Tielroodse beeldhouwer Marcel D’Hondt en geschonken door de toenmalige hoofdman van de Confrérie, Robert Kuppens. Deze laatste schonk ook het later aangebrachte retabel.

Doorn in het oog

De kapel had herhaaldelijk te lijden onder aanrijdingen en vandalisme-met-diefstal. Onder meer werd een kandelaar ontvreemd, die nadien werd vervangen door een gift van Dirk De Cock. De diefstallen uit de offerblok hielden op dankzij een nieuw en steviger exemplaar, vervaardigd door Bert Goossens.

Drie jaar geleden reed bij de aanleg van groot bouwproject van een dertigtal assistentiewoningen voor bejaarden rechtover Huize Vincent, een onoplettende vrachtwagenchauffeur tegen de Sint-Elooikapel aan de Antwerpsesteenweg in Tielrode.

De beschadigde kapel was sindsdien een doorn in het oog voor voorzitter Marcel. De confrerie hecht veel waarde aan de kapel en stelde alles in het werk om ze terug in ere te herstellen. Het ging zelfs zo ver dat de confrerie besloot de kapel over te kopen van de kerkfabriek.

Drie jaar geleden werd de kapel opnieuw aangereden

“We hebben eerst geprobeerd met de betrokkenen aan tafel te zitten om tot een oplossing te komen, maar niemand nam zijn verantwoordelijkheid”, vertelt de voorzitter. “We zijn er uiteindelijk in geslaagd om de kapel aan te kopen en ze dan ook maar op eigen kosten te restaureren. Een aantal sponsors hebben financieel een handje toegestoken waarvoor we heel dankbaar zijn.”

Dingen des levens

Op 21 april jl. werd de notariële akte van aankoop getekend en kwam de kapel in eigendom van de Confrérie. Onder impuls van hoofdman Marcel Dubourg werden plaatselijke aannemers aangesproken om de kapel in al haar glorie te herstellen.

Momenteel zijn de restauratiewerken nog aan de gang, maar Marcel verzekerde dat tegen komende zondag de kapel terug in zijn volle glorie staat te pronken.

“We zijn als confrerie gelukkig dat we dit hebben kunnen verwezenlijken. Het wordt opnieuw een rustpunt voor voorbijgangers. Mensen kunnen terug de kapel betreden en een kaarsje branden om in alle intimiteit even stil te staan bij de dingen des levens”, zegt Marcel.

De Antwerpsesteenweg onderging de laatste jaren een ware metamorfose. Dat betekende dat door wegenwerken de ommegang vorig jaar zijn route moest aanpassen. “We kunnen dit jaar weer onze normale route volgen.

Op het einde van de ommegang worden paarden en ruiters gezegend aan de St-Jozefkapel

“We verzamelen om 9 uur ’s ochtends aan de kapel die dan zal worden gezegend en ingehuldigd”, zegt de voorzitter. De ommegang start om 9.30 uur. Aan het einde van de route vindt naar traditie de zegening van de paarden en ruiters plaats aan de Sint-Jozefkapel in de St-Jozefstraat.

Bezienswaardigheid

Tijdens de ommegang wordt een bedevaartvaantje aangeboden. Tot in 1955 werd hetzelfde type als in Grembergen, Gentbrugge en Vosselare gebruikt. Het cliché voor de druk van het vaantje werd uitgeleend aan de gemeente Poppel en nooit teruggegeven. Op verzoek van de Confrérie maakte de bekende schilder-etser Romain Malfliet een nieuw ontwerp.

“We hopen dit jaar op een even grote opkomst als vorig jaar. Toen namen 73 paarden deel”, zegt de voorzitter. Aansluitend is er nog de misviering in openlucht. “De ommegang is een traditie in Tielrode. Het is een echte bezienswaardigheid en leuk om met de kinderen te doen. We kruisen alvast de vingers voor mooi weer”, besluit Marcel.

Op zondag 2 juli om 9 uur wordt de herboren kapel officieel ingewijd en opnieuw opengesteld voor het publiek. Daarna vertrekt de paardenommegang door Tielrode. Iedereen is welkom.

De Confrerie is sinds april eigenaar van de St-Elooikapel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *