Goedkeuring Masterplan Groenpool Tielrode wellicht aanzet voor volledig groenplan voor Tielrode

TEMSE/TIELRODE – Tijdens de gemeenteraad van april werd het Masterplan Groenpool Tielrode goedgekeurd. Het plan vormt de basis voor het indienen van een subsidiedossier bij het Vlaams Gewest.

Het Masterplan, ontworpen door ontwerpbureau Omgeving uit Gent/Antwerpen heeft de bedoeling een noord-zuid gerichte recreatieve groene as met hoge actuele en potentiële natuurwaarden te realiseren, die begint met de kleiputten van de Roomacker en eindigt aan de oevers van de Durme. Het plan vormt de basis voor het indienen van een subsidiedossier bij het Vlaams Gewest.

Durmetuin

“Eind vorig jaar werd door onze gemeente aan verschillende instanties (Agentschap voor Natuur en Bos, provincie, Regionaal Landschap Schelde-Durme) gevraagd om te participeren in een overleg in verband met de mogelijke verwerving van de Durmetuin, gelegen aan de Gentstraat in Tielrode”, aldus schepen van Groen Hugo Maes (CD&V). “Het betreft een waardevolle natuurtuin/arboretum in Tielrode van zowat 1.8 hectare. De Durmetuin vormt een cruciale schakel van een groene noord–zuid gerichte recreatieve groene as met hoge actuele en potentiële natuurwaarden, die begint met de kleiputten van de Roomacker en eindigt aan de oevers van de Durme, waardoor directe aansluiting met het rivierpark Schelde-Durme kan worden gerealiseerd.”

Deze groene as is op zich uniek omdat het de enige plaats is waar nog doorgang is vanuit het bolle akkergebied naar de riviervallei doorheen stedelijk weefsel. Voor het overige is de gehele cuesta volgebouwd via lintbebouwing.

Subsidiedossier

“In 2013 werd omwille van het behoud van deze groene oase, via een gemeentelijk RUP de grond omgezet naar parkgebied. De eigenaars dienden hiervoor een planschadeclaim in met hoge financiële gevolgen”, vertelt Maes. “Aangezien onze financiële middelen hiervoor ontoereikend waren vroeg de gemeente aan de provincie en het Vlaams Gewest of cofinanciering mogelijk was. Vanuit de Vlaamse Overheid werd gemeld dat dit wel degelijk kan op voorwaarde dat er een Masterplan Groenpool Tielrode zou worden uitgewerkt, waarbij de totale omgeving wordt meegenomen Het plan vormt nu dus de basis voor het indienen van een subsidiedossier bij het Vlaams Gewest.”

“Nu het project Groenpool Tielrode goedgekeurd werd door de gemeenteraad, kan aan het provinciebestuur gevraagd worden om bij het vergunningenbeleid rekening te houden met de visie van de groenpool.”

Met een ecoviaduct in de Gentstraat zou men een uniek ecologische verbinding kunnen maken tussen de Durme en de bovenzijde van de cuesta. de Vlierbeek zou zo weer ruimte krijgen waardoor het overstromingsrisico verdwijnt. ((C) Omgeving)

Klik hieronder door voor de mogelijkheden die de realisatie van de Groenpool biedt.

– deblokkeren van de woonuitbreiding in Tielrode in alle zones in combinatie met meer natuur, groen, open publieke ontspanningsruimtes, trage wegen…

– een uniek ecologische verbinding maken tussen de Durme en de bovenzijde van de cuesta

– opvangen van extra wateroverlast door de klimaatverandering in een zone die door de cuesta daarvoor extra gevoelig is. De groenpool kan bij hevige regen het landschap meer klimaatbestendig maken

– afvoer van proper water door de landbouw bovenop de cuesta en duurzame landbouw stimuleren

– koppeling met mobiliteit: de verkeersveiligheid ter hoogte van de Gentstraat fundamenteel verbeteren naar aanleiding van de komst van een school en 300 wooneenheden.

– een groenpool creëert extra recreatieve verbindingen voor fietsers en wandelaars

– een groenpool is een mogelijke aanzet voor een groenplan voor gans Tielrode.

Een groenpool is een mogelijke aanzet voor een groenplan voor gans Tielrode

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *