Werken aan kruispunt N16/Hoogkamerstraat starten pas in voorjaar 2022

TEMSE – De start van de werken van het kruispunt N16/ Hoogkamerstraat wordt uitgesteld naar begin 2022. Na het bouwverlof werkt men verder aan het dubbelrichtingsfietspad tussen de N16 en de brug over de E17.

“Een groot deel van de werken zouden in de winterperiode vallen met alle mogelijke risico’s voor vertragingen en de kwaliteit van het werk”
Wegen & Verkeer

Werken fietspad Hoogkamerstraat lopen verder na bouwverlof

De werken aan het fietspad van de Hoogkamerstraat zijn nog volop lopende. Tussen 10 juli en 2 augustus neemt de aannemer bouwverlof. Het kruispunt Kapelanielaan met de Hoogkamerstraat is niet afgewerkt voor het bouwverlof. Na het bouwverlof moeten nog de onderlaag en toplaag asfalt van de rijweg aangelegd worden. Het kruispunt kan normaal gezien opengesteld worden eind augustus.

Aansluitend kan de Eurolaan afgesloten worden voor de aanleg van de nutsleidingen en de heraanleg van het kruispunt. Eind oktober moeten de werken aan de Hoogkamerstraat en het kruispunt Eurolaan volledig afgerond zijn.

Start heraanleg kruispunt N16/Hoogkamerstraat: voorjaar 2022

De werken voor de heraanleg van het kruispunt van de N16/Hoogkamerstraat en de renovatie van de brug starten niet zoals voorzien in augustus maar worden opgeschoven naar volgend voorjaar.

“Eén reden hiervoor is dat de aannemer pas gegund kan worden in de loop van augustus, wat betekent dat de werken ten vroegste zouden kunnen starten in de loop van september”, stelt Wegen & Verkeer. “Voor de werken aan de brug zou dit inhouden dat we buiten de vakantieperiode zouden moeten werken, hetgeen gezien het belang van deze verbindingsas niet wenselijk is.”

Tijdelijke maatregelen voor de fietsers

“Een tweede reden is dat de werken aan het kruispunt pas kunnen gestart worden nadat de Eurolaan terug opengesteld is voor het verkeer. De heraanleg van het kruispunt starten eind oktober zou betekenen dat een groot deel van de werken in de winterperiode zouden vallen met alle mogelijke risico’s voor vertragingen en de kwaliteit van het werk vandien.”

Om die redenen is besloten om alle werken meteen over de winter te tillen en in het voorjaar van start te gaan met de wegen- en rioleringswerken. De renovatie van de brug wordt voorzien in de zomermaanden van volgend jaar. Na de heraanleg van de Hoogkamerstraat met dubbelrichtingsfietspad en in afwachting van de brugrenovatie zullen er tijdelijke maatregelen genomen worden om de fietsers veilig over de brug te sturen.

Eens de aannemer gegund is, zal er een gedetailleerde planning opgemaakt worden en dan kunnen we concretere timings communiceren.

“We zijn ons bewust dat er naar deze werken wordt uitgekeken en willen ons verontschuldigen voor de gewijzigde planning”, stelt men bij Wegen & Verkeer. “We denken echter dat we hierdoor sneller, kwalitatiever en met minder hinder zullen kunnen werken, hetgeen iedereen in de omgeving ten goede zal komen. We hopen alvast op ieders begrip.”

De werken aan het drukke kruispunt starten pas volgend jaar

Paas-4-daagse in café The Ranch groot succes

TIELRODE – Voor de eerste keer organiseerde café The Ranch een Paas- 4- daagse, in samenwerking met de Tielroodse carnavalsvereniging The Sharky’s.

…er was niet enkel een PaasHAAS….:-)

Het event was mede dankzij het mooie weer een groot succes.

Elke dag was er een Paas-tritsing met leuke Paas-prijzen.
’s Avonds konden de aanwezigen uit de bol gaan met Foute muziek en op paaszondag was er een bezoek van de Paashaas. Ook de hongerigen werden niet vergeten met het eetkraam van de Sharky’s.

“Onze Paas – 4 daagse in De Ranch, was top”, glunderde voorzitter Eddy Vermeulen. “Een dikke merci voor alle leden die op één of ander manier hun steentje bijdroegen. Het was echt top. Ook een dikke pluim voor Bruno van The Ranch voor de goede samenwerking en een super organisatie.”

Meer foto’s, klik hier

 

Pipi in het zwembad gevaarlijk ? FactCheckers deed de test in het Vita Scheldebad…

TEMSE – Is pipi in het zwembad gevaarlijk? voor het nieuwe één programma FactCheckers deed Jan Van Looveren de test…

…met een zwembad vol pipi en zijn twee favoriete slachtoffers…. In het instructiebad van het Vita Scheldebad.…Alles voor de wetenschap! ?
Bekijk de volledige reportage, via deze link (vanaf 35.45 min.)

Is pipi in het zwembad gevaarlijk? Jan doet vanavond de test met een zwembad vol pipi en zijn twee favoriete slachtoffers. Alles voor de wetenschap! ?

Slået op af Factcheckers i Onsdag den 13. marts 2019

POLITIE. Fietser ten val op glad wegdek, inbraak in garagebox

Fietsers ten val op glad wegdek
Vrijdagochtend 18 januari is in de Nijverheidsstraat in Temse een 18-jarige fietsster ten val gekomen op een ijsplek. Ook in de Kattebrug in Temse is een 14-jarig meisje met de fiets gevallen op het gladde wegdek. Beiden werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Inbraak in garagebox
In de Sint-Amelbergalaan in Temse werd vrijdagnacht in twee garageboxen ingebroken. De boxen waren niet slotvast. Er werd ondermeer een fiets gestolen.

POLITIE. Rijbewijs ingehouden en positieve speekseltest

Teveel alcohol
TEMSE – Tijdens een verkeerscontrole zaterdagnacht 6 januari op de Krijgsbaan in Temse werd het rijbewijs van een 39-jarige man uit Temse, ingehouden voor 3 uren. De man had teveel alcohol in zijn bloed.

Positieve speekseltest
Tijdens een controle op de Sint Amelbergalaan in Temse werd een 23-jarige man uit Temse betrapt in het bezit van drugs. De man reed met zijn voertuig toen hij werd gecontroleerd. Hij legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De drugs werden inbeslaggenomen. De man werd gearresteerd. Het parket werd ingelicht. Na verhoor en een nacht in de cel mocht de man beschikken.

 

Groen Temse overhandigt petitie voor de plaatsing van windturbines in Temse

160 handtekeningen pro – (Groen)   en 2832 handtekeningen contra (Actiecomité Tegenwind) de geplande windturbines

TEMSE – In plaats van bezwaarschriften overhandigt Groen Temse handtekening voor de plaatsing van windturbines op het grondgebied van Temse. Met een inderhaast opgezette petitie pro windturbines verzamelde Groen Temse op minder dan twee weken tijd 160 handtekeningen.

“De online petitie is een reactie op de manier waarop het gemeentebestuur van Temse zonder argumenten verklaarde zich te zullen verzetten tegen de vergunningsaanvraag van EDF Luminus voor de plaatsing van drie windturbines, waarvan twee op het grondgebied van Temse”, aldus Vincent De Maeyer.

Groen Temse is van oordeel dat een snelle omschakeling naar een koolstofarme energieproductie noodzakelijk is als maatregel tegen de opwarming van de aarde. Kernenergie is om voor de hand liggende redenen geen optie.
“Inzetten op hernieuwbare energieproductie is de boodschap, en alle mogelijke middelen moeten daarvoor worden aangewend”, klinkt het. “Ook windenergie. België heeft in vergelijking met buurlanden als Nederland, Duitsland, Frankrijk,… beperkte mogelijkheden voor offshore windenergieproductie. De capaciteit van windmolenparken op zee zal niet toereikend zijn om een volledige omschakeling naar hernieuwbare energie te realiseren.

Ook Vlaanderen heeft zich geëngageerd om substantieel bij te dragen aan het verminderen van koolstofemissies, onder meer via on-shore windenergie, en zal alle zeilen moeten bijzetten om die doelstellingen te halen. Windenergie zal dus ook op land moeten worden geproduceerd.

En ja, Groen Temse is pleitbezorger van windturbines, ook in eigen gemeente. Dat dit in ons dichtbevolkte landsdeel bijna onmogelijk is zonder dat dit impact heeft op omliggende bewoning is een feit. Het klopt dat Vlaanderen soepele afstandsnormen hanteert voor de inplanting van windturbines. Dezelfde afstandsnormen hanteren dan diegene van buitenlanden als Nederland, Duitsland en Denemarken (tot 1,5 km verwijderd van bebouwing), landen met veel meer open ruimte, heeft geen zin, want dan zijn er in Vlaanderen nauwelijks plaatsen geschikt.
De Vlaamse overheid hanteert vergelijkbare normen met het buitenland inzake geluid, slagschaduw en veiligheid, en die zijn redelijk streng.

Met deze petitie klaagt Groen Temse aan dat het gemeentebestuur volop inspeelt op het nimby-syndroom en veel te weinig doet om hernieuwbare energie te ondersteunen, terwijl alle inspanning nodig is om de transitie naar een koolstofarme energieproductie te kunnen realiseren. We hebben nood aan politici die de klimaatverandering ernstig nemen, politici met leiderschap die zich niet verlagen tot electoraal opportunisme van sussen en wegkijken. De 160 online ondertekenaars op amper twee weken tijd bewijzen dat er in Temse wel degelijk een platform bestaat pro productie van windenergie.

Ten slotte wijst Groen Temse de aantijgingen als zouden ze zich hiermee reduceren tot waterdrager van een Franse multinational en staatsbedrijf uitdrukkelijk van de hand. Uiteraard is het dit bedrijf vooral om winst te doen. EDF wil werk maken van hernieuwbare energie, niet omdat het zo’n groene jongens en meisjes zijn, maar omdat ze inzien dat dit de energie van de toekomst is, en dat daar aan te verdienen valt.

Groen Temse is van oordeel dat de lusten en lasten van de windenergieproductie zoals ze momenteel in Vlaanderen is georganiseerd, niet mooi verdeeld zijn. Mensen die hinder ondervinden van windturbines hebben niet altijd de kans om mee te investeren en mee de vruchten te plukken.

Groen Temse is eerder voorstander van energiecoöperaties op kleinere schaal, genre Wase Wind, Ecopower, Energent,…, kleine coöperaties met lokale aandeelhouders die lokaal produceren. Helaas heeft het Vlaamse regelgevend kader er voor gezorgd dat het vooral de grootste en meest kapitaalkrachtige spelers zijn die beslag hebben kunnen leggen op de beschikbare en ontginbare gronden, door eigenaars en pachters exorbitant hoge vergoedingen aan te bieden in exclusiviteitscontracten.

Nog deze week diende Actiecomité Tegenwind een 123 pagina’s tellend bezwaarschrift ingediend bij de gemeenten Kruibeke en Temse tegen de bouw van drie tweehonderd meter hoge windmolens. Liefst 2.832 mensen zetten hun handtekening.

 

Temse krijgt allernieuwste Aldi

TEMSE – Zaterdag 27 oktober heropen(t)(de) Aldi in Temse feestelijk de deuren. De klant kan rekenen op een volledig vernieuwde winkel waar het aangenamer winkelen is en er meer nadruk ligt op verse producten zoals brood, groenten en fruit. De typische ALDI-formule met z’n lage prijzen blijft behouden. Het team van Aldi Temse is er helemaal klaar voor.

De supermarktketen heeft voor z’n klanten in Temse een aangename verrassing in petto. De winkel aan de Paterstraat werd omgebouwd naar het allernieuwste Aldi-winkelconcept.

De veranderingen zijn duidelijk zichtbaar: een uitgebreide broodafdeling, een heuse versmarkt met groenten en fruit, een nieuwe winkelindeling, nieuw meubilair, heldere ledverlichting, … Sommige klanten zullen even naar de prijskaartjes moeten kijken om er zeker van te zijn dat ze nog bij Aldi aan het winkelen zijn.

“Om tot ons nieuwe winkelconcept te komen, hebben we onze klanten de vraag gesteld: hoe ziet uw ideale Aldi er in de toekomst uit”, zegt Dirk Moyaert, Managing Director van de regionale hoofdzetel in Erpe-Mere. ‘Op
basis van die antwoorden werd de winkelinrichting herdacht.’

Nadruk op vers

Wat meteen opvalt is de grotere nadruk op vers en convenience (slaatjes, sappen en bereide gerechten). ALDI is fier om zijn dagverse groenten en fruit in een heuse ‘versmarkt’ te presenteren. Smaakvolle houten meubelen laten de kwalitatieve producten helemaal tot hun recht komen, en dit op vrijstaande eilanden in de winkel.

Ook de broodafdeling is fors uitgebreid en bevindt zich voortaan vlak bij de ingang van de winkel. Gloednieuwe bakovens zullen meerdere malen per dag een uitgebreid assortiment broodjes en koeken afbakken. Het aantal artikelen in de vernieuwde ALDI-winkels wordt niet uitgebreid, met uitzondering van een reeks verse producten.

Aangenaam winkelen

Winkelen bij Aldi wordt comfortabeler en nog eenvoudiger. De winkelindeling volgt het dagritme van de klant. Starten doet hij bij de brood- en ontbijtafdeling, vervolgens gaat hij naar de versmarkt, dan naar de dranken
enzovoort. Grote pancartes en fotopanelen zorgen ervoor dat de klant geen gps nodig heeft in de winkel. Ook voor de winkelmedewerkers van ALDI Temse is het nieuwe concept een stap vooruit. De nieuwe winkelmeubels laten toe om nog comfortabeler en ergonomischer te werken.

Trouw aan formule

‘Wat zeker niet verandert is de succesvolle formule van het bedrijf: Hoogkwalitatieve producten aanbieden voor een ALDI-prijs. Een prijsverhoging komt er zeker niet’, zegt Manager-Verkoop Steven Bulckaen.
Eigen merken blijven de hoofdmoot van de winkel en worden aangevuld met de meest populaire A-merken. Ook de typische Aldi-efficiëntie, zoals artikelen die gepresenteerd worden op een pallet, blijft behouden. Dankzij deze aanpak kunnen klanten voordelig winkelen.

Grootschalige modernisering

De ombouw van de winkel in Temse maakt deel uit van een grotere restyling, de grootste ooit voor ALDI. Daarbij worden het komende anderhalf jaar alle 450 Belgische Aldi-winkels omgevormd naar het nieuwe winkelconcept. In
2018 alleen al gaat het om 167 winkels. De keten is hiermee gewapend voor de toekomst. Voor de volledige moderniseringsoperatie, de grootste investering ooit voor ALDI België, trekt de groep 350 miljoen euro uit. Een deel daarvan gaat naar de aanwerving van 450 extra winkelmedewerkers.

Team Temse

Het team van Aldi Temse dat bestaat uit 14 medewerkers is er helemaal klaar voor.
Ann Van Breuseghem werkt sinds begin jaren ’80 bij Aldi toen de winkel nog gevestigd was in de August Wautersstraat. (waar nu de textielketen Zeeman is red.) Ze heeft dan ook een hele evolutie meegemaakt.

“Ik begon te werken bij Aldi het jaar dat mijn dochter geboren werd”, vertelt Ann. “Daarom dat ik me dat zo goed herinner. Toen moesten we nog alle prijzen kennen. We moesten toen zelfs van winkelkar naar winkelkar overladen. Een band zoals tegenwoordig bestond nog niet. Later is men van de prijzen dan overgeschakeld naar PLU nummers.”

“Dan kregen we een lijst met 700 codes mee naar huis en moesten we die op twee dagen uit het hoofd leren”, klinkt het bij Lieve Van Breuseghem. Die net zoals haar zus Ann al heel wat jaren voor de supermarktketen werkt.

“Tegenwoordig is het op dat gebied heel wat makkelijker werken maar die PLU nummers zitten er toch nog altijd ingebakken”, stelt Ann.

In 1985 is de winkel dan verhuist naar de huidige locatie.
“Enkele jaren geleden voor de uitbreiding van de winkel was er ook een beenhouwerij en naast de deur was er ook een fruit – en groentewinkel”, vertelt Lieve. “Dan moesten we daar prijzen gaan vergelijken en bijvoorbeeld de prijzen van appelsienen aanpassen zodat we de goedkoopste waren.”

De inrichting van de winkels is in al die jaren ook sterkt geëvolueerd.
“Vroeger waren de winkels niks gezellig, het waren meer barakken bij wijze van spreken, terwijl tegenwoordig het sjieke winkels zijn. Wij als anciens herkennen de winkels niet meer.”

Meer foto’s, klik hier

Het team van Aldi Temse is er klaar voor

 

 

 

Temse heeft een nieuwe belleman: Bart Heynderickx

Doet zaterdag zijn eerste roep voor de aankondiging van de doop van Reus Gerard Den Belleman
TEMSE – Op 11 november 2017 overleed, op 73-jarige leeftijd, Gerard Vercauteren, de onvergetelijke belleman van Temse. Gerard is vereeuwigd in een reus en die wordt zaterdag gedoopt en ingeschreven in het bevolkingsregister. Tegelijk wordt de nieuwe belleman voorgesteld: Bart Heynderickx.

Bart Heynderickx werd geboren in Sleidinge op 10 december 1962, maar bracht zijn jeugdjaren door in Moerbeke. Bij zijn huwelijk in 1992 met Bibianne Verheyen uit Sint-Niklaas, vestigde hij zich in Temse.

Hij is vleeswarentechnoloog en beroepshalve productiemanager van Ganda Ham (Destelbergen), producent van Belgische rauwe ham, officieel erkend kwaliteitsstreekproduct.

Hij heeft altijd grote belangstelling gehad voor het Rode Kruis en daarvoor zet hij zich al 38 jaar in. Hij was 8 jaar Provinciaal Verantwoordelijke van de Hulpdienst.

Sinds hij in Temse woont, is hij steeds meer met de Scheldegemeente vergroeid. Hij is een vaste waarde op feestelijkheden en evenementen, in het bijzonder carnaval: zoon Jarne was jeugdprins, zoon Bram jeugdkeizer. Zij hebben nog een oudere zus: Joke.

Zijn deelname aan Temses gemeenschapsleven mondde in 2016 uit in zijn toetreding tot het bestuur van Toerisme Temse.

Bart heeft grote belangstelling voor toerisme, cultuur en folklore, domeinen die raakpunten hebben met de opdracht van een hedendaagse belleman. Bovendien heeft hij grote bewondering voor belleman Gerard Vercauteren: diens inzet, bezieling, présence, alomtegenwoordigheid… en die waardering heeft hem mede geïnspireerd om belleman te worden.

Temses nieuwe belleman doet zaterdag zijn eerste roep. Op de trappen van de dekenale kerk kondigt hij de doop aan van reus Gerard. Aansluitend nodigt hij de gasten (en nieuwsgierigen) uit op het gemeentehuis voor de inschrijving van de reus in het bevolkingsregister. Daar ook wordt hij aan de genodigden voorgesteld door de burgemeester.

De nieuwe belleman was een goede vriend van Gerard Vercauteren. De bel waarmee hij uitrukt, is door Gerard aan hem overgedragen en ook meerdere kentekens op zijn kostuum zijn afkomstig van Gerard.

De nieuwe belleman met (v.l.n.r.) schepen van Toerisme Franky De Graeve, burgemeester Luc De Ryck en Toerisme Temse-voorzitter Rita Heerwegh.

Veel ruiters met hun paarden op de afspraak voor paardenzegening

TIELRODE – Traditioneel op de eerste zondag van juli organiseert de confrerie St-Elooi de paardenommegang en -processie in het centrum van Tielrode.

Meer dan 120 paarden en hun ruiters waren op de afspraak. Op het eind van de stoet was er, aan de St-Jozefskapel, de paardenzegening door pastoor Raf De Loor. Door het miezerige weer kon de openluchtmis in de paardenpolder niet doorgaan en werd uitgeweken naar de kerk.

Meer foto’s, klik hier

Fietstocht Compostmeesters ingekort wegens kletsnatte weer

TEMSE – Ondanks het kletsnatte weer besloten de deelnemers, van de jaarlijkse fietstocht, georganiseerd door de gemeentelijke compostmeesters, eensgezind, om de achtste editie van de tocht, op zondag 22 mei, toch te fietsen.

De route werd voor de 11 deelnemers ( een groot aantal haakten af wegens de weersomstandigheden) wel duchtig ingekort. Het bracht de fietsers via Temse, Wintam en Rupelmonde richting Natuurhuis op het natuurdomein Roomkouter in Steendorp. De compostwerking in Temse bestaat ondertussen 20 jaar.

Fietstocht Compostmeester 2016