Werken aan kruispunt N16/Hoogkamerstraat starten pas in voorjaar 2022

TEMSE – De start van de werken van het kruispunt N16/ Hoogkamerstraat wordt uitgesteld naar begin 2022. Na het bouwverlof werkt men verder aan het dubbelrichtingsfietspad tussen de N16 en de brug over de E17.

“Een groot deel van de werken zouden in de winterperiode vallen met alle mogelijke risico’s voor vertragingen en de kwaliteit van het werk”
Wegen & Verkeer

Werken fietspad Hoogkamerstraat lopen verder na bouwverlof

De werken aan het fietspad van de Hoogkamerstraat zijn nog volop lopende. Tussen 10 juli en 2 augustus neemt de aannemer bouwverlof. Het kruispunt Kapelanielaan met de Hoogkamerstraat is niet afgewerkt voor het bouwverlof. Na het bouwverlof moeten nog de onderlaag en toplaag asfalt van de rijweg aangelegd worden. Het kruispunt kan normaal gezien opengesteld worden eind augustus.

Aansluitend kan de Eurolaan afgesloten worden voor de aanleg van de nutsleidingen en de heraanleg van het kruispunt. Eind oktober moeten de werken aan de Hoogkamerstraat en het kruispunt Eurolaan volledig afgerond zijn.

Start heraanleg kruispunt N16/Hoogkamerstraat: voorjaar 2022

De werken voor de heraanleg van het kruispunt van de N16/Hoogkamerstraat en de renovatie van de brug starten niet zoals voorzien in augustus maar worden opgeschoven naar volgend voorjaar.

“Eén reden hiervoor is dat de aannemer pas gegund kan worden in de loop van augustus, wat betekent dat de werken ten vroegste zouden kunnen starten in de loop van september”, stelt Wegen & Verkeer. “Voor de werken aan de brug zou dit inhouden dat we buiten de vakantieperiode zouden moeten werken, hetgeen gezien het belang van deze verbindingsas niet wenselijk is.”

Tijdelijke maatregelen voor de fietsers

“Een tweede reden is dat de werken aan het kruispunt pas kunnen gestart worden nadat de Eurolaan terug opengesteld is voor het verkeer. De heraanleg van het kruispunt starten eind oktober zou betekenen dat een groot deel van de werken in de winterperiode zouden vallen met alle mogelijke risico’s voor vertragingen en de kwaliteit van het werk vandien.”

Om die redenen is besloten om alle werken meteen over de winter te tillen en in het voorjaar van start te gaan met de wegen- en rioleringswerken. De renovatie van de brug wordt voorzien in de zomermaanden van volgend jaar. Na de heraanleg van de Hoogkamerstraat met dubbelrichtingsfietspad en in afwachting van de brugrenovatie zullen er tijdelijke maatregelen genomen worden om de fietsers veilig over de brug te sturen.

Eens de aannemer gegund is, zal er een gedetailleerde planning opgemaakt worden en dan kunnen we concretere timings communiceren.

“We zijn ons bewust dat er naar deze werken wordt uitgekeken en willen ons verontschuldigen voor de gewijzigde planning”, stelt men bij Wegen & Verkeer. “We denken echter dat we hierdoor sneller, kwalitatiever en met minder hinder zullen kunnen werken, hetgeen iedereen in de omgeving ten goede zal komen. We hopen alvast op ieders begrip.”

De werken aan het drukke kruispunt starten pas volgend jaar

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *