Cultuurraad vraagt betaalbare infrastructuur voor het verenigingsleven.

TEMSE – Met oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober heeft de cultuurraad van Temse hun ambitienota overhandigd aan het schepencollege. “We hopen dat er in de volgende bestuursperiode rekening mee gehouden wordt”, aldus voorzitter Rudy Van Geel.

Vooral de infrastructuur staat hoog op de agenda.

“Beschikbare, kwalitatieve en betaalbare infrastructuur is essentieel voor een lokaal verenigingsleven”, klinkt het. “Vergaderingen worden nu geregeld bij bestuursleden thuis gehouden omdat er elders geen plaats is.”

Een delegatie van de cultuurraad heeft hun ambitienota gepresenteerd aan het Temsese schepencollege. De raad hoopt dat er met een aantal speerpunten rekening gehouden wordt in de volgende bestuursperiode. Zo vragen ze om voldoende budgetten vrij te maken voor een gevarieerd cultuuraanbod aan democratische prijzen.

Maar bovenal pleiten ze voor meer, betere en betaalbare infrastructuur.

“Dat is een noodzaak voor de levensvatbaarheid van het verenigingsleven”, zegt Eddy Noens van de cultuurraad. “Er zijn ruimtes nodig om te overleggen, te plannen en om mensen de kans te bieden elkaar te ontmoeten. Werken aan sociale cohesie heet dat, en dat is nu net dé bestaansreden van een bloeiend verenigingsleven.” Die infrastructuur ontbreekt volgens de verenigingen. “Bij een rondvraag blijkt dat er een grote nood is aan meer binnen- en buitenruimte”, zegt voorzitter Rudy Van Geel.

Kerk

De gemeente besliste in 2022 om te snoeien in hun patrimonium en onder meer Huis de Fortune in Elversele, dat onderdak geeft aan meerdere verenigingen, af te stoten. “De verenigingen dreigen hun onderkomen te verliezen. Alternatieven zijn er niet. Ze zijn ofwel te duur of te ver weg”, zegt de voorzitter. “Vergaderingen worden nu geregeld bij bestuursleden thuis gehouden omdat er elders geen plaats is.”

Schepen van Cultuur Lieve Truyman (N-VA), schepen van Sport Wim Van Rossen (Open Vld) en schepen van Groen en Toerisme Debby Vermeiren (CD&V) begrijpen de vraag, maar benadrukken dat er met de beperkte budgetten keuzes gemaakt moeten worden. 

“In Elversele zal de Emiel Naudtszaal optimaal benut moeten worden. In Steendorp geldt dat voor De Mosterdpot”, zegt schepen van Sport Wim Van Rossen (Open VLD). Het college erkent wel dat er een gebrek is in Velle en Tielrode. Er zal bekeken worden om op die plaatsen op termijn de kerkgebouwen optimaal te benutten.

Verenigingenloket

Een tekort aan bestuursleden en vrijwilligers is ook één van de speerpunten in de ambitienota. “Het is belangrijk dat de gemeente voldoende middelen budgetteert om de verenigingen en vrijwilligers te ondersteunen en te waarderen”, klinkt het. De cultuurraad stelt voor om een verenigingen- en evenementenloket te installeren waar mensen met hun vragen terecht kunnen. Daarmee zaten ze op dezelfde golflengte als het college.

Enkele jaren geleden kon men bij de gemeente een vergunning aanvragen om een activiteit te organiseren die meestal meteen werd goedgekeurd door het college”, klinkt het. “Tegenwoordig zijn er zoveel regels waar men mee moet rekening houden dat men soms door het bos de bomen niet ziet.”

De cultuurraad kwam de ambitienota voorstellen aan het college in AC De Zaat

N-VA maakte eerste namen bekend voor lijst van de gemeenteraadsverkiezingen

TEMSE – Zondag 28 januari vond in de Mosterdpot in Steendorp het nieuwjaarsontbijt plaats van N-VA Temse. De partij maakte de zeven eerste namen bekend die op de lijst staan voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.

Na de verwelkoming door voorzitter Kim Aluwé sprak eregast en Federaal parlementslid Anneleen Bossuyt de aanwezigen toe.

Eregaste Anneleen Bossuyt

Lieve Truyman maakte de eerste namen bekend die op de lijst zullen staan voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Fraaie plekken

“We mogen ons hoofd niet zot laten maken, houdt de focus op het werk dat elke dag dient te gebeuren”, vertelde Lieve Truyman tijdens haar nieuwjaarsspeech. “En wat N-VA Temse betreft, staan we daarvoor bekend dat we verantwoordelijkheid nemen en dragen en hard werken. Zodat onze gemeente een welvarende gemeente is waar het goed is om te wonen en te werken. En genieten van de mooie open ruimte die we in Temse hebben. We hebben heel mooie fraaie plekken, langsheen de Schelde, in Steendorp, Tielrode, Elversele en Velle waar men tot rust kan komen.”

“Onze partij neemt niet enkel engagement tijdens verkiezingsjaren”, klinkt het bij Truyman. “We doen dit vanaf het moment dat de bestuursperiode aanbreekt, zijn we daar om de verantwoordelijkheid op te nemen. Politiek dat is zorg dragen voor de samenleving, keuzes maken en mooie projecten realiseren. Maar ook moeilijke beslissingen nemen en uitleggen waarom die beslissingen genomen zijn.”

Spilfiguren

“Deze daadkrachtige houding passen we ook dit verkiezingsjaar toe. Het is een jaar van partijprogramma’s en we gaan realistische zaken aanbieden. We gaan geen beloftes neerschrijven om mensen naar de mond te praten. niks is zo erg en pijnlijk dan menden teleurstellen. Als N-VA Temse vinden wij het belangrijk om op geregelde tijdstippen Temsenaren op de hoogte te brengen en te betrekken waarmee we bezig zijn.”

“Twee legislaturen op rij hebben wij een sterk signaal gekregen van de Temsenaren met een constante van zeven raadsleden in de gemeenteraad. Ik ben dan ook fier om zeven kandidaten van onze lijst voor oktober mag voorstellen.”

Lijstrekker voor de N-VA lijst wordt Lieve Truyman, lijstduwer wordt huidig voorzitter van welzijnsvereniging Sleutelzorg Werner Maerevoet. En van plaats 2 tot 6 achtereenvolgens: Stephan Vandergucht, Tinneke Van Britsom, Davy De Rijbel, Kim Aluwé en Margot Mettepenningen uit Steendorp.

“Met deze spilfiguren gaan we verder bouwen aan een stevige lijst van 31 kandidaten om verder te werken aan een welvarend Temse”, besluit Truyman.

Meer foto’s klik hier

Eregaste was Federaal parlementslid Anneleen Bossuyt (midden)

De kandidaten die al zeker een plaats krijgen op de lijst: vlnr.: Margot Mettepenningen (6), Tinneke Van Britsom (3), Davy De Rijbel (4), Lieve Truyman (lijsttrekker), Werner Maerevoet (lijstduwer), Stephan Vandergucht (2) en huidig voorzitter Kim Aluwé (5)

Nieuw logo van kartellijst OpenVLD/CD&V Temse voor gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt.

Burgemeester Hugo Maes wordt lijsttrekker, schepen Wim Van Rossen lijstduwer

TEMSE – Zondag 15 januari organiseerde Open VLD Temse naar goede gewoonte een nieuwjaarsontbijt voor leden en sympathisanten. Naast de eigen achterban waren ook een een aantal kopstukken van de partij aanwezig waaronder Herman De Croo, vader en zoon De Gucht en Robby De Caluwé, fractieleider in het Vlaams parlement. In primeur werd het logo bekend gemaakt waarmee Open VLD Temse, in kartel met CD&V Temse, in oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt.

“We hadden dit jaar geen kopstuk van onze partij uitgenodigd omdat ik, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, onze mandatarissen in de kijker wou plaatsen. Maar er zijn er toch een aantal aanwezig”, stelde Open VLD voorzitter Wim Riské.

Enige tijd geleden werd bekend dat in Temse Open VLD in kartel met CD&V naar de kiezer trekt. Daardoor waren ook een aantal CD&V mandatarissen aanwezig waaronder burgemeester Hugo Maes, schepen Debby Vermeiren en fractieleider in de gemeenteraad Ingrid Deschepper.

Nieuw logo

Opvallend was dat ook twee N-VA schepenen uitgenodigd waren.

“We willen ook de komende legislatuur de liberale waarden uitdragen in Temse”, aldus Riské. “Daarom besloten we om met CD&V in kartel te gaan. Met een sterke lijst en sterke kandidaten die onze gemeente willen vertegenwoordigen. Dit met burgemeester Hugo Maes als lijsttrekker en schepen Wim Van Rossen als lijstduwer. En in primeur kunnen we hier het nieuwe logo tonen waar we samen mee naar de verkiezingen trekken.”

Meer foto’s, klik hier

Lijsttrekker Hugo Maes en lijstduwer Wim Van rossen met het logo van de kartellijst
De huidige mandatarissen van Open VLD en CD&V in de gemeenteraad en de welzijnsvereniging

Ook politiek Temse kijkt al vooruit naar de volgende lokale verkiezingen

Lieve Truyman wil resoluut voor de burgemeestersjerp gaan

TEMSE – De volgende lokale verkiezingen zijn pas gepland voor oktober 2024 maar toch is ook een deel van politiek Temse al bezig met die stembusgang. Zo vertelde eerste schepen Lieve Truyman in een radio-interview dat ze, indien de mogelijkheid zich aandient, resoluut voor de burgemeesterssjerp wil gaan.

Sinds de verkiezingen van 2018 heeft een tripartite van CD&V, N-VA en Open VLD een meerderheid van 19 op 29 zetels in de gemeenteraad. Oppositiepartijen zijn Tesamen, Groen en Vlaams belang. Ondanks dat de volgende lokale verkiezingen nog niet voor meteen zijn worden langszaam maar zeker de degens al gekruist bij enkele politieke formaties in Temse.

Onlangs maakte politieke beweging Tesamen, met fractieleider Bert Bauwelinck, bekend dat zij, met het oog op de volgende stembusgang, samensmelten met Groen.

Eerste aan zet

“Door de krachten te bundelen hopen we vanaf 2025 zwaarder te wegen op het beleid of mee te besturen”, vertelde Bauwelinck aan de verzamelde pers.

Bij de verkiezingen van 2018 behaalde Tesamen en Groen samengeteld 6 zetels in de gemeenteraad.

“Dan zaten we erg dicht bij het resultaat van N-VA.(met 7 zetels red.) “En het is normaal gezien de grootste partij die eerst aan zet komt om een coalitie te vormen”, klonk het bij Tesamen.

Tesamen en Groen hopen samen om vanaf 2025 mee te besturen

Stemmenkanon kwijt

Huidig burgemeester Hugo Maes (CD&V) gaat de komende maanden ‘on Tour’ in Temse en de deelgemeenten met de hashtag #HugoOnTour.
“Aftrappen doet hij met een gezellig ontbijt op 12 november in JOC De Nartist”, lezen we op de sociale media van de partij. Daar kijkt men dus wellicht ook al naar de toekomst.

Hugo Maes nam in juni de sjerp over van Luc De Ryck die met pensioen ging. Met hem is de partij een heus stemmenkanon kwijt. Bij de laatste verkiezingen in 2018 behaalde Luc De Ryck maar liefst 1769 voorkeurstemmen. Lieve Truyman (N-VA) behaalde er 1616 en werd zo tweede in de hitparade van voorkeurstemmen in Temse. Zij wou toen al graag de sjerp omgorden maar dat was buiten Luc De Ryck gerekend en zo kreeg Truyman het ambt van eerste schepen toegeschoven.

Burgemeester Hugo Maes gaat de komende maanden ‘on tour’

Onlangs werd Lieve Truyman verkozen tot ondervoorzitter van N-VA Nationaal.

“Ik zit al sinds 2014 in de partijraad en zo heb ik mijn netwerk nationaal uitgebouwd. Maar mijn hart ligt toch vooral bij het lokale beleid”, vertelde ze in het programma Het Vrije Waasland bij Radio Land Van Waas (RLVW). “Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor onze inwoners en bedrijven. Daar ligt eigenlijk mijn allereerste passie. Maar ook lokaal heeft men Vlaamse en Fedrale parlementsleden nodig. De wisselwerking is er, op lokaal niveau worden soms dingen uitgevoerd die op Vlaams niveau beslist zijn. Die stap is niet vooral puur politiek en voor mijn eigen carriére maar in functie hoe men een lokaal beleid goed kan uitvoeren.”

Burgemeestersambt

Heel wat politici zeggen nog niet bezig te zijn met de verkiezingen van 2024 maar is dat wel zo ?

“Wanneer een verkiezing achter de rug is begint men eigenlijk al de voorbereiding voor de volgende”, klonkt het bij RLVW. “Na de stembusgang van 2018 zijn we meteen beginnen werken en het beleid uitvoeren, dat is stap één. Dus inderdaad we zijn er altijd wel mee bezig.”

“Uiteraard willen wij met N-VA Temse vanaf 2025 opnieuw deel uit maken, – en stevig aanwezig zijn – binnen de meerderheid”, aldus Truyman. “De gesprekken rond het lijstrekkerschap moeten we nog opstarten.

Lieve Truyman heeft ook de ambitie om bij de volgende verkiezingen voor de burgemeesterssjerp te gaan.
“Als de mogelijkheid er is om vanaf 2025 het burgemeestersambt op te nemen zal ik dat zeer zeker doen”, vertelde ze.

Lieve Truyman vertelde bij Radio Land Van Waas dat ze ‘indien de mogelijkheid zich aandient, ze voor het burgemeestersambt wil gaan