Uitbreiding van terrassen nu toch mogelijk in Temse (Update)

Zaakvoerders De Hoogpoort niet  tevreden met beslissing

TEMSE – Ook in Temse kunnen horecazaken een aanvraag indienen om het terras uit te breiden. Horecauitbaters moeten hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeentelijke dienst Lokale Economie.

“In zitting van 3 mei bevestigde het College van Burgemeester en Schepenen van Temse zijn beslissing van de week tevoren: ingevolge corona wordt de uitbreiding van terrassen toegelaten onder de volgende voorwaarden”, stelt burgemeester Luc De Ryck.

“Er dient een aanvraag ingediend bij het Schepencollege, inclusief een plannetje, met de inname van het openbaar domein. De maatregel is van kracht tot de horeca zijn reguliere werking herneemt. Er mogen maximum twee parkeerplaatsen worden ingenomen en de gemeente zorgt voor afbakenende nadarafsluiting.”

De voorbije dagen was er ophef ontstaan omdat  brasserie De Hoogpoort geen toelating kreeg om een extra terras te plaatsen.

“We proberen al zeven jaar een toelating voor een terras te krijgen”, aldus zaakvoerders Mariska Vercauteren en Bjorn Maes in Het Nieuwsblad. “We probeerden nu opnieuw vanwege de coronamaatregelen. We konden op gesprek bij de burgemeester en dat gaf een goed gevoel, maar drie dagen nadien kregen we een mailtje dat het toch niet mocht.”

Mariska plaatste een bericht over de situatie op sociale media, dat druk werd gedeeld en becommentarieerd. Het gemeentebestuur beloofde de zaak opnieuw te bekijken. En die beslissing is er nu.

“De beslissingen van vorige week werden bekrachtigd”, klinkt het bij de burgemeester. “Zo krijgt De Hoogpoort de beschikking over twee parkeerplaatsen in de Akkerstraat ter hoogte van de zaak.”

Bij De Hoogpoort is men niet onder de indruk.  Mariska vindt het voorstel niet serieus.

“Dit is echt lachen met de mensen. Voor ons moet een terras een meerwaarde zijn, wij willen geen half werk leveren”, zegt de horecavrouw. “De straat wordt niet afgesloten, dus de mensen zitten tussen de hekken naast voorbijrijdende auto’s. En het terras moet weg wanneer de horeca volledig heropent: dan moet ik voor één maand tafels en stoelen kopen, want mijn meubels van binnen kunnen niet buiten. Ik heb liever de hele zomer een terras.” (Bron: HN/Tom Nuytemans)

Belangstellende horeca-uitbaters kunnen hun aanvraag t.a.v. het Schepencollege bezorgen via de dienst Lokale Economie: economie@temse.be, 03 710 13 40.

Mariska en Bjorn van De Hoogpoort krijgen nu toch ruimte om een terras te plaatsen in de Akkerstraat (foto: Tom Nuytemans/HN)

Nieuwe versoepelingen voor woonzorgcentra ook in De Reiger en ’t Blauwhof van kracht

TEMSE – Het Agentschap Zorg en Gezondheid laat vanaf 8 mei uitgebreide versoepelingen toe aangaande de bezoekregeling binnen de woonzorgcentra. Ook in WZC De Reiger en ’t Blauwhof zullen deze wijzigingen vanaf 10 mei worden doorgevoerd.

“De nieuwe versoepelingen stemmen ons bijzonder gelukkig”, klinkt het bij Welzijnsvereniging Sleutelzorg. “Aangezien hier heel wat logistieke en praktische zaken aangepast dienen te worden en wij dit alles grondig willen uitwerken, zullen deze versoepelingen in onze woonzorgcentra ingaan vanaf maandag 10 mei.”

“Zo blijft het systeem van vaste bezoekers, de zogenaamde knuffelcontacten, behouden. Deze knuffelcontacten kunnen om de twee weken wijzigen. Deze knuffelcontacten mogen op de bewonerskamer het mondmasker afzetten, zij passen uiteraard wel alle andere regels toe: dragen van een chirurgisch mondmasker op alle andere plaatsen behalve de bewonerskamer, handen ontsmetten bij het betreden van het woonzorgcentrum enz…,

“De twee knuffelcontacten kunnen vanaf 10 mei samen langskomen op voorwaarde dat zij tot het zelfde huishouden behoren. De bezoekuren voor deze vaste bezoekers worden opgeheven, het woonzorgcentrum zal opnieuw geopend zijn voor deze knuffelcontacten vanaf 8u ’s ochtends tot 20u ’s avonds.”

“Naast de twee knuffelcontacten kan iedere bewoner ook ander bezoek ontvangen. Deze bezoekers blijven alle veiligheidsvoorschriften strikt toepassen: dragen van een chirurgisch mondmasker (ook op de bewonerskamer), voldoende afstand bewaren, enz…”

“Analoog met de versoepelingen binnen de hele samenleving kunnen bewoners buiten afspreken met 9 andere personen, hier wordt wel gevraagd afstand te bewaren en een mondmasker te dragen.”

“Vanaf 10 mei is het eveneens toegestaan dat bewoners op familiebezoek gaan bij hun knuffelcontacten. Indien u een bewoner voor dergelijk familiebezoek wenst mee te nemen vragen we dat u hier steeds de afdelingsverantwoordelijke van verwittigt.”

“Vanaf 10 mei kunnen bewoners samen met hun bezoekers (zowel de knuffelcontacten als andere bezoekers) iets gaan drinken in de cafetaria.
Hier kan maximaal met 4 personen aan een tafeltje worden gezeten. De cafetaria zal dagelijks geopend zijn van 14u tot 17u. Als u zich, samen met de bewoner, verplaatst naar de cafetaria vragen wij dat ook bewoners, van zodra zij de afdeling verlaten, een mondmasker

Opgelet:

“De cafetaria is enkel toegankelijk voor bewoners met hun bezoek, andere personen zullen niet worden toegelaten”, stelt Sleutelzorg. “Wij bekijken momenteel eveneens de mogelijkheden om de zitplaatsen in onze binnentuin uit te breiden. Wij hopen dat deze uitgebreide versoepeling een grote stap kan zetten in de verdere terugkeer naar het oude leven.”

“Wij vragen dat alle bewoners en bezoekers de nieuwe regels correct toepassen. Samen dragen wij als medewerkers de verantwoordelijkheid om op deze manier deze versoepelingen te kunnen blijven aanhouden.”

Bewoner hekelt rioleringswerken van gemeentepersoneel.

TEMSE/TIELRODE – Op een perceel aan het kruispunt van de Hogenakkerstraat en de Oude Heirbaan in Tielrode, in de volksmond bekend als de Kettermuit, worden binnenkort drie nieuwbouwwoningen opgericht worden.

Een bewoner uit de buurt is niet tevreden met de wijze waarop de gemeentelijke technische dienst de aansluiting voor de riolering realiseert.

“Ik vind het jammer dat deze persoon onze personeelsleden een verwijt van onbekwaamheid naar het hoofd slingerde”
Schepen Hugo Maes

“Momenteel is de procedure voor de bouwvergunningen nog lopende, toch is de gemeente vorige maand al langs geweest voor de aansluiting op de riolering”, stelt de bewoner, die liever niet met naam vernoemd wordt.

Hoogste punt van het Waasland

“Na twee dagen graven zijn de gemeentearbeiders er nog niet in geslaagd om zelfs één van de drie aansluiting te realiseren. Ondanks dat de rioolbuis onder de berm zit, hebben ze wel een stuk uit de rijbaan weggenomen en staat daar ondertussen al vier weken signalisatie en is zo een vrij gevaarlijke situatie gecreëerd”, klinkt het.

“Ondertussen is daar een bemaling met dieselpomp geplaatst om de grondwerken te kunnen realiseren. Ondanks dat de Kettermuit één van de hoogste punten van het Waasland is, is daar steeds een relatief hoge grondwaterstand. Deze winter stond het grondwater op nauwelijks 70 cm., in de zomer daalt dat doorgaans naar 2 à 3,5meter.”

Als men deze werkzaamheden bijvoorbeeld een drie maanden later gepland had dan konden de aansluitingen met de vingers in de neus gerealiseerd worden. Zou ik dit verkwisting van ons belastinggeld mogen noemen”, hekelt de buurtbewoner. “In tijden dat er zoveel over de grondwaterstand te doen is, zou een betere planning dit kunnen voorkomen.”

Verzakking

Hugo Maes (CD&V), als schepen van ‘Werken in eigen Regie’ bevoegd voor de gemeentelijke Technische Dienst is teleurgesteld dat de betrokken inwoner, zijn grieven niet uit, bij de eindverantwoordelijken voor deze werken, in dit geval De Watergroep.”

“Ik wil toch even alles in de juiste context plaatsen”, stelt Maes. “Een omgevingsvergunning tot het bouwen van respectievelijk twee woningen in halfopen bebouwing en één woning in gesloten bebouwing werd afgeleverd door het lokaal bestuur op 29 maart van dit jaar.”

“Het is onze Technische Dienst (TD), afdeling Wegen, die de rioolaansluiting komt uitvoeren in opdracht van de Watergroep en met aanwijzing waar de riolering ligt. In het verleden hebben we binnen onze TD deze dienst ontwikkeld. Vroeger kon de bouwheer zelf dit werk uitvoeren of een aannemer aanspreken voor een rioolaansluiting. We stelden toen vast dat er vele aansluitingen waren die niet op een professionele manier werden uitgevoerd met alle gevolgen van dien. Een zuiger of verzakking deed zich dan voor in het wegdek en om dit op te lossen werd onze Technische Dienst opgeroepen voor herstelling. Dus beter dit werk van de eerste keer zelf uitvoeren.”

Verwijt van onbekwaamheid
“Het is ook de Watergroep die vastgesteld heeft dat er eerst een bronbemaling diende te gebeuren. Hiervoor dient eveneens een vergunning te worden aangevraagd. Deze droogzuiging wordt rechtstreeks gefactureerd aan de Watergroep en de kosten voor de aansluitingswerken aan de riolering door onze diensten worden ook doorgerekend naar de Watergroep toe”, stelt Maes.

“Ik vind het jammer dat deze persoon onze personeelsleden is komen lastig vallen en hen een verwijt van onbekwaamheid naar het hoofd slingerde. Ik vind het ook triestig dat betrokkene zijn frustraties kwijt wil door een schrijven naar de pers te doen in plaats van de verantwoordelijken, in dit geval De Watergroep, aan te spreken. Maar misschien zit Corona hier voor iets tussen”, besluit de schepen.

“Er staat daar ondertussen al vier weken signalisatie en zo is een vrij gevaarlijke situatie gecreëerd”, klinkt het bij de bewoner.

 

Bibliotheek Temse breidt openingsuren uit

TEMSE – Vanaf maandag 17 mei breidt de bibliotheek van Temse haar openingsuren uit. Bezoekers kunnen voortaan ook op donderdag én op 4 weekavonden tot 19 u. in de bibliotheek terecht. Ook op zondag zal de bibliotheek langer open zijn.

“De nieuwe openingsuren vergroten de toegankelijkheid van de bibliotheek en worden meer op elkaar afgestemd om duidelijker te zijn voor bezoekers”, aldus schepen van Cultuur Lieve Truyman (N-VA)

Vanaf 17 mei is de bibliotheek van maandag tot en met donderdag open van 14 u. tot 19 u.

Tot nu toe was de bibliotheek op maandag en dinsdag open tot 18.30 u., op woensdag tot 20 u. en gesloten op donderdag. Dat worden nu 4 avonden, waarbij bezoekers tot 19 u. in de bib terecht kunnen, met daarbij dus ook een extra openingsdag op donderdag.

Op vrijdag opent de bibliotheek haar deuren om 9.30 u. in plaats van om 10 u. In de namiddag is de bibliotheek open van 14 u. tot 17 u.

“Ook op zondag, traditioneel de drukste openingsdag, gaat de bibliotheek vroeger open”, klinkt het. “Voortaan kan men er op zondag van 9.30 u. tot 12.30 u. terecht. Door deze aanpassing verruimt de bibliotheek haar dienstverlening met zes uur en een extra openingsdag per week.”
Openingsuren vanaf 17 mei 2021

Maandag/dinsdag/woensdag/donderdag: 14 – 19 u.
Vrijdag                                                              09.30 – 12.30 u./ 14 – 17 u.
Zaterdag                                                           gesloten
Zondag                                                             09.30 – 12.30 u

Nieuw logo en huisstijl zet troeven van de gemeente in de kijker

TEMSE – De gemeente Temse en welzijnsvereniging Sleutelzorg hebben een nieuw logo en huisstijl. “Het is een eigentijds en verbindend symbool als herkenbaarheid naar zowel inwoners als bezoekers van de Scheldegemeente.”
Ook Belleman Bart Heynderickx is één van de Temsenaars die een hoofdrol spelen in de affichecampagne

“Het nieuwe logo beklemtoont de grote diversiteit aan troeven die Temse te bieden heeft voor iedereen die er woont, werkt, onderneemt, recreëert of op bezoek komt”, klinkt het bij communicatieambtenaar Dominique Oste.

Herkenbare vormen

Voor het ontwerp nam het Lokaal Bestuur de firma Maradonna uit Antwerpen onder de arm.

“Ons nieuw logo is geïnspireerd op de letter ‘T’ van Temse maar ook van onze Trots op Temse”, licht burgemeester Luc De Ryck toe. “Omdat de vele troeven van onze gemeente niet in één letter te vatten zijn, vormen we onze ‘T’ met verschillende iconen. Zij staan symbool voor al het moois dat onze gemeente te bieden heeft: onze schitterende ligging aan het water, onze prachtige natuur, onze iconische bruggen, ons historisch erfgoed, onze bloeiende economie… Of je nu in Temse woont, werkt onderneemt of op bezoek komt, er is altijd een aspect van onze gemeente dat Temse voor jou speciaal en aantrekkelijk maakt. De meeste huisstijlelementen zijn geïnspireerd op herkenbare vormen, eigen aan Temse, uit o.a. bruggen, torens, water, scheepvaart, gebouwen, wapenschild enz.”

Mensen zijn ‘thuis in Temse’

Vanuit een breder communicatieperspectief staat de ‘T’ trouwens niet alleen voor Temse, maar ook voor ‘Thuis’. Want wandelaars, fietsers, gezinnen, dierenvrienden, creatievelingen… mensen van alle leeftijden, rang of stand zijn thuis in Temse.

De vijf iconen hebben één of meerdere betekenissen. De gele toren verwijst bijvoorbeeld naar de kerk van Steendorp en cultureel erfgoed in het algemeen. Communicatiebureau Maradonna, dat aan de restyling meewerkte, zorgde voor een extra honderdtal ondersteunende, kleurrijke icoontjes, geïnspireerd door allerlei vormen uit Temse, van wapenschilden tot gebouwen.

Affichecampagne

““Het logo wordt geïntroduceerd met een affichecampagne waarin Temsenaars de hoofdrol spelen”, zegt algemeen directeur Nele De Cleen. “Portretten van inwoners die mee onze huisstijl promoten, verschijnen binnenkort in het straatbeeld en in onze gebouwen en geven onze nieuwe slogan ‘Thuis in Temse’ een heel divers en menselijk gezicht.”

Onder één logo en stijl zetten het Lokaal Bestuur en de Welzijnsvereniging Sleutelzorg samen hun koers verder.

Nu het logo is gelanceerd, volgt de verdere implementatie op alle gemeentelijke gedrukte en digitale kanalen, gebouwen, publicaties, kledij en dergelijke.

Het nieuwe logo wordt geïntroduceerd met een affichecampagne waarin Temsenaars de hoofdrol spelen

 

Het gemeentepersoneel maakte eind april al kennis met de nieuwe stijl, onder meer via een goodie-bag die ze kregen (op tafel). Op 1 mei volgde de uitrol in de rest van Temse (zittend: burgemeester Luc De Ryck en algemeen directeur Nele De Cleen).

 

 

Bewoonster gewond bij keukenbrand

TEMSE- Zondagnamiddag brandde een keuken van een appartement in de Azalealaan volledig uit.

De hulpverleningszone Waasland, post Temse, was snel ter plaatse maar kon niet verhinderen dat de keuken volledig uitbrandde. De volledige flat liep aanzienlijke rook- en waterschade op. Daardoor is het appartement tijdelijk onbewoonbaar.

Een bewoonster van de flat liep brandwonden op. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan aan een pot die op het vuur is blijven staan.

Bestelwagen brandt volledig uit

TEMSE – Op het kruispunt van de August Wautersstraat met de Scheldestraat in Temse is vrijdagavond 30 april een bestelwagen volledig uitgebrand.

Bij aankomst van de brandweer stond de auto al in lichterlaaie. De hulpdiensten konden vermijden dat het vuur oversloeg naar een appartementsgebouw. Enkele ramen barstten door de hitte. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. (Bron: HN/Bert Foubert)

De bestelwagen brandde volledig uit. De oorzaak is nog onbekend.

 

Visdiefvlot geplaatst op de vijver aan de Vuurkouter in Steendorp

TEMSE/STEENDORP – Natuurpunt Waasland Scousele heeft sinds enige tijd een mooi stukje van de Vuurkouter in Steendorp in beheer. Op de vijver daar is nu een nestvlot geparkeerd om de visdief, een slanke vogel met zwart kopdak, een veilige plaats te geven om eieren uit te broeden.
Een visdief staat als kwetsbaar op de Vlaamse rode lijst. (foto: Willy Verschueren)

“Een visdief is een slanke vogel met een zwarte kopkap, een gevorkte staart en rode poten”, vertelt Nine Van Hoyweghen, voorzitter van Natuurpunt Scousele. “De snavel heeft een oranjerode kleur met meestal een zwarte punt. De soort staat als kwetsbaar op de Vlaamse rode lijst.”

Broedsel beschermen

De vogels overwinteren langs de West-Afrikaanse kust, van Mauretanië tot Libië. Maar komen tot bij ons om een legsel van 2 à 3 eieren uit te broeden. Een kuiltje in een zandachtige platte ondergrond dient als nest. In 2020 hebben drie koppels visdief gebroed op de Vuurkouter in Steendorp.

“Met steun van het Regionaal Landschap Schelde Durme, heeft de technische ploeg van de gemeente Temse een prachtig nestvlot kunnen bouwen”, glundert Nine. “Dit vlot moet het broedsel beschermen tegen de vossen, ratten, marterachtigen en andere land- en grondpredatoren. In samenwerking met de technische ploeg, de brandweer en een boot van een Vuurkoutergebuur is het vlot daar te water gelaten. Het is er vrij diep en het vlot is vakkundig verankerd.”

Uitkijkpunt

“Hopelijk vinden de visdieven dit vlot even prachtig als wij en zien we hier binnenkort broedsels”, klinkt het. “De vogelliefhebbers van Natuurpunt zullen dit zeker monitoren. De vliegkunsten van de visdief zijn spectaculair.
Je kunt het vlot zien liggen via de wandelweg Oeverdam, van aan het gemeenteplein van Steendorp, richting Rupelmonde. Natuurpunt Waasland Scousele heeft er een prachtig uitkijkpunt dat voor het publiek toegankelijk wordt gemaakt. Zeker een verrekijker meenemen.”

Een nestvlot in het midden van de vijver moet het broedsel van de Visdief beschermen tegen ondermeer vossen en ratten (foto’s: Arnold Moonen)

 

Bakker en brouwer maken brood met streekbier: “Dit is echt een product van Tielrode”

TEMSE / TIELRODE –  Ze liggen vlak naast elkaar dus een samenwerking moest er wel eens van komen: bakkerij Anné en brouwerij VDBCK uit Tielrode slaan de handen in elkaar om een brood met bierdraf te maken. Maar meer nog dan het resultaat, vinden beide partners ook de lokale verankering belangrijk.

Bakker Geert Anné doet niets liever dan nieuwe broden bakken. Zo creëerde hij onlangs nog een variant op het rozijnenbrood met gojibessen. En recent kreeg hij het idee met draf, het restproduct van bier, te werken. Kerelbrood is het resultaat, gemaakt met draf van Kerelbier dat wordt gebrouwen in brouwerij VBDCK.

“Op zich kan iedereen brood met bier maken, dat is niets speciaal”, zegt Geert. “Maar door samen te werken met de brouwerij, op amper 100 meter van mijn deur, maken we echt een product van Tielrode. En doordat ik ook meel van de Molens van Temse gebruik, is dit helemaal korte keten.”

Cholesterol

Ook Charlotte De Cock, zaakvoerster van VBDCK, vindt die lokale verankering belangrijk. Bovendien hebben ze in de brouwerij draf genoeg.

“Draf is een restproduct van het brouwproces en bestaat vooral uit een mengeling van mout en granen”, legt Charlotte uit. “Elke week komt hier een lege container die we opvullen met draf. Geert gebruikt dus maar een klein deel, de rest gaat naar een boer die er zijn koeien mee voedert. Naar het schijnt vinden die dieren dat heel lekker.”

De draf wordt gehakseld voor het in het brood komt. Omdat de brouwerij verschillende Kerel-bieren maakt, gaat Geert steeds met verschillende soorten draf aan de slag.

“En dat merk je aan het brood, dat dan een beetje anders smaakt en kleurt”, zegt hij. Al blijft de smaak steeds subtiel en proef je in de eerste plaats een brood dat dankzij de draf net iets langer mals blijft. En Geert ontdekte nog iets over zijn nieuwste baksel. “Draf bevat plantensterolen, wat helpt de cholesterol naar beneden te halen. Geen enkel ander brood heeft dat. Het is dus nog eens extra gezond ook.”

Het Kerelbrood (2,80 euro) is te koop bij bakkerij Anné, Antwerpsesteenweg 32 in Tielrode. (Bron: HN/Tom Nuytemans)

Doordat de brouwerij verschillende soorten draf heeft, smaakt het Kerelbrood telkens anders, zeggen Charlotte en Geert.

Gewezen aannemer begint nieuwe carrière als kunstenaar

TEMSE – Tot twee jaar geleden had Hilaire Smet (66) uit de Houtbriel in Temse een bouwbedrijf. Na 33 jaar hard werken ging hij in 2019 met pensioen. En nu beleeft hij een tweede carrière als kunstenaar.

In 1986 nam Hilaire het bouwbedrijf over van zijn vader. Als enige zoon was hij eigenlijk gedoemd om de zaak verder te zetten. Tijdens vrije momenten maakte hij vooral tekeningen. Maar ook als tiener maakte hij al schilderijen.

Als veertienjarige maakte hij al een schilderij van het Kasteel Van Laarne

“Zo maakte ik als veertienjarige al een schilderij van het Kasteel Van Laarne.”

Diverse stijlen

“Als ik op vakantie ging had ik steeds een potlood en een gom bij”, vertelt Hilaire. “Tekenen heeft mij altijd geïnteresseerd. Doordat mijn vader aannemer was ben ik als het ware tussen de plantekeningen grootgebracht. Drie jaar geleden ben ik na 37 jaar dan opnieuw beginnen schilderen. Vroeger was het een hobby maar sinds ik met pensioen ben is het meer uitgebreid.”

Hilaire schildert diverse stijlen. en maakt schilderijen in olieverf en acryl.

“Ik wil inderdaad alles eens uitproberen”, zegt hij. “Zo schilder ik stillevens, dan weer modern maar ook portretten. Ik hou geweldig van het kleurenspektakel van de natuur en wil dit in mijn werken weergeven. Als ik op vakantie ga maak ik foto’s en daar maak ik dan een schilderij van.”

Hilaire heeft ook enkele werken met Temse als onderwerp.
“Ik ben geboren aan het water, daarom hou ik van Temse. Het geeft mij steeds een goed gevoel.”

Dit weekend neemt Hilaire een volgende stap in zijn kunstenaarsbestaan. Dan opent hij zijn eigen atelier waar zijn werk permanent tentoongesteld zal worden.

Voormalig magazijn

“Vorig jaar had ik het Gemeentemuseum in de Kasteelstraat gereserveerd om er in november een tentoonstelling te organiseren”, vertelt de kunstenaar. “Daarom was ik aan de slag gegaan om toch zowat veertig werken te kunnen tentoonstellen. De affiches waren gedrukt, de uitnodigingen verstuurd, tot corona roet in het eten gooide en de musea gesloten werden. Daarvan zat ik toch enkele dagen in de put.”

Maar de hobbyschilder bleef niet bij de pakken zitten.

“Ik kwam op het idee om mijn voormalig magazijn om te vormen tot atelier en exporuimte. Tot twee maanden geleden stond de ruimte hier nog vol met materiaal en een vrachtwagen.”

Vanaf dit weekend tot en met het eerste weekend van juni kan het brede publiek kennis maken met het atelier De 4 Straat, aan de Houtbriel, vlakbij het kruispunt met de Rupelmondestraat.

“Het is mijn bedoeling om regelmatig nieuwe werken te exposeren”, doet de kunstenaar uit de doeken. “De werken zijn te koop. Ik zal zien hoe het loopt maar vanaf juni  zal ik waarschijnlijk telkens het eerste weekend van de maand  mijn atelier openstellen.”

“Dit openingsweekend verwacht ik toch wat bezoekers”, stelt Hilaire. “De horeca is nog dicht, en het weer is niet echt fraai om naar de Belgische kust te trekken dus ideaal om een tentoonstelling te gaan bezoeken.”

Ter gelegenheid van de opening kwamen burgemeester Luc De Ryck (CD&V) en schepen van Cultuur Lieve Truyman (N-VA) het atelier officieel openen. Ook zij waren onder de indruk van de tentoongestelde werken.

Atelier ‘De 4 Straat’ Houtbriel 86 Temse

Openingsuren:
Zaterdag 13-18 uur
Zondag 10-18 uur

Ingang is  vrij  maar men kan ook een afspraak maken, indien verplicht volgens de coronamaatregelen, via 0475 672 888 of mail: hilairesmet@gmail.com

Klik hier voor enkele extra sfeerbeelden van het atelier

Hilaire heeft ook enkele werken met Temse als onderwerp. “Ik ben geboren aan het water, daarom hou ik van Temse”
Ook burgemeester Luc De Ryck en schepen Lieve Truyman waren onder de indruk van de geêxposeerde werken

 

Meer dan de helft te snel in zone 30 in Elversele

TEMSE/KRUIBEKE – Dinsdag 28 april deed de Politiezone Kruibeke/Temse snelheidscontroles op verschillende locaties. Er werden in totaal 1.029 voertuigen gecontroleerd.

Daarvan werden er 146 geflitst. In de zone 30 in de Dorpstraat in Elversele werd iets meer dan de helft (52 procent) van de bestuurders geflitst. In de Rupelmondestraat daarentegen werden slechts 6 (3 procent) bestuurders geflitst. De hoogste snelheid werd gemeten in de Hogenakkerstraat. Een bestuurder reed er 85 km/u in de zone 50.

 

Welzijnsvereniging Sleutelzorg heeft nieuwe Algemeen Directeur

Na drie selectierondes om een geschikte kandidaat te vinden heeft welzijnvereniging (WV) Sleutelzorg met Saskia Boone een nieuwe Algemeen Directeur. Dit in opvolging van Dirk De Clerck die per 1 november vorig jaar met pensioen is gegaan.
Saskia Boone wordt vanaf september de nieuwe Algemeen Directeur van Welzijnsvereniging Sleutelzorg

“De Raad van Bestuur benoemde haar in de vergadering van 12 april officieel als nieuwe Algemeen Directeur van Sleutelzorg”, stelt voorzitter van de Welzijnsvereniging, Werner Maerevoet.

Zij behaalde in 2007 haar Bachelor diploma in de pedagogische wetenschappen (optie sociale agogiek) aan de Universiteit Gent en een Master Sociaal Werk eveneens aan de Universiteit Gent in 2009.

“Tot vandaag heeft ze reeds meer dan vier jaar ervaring in de woonzorgsector als directeur van het WZC Meulenbroeck in Hamme”, aldus Maerevoet. “Daarvoor werkte zij ook als personeelsverantwoordelijke bij het gemeentebestuur van Puurs en Zele. Zij zal effectief in dienst treden begin september.”

Saskia Boone is geboren in Dendermonde en woont momenteel in Hamme. Zij is gehuwd en heeft twee kinderen.

“Zij heeft er ongelooflijk veel zin in om de overstap naar Temse te maken en om samen met alle collega’s van de WV de organisatie uit te bouwen tot een modern zorgbedrijf met alle uitdagingen van vandaag en morgen”, besluit de voorzitter.

Plein aan nieuwbouw WZC De Reiger krijgt groene invulling waar de hele buurt kan van meegenieten.

 

Eind 2022 moet ontmoetingsplaats af zijn

TEMSE – Het plein aan de vernieuwde zorgcampus van Temse wordt groener dan gepland. De realisatie ervan komt alweer wat dichterbij. Woensdag werd de bodemplaat van de parkeergarage onder het plein gegoten. Een eerste stap in de goede richting.

De eerste plannen voor een nieuwbouw van het woonzorgcentrum in het centrum van Temse dateren al van 2007. In 2018 werd de omgevingsvergunning aangevraagd.

Geen donkere put

In augustus 2020 werd de parking tussen woonzorgcentrum De Reiger en de Clement D’hooghelaan al afgesloten. De bouwput die er nu is, wordt binnenkort een plein, aan de noord- en westzijde omsloten door twee nieuwe gebouwen van het woonzorgcentrum. Daarin komen ondermeer 128 kamers van De Reiger. Het oude gebouw wordt deels afgebroken, de hoogbouw, achteraan rechts op de site, blijft behouden en bevat in de toekomst vooral assistentiewoningen.

De architecten maakten voor de site gebruik van de natuurlijke terreinhelling. Het gelijkvloers van De Reiger ligt iets meer dan drie meter hoger dan de Clement D’hooghelaan. De zogenaamde ‘ondergrondse’ parkeergarage ligt dus gelijk met de straat. Daardoor zal de parking geen donkere put zijn maar zal het door enkele openingen profiteren van natuurlijke lichtinval en heeft men zicht naar buiten. Wat ook weer goed is voor de sociale controle.

Niet afgesloten van dorp

Tot voor de werken was het plein een parking met weinig groen. Het plein op het parkingdak was volgens de oorspronkelijke plannen ook meer verhard.

“Maar dat was een ontwerp uit het verleden”, zeggen projectarchitect Thomas De Roeck en schepen voor Patrimonium Hugo Maes (CD&V). “Ondertussen groeide het ecologisch bewustzijn en het besef dat we geen nood hadden aan een gigantisch leeg evenementenplein. Daarom besloten we om bovenop de parking een zogenaamd groendak te maken.”

Het 4.000 vierkante meter grote plein wordt opgesplitst in drie delen. Vlak voor de ingang van de cafetaria van het woonzorgcentrum komt een evenementenplein met een capaciteit voor een kleine 800 personen.

“Daar kunnen kleine optredens of een bloemenmarkt plaatsvinden”, vervolgt De Roeck. “Uiteraard is er ook plaats voor een groot terras. Aanpalend voorzien we enkele petanquebanen. De rest van het plein zal een groen karakter krijgen. Er komen drie grote borders met struiken, grassen en zelfs bomen.”

“We willen de groenzone ook beleefbaar maken. We denken aan pakweg eetbare planten, een blotevoetenpad of speelprikkels”, stelt De Roeck. Dat past bij de visie om de bewoners van De Reiger en andere bewoners uit de gemeente te laten samenkomen. Dankzij het groen plein zullen de bewoners van de Reiger in hyperactie kunnen gaan met bezoekers van het plein. De Reiger mag niet afgesloten zijn van het dorp.”

Diverse toegangen naar de site

De afwerking van het plein en één van de nieuwbouwen van het woonzorgcentrum zijn klaar in december 2022. Daarna start men aan de tweede nieuwbouw, in de jaren daarop volgt de rest van de site.

Het plein zal niet enkel vanuit de Clement D’hooghelaan bereikbaar zijn. Ook vanuit de Gasthuisstraat komt er binnen enkele jaren wellicht een doorsteek. Daarvoor moet wel nog een deel van voormalig ziekenhuis De Pelikaan afgebroken worden. Als de mogelijkheid er is zou men ook een toegang willen maken naar de site vanuit de Vooruitgangstraat en de Volksplaats. Maar dat is nog toekomstmuziek.

In de parking zal plaats zijn voor 135 wagens en zullen ook drie fietsbergingen gerealiseerd worden.

Schepenen Hugo Maes (CD&V) en Patrick Vermeulen  (Open VLD) en Karel Fonck, hoofd technische dienst van het OCMW aan de nieuwe ondergrondse parking in aanbouw
Het 4.000 vierkante meter grote publieke plein wordt opgesplitst in drie delen.

Wellicht één dag geluidsoverlast voor de buurt met betonwerken voor de nieuwe Reiger

TEMSE – De werken aan de nieuwbouw van WZC De Reiger lopen op volle toeren. Op woensdag 28 april wordt (een deel) van de bodemplaat van de ondergrondse garage gegoten.

“Deze werken kunnen voor de omwonenden enige geluidsoverlast veroorzaken”, aldus schepen van Patrimonium Hugo Maes (CD&V) “Om 5 uur starten de werkzaamheden en wordt de betonpomp aangevoerd. Vanaf 6 u komen de betonmixers ( 11 m³)aangereden à rato van 9 tot 10 mixers per uur.

De totale oppervlakte van de garage bedraagt 5300m² waarvan er in deze fase 2400 m² wordt gegoten. Hiervoor is 900 m³ beton nodig.

De aannemer hoopt het storten van beton af te ronden tegen 21 uur.

“Ondertussen zal in de loop van de dag ook gestart worden met het polieren van het beton”, klinkt het bij de schepen. “Deze werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en van het uitharden van het beton en zullen tot vroeg in de morgen van donderdag 29 april doorlopen. Deze werkzaamheden kunnen een ongemak veroorzaken in de buurt. We verontschuldigen ons hiervoor.”

De omwonenden werden verwittigd met een schrijven vanuit het OCMW.

De betonwerken voor de vloerplaat van de ondergrondse parking van de Reiger kunnen voor de buurt enige overlast veroorzaken

 

Politiezone deed extra snelheidscontroles

TEMSE/KRUIBEKE – Maandagavond 26 april deed de Politiezone Kruibeke/Temse extra snelheidscontroles op verschillende locaties.

Er werden in totaal 1.063 voertuigen gecontroleerd. Daarvan werden er 116 geflitst.

Er werden een aantal uitschieters gemeten: op de N16 reed een bestuurder 124 km/u. In de Hoogkamerstraat was de hoogst gemeten snelheid 84 km/uur en in de Rupelmondestraat was dit 85 km/u.

Verder werden er het meeste bestuurders geflitst in de Doornstraat, namelijk 30 procent. Op de N16 werd slechts 5 procent geflitst.