Windmolens alleen welkom aan afrittencomplex E17 in Steendorp

Gemeente stelt ruimtelijke visie voor windturbines op
TEMSE – De gemeente Temse heeft een visietekst opgesteld om vast te leggen waar er in de toekomst windmolens gebouwd mogen worden in de gemeente. Rekening houdend met verschillende criteria blijft er niet veel ruimte meer over. Enkel de omgeving van het E17-afrittencomplex Haasdonk-Steendorp komt in aanmerking.

“We hopen dat de provincie rekening houdt met onze visietekst”
Hugo Maes en Franky Eeckelaert, schepen en milieuambtenaar

De gemeente kreeg de laatste tijd verschillende aanvragen voor de bouw van windmolens. Zo diende Enervest in 2012 een aanvraag in voor de bouw van vijf windmolens langs de E17 en drie windmolens in de Blauwhofstraat. Beide aanvragen werden door de provincie geweigerd. Recenter kwamen er opnieuw aanvragen voor beide zones. Engie Electrabel diende een aanvraag in voor vier windmolens langs de E17 op het grondgebied van Haasdonk, Bazel en Steendorp, waarvan enkel de vergunning voor de windmolen in Haasdonk geweigerd werd. Buurtbewoners trokken daarop als actiecomité ‘E17 Leefbaar’ naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Nog later diende Luminus met succes een aanvraag in voor twee windmolens op het grondgebied van Steendorp en een op het grondgebied van Bazel langsheen de Blauwhofstraat. Daar trok actiecomité ‘Tegenwind’ naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Draagvlak bij inwoners

Om de wirwar van aanvragen voor windmolens te stroomlijnen, besloot het bestuur op papier vast te leggen waar er volgens hen nog plaats is voor windmolens. “Het startschot voor het document werd vorige legislatuur gegeven toen de gemeente zich engageerde in het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Waasland Klimaatland’”, schetsen schepen van Milieu Hugo Maes (CD&V) en milieuambtenaar Franky Eeckelaert. “Daarin engageren we ons om onze CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan op verschillende manieren, waaronder windmolens. In onze visietekst geven we aan waar windmolens gebouwd kunnen worden. We houden rekening met afstandsregels tot bewoning, de aanwezigheid van het radiobaken op De Ster, de aanwezigheid van vleermuizen in de fortengordel onder de E17 en het draagvlak bij de bevolking.”

Tegemoetkoming voor buren

Maar wanneer de gemeente al die elementen naast elkaar legt, blijft er niet veel ruimte over voor nieuwe windmolens. “Al die criteria maken dat alleen de omgeving van het afrittencomplex van de E17 in Steendorp geschikt is voor windmolens”, klinkt het. “Daar is reeds een windmolen vergund, en volgens ons kunnen er maximum vier bijkomen.”

Eigenaars van windmolens zullen ook tegemoetkomingen moeten doen naar de buurt. De buurt moet via een coöperatieve dertig procent kunnen investeren. Jaarlijks moet ook 5.000 euro per windmolen gestort worden in een omgevingsfonds voor opwaardering van de omgeving.

Het document heeft momenteel nog geen juridische waarde, maar kan op termijn wel een belangrijk instrument worden.

“We hopen dat de provincie bij de opmaak van het Wase klimaatplan rekening houdt met onze visietekst”, zeggen de schepen en de ambtenaar.

“Ook Kruibeke is bezig met een dergelijke tekst, en we weten dat Beveren daar ook mee begonnen is.” (Bron: >HN/GVA – Mattias Goossens)

Buurtbewoners uit de omgeving van de planzone voor windmolens gingen vorig jaar in beroep tegen de bouwplannen. (foto: MGB)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *