Minister weigert vergunning, plannen voor steenbakkerij terug naar af

Met beslissing komt voorlopig opnieuw einde aan lang aanslepend dossier
STEENDORP – Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft in beroep de aangepaste vergunningsaanvraag voor de site van de steenbakkerij geweigerd. Daarmee komt voorlopig opnieuw een einde aan het lang aanslepende dossier.

“Er is geen link met kleiontginning in de aanvraag”
Andy Pieters, woordvoerder Zuhal Demir

Volgens Demirs woordvoerder Andy Pieters werd de aanvraag van grondwerkenbedrijf Vagaetrans geweigerd omdat ze in strijd is met de activiteiten die opgenomen zijn in het bijzonder plan van aanleg. “Dat schrijft voor dat het gaat om een industriegebied gelinkt aan de kleiontginning, waarvan de nabestemming moet geregeld worden in een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Aangezien de activiteit in de steenbakkerij gestopt is in 2012 en er geen link meer is tussen de geplande activiteiten en kleiontginning, is de aanvraag strijdig met de geldende bestemming. Daarnaast is niet uitgesloten dat de activiteiten storend zijn voor de aanpalende natuurgebieden en woonwijk.”

Al sinds 2013 wordt er nagedacht over een nieuwe invulling van de steenbakkerijsite. Eerst was er sprake van een bedrijventerrein met woonfuncties. Interwaas startte toen met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat plan werd na hevig burgerprotest afgevoerd. Begin dit jaar diende eigenaar van de site Vagaetrans een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de bouw van een grondverwerkingsbedrijf met daarnaast een kleine ambachtelijke steen- en pannenbakkerij. Die aanvraag kreeg negatief advies van het schepencollege, OVAM en het Agentschap Wegen en Verkeer.

Omwonenden, het actiecomité Steendorp Leefruimte, Natuurpunt Waasland Scousele en KWB Steendorp dienden samen 1.151 bezwaarschriften in. De deputatie weigerde de aanvraag, waarop Vagaetrans in beroep ging bij de gewestelijke omgevingscommissie. Er werd ook een aangepaste omgevingsvergunning ingediend. Daardoor moest het openbaar onderzoek overgedaan worden, inclusief de adviezen en bezwaarschriften. Er werden opnieuw 1.334 bezwaarschriften verzameld.

Nu minister Demir ook de gewijzigde aanvraag weigert, komt er tijdelijk een einde aan de juridische procedures van het afgelopen jaar. Het valt af te wachten of de eigenaar verdere juridische stappen wil zetten.

Vagaetrans wenste woensdag niet te reageren op de beslissing van de minister. Op een infovergadering afgelopen zomer gaven de eigenaars wel aan geen plannen te hebben om het industriegebied een groene bestemming te geven, iets waar de bezwaarindieners op hopen.

(foto: MGB)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *