Unizo Temse stelt prioriteitenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor

TEMSE – Op woensdag 4 april lichte Unizo Temse op AC De Zaat haar prioriteiten toe, voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. De lokale politiek had hiervoor veel aandacht met vertegenwoordigers van alle politieke fracties, het college van burgemeester en schepenen en de lokale politie.

Eregast op deze avond was de provinciale directeur van UNIZO: Jos Vermeiren. Hij stond stil bij de geslaagde aanpak van het memorandum, samengesteld door het lokale bestuur.

“De ondernemer levert graag zijn bijdrage onder de vorm van een lokaal verankerd initiatief, tewerkstelling dicht bij huis, inkomsten voor de lokale financiën en een bijdrage aan het lokale sportieve en sociaal-culturele leven. Daar wordt iedereen beter van”, aldus Patrick Michiels, afscheidnemend voorzitter van de lokale afdeling. “Samen met het toekomstig lokaal bestuur willen wij als partner werken aan een bedrijvig en dus levendig Temse waar het goed is om te wonen, te recreëren én te ondernemen. Het is met deze motivatie dat wij in een memorandum onze prioriteiten voor de komende zes jaar voorleggen.”

Meer foto’s, klik hier

Bestuur van Unizo Temse samen met de burgemeester, leden van het schepencollege, verantwoordelijken van de diverse politieke fracties en provinciaal directeur Unizo: Jos Vermeiren

Klik hieronder door voor het volledige artikel

Patrick Michiels liet ook een aantal nieuwe en jonge bestuurders aan het woord die een illustratieve optelsom maakten van een aantal belangrijke thema’s.

Metamorfose
Volgens Bart Thierens van UNIZO-Temse moet het toekomstige gemeentebestuur een doordachte visie uitbouwen en een aangepast beleidsplan uitwerken voor de kern van Temse.

“Dit zal nodig zijn om de lokale detailhandel te upgraden naar de uitdagingen van de 21e eeuw”, klinkt het bij Bart. “Ik stel voor dat dezelfde huisstijl bij de ontwikkeling van de ISA-site ook beter kan doorgetrokken worden naar de winkelkern en dat het plein achter de bushalte in de Kouterstraat een metamorfose ondergaat met alle hedendaagse faciliteiten.”

Infrastuctuur
Eva Meersman had het over de mobiliteit in de gemeente. Eén van de belangrijke thema’s in de prioriteitenlijst.

“het permanent autoluw maken van straten kan voor een stedelijke kern een goede zaak zijn. Voor een landelijke kern kan dit echter nefast uitdraaien voor de handelaars, maar zou dit wel tijdelijk kunnen”, stelde Eva Meersman. “Ook moet de infrastructuur aangepast zijn: algemeen onderhoud, lokale bypasses zowel voor voetgangers, fietsers als voor gemotoriseerd transport, ontsluitingsmogelijkheden via spoor en water. Dit alles ondersteund door een goede bewegwijzering.”

Nog volgens Eva: “Moeten ontsluitingsroutes naar handelskernen en bedrijventerreinen ook geschikt gemaakt en gehouden worden voor vrachtververkeer. Een heldere bewegwijzering helpt hierbij.”

Parkeren
“Daarnaast dient er ruimte te zijn voor parkeren: comfortabele fietsstallingen, kort parkeren in de kernen, gelegenheid tot lang parkeren aan de rand, met eventueel aansluitingsvervoer, en goed gesitueerde laad- en loszones. Voor interventieteams (de loodgieter, de elektricien, de kinesist, de huisarts) kan een interventiekaart om te kunnen parkeren op bewonersplaatsen een grote meerwaarde betekenen.”

De aantrekkingskracht van het centrum zou verhoogd moeten worden om investeerders aan te trekken.
Met ‘Denk globaal… Koester lokaal!’ wil UNIZO aantonen dat een ondernemende gemeente ook een levendige gemeente is.

Bovenaan de lijst met de Unizo-prioriteiten voor Temse staan volgende klemtonen:

– gezamenlijke visie en een gedurfde aanpak m.b.t. ruimtelijke ordening en mobiliteit, met voldoende aandacht voor de zwakke weggebruiker en mede in functie van de lokale economie. UNIZO vraagt om een stedenbouwkundig planner (studiebureau) onder de arm te nemen.

– Heraanleg van het kernwinkelgebied met voldoende beleving en extra parkeergelegenheid.

– Het beleid werkt ‘a priori’ met duurzame en innovatieve accenten.

In zijn slotwoord benadrukte burgemeester Luc De Ryck dat het gemeentebestuur en de lokale ondernemersvereniging UNIZO ‘bondgenoten’ zijn in vele opzichten. Hij prees de voorstelling van UNIZO en was enthousiast over de ruime interesse. De burgemeester had ook felicitaties voor afscheidnemend voorzitter Patrick Michiels, die na meer dan 23 jaar zijn functie ter beschikking stelt van het vernieuwde bestuur. Als toemaatje deelde Geert Vandersickel (schepen van Lokale Economie) de gloednieuwe Temsese winkeltassen uit aan alle aanwezigen.

Het bestuur Unizo Temse anno 2018 samen met provinciaal directeur Jos Vermeiren

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *