Herdenkingsmoment voor arbeiders die het leven lieten op een scheepswerf

TEMSE – Op zaterdag 2 november organiseerde erfgoedvereniging Op Stoapel op de site de Zaat, het voormalige terrein van de Boelwerf, een herdenkingsmoment voor mensen die ooit verongelukt zijn op een scheepswerf.
Nadien werd een bloemenkrans neergelegd

Werken op een scheepswerf was en is nog steeds niet zonder risico’s”, aldus Eddy Van Grevelinge van Op Stoapel. “Gedurende de 165 jaar dat de Boelwerf bestond zijn er meerdere arbeiders op de werf of tijdens werken voor de werf om het leven gekomen. Meerdere bronnen spreken over gemiddeld één dode per jaar. Daarom hielden we een ingetogen samenzijn ter nagedachtenis voor alle scheepsbouwers in de ruime regio die overleden, dit symbolisch aan het beeld de Zaatman aan de Orlaylaan. We lazen een tekst voor om deze mensen te gedenken met speciale aandacht aan de arbeiders die op de werf zelf omkwamen.”

Nadien werd aan het beeld een bloemenkrans neergelegd.

Op Stoapel wil het erfgoed van de Boelwerf in ere houden met het nemen van allerlei initiatieven. Zoals de uitgave van een boek met daarin een overzicht van alle op de werf gebouwde schepen. Ook aanwezigheid op tentoonstellingen, archief, nieuwsbrief, filmavond en de toekomst van de Belgica. Verder werkt men mee aan een provinciaal initiatief rond de herinnering van de scheepsbouw langs de Schelde. Elk jaar organiseert men ook een uitstap voor de leden.

Meer info: www.opstoapel.org

Meer foto’s, klik hier

 

 

Poëtische ode aan overleden dorpsbewoners

TEMSE – Net zoals in honderd andere gemeente organiseerde men op de begraafplaats in Temse-centrum op vrijdag 1 november voor de eerste keer ‘Reveil ’19’, een evenement dat mensen dichter bij elkaar brengt.
Ter plaatse kon men een kaarsje krijgen

Ook op de begraafplaats in Temse-centrum doorbrak men tussen 17 en 18 uur de stilte. Lokale artiesten kwamen een eerbetoon aan hun overleden dorpsbewoners brengen. Met muziek van Harmonie Orkest Temse (HOT) en gedichten gebracht door ondermeer Vera Van Bouwel bracht men een ode aan overleden dorpsbewoners. Vele tientallen aanwezigen zorgden voor een ingetogen samenzijn.

HOT wou maar al te graag meewerken aan dit ingetogen moment, dit met muzikanten: Dirk Wauman, Gunter Noens, Lena Van Braeckel, Joris Brokken, Eddie Van der Vieren, Bruno Van Walle, Nadia Van Hese en Veerle Vermeulen.

Reveil is een gratis evenement dat mensen op 1 november dichter bij elkaar brengt met muziek, lokale levensverhalen en poëzie. Zo is Reveil een eerbetoon aan de wortels van elke gemeente, met het diepste respect voor elke overtuiging.

REVEIL ’19 is een project van vzw Reveil en de popband Zinger.
In enkele jaren tijd verspreidde het idee zich tot in 1 op de 3 gemeentes in Vlaanderen.

www.reveil.org
www.reveilverhalen.com
www.instagram.com/reveilvlaanderen/
www.zinger.be

Meer foto’s,, klik hier

Vlaams Belang vraagt dringend actie voor overlastproblemen op Waesmeer

TEMSE/TIELRODE – De voorbije weken werden er via de diverse mediakanalen, zowel via Facebook als de lokale pers, diverse klachten geuit in verband met overlast tijdens feestelijkheden in feestzaal de Rietgors op domein Waesmeer in Tielrode. Oppositieraadslid Annemie Muyshondt (Vlaams Belang) vroeg tijdens de gemeenteraad van november aan burgemeester Luc De Ryck (CD&V) om deze problemen dringend aan te pakken.

“We maakten concrete afspraken met de eigenaars”
Burgemeester Luc De Ryck

De Rietgors

“Het is niet de eerste keer dat we dit ter sprake brengen op de gemeenteraad”, aldus Annemie Muyshondt. “Ook in de vorige legislatuur, op 26 mei 2014, 28 november 2016 en 30 januari 2017 heeft onze fractie deze problematiek in verband met de feestzaal op het domein aangekaart. De bewoners hebben al meer dan één keer klacht neergelegd de voorbije jaren. Zowel bij de politie als in de vorm van petities die afgegeven werden bij de burgemeester, of de regionale tv-zender TV Oost die hiervan geïnformeerd werd.”

Gesprekken met eigenaar

De grieven van de bewoners zijn veelvuldig en divers.

“Het gaat van foutparkeren, nadat de parkeerwachters zijn vertrokken, tot tromgeroffel dat meer dan één uur duurt”, stelt Muyshondt. “Of personen die massaal buiten staan te roken, de geur van barbecuevuur, vuilcontainers met restvuil en houtskoolresten na feestelijkheden en vuil dat zich bij stormweer verspreid. Spijtig genoeg is het niet één verzuurde bewoner die klaagt maar we horen dat diverse keren van verschillende bewoners. De burgemeester beloofde dat hij gesprekken zou gaan voeren met de eigenaars en uitbaters van de feestzaal.”

“Onze vraag is of dit gesprek al heeft plaats gehad, of dat er afspraken gemaakt zijn of oplossingen voorzien zijn. We hopoen dat alle partijen die van het Waesmeer gebruik maken, die daar wonen of komen als bezoeker of feestvierder dat men toch een minimum aan respect voor elkaar opbrengt en daar zich een goede samenleving kan manifesteren.”

“Ik vernam recent wel dat er bij de laatste feestelijkheden mensen zijn ingezet om alles in goede banen te leiden. En dat dan wel gebeurd, tot het tijdstip dat die wachters weg zijn en alles weer uit de hand loopt”, klinkt het bij de Vlaams Belang-fractie.

Oplossingen voor overlast

“Het is inderdaad zo dat er een aantal klachten zijn binnen gekomen en uiteraard hebben wij daar op ingespeelt”, antwoordde burgemeester Luc De Ryck. Daarbij hebben wij de verantwoordelijken van de feestzaal uitgenodigd. Zij zijn langs geweest met een vrij uitvoerige delegatie. We hebben daarbij een goed gesprek gehad en hebben we samen de vrschillende vormen van overlast overlopen. En nadrukkelijk gevraagd in welke mate zij zouden kunnen bijdragen tot oplossingen aan de verschillende vormen van overlast.

“Om de overdreven snelheid van een aantal bezoekers in te perken wil men een aantal verkeersdrempels leggen. Men gaat ook een een project op poten zetten om de geluidsoverlast te minimaliseren, daarvoor zal binnenkort ook een bouwaanvraag worden ingediend.”

Concrete afspraken

“Het is de intentie van de eigenaars om de eigen gronden te benutten om meer parkeergelegenheid te creëren. Op het vlak van bouwvergunningen moeten zij, en dat is ook gezegd, zich komen beraden en zich informeren wat kan en niet kan, zodat het overlastprobleem zich niet verschuift. Men heeft ondertussen meer parkeerwachters en begeleiders ingezet. Daarbij onderzoekt men ook de mogelijkheid tot plaatsing van camera’s. Ook het verschijnsel met de vuilcontainers hebben we een aantal keren moeten laten vaststellen en men zal ook ingrijpen en er op toezien dat dit niet meer gebeurd.

“We hebben dus een aantal concrete afspraken gemaakt en hebben afgesproken dat ze een zekere tijd krijgen om deze zaken aan te pakken en de realisaties voor te bereiden, want het ene is al makkelijker op te lossen dan het andere. We hebben ook aangekondigd dat we binnenkort een plaatsbezoek brengen om dan de evaluatie te doen van wat in het vooruitzicht is gesteld en te zien in welke mate alles is gebeurd of in de pipeline zit. En we tegelijkertijd kunnen bekijken of er bijkomende maatregelen nodig zijn. Met andere woorden, we hebben alle begrip voor de problemen die zijn aangekaart door de bewoners van het Waesmeer en stellen alles in het werk dit te beteugelen.”

(C) Franky Polfliet