Vlaams Belang vraagt dringend actie voor overlastproblemen op Waesmeer

TEMSE/TIELRODE – De voorbije weken werden er via de diverse mediakanalen, zowel via Facebook als de lokale pers, diverse klachten geuit in verband met overlast tijdens feestelijkheden in feestzaal de Rietgors op domein Waesmeer in Tielrode. Oppositieraadslid Annemie Muyshondt (Vlaams Belang) vroeg tijdens de gemeenteraad van november aan burgemeester Luc De Ryck (CD&V) om deze problemen dringend aan te pakken.

“We maakten concrete afspraken met de eigenaars”
Burgemeester Luc De Ryck

De Rietgors

“Het is niet de eerste keer dat we dit ter sprake brengen op de gemeenteraad”, aldus Annemie Muyshondt. “Ook in de vorige legislatuur, op 26 mei 2014, 28 november 2016 en 30 januari 2017 heeft onze fractie deze problematiek in verband met de feestzaal op het domein aangekaart. De bewoners hebben al meer dan één keer klacht neergelegd de voorbije jaren. Zowel bij de politie als in de vorm van petities die afgegeven werden bij de burgemeester, of de regionale tv-zender TV Oost die hiervan geïnformeerd werd.”

Gesprekken met eigenaar

De grieven van de bewoners zijn veelvuldig en divers.

“Het gaat van foutparkeren, nadat de parkeerwachters zijn vertrokken, tot tromgeroffel dat meer dan één uur duurt”, stelt Muyshondt. “Of personen die massaal buiten staan te roken, de geur van barbecuevuur, vuilcontainers met restvuil en houtskoolresten na feestelijkheden en vuil dat zich bij stormweer verspreid. Spijtig genoeg is het niet één verzuurde bewoner die klaagt maar we horen dat diverse keren van verschillende bewoners. De burgemeester beloofde dat hij gesprekken zou gaan voeren met de eigenaars en uitbaters van de feestzaal.”

“Onze vraag is of dit gesprek al heeft plaats gehad, of dat er afspraken gemaakt zijn of oplossingen voorzien zijn. We hopoen dat alle partijen die van het Waesmeer gebruik maken, die daar wonen of komen als bezoeker of feestvierder dat men toch een minimum aan respect voor elkaar opbrengt en daar zich een goede samenleving kan manifesteren.”

“Ik vernam recent wel dat er bij de laatste feestelijkheden mensen zijn ingezet om alles in goede banen te leiden. En dat dan wel gebeurd, tot het tijdstip dat die wachters weg zijn en alles weer uit de hand loopt”, klinkt het bij de Vlaams Belang-fractie.

Oplossingen voor overlast

“Het is inderdaad zo dat er een aantal klachten zijn binnen gekomen en uiteraard hebben wij daar op ingespeelt”, antwoordde burgemeester Luc De Ryck. Daarbij hebben wij de verantwoordelijken van de feestzaal uitgenodigd. Zij zijn langs geweest met een vrij uitvoerige delegatie. We hebben daarbij een goed gesprek gehad en hebben we samen de vrschillende vormen van overlast overlopen. En nadrukkelijk gevraagd in welke mate zij zouden kunnen bijdragen tot oplossingen aan de verschillende vormen van overlast.

“Om de overdreven snelheid van een aantal bezoekers in te perken wil men een aantal verkeersdrempels leggen. Men gaat ook een een project op poten zetten om de geluidsoverlast te minimaliseren, daarvoor zal binnenkort ook een bouwaanvraag worden ingediend.”

Concrete afspraken

“Het is de intentie van de eigenaars om de eigen gronden te benutten om meer parkeergelegenheid te creëren. Op het vlak van bouwvergunningen moeten zij, en dat is ook gezegd, zich komen beraden en zich informeren wat kan en niet kan, zodat het overlastprobleem zich niet verschuift. Men heeft ondertussen meer parkeerwachters en begeleiders ingezet. Daarbij onderzoekt men ook de mogelijkheid tot plaatsing van camera’s. Ook het verschijnsel met de vuilcontainers hebben we een aantal keren moeten laten vaststellen en men zal ook ingrijpen en er op toezien dat dit niet meer gebeurd.

“We hebben dus een aantal concrete afspraken gemaakt en hebben afgesproken dat ze een zekere tijd krijgen om deze zaken aan te pakken en de realisaties voor te bereiden, want het ene is al makkelijker op te lossen dan het andere. We hebben ook aangekondigd dat we binnenkort een plaatsbezoek brengen om dan de evaluatie te doen van wat in het vooruitzicht is gesteld en te zien in welke mate alles is gebeurd of in de pipeline zit. En we tegelijkertijd kunnen bekijken of er bijkomende maatregelen nodig zijn. Met andere woorden, we hebben alle begrip voor de problemen die zijn aangekaart door de bewoners van het Waesmeer en stellen alles in het werk dit te beteugelen.”

(C) Franky Polfliet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *