Vlaams Belang Temse beschuldigt CD&V van ‘stemmenronselarij’ (update)

CD&V-afdelingsvoorzitter keurt dergelijke praktijken af
TEMSE – Vlaams Belang Temse beschuldigt CD&V van het ronselen van stemmen in Huize Vincent in Tielrode. “Dit gaat voorbij aan het doel van een volmacht”, klinkt het.

“Het stond nog maar net in de pers dat de rusthuizen maatregelen nemen tegen stemmenronselaars in rusthuizen of het is zover in Temse”, oppert Sylvia Rombaut lijsttrekker van Vlaams Belang. “In huize Vincent te Tielrode ronselt CD&V schaamteloos stemmen van ouderen. We zijn verbolgen door zulke praktijken. In plaats van stemmen te ronselen bij de ouderen, zouden ze beter de wachtlijsten wegwerken en de rusthuisfactuur doen dalen. Dit gaat volledig voorbij aan het doel van een volmacht, dit is geen manier om extra stemmen te ronselen.”

Vlaams Belang werd op de hoogte gebracht door een familielid van een bewoonster van Huize Vincent.

CD&V-afdelingsvoorzitter Ingrid Deschepper reageert formeel: “Ik heb hier geen weet van en keur het namens de afdeling volledig af. Dergelijke praktijken hebben geen plaats.”

Huize Vincent-directeur Koen Van Wauwe geeft aan nauw toe te zien op dergelijke praktijken.

“We zijn nu eenmaal een open gemeenschap waar iedereen welkom is. Bewoners hebben ook een eigen brievenbus waarin ze folders kunnen ontvangen. Volmachtformulieren hebben we niet in huis. Ik heb tot nu toe nog geen directe meldingen gehad over het ronselen van stemmen. Mocht dat wel het geval zijn, zullen we maatregelen nemen en politici daarop aanspreken.”

 

Huize Vincent

PVDA Temse heeft geen lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen

TEMSE – PVDA Temse komt op voor de provincieraadsverkiezingen maar nu nog niet bij de gemeenteraadsverkiezingen.
“Daarvoor zijn we toch wel een verklaring schuldig aan de Temsenaars”, klinkt het bij de partij.
Lydia Bruggeman PVDA lijsttrekker voor de provincieraadsverkiezingen district Dendermonde/Waasland

“Onze partij heeft er voor gekozen om eerst alles in te zetten om door te breken in de steden en in gemeenten waar de PVDA al langer bestaat, een actieve werking heeft op het terrein en een bepaald aantal actieve leden heeft. Voor PVDA Temse komen deze verkiezingen in die zin net iets te vroeg”, stelt Lydia Bruggeman, voorzitter PVDA Temse en zelf kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen. “We zijn een partij die draait op de inzet van onze leden en sympathisanten. Niets van onze folders wordt verstuurd via de post, we bussen ze zelf. We trekken de wijken in om mensen te bevragen rond actuele zaken, zoals de Turteltaks, de pensioenmaatregelen van de regering. We willen ons zichtbaar maken op de straat, tussen de mensen.

“Maar niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen betekent niet dat we 6 jaar lang niets gaan doen. Zelfs integendeel, we zullen verder oppositie voeren vanuit de straat. En zo gaan er zich nog thema’s aanbieden waarbij we iets kunnen ondernemen, zoals de invoering van DIFTAR waarbij onze vuilniszakken vervangen gaan worden door een container en ons huisvuil per gewicht moet betaald worden. Het blijkt dat in de gemeenten waar dit doorgevoerd is, de kostprijs voor de inwoners verdubbeld tot verdrievoudigd is.”

“Democratie stopt niet met te gaan stemmen, democratie is iets van elke dag. Ook de politieke partijen in de gemeenteraad moeten dit beseffen.”

Turkse socio-culturele vereniging verontwaardigd na uitlatingen N-VA over debat

TEMSE – Op 30 september werd er een debat gehouden tussen de vier Turkse kandidaten van de partijen CD&V, Tesamen en Open Vld in het ontmoetingslokaal van vzw Turks Socio-Culturele vereniging van Temse. De vereniging is verontwaardigd over de uitlatingen van N-VA over het debat.

“Dit debat vond plaats na de vele verzoeken van onze leden uit de Turkse gemeenschap die meer verduidelijking wensten over de komende gemeenteraadsverkiezingen”, stelt secretaris Adem Gündogdu “Het debat verliep vlot en probleemloos. Vele leden waren dan ook verheugd dat ze een dergelijke kans kregen om de kandidaten van dichtbij vragen te stellen.”

Het bestuur van de Turks Socio-culturele vereniging van Temse is verontwaardigd in verband met het persbericht van N-VA Temse dat werd gepubliceerd.

“Er werd meegedeeld dat de bijeenkomst doorging in de moskee terwijl dit in het ontmoetingslokaal van de vzw heeft plaatsgevonden”, klinkt het.

“De nuance dat de bijeenkomst in het Turks is verlopen is volledig fout gezien er ook Nederlands werd gesproken oppert de verening.

“Het klopt dat er gedeeltelijk Turks is gesproken , dit enkel en alleen om iedereen te kunnen aanspreken binnen onze gemeenschap , er zijn namelijk enkele nieuwkomers die volop lessen krijgen maar de Nederlandse taal nog niet volledig machtig zijn”, aldus Gündogdu. “Er is ook de oudere generatie die beter Turks kan spreken dan Nederlands. Het is trouwens ironisch dat dit aan bod komt gezien één van de belangrijkste topics tijdens het debat , het regelmatiger spreken van de Nederlandse taal was. Het is spijtig te vernemen dat bij uitstek N-VA Temse kritiek geeft op deze bijeenkomst terwijl er tal van activiteiten en opendeurdagen hebben plaatsgevonden in de vereniging waar de overige partijen wél uitdrukkelijk aanwezig waren.

De bedoeling van de bijeenkomst was, volgens de organisatie, om de Turkse kandidaten beter te leren kennen en van dichterbij vragen te kunnen stellen over een heleboel zaken.

“Er zal eveneens nog een bijeenkomst plaatsvinden na de gemeenteraadsverkiezingen gezien veel leden deze bijeenkomst enorm nuttig vonden en dit verder wensen te evalueren”, besluit Adem Gündogdu “Hierbij wensen we de mensen van N-VA Temse eveneens uit te nodigen om binnen te springen in de vereniging voor een lekker glaasje Turkse thee of koffie.”

Tot verbijstering van bewoners: provincie keurt vergunning werken aan Waesmeer goed

Bewoners en milieuwerkgroep zijn van plan om in beroep te gaan tegen beslissing
TEMSE/TIELRODE –  – De deputatie heeft de omgevingsvergunning voor grondwerken aan het Waesmeer in Tielrode grotendeels goedgekeurd. Zowel de Verenigde Eigenaars Waesmeer als milieuwerkgroep Ons Streven zijn verbijsterd en zijn van plan om in beroep te gaan.

Het voormalige recreatiedomein Waesmeer is al meer dan tien jaar eigendom van grondwerkenfirma Vagaetrans uit Elversele. Die maakte in 2013 plannen voor ingrijpende werken rond de kleiput. Het bedrijf wil er een rondweg aanleggen en de oevers glooiend maken.

De bewoners zien daarin een excuus om grond te storten. Elke nieuwe aanvraag kon rekenen op protest van de Verenigde Eigenaars Waesmeer (V.E.W.) en milieuwerkgroep Ons Streven. Tot nu werd elke aanvraag geweigerd, maar eind vorige week keurde de deputatie de omgevingsvergunning grotendeels goed. “We hebben alleen de reliëfwijziging aan de kant van de Smesstraat ongunstig verklaard”, zegt gedeputeerde Jozef Dauwe (CD&V). “De overige reliëfwijzigingen zijn goedgekeurd, net als het openstellen van de wandelweg. De kleiput mag bovendien gevuld worden met 20.200 kubieke meter grond en de eerder aangebrachte reliëfwijziging wordt geregulariseerd.”

Gestorte grond regulariseren

De gemeente had eerder een gedeeltelijk negatief advies gegeven. Het Agentschap Natuur en Bos uitte zich ook negatief en buurtbewoners dienden 322 bezwaarschriften in. Zij reageren verbijsterd. “Dit is gewoon een poging om de 9.000 kubieke meter grond die eerder illegaal gestort werd, te regulariseren. Uit gesprekken na de infovergadering in juni bleek dat er al een geïnteresseerde koper is. Maar zolang niet alles geregulariseerd is, kan het gebied niet verkocht worden. Het dossier lijkt fantastisch, tot je kijkt wie achter de plannen zit.”

Milieumisdrijven

Vagaetrans is inderdaad geen onbeschreven blad. Vijftien jaar geleden stond mede-eigenaar Eric Van Gaeveren nog terecht voor milieumisdrijven. Het ging toen onder meer over het storten van vervuilde grond en afval in zelfgegraven putten in Hamme en Waasmunster. Daarvoor kreeg de ‘afvalbaron’ in 2005 zes maanden cel met uitstel en een boete van 27.500 euro.

“Waarom hebben we nog wetten en procedures wanneer zo iemand uiteindelijk beloond wordt”, meent Gert Hooftman van Ons Streven. “In de aanvraag staan zelfs flagrante leugens. Er staat dat Vagaetrans afspraken met ons heeft gemaakt, maar dat is nooit gebeurd. Er is enkel een eenzijdig formulier mee ingediend. Bovendien komen de ingediende plannen niet meer overeen met de plannen die in deze aanvraag staan. Wij gaan zeker in beroep.”

Vagaetrans-adviseur en woordvoerder Raymond Abbeel is tevreden, maar geeft aan dat de werken voorlopig niet zullen starten. “We verwachten dat er tegen deze beslissing in beroep wordt gegaan. Toch verrast het me dat men tegen dit dossier gekant is, want het is een kans om het Waesmeer op te knappen.”

Monddood

“Een paar bosmaaiers die twee keer per jaar rond gaan, kunnen het domein ook opknappen”, reageert bewoner Philip Riské laconiek. “Vagaetrans heeft de afgelopen jaren niks gedaan qua onderhoud. Meer nog: zodra het domein in hun handen kwam, werden er hekken geplaatst en putten gegraven in de wandelweg.” Medebewoner Walter Van Geenhoven treedt hem bij. “We willen graag in beroep gaan, maar Vagaetrans heeft een rechtszaak tegen ons aangespannen. We worden beschuldigd van het meer te vervuilen. Volgens ons is dat een manier om ons financieel af te dreigen en zo monddood te maken.” (Bron: HN/GVA – Mattias Goossens)

“Waarom hebben we nog wetten en procedures wanneer zo iemand uiteindelijk beloond wordt”, vragen de bewoners zich af.

N-VA Temse verbolgen over Turks verkiezingsdebat

TEMSE – N-VA Temse is niet te spreken over een politiek debat dat vorige week plaatsvond in de Diyanet moskee ter hoogte van de Edgard Tinelplaats.

“Dergelijk debat is een fout signaal”
N-VA Temse

Het debat ging tussen Turkse kandidaten van CD&V, Tesamen en Open VLD voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en werd uitsluitend in het Turks gevoerd. De insteek van dit debat ging voornamelijk over wat de Turkse gemeenschap aanbelangt.
“Blijkbaar zijn de Turkse kandidaten van CD&V, Tesamen en Open Vld er alleen voor de eigen gemeenschap?”
“Een compleet verkeerd signaal”, zegt afdelingsvoorzitter Joris Baert. “Er nemen in Temse 175 kandidaten deel aan de verkiezingen verspreidt over 7 partijen. Iedere partij in Temse wil zijn klemtoon leggen hoe er aan de toekomst van Temse gewerkt kan worden, los van origine, culturele achtergrond of geloofsovertuiging.

N-VA-lijsttrekker Lieve Truyman: “Kandidaten die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Temse zouden moeten bouwen aan een gemeenschap voor alle burgers in Temse. Het is een foute redenering dat zij die over een specifieke culturele achtergrond beschikken, enkel voor die gemeenschap zouden opkomen. Als we deze redenering doortrekken zou er van elk van de 94 nationaliteiten in Temse iemand moeten vertegenwoordigd zijn in de lokale politiek.
N-VA Temse denkt niet in hokjes. “Wij willen geen wij-zij verhaal dat aanzet tot verdeeldheid.
Wij zetten onze schouders onder een sterk integratiebeleid, zodat migratie voor iedereen een positief verhaal wordt. Wij voeren één beleid voor álle inwoners van Temse”, besluit Joris Baert.

Stuwgroep wil in Doornstraat langere invoegstrook voor N16

TEMSE – Wie van de Doornstraat de N16 wil opdraaien staat, vooral in de spitsuren, lang stil. Dat is mede te wijten aan de invoegstrook die zeer kort is. Buurtbewoners richtten een actiegroep op en vragen een dubbele of langere invoegstrook.

“De files kunnen soms tot een kilometer lang reiken in de Doornstraat”
Luc Verhulst – Stuwgroep Doornwijk

Door de werken aan de Temsebrug de voorbije maanden slibten de wegen in Temse en omstreken regelmatig dicht. Ook in de Doornstraat was en is dat het geval, maar de verkeersdrukte werd niet enkel door de werken veroorzaakt. Aan het verkeerslicht om de N16 op of over te rijden, is een invoegstrook voorzien die soms lange files veroorzaakt.

“De wagens komen uit de Doornstraat gereden en staan te wachten aan het rode licht”, zegt Luc Verhulst, de voorzitter van actiegroep ‘Doornwijk’. “Wie wil afslaan naar links, om de N16 op te draaien, moet voorsorteren op een kort strookje dat plaats biedt voor zo’n vijf auto’s.”

“Andere auto’s die hetzelfde manoeuvre willen uitvoeren staan dan aan te schuiven tussen de wagens die rechtdoor of naar rechts willen. De files kunnen soms tot een kilometer lang reiken in de Doornstraat. Die situatie is nefast voor de mobiliteit in de straat, maar ook voor de luchtkwaliteit. Met onze vraag om de invoegstrook aan te passen, richten we ons niet alleen op de openbare weg, maar ook op de luchtweg van ons en onze kinderen.” De stuwgroep geeft hiermee geen kritiek op het gemeentebestuur, maar wil constructief meedenken over het probleem. “Onze werkgroep

bestaat nu ongeveer een jaar en we hebben een goede band met de gemeente, maar onze vrees is dat het project op de lange baan wordt geschoven.” Schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA) erkent het probleem. “Er zijn al gesprekken geweest met de stuwgroep, het gemeentebestuur en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het AWV is eigenaar van de N16 en heeft daarover ook de eindverantwoordelijkheid. In oktober wordt bekeken hoeveel ruimte we kunnen maken voor een extra invoegstrook. Die ruimte kunnen we bekomen door bijvoorbeeld een stukje van de Doornstraat recht te trekken. Als er werken worden uitgevoerd zal dat door de gemeente gebeuren en niet door AWV.”

Al 230 gezinnen onderschreven een verzoekschrift met als voornaamste vraag: creëer een volwaardige voorsorteerstrook van 60 à 70 meter.

(Bron: HN-GVA / Dieter Verschooren)

Luc Verhulst (4e v. rechts) met leden en sympathisanten van de stuwgroep

Kerstconcert in Heilig Hartkerk met Barbara Dex en Sandrine

TEMSE – Ondanks alle perikelen omtrent het voortbestaan van de kerken in Temse en het stopzetten van de eucharistieviering in de Heilig Hartkerk op zaterdag, blijft er één vaste waarde: het Kerstconcert op tweede kerstdag op de 2de kerstdag.

Dit jaar reeds voor de vijfde keer.

Barbara Dex

“In 2014 gaf Willem Vermandere een gesmaakt kerstconcert. Wie er toen bij was, herinnert zich nog dat Willem van de pastoor wilde weten waarom er in de kerststallen in de kerken nooit een os en een ezel staan”, aldus Alfons Poppe. “Het concert in 2015 was niet alleen voor de organisatoren een geweldig gebeuren, maar vooral heel Temse: niemand minder dan de Kolacny Brothers met hun wereldberoemd SCALA-koor waren toen te gast. Van deze geweldige show spreekt men in Temse nog.

De volgende in het rijtje was een waardige opvolger: in 2016 stalen Free Souffriau en echtgenoot Miguel Wiels de show. De fluwelen stem van Free en het muzikale talent van Miguel samen in een kerstconcert. Dat vonden ook de aanwezige BV’s Peter Van De Veire en Kris Wauters (Clouseau).
(lees verder onder de advertentie)

“In 2017 brachten we een talent eigen bodem op het podium: Garry Hagger. Hij zong zich de ziel uit het lijf en wie hem kent of gehoord heeft, weet wat dit betekent: Een stem als een klok.”

Sandrine Van Handenhove

En nu voor de vijfde editie staan Barbara Dex en Sandrine, voor de eerste maal in Temse, samen op het podium en samen op een kerstconcert.

Barbara Dex, dochter van Mark Dex, kreeg muziek met de paplepel ingegeven. Sandrine van Handenhove, afkomstig uit Sint-Niklaas, treedt tegenwoordig meestal op in musicals.

Kaarten zijn vanaf 1 oktober te koop (20 euro) op volgende adressen:

E.H. Raf De Loor R. Lefèvrestraat 1
Alfons Poppe Tulpenlaan 9
CM & ACV Oeverstraat 9
of concertheiligharttemse@gmx.com