‘Jong Blaut’: Klaar voor een nieuwe start

TEMSE – Open VLD Temse zet de jongerenafdeling in een nieuw kleedje. Met ‘Jong Blaut’ willen de jongeren doorwegen op het nieuwe bestuur.
‘Jong Blaut’ wil doorwegen op het bestuur

“In de campagne naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 vroeg Open VLD om te kiezen voor de toekomst van Temse. Dankzij het mooie verkiezingsresultaat hebben we dan ook de kans om met twee gemotiveerde schepenen in het  schepencollege onze stempel te drukken op Temse”, Vertellen initiatiefnemers Gert Poppe en Stijn De Leeneer.

“Onze jongerenafdeling blijft dan ook niet achter en steekt zichzelf in een nieuw kleedje. “Jong Vld Temse” wordt “Jong Blaut” en wil jonge liberalen “Jong Blaut moet de komende jaren uitgroeien tot een aanspreekpunt voor jongeren waar we gemeentepolitiek bespreekbaar en toegankelijk willen maken. Nu het schepencollege uit de startblokken is geschoten start het echte werk. We hebben de unieke  kans om als jongerenafdeling ook mee door te wegen op het bestuur en willen deze niet laten liggen. De invoering van een digitaal aanmeldingssysteem voor de inschrijving in onze lagere scholen is hier een mooi voorbeeld van. Eén van onze voorstellen wordt binnenkort realiteit.”

De prioriteiten van Jong Blaut zijn ambitieus:

 • De zwakke weggebruiker in Temse moet voorrang krijgen en er moet eindelijk werk gemaakt worden van een degelijk fiets- en voetpadenplan.
 • Onze kinderen verdienen moderne speelpleintjes waar ze echt kind kunnen zijn en met de bal
  mogen spelen.
 • Temse moet werk maken van een doordachte buurtwerking waardoor buren terug buurten
  worden.
 • De sportinfrastructuur moet verder meegroeien met het bewonersaantal en dient grondig
  gerenoveerd te worden.
 • Onze parken en pleinen verdienen extra aandacht, we willen wonen en leven in een proper en
  groen Temse.
 • initiatiefnemers Gert Poppe en Stijn De Leeneer

Bevoegdheden nieuw schepencollege bekend

Schepencollege doet het met één schepen minder

TEMSE – De bevoegdheden van het nieuwe college van burgemeester en schepenen zijn gekend. Dat college bestaat voor het eerst uit drie partijen. Dat gebeurt met de toevoeging van Open VLD aan de huidige coalitie van CD&V en N-VA.

De verhoudingen binnen het college liggen anders na de verkiezingen. Niet alleen telt het college een schepen minder, CD&V gaat van een meerderheid van vijf schepenen tegenover drie schepen bij N-VA naar een minderheid met de burgemeester en één schepen.

CD&V behoudt met Luc De Ryck de langst zittende burgemeester van het Waasland. Ook huidig eerste schepen Hugo Maes blijft op post, maar verliest een deel van zijn bevoegdheden. Hij blijft bevoegd voor Openbaar Groen, Kerkhoven en Natuur en krijgt er Patrimonium bij, maar verliest Senioren en Werk. Zijn bevoegdheid voor Openbare Werken gaat naar Lieve Truyman (N-VA), die Mobiliteit en Cultuur behoudt en er, naast Openbare Werken, ook Erfgoed bijkrijgt. Integratie en Inburgering en Woonkwaliteit verdwijnen uit haar bevoegdheden. Ze wordt bijgestaan door twee partijgenoten: Tine Van Britsom neemt Jeugd, Onderwijs en Kinderopvang op zich, Patrick Vermeulen wordt voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Diensten en is bevoegd voor Sociale Zaken, Welzijn, Senioren en Sociale Economie. Derde meerderheidspartij Open VLD krijgt twee schepenen. Wim Van Rossen wordt bevoegd voor Ruimtelijke Planning en Omgevingsvergunningen, Sport, ICT en Digitalisering. Stephan Van Der Gucht neemt Financiën, Personeel, Economie en Overheidsopdrachten op zich.

De tripartite heeft een meerderheid van 19 op 29 zetels in de nieuwe gemeenteraad, die op donderdag 3 januari geïnstalleerd wordt. Het college van burgemeester en schepenen zal de beleidsaccenten bundelen in een nota, die in maart zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. (bron: HN/GVAZ – Mattias Goossens)

Vooraan vlnr.: Lieve Truyman, Luc De Ryck, Wim Van Rossen achteraan vlnr.: Stephan Van Der Gucht, Tinneke Van Britsom, Hugo Maes, Patrick Vermeulen

Klik hieronder door voor een lijst van alle bevoegdheden

Verder lezen Bevoegdheden nieuw schepencollege bekend

CD&V kiest Hugo Maes als schepen

Huidig schepen van Financiën en Toerisme Franky De Graeve wordt voorzitter van de sociale Bouwmaatschappij
TEMSE – Na de verkiezingen van 14 oktober bereikten CD&V, N-VA en Open VLD een overeenkomst om de komende zes jaar te besturen. Bij de verdeling van de mandaten kreeg CD&V naast de burgemeesterssjerp, een schepenzetel, de voorzitter van Woonanker Waas en drie jaar het voorzitterschap van de gemeenteraad.

Dinsdag 27 november was D-Day voor de CD&V Temse. Het partijbestuur onder leiding van voorzitter Ingrid Deschepper moest zich uitspreken over de belangrijkste te begeven mandaten, met name schepen, voorzitter WoonankerWaas en lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Daarbij werd Hugo Maes tot schepen verkozen, Franky De Graeve krijgt het mandaat van voorzitter van de sociale Bouwmaatschappij WoonankerWaas en Inés De Kerf wordt lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.
(het tweede lid van het Bijzonder Comité moet een gemeenteraadslid zijn en zal verkozen worden door de CD&V-fractie in de gemeenteraad)

Het CD&V-bestuur zal binnenkort ook beslissen over de opvolging die in de loop van de legislatuur zal plaatsvinden, na de intentie van burgemeester Luc De Ryck dat hij niet de volle zes jaar zal uitdoen.
Wanneer hij stopt, blijft voorlopig een staatsgeheim.

Het partijbestuur moet dan de volgende beslissingen nemen:
– wordt Hugo Maes burgemeester?
– of blijft Hugo Maes schepen? Zo ja, wie wordt burgemeester?

Alle nieuw verkozen gemeenteraadsleden van CD&V kunnen zich voor beide mandaten kandidaat stellen, met name Hugo Maes (voor burgemeester), Debby Vermeiren, Franky De Graeve, Ismail Aydinli, Nicola De Cock, Hans Cools en Ingrid Deschepper.

Franky De Graeve (l) wordt voorzitter van de sociale Bouwmaatschappij, Hugo Maes (r) blijft schepen.

Het bestuur van N-VA Temse besliste unaniem over schepenen, voorzitter gemeente – en OCMW-raad en fractieleider.

Momenteel lopen gesprekken met de andere coalitiepartners over de verschillende bevoegdheden
TEMSE – Op 14 oktober werden de stemmen geteld, de zetels verdeeld… Op basis van de verkiezingsuitslag hebben de delegaties van CD&V, N-VA en Open VLD – die samen 19 van de 29 gemeenteraadsleden vertegenwoordigen – beslist de nieuwe meerderheid te vormen die in de periode 2019-2024 Temse zal besturen.
De nieuwe coalitie staat voor efficiënt besturen met een bestuurscultuur, die openstaat voor vernieuwing en inspraak die hoort bij de huidige maatschappij. Op de bestuursvergadering van 19 november 2018 heeft N-VA Temse unaniem haar vertegenwoordigers aangeduid.

De schepenen voor N-VA Temse zijn Lieve Truyman (37 j.), Tineke Van Britsom (28 j.) en Stephan Van der Gucht (50 j.).  Lieve Truyman heeft met haar 1616 stemmen een mooi resultaat neergezet. Zij zal haar schepenmandaat verderzetten en wordt eerste schepen.  Lieve krijgt in het college het gezelschap van Tineke Van Britsom en Stephan Van der Gucht. Zij hebben de voorbije 6 jaar ervaring opgedaan als gemeenteraadslid en kunnen nu deze kennis verder toepassen.  Deze drie dynamische en gedreven mensen zullen in de komende legislatuur in het college van burgemeester en schepen bouwen aan het Temse van morgen.  Dit bestuursorgaan kan men vergelijken met het directiecomité van een bedrijf.  Het college komt wekelijks samen en bepaalt de dagelijkse werking van de gemeente en vanaf 2019 ook van het OCMW.

Voor het eerst is de voorzitter van de gemeenteraad ook de voorzitter van de OCMW-raad.  De voorzitter van deze twee raden is voor de drie eerste jaren Geert Vandersickel (61 j). De voorzitter roept de vergadering samen en bekrachtigt definitief de agenda.  Het is eveneens de gemeente – en OCMW‑raadsvoorzitter die de beslissingen definitief ondertekent samen met de algemeen directeur van het lokaal bestuur.
Geert is als uittredend schepen vertrouwd met de werking van de gemeenteraad en zal een goede kapitein zijn van het schip.

Davy De Rijbel (40 j.), een geëngageerde Elverselenaar met een duidelijke visie wordt de nieuwe fractieleider in de gemeenteraad.  Hij zal daar het woord voeren namens de partij.

De fractie wordt vervolledigd met de ondernemende Steendorpenaar Björn Van Asbroek (38 j.) en uitredend schepen en OCMW-voorzitter Werner Maerevoet (66 j.). Met Werner in de gemeente – en OCMW-raad is de kennis en ervaring in de zorgsector verzekerd.

Dankzij Davy uit Elversele, Tineke en Geert uit Tielrode en Björn uit Steendorp vertegenwoordigt N-VA Temse alle deelgemeenten in de gemeente-en OCMW-raad.

Op dit moment lopen de gesprekken met de andere coalitiepartners over de verschillende bevoegdheden. Samen met hen willen wij bouwen aan een gemeente waar het voor iedereen aangenaam is om te wonen, werken, winkelen, ontspannen en te ondernemen.

v.l.n.r. Davy De Rijbel, Stephan Van der Gucht, Tineke Van Britsom, Lieve Truyman en Geert Vandersickel

Voor het eerst tripartite in Temse: CD&V – N-VA – Open VLD sluiten coalitie

Open VLD na 6-jarige oppositiekuur opnieuw in het bestuur.
TEMSE – Voor het eerst in de geschiedenis zal Temse bestuurd worden door een coalitie van 3 partijen. Zondagavond bereikten CD&V, N-VA en Open VLD een overeenkomst.

CD&V verloor 3 zetels en behoudt er 8, N-VA houdt stand op 7, Open Vld stijgt van 3 naar 4, samen dus een ruime meerderheid van 19 op 29.

De verkozenen:

CD&V: Luc De Ryck, Hugo Maes, Debby Vermeiren, Joke Maes, Franky De Graeve, Ismail Aydinli, Nicola De Cock en Ingrid Deschepper. Eerste opvolger: Hans Cools

N-VA: Lieve Truyman, Geert Vandersickel, Tineke Van Britsom, Stephan Van Der Gucht, Björn Van Asbroeck, Davy De Rijbel, Werner Maerevoet. Eerste opvolger: Kim Aluwé

Open VLD:Wim Van Rossen, Bart Van Geyt, Patrick Vermeulen, Heidi Bauer. Eerste opvolger: Karin Deschuttere-Vanhyfte

De lijsttrekkers behaalden volgende voorkeurstemmen:

Luc De Ryck (CD&V) 1 769
Lieve Truyman (N-VA) 1 616
Wim Van Rossen (Open Vld) 967

De grootste partij heeft de burgemeester, wat betekent dat Luc De Ryck zijn 27ste jaar ingaat met de burgemeesterssjerp.

De verdeling der mandaten werd gebaseerd op een klassiek mathematisch model, dat de verhoudingen respecteert tussen het aantal zetels en het gewicht der mandaten.
Naast de burgemeester heeft CD&V een schepen, de voorzitter van Woonanker Waas en 3 jaar het voorzitterschap van de gemeenteraad.

N-VA heeft 3 schepenen en 3 jaar voorzitterschap van de gemeenteraad,

Open VLD heeft 2 schepenen.

Het akkoord werd door de verschillende partijbesturen goedgekeurd, waarna de voordrachtakte voor de burgemeester door alle verkozenen van de coalitie werd ondertekend.

Elke partij duidt zelf haar kandidaten aan voor de haar toegewezen mandaten. De zittingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad zullen gezamenlijk door de coalitiepartners voorbereid worden. Het gezamenlijk programma zal in onderling overleg de basis vormen van de beleidsverklaring 2019-2024. In die beleidsverklaring zal één van de klemtonen zeker het efficiënt besturen zijn met een nieuwe bestuurscultuur, die openstaat voor vernieuwing en inspraak, eigen aan de hedendaagse maatschappij.

Actiecomité ‘Tegenwind’ geeft stemadvies aan bewoners

KRUIBEKE/TEMSE – Het actiecomité Tegenwind verzet zich tegen de plannen van Engie Electrabel om vier windmolens met een tiphoogte van tweehonderd meter te bouwen op de grens tussen Kruibeke en Temse, in de zogenaamde Kraakwijk. De windmolens zouden gebouwd worden in de driehoek Hollebeek, Kapelstraat, Hospitaalstraat.

“Nadat in 2013 de Raad van State het verzoek tot bouw van windmolens in het waardevol natuur- en landbouwgebied heeft vernietigd, willen de elektriciteitsmaatschappijen opnieuw een aanvraag tot bouw van drie windmolens indienen”, lezen we op de website van het actiecomité. “Deze keer zullen de windmolens heel wat groter zijn. Dit wil zeggen hoger dan 200 meter, ongeveer zeven keer de hoogte van een kerktoren of tweemaal het Atomium. Dit zal slagschaduw creëren in de woningen die palen aan het gebied tussen Kruibeke/Bazel en Temse.

Volgens het actiecomité liggen er zo’n duizend woningen in de omgeving waar de windmolens zouden komen. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen peilden ze bij de lokale partijen naar de standpunten over die windmolens. “In Kruibeke zijn CD&V, N-VA en Samen Voor Kruibeke bevraagd. Alleen Samen Voor Kruibeke gaf aan niet volledig tegen de windmolens te zijn.

In Temse werden CD&V, N-VA en Open VLD bevraagd.
“Voor Groen, Tesamen en Vlaams Belang hadden we spijtig genoeg geen tijd meer”, klinkt het.

Voor N-VA Temse leent de voorgestelde inplanting op de grens tussen Temse en Bazel zich niet voor het plaatsen van windmolens:
“Ze komen te dicht bij rusthuis Blauwhof en houden geen rekening met de vleermuizenpopulatie in de buurt en het Forten erfgoed.”

Ook bij Open VLD Temse ziet men de plaatsing dicht bij de woonhuizen niet zitten:
“De versnipperde inplanting van de woningen maakt de oefening niet gemakkelijk maar ontslaat de gemeente niet van de opdracht om de aanvragen steeds af te toetsen aan de hinder die voor de bewoners kan optreden.”

Voor CD&V Temse is de regio Blauwhof een uitsluitingszone voor het plaatsen van windmolens:
“Het gebied Blauwhof valt buiten het goedgekeurde Provinciaal beleidskader ‘Windvisie’. En bovendien gesitueerd in de fortengordel rond Antwerpen met de historische schansen Lauwershoek en Landmolen. En diverse bunkers die een waardevolle habitat vormen voor de verschillende beschermde vleermuizensoorten.”

“We zijn niet tegen groene energie, maar windmolens zijn hier niet de beste optie”, klinkt het bij Geoffroy Le Grelle en Luc Lammens van het comité, dat zelf kandidaten van N-VA Kruibeke en CD&V Kruibeke telt “We gaan de resultaten van onze rondvraag in een flyer bedelen in de buurt.”

Het actiecomité ‘Tegenwind’ gaat in de buurt 1000 flyers met ‘stemadvies’ verdelen

Vlaams Belang Temse beschuldigt CD&V van ‘stemmenronselarij’ (update)

CD&V-afdelingsvoorzitter keurt dergelijke praktijken af
TEMSE – Vlaams Belang Temse beschuldigt CD&V van het ronselen van stemmen in Huize Vincent in Tielrode. “Dit gaat voorbij aan het doel van een volmacht”, klinkt het.

“Het stond nog maar net in de pers dat de rusthuizen maatregelen nemen tegen stemmenronselaars in rusthuizen of het is zover in Temse”, oppert Sylvia Rombaut lijsttrekker van Vlaams Belang. “In huize Vincent te Tielrode ronselt CD&V schaamteloos stemmen van ouderen. We zijn verbolgen door zulke praktijken. In plaats van stemmen te ronselen bij de ouderen, zouden ze beter de wachtlijsten wegwerken en de rusthuisfactuur doen dalen. Dit gaat volledig voorbij aan het doel van een volmacht, dit is geen manier om extra stemmen te ronselen.”

Vlaams Belang werd op de hoogte gebracht door een familielid van een bewoonster van Huize Vincent.

CD&V-afdelingsvoorzitter Ingrid Deschepper reageert formeel: “Ik heb hier geen weet van en keur het namens de afdeling volledig af. Dergelijke praktijken hebben geen plaats.”

Huize Vincent-directeur Koen Van Wauwe geeft aan nauw toe te zien op dergelijke praktijken.

“We zijn nu eenmaal een open gemeenschap waar iedereen welkom is. Bewoners hebben ook een eigen brievenbus waarin ze folders kunnen ontvangen. Volmachtformulieren hebben we niet in huis. Ik heb tot nu toe nog geen directe meldingen gehad over het ronselen van stemmen. Mocht dat wel het geval zijn, zullen we maatregelen nemen en politici daarop aanspreken.”

 

Huize Vincent

PVDA Temse heeft geen lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen

TEMSE – PVDA Temse komt op voor de provincieraadsverkiezingen maar nu nog niet bij de gemeenteraadsverkiezingen.
“Daarvoor zijn we toch wel een verklaring schuldig aan de Temsenaars”, klinkt het bij de partij.
Lydia Bruggeman PVDA lijsttrekker voor de provincieraadsverkiezingen district Dendermonde/Waasland

“Onze partij heeft er voor gekozen om eerst alles in te zetten om door te breken in de steden en in gemeenten waar de PVDA al langer bestaat, een actieve werking heeft op het terrein en een bepaald aantal actieve leden heeft. Voor PVDA Temse komen deze verkiezingen in die zin net iets te vroeg”, stelt Lydia Bruggeman, voorzitter PVDA Temse en zelf kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen. “We zijn een partij die draait op de inzet van onze leden en sympathisanten. Niets van onze folders wordt verstuurd via de post, we bussen ze zelf. We trekken de wijken in om mensen te bevragen rond actuele zaken, zoals de Turteltaks, de pensioenmaatregelen van de regering. We willen ons zichtbaar maken op de straat, tussen de mensen.

“Maar niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen betekent niet dat we 6 jaar lang niets gaan doen. Zelfs integendeel, we zullen verder oppositie voeren vanuit de straat. En zo gaan er zich nog thema’s aanbieden waarbij we iets kunnen ondernemen, zoals de invoering van DIFTAR waarbij onze vuilniszakken vervangen gaan worden door een container en ons huisvuil per gewicht moet betaald worden. Het blijkt dat in de gemeenten waar dit doorgevoerd is, de kostprijs voor de inwoners verdubbeld tot verdrievoudigd is.”

“Democratie stopt niet met te gaan stemmen, democratie is iets van elke dag. Ook de politieke partijen in de gemeenteraad moeten dit beseffen.”

N-VA Temse verbolgen over Turks verkiezingsdebat

TEMSE – N-VA Temse is niet te spreken over een politiek debat dat vorige week plaatsvond in de Diyanet moskee ter hoogte van de Edgard Tinelplaats.

“Dergelijk debat is een fout signaal”
N-VA Temse

Het debat ging tussen Turkse kandidaten van CD&V, Tesamen en Open VLD voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en werd uitsluitend in het Turks gevoerd. De insteek van dit debat ging voornamelijk over wat de Turkse gemeenschap aanbelangt.
“Blijkbaar zijn de Turkse kandidaten van CD&V, Tesamen en Open Vld er alleen voor de eigen gemeenschap?”
“Een compleet verkeerd signaal”, zegt afdelingsvoorzitter Joris Baert. “Er nemen in Temse 175 kandidaten deel aan de verkiezingen verspreidt over 7 partijen. Iedere partij in Temse wil zijn klemtoon leggen hoe er aan de toekomst van Temse gewerkt kan worden, los van origine, culturele achtergrond of geloofsovertuiging.

N-VA-lijsttrekker Lieve Truyman: “Kandidaten die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Temse zouden moeten bouwen aan een gemeenschap voor alle burgers in Temse. Het is een foute redenering dat zij die over een specifieke culturele achtergrond beschikken, enkel voor die gemeenschap zouden opkomen. Als we deze redenering doortrekken zou er van elk van de 94 nationaliteiten in Temse iemand moeten vertegenwoordigd zijn in de lokale politiek.
N-VA Temse denkt niet in hokjes. “Wij willen geen wij-zij verhaal dat aanzet tot verdeeldheid.
Wij zetten onze schouders onder een sterk integratiebeleid, zodat migratie voor iedereen een positief verhaal wordt. Wij voeren één beleid voor álle inwoners van Temse”, besluit Joris Baert.

Groen Temse vol vertrouwen naar de gemeenteraadsverkiezingen

TEMSE – Ook Groen Temse stelde zijn kandidaten en programma voor waarmee het hoopt te scoren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De partij gaat volop voor een leefbaarder Temse waar de burger echt betrokken wordt bij het beleid.

“Niet alleen het programma is vernieuwend, ook de lijst waarmee we naar de kiezer trekken oogt jong en fris”, aldus lijstrekker Vincent De Maeyer. ‘Bovendien zijn alle deelgemeenten en alle leeftijden vertegenwoordigd, en zijn meerdere kandidaten actief in burgerinitiatieven.’

Samen met de voltallige groep heeft Groen Temse hard gewerkt aan het programma.

“Een ecologisch programma met de nodige aandacht voor sociale aspecten, een moderne mobiliteitsvisie en een progressief plan voor ruimtelijke ordening”, klinkt het. ‘In alle aspecten van ons programma plaatsen we de burger centraal en willen we elke inwoner van Temse en deelgemeenten laten meebouwen aan een vernieuwd, bruisend en leefbaar Temse.”

Enkele cijfers waar Groen trots mee uitpakt: 15 nieuwkomers, 15 vrouwen en 14 mannen, alle deelgemeenten zijn vertegenwoordigd: Steendorp (4), Temse (11), Tielrode (7), Waesmeer (1), Elversele (1), Velle (3), Hollebeek (2)

Vincent De Maeyer: “Ik ben enorm fier om met deze lijst van kandidaten naar de kiezer te mogen trekken. Zo word ik geflankeerd door een ijzersterke dame met een enorm groot groen hart die elk sociaal aspect tot de tand toe verdedigt. Liesbet Verest is een waardige kandidaat, ze zal jullie in de gemeenteraad zeker verdedigen. Nummer 3, Raf Catthoor is de man die al zijn ervaring als OCMW-raadslid én gemeenteraadslid meebrengt in de verkiezingsstrijd. Zijn groene stem en dossierkennis zijn jullie stem zeker waard.

Helemaal onderaan de lijst, maar daarom zeker niet minder waard, is Nicole Van der Vieren als lijstduwer. Van zodra ze onze lijst met kandidaten zag, na hard meegewerkt te hebben aan het programma, twijfelde ze geen moment om haar schouders stevig onder deze groep te zetten en we hebben het geweten, de energie spat er vanaf. De bovenkant van de lijst wordt verrijkt door jeugdig talent en energie, mensen met een duidelijke visie, engagement en sterke mening: Mike Van Hoeylandt, Sam Beckers en Channa Cattoir durven vooruitstrevend zijn en willen Temse groen kleuren. En dan reken ik zeker ook Astrid mee op de lijst van jeugdige talenten. Een pracht van een vrouw met de meest jeugdige en ecologische kijk op de wereld die ik ooit ben tegengekomen.”

De vier boegbeelden van de partij voor de komende verkiezingen

Klik hieronder door voor de volledige lijst

Verder lezen Groen Temse vol vertrouwen naar de gemeenteraadsverkiezingen

Open VLD blijft achter Emre Öz staan

TEMSE – Afgelopen donderdag was er ophef ontstaan in politiek Temse nadat de krant Het Laatste Nieuws Emre Öz, kandidaat op de Open VLD lijst, noemde als een lid van de Turkse organisatie Milli Görüs. De partij neemt het ondertussen op voor Emrez Öz en noemt de beschuldiging ’totaal bij de haren getrokken’. Ook op de sociale media wordt de liberale kandidaat gesteund, zelfs door kandidaten van andere politieke partijen.
Emre Öz

‘Wie Emre een beetje kent, weet dat hij geen radicaal is”, aldus voorzitter Philippe Heyvaert in Het Laatste Nieuws. De lokale afdeling begrijpt niet waar de commotie rond Öz, “die in Temse is opgegroeid en naar de scouts ging”, vandaan komt.

Open VlLDnoemt de beschuldiging van radicalisme ’totaal bij de haren getrokken’. De kandidaat “voedt zijn kinderen hier op, stelt hier mensen tewerk als aannemer en is overtuigd liberaal”, klinkt het.

Emre Öz is Open VLD-kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen (achtste plaats) en voor de gemeenteraad in Temse (vijftiende plaats). Hij zou gezeteld hebben in de lokale afdeling van de Belgische Islamitische Federatie, die banden heeft met Milli Görüs. Het BIF baat 26 moskeeën uit en heeft plannen voor een islamschool in Genk.

‘Genk en Temse liggen ongeveer 250 kilometer uit elkaar’, klinkt het. “En dit gaat over Temse, waar wij achter Emre staan.” Open Vld ziet geen problemen met het lidmaatschap van Öz in het bestuur van de vrije moskee in de Paterstraat, al zou hij sinds enkele maanden geen lid meer zijn.

Ook Oost-Vlaams gedeputeerde Hilde Bruggeman, die de provincieraadslijst trekt in het kiesdistrict Dendermonde – Sint-Niklaas, blijft achter Emre Öz staan. “Hij is de man uit Temse met fijne humor. Daarachter schuilt een harde werker en een man met het hart op de juiste plaats. Een meerwaarde voor onze lijst, aldus Bruggeman.

Open VLD wil Temse de 21ste eeuw binnen loodsen

TEMSE – In de bovenzaal van café The Pocket, de locatie waar ooit nog het Liberaal huis Den Boeres gevestigd was, stelde Open VLD Temse de kandidaten en het programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor. De partij wil Temse definitief de 21ste eeuw binnen loodsen.

“We hielden eraan om dit programma zo concreet mogelijk te maken, rekening houdend met de realiteit. Geen gouden bergen dus”
Lijsttrekker Wim Van Rossen

“Voor Open Vld Temse is 2018 een cruciaal jaar”, stelt lijsttrekker Wim Van Rossen. “We willen na een verkwikkende oppositieperiode mee besturen in Temse. We zijn er klaar voor en Temse kan een scheut concrete, inclusief liberale recepten gebruiken.”

Open Vld wil van Temse een aantrekkingspool aan de Schelde maken.

“Eentje waar het goed is om te wonen, werken en winkelen en waar de inwoners waar voor hun geld krijgen”, aldus Van Rossen. “Dit wil zeggen dat een evenwicht gezocht moet worden tussen de beleving en het thuisgevoel enerzijds en de financiële lasten en bijdragen anderzijds.”

Hiervoor wil Open Vld verder bouwen op de goede initiatieven uit het verleden, terwijl deze die minder geslaagd zijn, bijgestuurd moeten worden.

“We kijken echter niet enkel naar het verleden, maar willen ook duidelijke, nieuwe initiatieven nemen die onze gemeente definitief de 21ste eeuw binnenloodsen”, klinkt het. “Deze initiatieven zullen zich zowel naar buiten toe, als wat betreft de organisatie van de gemeente zelf en haar bestuur manifesteren.
De initiatieven die hierna worden uitgewerkt vormen voor Open Vld Temse de leidraad voor een vernieuwend bestuur in de komende jaren. Dit programma bevat de kernthema’s die behandeld moeten worden. Dit is echter in geen geval limitatief. Een bestuursperiode van minstens zes jaar is een lange tijd. Er kunnen zich gedurende deze periode ontwikkelingen voordoen die een flexibele en doeltreffende reactie vereisen. Met onze kandidaten, die midden in het leven staan en stuk voor stuk reeds bewezen hebben wat het betekent om de koe bij de horens te vatten, willen we ook deze uitdaging aangaan. We willen van Temse een aangename, slagkrachtige, dynamische en flexibele gemeente maken, die snel kan inspelen op de steeds sneller veranderende maatschappij.”

“Ons programma voor de komende legislatuur is opgebouwd rond vier pijlers, die elk verder worden uitgewerkt:
1°) Een Temse waar het goed leven, wonen, winkelen en werken is
2°) Een veilig Temse
3°) Een financieel gezond Temse
4°) Een modern Temse.”

“We hielden eraan om dit programma zo concreet mogelijk te maken, rekening houdend met de realiteit. Geen gouden bergen dus, maar concrete acties die binnen het bestek en de financiële draagkracht van een bestuursperiode uitgewerkt kunnen worden.”

“Ons programma kwam mee tot stand dankzij de vele reacties die we mochten ontvangen in onze ‘Temse spreekt’-enquête van dit voorjaar. Ze hebben ons goed op weg gezet om een beter beeld te krijgen van die domeinen waarin de Temsenaar gedurende de volgende bestuursperiode vooruitgang wil zien.”

Open Vld wil verder bouwen op de goede initiatieven uit het verleden, terwijl deze die minder geslaagd zijn, bijgestuurd moeten worden.

Klik hieronder door voor de kieslijst

Verder lezen Open VLD wil Temse de 21ste eeuw binnen loodsen

CD&V strijdvaardig naar de verkiezingen

TEMSE – Op zaterdag 8 september stelde CD&V-Temse zijn 29 kandidaten voor die op de lijst staan voor de gemeenteraadsverkiezingen. De voorstelling vond plaats op de ‘Verdi’, één van de boten van Rivertours.

Zowat 250 sympathisanten waren aanwezig om de voorstelling van de kandidaten mee te maken.

Campagneleider, Kristof Van Royen mocht de boel in gang zette. Daara citeerde presentatrice Nele Van Mieghem, één voor één de eigenschappen van de kandidaten. Die kandidaten werden met applaus én muziek, in ware Amerikaanse stijl, naar voor geroepen. De sfeer was uitbundig en de trend naar de gemeenteraadsverkiezingen werd gezet.

Het afsluitend woord was van lijsttrekker én burgemeester Luc De Ryck. Hij motiveerde de kandidaten en deed de oproep om een propere campagne te voeren. Het aanvallen van partijen of kandidaten van andere partijen zal niet geduld worden. De sterkte van CD&V is daarvoor te groot. In die val wil CD&V niet trappen.

Het geloof in succes is bij de Christen-democraten in ieder geval erg groot.

Waslijst van realisaties
“Er was deze avond zeer veel sfeer en volk, en dat is wat we nodig hebben op de drempel van de gemeenteraadsverkiezingen”, aldus lijsttrekker en huidig burgemeester Luc De Ryck. “We mogen fier zijn wat onze mandatarissen de voorbije jaren hebben gerealiseerd. Daarbij wil ik concluderen dat de dynamiek, de energie, de ervaring, de inzichten en zoveel meer hebben geleid tot een waslijst van realisaties, en die waslijst zal vele kiezers inspireren in het kieshokje.”

Een tweede belangrijk punt volgens de burgemeester is het programma.

“Ik heb nooit meegemaakt dat een programma met zoveel inzet, diepgang en raadpleging is tot stand gekomen als nu”, klonk het. “Een werkgroep heeft een aantal verenigingen beluisterd, memoranda doorgenomen en iedereen die enigzins advies wilde geven geraadpleegd, en de synthese daarvan is vertaald in een schitterend programma.”

Vernieuwers en verjongers
“Naast het programma is het belangrijkste voor het publiek, de kandidaten, die een spiegel vormen van het gemeenschapsleven van onze gemeente, met vrouwen, mannen, diverse beroepen, en alle leeftijden”, aldus De Ryck. “Als het ware een steekkaart voor onze maatschappij. Wij moeten elkaar aanvullen, want er is niemand op de lijst die het allemaal alleen kan. En elke kandidaat moet een meerwaarde zijn voor onze lijst. Ik mag zeggen dat we een sterke lijst hebben. Het is zonder twijfel één van de sterkste lijsten na de tweede wereldoorlog. Wat ik wil beklemtonen is dat we een aantal oudere mannen en vrouwen boven de 50 op de lijst hebben. Daardoor zijn we ijzersterk naar het kiespubliek. Maar we moeten het vooral hebben van de jeugd. Het zijn de jongere kandidaten die de domeinen van de leeftijden waar wij geen vat meer op hebben, moeten bereiken. Wij doen dat via een aantal vernieuwers, maar vooral via een aantal verjongers. Zij hebben dan ook een zeer belangrijke rol.”

“Een ander belangrijk element is de campagne. iedereen moet campagne voeren op een wijze dat zijn eigen kwaliteit, uitstraling en het eigen vermogen om mensen in te palmen volwaardige kansen krijgt.

Nieuwe overwinning
“We hebben een lange en rijke geschiedenis, de christen-democraten zijn de constante in de geschiedenis van Temse”, stelde Luc De Ryck. “We zijn altijd aan het bewind geweest, tot 1982 alleen, sinds 1982 in coalitie met de liberalen en de jongste legislatuur met de N-VA. Het is een spel van mogelijkheden en het aantal zetels, een spel van overeenkomen en dat zullen we ook nu nauwgezet volgen. Deze avond is er naast veel sfeer en veel volk , veel eendracht. En we ijveren dan ook naar een nieuwe overwinning allemaal tesamen, Amen !!!

Meer foto’s, klik hier

CD&V ijvert voor een nieuwe overwinning
“De ‘verjongers’ hebben een belangrijke rol”, aldus Luc De Ryck

 

Tesamen wil sterk alternatief zijn op 14 oktober

 “Ons fascinerend project, kan wel eens zorgen voor dé verrassing van de lokale stembusslag”
Bert Bauwelinck
TEMSE – In concept Bar Temsica werden de kandidaten en het programma van Tesamen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. De beweging is een mix van kandidaten van SP-A en een aantal mondige inwoners die de gang van zaken rond een aantal dossiers in de gemeente grondig beu waren.

Boosheid en onmacht
“De dreigende verkaveling op Roomacker in Tielrode, de plannen om een KMO- en woonzone in te richten op de voormalige steenbakkerij in Steendorp, de mislukte herinrichting van de Wilfordkaai, een hele reeks immobiliën-projecten, de problematische mobiliteit in de gemeente, het gebrek aan écht sociaal beleid”, aldus lijsttrekker Bert Bauwelinck. “Vaak wordt er in Temse boven de hoofden van de mensen beslist.”

Bedoeling van Tesamen is om die gevoelens van boosheid en onmacht om te buigen tot een positief project waarbij de inwoners wél mee betrokken worden bij belangrijke beslissingen.

“We zullen ons bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober aanbieden als sterk alternatief, waarbij de mensen een positieve keuze kunnen maken. sp.a-Temse stapte van bij aanvang enthousiast mee in dit project. Dat maakt dat Tesamen niet onbeslagen op het ijs stapt”, klinkt het.

Strijdpunten
Tesamen maakt ook het volledige programma bekend en zal dat ook in alle transparantie beschikbaar stellen.

De 29 kandidaten hebben dat uitgebreid programma ondertussen vertaald in 29 strijdpunten en zij gaan ook bij de mensen langs om het tot aan de voordeur met hand en tand te komen uitleggen. Die strijdpunten bevatten zaken die de gemeente zelf in de hand heeft.

“Zoals een actieve armoedebestrijding, zorgen dat er geen verkaveling komt op de Roomacker in Tielrode, een nabestemming als natuur voor de vroegere steenbakkerij in Steendorp, diversiteit uitspelen als een opportuniteit maar ook het realiseren van gemeentelijke crèches en meer betaalbare en sociale woningen om de lange wachtlijsten weg te werken.

Noden van de mensen
Er moet ook echte aandacht komen voor ons bouwkundig en industrieel erfgoed. Verder mag Temse ook eens wat meer uit zijn pijp komen als het gaat om dossiers waarover andere overheden beslissen: zo moet de Wilfordkaai terug in handen van de gemeente komen, gaan we voor het behoud van de dijkpaden langs de Durme en willen we in Temse om het half uur treinen in beide richtingen. Tesamen wil meegaan in een bestuur dat meer inspanningen levert om tegemoet te komen aan de echte noden van de mensen.”

“Uit de eerste reacties bij de mensen spreekt enthousiasme en hoop over dit project waar participatie en inhoud centraal staan”, stelt Pascal De Dycker. “Tesamen stelt een ijzersterke lijst met 29 kandidaten voor waarop heel wat jongeren en mensen uit de deelgemeenten figureren. Het zijn mensen die midden in het leven staan en die zich willen engageren voor Tesamen, een fascinerend project, dat wel eens kan zorgen voor dé verrassing van de lokale stembusslag.”

Vernieuwing
De lijst bestaat uit 15 vrouwen en 14 mannen. De deelgemeenten zijn met tien kandidaten sterk vertegenwoordigd met 5 kandidaten uit Tielrode, 2 uit Elversele en 3 uit Steendorp. Tesamen lijkt de lijst te hebben met het meeste aantal jongeren tot 25 jaar, namelijk 6 kandidaten, acht kandidaten zijn jonger dan 35 jaar. Ook de senioren worden sterk vertegenwoordigd met 10 actieve kandidaten.

“Dat Tesamen een vernieuwing in het Temsese politieke landschap zal zijn is meer dan duidelijk”, klinkt het bij Bauwelinck. “Slechts 9 kandidaten vond je ook op de lijst van de vorige gemeenteraadsverkiezingen (2012) terug.”

Tesamen wil op 14 oktober een sterk alternatief zijn

Klik hieronder door voor de volledige kieslijst

Verder lezen Tesamen wil sterk alternatief zijn op 14 oktober

CD&V wil scoren met ervaring, vernieuwing en verjonging

TEMSE – Dinsdagavond 14 augustus keurde het CD&V-bestuur van Temse met een overduidelijke meerderheid de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober goed.

“De lijst illustreert een evenwichtige mix van ervaring, vernieuwing en verjonging”, aldus campagneleider Kristof Van Royen. “In de top drie krijgt lijsttrekker-burgemeester Luc De Ryck het gezelschap van twee dames: schepen Debby Vermeiren en voorzitter Ingrid Deschepper. De jonge nieuwkomer Hans Cools en schepen Franky De Graeve vervolledigen de Top Vijf”.

In zijn geheel is de lijst een weerspiegeling van de maatschappij met drie jongeren in de top tien, 2 vrouwen in de top drie, senioren, ervaren mensen, deskundigen en enthousiaste nieuwkomers.

“Ismail Aydinli vertegenwoordigt op de 12de plaats de Turkse gemeenschap, Jongerenvoorzitter Nicola De Cock trekt de tweede kolom, op het beeldscherm van de computer, met in zijn zog twee jonge dames”, klinkt het bij Van Royen. “Traditioneel duwt schepen Hugo Maes de lijst. Hij wordt voorafgegaan door schepen Eddie Van der Vieren. Ook Hugo’s dochter, Joke, is een opvallende nieuwkomer. De 19de plaats is voorlopig niet ingevuld. Daarvoor zijn nog gesprekken aan de gang”.

Klik hieronder door voor de volledige lijst

Verder lezen CD&V wil scoren met ervaring, vernieuwing en verjonging