Volgend jaar 70 nieuwe bewoners in Huize Vincent

TIELRODE – Woon-en zorgcentrum Huize Vincent te Tielrode startte eind vorig jaar met de tweede en laatste fase van de uitvoering van het masterplan. Op vrijdag 20 april vond de eerste steenlegging plaats van de bouw van 43 bijkomende woongelegenheden, een afdeling voor valide religieuzen en 7 erkende assistentiewoningen. Dit alles wordt aangebouwd langsheen de Burgemeester Heymanstraat. De bestuurders en de medewerkers verwelkomen de nieuwe bewoners graag vanaf maart 2019.

Leefgroep voor doven

In 2009 werd de eerste fase van de nieuwbouw, aan de Antwerpse Steenweg, gerealiseerd. Er kwam een hedendaags woonzorgcentrum met 60 woongelegenheden permanent verblijf en 4 woongelegenheden kortverblijf in de plaats van het oude rusthuis Sint- Jozef. In het nieuwe woonzorgcentrum werd vanaf de eerste dag sterk ingezet op kwaliteitsvolle zorg met aandacht voor huiselijkheid, familieparticipatie, professionaliteit en leefgroepwerking.
Naast de leefgroep voor personen met dementie, een leefgroep voor zorgbehoevende religieuzen en een leefgroep voor zwaar zorgbehoevende ouderen, kwam er ook een leefgroep voor zorgbehoevende doven. Op dit moment is Huize Vincent ook het enige woonzorgcentrum in Vlaanderen met een leefgroep voor doven.

Samenwerking met de buurt

Alle vertegenwoordigers van de organisaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de bouw mochten een steentje metselen (foto: Mattias Goossens)

“Doordat doven samen in een leefgroep leven, zijn ze minder eenzaam en gaat hun gezondheid minder snel achteruit”, zegt voorzitter Bruno Machiels. “Doordat we zo hard begaan zijn met doven en slechthorenden, zal de vereniging Doof Vlaanderen ons zorgcentrum als uitvalsbasis gebruiken. Het zorgcentrum mag geen eiland zijn. Daarom kiezen we resoluut voor een goede samenwerking met de buurt.”

De leefgroepwerking laat toe om bewoners met een aantal gemeenschappelijke zorgnoden specialistische woonzorg aan te bieden.
Ook in de nieuwbouw zal het concept van leefgroepwerking verder gezet worden en zal de nieuwe infrastructuur tegemoet komen aan een aantal waarden waar deze voorziening voor staat : aandacht voor respect en privacy, een huiselijke omgeving, belang van professionaliteit/ innovatie en samenwerkingsgericht.

Op de eerste steenlegging waren dan ook alle partners uitgenodigd die rechtstreeks of onrechtstreeks mee bouwen aan de uitbreiding van het woonzorgcentrum. Naast een vertegenwoordiging van de Congregaties, was er o.m. een vertegenwoordiging van de bewoners, de vrijwilligers/familie, de seniorenraad, de gemeentelijke overheid, de parochiegemeenschap, Zorgnet Icuro, Doof Vlaanderen, de thuiszorg…. Allen hadden ook een wens/ een verwachting bij voor wzc Huize Vincent.

Dit weekend op zaterdag- en zondagnamiddag en dit telkens om 14u, 15u. en 16u. is iedereen van harte welkom in Huize Vincent voor een toelichting bij de bouwwerken en een duiding bij de huidige en toekomstige werking van de voorziening.

Meer foto’s van de officiële eerste steenlegging, klik hier

Huize Vincent realiseert woongelegenheid voor 70 nieuwe bewoners

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *