Nieuw: OCMW ondersteunt bij online aanvragen van tegemoetkoming of parkeerkaart personen met een handicap

TEMSE – Sinds 1 december kunnen personen met een handicap en hulpbehoevende ouderen bij het OCMW terecht voor ondersteuning bij het online aanvragen van een tegemoetkoming of parkeerkaart bij de FOD Sociale Zekerheid/Directie-generaal.

ocmw_temse_logo_De procedure voor de aanvraag is recent gewijzigd: voorheen kon men de nodige invuldocumenten bekomen bij de gemeentelijke dienst Burgerzaken in AC De Zaat en diende de betrokkene de ingevulde documenten op te sturen aan de FOD-dienst in Brussel.

Dit jaar besliste de overheidsdienst dat de aanvragen enkel online moeten gebeuren via de webtoepassing My handicap. Het OCMW van Temse is graag bereid de betrokkenen hierbij te helpen. Zij hoeven zich dus niet meer tot de gemeentediensten in AC De Zaat te wenden.

Overzicht tegemoetkomingen na erkenning handicap:

inkomensvervangende tegemoetkoming: voor volwassenen van 21 tot 65 jaar die omwille van hun handicap géén of minder mogelijkheden hebben om te gaan werken

integratietegemoetkoming: voor volwassenen van 21 tot 65 jaar die omwille van hun handicap moeilijkheden hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden: voor volwassenen ouder dan 65 jaar die omwille van hun handicap moeilijkheden hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen, poetsen…
parkeerkaart: voor personen die omwille van hun handicap ernstige verplaatsingsmoeilijkheden hebben

Info over andere tegemoetkomingen en voordelen zoals verhoogde kinderbijslag voor -21-jarigen met een handicap, belastingvoordelen voor eigen voertuig voor blinden en personen met verlamde ledematen, verminderingskaart voor openbaar vervoer voor blinden…:

www.handicap.belgium.be

Hoe doet u een aanvraag?
U kan zelf (of met hulp van een familielid of kennis) uw aanvraag indienen door met uw elektronische identiteitskaart (eID) in te loggen op https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/handiweb/index.htm en daar een online vragenlijst in te vullen.
U geeft de naam van uw behandelende arts op. Zo kan de Directie-generaal Personen met een Handicap rechtstreeks bij de arts uw medische informatie opvragen.
Heeft u de vragenlijst ingevuld, dan wordt die verstuurd aan de Directie-generaal Personen met een Handicap. Daar wordt onmiddellijk gestart met de behandeling van uw aanvraag.

Waar kan u voor hulp terecht voor het invullen van uw aanvraag?
U kan terecht bij maatschappelijk werkers van het OCMW. Dit kan via een afspraak op het nummer 03 710 25 04 of via onthaal@ocmwtemse.be. De afspraak zal plaatsvinden in de lokalen van het OCMW, Kouterstraat 1.
Of u neemt contact op met uw ziekenfonds.

Als u voor hulp een afspraak met het OCMW heeft gemaakt, vergeet dan niet om volgende zaken mee te brengen:

uw identiteitskaart
uw bankrekeningnummer
naam van uw behandelende arts

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *