Project ‘Brede School’ kent subsidies toe voor vier projecten

TEMSE – In 2016 werd het project Brede School opgestart om scholen er toe aan te zetten hun deuren open te zetten voor andere activiteiten die openstaan voor alle leerlingen van Temse. Ook dit schooljaar kregen de scholen de kans om een projectdossier in te dienen. Er werden vier waardevolle en verscheiden projecten beloond met een subsidie.

Sinds 2010 kende de gemeente Temse jaarlijks een subsidie toe aan vernieuwende projecten om gelijke onderwijskansen (GOK) te bevorderen. Deze subsidie had tot doelstelling om de taal te stimuleren en/of ouderbetrokkenheid te verhogen om zo uiteindelijk de onderwijskansen van alle kinderen en jongeren te vergroten.

Deze subsidie werd in 2016 omgevormd en vervangen door een subsidie “Brede School”.

In 2016 stelt het gemeentebestuur via de kredieten van Integratie en Flankerend onderwijsbeleid geld ter beschikking voor projecten die inzetten op een brede school, zijnde 5.000 euro. Dit bedrag is voor één schooljaar, wat ook de duur is van één project.

Een brede school is een school die werkt aan samenwerkingsverbanden binnen verschillende sectoren met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle leerlingen te creëren. Door vrije tijdsactiviteiten aan te bieden buiten de schooluren, krijgen alle leerlingen evenveel mogelijkheden om hun ontwikkelingskansen te verhogen. Door samen te werken met organisaties in de buurt, wordt er een brede leer- en leefomgeving gecreëerd voor leerlingen binnen en buiten de school. Een brede schoolactiviteit kan gaan van sport tot kunst en van muziek tot voeding. De mogelijkheden zijn eindeloos. Een brede school heeft ook als voordeel dat de schoolinfrastructuur buiten de schooluren gebruikt wordt.

Na een evaluatie van de voorbije jaren heeft het CBS geoordeeld dat het project “Brede School” nog steeds zeer waardevol is en werd er een nieuwe oproep gelanceerd.

“We mochten vier projecten ontvangen”, aldus schepen van Onderwijs Geert Vandersickel (N-VA) “Het zijn vier zeer waardevolle en verscheiden projecten. Daarom heeft het CBS beslist om elk project goed te keuren en het budget van €5000 zelfs te verhogen met bijkomende middelen (€1250) vanuit integratie en flankerend onderwijsbeleid. Dit komt op een totaalbudget van €6250 voor de vier projecten.”

“Het is voor ons bemoedigend dat er vanuit de scholen en samenwerkende partners steeds nieuwe ideeën komen ten voordele van onze kinderen. Het project Brede School heeft zeker zijn nut al duidelijk bewezen en mag zeker niet verloren gaan”, klinkt het.

Klik hieronder door voor een overzicht van de bekroonde projecten

“MET DE BOOT NAAR HET BEELDATELIER” € 2250
Een samenwerking tussen de academie beeldende kunsten en de woonboot, die zal doorgaan in de gebouwen van de academie, Schoolstraat 17 9140 Temse.
Dit project wil creatieve lessen aanbieden aan de lagere schoolkinderen die ingeschreven zijn in de Woonboot om op die manier de soms lange verblijfstijd van deze kinderen zinvol en aangenaam in te vullen. Het project staat open voor alle leerlingen die in de Woonboot naschool opgevangen worden.

“SCHERMEN IN DE KIJKER”  € 750
Een samenwerking tussen Basisschool De Vlierklaver en Schermgilde de Klauwaerts.
Door sabelschermen naschools aan te bieden krijgen de leerlingen de kans om kennis te maken met de sport en anderzijds is dit een goede promotie voor deze discipline
De lessen zullen doorgaan in de gebouwen van de basisschool Azalealaan 101, 9140 Temse.
Ondanks het feit dat dit een herhaling is van een vorig project wordt toch ondersteuning geboden omwille van de goede resultaten zowel voor leerlingen als voor de schermgilde.

“SPEELNAMIDDAGEN 0 TOT 6 JAAR” € 1000
Een samenwerking tussen het Huis v/h Kind en Sint-Amelbergaschool Ter ondersteuning van de werking van het Huis v/h Kind worden diverse speelmomenten aangeboden voor alle kinderen van 0 tot 6 jaar samen met hun (groot)ouders, die zullen doorgaan in de gebouwen van de school, Akkerstraat 42 9140 Temse.

“Wakanda OKAN’da!”  € 2250
wil via de oprichting van een onthaalklas, Nederlandse lessen aanbieden aan alle lagere schoolkinderen van Temse die hier minder dan één jaar verblijven. Het is een samenwerking tussen het CVO, dat zeer veel ervaring heeft met lessen Nederlands voor anderstaligen (NT2), en alle basisscholen van Temse voor wie het zeer moeilijk is om dit aan te bieden binnen de school. De gegroepeerde leerlingen zullen deze lessen volgen in het CVO Temse, Schoolstraat 17 9140 Temse.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *