Schepencollege gaat niet in op voorstel van motie voor de Roomacker

TEMSE/TIELRODE – Bert Bauwelinck, fractieleider van sp.a/Groen  diende tijdens de laatste gemeenteraad een motie in tot opstart van een bestemmingswijziging van RUP Tielrode om de Roomacker te vrijwaren van toekomstige verkavelingen. Zodat een herbestemming kan gegeven worden aan de Roomacker waarbij de open ruimte duurzaam en met de nodige rechtszekerheid kan verankerd worden.

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 15 mei 2017 om de verkavelingsaanvraag voor het bouwen van 116 eengezinswoningen op de Roomacker-site in Tielrode te weigeren.

“Die weigering stelt ons tevreden en ligt in de lijn van de conclusies van eerder discussies die wij hierover voerden en ze komt ook tegemoet aan de bezwaren van 1086 mensen waarvan sommigen –verenigd in een burgerinitiatief- ook bijkomende toelichtingen kwamen verstrekken op de gemeenteraad en op de GeCoRo”, stelt Bauwelinck. “Nu binnen de gemeenteraad een meerderheid blijkt die stelt dat de verkaveling er niet mag komen, komt het er nu op aan die nieuwe visie voor de projectzone te versleutelen via een bestemmingswijziging in RUP Tielrode. Met andere woorden: om de ‘redding’ van de Roomacker naar de toekomst toe ook planologisch te verankeren.

De fractieleider had ook een ontwerp-motie met een expliciete vraag ter zake aan het College.
“De tekst ligt ter ondertekening van alle gemeenteraadsleden, maar daarenboven zou ik graag ook een hoofdelijke stemming willen vragen voor de motie zodat iedereen ook nominatief weet wie achter het duurzame voorstel staat”, klonk het.

Het schepencollege, bij monde van burgemeester Luc De Ryck (CD&V), wou evenwel niet ingaan op het voorstel van de motie.

“U zult zich herinneren dat wij op een vorige gemeenteraad een element hebben vermeld dat van essentiële betekenis is, namelijk de planschade”, stelde Luc De Ryck. “We hebben dat terrein onderzocht en daaruit is gebleken dat er zware problemen kunnen rijzen inzake wat heet, onbehoorlijk bestuur.

Een RUP aanpassen dat op volstrekt reguliere manier is tot stand gekomen – en daarbij de bestemming van de zone wijzigen – getuigt immers niet van consequent bestuur en tast de rechtszekerheid van de burger aan. Er kan een financiële repercusie aan verbonden zijn waarvan specialisten ons zeggen dat zij aanzienlijke proporties kan aannemen.

Daarom hebben we beslist om een expert aan te stellen in deze materie. Hij of zij kan ons dan een duidelijk beeld geven van de financiële risico’s en de draagwijdte. We zijn van oordeel dat we de gemeenschap Temse niet zomaar kunnen opzadelen met beslissingen waarvan wijzelf de betekenins en de draagwijdte niet kennen. Daarop gaan we niet in op het voorstel van motie omdat we over alle elementen van het dossier willen beschikken vooraleer wij een definitief standpunt inemen.”

De vraag voor een hoofdelijke stemming voor de motie werd wel ingewilligd
Daaruit bleek dat 19 raadsleden tegen waren, 4 voor de motie en 3 zich onthielden.

Opmerkelijk, twee raadsleden van de meerderheid, Roger Troubleyn en Anne Boeykens, allebei Tielrodenaars én CD&V, onthielden zich. “We blijven ijveren voor de herziening van het RUP maar geven het schepencollege de tijd om de financiële repercuties te laten berekenen ten laatste tegen 1 oktober”, klonk het bij Troubleyn. “Ons standpunt blijft hetzelfde: de Roomacker omvormen tot natuur of landbouwgebied.”

2 gedachtes over “Schepencollege gaat niet in op voorstel van motie voor de Roomacker”

  1. En als betonboeren met een motie tot opstart voor verkavelen komen, moet de heer De Ryck niet alles weten … Enkel als we inzetten op natuur en klimaatbeleid moeten we elk detail kennen, terwijl die details nog moeten worden uitgetekend. Top bestuur *kuch kuch*

  2. Trouwens… in het dossier van de Steendorpse steenbakkerij valt de term planschade ook, maar als er vriendjes met geld achter zitten, is het plots geen probleem meer. Leve onze kinderen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *