Gemeenteraadslid Hans Cools wil dat kinderen en jongeren het recht hebben om rookvrij op te groeien

TEMSE – Gemeenteraadslid Hans Cools(CD&V) vroeg op de gemeenteraad van april aan de voltallige gemeenteraad om het charter ‘Generatie rookvrij’ te ondertekenen. Daarnaast stak hij de hand uit naar schepen van Britsom (N-VA) om samen met burgers en adviesraden participatief te bekijken hoe we als gemeente Temse invulling kunnen geven aan dit charter.

“Schepen Tinneke Van Britsom is positief en gaf aan dat ook LOGO waasland en het preventieoverleg dit project genegen zijn”, klinkt het bij Cools.
“Ook kwam reeds uit de gemeentelijke kinderraad, dat kinderen het hinderlijk vinden dat er rondom hen wordt gerookt. Het voltallige college ondertekende dan ook het charter en nodige de gehele gemeenteraad uit om hetzelfde te doen.”

Gemeenteraadslid Hans Cools

Sensibiliseren

‘Ikzelf begon te jong met roken, omdat ik het rond mij zag. Omdat het toen nog vanzelfsprekender was dan nu. En ook een beetje omdat het niet mocht.’ Zegt Hans Cools. ‘Vele vrienden van mij roken ook niet als hun eigen kinderen erbij zijn, waarom zou je het dan wel doen als er andere kinderen in de buurt zijn? We willen niet extra verbod plaatsen opleggen. We willen samen bekijken op welke plaatsen kinderen echt centraal staan en het dus aangewezen is om daar niet te roken. Ik geloof niet in verbieden, wel in degelijk sensibiliseren en zo minder jongeren te laten beginnen met roken. Elke roker weet dat het ongezond is en het is verdomd moeilijk om ermee te stoppen. Dus ik denk ook dat elke roker vooral niet wil dat zijn of haar kinderen, of kleinkinderen er mee zouden beginnen. Als gemeenschap kunnen we hier samen het verschil in maken.”

“Kinderen en jongeren hebben het recht om rookvrij op te groeien. Om te kunnen spelen en zich te amuseren in omgevingen waar niet gerookt wordt. Want kinderen en jongeren kopiëren gedrag, en ook roken valt daaronder.
Als kinderen en jongeren andere jongeren of volwassenen zien roken, dan wekt dit de indruk dat roken een normaal en aangenaam onderdeel van het leven is, in plaats van een dodelijke verslaving.”

Generatie rookvrij: Waarom?

“Als rookvrij de norm wordt, zullen onze kinderen en jongeren weerbaarder worden en minder snel geneigd zijn zelf een sigaret op te steken. Het beschermt hen tegen tabaksverslaving”, stelt Hans Cools. “Toch wordt er vandaag op veel plekken waar kinderen en jongeren komen, nog steeds gerookt. Jong en oud, rokers en niet-rokers, met z’n allen kunnen we daar verandering in brengen. Zo ook in Temse, het project generatie rookvrij wil zoveel mogelijk organisaties, mensen, winkels, gemeentebesturen mobiliseren om in te stappen. Want door samen zoveel mogelijk omgevingen rookvrij te maken, waken we over de gezondheid van ieder kind en elke adolescent.”

Wenslijstjes liggen al klaar voor Schouselbroek

Planningsfase voor overstromingsgebied opgestart
TEMSE/STEENDORP – De Vlaamse Waterweg is bezig met de opmaak van de eerste plannen voor een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied in natuurgebied Schouselbroek. Het gemeentebestuur van Temse heeft in dat verband enkele voorwaarden opgesteld in overleg met belangengroepen. De Fonteinvissers die een visput hebben aan het einde van de lange Dreef, naast het huidige dijkpad zijn niet gerust in de plannen.

“We zijn bereid de plannen te overwegen als tegemoet gekomen wordt aan onze inzichten”
Hugo Maes, schepen van Leefmilieu

De plannen om tussen Temse en Steendorp een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied aan te leggen ter hoogte van Schouselbroek zijn al enkele jaren bekend, maar ze worden stilaan concreet. De Vlaamse Waterweg maakte een eerste ontwerp voor een inrichtingsplan van de nieuwe potpolder. “Daarin staan de belangrijkste bouwstenen opgelijst, zoals de ringdijk, een overloopdijk, veiligheidsmaatregelen, sluizen en afwatering naar het achterland”, legt projectcoördinator Stefaan Nollet uit.

“De werken zijn nodig voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GOG-GGG). Dagelijks loopt water in en uit het gebied via inwateringssluizen, waardoor slikken en schorren ontstaan. Bij overstromingen loopt het water van de Schelde over een verlaagde overloopdijk het gebied binnen. Daardoor vermindert het gevaar van dijkbreuken langs de Schelde.” Volgens Nollet zouden de werken aan het overstromingsgebied ten vroegste in 2022 kunnen starten. Het dossier zit nog in een voorbereidende fase.

Negen voorwaarden

Op initiatief van schepen van Leefmilieu Hugo Maes (CD&V) vonden voorbesprekingen plaats met alle betrokken belangengroepen in en rond het poldergebied, om hen een kans te bieden opmerkingen te formuleren en voorstellen te doen. “Op basis daarvan hebben we met het schepencollege negen randvoorwaarden opgesteld”, stelt schepen Maes.
“We zijn bereid het plan van de Vlaamse Waterweg in overweging te nemen, als tegemoetgekomen wordt aan onze inzichten. Daaronder valt de sanering van de voormalige stortplaats Ballooi en een aanpassing van de geplande ringdijken om landbouwgrond en privétuinen te bewaren en de Scouselestraat niet te moeten afsluiten. Ook willen we dat het visbestand in vijvers overgebracht wordt naar een andere locatie, en dat de potpolder van Tielrode de komende twintig jaar gevrijwaard wordt van de omvorming tot GOG-GGG.”

Nieuwe visput

Patrick Van Geyt van hengelvereniging De Fonteinvissers is een van de dertigtal vissers die niet gerust is in de plannen. “Zowel over de timing als over de garanties is nog veel onduidelijkheid. Er zou een nieuwe visput kunnen komen aan het waterzuiveringsstation, daar is nog plaats.”

Volgens Nollet is de verhuizing van een visput geen probleem bij de aanleg van het overstromingsgebied. “Het is logisch dat we die vissers een alternatief aanbieden, dat hebben we in Kruibeke ook gedaan. De dijken anders aanleggen lijkt minder haalbaar, omdat dat een grotere kostprijs met zich meebrengt. Het is bij dit soort grote projecten voor omwonenden moeilijk om het eindresultaat voor te stellen, en nu liggen enkel de basiselementen vast. Er volgt nog communicatie.”

(Bron + foto: Dieter Verschooren – HN)

De vissers zijn niet gerust in de plannen. “We hopen op een nieuwe visput aan het waterzuiveringsstation”, aldus Patrick Van Geyt (2e van links).

Oppositie vraagt nieuw bestuur dringend actie ter opwaardering van de winkelkern

TEMSE – Onlangs werd bekend dat het aantal leegstaande handelspanden in Temse gestegen is van 4 naar 9.6 procent. Tijdens de gemeenteraad van april vroeg oppositieraadslid Annemie Muyshondt (Vlaams Belang) hoe de nieuwe bestuursploeg het winkelgebeuren in Temse wil aanpakken. Ook Pascal De Dycker (Tesamen) wou wel eens weten hoe het bestuur de winkelkern in de toekomst wil gaan opwaarderen.

“In de pers verscheen onlangs een artikel dat de leegstand in Temse van 4% naar 9.6% is gestegen en Temse daarmee de sterkste stijger is in het Waasland. Niet echt iets om trots op te zijn”, stelde Annemie Muyshondt. “.

Daarom peilde de politica hierover naar de plannen van het bestuur.

“In de beleidsverklaring lezen we dat de nieuwe bestuursploeg het hele winkelgebeuren wel wil aanpakken en dat de opwaardering van het centrum een absolute prioriteit is. Een eerste goede stap zou zijn om EROV te contacteren. EROV begeleidt de Oost-Vlaamse gemeentebesturen in het versterken van hun handelskernen. Ook het verstevigen van de netwerking tussen middenstanders behoort tot de opdracht.”

Ook vroeg Annemie Muyshondt om bestickering van de leegstaande etalages, naar het voorbeeld van Puurs, om zo de kilte uit de winkelkern te halen.
Ze vroeg ook nogmaals om de premie voor jonge starters opnieuw bespreekbaar te maken, zoals reeds gevraagd in 2017.
Deze laatste 2 initiatieven moesten nog worden onderzocht.

Ook Pascal de Dycker had een aantal vragen over het onderwerp.

“Als we even rondkijken in Temse bemerken we heel wat leegstaande handelspanden”, aldus Pascal De Dycker. En vorige week werd bekend dat dit aantal de voorbije tien jaar meer dan verdubbeld is in onze gemeente. Temse is zeker niet de enige gemeente maar de stijging is wel frappant. In het beleidsplan dat vorige maand werd voorgesteld lezen we dat het nieuwe bestuur pro-actief wil inzetten op de opwaardering van de winkelkern. We moeten niet altijd Het Waasland Shopping Center of de E-commerce als de schuldige aanwijzen maar we moeten daadwerkelijk iets doen aan de leegstand.”
“Er zijn de voorbije jaren zeker al acties gebeurd”, reageerde bevoegd schepen Stephan Van der Gucht (N-VA). “Zoals de vlaggen in de winkelstraten en de kerstverlichting. Het retailgebeuren is moeilijk opnieuw op poten te krijgen. Maar dat is niet enkel in Temse maar ook in ons omliggende gemeenten en steden. In Sint-Niklaas bijvoorbeeld is de Stationstraat een ramp ondertussen, in Beveren hetzelfde verhaal. Ook daar heeft men het moeilijk. Wat de leegstand betreft in Temse, er zijn momenteel 48 leegstaande panden in groot-Temse, 24 daarvan staan minder dan een jaar leeg, 14 daarvan tussen 1 en drie jaar en enkele andere panden staan meer dan 10 jaar leeg. We verwachten veel van het studiebureau dat bezig is met een plan voor de winkelkern, we zitten sowieso maandelijks samen met vertegenwoordigers van Unizo, TTS en Ondernemend Temse. We hebben ondertussen contact gehad met de diensten van EROV maar dat moet nog verder uitgebouwd worden. De link is gelegd en er zal zeker overleg komen.”

“Had men maar 12 jaar geleden, toen we dit voor het eerst op de gemeenteraad brachten het EROV gecontacteerd”, reageerde Annemie Muyshondt. “De vraag is waarom dit zolang moest duren.”

Het gemeentebestuur ziet de opwaardering van de winkelkern als grootste prioriteit (Foto; Joris Vergauwen)

POLITIE. bromfietser ten val, dronken bestuurder uit de bocht

Bromfietser ten val
In de Sint-Jorisstraat in Temse zijn een brommer en personenwagen dinsdagavond in aanrijding gekomen. De brommer probeerde de wagen in te halen toen die naar links afsloeg. De 17-jarige bromfietser uit Temse raakte bij de val lichtgewond.

Dronken bestuurder uit de bocht
Woensdagochtend ging in de Luiseekstraat in Temse een voertuig uit de bocht. Het raakte eerst een omheining en kwam vervolgens in de gracht terecht. De 25-jarige bestuurder uit Boechout legde een positieve ademtest af. Er bleek 1.24 promille alcohol in zijn bloed te zitten. De man zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingetrokken.