Vuurwerk op oudejaarsavond binnenkort verboden

Groen-fractie  vroeg gemeentelijk totaalverbod
TEMSE –  Naar aanleiding van de feestelijkheden onlangs bij de firma Cordeel op de site De Zaat, die afgesloten werden met een knallend vuurwerk stelde oppositieraadslid Raf Catthoor (Groen)  tijdens de gemeenteraad van mei de vraag aan het gemeentebestuur om in de toekomst vuurwerk te verbieden.

Vele reacties
“Op het schepencollege werd aan T&T Fireworks de toestemming verleend om dan tussen 24h en 00h15, op die bewuste vrijdag 17 en zaterdag 18 mei vuurwerk af te steken. Over de kracht van het vuurwerk was er geen specificatie”, aldus Raf Catthoor. “Er werd enkel als voorwaarde gesteld dat de omwonenden vooraf verwittigd moesten worden. Dit is niet of onvoldoende gebeurd. Vele buren – en daar zijn ook landbouwers met dieren bij – waren verrast, de vele reacties op de sociale media logen er niet om.”

Los van het onvoldoende verwittigen, is de Groen-fractie niet te spreken over deze goedkeuring.

Broedseizoen
“Vooreerst is er het lawaai. Dit vuurwerk was tot op de Velle hoorbaar”, klinkt het. “In een wijde omgeving worden er dieren opgeschrikt. De kans is groot dat er honden en runderen in paniek raken. Stroomafwaarts de Schelde (voorbij de brug) en over de Schelde (Weert en Buitenland) ligt een vogelrichtlijngebied en een groot Habitat-richtlijngebied. Het broedseizoen van de vogels is nog niet afgelopen, want dat loopt van 15 maart tot 30 juni”.

Raf Catthoor stelt ook dat vuurwerk ronduit slecht is voor het milieu.

“In de omgeving van vuurwerksites stijgt de concentratie fijnstof tot 40 keer hoger dan normaal. Als het windstil is en niet regent, blijft dit fijnstof lang hangen. Het inademen ervan is schadelijk voor de gezondheid, vooral voor mensen met een zwakke gezondheid of longziekte. Boosdoeners zijn de zware metalen in vuurwerk: barium, antimoon en strontium, die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. En koper, dat bij te hoge concentraties giftig is voor het waterleven”, doet Cathoor uit de doeken.

Zware metalen
“Naast luchtvervuiling zorgt vuurwerk ook voor bodem- en watervervuiling. Dat komt door het fijnstof dat neerdaalt en door onverbrande vuurwerkresten. Koper is in hoge concentraties giftig voor dieren die in het water leven, en schadelijk voor planten. Gaandeweg verplaatst de vervuiling zich naar het oppervlaktewater. Via deze weg levert vuurwerk een forse bijdrage aan de ophoping van zware metalen in het milieu. Die zware metalen kunnen niet worden afgebroken door biologische processen en blijven dus het milieu vervuilen. Voor koper worden de milieunormen in het water overschreden. Vuurwerk draagt daaraan bij: ongeveer achttien procent van al het koper in het oppervlaktewater komt uit vuurwerk.”

“We hebben in Temse al het vuurwerk gehad op oudejaarsavond, onlangs bij Cordeel, en op 24 en 25 augustus worden we opnieuw getrakteerd tijdens “Temse in de wolken.”

Totaalverbod
“We vragen aan het gemeentebestuur dan ook om in de nabije toekomst alleen minder krachtig vuurwerk toe te laten, en het vuurwerk minder frequent te vergunnen, zeker niet meer twee dagen na elkaar. Bij voorkeur willen we vuurwerk helemaal bannen, omwille van de opgesomde redenen. Andere gemeenten gaven reeds het goede voorbeeld: in 40 Vlaamse gemeenten geldt een totaalverbod voor vuurwerk”, besluit Raf Catthoor.

Tekortkoming
“Het bedrijf vroeg ter gelegenheid van de officiële inhuldiging van hun nieuw administratief centrum op de Zaat en hun 85-jarig bestaan een vergunning aan om twee dagen vuurwerk af te steken”, antwoordde burgemeester Luc De Ryck (CD&V). “Telkens als wij zo een aanvraag krijgen vragen wij het advies aan de politie en de brandweer, en zij hadden geen bezwaar. Daarom hebben we die vergunning verleend maar er wel de voorwaarden aan gekoppeld dat zowel de omwonenden als de pers op de hoogte gesteld moesten worden. Wij betreuren dat dit niet is gebeurd. En dat is een tekortkoming in de organisatie die ondertussen aan het bedrijf gemeld is.”

Intensiteit van het vuurwerk 
“Men moet ook wel niet overdrijven.Er is twee maal 10 minuten vuurwerk afgeschoten. Vuurwerk dat behoort tot de exuberante vormen van feesten. Het is inderdaad juist dat dit in 40 gemeenten afgeschaft is, maar dat wil zeggen dat er nog 260 gemeenten zijn waar men wel nog vuurwerk afsteekt.”

Wat de frequentie betreft, we hebben de intentie, en dat zal ook ons voorstel zijn, om het afsteken van vuurwerk op oudejaarsavond af te schaffen. Daarbij willen we gevolg geven aan uw vraag om bij aanvragen nader te bekijken wat de intensiteit en de krachtdadigheid van het vuurwerk zal zijn.”

Trouwens er zijn mensen die vragen waarom men geen geluidsloos vuurwerk kan gebruiken, want dat bestaat ook, maar voor heel wat mensen is het geluid net één van de fascinaties van het vuurwerk. En dit is ook veel duurder. Ook als men het vuurwerk zou vervangen door een lasershow overtreft de kostprijs de banaliteit. Maar in de mate van het mogelijkheid willen we rekening houden met de verzuchtingen’, besloot Luc De Ryck.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *