Gemeente zoekt lokale creatieve talenten voor straatkunstproject ‘Tour Elentrik’

TEMSE – Deze zomer worden twintig nutsvoorzieningskasten in het centrum van Temse in een kleurrijk kleedje gestoken. Dit met het straatkunstproject ‘Tour Elentrik’. Daarvoor is het lokaal bestuur op zoek naar creatievelingen tussen 16 en 30 jaar die zo’n kast onder handen willen nemen.
Temse gaat op zoek naar creatief talent

“Elektriciteitskasten zijn noodzakelijk op het openbaar domein, maar het zijn dikwijls grijze en grauwe objecten in het straatbeeld”, stelt schepen van Jeugd Tinneke Van Britsom (N-VA). “Het kunstenaarscollectief Treepack, gespecialiseerd in street-art-projecten, ontwikkelde het Tour Elentrik concept waarbij de kleurloze kasten door lokaal en professioneel talent worden omgetoverd tot unieke kunstwerken.”

Tien lokale talenten

“Samen met met Treepack en de diensten Jeugd, Cultuur en Toerisme gaat het lokaal bestuur Temse daarom op zoek naar Temsese creatievelingen tussen 16 en 30 jaar die zo’n kast onder handen willen nemen. Op deze manier willen we jong lokaal artistiek talent een unieke kans bieden om hun werk in de openbare ruimte te brengen.”

“Op zaterdag 26 juni organiseert Treepack een workshop waarbij de geselecteerde deelnemers verschillende technieken leren”, aldus schepen van Cultuur Lieve Truyman (N-VA) “De twintig kasten die verspreid liggen over het centrum van Temse, worden daarna door tien lokale talenten en tien professionele kunstenaars onder handen genomen.”

Iedereen tussen 16 en 30 komt in aanmerking

“Het thema van het project is ‘LINK’T’, een thema dat in deze tijden meer dan actueel is”, klinkt het bij burgemeester Luc De Ryck (CD&V), tevens verantwoordelijk voor Toerisme. “De link met Temse, natuur, cultuur, toekomst en verleden, maar ook de verbondenheid tussen mensen onderling en de interactie met onze omgeving staan centraal. Kunst, cultuur en erfgoed werken op zich ook verbindend.
De 20 beschilderde kasten vormen een mooie Tour Elentrik Temse van iets meer dan zes kilometer die je langsheen mooie plekjes in Temse brengt. Soms zijn de werken groot en opvallend, maar ook in kleine hoekjes schuilen mooie verrassingen.”

Gezocht: creatief talent voor Tour Elentrik Temse

Ben jij artistiek bezig, woon je in Temse en ben je tussen 16 en 30 jaar?

De gemeente is op zoek naar jonge creatievelingen die willen participeren aan dit project en interesse hebben om deze zomer een nutsvoorzieningskast in het centrum van onze gemeente op te fleuren. Ben jij een gepassioneerd schilder, tekenaar of illustrator? Stel je dan kandidaat. Uit alle kandidaten kiest een jury 10 lokale artiesten die mogen meewerken aan het project.

Ondermeer in Harelbeke ging men al aan de slag met Tour Elentrik

Op zaterdag 26 juni krijgen de geselecteerde deelnemers, onder voorbehoud van de coronamaatregelen, een workshop waarin de basistechnieken uitgelegd worden. Je krijgt er als deelnemer heel veel tips & tricks aangereikt om meteen mee aan de slag te gaan.

“Tijdens het weekend van 30 en 31 juli gaan alle artiesten onder begeleiding van Treepack aan de slag om de kasten te beschilderen. Half augustus zouden alle kasten afgewerkt worden zodat we net voor het nieuwe schooljaar de Tour Elentrik route kunnen openen”, klinkt het.

Heb je interesse om mee te werken en ben je vrij op voorgestelde data? Stel je dan vóór 6 juni kandidaat via tourelentrik@temse.be. We verwachten jouw gegevens en enkele voorbeelden van eigen werk.

MEER INFO?
Contacteer de diensten Cultuur (03 710 12 46), Jeugd (03 710 12 26) of Toerisme (03 710 13 30) of mail naar tourelentrik@temse.be.
Meer info over de Tour Elentrik-projecten in andere gemeenten vind je op
www.treepack.net/nl

Uitbreiding van terrassen nu toch mogelijk in Temse (Update)

Zaakvoerders De Hoogpoort niet  tevreden met beslissing

TEMSE – Ook in Temse kunnen horecazaken een aanvraag indienen om het terras uit te breiden. Horecauitbaters moeten hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeentelijke dienst Lokale Economie.

“In zitting van 3 mei bevestigde het College van Burgemeester en Schepenen van Temse zijn beslissing van de week tevoren: ingevolge corona wordt de uitbreiding van terrassen toegelaten onder de volgende voorwaarden”, stelt burgemeester Luc De Ryck.

“Er dient een aanvraag ingediend bij het Schepencollege, inclusief een plannetje, met de inname van het openbaar domein. De maatregel is van kracht tot de horeca zijn reguliere werking herneemt. Er mogen maximum twee parkeerplaatsen worden ingenomen en de gemeente zorgt voor afbakenende nadarafsluiting.”

De voorbije dagen was er ophef ontstaan omdat  brasserie De Hoogpoort geen toelating kreeg om een extra terras te plaatsen.

“We proberen al zeven jaar een toelating voor een terras te krijgen”, aldus zaakvoerders Mariska Vercauteren en Bjorn Maes in Het Nieuwsblad. “We probeerden nu opnieuw vanwege de coronamaatregelen. We konden op gesprek bij de burgemeester en dat gaf een goed gevoel, maar drie dagen nadien kregen we een mailtje dat het toch niet mocht.”

Mariska plaatste een bericht over de situatie op sociale media, dat druk werd gedeeld en becommentarieerd. Het gemeentebestuur beloofde de zaak opnieuw te bekijken. En die beslissing is er nu.

“De beslissingen van vorige week werden bekrachtigd”, klinkt het bij de burgemeester. “Zo krijgt De Hoogpoort de beschikking over twee parkeerplaatsen in de Akkerstraat ter hoogte van de zaak.”

Bij De Hoogpoort is men niet onder de indruk.  Mariska vindt het voorstel niet serieus.

“Dit is echt lachen met de mensen. Voor ons moet een terras een meerwaarde zijn, wij willen geen half werk leveren”, zegt de horecavrouw. “De straat wordt niet afgesloten, dus de mensen zitten tussen de hekken naast voorbijrijdende auto’s. En het terras moet weg wanneer de horeca volledig heropent: dan moet ik voor één maand tafels en stoelen kopen, want mijn meubels van binnen kunnen niet buiten. Ik heb liever de hele zomer een terras.” (Bron: HN/Tom Nuytemans)

Belangstellende horeca-uitbaters kunnen hun aanvraag t.a.v. het Schepencollege bezorgen via de dienst Lokale Economie: economie@temse.be, 03 710 13 40.

Mariska en Bjorn van De Hoogpoort krijgen nu toch ruimte om een terras te plaatsen in de Akkerstraat (foto: Tom Nuytemans/HN)

Nieuwe versoepelingen voor woonzorgcentra ook in De Reiger en ’t Blauwhof van kracht

TEMSE – Het Agentschap Zorg en Gezondheid laat vanaf 8 mei uitgebreide versoepelingen toe aangaande de bezoekregeling binnen de woonzorgcentra. Ook in WZC De Reiger en ’t Blauwhof zullen deze wijzigingen vanaf 10 mei worden doorgevoerd.

“De nieuwe versoepelingen stemmen ons bijzonder gelukkig”, klinkt het bij Welzijnsvereniging Sleutelzorg. “Aangezien hier heel wat logistieke en praktische zaken aangepast dienen te worden en wij dit alles grondig willen uitwerken, zullen deze versoepelingen in onze woonzorgcentra ingaan vanaf maandag 10 mei.”

“Zo blijft het systeem van vaste bezoekers, de zogenaamde knuffelcontacten, behouden. Deze knuffelcontacten kunnen om de twee weken wijzigen. Deze knuffelcontacten mogen op de bewonerskamer het mondmasker afzetten, zij passen uiteraard wel alle andere regels toe: dragen van een chirurgisch mondmasker op alle andere plaatsen behalve de bewonerskamer, handen ontsmetten bij het betreden van het woonzorgcentrum enz…,

“De twee knuffelcontacten kunnen vanaf 10 mei samen langskomen op voorwaarde dat zij tot het zelfde huishouden behoren. De bezoekuren voor deze vaste bezoekers worden opgeheven, het woonzorgcentrum zal opnieuw geopend zijn voor deze knuffelcontacten vanaf 8u ’s ochtends tot 20u ’s avonds.”

“Naast de twee knuffelcontacten kan iedere bewoner ook ander bezoek ontvangen. Deze bezoekers blijven alle veiligheidsvoorschriften strikt toepassen: dragen van een chirurgisch mondmasker (ook op de bewonerskamer), voldoende afstand bewaren, enz…”

“Analoog met de versoepelingen binnen de hele samenleving kunnen bewoners buiten afspreken met 9 andere personen, hier wordt wel gevraagd afstand te bewaren en een mondmasker te dragen.”

“Vanaf 10 mei is het eveneens toegestaan dat bewoners op familiebezoek gaan bij hun knuffelcontacten. Indien u een bewoner voor dergelijk familiebezoek wenst mee te nemen vragen we dat u hier steeds de afdelingsverantwoordelijke van verwittigt.”

“Vanaf 10 mei kunnen bewoners samen met hun bezoekers (zowel de knuffelcontacten als andere bezoekers) iets gaan drinken in de cafetaria.
Hier kan maximaal met 4 personen aan een tafeltje worden gezeten. De cafetaria zal dagelijks geopend zijn van 14u tot 17u. Als u zich, samen met de bewoner, verplaatst naar de cafetaria vragen wij dat ook bewoners, van zodra zij de afdeling verlaten, een mondmasker

Opgelet:

“De cafetaria is enkel toegankelijk voor bewoners met hun bezoek, andere personen zullen niet worden toegelaten”, stelt Sleutelzorg. “Wij bekijken momenteel eveneens de mogelijkheden om de zitplaatsen in onze binnentuin uit te breiden. Wij hopen dat deze uitgebreide versoepeling een grote stap kan zetten in de verdere terugkeer naar het oude leven.”

“Wij vragen dat alle bewoners en bezoekers de nieuwe regels correct toepassen. Samen dragen wij als medewerkers de verantwoordelijkheid om op deze manier deze versoepelingen te kunnen blijven aanhouden.”

Bewoner hekelt rioleringswerken van gemeentepersoneel.

TEMSE/TIELRODE – Op een perceel aan het kruispunt van de Hogenakkerstraat en de Oude Heirbaan in Tielrode, in de volksmond bekend als de Kettermuit, worden binnenkort drie nieuwbouwwoningen opgericht worden.

Een bewoner uit de buurt is niet tevreden met de wijze waarop de gemeentelijke technische dienst de aansluiting voor de riolering realiseert.

“Ik vind het jammer dat deze persoon onze personeelsleden een verwijt van onbekwaamheid naar het hoofd slingerde”
Schepen Hugo Maes

“Momenteel is de procedure voor de bouwvergunningen nog lopende, toch is de gemeente vorige maand al langs geweest voor de aansluiting op de riolering”, stelt de bewoner, die liever niet met naam vernoemd wordt.

Hoogste punt van het Waasland

“Na twee dagen graven zijn de gemeentearbeiders er nog niet in geslaagd om zelfs één van de drie aansluiting te realiseren. Ondanks dat de rioolbuis onder de berm zit, hebben ze wel een stuk uit de rijbaan weggenomen en staat daar ondertussen al vier weken signalisatie en is zo een vrij gevaarlijke situatie gecreëerd”, klinkt het.

“Ondertussen is daar een bemaling met dieselpomp geplaatst om de grondwerken te kunnen realiseren. Ondanks dat de Kettermuit één van de hoogste punten van het Waasland is, is daar steeds een relatief hoge grondwaterstand. Deze winter stond het grondwater op nauwelijks 70 cm., in de zomer daalt dat doorgaans naar 2 à 3,5meter.”

Als men deze werkzaamheden bijvoorbeeld een drie maanden later gepland had dan konden de aansluitingen met de vingers in de neus gerealiseerd worden. Zou ik dit verkwisting van ons belastinggeld mogen noemen”, hekelt de buurtbewoner. “In tijden dat er zoveel over de grondwaterstand te doen is, zou een betere planning dit kunnen voorkomen.”

Verzakking

Hugo Maes (CD&V), als schepen van ‘Werken in eigen Regie’ bevoegd voor de gemeentelijke Technische Dienst is teleurgesteld dat de betrokken inwoner, zijn grieven niet uit, bij de eindverantwoordelijken voor deze werken, in dit geval De Watergroep.”

“Ik wil toch even alles in de juiste context plaatsen”, stelt Maes. “Een omgevingsvergunning tot het bouwen van respectievelijk twee woningen in halfopen bebouwing en één woning in gesloten bebouwing werd afgeleverd door het lokaal bestuur op 29 maart van dit jaar.”

“Het is onze Technische Dienst (TD), afdeling Wegen, die de rioolaansluiting komt uitvoeren in opdracht van de Watergroep en met aanwijzing waar de riolering ligt. In het verleden hebben we binnen onze TD deze dienst ontwikkeld. Vroeger kon de bouwheer zelf dit werk uitvoeren of een aannemer aanspreken voor een rioolaansluiting. We stelden toen vast dat er vele aansluitingen waren die niet op een professionele manier werden uitgevoerd met alle gevolgen van dien. Een zuiger of verzakking deed zich dan voor in het wegdek en om dit op te lossen werd onze Technische Dienst opgeroepen voor herstelling. Dus beter dit werk van de eerste keer zelf uitvoeren.”

Verwijt van onbekwaamheid
“Het is ook de Watergroep die vastgesteld heeft dat er eerst een bronbemaling diende te gebeuren. Hiervoor dient eveneens een vergunning te worden aangevraagd. Deze droogzuiging wordt rechtstreeks gefactureerd aan de Watergroep en de kosten voor de aansluitingswerken aan de riolering door onze diensten worden ook doorgerekend naar de Watergroep toe”, stelt Maes.

“Ik vind het jammer dat deze persoon onze personeelsleden is komen lastig vallen en hen een verwijt van onbekwaamheid naar het hoofd slingerde. Ik vind het ook triestig dat betrokkene zijn frustraties kwijt wil door een schrijven naar de pers te doen in plaats van de verantwoordelijken, in dit geval De Watergroep, aan te spreken. Maar misschien zit Corona hier voor iets tussen”, besluit de schepen.

“Er staat daar ondertussen al vier weken signalisatie en zo is een vrij gevaarlijke situatie gecreëerd”, klinkt het bij de bewoner.

 

Bibliotheek Temse breidt openingsuren uit

TEMSE – Vanaf maandag 17 mei breidt de bibliotheek van Temse haar openingsuren uit. Bezoekers kunnen voortaan ook op donderdag én op 4 weekavonden tot 19 u. in de bibliotheek terecht. Ook op zondag zal de bibliotheek langer open zijn.

“De nieuwe openingsuren vergroten de toegankelijkheid van de bibliotheek en worden meer op elkaar afgestemd om duidelijker te zijn voor bezoekers”, aldus schepen van Cultuur Lieve Truyman (N-VA)

Vanaf 17 mei is de bibliotheek van maandag tot en met donderdag open van 14 u. tot 19 u.

Tot nu toe was de bibliotheek op maandag en dinsdag open tot 18.30 u., op woensdag tot 20 u. en gesloten op donderdag. Dat worden nu 4 avonden, waarbij bezoekers tot 19 u. in de bib terecht kunnen, met daarbij dus ook een extra openingsdag op donderdag.

Op vrijdag opent de bibliotheek haar deuren om 9.30 u. in plaats van om 10 u. In de namiddag is de bibliotheek open van 14 u. tot 17 u.

“Ook op zondag, traditioneel de drukste openingsdag, gaat de bibliotheek vroeger open”, klinkt het. “Voortaan kan men er op zondag van 9.30 u. tot 12.30 u. terecht. Door deze aanpassing verruimt de bibliotheek haar dienstverlening met zes uur en een extra openingsdag per week.”
Openingsuren vanaf 17 mei 2021

Maandag/dinsdag/woensdag/donderdag: 14 – 19 u.
Vrijdag                                                              09.30 – 12.30 u./ 14 – 17 u.
Zaterdag                                                           gesloten
Zondag                                                             09.30 – 12.30 u

Nieuw logo en huisstijl zet troeven van de gemeente in de kijker

TEMSE – De gemeente Temse en welzijnsvereniging Sleutelzorg hebben een nieuw logo en huisstijl. “Het is een eigentijds en verbindend symbool als herkenbaarheid naar zowel inwoners als bezoekers van de Scheldegemeente.”
Ook Belleman Bart Heynderickx is één van de Temsenaars die een hoofdrol spelen in de affichecampagne

“Het nieuwe logo beklemtoont de grote diversiteit aan troeven die Temse te bieden heeft voor iedereen die er woont, werkt, onderneemt, recreëert of op bezoek komt”, klinkt het bij communicatieambtenaar Dominique Oste.

Herkenbare vormen

Voor het ontwerp nam het Lokaal Bestuur de firma Maradonna uit Antwerpen onder de arm.

“Ons nieuw logo is geïnspireerd op de letter ‘T’ van Temse maar ook van onze Trots op Temse”, licht burgemeester Luc De Ryck toe. “Omdat de vele troeven van onze gemeente niet in één letter te vatten zijn, vormen we onze ‘T’ met verschillende iconen. Zij staan symbool voor al het moois dat onze gemeente te bieden heeft: onze schitterende ligging aan het water, onze prachtige natuur, onze iconische bruggen, ons historisch erfgoed, onze bloeiende economie… Of je nu in Temse woont, werkt onderneemt of op bezoek komt, er is altijd een aspect van onze gemeente dat Temse voor jou speciaal en aantrekkelijk maakt. De meeste huisstijlelementen zijn geïnspireerd op herkenbare vormen, eigen aan Temse, uit o.a. bruggen, torens, water, scheepvaart, gebouwen, wapenschild enz.”

Mensen zijn ‘thuis in Temse’

Vanuit een breder communicatieperspectief staat de ‘T’ trouwens niet alleen voor Temse, maar ook voor ‘Thuis’. Want wandelaars, fietsers, gezinnen, dierenvrienden, creatievelingen… mensen van alle leeftijden, rang of stand zijn thuis in Temse.

De vijf iconen hebben één of meerdere betekenissen. De gele toren verwijst bijvoorbeeld naar de kerk van Steendorp en cultureel erfgoed in het algemeen. Communicatiebureau Maradonna, dat aan de restyling meewerkte, zorgde voor een extra honderdtal ondersteunende, kleurrijke icoontjes, geïnspireerd door allerlei vormen uit Temse, van wapenschilden tot gebouwen.

Affichecampagne

““Het logo wordt geïntroduceerd met een affichecampagne waarin Temsenaars de hoofdrol spelen”, zegt algemeen directeur Nele De Cleen. “Portretten van inwoners die mee onze huisstijl promoten, verschijnen binnenkort in het straatbeeld en in onze gebouwen en geven onze nieuwe slogan ‘Thuis in Temse’ een heel divers en menselijk gezicht.”

Onder één logo en stijl zetten het Lokaal Bestuur en de Welzijnsvereniging Sleutelzorg samen hun koers verder.

Nu het logo is gelanceerd, volgt de verdere implementatie op alle gemeentelijke gedrukte en digitale kanalen, gebouwen, publicaties, kledij en dergelijke.

Het nieuwe logo wordt geïntroduceerd met een affichecampagne waarin Temsenaars de hoofdrol spelen

 

Het gemeentepersoneel maakte eind april al kennis met de nieuwe stijl, onder meer via een goodie-bag die ze kregen (op tafel). Op 1 mei volgde de uitrol in de rest van Temse (zittend: burgemeester Luc De Ryck en algemeen directeur Nele De Cleen).

 

 

Bewoonster gewond bij keukenbrand

TEMSE- Zondagnamiddag brandde een keuken van een appartement in de Azalealaan volledig uit.

De hulpverleningszone Waasland, post Temse, was snel ter plaatse maar kon niet verhinderen dat de keuken volledig uitbrandde. De volledige flat liep aanzienlijke rook- en waterschade op. Daardoor is het appartement tijdelijk onbewoonbaar.

Een bewoonster van de flat liep brandwonden op. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan aan een pot die op het vuur is blijven staan.

Bestelwagen brandt volledig uit

TEMSE – Op het kruispunt van de August Wautersstraat met de Scheldestraat in Temse is vrijdagavond 30 april een bestelwagen volledig uitgebrand.

Bij aankomst van de brandweer stond de auto al in lichterlaaie. De hulpdiensten konden vermijden dat het vuur oversloeg naar een appartementsgebouw. Enkele ramen barstten door de hitte. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. (Bron: HN/Bert Foubert)

De bestelwagen brandde volledig uit. De oorzaak is nog onbekend.

 

Visdiefvlot geplaatst op de vijver aan de Vuurkouter in Steendorp

TEMSE/STEENDORP – Natuurpunt Waasland Scousele heeft sinds enige tijd een mooi stukje van de Vuurkouter in Steendorp in beheer. Op de vijver daar is nu een nestvlot geparkeerd om de visdief, een slanke vogel met zwart kopdak, een veilige plaats te geven om eieren uit te broeden.
Een visdief staat als kwetsbaar op de Vlaamse rode lijst. (foto: Willy Verschueren)

“Een visdief is een slanke vogel met een zwarte kopkap, een gevorkte staart en rode poten”, vertelt Nine Van Hoyweghen, voorzitter van Natuurpunt Scousele. “De snavel heeft een oranjerode kleur met meestal een zwarte punt. De soort staat als kwetsbaar op de Vlaamse rode lijst.”

Broedsel beschermen

De vogels overwinteren langs de West-Afrikaanse kust, van Mauretanië tot Libië. Maar komen tot bij ons om een legsel van 2 à 3 eieren uit te broeden. Een kuiltje in een zandachtige platte ondergrond dient als nest. In 2020 hebben drie koppels visdief gebroed op de Vuurkouter in Steendorp.

“Met steun van het Regionaal Landschap Schelde Durme, heeft de technische ploeg van de gemeente Temse een prachtig nestvlot kunnen bouwen”, glundert Nine. “Dit vlot moet het broedsel beschermen tegen de vossen, ratten, marterachtigen en andere land- en grondpredatoren. In samenwerking met de technische ploeg, de brandweer en een boot van een Vuurkoutergebuur is het vlot daar te water gelaten. Het is er vrij diep en het vlot is vakkundig verankerd.”

Uitkijkpunt

“Hopelijk vinden de visdieven dit vlot even prachtig als wij en zien we hier binnenkort broedsels”, klinkt het. “De vogelliefhebbers van Natuurpunt zullen dit zeker monitoren. De vliegkunsten van de visdief zijn spectaculair.
Je kunt het vlot zien liggen via de wandelweg Oeverdam, van aan het gemeenteplein van Steendorp, richting Rupelmonde. Natuurpunt Waasland Scousele heeft er een prachtig uitkijkpunt dat voor het publiek toegankelijk wordt gemaakt. Zeker een verrekijker meenemen.”

Een nestvlot in het midden van de vijver moet het broedsel van de Visdief beschermen tegen ondermeer vossen en ratten (foto’s: Arnold Moonen)