Nieuwe versoepelingen voor woonzorgcentra ook in De Reiger en ’t Blauwhof van kracht

TEMSE – Het Agentschap Zorg en Gezondheid laat vanaf 8 mei uitgebreide versoepelingen toe aangaande de bezoekregeling binnen de woonzorgcentra. Ook in WZC De Reiger en ’t Blauwhof zullen deze wijzigingen vanaf 10 mei worden doorgevoerd.

“De nieuwe versoepelingen stemmen ons bijzonder gelukkig”, klinkt het bij Welzijnsvereniging Sleutelzorg. “Aangezien hier heel wat logistieke en praktische zaken aangepast dienen te worden en wij dit alles grondig willen uitwerken, zullen deze versoepelingen in onze woonzorgcentra ingaan vanaf maandag 10 mei.”

“Zo blijft het systeem van vaste bezoekers, de zogenaamde knuffelcontacten, behouden. Deze knuffelcontacten kunnen om de twee weken wijzigen. Deze knuffelcontacten mogen op de bewonerskamer het mondmasker afzetten, zij passen uiteraard wel alle andere regels toe: dragen van een chirurgisch mondmasker op alle andere plaatsen behalve de bewonerskamer, handen ontsmetten bij het betreden van het woonzorgcentrum enz…,

“De twee knuffelcontacten kunnen vanaf 10 mei samen langskomen op voorwaarde dat zij tot het zelfde huishouden behoren. De bezoekuren voor deze vaste bezoekers worden opgeheven, het woonzorgcentrum zal opnieuw geopend zijn voor deze knuffelcontacten vanaf 8u ’s ochtends tot 20u ’s avonds.”

“Naast de twee knuffelcontacten kan iedere bewoner ook ander bezoek ontvangen. Deze bezoekers blijven alle veiligheidsvoorschriften strikt toepassen: dragen van een chirurgisch mondmasker (ook op de bewonerskamer), voldoende afstand bewaren, enz…”

“Analoog met de versoepelingen binnen de hele samenleving kunnen bewoners buiten afspreken met 9 andere personen, hier wordt wel gevraagd afstand te bewaren en een mondmasker te dragen.”

“Vanaf 10 mei is het eveneens toegestaan dat bewoners op familiebezoek gaan bij hun knuffelcontacten. Indien u een bewoner voor dergelijk familiebezoek wenst mee te nemen vragen we dat u hier steeds de afdelingsverantwoordelijke van verwittigt.”

“Vanaf 10 mei kunnen bewoners samen met hun bezoekers (zowel de knuffelcontacten als andere bezoekers) iets gaan drinken in de cafetaria.
Hier kan maximaal met 4 personen aan een tafeltje worden gezeten. De cafetaria zal dagelijks geopend zijn van 14u tot 17u. Als u zich, samen met de bewoner, verplaatst naar de cafetaria vragen wij dat ook bewoners, van zodra zij de afdeling verlaten, een mondmasker

Opgelet:

“De cafetaria is enkel toegankelijk voor bewoners met hun bezoek, andere personen zullen niet worden toegelaten”, stelt Sleutelzorg. “Wij bekijken momenteel eveneens de mogelijkheden om de zitplaatsen in onze binnentuin uit te breiden. Wij hopen dat deze uitgebreide versoepeling een grote stap kan zetten in de verdere terugkeer naar het oude leven.”

“Wij vragen dat alle bewoners en bezoekers de nieuwe regels correct toepassen. Samen dragen wij als medewerkers de verantwoordelijkheid om op deze manier deze versoepelingen te kunnen blijven aanhouden.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *