Fietsersbond begint aan nieuw actiejaar

Vereniging hoopt dat gemeente maatregelen neemt om eerste fietsstraat extra veilig te maken
TEMSE – Ook de Temsese Fietsersbond is begonnen aan een nieuwe werk/fiets-jaar. De komende maanden zal de fietsvereniging vooral de projecten opvolgen die vorig jaar door de gemeente aangekondigd werden en in realisatie gingen.

“We proberen altijd naar de goede dingen te kijken”, stelt voorzitter André Verheyen. “In 2018 is de gemeente begonnen met het aanbrengen van degelijke fietsenstallingen, een eerste aanzet tot meer fietsvriendelijkheid. Zo werd er ook een stalling gezet in het straatje tussen de Wilfordkaai en de Nijsstraat. Ook het Hoogpoortplein kreeg nieuwe stallingen, spijtig genoeg nu wel niet overdekt. Tevens is de dijk rond Tielrodebroekpolder opnieuw geasfalteerd, waardoor het daar veel aangenamer geworden is om te fietsen.”

“Het voorbije jaar 2018 zijn ons vooral de vele fietsvriendelijke beloftes opgevallen van alle politieke partijen ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober”, aldus secretaris Jozef Van Breuseghem. “Hoe dichter bij de verkiezingen, hoe meer beloftes er verschenen. Nu we weten welke partijen aan zet zijn, zullen we de komende zes jaar uiteraard hun beloftes nagaan. Daarbij moeten we er voor opletten dat we niet blij gemaakt worden met dode mussen, want het blijkt dat politieke mandatarissen vlug tevreden zijn en futiele ‘verwezenlijkingen’ sterk kunnen opblazen.”

“We mogen er zeker niet aan voorbij gaan, dat het voorbije jaar eindelijk voldaan is aan twee van onze jarenlange verzoeken”, klinkt het. “Het vervelend fietsrotondeke is verwijderd op de Wilfordkaai, en de onaangename greppels zijn vlak gemaakt in het fietspad in de Gentstraat. Verder zijn nog enkele van onze gevraagde verbeteringen uitgevoerd. Met de fietsambtenaar die Temse nu heeft, hebben we een rechtstreeks aanspreekpunt gekregen bij de gemeente waardoor meer naar onze wensen en opmerkingen geluisterd wordt.”

“Voor dit nieuwe jaar kijken we ook uit naar de eerste fietsstraat in Temse tussen het stationsplein en de Guido Gezelleplaats”, aldus Verheyen. Waarschijnlijk in maart maar daar vrezen we voor. In een fietsstraat zijn wagens nog welkom maar ze zijn wel verplicht om achter de fietsers te blijven. Normaliter geldt in een fietsstraat éénrichtingsverkeer in de richting van hoe de fietsers rijden, maart de gemeente besliste om dat niet te doen en tweerichtingsautoverkeer toe te laten. Daarom deden we een oproep naar de gemeente om maatregelen te nemen dat het autoverkeer niet over het midden van de rijweg kan.”

Verder zijn nu de centen op tafel gelegd voor de aanleg van het fietspad op de viaduct van de E17 in de Hoogkamerstraat.

“Hopelijk worden daar dit jaar de werken aangevat.”.

“Aangezien nu een ‘schoolstraat’ officieel is opgenomen in de wegcode, kunnen misschien ook in Temse sommige schoolomgevingen veiliger, rustiger en gezonder gemaakt worden tijdens de begin- en einduren van de scholen?”

“Er zijn ook minder aangename vooruitzichten in 2019. Het zal waarschijnlijk het laatste jaar zijn dat fietsers de durmedijk in Tielrode en Elversele kunnen gebruiken”, weet Van Breuseghem. “Daarna zullen ze moeten rondrijden achter de ringdijk, zonder uitzicht op de natuur van de Durme.”

“Tenslotte wensen we een voortzetting van onze regelmatige gesprekken met de gemeente, en hopen we dat de beloftes niet vergeten worden om Temse veiliger te maken voor fietsers en voetgangers: We wensen geen Temse voor auto’s, maar een Temse voor mensen.”

Ook het komende jaar zet de Fietsersbond zich in voor tweewielers en voetgangers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *